φύλλο 16

Απρίλης 2017
διανέμεται δωρεάν
Το Χαμπέρι
για την ενημέρωση και την οριζόντια επικοινωνία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ακούστε το καλά ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ-Μελισσανίδη
Ο αγώνας για την υπεράσπιση
της πόλης και του άλσους θα νικήσει
Τους μπράβους του ξαμόλησε ο «τίγρης» μες στην πόλη, φωνή καμιά μην ακουστεί, ανάσα μην κρατήσει
δένδρο που όρθιο βάσταγε, για πάντα να λυγίσει.
Πρώτα η τάξη σου μετρά κι η ανάσα των παιδιών σου. Κάτω απ’ τα ξένα λάβαρα, για «τίγρεις» θα ματώνεις.
Μόνο ο λαός αν σηκωθεί, οι «τίγρεις», δίχως δόντια.
Υπεραστικοί: «Ο τίγρης και το δάσος»

Ακόμα σε εξέλιξη η νέα επί- στην πρόσοψη του κτιρίου, ενώ
θεση βανδαλίζουν και το χώρο της Λαϊ-
κής Συνέλευσης ΝΦ-ΝΧ καθώς και
Την ώρα που γράφονται αυτές οι
το Δημαρχείο.
γραμμές, η νέα επίθεση από τους
τραμπούκους του Μελισσανίδη, Την επόμενη μέρα της επίθεσης,
που έχει ξεκινήσει από το Σάββατο σημειώναμε στην ανακοίνωσή-κα-
25 Φλεβάρη, βρίσκεται ακόμα σε ταγγελία μας: «Δεν περιμέναμε τη
εξέλιξη. Από εκείνη τη μέρα οι ομά- χθεσινή επίθεση για να μάθουμε
δες κρούσης των επιχειρηματικών πως είμαστε στοχοποιημένοι τόσο
συμφερόντων του Μελισσανίδη ως χώρος όσο και σε προσωπικό
κάνουν ξανά την εμφάνισή τους επίπεδο και δεν έχουμε καμιά αμ-
στη γειτονιά μας και εισβάλλουν φιβολία πως τα βαμμένα με κιτρι-
απροκάλυπτα στην κοινωνική ζωή νόμαυρο χρώμα ρολά της Στρού-
των κατοίκων της Νέας Φιλαδέλ- γκας, τα συνθήματα “όλο το άλσος
φειας-Νέας Χαλκηδόνας. Από γήπεδο” και οι υπόλοιποι βανδαλι-
την πρώτη στιγμή βάζουν για μια σμοί είναι μόνο η πρώτη πράξη για
ακόμη φορά στο στόχαστρό τους τα όσα πρόκειται να ακολουθή-
τον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό σουν τις επόμενες μέρες». Η επιβε- και το άλσος της αλλά και την ευ- το πρωί στον χώρο και αποκατα-
χώρο Στρούγκα, με βανδαλισμούς βαίωση από τα γεγονότα της ζωής ρύτερη περιοχή (αναλυτικά για το στήσαμε τις ζημιές στην πρόσοψη.
δεν άργησε να έρθει σχέδιο με τις βλέψεις Μελισσανίδη Μετά από περισσότερες από τρεις
Η φυγόκεντρη δύναμη ας είναι ένα παραμύθι των κύ- καθώς από εκείνη τη και για τη γειτονική περιοχή Ριζού- ώρες εργασιών και κατά την απο-
κλων, και μόνο μια γραμμή κατακόρυφη νάσαι συ στις μέρα η οργανωμένη πολης-Προμπονά γράφουμε σε χώρησή μας, ο οπαδικός στρατός
στροφές •έτσι• όπως πάνε οι δρόμοι μοναχοί τους, τραμπούκικη εμπρο- άλλο άρθρο της εφημερίδας μας). έκανε και πάλι την εμφάνισή του
όπως στέκουν τα βράχια. σθοφυλακή του επι- με τραμπούκικη επίθεση σε ελά-
Δυό μέρες μετά, την Καθαρά Δευ-
Γιάννης Σκαρίμπας χειρηματία επιχειρεί χιστους από τους συντρόφους
τέρα, 27 Φλεβάρη, με πρωτοβου-
Εκλεισαν, λοιπόν, οχτώ χρόνια από τότε που το ερείπιο με μαφιόζικο τρόπο λία συντρόφων και συντροφισ- και τις συντρόφισσες που είχαν
απέναντι από το δημαρχείο αποσπάστηκε από την κρι- να εισβάλει ξανά στην σών από την κατάληψη, δίνεται ξεμείνει κουβεντιάζοντας στο
τική των τρωκτικών και παραδόθηκε στην κριτική των πόλη μας, προσπα- δρόμο. Το βράδυ της Δευτέρας,
άμεση απάντηση με το πιο δυνατό
ανθρώπων. Και το όνομα αυτής «Στρούγκα». θώντας να σπείρει όπλο που έχουν αυτοί που αντι- αποχώρησε οργανωμένα, όπως
Χωρίς τσοπαναραίους. Χωρίς πρόβατα. τον τρόμο σε όποιον είχε έρθει, για να επανέλθει για
στέκονται, την αλληλεγγύη. Δε-
Μ’ ένα μότο ζωγραφισμένο στον βορεινό τοίχο: κα- αντιτίθεται στο κατα- κάδες αγωνιστές και αγωνίστριες κάποιες ώρες και την Τρίτη και να
νένα πρόβατο δε σώθηκε βελάζοντας. στροφικό σχέδιό του, από τη Στρούγκα καθώς και από βανδαλίσει για δεύτερη φορά και
Εδώ δεν ταιριάζουν τα μεγάλα λόγια. Για τις Θερμοπύ- που δεν αφορά μόνο άλλες συλλογικότητες της Αθή- το Δημαρχείο. Εκτοτε απαγορεύ-
λες κι αυτούς που τις φυλάττουν. Μολονότι και Θερ- τη Νέα Φιλαδέλφεια νας συγκεντρωθήκαμε από νωρίς ουν την πρόσβαση στους αυτοδι-
μοπύλες υπάρχουν και φύλακες. Κι υπάρχουν ακόμα
κι εκείνοι που προσμένουν «πως ο Εφιάλτης θα φανεί
στο τέλος, / κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε». σελ.6 σελ.7 Το “Χαμπέρι” κυκλοφορεί σε 4.000 αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν κι από χέρι σε
χέρι. Αναζητήστε το στο αγαπημένο σας καφενείο και σε άλλα καταστήματα σε
όλη την πόλη, κι αν δεν το βρείτε επικοινωνήστε μαζί μας. Η εφημερίδα συντάσ-
Με την προσμονή θα μείνουν. Φαρμακωμένοι με το
Αλληλεγ- σεται από ομάδα εργασίας της συνέλευσης του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού
ίδιο τους το δηλητήριο. Δούλοι ενός κόσμου που πε-
θαίνει. Μαριονέτες εξουσιαστών, σαλτιμπάγκοι στην
Αδεια γύη στις χώρου “Στρούγκα”. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν την άποψη των συντακτών
τους. Θα μας βρείτε στην κατάληψη της Στρούγκας, Δεκελείας 116, Νέα Φιλαδέλ-
αυλή των ισχυρών του χρήματος, σφουγκοκωλάριοι τώρα καταλή-
ψεις &τους φεια, κάθε Τρίτη μετά τις 8.30 μμ που πραγματοποιούνται οι συνελεύσεις μας και
του κάθε κουροπαλάτη. στους κάθε Πέμπτη μετά τις 8 μμ που λειτουργεί καφενείο. Για τις πολιτικές, κοινωνικές και
αυτοδιαχει-
πολιτικούς ριζόμενους
πολιτιστικές δραστηριότητες της Στρούγκας μπορείτε να ενημερώνεστε από τις
Οχτώ χρόνια μετά, είμαστε πάντα εδώ και τους κρατούμενους αφίσες στους τοίχους της πόλης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://strouga.
φωνάζουμε: κουφάλες, δεν ξοφλήσαμε… χώρους
espivblogs.net. E-mail επικοινωνίας: haberi@espiv.net
2 Το Χαμπέρι Φύλλο 16, Απρίλης 2017 3

αχειριζόμενους χώρους που λειτουργούν εδώ Καμπούρη, καθώς και πληθώρα αντίστοιχων Δεκελείας, σπέρνοντας τον φόβο στους περα- μπούμε και στο στόχαστρο των επιχειρηματι- υψομέτρων. Οι άνθρωποι που τη λειτουργούν, οποίο επιχειρείται να παραδοθεί η πόλη και το
και χρόνια στη γειτονιά μας, ενώ τα οπαδικά- περιστατικών, επιχειρείται με κάθε μέσο η τρο- στικούς και συνδράμοντας τα ΜΑΤ στην απα- κών συμφερόντων Μελισσανίδη. όμως, έχουν τοποθέτηση για το ζήτημα και άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας στις αδηφάγες
υπαλληλικά μέσα και οι εθνικιστικές-φασιστι- μοκράτηση του κόσμου της Νέας Φιλαδέλφειας γόρευση της διαδήλωσης. Η πορεία είχε ως παρρησία να την εκφράσουν. Και αυτό είναι ορέξεις για κερδοφόρες μπίζνες του μεγαλοκα-
Η Στρούγκα υπήρξε από την αρχή καρφί στο
κές συμμορίες στήνουν πανηγύρι, μοιράζοντας που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αντιστέ- σκοπό να σπάσει ο τρόμος και ο φόβος που που ενοχλεί. Γιατί στη δημόσια ζήτηση καταρ- πιταλιστή Μελισσανίδη.
μάτι εκείνων που καλύπτονται μέσα στις οπα-
συγχαρητήρια στους τραμπούκους για τον επ’ κεται και να μην παραδίνεται αμαχητί στα συμ- επιβάλλουν οι εμπροσθοφυλακές του Μελισσα- ρίπτονται όλοι οι προπαγανδιστικοί μανδύες
δικές ορδές εκτελώντας εντολές του «μεγά- Παρά τη συνεχιζόμενη από τότε μέχρι και σή-
αόριστον αποκλεισμό των χώρων. φέροντα που προωθούν τη λεηλασία της ζωής νίδη στην περιοχή, καθώς 8και να ανακτηθεί η των κυρίαρχων ΜΜΕ, τα ψευτοδιλήμματα, τα
λου αφεντικού», το οποίο κατάφερε να πάρει μερα αδιάλειπτη στήριξη των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ,
Επειτα από λίγες μέρες ο προέδρος του δημο- του. δομή του κινήματος, στην οποία οι τραμπούκοι
τζάμπα την ΑΕΚ (αφού πρώτα την υποβίβασε
ψέματα και ο αποπροσανατολισμός από τον
η οποία επιβεβαιώθηκε προσφάτως και διά
τικού συμβουλίου Γιώργος Πάνος καταγγέλλει Χέρι-χέρι, κράτος και παρακράτος -με την ανοχή και την προστασία του αστυνο- πυρήνα του θέματος, και τότε τα πράγματα δυ-
στην τρίτη κατηγορία), ώστε να δώσει σάρκα στόματος Φλαμπουράρη με την πρόθεση από
το κυνηγητό και τον ξυλοδαρμό του του από μικού μηχανισμού, δημοτικών παρατάξεων, κον- σκολεύουν για τους επίδοξους άρπαγες. Γιατί
Την ίδια στιγμή, μέρα με τη μέρα, ανακοινώσεις και οστά στο σχέδιο «ένα Μόντε Κάρλο, από τη μεριά της κυβέρνησης να «βοηθήσει» με
δεκαμελή ομάδα τραμπούκων-χούλιγκαν της δυλοφόρων των τοπικών μέσων “ενημέρωσης” οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι τα ντουβάρια,
αλληλεγγύης συλλογικοτήτων, καταλήψεων, τον Προμπονά μέχρι το άλσος της Φιλαδέλφει- νομοθετική παρέμβαση στην παράκαμψη του
ΑΕΚ, υπό το βλέμμα του διοικητή του τοπικού και όλου του συρφετού των υπηρετών του νό- δεν είναι τα κτίρια, είναι οι σχέσεις αλληλεγγύ-
πολιτικών οργανώσεων έρχονται από όλη την ας». Ακόμα και τα «παπαγαλάκια» του τοπικού δήμου, όπως και με την πάντα πρόθυμη Ρένα
Αστυνομικού Τμήματος.Το δημοτικό συμβούλιο μου της μαφίας- απαγορεύουν την πρόσβαση. ης, συνδιαμόρφωσης και κοινού αγώνα, είναι
Ελλάδα και παρά τη λυσσαλέα επιχείρηση επι- Τύπου που μέχρι την εμφάνιση Μελισσανίδη Δούρου να διευκολύνει τα επιχειρηματικά συμ-
που ήταν προγραμματισμένο την ίδια μέρα (1η Αν πίσω από δημοτικές παρατάξεις και κάθε εί- ο λόγος και τα επιχειρήματα, η διάδοση των
βολής του νόμου της σιωπής, σήμερα όλο και δεν επιτίθονταν στη Στρούγκα, γιατί απλά δεν φέροντα και να χαρίσει 40 εκατομμύρια από
Μάρτη) αναβάλλεται έπειτα από ανακοίνωση δους «δημοσιογράφους» μπορεί κανείς να δει ιδεών και η δράση για την υλοποίησή τους. Οι
περισσότεροι μιλάνε για το δίκιο των κατοίκων είχαν κάτι να της προσάψουν, έχουν κάθε λόγο τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττι-
του Δήμου που αναφέρει: «Δεδομένης της αδυ- το «μεγάλο αφεντικό» και τη μαφία του, πίσω κοινωνικοί αγώνες δεν είναι ούτε νόμιμοι ούτε
της Νέας Φιλαδέλφειας και για την πρωτόγνω- σήμερα να λασπολογήσουν σε βάρος της. Γιατί κής στην ιδιωτική επιχείρηση του Μελισσανί-
ναμίας προστασίας των αιρετών, των οποίων η από τον αστυνομικό μηχανισμό υπάρχει η κυ- παράνομοι, είναι δίκαιοι.
ρη επίθεση που δέχονται εξαιτίας της ανυποχώ- χώροι όπως η Στρούγκα είναι νησίδες ελευθε- δη, παρά τη σιωπή και τη διαστρέβλωση του
σωματική ακεραιότητα απειλείται, το σημερινό βέρνηση. Αυτή διοικεί το κράτος, αυτή δίνει τις Η γειτονιά μας δε θα γίνει Παλέρμο!
ρητης αντίστασης που προβάλλουν, καθώς και ρίας και πραγματικού πολιτισμού μέσα αστικού Τύπου, τους ξυλοδαρμούς, την
Δημοτικό Συμβούλιο αναβάλλεται μέχρι να δι- εντολές. Γι΄αυτό και η σημερινή κυβέρνηση των
για την επιχείρηση επιβολής απαρτχάιντ στην σε έναν ωκεανό εμπορευματοποιημέ- απαγόρευση του εκφράζεσθαι και του
ασφαλιστούν συνθήκες ομαλότητας στην πόλη ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ δε διστάζει να κουρελιάσει την
περιοχή μας από την κυβέρνηση και τους κατα- νης διασκέδασης και κατανάλωσης, συνέρχεσθαι των τελευταίων ημερών,
από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας». Διεξά- ίδια την αστική νομιμότητα, στην οποία ομνύει
σταλτικούς μηχανισμούς της, συνεπικουρούμε- που έχει πνίξει για τα καλά την πόλη μας όλοι αυτοί γνωρίζουν εξαρχής πολύ
γεται, μετά από λίγες μέρες, σχεδόν κεκλεισμέ- και στην οποία θα «τάραζε» υποτίθεται το μεγά-
νη από τον αστικό Τύπο και τις εμπροσθοφυλα- και συνεχίζει να τη βυθίζει σε μια άβυσ- καλά πως η απόπειρα λεηλάτησης ενός
νων των θυρών, παρουσία εισαγγελέα και ισχυ- λο κεφάλαιο και τους ιμπεριαλιστές δανειστές.
κές των συμφερόντων του κεφαλαίου. σο επιχειρηματικής αδηφαγίας. Αλλά από τους ελάχιστους πνεύμονες πρα-
ρής αστυνομικής δύναμης. Από εκείνη τη στιγμή, έγινε ξεκάθαρο ποια είναι είναι και φάροι αλήθειας, πράγμα που σίνου στο λεκανοπέδιο, έκτασης 480
Την Τρίτη 28 Φλεβάρη, συγκροτήθηκε έπειτα τα δυο στρατόπεδα: από τη μια ο κόσμος του
Τις επόμενες μέρες, οι βανδαλισμοί συνεχίζο- απεχθάνονται τα «παπαγαλάκια», που στρεμμάτων, δεν έχει καμιά κοινωνική
από κάλεσμά μας, η Ανοιχτή Συνέλευση Αλλη- αγώνα και της αλληλεγγύης, από την άλλη ο
νται σε οικοδομή συγγενικού προσώπου του μόνο με το ψέμα μπορούν να κονομή- νομιμοποίηση από το λαό της Νέας Φι-
κόσμος του του κεφαλαίου, που με τη βοήθεια σουν. Κανένας δεν πληρώνει για να δια- λαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.
του κράτους του θέλει να επιβάλει στην περιοχή δώσει την αλήθεια, πολλοί πληρώνουν Γι΄αυτό και τα γεγονότα που λαμβά-
ένα καθεστώς πολιτικού-κοινωνικού απαρτχά- για να διαδώσουν το ψέμα. νουν χώρα εδώ και πάνω από ένα
ιντ, ένα καθεστώς στο οποίο απαγορεύονται οι
διαδηλώσεις, οι κινητοποιήσεις, οι κοινωνικοί Η Στρούγκα, άλλωστε, είναι εκείνη η μήνα στην πόλη μας αποκτούν ευρύ-
αγώνες. Ενα καθεστώς φόβου και τρομοκρα- συλλογικότητα που -χωρίς δεύτερη τερη σημασία και αφορούν συνολικά
τίας που για όλους εμάς τους Φιλαδελφιώτες σκέψη- είχε μιλήσει από την αρχή δημό- τους κοινωνικούς αγώνες ενάντια στα
και τις Φιλαδελφιώτισσες, που ζούμε σε αυτή τη σια για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, μνημόνια, το ξεπούλημα της δημόσιας
γειτονιά απο μικρά παιδιά και την πονάμε όσο που μεταμορφώνει σε καταστροφική περιουσίας, τους αγώνες ενάντια στην
κανείς, επιδιώκεται να επιβληθεί στερώντας μας κατεύθυνση το πρόσωπο της πόλης κινεζοποίηση της εργαζόμενης κοινω-
κάθε δικαίωμα λόγου και αντίστασης σε αυτό, μας. Δε συμμετείχε απλώς, αλλά είχε νίας, την αντίσταση ενάντια στην καπι-
προαναγγέλλοντας το νέο πρόσωπο που θα την πρωτοβουλία για τον σχηματισμό, ταλιστική βαρβαρότητα. Γίνεται πλέον
αποκτήσει η γειτονιά μας αν αφήσουμε αυτό το από ευρύτερες δυνάμεις, του Συντονι- φανερό πως τα αλλεπάλληλα χτυπήμα-
καθεστώς να μας νικήσει. στικού Κατοίκων Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. τα της μαφίας δεν καταφέρονται μόνο
Χαλκηδόνας και Γύρω Περιοχών, που στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους
δημάρχου, ενώ όλη η πόλη έζησε τις τραμπούκι- Γιατί ξανά επίθεση στη Στρούγκα;
λεγγύης στην Κατάληψη Στρούγκα με σκοπό προσπάθησε να κάνει γνωστά σε όλους της περιοχής μας και στους αγωνιζό-
κες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της παρέλα-
την οργάνωση άμεσης και μαχητικής απάντησης Στα χρόνια των απανωτών μνημονίων η ανά- τους κατοίκους τα επιχειρηματικά σχέ- μενους κατοίκους της που διαφωνούν
σης της 25ης Μαρτίου, μπροστά στα μάτια των
του κινήματος στους νέους βανδαλισμούς στην γκη για συλλογικοποίηση, αυτοοργάνωση και δια που στήνονταν στις πλάτες της με το καταστροφικό σχέδιο της «Δικέ-
( λιγοστών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές)
κατάληψη και στις τραμπούκικες επιθέσεις του αντίσταση «από τα κάτω» γίνεται πιο επίκαιρη. πόλης και του άλσους της. Αυτά τα ορ- φαλος 1924 ΑΕ», αλλά σε όλους όσοι
κατοίκων που παρακολούθησαν την παρέλαση
οπαδικού στρατού του Μελισσανίδη. Την Τρίτη Η ανάγκη για χώρους σε κάθε γειτονιά, που θα γανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα αντιστέκονται στην προσπάθεια να με-
τρομαγμένοι από την απειλητική παρουσία των
14 Μάρτη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση- γεμίζουν με ανθρώπους που βλέπουν ότι κάτι επιχείρησαν να επιβάλουν σιγή νεκρο- τατραπούν οι γειτονιές μας σε μοντέρ-
τραμπούκων, οι οποίοι απολάμβαναν για μια
μικροφωνική στην πλατεία Εξαρχείων και μοτο- δεν πάει καλά, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, είναι ταφείου γύρω από το συγκεκριμένο ζή- νες φυλακές και σε αυλές των επιχει-
ακόμη φορά τη... συνοδεία και την πλήρη κάλυ-
πορεία στον ΟΠΑΠ (εταιρία συμφερόντων και κάτι παρπάνω από επιτακτική. τημα. Κάθε απόπειρα για δημόσια συζή- ρηματικών συμφερόντων. Το πείραμα
ψη της αστυνομίας.
Μελισσανίδη) και δύο μέρες μετά, την Πέμπτη τηση αντιμετωπίστηκε με απειλές κατά της Νέας Φιλαδέλφειας δεν είναι δια-
Ο,τι δεν κατάφεραν τότε, με τους τραμπουκι- 16 Μάρτη, διοργανώθηκε πορεία αλληλεγγύης Ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος
της ζωής, στοχοποιήσεις προσώπων, προπη- Τρία χρόνια μετά το δολοφονικό πογκρόμ της φορετικό από αυτό που επιχειρείται στο Βόλο,
σμούς και τις απειλές κατά της ζωής κατοίκων προς την κατάληψη Στρούγκα. Στρούγκα, σε πείσμα πολλών, συμπληρώνει αυ-
λακισμούς, τραμπούκικες επιθέσεις, διάλυση 20ής Ιούνη του 2014 εναντίον της συγκέντρω- στον Πειραιά, στα Εξάρχεια και σε όποια άλλη
στο Πνευματικό Κέντρο στις 29 Μάη του 2014, τές τις μέρες οχτώ χρόνια λειτουργίας. Παρά
Εκατοντάδες διαδηλωτές, κάτοικοι και συλλο- συγκεντρώσεων, αντισυγκεντρώσεις, δολοφο- σης του Συντονιστικού Κατοίκων Νέας Φιλα- γειτονιά εκβιάζεται από τις κάθε είδους απειλές
με τα απειλητικά σημειώματα, με την απαγόρευ- το γενικότερο κλίμα ραγδαίας υποχώρησης
γικότητες της περιοχής (Λαϊκή Συνέλευση ΝΦ- νικά πογκρόμ. Ενα σχέδιο πρωτόγνωρης για δέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Γύρω Περιο- επιχειρηματιών, οι οποίοι, ως γωστόν, δεν ορ-
ση συγκεντρώσεων διά της βίας με την ανοχή των τελευταίων ετών, την οπισθοχώρηση του
ΝΧ), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της συ- την περιοχή φασιστικής καταστολής από τους χών, με τα ανοιγμένα κεφάλια και τα σπασμένα ρωδούν προ ουδενός μπροστά στην αποκόμι-
και προστασία των ΜΑΤ, με τις αντισυγκεντρώ- εργατικού κινήματος και των ταξικών αντιστά-
νέλευσης, αφού συγκεντρώθηκαν στο σταθμό μπράβους των επιχειρηματικών συμφερόντων. χέρια και πόδια και την απόπειρα εμπρησμού ση του μέγιστου κέρδους.
σεις, τις δολοφονικές επιθέσεις, τα ψεύδη, τη σεων στο κεφάλαιο και το κράτος του, οι επι-
ΗΣΑΠ Ανω Πατησίων άρχισαν να πορεύονται θέσεις στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και Πέρα απ’ αυτά τα γενικά για τη Στρούγκα, του κτιρίου της Στρούγκας, τρία χρόνια μετά Παράλληλα, η ένοχη σιωπή της συντριπτικής
λασπολογία και τη συκοφάντηση του δίκαιου
προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πορεία, όμως, τις κινηματικές δομές δεν αποτελούν εύφορο όμως, που τα ξέρει ο κόσμος της Νέας Φιλα- τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 3ης Ιούλη, που πλειοψηφίας του αστικού Τύπου, που είτε απο-
αγώνα του κόσμου της Νέας Φιλαδέλφειας, το
ποτέ δεν κατάφερε να μπει στην πόλη μας. Ανα- έδαφος για να αναπτυχθεί ο φόβος και η τρο- δέλφειας, έπειτα από οχτώ χρόνια παρουσίας έδωσε τη δέουσα απάντηση στο υπό ψήφιση σιωπά είτε διαστρεβλώνει τα γεγονότα, είναι
επιχειρούν ξανά σήμερα.
κόπηκε από τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι μοκράτηση των κοινωνικών αγωνιστών και στη γειτονιά, υπάρχει και το ειδικό που το ξέ- τότε Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –Αττικής (ν. εύλογη, καθότι αυτοί που έχουν τα μέσα ενη-
Στο μεσοδιάστημα αυτών των τριών σχεδόν οποίες είχαν στήσει φραγμό στην οδό Χαλκίδος 4277/2014), το επενδυτικό σχέδιο της «Δικέ-
όσων τους πλαισιώνουν με την υποστήριξη και ρουν πολύ καλά αυτοί που κινούν τα νήματα μέρωσης στα χέρια τους έχουν περισσότερα
χρόνων, εκτός από τις απειλές, τις στοχοποιή- και απαγόρευσαν στον κόσμο της διαδήλωσης φαλος 1924 ΑΕ» εξακολουθεί να καρκινοβατεί
την αλληλεγγύη τους. Ακόμα και μπροστά στην της τραμπούκικης εμπροσθοφυλακής και γι’ να κερδίσουν από τη διαφημιστική πίτα του
σεις, τις επιθέσεις σε σπίτια κατοίκων που προ- την πρόσβαση στη γειτονιά. και να επιβεβαιώνει μέσα στην πάροδο των
παρούσα κατάσταση, έχουμε κατορθώσει να αυτό την έστειλαν να ξεκινήσει από τη Στρού- ΟΠΑΠ παρά από την αποκάλυψη της αλήθει-
σέφυγαν στο ΣτΕ, τον ξυλοδαρμό του συνα- χρόνων τους ελάχιστους που από την αρχή
Την ίδια στιγμή, οι ορδές των οπαδών του Με- ορθώσουμε το ανάστημά μας και να κρατάμε γκα, που δεν είναι ούτε δημοτική υπηρεσία, ας για τον αγώνα των κατοίκων μιας γειτονιάς
γωνιστή δημοσιογράφου της πόλης Μανώλη έκαναν λόγο για ένα θνησιγενές έκτρωμα, με το
λισσανίδη ανεβοκατέβαιναν ανενόχλητες τη ψηλά τη σημαία του αγώνα, με αποτέλεσμα να ούτε έχει καμιά αρμοδιότητα για τη μελέτη που διεκδικεί το δίκιο του.
4 Το Χαμπέρι Φύλλο 16, Απρίλης 2017 5

Κατ’ αντιστοιχία, η εικόνα του τοπικού Τύπου
δεν είναι διαφορετική. Παρακολουθήσαμε
ξανά τα αποκαλυπτήρια κάποιων παπαγάλων
σουν τα χέρια τους πάνω από την πόλη και το
άλσος της, όσο αίμα κι αν τρέξει, όσα κεφάλια
κι αν ανοίξουν. Ο αγώνας ενάντια στα επιχει-
Καλούμε τον λαό της Νέας Φιλαδέλφειας και
της Νέας Χαλκηδόνας να συνεχίσει να στέκεται
πλάι σε όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση
Aπό τον Προμπονά μέχρι το Αλσος
Το «Μόντε Κάρλο» του Μελισσανίδη
που τραγουδούν μόνο για λογαριασμό του ρηματικά συμφέροντα και στον κατακερματι- της πόλης και του άλσους και να πάρει την υπό-
αφεντικού τους, προσδοκώντας να βάλει το σμό του Αλσους από τον μεγαλοκαπιταλιστή θεση στα χέρια του. Να μην ανεχτεί την επιβολή
χέρι στην τσέπη και να τους δώσει σποράκια. Μελισσανίδη, που έχει στο πλευρό του κυβερ- του νόμου της μαφίας στην περιοχή, να συνε-
Κρατώντας δήθεν επαμφοτερίζουσα στάση και νήσεις, κόμματα, ένα ολόκληρο σύστημα, είναι οδητοποιήσει τη δύναμή του. Να συνεχίσει τις Όσο ο αγώνας στη γειτονιά μας με οικόπεδο της Columbia, αρχίζει να Σουφλιά παρενέβησαν εταιρείες τατος Καμίνης την πέρασε από το
ως θιασώτες της πολιτικής των ίσων αποστά- άνισος, όμως η Ιστορία δείχνει πως ο δυνατός αγωνιστικές παραδόσεις των πατεράδων και τον οπαδικό στρατό του Δ. Μελισ- γκρεμίζει τα κτίριά της, τα οποία όπως η AEGEAN WAREHOUSE δημοτικό συμβούλιο. Για να ολο-
σεων, άξιοι συνεχιστές της σχολής του Γκέμπε- δεν νικάει, όταν αυτοί που έχουν το δίκιο επιμέ- των παππούδων μας. σανίδη προχωρά, τόσο πιο καθα- είχαν κριθεί διατηρητέα. Οι κάτοι- και η ΚΤΗΤΩΡ του ομίλου Μελισ- κληρωθεί η διαδικασία, όμως, θα
λς, έχουν διαλέξει από καιρό πλευρά. Γι’ αυτό νουν να αγωνίζονται. ρά φαίνεται αυτό που η «Στρού- κοι κινούνται αποφασιστικά για να σανίδη, καθώς και η εταιρεία του χρειαστεί κάποιος χρόνος, στη δι-
Από τη μεριά μας βροντοφωνάζουμε ακόμα
και σε αγαστή σύμπλευση με αρκετούς δημοτι- γκα» αντιπαλεύει εδώ και τρία σταματήσει το γκρέμισμα ο Μά- Μάτσα. άρκεια της οποίας ο Μελισσανίδης
Μέχρι πριν από τρία χρόνια, ελάχιστοι γνώρι- πιο δυνατά: Δε λυγίζουμε, δεν σταματάμε τον
κούς συμβούλους της περιοχής σιωπούν μπρο- χρόνια: ο Δ. Μελισσανίδης θέλει τσας και με προσφυγή στο ΣτΕ το Οι πάτρονες του Real Estate, όμως, θα πιέσει την κατάσταση στη Νέα
στά σε σκηνικά βίας και φίμωσης του λαού της ζαν τον αγώνα μας. Σήμερα έχει ξεπεράσει κατά αγώνα. Μαζί με όλες τις αγωνιστικές δυνάμεις να φτιάξει το δικό του Μόντε Κάρ- καταφέρνουν. δεν το βάζουν εύκολα κάτω. Πέντε Φιλαδέλφεια. Κι αυτό το ζούμε
Φιλαδελφειας-Χαλκηδόνας, παρέχοντας επί πολύ τα όρια της περιοχής μας. Κι εμείς είμα- της πόλης και τις συλλογικότητες του κινήμα- λο (δική του είναι η φράση), κατα- Σιγά σιγά, εμφανίζεται και άλλο χρόνια μετά, ένας άλλος υπουργός έντονα το τελευταίο χρονικό διά-
της ουσίας κάλυψη στον μαφιόζικο ιδιωτικό στε εδώ, όρθιες και όρθιοι, κρατώντας ψηλά τος θα δώσουμε κι αυτή τη φορά τον αγώνα στρέφοντας άλσος, πόλη και γύρω «κοράκι». Κάπου μεταξύ 2006 και Περιβάλλοντος βγάζει απόφαση στημα.
στρατό. τη σημαία του αγώνα, παρά τις απειλές κατά της υπεράσπισης της πόλης και του άλσους, περιοχές. Δεν είναι κανένας σωτή- 2007, μια κατασκευαστική εται- που κάνει την ίδια τροποποίηση Υπάρχουν, βέβαια, τεράστια εμπό-
της ζωής μας, τη μούγκα του αστικού Τύπου στα χνάρια του μεγάλου αγώνα του 2014, χτί- ρας-στρατηλάτης της ΑΕΚ, που ρεία ονόματι ΚΤΗΤΩΡ ΑΕ, που του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδί- δια. Δεν είναι η υψομετρική μελέτη
Εκτός από κάποιους που έσπευσαν να δώσουν ζοντας ένα ευρύ ενωτικό μέτωπο πάλης ενά-
(πλην ελάχιστων τιμητικών εξαιρέσεων), τις κινείται με βάση το συμφέρον της έχει ιδρυθεί το 2003, αγοράζει ου. Οι κάτοικοι προσφεύγουν ξανά που δεν εγκρίνει ο δήμος Φιλαδέλ-
τις… φιλικές συμβουλές τους για χτυπήματα ντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα του Με-
στοχοποιήσεις προσώπων, τις τραμπούκικες ομάδας, όπως νομίζουν κάποιοι 12.000 τ.μ. στην περιοχή . Η εται- στο ΣτΕ (την 1η Ιούλη το 2013) φειας-Χαλκηδόνας (και καλώς δεν
μακριά από τα μάτια του κόσμου και όχι φόρα λισσανίδη. Και θα νικήσουμε!
επιθέσεις, τη διάλυση και απαγόρευση συγκε- οπαδοί της. Οπως κάθε καπιταλι- ρεία ανήκει στον όμιλο Μελισσα- αλλά αυτή την φορά δε δικαιώ- την εγκρίνει, γιατί αλλιώς θα παρα-
παρτίδα, κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν να ζητή-
ντρώσεων, τις αντισυγκεντρώσεις των μαφιό- Το Αλσος μας δε θα γίνει Μόντε Κάρ- στής, προσπαθεί να βρει εκείνη την νίδη. Στη συνέχεια, γίνεται κάτι που νονται. Η περιοχή παραχωρείται νομούσε, αφού δεν υπάρχει εγκε-
σουν από τον δήμο να κινητοποιήσει την αστυ-
ζων, τα δολοφονικά πογκρόμ και τα ανοιγμένα επενδυτική φόρμουλα που θα του ξεδιαλύνει σε σημαντικό βαθμό βορά στα επιχειρηματικά συμφέ- κριμένη μελέτη της υπογειοποί-
νομία με σκοπό τη σύλληψή μας, λόγω του ότι λο, θα παραμείνει δάσος με όλα τα δέ-
κεφάλια, ενώ την ώρα που γράφονται αυτές οι εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος με τα πράγματα. Ο τότε υπουργός ροντα Μελισσανίδη και Μάτσα. ησης του κεντρικού δρόμου). Το
πήραμε ένα χώρο και από ερείπιο τον κάναμε ντρα στη θέση τους.
γραμμές οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης συνεχίζο- το λιγότερο δυνατό κόστος. Περιβάλλοντος Γ. Σουφλιάς βγά- Την τελευταία κίνηση κάνει ο δή- μεγάλο εμπόδιο είναι το ιδιοκτησι-
ξανά λειτουργικό και ανοιχτό στη γειτονιά και
νται με συγκέντρωση-μοτοπορεία στα Προπύ- Η Νέα Φιλαδέλφεια δε θα γίνει Πα- Αυτό προσπάθησε να κάνει από ζει απόφαση που τροποποιεί το μαρχος Αθηναίων που εγκρίνει την ακό, αφού η Ερασιτεχνική ΑΕΚ δεν
στις κοινωνικές ανάγκες της νεολαίας για δη-
λαια την Τρίτη 4 Απρίλη και με ανοιχτή συζή- λέρμο, θα συνεχίσει να είναι γειτονιά. την πρώτη στιγμή με το άλσος της Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το πολεοδομική μελέτη που «δώρι- μπορεί να μεταβιβάσει το οικόπε-
μιουργικότητα, συμμετοχή, αλληλεγγύη, μοίρα-
τηση στο Πολυτεχνείο για τον «αγώνα ενάντια Νέας Φιλαδέλφειας ορεγόμενος Βιοτεχνικό Πάρκο Προμπονά με- σαν» στο Δήμο οι εταιρείες των δο που της έχει παραχωρήσει το
σμα και κοινωνικοποίηση.
στην επιχείρηση επιβολής πολιτικού, κοινωνι- Η Στρούγκα δε θα γίνει ένα ακόμα μα- στρέμματα πρασίνου για το μεγα- τατρέπεται σε Βιοτεχνικό Πάρκο καπιταλιστών. κράτος, σε μια ανώνυμη εταιρεία
Να σπάσουμε τον τρόμο! κού και ταξικού απαρτχάιντ στη Νέα Φιλαδέλ- γαζί, θα μείνει για πάντα ελεύθερος λεπήβολο σχεδιό του, αλλά του χά- προς εξυγίανση. Τώρα, μέσα στην Ο Μελισσανίδης παίζει σε δύο («Δικέφαλος 1924»). Ξέρουν πολύ
Δεν πρόκειται όμως να καταφέρουν να απλώ- φεια», το Σάββατο 8 Απρίλη. και ανοιχτός κοινωνικός χώρος! λασε τη μανέστρα το Συντονιστικό έκταση μπορούν να ανεγερθούν ταμπλό. Ενώ έχει ξεκινήσει τις Real καλά ότι αυτό το ζήτημα εκκρεμεί
Κατοίκων ΝΦ-ΝΧ και Γύρω Περι- εμπορικά κέντρα, καθώς αυτή περ- Estate μπίζνες του από τις αρχές της και στις υπηρεσίες του υπουργεί-
Α.Κ. & Χ.Π.
οχών, η Στρούγκα και οι δυνάμεις νάει σε νέο καθεστώς που επιτρέ- δεκαετίας του 2000 στην ευρύτερη ου Περιβάλλοντος, που δε δίνουν
του κινήματος που συσπειρώθη- πει τέτοιες χρήσεις. περιοχή και συγκεκριμένα στην έγκριση, και στα δικαστήρια, όπου
καν γύρω από αυτόν τον αγώνα. Έτσι, μια σημαντική έκταση γης περιοχή του Προμπονά, επανέρ- έχουν προσφύγει μέλη της Ερασι-
Σαν καπιταλιστής, όμως, έχει φρο- αποτιμάται σε εξευτελιστική τιμή, χεται στα διοικητικά της ΑΕΚ μετά τεχνικής ΑΕΚ.
ντίσει εδώ και καιρό να έχει εναλ- λόγω της διαχρονικής υποβάθμι- την αποτυχία του 2005. Αυτήν τη Ετσι δημιουργείται εύλογα το ερώ-
λακτικά επιχειρηματικά σχέδια για σης της περιοχής, και «ξαφνικά» φορά παίρνει την ΠΑΕ, αλλά θέλει τημα: γιατί ένας καπιταλιστής δεί-
τις μπιζνες που ονειρεύεται, μιας αλλάζει και γίνεται πεδίο άκρως το γήπεδο που θα κατασκευαστεί χνει τόση πρεμούρα να επενδύσει
και οι μπουλντόζες ούτε καν αχνο- προσοδοφόρων επενδύσεων, να ανήκει σε μια δική του εταιρεία, σε αυτήν την περιοχή και να έχει
φαίνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια. αφού η αναβάθμισή της θα οδη- τη «Δικέφαλος 1924 ΑΕ». Αν πετύ- να αντιμετωπίσει τις όποιες καθυ-
Ο λόγος για την πρώην βιοτεχνική γήσει σε μεγάλα κέρδη. Την ώρα χει να βάλει πόδι στο άλσος, με πο- στερήσεις στα επιχειρηματικά του
περιοχή του Προμπονά, που είναι αυτής της ακαριαίας αναβάθμι- λιορκητικό κλοιό το γήπεδο, θα έχει σχέδια και τον κίνδυνο του ναυ-
ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σης, ο Μελισσανίδης βρίσκεται μια μεγάλη περιοχή, που θα ξεκινά άγιου; Η απάντηση είναι απλή: ο
το γήπεδο της Ριζούπολης και το με εκτάσεις γης που τη μια μέρα από τον Προμπονά και θα φτάνει «τίγρης» εκμεταλλεύεται τον πόθο
σταθμό ΗΣΑΠ του Περισσού. ήταν αποτιμημένες εξευτελιστικά, μέχρι το άλσος της Νέας Φιλαδέλ- των ΑΕΚτζήδων για το γήπεδο και
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, και την άλλη γίνονται «φιλέτο», φειας. Οπως αντιλαμβάνεστε, την μετατρέπει κάποιους απ’ αυτούς σε
στην εν λόγω περιοχή, με τροπο- καθώς μπορεί πλέον να χτιστούν κουβέντα για «Μόντε Κάρλο» δεν δύναμη κρούσης, δημιουργώντας
ποίηση του Γενικού Πολεοδομικού μεγαθήρια τύπου Mall. Συμπέρα- την πέταξε τυχαία. παράλληλα ένα αξιόλογο αγορα-
Σχεδίου, προβλεπόταν η δημιουρ- σμα: μια ακόμα κυβέρνηση σπεύδει Στο ταμπλό της Νέας Φιλαδέλφει- στικό κοινό. Ετσι, αν ναυαγήσει το
γία Βιοτεχνικού Πάρκου, που θα να ικανοποιήσει με κάθε κόστος ας υποτίμησε τις αντιστάσεις του σχέδιο για το ιδιωτικό του γήπεδο
συγκέντρωνε παλιές βιοτεχνίες τις ορέξεις των καπιταλιστών και κόσμου που ρίχτηκε στον αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει έτοιμο
που υπήρχαν στην ευρύτερη πε- εκείνος που είχε πουλήσει την ΑΕΚ κατά της υφαρπαγής του άλσους. το «plan B», για ένα συγκρότημα
ριοχή από χρόνια. Οι απαιτούμε- και αδιαφορούσε για την τύχη της, Δεν παραιτείται όμως. Γι’ αυτό ξα- γηπέδου και τεράστιου εμπορικού
νες κινήσεις δεν έγιναν ποτέ και οι αποφασίζει να ξαναγίνει «στρα- μόλησε τον οπαδικό στρατό να κέντρου στην περιοχή του Προ-
κάτοικοι της περιοχής πήγαν ένα τηλάτης» της ΑΕΚ (από το 2005 σκορπίσει τον τρόμο στην πόλη, μπονά. Ο Μελισσανίδης μονά-ζυ-
βήμα μπροστά και απαίτησαν να ξαναζεστάθηκε το… ενδιαφέρον ώστε να επιβάλει το νόμο της σιω- γά κερδίζει. Γιατί μπορεί η «Αγιά
γίνει κοινόχρηστος χώρος. Φυσι- του). πής, τον νόμο της μαφίας. Ρίχνει, Σοφιά» να μη χτιστεί στα «ιερά
κά, το δίκαιο αίτημα των κατοίκων Οι κάτοικοι προσέφυγαν για ακό- όμως, ιδιαίτερο βάρος και στην χώματα», αλλά αυτός «θα έχει κά-
δεν ικανοποίηθηκε - όπως ήταν μη μια φορά στο ΣτΕ ενάντια στην περιοχή του Προμπονά, που απο- νει ό,τι μπορούσε». Και η πελατεία
αναμενόμενο - από τις εκάστοτε απόφαση Σουφλιά και την τροπο- τελεί τη βάση εφόρμησης του επι- δε θα γυρίσει την πλάτη στον με-
κυβερνήσεις. Ετσι, το 1999 εμφανί- ποίηση του ΓΠΣ και κατάφεραν να χειρηματικού του σχεδίου. Γι’ αυτό γάλο ηγέτη που θα έχει ικανοποι-
ζεται ο πρώτος κερδοσκόπος που παγώσουν τα σχέδια των καπιτα- έσπευσε να κάνει την πολεοδομική ήσει τον πόθο της, έστω και λίγο
βλέπει «ευκαιρίες» στην περιοχή. λιστών. Κατά της προσφυγής των μελέτη και να τη «δωρίσει» στον πιο πέρα από το χώρο του παλιού
Ο Μάτσας, που έχει αγοράσει το κατοίκων και υπέρ της απόφασης δήμο Αθηναίων, όπου ο προθυμό- γηπέδου της ΑΕΚ. ρασκ.
6 Το Χαμπέρι Φύλλο 16, Απρίλης 2017 7

Να σπάσουμε το καθεστώς εξαίρεσης Αλληλεγγύη στις καταλήψεις &
Αδεια τώρα στους τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους
Mε δύο ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις τα ξημερώματα της σκολεύεται να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για μια συνολικότερη

πολιτικούς κρατούμενους
Δευτέρας 13/3 εκκενώθηκαν οι καταλήψεις Βίλα Ζωγράφου και η πολιτική της κυβέρνησης με σκοπό τη βίαιη καταστολή των κέντρων
κατάληψη στέγης προσφύγων στο Δρακοπούλειο κέντρο. Κατά την αντίστασης και αγώνα. Σπεύδουν να τσακίσουν οτιδήποτε μπορεί να
εισβολή των μπάτσων στη Βίλα Ζωγράφου συνελήφθησαν εφτά σύ- τους δυσκολέψει ή να σταθεί απέναντί τους, ακριβώς όπως έκαναν
Απόσπασμα από ομιλία του Δημή- ρεί τον φασιστικό νόμο Δένδια(ν. ται. Εκδικητικότητα της οικογένειας άλλο! Στο κάτω-κάτω, αυτοί που ντροφοι και συντρόφισσες οι οποίοι ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη οι προκάτοχοί τους για να συνεχίσουν ανενόχλητοι την αφαίμαξη
τρη Κουφοντίνα στην Πάτρα: 3772/2009, άρθρο 20, παρ. 3), που Μητσοτάκη; Αναμφίβολα. Πάνω γνωρίζουν έναν κρατούμενο είναι για την υπεράσπιση του χώρου. Οι πρόσφυγες που φιλοξενούνταν των ζωών μας και την αρπαγή του παραγόμενου από εμάς κοινωνι-
Πριν από λίγο διάβασα στη σημε- ακυρώνει το Συμβούλιο της Φυλα- από όλα όμως, απροσμέτρητη δει- οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση στο Δρακοπούλειο, μετά την εκκένωση από την εισβολή των ΜΑΤ, κού πλούτου.
ρινή συνέντευξη του Κοντονή στην κής και καθιερώνει τη δικτατορία λία και υποταγή στην «αντιτρομο- της φυλακής (διεύθυνση και κοι- μεταφέρθηκαν στο Αλλοδαπών. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ την ώρα που συνεχίζει ακάθεκτα
Εφ.Συν. μια απάντηση ιδιαίτερα νωνική υπηρεσία) και όχι ο όποιος Την ίδια μέρα αστυνομικές δυνάμεις συνοδεία δικαστικού λειτουρ- τη λεηλάτηση των ζωών μας στα χνάρια όλων των προηγούμενων
αποκαλυπτική: «Και να υπάρχουν εισαγγελέας, που συμπεριφέρεται γού πραγματοποίησαν μια ακόμα εισβολή σε εστία αγώνα, πλήρως κυβερνήσεων του κεφαλαίου, δείχνει για ακόμη μια φορά τα δόντια
οι προϋποθέσεις για την άδεια, δεν σαν βασιλικός επίτροπος έκτακτου ενορχηστρωμένη με τις άλλες επιθέσεις στις δύο δομές της αντίστα- της απέναντι στον κόσμο του αγώνα και την έμπρακτη αλληλεγγύη
είναι υποχρεωτικό να δοθεί». στρατοδικείου, κουρελιάζοντας το σης και της αλληλεγγύης. Στο στέκι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές του στους πρόσφυγες.
Ενώ ο σχετικός νόμος το λέει καθα- ίδιο το «σωφρονιστικό» νομικό ενώ εκλάπησαν και χρήματα από το ταμείο (600 ευρώ) τα οποία Η νέα επίθεση του αστυνομικοδικαστικού μηχανισμού αποτελεί ωμή
ρά: «Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, πλαίσιο, που δεν προβλέπει δήλωση προορίζονταν για την κάλυψη δικαστικών και ιατρικών εξόδων συ- πρόκληση για όλο το κίνημα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.
η άδεια δίνεται». Ο υπουργός λέει μετάνοιας από έναν κρατούμενο για ντρόφων. Ηρθε ο καιρός να περάσουμε στην αντεπίθεση.
δηλαδή το αντίθετο από ό,τι προ- να του χορηγηθεί άδεια. Οι επιθέσεις αυτές δεν μας προκαλούν καμία έκπληξη μιας και δε δυ- Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται!
βλέπει ο νόμος. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο Α.Κ.
Θα μπορούσε να πει απλώς: «Δεν τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τους

Στη φυλακή «Ελλάδα» δεν μπορούμε να μιλάμε
είμαι αρμόδιος, τα συμβούλια απο- υπόλοιπους πολιτικούς κρατούμε-
φασίζουν κ.λ.π.» νους που υφίστανται ακραίες πα-
Όμως εδώ ο υπουργός των νόμων ραβιάσεις των στοιχειωδών δικαι-
λέει ότι οι νόμοι δεν ισχύουν, δηλα-
δή απλά και καθαρά δίνει απόλυτη
ωμάτων τους. Συνιστά καλπάζουσα
επιχείρηση εξαίρεσης δικαιωμάτων, για αυτοκτονίες, αλλά για... δολοφονίες!
κάλυψη στην εισαγγελέα. φασιστικού τύπου λογοκρισία και
Από το 2010, ο Δ. Κουφοντίνας δι- φίμωση ιδεών (ενδεικτικό είναι το Μόνο ως δολοφονίες μπορούν να χαρακτηριστούν τα δύο περιστατικά μεταναστών που θέλησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Σε μία
καιούται άδειες εξόδου από τη φυ- κλείσιμο της Νομικής, με αφορμή ζωή που ήλπιζαν ότι θα άλλαζε προς το καλύτερο φτάνοντας σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα μπορούσαν να εργαστούν και να ζήσουν
λακή, έχοντας όλες τις τυπικές προ- την εκδήλωση αλληλεγγύης στον μαζί με φίλους και συγγενείς τους. Είδαν όμως το όνειρό τους να γίνεται συντρίμμια μπροστά τους, όταν ο εγκλωβισμός τους στη φυλακή
του εισαγγελέα, ο οποίος έχει δικαί- κρατική» τρομολαγνεία του ΣΥΡΙΖΑ «Ελλάδα» παρατείνεται ολοένα και παραπάνω.
ϋποθέσεις (οχτώ χρόνια φυλάκισης, Δ. Κουφοντίνα, και η περικύκλωσή
ωμα βέτο, αν τα δύο άλλα μέλη του (για τον ακροδεξιό εταίρο της συ- Πώς να αντέξει κάποιος, όταν είναι πεταμένος είτε σε κάποιο στρατόπεδο με άθλιες συνθήκες διαβίωσης είτε σε κάποια δομή «φιλοξενίας»,
όχι πειθαρχική ποινή). Ωστόσο, δεν της από τα ΜΑΤ, στις 14 Δεκεμβρί-
Συμβουλίου (διοίκηση και κοινωνική γκυβέρνησης δε χρειάζεται να προ-
έχει πάρει ούτε μία. Ολες οι αιτήσεις ου του 2016). Με αυτήν την έννοια, μακριά από την οικογένειά του, περιθωριοποιημένος από την κοινωνική ζωή του τόπου, εξαναγκασμένος να ζει σ’ ένα γκέτο μόνο με την
υπηρεσία της Φυλακής) ψηφίσουν σθέσουμε τίποτα), η οποία, παρά
απορρίπτονται επειδή «είναι ύπο- μας αφορά όλους και όλες. Γι’ αυτό παρέα ομοεθνών του;
υπέρ της χορήγησης άδειας. Ετσι, τις υποκριτικές διακηρύξεις της όσο
πτος για την τέλεση νέων εγκλημά- και - πέρα από την καταγγελία του Οταν σου δολοφονούν κάθε όνειρο, μια τέτοια ζωή δεν αντέχεται...
ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με ήταν αντιπολίτευση και ζητιάνευε
των». Και γιατί είναι ύποπτος; Γιατί αγώνες των κρατούμενων, μετα- ψήφους από παντού, δεν προχώρη- καθεστώτος εξαίρεσης - απαίτηση Ο νεαρός Αχμαντ, που βρέθηκε κρεμασμένος στη θύρα Ε3 στο λιμάνι του Πειραιά, είναι ο ένας απο τους δύο μετανάστες, για τον οποίο
παραμένει κομμουνιστής και συνε- τρέπεται σε αποκλειστικό δικαίωμα σε ποτέ στην κατάργηση της φασι- όλων μας πρέπει να είναι η κατάρ- όμως καμία δημοσιογραφική πένα δεν σπατάλησε μελάνι.
χίζει να πιστεύει και να υποστηρίζει του δικαστικού μηχανισμού. Ειδικά στικής διάταξης και την επαναφορά γηση του φασιστικού νόμου Δένδια Ο δεύτερος είναι ο 29χρονος Σύριος, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης της Χίου μπροστά σε πολλά μάτια.
δημόσια ότι ο καπιταλισμός δεν για τους πολιτικούς κρατούμενους του προηγούμενου καθεστώτος, εδώ και τώρα!
ανατρέπεται με ειρηνικό τρόπο. Αν όπως οι Δ. Κουφοντίνας και Κ. Γουρ- βάσει του οποίου η εισαγγελική μει- Κλείνουμε παραθέτοντας μια δήλω- Οι πρόσφυγες «έχουν εδώ πράγματα που δεν είχαν στα σπίτια τους» δήλωνε με χυδαιότητα
αυτό δεν είναι δίωξη φρονημάτων, νάς, η άδεια έχει εξαρτηθεί απόλυτα οψηφία δεν είχε την ισχύ βέτο και η ση του Κώστα Γουρνά: ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής , Γ. Μουζάλας σχετικά με τις παροχές στα στρατόπε-
τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά από την υπογραφή δήλωσης μετά- άδεια σε έναν κρατούμενο δινόταν «Από τη μεριά μου, η μόνη δήλω- δα φιλοξενίας προσφύγων που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά στρατοπέδων συγκέντρωσης.
τους. νοιας και αποκήρυξης των πολιτικο- και με πλειοψηφία 2-1. ση που έχω να κάνω είναι αυτή της Είχαν και… κλουβιά στα σπίτια τους κε Μουζάλα; Α.Κ.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, είτε ϊδεολογικών τους απόψεων. Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός στράτευσής μου στον κόσμο του
σαν τραγωδία είτε σαν φάρσα. Στις Ετσι, έχει επιβληθεί ένα καθεστώς Δικαιοσύνης, Σ. Κοντονής, ενώ δεν αγώνα, της ολόψυχης διάθεσης της
μέρες μιας υποτιθέμενης αριστερής εξαίρεσης, που νομοθετήθηκε με τη κάνει τίποτα από αυτά που οφείλει ζωής μου στην υπηρεσία των ιδανι-
κυβέρνησης ζητείται ξανά το «Απο- φασιστική διαταξη του νόμου Δέν- (π.χ. να καταργήσει το εισαγγελικό κών της κοινωνικής επανάστασης,
κηρύσσω» των παλιών δηλώσεων δια, πίσω από την οποία κρύβεται βέτο ή να επιβάλει διά νόμου την για έναν κόσμο όπου το δίκιο θα
μετανοίας, που ζητούσαν από τους η κυβέρνηση, αφήνοντας στον δι- αυτοδίκαιη χορήγηση άδειας όταν συμβαδίζει με την ελευθερία. Θα συ-
κομμουνιστές και τους αριστερούς καστικό μηχανισμό το δικαίωμα να πληρούνται οι όροι που ορίζει ο νεχίσω να υπερασπίζομαι τα δικαιώ-
την περίοδο του μοναρχοφασι- κόβει κάθε ανάσα ελευθερίας από Σωφρονιστικός Κώδικας) συμπερι- ματα που κατέκτησαν κρατούμενοι
σμού. τους πολιτικούς κρατούμενους. φέρεται με την ευρύτητα ενός υφυ- πριν από μένα με σκληρούς αγώνες,
Η «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρ- Δικαστική αυθαιρεσία; Προφανώς. πουργού… Ποδοσφαίρου. Αυτό χωρίς τη διάθεση να χαρίσω σε κα-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να διατη- Βούληση των Αμερικανών; Εννοεί- το αίσχος δεν μπορεί να συνεχιστεί νέναν το δικαίωμα της άδειας».

Οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που έγιναν με αφορμή το καθεστώς και μαζική προσέλευση, αλλά και η πορεία από τα Προπύλαια στα
εξαίρεσης στους πολιτικούς κρατούμενους ήταν η εκδήλωση της κεντρικά γραφεία του Συριζα για τις άδειες Δ. Κουφοντίνα και Κ.
«Φωνής Λευτεριάς» την Τετάρτη, 1η Φλεβάρη, στο αμφιθέατρο Γουρνά την Τετάρτη, 15 Μάρτη, την Πανελλαδική Ημέρα Δράσεων
της ΑΣΟΕΕ για το ζήτημα της άμεσης χορήγησης άδειας εξόδου Αλληλεγγύης, που καλέστηκε από τη Φωνή Λευτεριάς για τους Πο-
στον Δημήτρη Κουφοντίνα η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία λιτικούς Κρατούμενους.
Α.Κ.
8 Το Χαμπέρι

Which side are you on, boys?
Εδώ και ένα μήνα περίπου, Στρούγκα το Μάιο του θέσεις σε κομμάτια του γελος της επίθεσης των θαρά φασιστικούς όρους
στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει 2009; Ηδη, από το 2009 ευρύτερου κινήματος του χουλιγκάνων στις 25 Φε- για την καταστολή κάθε
εγκαθιδρυθεί ένα ιδιότυ- λοιπόν μερίδα οπαδών ταξικού/κοινωνικού αντα- βρουαρίου. Παραθέτου- φωνής και λόγου, που
πο καθεστώς πολιορκίας της ΑΕΚ, γνωστή για τις γωνισμού και μάλιστα με ένα κομμάτι από την αρθρώνεται και αντιτίθε-
από χούλιγκαν της ΑΕΚ. φασιστικές απόψεις της, κατ’ εξακολούθηση. Σύ- ανακοίνωσή τους: «Το ται στα σχέδια του Με-
Ξεκίνησε με ένα «απλό» είχε εκφραστεί εμπρά- μπτωση επαναλαμβανό- Calm Before the Storm λισσανίδη να κάνει τη Φι-
βάψιμο στα ρολά της κτως για το προσφάτως μενη δεν είναι σύμπτωση. των Venom γράφτηκε για λαδέλφεια, Μόντε Κάρλο.
κατάληψης Στρούγκα τότε καταληφθέν κτίριο Αλγεινή εντύπωση προ- τους παρακρατικούς λε- Σε κανέναν έμμισθο ή
και αποκλεισμό του χώ- της Στρούγκας και τον καλεί και το γεγονός βιέδες της Στρούγκας για άμισθο τραμπούκο δεν
ρου και συνεχίστηκε με κόσμο που πλαισίωνε πως στα οχτώ χρόνια να πάρουν μία γεύση τί θα λογοδοτήσουμε ως
τραμπουκισμούς και τον το εγχείρημα. O βανδα- λειτουργίας της Στρού- τους επιφυλάσσεται από προς το αν θα εκφέρουμε
ξυλοδαρμό μέλους του λισμός της Στρούγκας γκας, ο χώρος έχει δεχθεί την μοίρα. Σε μόνιμη τρο- λόγο για ζητήματα που
δημοτικού συμβουλίου. και η επίθεση σε κατοί- επιθέσεις μόνο από τις χιά επίθεσης» (σ.σ. η ορ- αφορούν την πόλη μας,
Ωστόσο, το αποκορύ- κους και αλληλέγγυους ναζιστικές συμμορίες θογραφία διατηρήθηκε όπως η αποψίλωση ενός
φωμα των δράσεών τους το 2014, με αποτέλεσμα ΑΜΕ και C18 Hellas και ως είχε στο κείμενό τους, από τους τελευταίους
ήταν η αντισυγκέντρωση τον τραυματισμό αρκε- από τους οπαδούς της οπότε ζητάμε συγγνώ- πνεύμονες πρασίνου, που
στην πορεία που είχε κλη- τών εξ αυτών, ήταν το ΑΕΚ, οι οποίοι είναι και οι μη για τα ορθογραφικά έχουν απομείνει εντός
θεί από τη «Συνέλευση δεύτερο κρούσμα επίθε- μόνοι που έχουν εισβά- και συντακτικά λάθη των του αστικού ιστού. Τέτοι-
Αλληλεγγύης στην κατά- σης σε κινηματική δομή λει εντός του χώρου. Οι ελληναράδων). Δύο τινά ες λογικές, που ζέχνουν
ληψη Στρούγκα» στις 16 τα τελευταία χρόνια από φασιστικές αυτές ομάδες, μπορεί να συμβαίνουν: φασισμό και αντιδραστι-
Μαρτίου. κότητα, δεν έχουν θέση
Την ημέρα εκείνη, τέ- στη Νέα Φιλαδέλφεια.
θηκε ξεκάθαρα το δί- Κλείνοντας, δεν θα μπο-
λημμα: είτε με τα επιχει- ρούσαμε να μην ανα-
ρηματικά συμφέροντα φερθούμε και στα…
του μεγαλοκαπιταλιστή προοδευτικά συνθήμα-
Μελισσανίδη και το τα, με τα οποία ρύπα-
κράτος είτε με τα κι- ναν για λίγο καιρό τα
νήματα και τον κόσμο ρολά της κατάληψης.
του αγώνα. Η θέση που «Ολο το άλσος γήπε-
έλαβε ο ιδιωτικός στρα- δο», «Ιησούς Χριστός
τός ήταν ξεκάθαρη. Νικά» και ιδιαίτερα
Παράλληλα, το κράτος «ούτε αριστεροί, ούτε
και ο κατασταλτικός δεξιοί, μόνο hooligans
μηχανισμός του επέλε- της ΑΕΚ». Δεν θα σχο-
ξαν να παραδώσουν λιάσουμε εκτενώς τα…
τη Νέα Φιλαδέλφεια «προτάγματα» αυτά,
στους χουλιγκάνους, παρά μόνο το τελευ-
αφήνοντάς τους να πε- χουλιγκάνους. Συνεπώς, όπως είναι φυσικό, είναι ή τα φασιστάκια έχουν ταίο: ακριβώς τα ίδια,
ριφέρονται μέσα στην το τρίτο επεισόδιο της και οι μεγαλύτεροι υπο- μαντικές ικανότητες ή πέρα από την προφανή
πόλη και κόβοντας την ιστορίας, που διαδρα- στηρικτές της δράσης βρίσκονται σε αγαστή διαφοροποίηση στην
πορεία στα Ανω Πατήσια, ματίζεται τον τελευταίο του τάγματος εφόδου συνεργασία με τον στρα- ομάδα, λένε και οι οπα-
παρατάσσοντας κλούβες καιρό δεν εκπλήσσει κα- του Μελισσανίδη. Τόσο τό του Μελισσανίδη, ή δοί του Ολυμπιακού από
και διμοιρίες ΜΑΤ. Τέτοι- νέναν. Επίσης, πρέπει να το 2014, όσο και τώρα, τμήματα αυτού (αν δεν τότε που επιβλήθηκε η
ες αντισυγκεντρώσεις σε αναφερθεί και η επίθεση οι φασίστες πανηγύριζαν πρόκειται για συγκοινω- περιβόητη ντιρεκτίβα
πορείες του κινήματος, σε οπαδών της ΑΕΚ -κατά και χαιρέτιζαν «συνα- νούντα δοχεία). περί no politica, οπότε η
συνεργασία με τους μπά- δήλωσή τους- στο φε- γωνιστικά», όπως χαρα- Παρόλο που σε καμία κερκίδα τους μετατράπη-
τσους, συνήθως πραγ- στιβάλ των Radical κτηριστικά ανέφεραν, τη των περιπτώσεων δεν κε σε φασιστικό θύλακα.
ματοποιούνται από τα Fans United (RFU), το δράση των χουλιγκάνων. θεωρούμε το σύνολο Συμπτώσεις…
ασπόνδυλα της Χρυσής 2013 στη Νέα Ιωνία, Μάλιστα, τα ασπόνδυ- των φιλάθλων της ΑΕΚ,
Αυγής και λοιπές ομάδες όπου διαδραματίστηκαν λα των C18, αφού επι- φασίστες (πώς θα μπο- ΥΓ: Κάποιος εξ αυτών
φασιστοειδών. σκηνές απείρου κάλλους, τέθηκαν στην κατάληψη ρούσαμε, άραγε, όταν και έγραψε επίσης στα
Στο σημείο αυτό, τίθεται φτάνοντας στο σημείο τον Ιανουάριο του 2017, πολλοί από εμάς είναι φί- ρολά της Στρούγκας
ένα κουίζ για δυνατούς να απειλήσουν ότι «θα εξέδωσαν μία «ανάληψη λαθλοι της ΑΕΚ), δεν γίνε- «Αντιναζί γιατί εσείς
λύτες: με οπαδούς ποι- πέσουν μαχαιριές» αν ευθύνης», η οποία κάλλι- ται να παραβλέψουμε το δεν είστε»… Πάρ’ το
ας ομάδας είχε υπάρξει συνεχιστεί το φεστιβάλ. στα θα μπορούσε να χα- γεγονός πως το εν λόγω αλλιώς, μάστορα, βρή-
συμπλοκή έξω από τη Εντοπίζονται δηλαδή επι- ρακτηριστεί ως προάγ- τάγμα εφόδου δρα με κα- κες!
Χ.