You are on page 1of 1

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”
Titlul proiectului: “Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie: SPRE scoala”
Contract nr POSDRU/188/2.2/S/156000
Înțelepciunea proverbelor

Lucrul dulce mult aduce.
Prietenia ne scapă de trei mari rele: de urât, de fapte rele
şi de neavere.
Omul -i după cum şi-l face omul.
Munca se cunoaşte după roade şi omul după fapte.
Prostul face ce vede şi ce aude crede.
Vorba muncitor de pâine nu duce dor.
Vorba nu o găseşti gata făcută
Norocu face, capul trage
Pomul bine început, e pe jumătate făcut
Capul multă, sărăcia omului.
Harnicul şi minciuna merg mână în mână.
Învățătura este cea mai bună avuţie
Bârfa găseşte totdeauna de lucru.

Cerințe:
1. Reconstituie proverbele de mai sus trasând linii de la coloana din stânga la cea
din dreapta.
2. Transcrie două proverbe care coincid cu principiile tale de viață. Prezintă-le în
grupul de lucru.
3. Comentează un proverb în cel puțin patru rânduri