You are on page 1of 3

Hiponatremia cu hipovolemie apare

A. Deficit de glucocorticoizi

B. Tratament cu diuretice

C. Insuficienţa cardiacă congestivă

D. Insuficienţă renală cu afectare tubular

E. Insuficienţă renală cu afectare glomerulară

R=B,C, D

Distribuţia apei intre compartimente se realizează astfel:

A. 30 de litri extracelular la un adult de 75 de kg

B. Compartimentul intracelular este impărţit in spaţiul interstiţial si intravascular

C. Compartimentul extracelular reprezintă 1/3 din apa totală

D. Compartimentul intracelular reprezintă 3/4 din apa totală

E. Compartimentul extracelular este impărţit la rândul său in spatiul interstiţial şi
spaţiul intravascular

R=C,E

La valori ale sodiului mai mici de 115 mmo1/1 apar:

A. Greaţă, vărsături

B. Cefalee

C. Mialgii

D. Mioclonii

E. Semne neurologice de focar

R=D,E

9. Spaţiul intracelular conţine:

A.Fosfaţi

B.Potasiu

C. Anionul bicarbonic

D.Sodiu

Cu EXCEPŢIA: A.E. Clor R=A. Steatoza hepatică C. Insuficienţa pulmonară B. Întreruperea aportului excesiv de Iichide B. Administrarea de diuretice pentru eliminarea excesului de sodiu C. Administrarea de soluţii hipertone de Na/Cl D.D Tratamentul hipervolemiei hiperosmotice constă A.B.E In cazul reducerii volumului plasmatic se evidenţiază: A. Scăderea elasticităţii tegumentare R=A. Administrarea de apă pentru diluarea. Globi oculari hipertoni C. Concentraţia intracelulară normală a sodiului este 135-145 mmo1/1 B. Sindromul nefrotic D.D Afirmaţiile FALSE legate de sodiu si rolul acestuia organism sunt următoarele. Concentraţia plasmatică normală a sodiului este 135-145 mmo1/1 .Cresterea frecvenţei cardiace E. Globi oculari hipotoni D. Insuficienţa suprarenaliană R=C.Reducerea tensiunii arteriale B. hiperosmolaritatii R=B. Administrare de ser glucozat 5% E.C Hiponatremia de diluţie apare in: A. Insuficienţa renală E.

C. de scurtă durată (35-40%) D.C. La inceputul remisiunilor retenţia de sodiu apare inaintea proteinuriei massive C. D. Blocarea medicamentoasă a sistemului renină-angiotensină-aldosteron nu duce itotdeauna la natriureză D. Adulţii cu sindrom nefrotic au deseori volumul circulant crescut E. Nivelurile serice de hormon natriuretic sunt mai curând crescute R=C. de lungă durată 25-30 % din cazuri.D Evoluţia glomerulopatiei membranoase idiopatice este variabilă: A. C. Gradientul concentraţiei sodiului e menţinut de Na. Remisiune spontană. Posibilitatea remisiunii spontane.D. R=B. este un semn de hipervolemie B.K-ATP-ază.E Rolul exclusiv al hipovolemiei in patogeneza sindromului nefrotic este contrazis de: A. relativ frecventă la pacienţi cu sindrom nefrotic. Sodiul are rol in reglarea activitătii osmotice intracelulare R=B. Sodiul are rol în reglarea activităţii osmotice a lichidului extracelular E.E . Progresiune catre insuficienţă renală cronică terminală (in 1-3 ani) B. Hipotensiunea arterială. Sindrom nefrotic recurent cu funcţie renală stabilă (35-45%) E. Complicaţii majore din cauza sindromului nefrotic (30-35%).