You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN RABAN Yuran perlu dijelaskan selewat-lewatnya pada hari

33400 LENGGONG PERAK jumaat


MALAYSIA Kod Sek : ABA 7018
Tel:05-7519100 05-7519100 SEKOLAH KEBANGSAAN RABAN
Fax: 05-7512686 33400 LENGGONG PERAK
MALAYSIA Kod Sek : ABA 7018
Tel:05-7519100
1 Malaysia : Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan
Fax: 05-7512686
Ruj. Tuan :
1 Malaysia : Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan
Ruj. Kami :
Ruj. Tuan :
Tarikh : 2 SEPTEMBER 2014 M
Ruj. Kami :
7 ZULKAEDAH 1435H
Kepada ;
Tarikh : 2 SEPTEMBER 2014 M
IBU BAPA 7 ZULKAEDAH 1435H
Kepada ;
DATO/ DATIN/ TUAN/ PUAN/ ENCIK/ CIK
IBU BAPA
KEM BAHASA ARAB
DATO/ DATIN/ TUAN/ PUAN/ ENCIK/ CIK
Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
PROGRAM BAHASA ARAB
2. Panitia Bahasa Arab Sk Raban dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa
Malaysia Mutah(pelajar-pelajar JORDAN) akan mengadakan kem bahasa Arab kepada Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
semua murid tahun 5 Sk Raban pada ketetapan berikut:
2. Panitia Bahasa Arab Sk Raban dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa
TARIKH : 6 September 2014 (sabtu) Malaysia Mutah(pelajar-pelajar JORDAN) akan mengadakan kem bahasa Arab kepada
MASA : 8.00 Pagi semua murid tahun 5 Sk Raban pada ketetapan berikut:
TEMPAT : Sk. Raban
TARIKH : 6 September 2014 (sabtu)
3. Program ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta murid kepada bahasa MASA : 8.00 Pagi
Arab dan kepentingan bahasa arab dalam kehidupan kita umat Islam . sehubungan TEMPAT : Sk. Raban
dengan itu, semua murid Tahun 5 SK Raban diwajibkan menyertai Progam ini. Yuran
pendaftaran untuk program ini ialah sebanyak RM5.00. Bersama dengan ini juga 3. Program ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta murid kepada bahasa
disertakan tentatif program. Arab dan kepentingan bahasa arab dalam kehidupan kita umat Islam . sehubungan
dengan itu, semua murid Tahun 5 SK Raban diwajibkan menyertai Progam ini. Yuran
4. Kerjasama daripada pihak Tuan/Puan membenarkan anak-anak Tuan/Puan pendaftaran untuk program ini ialah sebanyak RM5.00. . Bersama dengan ini juga
menyertai Program ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima disertakan tentatif program.
kasih.
4. Kerjasama daripada pihak Tuan/Puan membenarkan anak-anak Tuan/Puan
Sekian, terima kasih. menyertai Program ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima
kasih.
BERKHIDMAT UNTUK SEKOLAH
Sekian, terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
BERKHIDMAT UNTUK SEKOLAH

Saya yang menurut perintah,


..

..
Yuran pendaftaran boleh dibayar kepaada Ustazah AFAF(Pengarah Program)
Yuran pendaftaran boleh dibayar kepaada Ustazah AFAF(Pengarah Program)
Yuran perlu dijelaskan selewat-lewatnya pada hari jumaat