You are on page 1of 16

Lembaran Kerja Bahasa Melayu

Pemulihan Khas 2007 (kv+kvik)

Nama : __________________________________ Tarikh : ____________

Pilih perkataan yang betul dan tulis pada gambar.

semut kapal pokok bakul rumah

kasut badak belon botol

Contoh :

kasut
Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kv+kvik)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________


Suaikan suku kata dengan gambar

rumahm
isai

lobak

nanas

betik
Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kv+kvik)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________


Tuliskan suku kata awal yang diberi pada gambar yang betul.

gige cag ge ja ga
e
ta li te ce ko

Contoh :

ga jah __ __ yar

__ __ las

__ __ tar __ __ lur

__ __ rum __ __ pas

__ __ tak

__ __ wan

__ __ rek

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kv+kvik )
Nama : __________________________________ Tarikh : ____________

Tulis semula.

sa + but sabut

pa + tah

ba + tuk

la + par

ke + bal

su + kat

ba + las

ti + lam

bu + lat

ku + dis

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kv+kvk)
Nama : __________________________________ Tarikh :_____________
Suaikan gambar dengan perkataan dan tulis semula.

kapal

semut katak

sikat

telur

semut

lapan

tupai

berus

katil

kipas

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kv+kvik)
Nama : __________________________________ Tarikh :_____________
Susun huruf menjadi perkataan yang betul.

kulab bakul

kokop

lenbo

ebikt

sutka

takme

ansna

bansu

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)
Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Pilih jawapan yang sesuai dan tulis semula.

lampu

sabun lampu baldu baldi lembu lampu


$

kunci kendi pandu mandi jambue pintu


mbu

hantu buntu buntu buntu buntu buntu

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)
Nama : __________________________________ Tarikh : ____________

Tulis semula.

jam + bu jambu

ban + tu

kan + ta

tam + pi

jan + ji

han + tu

sal + ji

pal + su

bal + du

tan + da

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)
Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Padankan suku kata menjadi perkataan

nen di

ben da

bal ba

bom di

bu
ken

gu
kek

wa
sum

di
cik

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________


Isikan tempat kosong.

Bunga _____________ cantik

Sila tutup ________________ .

Sila tutup_________________

Bapa kerja _______________

Ini_________________ saya

_____________ sudah pecah

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kvk)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Isikan tempat kosong.


cincin sampan masjid kancil

$$ rambut tandas pistol cermin

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lembaran Kerja Bahasa Melayu


Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________


ARAHAN : Tandakan ( ) pada perkataan yang betul

lendu
lembu
baldi
kalbu

gerpu
garpu
bendi
bonda

kakwa
kekwa
kendi
mandi
Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Arahan : Tuliskan suku kata akhir berdasarkan gambar.

ci___ ___ ___ tu ___ ___ ___

be ___ ___ ___ ka ___ ___ ___

gi ___ ___ ___ Sa ___ ___ ___


Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Tuliskan suku kata akhir yang betul

nen____ ____ cik____ ____

kek____ ____ bal____ ____

ken____ ____ bom____ ____


sum____ ____ ben____ ____
Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Padankan perkataan dengan gambar

baldi

nenda

bendi

bomba

sumbu

kendi

cikgu

kekwa
Lembaran Kerja Bahasa Melayu
Pemulihan Khas 2007 (kvk+kv)

Nama : __________________________________ Tarikh :_____________

Padankan suku kata menjadi perkataan

lam ba

kun bu

jam ci

tim pu

cam bu

bal tu

pin di

lem ca