Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.

Γιάννης Π. Πλατάρος -Μαθηματικός
Δημοσίευση στο www. esos.gr 17/4/2017
URL: https://www.esos.gr/arthra/50021/diafaneia-gia-epiloges-epimorfoymenon-
sto-v-epipedo-kai-kse

Πολλά χρόνια σέρνεται αμφισβήτηση για τα αποτελέσματα των κληρώσεων
για τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) , όπως και για την επιλογή των
επιμορφούμενων. Ο λόγος δεν είναι βέβαια κάποια νοθεία που γίνεται ή δεν γίνεται.
Ο λόγος είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι ένα στοιχείο που λείπει από το σύνολο
της Πολιτικής, Κοινωνικής και Θεσμικής ζωής της Ελλάδος. Αυτονοήτως υπεύθυνος
και αίτιος είναι ο πολίτης που πιέζει τους εκάστοτε φορείς εξουσίας προς την
αδιαφάνεια, την κομπίνα, το ρουσφέτι την παράκαμψη της νομιμότητας. Ζώντες
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κατά καιρούς έχουμε πει σε πολίτες «αυτό δεν
γίνεται» και μετά είδαμε ότι έγινε. Το γνωστό πόρισμα λοιπόν λέει ότι «στην Ελλάδα
όλα γίνονται» Καμμιά φορά -και μας έχει συμβεί- να ισχυριστούμε ότι «…αυτό-ακόμα
και στην Ελλάδα- δεν γίνεται!» Και ….πάλι έγινε! Η καχυποψία λοιπόν του Έλληνα,
εδράζεται στην αυτογνωσία του, αφού αυτός πρώτος είναι ο υποκινητής της ανάγκης
για διαφάνεια.
Αναγκαίος ο παραπάνω πρόλογος, για μια απλή πρόταση προς τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ και
το ΙΕΠ:
Πλήρης διαφάνεια στην ανάθεση προγραμμάτων σε ΚΣΕ και στην επιλογή
επιμορφούμενων. Όλα διασφαλίζονται με έναν απλό αλγόριθμο, όπου κληρώνεται
δημόσια ένα μονοψήφιο νούμερο από τα 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 και μετά όλα τα
αναλαμβάνει η εκ των προτέρων γνωστή διαδικασία. Δεν έχει κανένα απολύτως
νόημα να αναπτύξουμε το πώς δουλεύουν τέτοιες διαδικασίες με ισοϋπόλοιπα
διαιρέσεων. Σημασία έχει να λυθεί ένα πρόβλημα αμφισβήτησης που συμβάλλει
γενικότερα στην αξιοπιστία των θεσμών στην Ελλάδα που είναι μέγα ζητούμενο. Για
το συγκεκριμένο θέμα χρειάζονται δύο ενέργειες.

1. Δημοσίευση των ονοματεπωνύμων των αιτούμενων ανά ΚΣΕ
2. Δημόσια κλήρωση του μονοψήφιου αριθμού.

Ήδη ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, έχει τεράστια τεχνογνωσία και προσωπικό υπεράξιο, με
ουσιαστική και εντυπωσιακή κατάρτιση. Όλοι έχουν δει την δια ζώσης, ταυτοχρονική
εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων ανά ΚΣΕ.

Μάλιστα, μπορούν να φτιάξουν και ένα σχετικό προγραμματάκι όπου στην
είσοδό του θα παίρνει α) Τον μονοψήφιο αριθμό που κληρώθηκε στην Δημόσια
κλήρωση β) Το αριθμό θέσεων που διατίθενται στο πρόγραμμά του γ) Τον αριθμό
των αιτήσεων που έγιναν για το πρόγραμμα δ) Τον αριθμό σειράς υποβολής αίτησης
που θα προκύπτει από σχετικό λογιστικό φύλλο που θα δημοσιεύεται πριν την
κλήρωση. Στην έξοδο θα υπάρχει το αποτέλεσμα «κληρωθήκατε για το πρόγραμμα»
, «δεν έχετε κληρωθεί για το πρόγραμμα»
Τα παραπάνω, τα προτείνουμε, επειδή είναι εφικτά τεχνολογικά και κυρίως δεν
έχουν κανένα επιπρόσθετο χρηματικό κόστος. Ελπίζω δε, να το ζητήσουν και οι
Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, όπου στην σχετική δημόσια κλήρωση, το μπαλάκι
θα κληρώνει ο εντεταλμένος τους εκπρόσωπος και θα αναμεταδίδεται δια ζώσης από
διαδικτυακό κανάλι.