You are on page 1of 6

Nama : ______________________________________

Kemahiran 20 : Perkataan kvk + kvkk


Padankan perkataan yang sama

kambing lembing

kandang Iambang

lembing kandang

lambang bintang

bintang kambing

Nama : ______________________________________
Kemahiran 20 : Perkataan kvk + kvkk
Warnakan perkataan yang sama.

pandang rendang pandang tanding

conteng lontong lambing conteng

sembang Lembing canting canting


l

sanding sanding Tentang tanding

tanding Pandang Tanding bintang

tanding Conteng Conteng tentang

Nama:___________________________________

Kemahiran 20 : Perkataan kvk +kvkk


Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi :

bang dang ding tong

cang bung dong tang

1. con_ _ _ _ 2. lon_ _ _ _

3. lam_ _ _ _ 4. din_ _ _ _

5. ben_ _ _ _ 6. bin_ _ _ _

7. tum_ _ _ _ 8. ben_ _ _ _

Nama : ___________________________________________

Kemahiran 20 : Perkataan kvk +kvkk


Padankan suku kata berikut membentuk perkataan yang betul
dan tulis perkataan tersebut.
cin tang ___________________

bim cang ___________________

ten bang ____________________

lem ting _____________________

pen teng _____________________

con bing ______________________

Nama : _____________________________________

Kemahiran 20 : Perkataan kvk + kvkk


Cerakinkan perkataan berikut

1. kandung = ____________ + _____________


2. tambang = _____________ + _____________

3. sambung = _____________ + _____________

4. lindung = ______________ + _______________

5. dinding = _______________+ ______________

6. cincang = _______________+ ______________