You are on page 1of 5

Injektiranje i Konsolidacija

Proracun potporne konstrukcije od armiranog tla :


1) Dokaz vanjske stabilnosti
2) Dokaz unustrasnje stabilnosti

1.0.Dokaz vanjske stabilnosti

1.1. Pritisci tla


Ka = tg(45-tla/2)
H = Ka*tla*H (Kpa)
Pa=1/2 * H*H (kN/m')
1.2. Usvajanje duzine mreze iz dokaz sigurnosti protiv klizanja prema
propisima FHWA

Faktor sigurnosti za klizanje Fs=1,5


Teina bloka od ispune:
W = H*X*ispune W * tg tla = 1.5*Pa , pa slijedi

X= Pa*1,5 / H* tgtla*ispune (cvb)

1.3. Dokaz protiv prevrtanja


Ovaj dokaz se ne radi jer to nije jedan od mogucih postojecih mehanizama sloma zida
jer ukoliko zadovoljava ekscentricitet e nema prevrtanja
1.4. Dokaz sigurnosti protiv sloma ispod baze zida

W = H*Xusv* isp (kN/m')


provjera preko "e" - ekscentricitet
e = (Pa*H/3) / W < Xusvojeno/6tlo ili 4stijena
ako duzina mreze ne zadovoljava i povecavamo je i ponovimo proracun na isti nacin
-zatim duzinu mreze racunamo preko obrasca :
( 0,5-0,7) x H = 0,7Xh (okvirno radi provjere)
Vertikalni napon :
v = W/(Xusvojeno-2e) < dop ( Fs za dop = 2,5 )
Proracun dopustenih napona :
Za tla => Nc(1.kolona), Ny(3.kolona) (Tabela ispod )

1
Injektiranje i Konsolidacija

qult = ctla*Nc+0,5*Xusvjeno*tla*N ( kPa)


dop = qult/2,5 (kPa)
1.5. Dokaz globalne sigurnosti
HFWA slijedi da je : Fs > 1,3
Napomena vrijedi za : plaxis V8.6
2.0. Dokaz unutrasnje stabilnosti
a) Duzina mreze
b) razmak
c) cvrstoca
Linija max. Sile zatezanja u mrezama imamo po propisima za dvije vrste tj. Za
istezljive i ne istezljive u nasem slucaju rijec je o istezljivim elementima
Prvi slucaj ne istezljivi elementi ojacanja ( celicne trake ili armaturne mreze)

Drugi slucaj istezljivi elementi ojacanja ( HDPE mreze , geotekstil )

2
Injektiranje i Konsolidacija

2.1. proracun max. Sila zatezanja

Horizontalni naponi u nivou svake mreze

NAPOMENA : Prema pravilniku za datu mrezu

Kr/Ka = iz dijagrama gore npr * -> Kr =* tg(45-isp/2)


H = Kr*isp*Znajdublje (kN/m) (Z=0.5,1,1.5...)

Usvajamo vertikalni razmak mreza h = 30 do 80 cm, obicno 50 cm=0,5m

Pa = H* h=..(ovo je max. sila sve dimenzionirati na osnovu nje)

Maksimalna sila zatezanja u elementu ojaanja:

T max= isp znajdublje Kr h = (kN/m) tabelarno- (Z=0.5,1,1.5...)

2.2. Dokaz sigurnosti protiv izvlacenja

izraz (42) FHWA strana-112

3
Injektiranje i Konsolidacija

R faktor pokrivenosti iznosi R =1,0

C=2,0 za povrinske elemente, elemente sa dvije strane

=0,8- geo mreze(HDPE,PET) ; =1 - celicna ojacanja ; = 0,6- geotekstil

Fspo = 1,5 faktor sigurnosti za izvlacenje

F*=2/3*tg isp -geomreze


F*=1 - efektivni koeficient trenja za celicna ojacanja

xkuta/H=tg (90 (45+ isp/2) ) X kuta usvajam (cvb)

Proracun :

Zp=najdublje i isp

Le =duzina sidrenja

Le ako je <1m usvajamo Lpot=Xkuta+1m

2.3. Dokaz sigurnosti protiv sloma geo mreze

Tult
Tdop = RfcrRfdRfd 1

Rfcr= do 4 uzecemo 3,1

Rfd= do 1,5

Rfd1= do 1,5

4
Injektiranje i Konsolidacija

Tmax < Tdop

Tult Tmax * Rfcr * Rfd* Rfd1 usvajamo Tult (cvb)

Provjera :

Tdop= Tultusvojeno / Rfcr * Rfd* Rfd1 > Tmax

NAPOMENA : Tult se daje atestom proizvodzaca

2.4. Proracun za seizmicko opterecenje

Keficijent ubrzanja tla prilikom potresa: A=0,1 (VII seizmika zona)

Koeficijent ubrzanja ispone zida u teitu klizne mase Wa:

preuzeto iz FHWA strana-113

Sila inercije klizne mase ispod zida:

W' = (H*Xkutausv/2)* ispuna

Pi = Am W'

Tmd=Pi / broj mreza

Ukupna sila zatezanja:

Ttot = Tmax + Tmd

RF = 7 prema FHWA strana : 78

Statika komponenta i dinamika komponenta sile koju prima geo mrea:

=1,2 faktor kombinacije optereenja, redukcije

Sstult=Tmax*Rf/

Sdinult= Tmd*Rid*Rd/

Ultilna sila :

T ult*= Sstult+ Sdinult < Tult (ranije usvojeno)