You are on page 1of 1

PROVERBE DESPRE MUNCĂ

 Munca plăteşte, norocul face pomană.
 Lucrul dobândit cu sudoare e mai de preţ ca o moştenire.
 Omului cu stăruinţă toate îi sunt cu putintă.
 Numai ce-idobândit prin muncă are temeinicie !
 Numai ce-i câştigat cu cinste are preţ!
 Munca înnobilează pe om.
 Munca e brăţară de aur.
 Munca sfinţeşte locul.
 Cine nu învaţă la tinereţe, va plânge la bătrâneţe.
 Harnic ca o albină, strângător ca o furnică.
 Porcul nu se îngraşă în ajun.
 Bogăţia câştigată fără trudă scade
Dar ce se strange încetul cu încetul creşte.
 Cine vrea să mănânce miezul, trebuie mai întâi s spargă coaja.
 Niciun câştig făra osteneală.
 Trebuie să spargi osul pentru a suge măduva.
 Cine vrea să mănânce fructul trebuie să se caţăre în pom.
 Pentru ca să mănânci peşte, trebuie să intri în apă.
 Lucrul dobândit cu sudoare e mai de preţ ca o moştenire.
 Pâinea agonisită cu sudoare are gust bun.
 Sudoarea muncii pe mână merită mai multă cinstire decât un inel de aur pe
deget.
 Moara bună şi pietre macină.
 Harnicul găseşte totdeauna de lucru.
 Norocul nu se găseşte bine decât în casa unde se munceşte.
 Când chemi la muncă , să-ţi văd sapa în mână.
 Faima, se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi.
 E harnic, nu orcine lucrează, ci acel care lucrează cu plăcere, care nu poate fără
lucru.
Cerințe:
1. Transcrie două proverbe care te motivează să muncești mai temeinic. Prezintă-le
în grupul de lucru.
2. Ce presupune munca, așa cum reiese din proverbele de mai sus?
3. Comentează un proverb la alegere.

Modulul: De la carte la viață