You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Truagg Trzypalce, Przeklty Treser, Hobgoblin:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA TRUAGGA TRZYPALCE:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK HOBGOBLIN SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 6
PRESTI DRUYNY: +50 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 7
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Truagg Trzypalce posiada SZTYLET, WCZNI oraz TARCZ, WILKA
oraz SIODO & UPRZ, gracz wedle uznania moe wyposay Posta Dramatu w
50 X 25 MM (WIERZCHEM) dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUYNY.
Truagg Trzypalce jest niewysokim, ylastym Hobgoblinem, ktrego wiecznie brudn, ZASADY SPECJALNE:
plamist, tobrzow skr szpec liczne szramy i blizny. Gow stwora porasta LEKKA JAZDA, ZASADZKA.
grzywa czarnych jak smoa wosw, a spod krzaczastych brwi na wiat wrogo ypi KAWALERZYSTA: Piekielny Treser moe przerzuci nieudany test jedziectwa, wynik
ognistoczerwone, skone oczy. Hobgoblin okrywa swe kadaweryczne ciao skrami drugiego rzutu jest ostateczny.
wrogw, ktrzy przed latami poznaczyli jego ciao ranami, za trzy utracone palce NIENAWI: Truagg Trzypalce darzy Krasnoludw Chaosu, Bykocentaury oraz Skaveny,
lewej doni, od ktrych wzi swj przydomek, nosi w zawieszonym na szyi mieszku. Szczurogry, Wielkie Szczury i Szczury Zarazy tak wielk NIENAWICI, e moe w
Truagg Trzypalce przez wiele lat suy Krasnoludom Chaosu, gdzie jako fazie walki wrcz przerzuci wszystkie nieudane rzuty na trafienie nie tylko w
niewolnik opiekowa si sforami Psw bojowych oraz watahami Wilkorw, Wilczarzy pierwszej, ale we wszystkich rundach walki.
Chaosu i Szablozbnych, poznajc krnbrn natur tych stworze oraz uczc si nagina PASZCZ ZE SKRY POKONANYCH WROGW: Piekielny Treser odziany w skry
ich wol i zmusza do ulegoci. Nie bya to atwa suba, a kade niepowodzenie pokonanych Skavenw i Krasnoludw Chaosu uzyskuje Magiczn Ochron na 5+.
pozostawiao krwawy lad na ciele Hobgoblina. Jednak pochodzcy z wojowniczej rasy POGARDA: Hobgoblin jest ZNIENAWIDZONY przez wszystkie modele Skavenw oraz
Truagg Trzypalce y dla zemsty i mocno wierzy w sw si oraz biego w tresurze. Krasnoludw Chaosu i Bykocentaurw. Wicej informacji na temat zasad NIENAWICI
Lata spdzone na Wschodnich Stepach zahartoway Hobgoblina, zmieniajc go w znajduje si w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
niebezpiecznego wojownika, prowadzcego do boju toczce pian z pyska, pokryte PRZEKLTA TRESURA: Truagg Trzypalce w niezwykle precyzyjny i zrczny sposb
gst sierci bestie, ktre na jedno skinienie Piekielnego Tresera rozdzieray wrogw na potrafi kierowa dziaaniami Wilkorw oraz Wilczarzy Chaosu i Szablozbnych.
strzpy ostrymi jak brzytwa kami i pazurami. Wilkor lub Wilczarz Chaosu lub Szablozbny ktry w momencie rozpoczcia fazy
Sukcesy i wojenne przewagi Truagga Trzypalce szybko stay si powodem ruchu znajduje si w odlegoci do 6 od Przekltego Tresera do pocztku nastpnej
zazdroci wspplemiecw oraz uzasadnionego strachu ktry, przed niewysokim tury Postaci Dramatu podlega zasadzie specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI
Hobgoblinem, poruszajcym w otoczeniu kudatych bestii o czerwonych, zowrogo wykonane przez ZWIERZ w czasie szary podlegaj zasadzie specjalnej
poyskujcych lepiach, zaczli odczuwa Krasnoludowie Chaosu. DRUZGOCZCY. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w
I tak oto niezwyke umiejtnoci, ktrego uchroniy Truagga Trzypalce przed przypadku, gdy bohater jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!.
mierci w hutach Krasnoludw Chaosu stay si przyczyn jego zguby. Podczas TRUCICIEL: Cay niemagiczny or posiadany przez Truagga Trzypalce jest zatruty.
jednej z wojennych wypraw Krasnoludowie Chaosu zdradzili Hobgoblina i wraz ze Bro zachowuje swoje waciwoci, a dodatkowo zyskuje cech ora ZATRUTY
sfor Wilkorw wydali na pastw Skavenw z klanu Moulder. Szczuroludzie przez ATAK.
wiele tygodni torturowali Hobgoblina wydobywajc od niego sekretn wiedz, dziki TRZYPALCE: Truagg Trzypalce moe w czasie rozgrywania potyczki przerzuci
ktrej potrafi zmusi do posuszestwa nawet najbardziej dzikie i niebezpieczne dowolny rzut. Jeeli moc trzymanych w sakiewce trzech odcitych palcw nie
zwierz. zostanie wykorzystana w czasie potyczki, przerzut mona wykorzysta w trakcie
Gdy Truagg Trzypalce na mkach wyjawi swym oprawcom wszystkie znane sekwencji po potyczce
sekrety, Szczuroludzie porzucili go na stepach wydajc na er sforom dzikich psw. OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
Jednak zwierzta nie zabiy Hobgoblina. Piekielny Treser przez wiele tygodni bka si po okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Truagg Trzypalce. Wynik 1
rwninach, ywic padlin, a dzikie psy lizay jego rany. Truagg Trzypalce przey i oznacza, e stare wojenne rany Truagga Trzypalce uniemoliwiy mu
poprzysig krwaw zemst swym oprawcom z Zorn Uzkul i Piekielnej Jamy. kontynuowanie kampanii, Piekielny Treser udaje si na pustkowie by leczy rany -
UWAGI: Truagg Trzypalce moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Jedcy naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 2-4 oznacza, e
Wilkw, Zwiadowcza kompania z Krlestw Ogrw oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi. Przeklty Treser zada odu w postaci K3 Mikstur leczniczych (zobacz ROZDZIA
Truagg Trzypalce, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e Hobgoblin zaaferowany
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.
umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Przeklty Treser
moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
FELCZER: Truagg Trzypalce odebra podstawowe wyksztacenie medyczne i
potrafi udzieli pomocy rannym sojusznikom. Jeeli felczer bra udzia w
rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywa rzutu na
TABEL POWANYCH OBRAE to w trakcie rozgrywania biecej
sekwencji po potyczce moe przerzuci wynik MARTWY, WIELOKROTNIE
ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RKI, STRZASKANA NOGA, RANA
KLATKI PIERSIOWEJ, OLEPIONY, STARE WOJENNE RANY,
USZKODZENIE UKADU NERWOWEGO, RANA DONI, GBOKIE
RANY w rzucie na TABEL POWANYCH OBRAE dla jednego
dowolnego Wyczonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu
jest ostateczny.
HYCEL: Ta umiejtno moe zosta uyta przed potyczk. Przeklty Treser
chwyta K3 Wilkory, ktre zostaj umieszczone w odlegoci do 12 od
Postaci Dramatu. Wilkory, jeli przeyj potyczk odchodz po
zakoczeniu rozgrywki, ponadto ZWIERZTA nie s wliczane do limitu
modeli w druynie oraz nie s brane pod uwag na potrzeby testu rozbicia.
PIEKIELNY TRESER: Ponadto jedna z grup stronnikw - Psw bojowych lub
Wilkorw lub Wilczarzy Chaosu lub Szablozbnych, znajdujca si w
odlegoci nieprzekraczajcej 6 od Postaci Dramatu, moe uy w fazie
walki wrcz jako podstaw testu warto wspczynnika WALKA WRCZ
Truagga Trzypalce lub skorzysta z jednej, znanej przez Piekielnego Tresera
zdolnoci z listy umiejtnoci WALKI WRCZ. Naley pamita, e zasada
ta nie ma zastosowania w przypadku gdy Hobgoblin w biecej turze bieg,
skorzysta z umiejtnoci lub zasady specjalnej uywanej w fazie magii, fazie
strzelania lub fazie walki wrcz, strzela, skaka, szarowa, upad, wspina si
zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi!, Wyczony z akcji! lub wykonywa
jakiekolwiek inne dziaania poza zwykym ruchem.

1|Strona