You are on page 1of 5

III.

SENARAI TUGAS JAWATAN
1. KETUA PANITIA EKONOMI ASAS & PERDAGANGAN

2. PENOLONG BENDAHARI KOPERASI

3. GURU MATA PELAJARAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 4

4. GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

5. GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 1 & 3

6. GURU MATA PELAJARAN LITERASI KOMPUTER TINGKATAN 1

7. GURU PENASIHAT SEMARING

8. GURU PENASIHAT PASUKAN BULAN SABIT MERAH (PBSM)

9. GURU PENASIHAT KELAB KEBUDAYAAN (SENI TARI)

10. GURU PENASIHAT KELAB BADMINTON

KETUA PANITIA EKONOMI ASAS (i) FAIL-FAIL PANITIA & PERDAGANGAN (ii) FAIL HEADCOUNT . SENARAI HARTABENDA / PERALATAN PEJABAT 1. FAIL INVOIS INVOIS MASIHINVOIS PERLU BENDAHARI KOPERASI BELUM DIREKODKAN DAN DIREKODKAN DAN PENOLONG PADA BULAN DIKELUARKAN BENDAHARI JANUARI 2016 SELEPAS KOPERASI MENERIMA LPO SEKOLAH. PENOLONG BENDAHARI (i) FAIL INVOIS KOPERASI (ii) COP KOPERASI (iii) SOFTCOPY INVOIS 3. 2. CATATAN YANG BELUM SEKARANG SUSULAN YANG PEGAWAI SELESAI DIPERLUKAN JABATAN YANG BERKAITAN 1. GURU MATA PELAJARAN (i)BUKU REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 2. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI TUGAS-TUGAS KEDUDUKAN TINDAKAN RUJUKAN FAIL. FAIL PANITIA PELAN MENYEDIAKAN KETUA PANTIA EKONOMI ASAS STRATEGIK PELAN EKONOMI ASAS & TAHUN 2016 & STRATEGIK & PERDAGANGAN HEADCOUNT TAHUN 2016 PERDAGANGAN 2016 DAN HEADCOUNT SPM IV.iii.

k) Berusaha meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam Ujian/ Peperiksaan 3. f) Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperti yang ditetapkan. 2. Guru mata pelajaran Ekonomi Asas Tingkatan 4 a) Menyiapkan buku rekod mengajar pengajaran dan pembelajaran setiap hari sebelum pengajaran dan pembelajaran. b) Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. ujian dan peperiksaan murid. g) Menyemak latihan. f) Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperti yang ditetapkan. j) Membincangkan soalan-soalan dan jawapan berdasarkan kertas model SPM Ekonomi Asas yang disediakan. d) Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan. g) Menjalankan pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat dalam pentaksiran berasaskan sekolah bagi murid tingkatan 1. e) Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan. i) Menyediakan kertas model SPM Ekonomi Asas yang diperlukan untuk kelas tambahan.LAMPIRAN A FAIL MEJA 1. a) Menyiapkan buku rekod mengajar pengajaran dan pembelajaran setiap hari sebelum pengajaran dan pembelajaran. Penolong Bendahari Koperasi a) Merekod dan menyediakan invois koperasi selepas menerima LPO sekolah. c) Mengawal displin murid agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. evidens PBS. e) Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan. Guru mata pelajaran Geografi Tigkatan 1. i) Menyemak latihan. ujian dan peperiksaan murid. d) Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan. h) Merekod pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat dalam pentaksiran berasaskan sekolah bagi murid tingkatan 1. . h) Mengendalikan kelas tambahan pada hari dan tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. b) Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. c) Mengawal displin murid agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

f) Memastikan kewangan diuruskan dengan baik. d) Menyediakan akaun perniagaan. 5. untung rugi dan Kunci Kira-Kira yang benar dan saksama serta mengepilkan apa-apa dokumen yang dikehendaki bagi membolehkan di audit dengan mudah. . e) Bertanggungjawab bersama setiausaha panitia bagi mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat panitia mengikut masa dan tempoh yang ditentukan. l) Melaksanakan rancangan lima tahun akademik sekolah. ko- kurikulum dan aktiviti. c) Mempastikan rekod-rekod akaun dan rekod-rekod lain disenggarakan secara yang boleh menjelaskan urusniaga dan kedudukan kewangannya dan juga subsidiarinya. b) Membantu mengawal disiplin pelajar semasa perjumpaan atau semasa aktiviti berlangsung. e) Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul. k) Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM. d) Menjadi pengerusi mesyuarat panitia. Guru penasihat rumah sukan Semaring a) Membantu ketua dalam melaksanakan perjalanan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Guru Penasihat unit beruniform Pasukan Bulan Sabit Merah (PBSM) a) Membantu ketua dalam melaksanakan perjalanan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. c) Bertanggung jawab dalam tugas-tugas pengurusan dan pelaksanaan kurikulum. g) Mengkaji dan menganalisis pencapaian pelajar bagi setiap kali peperiksaan. b) Membuat Rancangan Tahunan berdasarkan sukatan pelajaran untuk diselaraskan setiap guru EA dab PDG mengikut tingkatan. d) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak sekolah dari masa ke masa. b) Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menetukan pelaksanaanya. 6. i) Menguruskan anggaran perbelanjaan peruntukan yang diperuntukkan dengan baik. 4. c) Membantu mengemaskini rekod kehadiran ahli PBSM pada setiap perjumpaan. f) Menyemak dan menyelaras soalan-soalan ujian/ peperiksaan yang disediakan bagi setiap tingkatan. Ketua Panitia Ekonomi Asas dan Perdagangan a) Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini dan mengedarkan kepada setiap guru EA dan PDG. h) Menyelenggara fail-fail panitia dan mengemaskini segala maklumat/ dokument yang berkaitan dengan panitia. j) Menghadiri mesyuarat/ taklimat di luar kawasan yang berkaitan dengan kurikulum / panitia.

c) Membantu mengemaskini rekod kehadiran ahli pelajar pada setiap perjumpaan. d) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak sekolah dari masa ke masa. c) Membantu mengemaskini rekod kehadiran ahli sukan pada setiap perjumpaan. d) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak sekolah dari masa ke masa. b) Membantu mengawal disiplin pelajar semasa perjumpaan atau semasa aktiviti berlangsung. b) Membantu mengawal disiplin pelajar semasa perjumpaan atau semasa aktiviti berlangsung. . Guru penasihat sukan dan permainan bola keranjang a) Membantu ketua dalam melaksanakan perjalanan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. b) Membantu mengawal disiplin pelajar semasa perjumpaan atau semasa aktiviti berlangsung. d) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak sekolah dari masa ke masa. Guru penasihat kelab kebudayaan seni tari a) Membantu ketua dalam melaksanakan perjalanan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. 8. 7. c) Membantu mengemaskini rekod kehadiran ahli sukan pada setiap perjumpaan.