You are on page 1of 10

KAKO JE MOSKVA POSTALA TREĆI RIM

Za postanak Ruske imperije ključni datum je 11. maj 330. godine n.e. kada je rimski imperator Konstantin odlučio da nova prestonica carstva
bude na Bosforu u Konstantinopolju (Sinonim: Carigrad a danas Istanbul). Tako je Konstantin oporezovao robu koja se kretala između
Evrope i Azije; Vizantija (istočno rimsko carstvo) je tako verovatno i dobilo ime kao kovanica (viza)ntija – što znači prolaz, prolaznina..

“Vizantija nikad nije postojala” – tvrdi Dr. Jovan Deretić;
“Ime Vizantija se prvi put pominje tek 1547 god. Od strane
Nemačkog istoričara Hieronimusa Volfa, a do tad se ta država
prosto nazivala ROMEJA (rimsko carstvo) – a to su u stvari
bile srpske teritorije pod Rimom..cela ova izmišljotina delo je
Vatikana da sakrije pravu srpsku istoriju” – kaže Deretić ↓ ↓ ↓

Obratite pažnju da je najkraći put Konstantinopolj - Rim išao preko današnje
Albanije. Ovaj put će obezbeđivati rimski plaćenici kasnije nazvani - cincari.

Upalite zvuĉnike

← Teritorija Vizantije
← na vrhuncu svoje
← veličine tokom vladavine
← Justinijana I, 550 god. n.e. http://www.youtube.com/watch?v=Cw3m6fEsX_c

Konstantinopolj je tako postao Drugi Rim..
Konstantinopolj je tako postao sedište najvećeg zlatnog fonda koji je izdavao i tada najtraženiji i najpouzdaniji novac – bizant (bezant). Fondo je
radio i kao banka i davao je pozajmice svom hrišćanskom “stadu” - građanima. Ali zbog sve većih sukoba i otimačine čuvara fonda i trgovaca,
„stado“ je 1054. podeljeno na zapadno - latinsko ili katoličko i istočno ili ortodoksno. Tako je od tada svako „stado“ darivalo imetkom svoju
crkvu. Među vlastelinima okupljenim oko oba fonda (kao banke) nastavljena je i saradnja , ali i ratovi kao čuveni krstaški ratovi..
Godine 1453. u vlastelinskim ratovima konačno pada Konstantinopolj
PRAVOSLAVCI (Carigrad) i vizantijska zlatna riznica seli se tada u MOSKVU
RIMSKA CRKVA
( RASKOL 1054 GOD.)
(“mosk” na arapskom znači
sedište vere) koja postaje nova
prestonica istočne ortodoksne
crkve; Vizantijski fondo tada je
bio pod kontrolom Konstantina
IX iz dinastije Paleologa. Na slici
dole je njegov tadašnji grb (koji
je praktično isti kao današnje
“samo sloga srbina spašava”)..
Tako je Moskva postala novo sedište blaga i novi “Treći Rim”, a Rusija je počela da se razvija sa ovom romanskom riznicom u novu istočnu
imperiju. Kubeta ruske crkve tako podsećaju na živopisne “vizantijske” crkve. Ivan IV Vasilijevič je postao Prvi ruski car (cezar). Njegova žena,
Anastasija Romanova je kao ćerka jednog rimskog (“Romanskog”) barona uvela Ivana Vasilijeviča u plemićki status i on je uzeo sebi prezime
Romanov. Uspostavljanjem kuće Romanovih ova porodica postaje zvaniĉni ĉuvar blaga Ortodoksne istoĉne (Pravoslavne) crkve.

S obzorom da je Rusija bila puna zlata, fondo
se vremenom uvećavao pa su Romanovi postali
uskoro najbogatija dinastija na planeti. I mnogi
evropski plemići su želeli da se sa njima orode.
Car Nikolaj II Romanov streljan je 17. jula 1918, sa suprugom i petoro dece; Carević Aleksej
Rusija je tako sa Romanovima na čelu riznice i (na slici desno od Cara) streljan je sa 13 godina iako je bio toliko bolestan da nije mogao da
crkve postala najveća imperija na zemlji hoda, već ga je otac, Car Nikolaj nosio u naručju do smrti; Njihovi dželati, poput komandanta
ikada.. Sa Aljaskom u posedu prostirala se na Jurovskog ili vojnika Vojkovskog, danas imaju "svoje" ulice, parkove, metro-stanice...
dve zemljine hemisfere. Anastasija Romanova
je umrla od trovanja 1560., a veruje se da je otrov bio namenjen Ivanu. Od tada se on menja u svojoj vladavini i dobija nadimak Grozni.
BANKARI ROTŠILDI – VEKOVIMA GLAVNI PROTIVNICI RUSIJE
Kada je nakon žestokih porodičnih sukoba u trgovini tada prva nacionalna država Francuska formirala Ligu iz Kabre 1509. i vojno razbucala
ratobornu i podmuklu venecijansku družinu i njihovu Venecijansku državu, članovi porodica iz ovog kartela su migrirali ka Nemačkoj i Engleskoj
menajući imena i prezimena i noseći svoje zlato. Osnivanjem Bank of England krajem 17. veka uspeli su da se konsoliduju kao novi trgovački
kartel sa sedištem u Lonodnu. Njihova glavna sveštenička (hrišćanska) vojska za političke smicalice postaje poseban red u rimokatoličkoj crkvi
– jezuiti koji su se u ovu crkvu sve više infiltrirali. Danas imaju i svoga papu Franciska (Franju). Da upravlja novcem iz ovog fonda u Londonu i
plasira ga na svetskom tržištu zadatak je dobila nemačka porodica Rotšild (ranije Bauer). I naravno da oni od samog početka nisu mogli da
podnesu rusku imperiju i njihov konkurentni moskovski zlatni fondo. Carska Rusija je bila okosnica svih evropskih saveza protiv ove preobučene
„zmije“ koja je izmilela iz vatikanskog legla i sa venecijanskim trgovcima se uselila krišom u London.
Zato je Rusija vekovima bila neprijatelj Velike Britanije broj jedan.

SOLOMON
ROTŠILD JE
DEDA ADOLFA
HITLERA PREMA
VELIKOM BROJU
IZVORA..
NAPOLEONOV PORAZ I RUSKO USPOSTAVLJENJE NOVE FRANCUSKE MONARHIJE
Jezuiti iskorišćavaju Napoleona gurajući ga u rat protiv Rusije (da ukrade zlato) koji on gubi i Ruska vojska ulazi u Pariz 1814. i uskoro
uspostavljaju novu monarhiju Luja XVIII. Napoleon, shvativši da je iskorišćen u memoarima piše: „Jezuiti su vojna organizacija, a ne religizni red
... Cilj ove organizacije je apsolutna, despotska moć da se kontroliše svet voljom jednog čoveka ". U Londonu su zbog ovoga bivše venecijanske
lihvarske hijene pobesnele. Izgubiti kontrolu nad Francuskom kao moćnim britanskim saveznikom u ratovima koji su trebali tek da se odigraju bio
bi ogroman gubitak. Još gore, ovu veliku državu je sada kao svog saveznika prišio smrtni neprijatelj – Ruska imperija..
KAPITULACIJA RUSIJE NA BERLINSKOM KONGRESU 1878 g.
Iako je tek pobedio Tursku u ratu i proterao Turke sa Balkana, Ruski Car Aleksandar II Romanov kapitulira - prihvata uslove Britanije koja
dominira na kongresu, između ostalog prihvatajući da pravoslavni Srbi iz Bosne budu pod Austrougarskom vlašću i da ne mogu da se ujedine
sa nezavisnom Srbijom; Istorija Srbije se nakon ovog kongresa drastično falsifikuje i sve ono što je
bilo pre, za Zapad više ne postoji i u današnjoj istoriji koju kontroliše masonerija smatra se nebitnim.
Istoriju Srba od tada su preuzeli da pišu naši “dragi” i “večiti” saveznici Britanci i Francuzi.

CARSKA RUSIJA NAJVIŠE DOPRINOSI STVARANJU JEDINSTVENE S.A.D. !!

Ovo je tabu tema današnje američke istorije.

Na slikama dole su Car Aleksandar II i američki predsednik Abraham Linkoln → → →
Još jedan neoprostiv politički udarac Britaniji napravio je car Aleksandar II kada se upleo 1863. u građanski rat u SAD koga su upravo inicirali iz
Londona nastojanjem da podele Ameriku i oslabe vlast Linkolna. Rotšildi su očekivali da im Linkoln zatraži novčanu pozajmicu kako bi rat
zaustavio i očuvao konfederaciju, ali to se nije dogodilo, jer je Linkoln novac za rat našao na drugom mestu. U stvari sam je počeo da ga emituje
i ta emisija novca je bila bazirana verovatno na ogromnoj zlatnoj pozajmici iz Rusije. Još gore - emitovao je dolare bez referentne kamate. I to je
bio neoprostivo težak udarac za prodavce novca (magle) Rotšilde. U Londonu su bili spremni da uključe i britansku i francusku vojsku na strani
američkih južnjaka, ali je Car Aleksandar II poslao bojne brodove na dokove Njujorka i San Franciska kako bi pomogao Linkolnu. U strahu od
sukoba sa SAD i Rusijom, ratni huškači iz City of London su morali da se povuku. Tako je stvaranju jedinstvene SAD najviše doprinela
carska Rusija. I ovo se u ameriĉkoj istoriji prikriva. Ali, Linkoln i Aleksandar II su ovim sebi potpisali smrtne presude !
Otac Jakob i sin Natanijel Rotšild,

Su danas dva najmoćnija čoveka
sveta. Kada otac siđe sa scene,
imperiju će naslediti sin – tako familija
funkcioniše od svojih početaka.
Interesantno da je ova satanistička,
bankarska “zmija iz Londona” , koja
danas praktično vlada celim svetom,
tokom viševekovne istorije uspešno
likvidirala sve Careve i druge bankare
– konkurente ;

Danas je cela planeta u dužničkom - I LINKOLNA I KENEDIJA -
ropstvu ka njima, što je tabu - iako
svetska tema broj 1 ! Legendarne i poštene američke
predsednike, likvidirali su bankari !
To govori o njihovoj moći danas, (Kenedi je doneo uredbu da dolar
hipnotisanosti čovečanstva i našem štampa država a ne Rotšildov FED)
strahu od vladara iz senke.
Ratnohuškači iz Londona ovakav razvoj događaja nisu mogli da podnesu. Zato je aprila 1866., samo godinu dana nakon što je
izvršen atentat na Likolna, i ruski car došao pod udar komunističkih atentatora, ali je na kraju ipak ubijen bombom tek 1881 godine..
I BIZMARK JE SHVATIO KO JE GLAVNI PROBLEM U SVETU
Da se uzročnik i podstrekivač ratova u Evropi i SAD nalazi u Londonu, zaključio je i nemački kancelar Oto Fon Bizmark kada je 22. oktobra
1873. objavio sporazum tri najveća svetska monarha - Franca Jozefa, Cara Austrougarske, ruskog Cara Aleksandra II i nemačkog Cara
Vilhelma. Napravljen je trojni savez, poznat kao Liga Tri Cara.

www.srbija.hostingsiteforfree.com
-pps spotovi sledeće generacije-

SP novembar 2014

Liga je imala četiri glavna cilja: služila bi kao zajednička odbrana od rastućeg komunizma koji je počeo da se pojavljuje u Evropi od 1848.
(a kreirali su ga i širili jezuiti); Sporazum među članovima Lige bi nalagao da se u svakom među-imperijalnom konfliktu maksimalno nastoji izbeći
oružani sukob i da se svi sporovi rešavaju diplomatski; Da se suprotstave širenju francuske moći (tada već obezglavnjene države kojom su
potajno upravljali Rotšildi) i da se spreči britansko uplitanje u unutrašnje stvari zemalja u nastojanju da iznutra vrše državne prevrate...
I, “LIGA TRI CARA” JE MORALA DA BUDE RASTURENA (KAO I SVE TRI IMPERIJE).. ŠTO SU ROTŠILDI KASNIJE I USPELI !
UNIŠTENJE RUSIJE 1917. JE NAJVEĆA OPERACIJA BRITANSKE OBAVEŠTAJNE SLUŢBE U ISTORIJI

Danas je poznato i dokazano, da su Lenjin i Trocki bili agenti zapadnih bankara, i da je engleska obaveštajna služba imala razvijenu mrežu u
carskoj Rusiji. Oktobarska revolucija je režirana od Rotšilda i Rokfelera van svake sumnje; Cilj je bio – rešiti se jedine ozbiljne konkurencije !

Lenjin i Hitler igraju šah, portret stvarnog događaja iz
Beča 1909 god. Kada su obojica bili na “obuci” kod
jezuitskog generala (“crnog Pape”)

http://www.fakti.org/rossiya/unistenje-rusije-1917-je-najveca-operacija-britanske-obavestajne-sluzbe-u-istoriji
PRELOMNI DOGAĐAJ NOVIJE ISTORIJE SVETA – KURSKA BITKA, ISTOĈNI FRONT

Kurska bitka (jul-avg 1943 god.), najveći oružani sukob u istoriji, sa preko 1,3 miliona poginulih vojnika na obe strane, za 14 dana !..To je bila
prelomna bitka celog II svetskog rata. Englezi, iako sve znaju unapred (dešifrovanjem nacističkih radio komunikacija u Blečli Parku), ne javljaju
SSSR-u ništa, iako ceo rat “visi” na tankoj niti; Sovjetima su bile dostavljene tajne saznate preko Blečli Parka..ali tek pošto ih je ukrao njihov
špijun Džon Kernkros (John Cairncross) ; On je možda i najveći špijun II svetskog rata, iako malo poznat; čovek koji je promenio noviju istoriju !

DA SU NACISTI DOBILI KURSKU BITKU, KO ZNA KAKO BI SE RAT DALJE ODVIJAO..
ZAKLJUČAK - NEKO MOĆAN JE HTEO DA SSSR IZGUBI RAT ?

Za britance je on “izdajnik”..
Iako je pomogao presudno
da se pobedi nacizam !

ZA SVET BEZ FAŠIZMA ZASLUŽNA JE PRAKTIČNO SAMO RUSIJA !

Za detalje ove priče pogledajte: http://srbija.hostingsiteforfree.com/ENIGMA_MASINA.pps
KO DANAS VLADA RUSIJOM IZ SENKE I KO STOJI IZA PUTINA ?
Na ovo pitanje nema jasnog odgovora, na internetu je vrlo malo izvora na ovu temu. Ali, svi se slažu uglavnom u sledećem; Gorbačov i Jeljcin
radili su za zapadne sile. Današnjom Rusijom vlada FSB (bivši KGB) a Putin je munjevito napredovao od relativno sitnog činovnika do lidera ove
velike zemlje.. Za više detalja pogledajte ovaj link: http://ivonazivkovic.net/RUSIJA/RUSIJA-PRVI-DEO.html Takođe, važno je shvatiti da u borbi
bankara za dominaciju danas u svetu zlato ne igra više ulogu kao nekad; Bankari i tako odavno štampaju novac koji nema podlogu u zlatu.

Ovako Putina vidi amerikanac Dejvid Dis, umetnik političke satire

Danas, novembra 2014 god. Ukrajina zvanično najavljuje opšti rat
protiv ruskih snaga, tvrdeći da se “ne boji Ruske vojne moći” (?!)