You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Scyla Anfingrimm, Pazur Khorna:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA SCYLI ANFINGRIMMA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE PAZUR KHORNA SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 3K6 4 - 5 5 3 3 K6+2 10
PRESTI DRUYNY: +37 PUNKTW Maksymalna 3K6 4 - 5 5 3 3 K6+2 10
PODSTAWKA: 40 X 40 MM BRO/PANCERZ: Pazur Khorna posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora
PRZEBICIE PANCERZA oraz DRUZGOCZCY. Scyla Anfingrimm nigdy nie moe
Scyla Anfingrimm by kiedy zmor wybrzey od Norski po egzotyczny Ind.
uywa ora i pancerzy.
Krwioerczy najedca i wojownik, pan plemienia elaznych Skr, ktrego imi byo
ZASADY SPECJALNE:
synonimem zwycistwa i grabiey, a kady, kto go spotka, mg dostrzec ogie
BYCZA SZARA, DUY CEL, NIEZOMNO, REGENERACJA, PRZEPASTNE
urodzonego przywdcy poncy w jego oczach. Pod koniec drugiej dekady jego
TRZEWIA, STRACH, WIELKOLUD.
suby dla Bogw Chaosu sta si niczym wicej, jak gr koci i nienasyconego
BEZROZUMNY: Pazur Khorna nigdy nie zdobywa dowiadczenia.
gniewu, prowadzon do bitwy niczym bojowa bestia, ktr uwalnia si, by z rykiem
MOSINA OBROA KHORNA: W czasie ostatniej transformacji, na
ruszya na szeregi wroga.
uminionym karku Scyli Anfingrimma pojawia si mosina obroa Khorna.
Jako modzieniec Pazur Khorna szybko zyska szacunek nie tylko wasnego
Pazur Khorna posiada ODPORNO NA MAGI (2) i Magiczn Ochron na 6+.
plemienia, ale rwnie plemion z ssiednich fiordw. Zabi podego Dabersmoka,
POMIOT CHAOSU: W kadej turze, w ktrej model nie jest zwizany walk wrcz,
ktry nawiedza mgy wok rzeki Voltag i to jego ostrze zakoczyo ywot potwora
nie zosta Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka! musi wykona ruch w
polujcego w Zatoce Ostrzy. Kadej wiosny wypywa ze swymi ludmi dalej i dalej,
ramach ruchw przymusowych fazy ruchu i pokonuje zawsze peny dystans 3K6
by najeda wybrzea Imperium, Bretonni, a nawet dalekiego Khemri. Kadej jesieni
po linii prostej gracz wybiera kierunek ruchu przed rzutem. Jeli uzyskany
dugie okrty wracay wyadowane upami po burty, a ich adownie pkay w szwach
wynik prowadzi Scyl Anfingrimma do kontaktu z wrogiem, ruch ten traktuje si
od zota i jecw, skadanych potem w ofierze Khornowi. Kobiety z jego plemienia
jak deklaracj szary, ktra podlega zwykym zasadom (atakowany model moe
paplay podniecone, e z pewnoci nie minie zbyt wiele czasu, a bogowie zauwa
zadeklarowa reakcj na szar w zwyky sposb).
Scyl Anfingrimma i zaczn nagradza jego mstwo.
Ponadto model stanowi ruchomy cel dla strzelcw, a wszystkie wymierzone w
Miay racj. Po sprowokowaniu masakry w Czarnym Parowie, w wyniku
Pazur Khorna ataki broni dystansow wykonywane s z kar -1 do testu trafienia.
ktrej wietrzny wwz spyn krwi Skavenw, Pazur Khorna zosta obdarzony
ZBROJNE KOCZYNY: Scyla Anfingrimm zasypuje wrogw gradem ciosw. Na
brutaln sil i wielkimi, przypominajcymi mapie, ramionami. Dzikujc Khornowi
pocztku kadej fazy walki wrcz naley wykona rzut K6+2, ktrego wynik
za bogosawiestwo, Scyla Anfingrimm przeprowadzi seri miaych najazdw na
oznacza liczb ATAKW wykonywanych przez Pazur Khorna w biecej fazie
bojowe okrty Penomocnika Ibn Dhula i osobicie zatopi okrt flagowy armady
walki wrcz.
Dhula. Tym razem jego odwaga zostaa nagrodzona wowym ogonem
OD: Pazur Khorna trawiony jest nieustannym godem, ktry zaspokoi moe
zakoczonym kapic szczk. Bezlitosne wyrnicie delegacji Krasnoludw Chaosu
jedynie krew i miso miertelnikw. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z
przysanej do nawizania stosunkw handlowych z jego plemieniem przynioso
ktr w trakcie sekwencji po potyczce, druyna musi powici jeden model stronnika
Pazurowi Khorna zrogowaciae pytki na caym ciele. Po tym, jak Scyla Anfingrimm
(ktry nie podlega zasadzie specjalnej NIEUMARY, ISTOTA ETERYCZNA, LENY
podbi prymitywnych Gorgerw, zamieszkujcych pod Podgrzem, Khorne
DUCH lub DEMON), ktry zostaje poarty przez Scyl Anfingrimma. Model stronnika
podarowa swemu czempionowi umys wygodniaej bestii. Owej nocy ciao Pazura
naley usun z KARTY DRUYNY. Jeeli Pazur Khorna nie zostanie nakarmiony,
Khorna spyno i zadrao, by po chwili zmieni si w cielsko Pomiota Chaosu.
naley wykona rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e Scyla Anfingrimm wyadowuje
Od tego dnia plemi Pazura Khorna zyskao nowego pana. Scyla Anfingrimm
sw frustracj na losowo wybranym bohaterze i chwilowo zapomni o trawicym
cigle walczy u boku swych dawnych kamratw, lecz traktowany jest bardziej jak
go godzie. Dla pobitego bohatera naley natychmiast wykona rzut w TABELI
bojowy ogar ni wadca ludzi. Jedynym pragnieniem Pazura Khorna jest zabijanie w
POWANYCH OBRAE; z kolei wynik 4+ oznacza, e Scyla Anfingrimm
imi krwioerczych bogw, a jego przeznaczeniem gwatowna mier.
odpowiada na zew Khorna i opuszcza szeregi druyny - naley usun Posta
UWAGI: Scyla Anfingrimm moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Kult Dramatu i towarzyszcych jej stronnikw z KARTY DRUYNY.
Karmazynowej Czaszki oraz napitnowanych Znakiem Khorna Grasantw Chaosu oraz
Karnawa Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudni Posta Dramatu sucy w
szeregach kompanii DOWDCA musi posiada Obro Khorna i Zbroj Chaosu (zobacz
ROZDZIA XV: EKWIPUNEK).

1|Strona