You are on page 1of 5

PROYEKTO

SA
ARALING
PANLIPUNAN
IPINASA NI:
CHARLOTTE L. ACOSTA
IPINASA KAY:
MAAM JOYLYN CARMELO
MGA KARAPATAN AYON SA
KONSTITUSYON

MGA KARAPATANG SIBIL


MGA KARAPATANG PANGKABUHAYAN

MGA KARAPATANG POLITIKAL


MGA KARAPATANG PANLIPUNAN

MGA KARAPATAN NG MGA BATA


MGA KARAPATAN KAPAG NASASAKDAL