You are on page 1of 1

Tarikh

:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

Tuan,

Surat Memberi Kebenaran

Saya ………………………………………………………………………...……. No K/P
……………………………………………………. iaitu
(Nama pemilik rumah/ harta)
………………………………………………………………………...……. kepada pemohon
lesen, dengan ini memberi
(suami/isteri/ibu/ayah/mertua dsb)
kebenaran kepada beliau untuk menjalankan perniagaan Kedai Kampung di rumah
saya/tanah yang

beralamat di ………………………………...…….
………………………………………………………………………...…….…………………..

……...…….………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

………………………………………………………………………………

Nama: ___________________________________

No K/P: ___________________________________