You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Truagg Trzypalce, Przeklęty Treser, Hobgoblin:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA TRUAGGA TRZYPALCE:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK HOBGOBLIN SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 6
PRESTIŻ DRUŻYNY: +50 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 7
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Truagg Trzypalce posiada SZTYLET, WŁÓCZNIĘ oraz TARCZĘ, WILKA
oraz SIODŁO & UPRZĄŻ, gracz wedle uznania może wyposażyć Postać Dramatu w
50 X 25 MM (WIERZCHEM) dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY.
Truagg Trzypalce jest niewysokim, żylastym Hobgoblinem, którego wiecznie brudną, ZASADY SPECJALNE:
plamistą, żółtobrązową skórę szpecą liczne szramy i blizny. Głowę stwora porasta LEKKA JAZDA, ZASADZKA.
grzywa czarnych jak smoła włosów, a spod krzaczastych brwi na świat wrogo łypią KAWALERZYSTA: Piekielny Treser może przerzucić nieudany test jeździectwa, wynik
ognistoczerwone, skośne oczy. Hobgoblin okrywa swe kadaweryczne ciało skórami drugiego rzutu jest ostateczny.
wrogów, którzy przed latami poznaczyli jego ciało ranami, zaś trzy utracone palce NIENAWIŚĆ: Truagg Trzypalce darzy Krasnoludów Chaosu, Bykocentaury oraz Skaveny,
lewej dłoni, od których wziął swój przydomek, nosi w zawieszonym na szyi mieszku. Szczurogry, Wielkie Szczury i Szczury Zarazy tak wielką NIENAWIŚCIĄ, że może w
Truagg Trzypalce przez wiele lat służył Krasnoludom Chaosu, gdzie jako fazie walki wręcz przerzucić wszystkie nieudane rzuty na trafienie nie tylko w
niewolnik opiekował się sforami Psów bojowych oraz watahami Wilkorów, Wilczarzy pierwszej, ale we wszystkich rundach walki.
Chaosu i Szablozębnych, poznając krnąbrną naturę tych stworzeń oraz ucząc się naginać PŁASZCZ ZE SKÓRY POKONANYCH WROGÓW: Piekielny Treser odziany w skóry
ich wolę i zmuszać do uległości. Nie była to łatwa służba, a każde niepowodzenie pokonanych Skavenów i Krasnoludów Chaosu uzyskuje Magiczną Ochronę na 5+.
pozostawiało krwawy ślad na ciele Hobgoblina. Jednak pochodzący z wojowniczej rasy POGARDA: Hobgoblin jest ZNIENAWIDZONY przez wszystkie modele Skavenów oraz
Truagg Trzypalce żył dla zemsty i mocno wierzył w swą siłę oraz biegłość w tresurze. Krasnoludów Chaosu i Bykocentaurów. Więcej informacji na temat zasad NIENAWIŚCI
Lata spędzone na Wschodnich Stepach zahartowały Hobgoblina, zmieniając go w znajduje się w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
niebezpiecznego wojownika, prowadzącego do boju toczące pianę z pyska, pokryte PRZEKLĘTA TRESURA: Truagg Trzypalce w niezwykle precyzyjny i zręczny sposób
gęstą sierścią bestie, które na jedno skinienie Piekielnego Tresera rozdzierały wrogów na potrafi kierować działaniami Wilkorów oraz Wilczarzy Chaosu i Szablozębnych.
strzępy ostrymi jak brzytwa kłami i pazurami. Wilkor lub Wilczarz Chaosu lub Szablozębny który w momencie rozpoczęcia fazy
Sukcesy i wojenne przewagi Truagga Trzypalce szybko stały się powodem ruchu znajduje się w odległości do 6” od Przeklętego Tresera do początku następnej
zazdrości współplemieńców oraz uzasadnionego strachu który, przed niewysokim tury Postaci Dramatu podlega zasadzie specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI
Hobgoblinem, poruszającym w otoczeniu kudłatych bestii o czerwonych, złowrogo wykonane przez ZWIERZĘ w czasie szarży podlegają zasadzie specjalnej
połyskujących ślepiach, zaczęli odczuwać Krasnoludowie Chaosu. DRUZGOCZĄCY. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w
I tak oto niezwykłe umiejętności, którego uchroniły Truagga Trzypalce przed przypadku, gdy bohater jest Oszołomiony!, został Powalony na ziemię! lub Ucieka!.
śmiercią w hutach Krasnoludów Chaosu stały się przyczyną jego zguby. Podczas TRUCICIEL: Cały niemagiczny oręż posiadany przez Truagga Trzypalce jest zatruty.
jednej z wojennych wypraw Krasnoludowie Chaosu zdradzili Hobgoblina i wraz ze Broń zachowuje swoje właściwości, a dodatkowo zyskuje cechę oręża ZATRUTY
sforą Wilkorów wydali na pastwę Skavenów z klanu Moulder. Szczuroludzie przez ATAK.
wiele tygodni torturowali Hobgoblina wydobywając od niego sekretną wiedzę, dzięki TRZYPALCE: Truagg Trzypalce może w czasie rozgrywania potyczki przerzucić
której potrafił zmusić do posłuszeństwa nawet najbardziej dzikie i niebezpieczne dowolny rzut. Jeżeli moc trzymanych w sakiewce trzech odciętych palców nie
zwierzę. zostanie wykorzystana w czasie potyczki, przerzut można wykorzystać w trakcie
Gdy Truagg Trzypalce na mękach wyjawił swym oprawcom wszystkie znane sekwencji po potyczce
sekrety, Szczuroludzie porzucili go na stepach wydając na żer sforom dzikich psów. ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
Jednak zwierzęta nie zabiły Hobgoblina. Piekielny Treser przez wiele tygodni błąkał się po określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Truagg Trzypalce. Wynik 1
równinach, żywiąc padliną, a dzikie psy lizały jego rany. Truagg Trzypalce przeżył i oznacza, że stare wojenne rany Truagga Trzypalce uniemożliwiły mu
poprzysiągł krwawą zemstę swym oprawcom z Zorn Uzkul i Piekielnej Jamy. kontynuowanie kampanii, Piekielny Treser udaje się na pustkowie by leczyć rany -
UWAGI: Truagg Trzypalce może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Jeźdźcy należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-4 oznacza, że
Wilków, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi. Przeklęty Treser zażądał żołdu w postaci K3 Mikstur leczniczych (zobacz ROZDZIAŁ
Truagg Trzypalce, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że Hobgoblin zaaferowany
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Przeklęty Treser
może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
FELCZER: Truagg Trzypalce odebrał podstawowe wykształcenie medyczne i
potrafi udzielić pomocy rannym sojusznikom. Jeżeli felczer brał udział w
rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na
TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ to w trakcie rozgrywania bieżącej
sekwencji po potyczce może przerzucić wynik MARTWY, WIELOKROTNIE
ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA
KLATKI PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY,
USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE
RANY w rzucie na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego
dowolnego Wyłączonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu
jest ostateczny.
HYCEL: Ta umiejętność może zostać użyta przed potyczką. Przeklęty Treser
chwyta K3 Wilkory, które zostają umieszczone w odległości do 12” od
Postaci Dramatu. Wilkory, jeśli przeżyją potyczkę odchodzą po
zakończeniu rozgrywki, ponadto ZWIERZĘTA nie są wliczane do limitu
modeli w drużynie oraz nie są brane pod uwagę na potrzeby testu rozbicia.
PIEKIELNY TRESER: Ponadto jedna z grup stronników - Psów bojowych lub
Wilkorów lub Wilczarzy Chaosu lub Szablozębnych, znajdująca się w
odległości nieprzekraczającej 6” od Postaci Dramatu, może użyć w fazie
walki wręcz jako podstawę testu wartość współczynnika WALKA WRĘCZ
Truagga Trzypalce lub skorzystać z jednej, znanej przez Piekielnego Tresera
zdolności z listy umiejętności WALKI WRĘCZ. Należy pamiętać, że zasada
ta nie ma zastosowania w przypadku gdy Hobgoblin w bieżącej turze biegł,
skorzystał z umiejętności lub zasady specjalnej używanej w fazie magii, fazie
strzelania lub fazie walki wręcz, strzelał, skakał, szarżował, upadł, wspinał się
został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji! lub wykonywał
jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.

1|Strona

Related Interests