You are on page 1of 4

MINGGU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN EKONOMI

TARIKH : HARI :
MATA PELAJARAN Ekonomi Asas MASA 7.50-9.00 Pagi TINGKATAN 4 Ibnu Sina (30 orang
pelajar)
TAJUK BAB 2 : Pasaran
STANDARD 2.1 Keseimbangan pasaran
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.13 Menjelaskan kesan lebihan permintaan atau lebihan penawaran ke atas harga dan kuantiti
PEMBELJARAN berdasarkan jadual dan rajah.
OBJEKTIF/HASIL Pada akhir pengajaran, pelajar dapat;
PEMBELAJARAN i) Menjelaskan kesan lebihan permintaan atau lebihan penawaran ke atas harga dan kuantiti berdasarkan jadual dan rajah
AKTIVITI Rujuk jadual di bawah
PENGISIAN I-THINK Peta Dakap NILAI Bekerjasama, patriotik
KURIKULUM
KEMAHIRAN STEM - Matematik
SAINTIFIK DAN
KEMAHIRAN
BERFIKIR
BBM/ABM 1. Kertas Mahjong
2. Emoji
3. Sticky notes
KAEDAH 1. Pembelajaran Kolaboratif
PEMBELAJARAN 2. "Galery Walk"
REFLEKSI

2. Setiap kumpulan mendapat satu melukis rajah keseimbangan pasaran helaian tugasan kumpulan 3. Guru membahagikan pelajar kepada 6 1. Pelajar diberi masa selama 40 minit untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Pelajar berbincang dan melengkapkan ( 20 minit) 2. Guru menulis objektif pembelajaran dan kriteria pengajaran di papan putih. Pelajar berada dalam keadaan bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran kumpulan. 5. Perbincangan 1. Guru memberi penerangan ringkas Set Induksi tentang kata tugas aktiviti pada hari ini ( 5 minit) 4. 2. kertas mahjong dan 1. Pelajar mempunyai pengetahuan sedia ada tentang 2. Galery walk 1.Aktiviti Pembelajaran: Pembelajaran Kolaboratif & Galery walk Prosedur: Aktiviti Pembelajaran: Kaedah pembelajaran Main Peranan/Perbahasan Perkembangan Pembelajaran Aktiviti p&p Catatan/Nota 1. kumpulan masing-masing Penerangan ( 10 minit) 1. .Lembaran kerja. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan.Setiap kumpulan menyelesaikan tugasan lembaran tugas yang diberi dalam yang diberi. Setiap kumpulan memulakan sesi peralatan yang diperlukan diedarkan kepada perbincangan Penerokaan setiap kumpulan.

Guru membuat rumusan PdP pada hari ini. Pelajar kumpulan lain akan memberi komen dan memberikan emoji pada kumpulan yang membentang dengan baik. Guru membuat kesimpulan akhir 2. jadual dan keluk keseimbangan pasaran ( 10 minit) 1. 2. Murid menilai murid Guru menilai murid 1. Guru menjelaskan dengan lebih terperinci tentang Pengembangan 1. Contoh Tugasan pelajar Harga Kuantiti Kuantiti Keadaan Pasaran Permintaan Penawaran Pasaran Pasaran . Kerja rumah : Nota topik ini dalam bentuk peta dakap. (5 minit) 1. Guru memberi latihan tambahan kepada pelajar Penilaian sebagai kerja rumah.

Kirakan perbezaan kuantiti pada setiap tingkat harga 4. Apakah rumusan yang diperolehi daripada (7) . 5 100 30 10 60 60 15 40 80 Arahan kepada pelajar : 1. Nyatakan ruangan yang mempunyai kuantiti yang lebih banyak 3. 7. Warnakan kuantiti yang lebih besar setiap tingkat harga 2. Berikan rumusan yang anda perolehi daripada jadual yang telah dilengkapkan 5. Berdasarkan jadual. Warnakan kawasan di antara keluk Permintaan dan keluk penawaran yang berada di atas dan di bawah titik keseimbangan pasaran. lakarkan keluk keseimbangan pasaran 6. Apakah bentuk kawasan yang telah anda warnakan. 8.