You are on page 1of 2

Lietuvos skautija ir Lietuvi skaut sjunga

SKILI KONKURSO UDUOTYS 2017 m.

Visi inome, kad 2018 m. minsime Skaut judjimo imtmet Lietuvoje. Kad imtmeio bt
lengviau laukti, Lietuvos skautija bendradarbiaudama su Lietuvi skaut sjunga organizuoja Skili
konkurs, kuris tsis iki 2018 m.

Kiekvienais metais bus duodamos uduotys, kurias vykdius bus gaunama emblema. Taip skiltis
gals susirinkti 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. emblemas, kurios susideda vien grai, didel
emblem. Skiltys, kurios dalyvaus konkurse visus tris metus, gaus papildom ketvirt emblem
dovan. Kiekvienais metais prie konkurso gals prisijungti ir naujos skiltys.

Konkurse gali dalyvauti:

- skiltys, sudarytos i 5-7 asm.


- LS ir LSS nariai, susimokj organizacijos nario mokest u 2017 m.

K turi padaryti skiltis? - atlikti uduotis per nurodyt termin ir jas registruoti ioje formoje:
https://docs.google.com/forms/d/1JyAXbG1i3LbxhiPX36PeukLyLEpU2iqaTdLDOCvkF1s/
viewform?c=0&w=1
- kas kart atlikus uduot, j vieinti js pasirinktu kanalu, kuris bt vieai prieinamas.

Konkurso slygos:

- norint gauti 2017 m. emblem, btina atlikti bent 7 nurodytas 2017 m. uduotis ir jas
uregistruoti;
- norint gauti 2017 m. emblem, btina kiekvien atlikt uduot vieinti paraant trump
informacij kokia uduotis buvo atlikta, kaip seksi, kas dalyvavo ir pridti kelet nuotrauk
su spdiais. Gali bti vieinami vienu metu keli uduoi apraymai ir nuotrauk koliaai.
Konkurso uduotys 2017 m.

1. Pasikviesti svei neskaut (mokytoj, vien i skaut tv, policinink, ugniages,


verslinink...) skilties sueig pasidalinti savo srities patarimais.
2. Surengti skilties diskusij pareigos tema. Aptarti pareigybi skautuose privalumus, trkumus,
ugdomas savybes ir ikius, su kuriais gali susidurti pareigingas skautas.
3. Rekomenduojama kartu su savo skiltimi nuvykti koncert arba spektakl, pasidalinti
spdiais.
4. Sukurti firmin savo skilties patiekal, juo skautiko renginio metu pavaiinti kit skilt.
5. Pagaminti skautik suvenyr ir j padovanoti vietinei bendruomenei (mokyklai, banyiai,
bendruomenei).
6. Surinkti informacijos apie vien i Lietuvos piliakalni, sukurti trump filmuk apie pasirinkt
piliakaln ir juo pasidalinti.
7. Nusisti sveikinim patu skautams i kitos alies maai inomos vents (pavyzdiui,
Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo dienos, Futbolo dienos) proga.
8. Skautams i kitos alies pasirinktomis priemonmis nusisti savo gyvenamosios vietovs
plan, paymjus reikmingiausius objektus.
9. Surengti pasirinktos sporto akos turnyr, kuris gali vykti tiek tarp skilties nari, tiek sudarius
skilties komand ir besivarant su kitomis.
10. Palikti ilgalaik savo buvimo ym trijose vietose, kuriose lanksi skiltis, gamtai ir artimui
draugiku bdu.