You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Argera Zorngottes, Prorokini Sigmara:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA RGERY ZORNGOTTES:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PROROKINI SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 3 3 4 4 1 3 1 10
PRESTI DRUYNY: +49 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Prorokini Sigmara posiada CEP BOJOWY. rgera Zorngottes nigdy nie
moe uywa innego ora i pancerzy.
Pochodzca z monego rodu rgera Zorngottes nie mwi nic na temat swojej
ZASADY SPECJALNE:
przeszoci. Niektrzy powiadaj, e jako moda panna zostaa zamknita przez
FANATYK, FURIA, NIENAWI.
wpywowych krewnych w klasztorze Sistr Sigmara w Glaubenniedrich celem
DUCHOWNY: Prorokini Sigmara zna jedn z MODLITW DO SIGMARA
odbycia pokuty za nieposuszestwo okazane rodzicom. Jednak harda, krnbrna i
wyszczeglnion w ROZDZIALE XXV: MODLITWY.
niepokorna panna nie ulka si zimnych murw twierdzy i zamiast planowanego
MODLITWY DO SIGMARA: Prorokini Sigmara otrzymuje od swego boga niezwyke
przez rodzicielw zampjcia wybraa nowicjat u Sistr Sigmara, ktry zakoczya
moce, ktrymi razi moe swych wrogw w bitwie. W fazie magii DUCHOWNA
zoeniem lubw zakonnych.
moe wznie dwie rne modlitwy. Modlitwy dziaaj tak samo jak zaklte
Fanatyzm i bezgraniczne oddanie Kocioowi Sigmara zostay szybko
czary o poziomie mocy 7. O ile nie podano inaczej w ich opisie, mona ich uy
zauwaone przez hierarchw Kultu, ktrzy widzieli arystokratk na stanowisku Siostry
w stosunku do samej DUCHOWNEJ, tudzie dowolnej postaci (bohatera lub
Bitwy jednak rgera Zorngottes wiedziona wewntrznym gosem wstpia w szeregi
stronnika) w odlegoci do 12 od Prorokini Sigmara.
niesawnych Pokutnic, na wp obkanych, optanych dz odkupienia kobiet, przez
PRAWDZIWA WIARA: Wiara rgery Zorngottes chroni j przed zrodzon z Chaosu
wiele lat wraz ze zbrojnymi kompaniami Oblubienic Sigmara kroczc niebezpieczn
plugaw magi. Posta Dramatu podlega zasadzie specjalnej ODPORNO NA MAGI (2).
ciek cierpienia, blu, krwi i mierci.
PROROKINI SIGMARA: Raz na tur dowolny sprzymierzony model bohatera lub
Gdy wiele lat pniej Stary wiat zalay prowadzone przez Archaona
stronnika w odlegoci do 6 od Prorokini Sigmara moe przerzuci jeden dowolny
Wszechwybraca Hordy Chaosu, rgera Zorngottes ponownie wsuchujc si w
nieudany rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Jednake, jeeli przerzut
brzmicy w jej sercu gos doczya do armii flagelantw i onierzy prowadzonych
zawiedzie rgera Zorngottes zostaje automatycznie Oszoomiona!.
na pnoc Imperium przez Wielkiego Teogonist, by pord jaowej tundry Krainy
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
Trolli stawi czoa Wybracowi Mrocznych Bogw. Cho Wielki Teogonista i jego
okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Prorokini Sigmara. Wynik 1-2
wojownicy walczyli bohatersko, to nie byli w stanie dorwna potdze Archaona, i
oznacza, e rgera Zorngottes dowiadczya kolejnych proroczych wizji i wyrusza
koniec kocw wikszo oddziaw idcych do boju pod sztandarami Sigmara
do najbliszej wityni Sigmara by wypeni wol Sigmara Motodziercy - naley
zostaa rozbita przez bezlitosnych Wojownikw Chaosu.
usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 3-4 oznacza, e Prorokini
Podobny los czeka take oddzia onierzy w szeregach ktrych suya
Sigmara zada odu w postaci Zwoju Rozproszenia (zobacz ROZDZIA XV:
rgera Zorngottes, okreni i pozbawieni nadziei wojownicy w miertelnej ciszy czekali
EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza, e rgera Zorngottes zaaferowana
na zdawaoby si nieuchronny los. Jednak tu przed atakiem Wojownikw Chaosu
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.
martw cisz przerway bezlitosne wersety Litanii Nienawici z pasj recytowane przez
ostatni z Pokutnic. Suszny gniew poncy w oczach rgera Zorngottes tchn w jej
towarzyszy now nadziej i wypenia ich ramiona si i pewnoci, oddzia w czasie
walki ponis ogromne straty jednak zdoa przebi si przed zdawaoby si
niepokonany mur zbudowany z tarcz i zbroi przekltych Wojownikw Chaosu.
onierze, ktrzy wydostali si z okrenia opowiadali potem, e musieli si
powstrzymywa Pokutnic, ktra pogardliwym wzruszeniem ramion skwitowaa
moliwo powrotu do Imperium i zamierzaa samodzielnie wrci do Krainy Trolli
by walczy z Hord Chaosu. Dopiero prorocze wizje, ktrych pord jaowej tundry
dowiadczya Pokutnica sprawiy, e rgera Zorngottes powrcia na pnoc Imperium,
gdzie zgodnie z wol Sigmara Motodziercy wspiera kompanie prowadzone do boju
przez Prezbiterw Sigmara.
UWAGI: Prorokini Sigmara moe zosta zatrudniona przez nastpujce druyny: owcy
czarownic, Siostry Sigmara oraz Muszkieterzy z Nuln, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojna
kompania z Ostlandu i onierze z Reiklandu. Aby zatrudni Posta Dramatu w szeregach
kompanii musi suy Prezbiter Sigmara, a DOWDCA musi posiada Malleus Maleficarum
oraz Piecz Czystoci (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).
rgera Zorngottes, ktra osigna kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowaa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z
listy umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Prorokini
Sigmara moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
ASCETYZM: Surowa dyscyplina, umartwianie si i posty napeniy ciao
Prorokini Sigmara niemal nadludzk ywotnoci. Prorokini Sigmara podlega
zasadzie specjalnej TRUDNY DO ZABICIA.
CHARYZMATY: Prorokini Sigmara stawia sobie za wzr Sigmara
Motodzierc, a dokadniej dy do naladowania jednej z
charakterystycznych cech jego osobowoci lub zdolnoci, z ktrej by
znany. rgera Zorngottes, ktry w trakcie rozgrywania potyczki zgromadzi
odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosuje
NOW UMIEJTNO moe wybra jeden z charyzmatw. Naley
zauway, e okrelony charyzmat moe wystpowa w kompanii tylko
raz. Co wicej, jeden Posta Dramatu moe wybra tylko jeden Charyzmat
wyszczeglniony w ROZDZIALE X: DRUYNY w paragrafie SIOSTRY
SIGMARA.
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi
kultystami i mutantami toczcymi Imperium niczym rak, Prorokini Sigmara
osigna doskonao w sztuce zabijania plugawych sug Chaosu i
czyni to nad podziw szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane
przez Posta Dramatu w fazie walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej
ZABJCZY CIOS.

1|Strona