You are on page 1of 8

1

Arahan: Kertas soalan ini mengandungi bahagian A dan bahagian B. Jawab
semua soalan daripada kedua-dua bahagian.

Bahagian A : Sila bulatkan jawapan pada ruangan pilihan jawapan.

1. Organ yang manakah terlibat dalam mengedarkan darah ke seluruh
tubuh manusia ?
A Hati
B Jantung
C Paru-paru
D Buah pinggang

2. Apakah kegunaan daya tahan kardiovaskular kepada kita ?
A Kesihatan jantung
B Melatih kordinasi pergerakan
C Melakukan aktiviti fizikal dalam tempoh yang lama.
D Melakukan aktiviti fizikal dengan seronok dan gembira.

3. Apakah kesan pengambilan dadah dalam sukan?
I selsema
II penyakit jantung
III sakit dada
IV demam

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Sumber vitamin E boleh diperolehi melalui
I minyak sayuran
II kekacang
III susu
IV telur

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

5. Sajian makanan yang kita ambil seharusnya mengandungi
I Air
2

II Lemak
III Protein
IV Karbohidrat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6. Lemak dapat membekalkan ……………… kepada badan kita.
A Air
B Haba
C Tenaga
D Minyak

7. Minuman beralkohol boleh …………….. dan peminumnya tidak dapat
berfikir dengan waras.
A memabukkan
B mengkhayalkan
C memberi tenaga
D memberi rangsangan

8. Amalan membuang puntung rokok merata-rata akan menyebabkan
A kebakaran
B keburukan
C kesihatan terjejas
D kerosakan harta benda

9. Pengambilan rokok, alkohol, dadah dan bahan hidu secara berulang
kali akan menyebabkan
A kebaikan
B ketagihan
C kesakitan
D keseronokkan

10. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah perlu diambil bagi
mengelakkan diri daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah
I melibatkan diri dengan aktiviti berfaedah
II elakkan diri ke tempat-tempat hiburan
III pilih rakan-rakan yang suka berhibur
3

Iv mengunjungi tempat-tempat menarik

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11. Semasa kedatangan haid, remaja perempuan perlu menggunakan
______________untuk menampung darah haid.
A kain perca
B tuala mandi
C tuala wanita
D kertas tisu

12. Perubahan fizikal yang dialami oleh remaja lelaki adalah seperti berikut
……………
I mula ditumbuhi jerawat
II bahu dan dada beransur-ansur menjadi bidang.
III mula menunjukkan pertumbuhan payu dara dan
pembesaran punggung
IV mula tumbuh misai serta bulu pada bahagian ari-ari,ketiak,
kaki dan dada

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13. Apakah penyakit-penyakit yang tidak berjangkit?
I Selsema
II Diabetis
III Penyakit jantung
IV Penyakit buah pinggang

A I, II dan III
4

B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I, III dan IV

14. Patrick berasa …………… apabila ayahnya terlibat dalam kemalangan
jalanraya.
A sedih
B takut
C terharu
D gembira

15. Apakah perasaan anda apabila sekumpulan budak lelaki mengejek adik
anda?
A Sedih
B Takut
C Marah
D Gembira

16. Kita perlu mengenali jiran kita dan ………….dengan mereka.
A bergaul
B bergaduh
C berdamai
D berdendam

17. Nasihat dan teguran daripada oang dewasa mestilah di ……………
A ikuti
B hindari
C ingkari
D biarkan

18. Apakah tindakan yang perlu dilakukan kepada mangsa selepas
memberi rawatan pertolongan cemas
A Memberi ubat penahan sakit
B Menghantar mangsa pulang ke rumah
C Memberi rehat secukupnya kepada mangsa
D Membawa mangsa ke pusat kesihatan yang berhampiran.

19. Yang manakah antara berikut memberi perkhidmatan kesihatan ?
I Hospital
5

II Balai Polis
III Balai bomba
IV Klinik kesihatan kecil

A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I dan IV

20. Antara berikut yang manakah bukan penyebab kepada kemalangan bagi
kanak-kanak ketika berada di rumah
A Terminum racun
B Terkena benda tajam
C Tertidur dalam buaian
D Lemas di dalam bilik air

Bahagian B

Soalan 21-25
Berdasarkan maklumat di bawah sila padankan fungsi organ dalam reproduktif
perempuan.

tempat berlaku persenyawaan tempat berlaku proses penempelan

menghasilkan ovum tempat sperma dilepaskan

menghasilkan bahan membunuh bakteria
6

21. ovari : ___________________________________________________________________________

22. uterus : __________________________________________________________________________

23. faraj : ____________________________________________________________________________

24, serviks : ___________________________________________________________________________

25. tiub falopio : ______________________________________________________________________

Soalan 26-30
Tuliskan urutan yang betul proses persenyawaan.

26. Embrio membesar

27. Sperma dan ovum bersatu

28. Menjadi fetus

29. Zigot terbentuk

30. Menjadi bayi

Soalan 31-35
Tuliskan lima kepentingan mengambil pemakanan yang seimbang.

31. ____________________________________________________________________________

32. ____________________________________________________________________________

33. _____________________________________________________________________________

34. _____________________________________________________________________________

35. _____________________________________________________________________________
7

Soalan 36-47
Senaraikan contoh-contoh makanan bagi kumpulan makanan berikut.

Protein Karbohidrat
36. ____________________________ 39. ____________________________

37. ____________________________ 40. ____________________________

38. ____________________________ 41. ____________________________

Lemak Vitamin
42. __________________________ 45. ____________________________

43. __________________________ 46. ____________________________

44. __________________________ 47. ____________________________

Soalan 48-50
Nyatakan cara mengatasi konflik dan stres dengan positif.

Situasi Cara mengatasi

48. Tengku Adam sangat stres kerana
gagal menyiapkan kerja sekolah.

49. Mia Sara dan Balqis selalu bergaduh
dan berebut.
8

50. Safiq Rahim menghadapi masalah
berkomunikasi dengan rakan sekolah.