REGLEMENTARI TEHNICE PENTRU DOMENIUL RUTIER

ADMINISTRARE

Nr.
Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii
crt

Instructiuni si conditii tehnice pentru masurarea
Ordin MTTC
1 CD 153-1985 denivelarilor din profil longitudinal al drumurilor 10/8/1985 BC 12/1985
1776
cu ajutorul aparatului Viagraf

2 AND 504-2007 Normativ pentru revizia drumurilor publice Decizia 209 4/24/2007 BTR 11/2006 inlocuieste DD504-93
Regulament de functionare DN 7C
3 AND 524-1995 Ordin AND 91 9/7/1995 Brosura
Transfagarasan
Manual pentru identificarea defectelor aparente
4 AND 534-1998 la podurile rutiere si indicarea metodelor de Ordin AND 56 4/9/1998
remediere

Metodologie de evaluare a prioritatii de executie
5 AND 544-1998 a pasajelor denivelate in punctele de intersectie Ordin AND 155 11/27/1998
dintre drumurile nationale si caile ferate

Instructiuni pentru efectuarea inregistrarilor
6 AND 557-1999 Ordin AND 77 9/6/1999 Brosura
circulatiei rutiere pe drumurile publice
Metodologie pentru executarea lucrarilor de Ordin MT 496 si
7 AND 558-1999 9/28/1998 M.O. 232 bis/99
cadastru al drumurilor publice ONCGC

inlocuieste
Metodologie privind efectuarea receptiei
Decizia CNADNR AND 514-2000;
8 AND 514-2007 lucrarilor de intretinere si reparare curenta 4/24/2007 BTR 12/2006
210 Ordin MTCT
drumuri poduri
616/10.23.2003

inlocuieste
M.O.
Normativ privind determinarea starii tehnice a CD 155-85;
9 CD 155-2001 Ordin MTCT 625 10/23/2003 786/07.11.2003B
drumurilor moderne Ordin AND
TR 2/2001
17/26.01.2001

Normativ privind activitatea districtului de
10 AND 505-2007 Decizia AND 212 4/24/2007 BTR 12/2006 inlocuieste DD 505-
drumuri
2001

Normativ privind organizarea si efectuarea inlocuieste
M.O.
anchetelor de circulatie, origine-destinatie, DD 506-88;
11 DD 506-2001 Ordin MTCT 615 10/23/2003 779/6.11.2003
pregatirea datelor de ancheta in vederea Ordin AND
BTR 4/2001
prelucrarii 20/26.01.2001
Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui
12 AND 522-2006 BTR 16/2002
pod

20 NE 021-2003 calitate ale drumurilor legate de cerintele Ordin MTCT 480 10/8/2003 160/24.2004 testare a aditivilor pentru bitumuri rutiere BTR 6/2005 Normativ privind conditiile tehnice si M. 416 BIS.2002 Normativ pentru evaluarea starii de degradare a M.O.06.O.06. Decizia CANDNR inlocuieste 17 CD 138-2010 11/24/2010 BTR 5/2011 beton armat si beton precomprimat metal si 938 CD 138-2002 compozite Normativ pentru determinarea prin inlocuieste deflectografie si deflectometrie a capacitatii CD 31-94.2004 semirigide BTR 7/2005 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de M.2004 suprafetelor aeroportuare M. Normativ privind lucrarile de intretinere si 13 AND 554-2002 Decizia CNADNR 13 1/9/2002 BTR 13/2002 reparare a drumurilor publice Normativ privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la imbracamintile Decizia CNADNR Inlocuieste AND 576- 14 AND 576-2010 8/31/2010 BTR 3/2010 rutiere bituminoase pe drumurile publice 480 2002 reabilitate Matrice O-D si curentii de circulatie determinati pe reteaua de drumuri nationale pe baza 15 AND 579-2002 Decizia AND 363 10/21/2002 BTR 21/2002 rezultatelor anchetelor O-D si a recensamantului de circulatie din anul 2000 Recensamantul general de circulatie din anul 16 AND 580-2002 Decizia AND 362 10/21/2002 BTR 21/2002 2000 Normativ privind criteriile de determinare a starii de viabilitate a podurilor de sosea din beton.2003.O. Normativ privind conditiile si metodologia de 22 NE 029-2004 Ordin MTCT 1032 5/26/2004 511/07.02. 21 NP 085-2004 imbracamintilor din beton de ciment ale Ordin MTCT 471 3/15/2004 10.01.2004 utilizatorilor BTR 4/2004 Normativ privind evaluarea starii de degradare a M. 18 CD 31-2002 Ordin MTCT 619 10/23/2003 BTR 2/2004 portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si Decizia AND semirigide 496/10.O.O. 397 bis/ Decizia AND 19 AND 540-2003 imbracamintii pentru structuri rutiere suple si Ordin MTCT 907 5/11/2004 11.05.05. metodologia de testare a materilalelor 23 NE 030-2004 Ordin MTCT 1031 5/26/2004 511/7.12. 35/25.2004 antiderapante si a fondantilor chimici utilizati BTR 6/2005 pentru intretinerea drumurilor pe timp de iarna .

Instructiuni tehnice departamentale pentru 24 DD 500-1986 determinarea in situ a permeabilitatii Ordin DD 327 12/31/1985 Brosura imbracamintilor rutiere cu permeametru AP 400 Instructiuni tehnice departamentale pentru 25 DD 501-1986 determinarea in situ a densitatii straturilor Ordin DD 327 12/31/1985 Brosura rutiere bituminoase cu densimetru AP 425 Instructiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistica a 26 AND 519-1993 rezultatelor masuratorilor de laborator si de Ordin MT 239 6/15/1993 teren pentru determinarea calitatii complexului rutier Instructiuni tehnice privind determinarea 27 AND 521-1993 compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru Ordin MT 380 10/12/1993 fractiuni Instructiuni privind controlul calitatii inlocuieste 28 AND 530-2012 Decizia 786 28/06/2012 BTR 6-7/2012 terasamentelor rutiere AND 530/97 Instructiuni tehnice pentru determinarea inlocuieste 29 AND 535-1997 stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru Ordin AND 146 10/15/1997 BTR 5/2001 AND 520-93 drumuri .incercarea TFOT Instructiuni tehnice pentru determinarea 30 AND 536-1997 stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru Ordin AND 146 10/15/1997 BTR 5/2001 drumuri .incercarea RTFOT Instructiuni tehnice privind confectionarea 31 AND 541-1998 epruvetelor din mixturi asfaltice utilizand presa Ordin AND 147 11/6/1998 BTR 19/2002 de compactare giratorie Instructiuni tehnice privind determinarea 32 AND 542-1998 modului de elasticitate dinamic al mixturilor Ordin AND 148 11/6/1998 BTR 19/2002 asfaltice Instructiuni tehnice privind determinarea 33 AND 543-1998 Ordin AND 146 11/6/1998 BTR 19/2002 fluajului static si dinamic al mixturilor asfaltice Instructiuni tehnice privind determinarea inlocuieste 34 AND 548-1999 comportarii la oboseala a mixturilor asfaltice cu Ordin AND 79 6/9/1999 BTR 9/2001 AND 548-99 echipamentul ELLE-MATTA Metodologie de determinare a caracteristicilor 35 AND 551-1999 emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin AND 91 7/12/1999 BTR 6/2001 lucrarile de drumuri .

O.2003 Decizia AND 614 cationice suprastabilizate BTR 6/2005 492/09.2003 495/10. inlocuieste Decizia MTCT 42 AND 581-2002 metodologia de testare a emulsiilor bituminoase 10/23/2003 779/6. Conditii tehnice de Ordin MTCT 603 10/23/2003 782/6.02.O. Normativ privind conditiile tehnice de calitate ale 36 AND 552-1999 emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin AND 93 7/12/1999 BTR 6/2001 lucrarile de drumuri Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin publicat Ordin MLPAT 37 ST 032-2000 pentru executarea si finisarea lucrarilor de 7/6/2000 in 154/N terasamente pentru drumuri si cai ferate BC 13/2001 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin publicat Ordin MLPAT 38 ST 033-2000 pentru prepararea.11.O. Decizia AND 43 AND 582-2002 drumurilor de pamant.12.2002 calitate BTR 4/2004 M. Normativ privind determinarea adezivitatii 44 NE 022-2003 Ordin MTCT 482 10/8/2003 165/25.12.2002 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii M.11. transportul si punerea in 7/6/2000 in 155/N opera a mixturilor asfaltice BC 13/2001 Ordin publicat Specificatie tehnica privind cerintele de calitate Ordin MLPAT 39 ST 034-2000 7/6/2000 in pentru compactarea structurilor rutiere 153/N BC 13/2001 Normativ privind determinarea compozitiei chimice a bitumurilor prin cromatografie in start 40 AND 574-2002 Decizia AND 190 5/8/2002 BTR 19/2002 subtire cu detector de ionizare in flacara Metoda IATROSCAN Normativ privind executia si controlul calitatii 41 AND 577-2002 Decizia AND 242 6/27/2002 BTR 17/2002 hidroizolatiei la poduri Normativ privind conditiile tehnice si M.2004 bitumurilor rutiere fata de agregate BTR 4/2004 Normativ privind Sistemul National de Decizia CNADNR Inlocuieste AND 576- 45 AND 567-2008 Management pentru situatii de urgenta la 3/10/2008 BTR 2/2010 960 2002 drumurile publice Instructiuni privind organizarea si activitatea Decizia CNADNR 46 24/4/2007 BTR 11/2006 AND 597-2007 sectiei de drumuri 212 Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de circulatie pentru Decizia CNADNR 47 AND 601-2010 11/24/2010 BTR 6/2011 tunelurile situate pe sectiunile nationale ale 939 retelei rutiere Trans-Europene TEN-T 48 AND 602-2012 Metode de investigare a traficului rutier Decizia CNADNR 95 1/23/2012 BTR 4-5/2012 .

Ghidul privind conditiile de iluminat la drumurile Decizia CNADNR 49 AND 603-2012 2/13/2012 BTR 2-3/2012 nationale si autostrazi 175 .

EXECUTIE Nr.1998 imbracamintilor rutiere BTR 12/2001 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de Ordin MLPAT inlocuieste 58 NE 008-1997 fundare slabe.03. Normativ privind reciclarea la rece a 57 AND 532-1997 Ordin MT 52 1/27/1998 127/26. prin procedee mecanice si 3/11/1997 BC 15-1998 60/N P7-92 compactare cu maiul foarte greu .caiet VIII Ordin publicat NE 010-1999 Normativ pentru executia tratamentelor Ordin MLPAT 59 9/27/2000 in BC 31/2001 AND556/1999 bituminoase cu bitum aditivat (2) 221/N BTR6/2001 Normativ pentru executia tratamentelor Ordin publicat NE 011-1999 Ordin MLPAT 60 bituminoase cu emulsii pe baza de bitum 9/27/2000 in BC 31/2001 AND555/1999 221/N modificat cu polimeri (2) BTR1/2001 .O. Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii crt Instructiuni tehnice pentru executarea 50 C 178-1976 Ordin IGSC 132 6/29/1976 BC 11-12/1976 drenurilor orizontale prin vibroforare Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea fundatiilor pentru 51 CD 29-1979 Ordin MTTC 311 2/17/1979 BC 11/1979 lucrarile de drumuri din pamanturi stabilizate cu ciment Instructiuni tehnice pentru consolidarea pamanturilor sensibile la umezire si a inlocuieste 52 C 168-1980 Ordin ICCPDC 91 11/17/1980 BC 12/1980 nisipurilor prin silicatizare si C 168-1974 electrosilicatizare Normativ privind imbunatatirea terenurilor de inlocuieste 53 C 29-1985 fundare slabe prin procedee mecanice Ordin TCCPDC 20 4/11/1985 BC partial C 29-77 (caiete I-IV) Normativ departamental pentru folosirea directa a nisipurilor bituminoase cu si fara Ordin MTTC 54 CD 42-1985 6/17/1985 BC 9/1985 adaos de bitum dur la executarea la cald a 1126 straturilor bituminoase rutiere Instructiuni tehnice departamentale privind Ordin MTTC 55 CD 72-1985 10/8/1985 BC 12/1985 executia fundatiilor pe coloane vibrante 1779 Normativ privind executarea mecanizata a Ordin MTTC 56 C 182-1987 9/28/1987 BC 6/1987 terasamentelor de drum 1613 M.

8/2004 din beton de ciment in sistem cofraje fixe 92 . 72 CD 151-2002 rutiere din beton de ciment cu granulozitate Ordin MTCT 623 10/23/2003 786/7. 29/12/2010 2688/2010 2000 executie.2002 Normativ pentru executarea imbracamintilor inlocuieste C22- 73 NE 014-2002 Ordin MT 1718 10/17/2002 B.2003 decizia AND discontinua BTR 17/2002 8/09. exploatare) Instructiuni tehnice pentru executarea inlocuieste CD 63 CD 169-2001 imbracamintilor din beton de ciment cu Ordin AND 45 2/6/2001 BTR 20/2002 169-87 polimeri pentru calea pe poduri si pasaje inlocuieste Normativ privind realizarea mixturilor AND 539-98. 64 AND 539-2002 bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza Ordin MTCT 447 10/2/2003 BTR 18/2002 Ordin AND destinate executarii imbracamintilor asfaltice 93/22.C. beton armat 22/09/2010 NE 012/2-2010 2514/2010 012/1999 si beton precomprimat Normativ privind fundarea constructiilor pe Ordin MDRT inlocuieste P7- 62 NP 125/2010 pamanturi sensibile la umezire (proiectare. Normativ pentru producerea betonului si NE 012/1-2007 Ordin MDRT inlocuieste NE 61 executarea lucrarilor din beton.11.2013 AND 546-2002. 1278 2013 pod Normativ pentru executia mixturilor asfaltice 66 AND 566-2002 Decizie AND 12 1/9/2002 BTR 14/2002 drenante Instructiuni tehnice pentru utilizarea 67 AND 569-2002 mixturilor asfaltice modificate cu CAPS la Decizia AND 18 1/17/2002 BTR 19/2002 calea de pod si la imbracamintile rutiere Normativ pentru executia placilor de 68 AND 578-2002 Decizia AND 249 7/9/2002 BTR 24/2002 suprabetonare a podurilor sub trafic Instructiuni tehnice de executie a straturilor inlocuieste CD 69 CD 127-2002 rutiere din agregate naturale stabilizate cu Decizia AND 7 1/9/2002 BTR 18/2002 127-85 lianti puzzolanici inlocuieste CD Normativ pentru executia terasamentelor Decizia CNADNR 70 CD 129-2013 11/09/2013 BTR 10/2013 129-2004.04.O.2002 Normativ privind executia la cald a inlocuieste Decizie CNADNR BTR 11-12 / 65 AND 546-2013 imbracamintilor bituminoase pentru calea de 11. 151-85. rutiere cu cenusa de termocentrala 1279 inlocuieste CD Normativ pentru executia betoanelor rutiere Decizia CNADNR 71 CD 147-2013 12/09/2013 BTR 10/2013 147-2004. cu adaos de cenusa de termocentrala 1282 inlocuieste CD Normativ privind realizarea imbracamintilor M.09.12.

O. 170-1998 natura calcaroasa BTR 8/2005 M. Ghid pentru realizarea imbracamintilor 160/24. asfaltice la cald in statii fixe 509-89 BTR 1/2005 M. BTR 7/2005 Normativ pentru executia rosturilor din asfalt M.O. 80 NE 024-2003 beton poros la benzile de stationare si de Ordin MTCT 481 10/7/2003 165/25.2014 tehnice privind proiectarea.2004 urgenta la autostrazi BTR 3/2004 inlocuieste AND M.02.O. Normativ privind executarea straturilor de 79 NE 023-2003 Ordin MTCT 483 103/8/2003 165/25.07.O.O.2004 revizuieste CD 77 CD 170-2003 rutiere din beton de ciment cu cribluri de Ordin MTTC 479 10/8/2003 BC 5/1988. prepararea si 5/7/2014 437 605/2013 punerea in opera . 659 bis/ Normativ priivind reciclarea mixturilor inlocuieste DD 78 DD 509-2003 Ordin MTCT 906 5/11/2004 22.02.03.02.08.2004 baza din beton slab la autostrazi BTR 3/2004 Normativ privind executarea straturilor de M.O.07.2004.2004. bituminoase foarte subtiri la rece M.04. continuizarii caii la podurile de sosea din 118-79 BTR 1/2005 beton armat si beton precomprimat Ghid privind tehnologia de executie a revizuieste CD 76 CD148-2003 Ordin MTCT 478 10/8/2003 BTR 2/2004 straturilor de fundatie din balast 148-85 M. Normativ privind reciclarea la cald a 323/14. Conditii Decizia CNADNR inlocuieste AND 83 AND 605 .2004 74 NE 026-2004 MTCT 507 3/16/2004 imbracamintilor rutiere bituminoase BTR 18/2002. M. 659 bis/ Normativ privind executia straturilor 523-98 81 AND 523-2003 Ordin MTCT 905 5/11/2004 22.1998 Normativ pentru executia tratamentelor Decizia CNADNR inlocuieste 82 PD 216-2008 bituminoase duble inverse pe imbracaminti 13/1/2009 BTR 2/2010 21 PD 216-2001 din beton de ciment Mixturi asfaltice executate la cald.O. 127 bis/ BTR 1/2005 26.O. 659 bis/ turnat armat in vederea asigurarii inlocuieste CD 75 CD 118-2003 Ordin MTCT 904 5/11/2004 22.2004.

2010 Ordonanta Guvernului nr.05. rugozitatii si adancimii Decizia 535 5/15/2012 BTR 10/2012 fagaselor drumurilor cu ajutorul echipamentului HAWKEYE 1000 si 2000 Catalog de masuri pentru circulatia in localitati document de avizare 88 BTR 10-11/2011 liniare 192/198/28. 337 / 86 04.2010 dimensiunile maxime admise prevazute in MI 107/2010 20.05. EXPLOATARE Nr. 845 / 85 24/12/2013 autorizata mai mare sau egala de 7. MO nr.2013 1 (E60) sectorul Bucuresti .12. MO nr.Ploiesti .Brasov Norme privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu masei si/sau cu dimensiuni ce depasesc masele si/sau Ordin MT 356/2010 .2008 .5 t pe DN 485/2013 30. 43/1997 privind regimul drumurilor Instructiuni Tehnice privind metodologia de 87 determinare a planeitatii. Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii crt 84 Norme privind circulatia autovehiculelor de transport marfa cu masa totala maxima Ordin DPIIS nr.11.

09.12.2000 BTR 6/2001 bituminoase cu bitum aditivat CD 164-87 Normativ pentru executia tratamentelor 96 NE 011-99 bituminoase cu emulsii pe baza de Ordin MLPAT 221 27. intretinerea inlocuieste CD 98 CD 75-2000 si repararea cladirilor din ramura Ordin AND 18 1/26/2001 BTR 6/2001 75-73 drumuri 99 AND 561-2001 Instructie privind plantatiile rutiere Ordin AND 21 1/26/2001 BTR 10-11/2001 . 97 a restrictiilor de circulatie in vederea Brosura 1112/411/2000 executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului Normativ privind folosirea.2013 BTR 8-9/2013 1277 AND 547-99 imbracaminti rutiere moderne Normativ privind aplicarea solutiei 93 AND 559-99 Ordin AND 112 26.O.09.04.1999 neconcasate pe drumuri cu trafic redus BTR 1/2006 Normativ pentru prevenirea si Decizia CNADNR anuleaza 92 AND 547-2013 remedierea defectiunilor la 11.1999 327/09. INTRETINERE Nr.07.08.2000 BTR 1/2001 bitum modificat cu polimeri Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire Ordin MT/MI nr.09.1999 BTR 7/2001 antifisura din mortar asfaltic Normativ privind aplicarea solutiei 94 AND 560-99 antifisura din mixturi asfaltice cu volum Ordin AND 113 26.04.11. 91 AND 545-98 bituminoase cu agregate de balastiera Ordin MT 194 14.2005 BTR 2- repararea strazilor 198/2005 2004 3/2005 Instructie privind organizarea formatiei Buletinul 90 normate de munca pentru lucrarile de Ordin MTTC 1605 12.1999 BTR 16/2002 ridicat de goluri Normativ pentru executia tratamentelor anuleaza 95 NE 010-99 Ordin MLPAT 221 27.2005 20. Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii crt M. 1156BIS Normativ pentru intretinerea si Ordin MTCT inlocuieste NE 033- 89 NE 033-2005 30.O.1981 Transporturilor intretinere si reparatii poduri 2/1982 Normativ privind executia tratamentelor M.08.

beton armat.2001 precomprimat si zidarie de piatra inlocuieste Normativ pentru executia tratamentelor M. Instructie privind activitatea 100 AND 562-2001 Ordin AND 19 1/26/2001 BTR 11-12/2005 pepinierelor rutiere Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii suprafetei 101 AND 563-2001 Ordin AND 76 3/20/2001 BTR 8/2001 drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacitatii portante a 102 AND 564-2001 Ordin AND 77 3/26/2001 BTR 7/2001 drumurilor cu deflectometrul MLY 10.2001 Normativ pentru evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolodare Decizia CNADNR inlocuieste AND 106 AND 586-2010 02.2003 Ordin AND sosea din beton.11.000 Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii 103 AND 565-2001 Ordin AND 78 3/26/2001 BTR 8/2001 suprafetelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI Normativ privind repararea si M.11.2003 Ordin AND granulozitate discontinua BTR 4/2001 25/26. 105 DD 502-2001 din anrobate bituminoase cu Ordin MTCT 621 10/23/2003 779/6. noxelor si actiunii fondantilor chimici utilizati pe timp de iarna Instructiuni tehnice pentru executia inlocuieste CD 108 NE 015-2002 lucrarilor de reparare a drumurilor cu Ordin MT 1719 10/17/2002 BC8/2004 146-84 beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET . DD 502-87. beton BTR 3/2001 23/26.06.01. intretinerea podurilor si podetelor de 104 CD 99-2001 Ordin AND 608 10/23/2003 782/6. inlocuieste CD 99-77.2010 BTR 7/2011 aferente drumurilor publice( in 271 586/2002 revizuire) Normativ pentru protectia anticoroziva a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse 107 CD 139-2002 Decizia AND 240 6/27/2002 BTR 20/2002 inlocuieste CD 139-82 factorilor climatici.O.O.01.

O.07.01. inlocuieste 111 publice.O. 15/11/2012 BTR 11/2012 1441 593/2006 poduri si autostrazi Ghid privind evaluarea riscului Decizia CNADNR 119 AND 594 .2004 100/31.2005 1608/2004 friguros BTR 11/2004 Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor M. uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia Normativ pentru sisteme de protectie Decizia CNADNR Inlocuieste AND 118 AND 593-2012 pentru siguranta circulatiei pe drumuri. Ghid privind revenirea si Ordin 289 17/06/2013 BTR 6/2013 AND 525-2011 AND 525-2013 combaterea inzapezirii drumurilor publice Ghid pentru prevenirea lunecusului si a Decizia CNADNR 112 7/1/2009 Brosura inzapezirii drumurilor publice 9 Normativ privind utilizarea materialelor Decizia CNADNR BTR inlocuieste AND 113 AND 592-2013 geosintetice la ranforsarea structurilor 29/08/2013 1222 BTR 2-3/2006 592/2006 rutiere cu straturi asfaltice Decizia CNADNR Inlocuieste AND 114 Normativ pentru intretinerea 06/05/2010 BTR 1/2010 215 569/2007 AND 596-2009 autostrazilor pe criterii de performanta Normativ pentru revizia drumurilor Decizia CNADNR 115 AND 504-2007 24/4/2007 BTR 11/2006 publice 209 Decizia CNADNR 116 AND 599-2010 Normativ pentru intretinerea drumurilor 8/31/2010 BTR 3/2010 481 nationale pe criterii de performanta Ghid pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si Decizia CNADNR 117 AND 604-2012 informare pentru asigurarea 7/10/2012 BTR 8-9/2012 853/10.2013 producerii alunecarilor de teren in zona 29/08/2013 BTR 7/2013 1220 drumului .2012 continuitatii.09. Ordin MTCT 110 NE 025-2003 la imbracaminti bituminoase pe timp 02. Normativ departamental pentru Buletinul inlocuieste 109 CD 76-03 intretinerea si repararea podurilor Decizia AND 90 Transporturilor CD 76-73 metalice de sosea Normativ privind interventii de urgenta M.

.O.O. 138 127 Ordin MT 50 1/27/1998 realizarea strazilor in localitatile rurale bis/1998 Lista drumurilor publice cu limitele de Ordin MLPTL M. pasaje. 138 125 Ordin MT 43 1/27/1998 drumurilor nationale bis/1998 Norme privind protectia mediului ca M.O. 138 124 Ordin MT 46 1/27/1998 tehnice a drumurilor publice bis/1998 Norme privind incadrarea in categorii a M. 130 6/17/2013 M. viaducte si tuneluri rutiere Norme tehnice privind proiectarea. a stalpilor pentru M. 138 123 Ordin MT 47 1/27/1998 instalatii si a pomilor in localitatile urbane bis/1998 si rurale Norme tehnice privin stabilirea clasei M.mediu Ordin MT 44 1/27/1998 bis/1998 inconjurator Norme tehnice privin proiectarea si M. 138 122 Ordin MT 49 1/27/1998 realizarea strazilor in localitatile urbane bis/1998 Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare.O. Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii crt Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor. 138 126 urmare a impactului drum .484/2013 Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 290 România .O. 43/1997 Nr. M. 138 121 Ordin MT 45 4/6/1998 construirea si modernizarea drumurilor bis/1998 Norme tehnice privind proiectarea si M.G. instalatiilor si Ordin MT 571/1997 120 panourilor publicitare in zona drumurilor 1/19/1998 M. 318/ 128 tonaj admise pentru vehiculele de 14/05/2010 355/2010 2010 transport marfa Norme privind amplasarea si exploatarea M.O.O. NORME DE APLICARE A O.O.O.A.O. 138 129 balastierelor din zona drumurilor si a Ordin MT 48 1/27/1998 bis/1998 podurilor Norma pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Ordin DPIIS nr.S. 15/1998 118/2002 pe poduri.O.

executia si 134 AND 515-1993 intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod.200 rigide si suple pentru strazi 5 BTR 2-3/2005 Normativ departamental privind conditiile de Buletinul proiectare si executie a lucrarilor de executie si 132 S 4-1971 Ordin MT 273 3/29/1971 Transporturilor instalatii care afecteaza traseul sau zona 8/1971 drumurilor publice si lucrarile anexe aferente Normativ departamental pentru proiectarea 133 PD 197-1978 antiseismica a constructiilor din domeniul Ordin MTTC 174 1/22/1979 transporturilor si telecomunicatiilor Instructiuni tehnice pentru proiectarea.2000 . Ordin MT 80 3/3/1993 BC 1/1994 rampa acces Normativ pentru dimensionarea straturilor anuleaza 135 AND 550-1999 bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere Ordin AND 84 6/23/1999 BTR 1/2001 AND 518-93 suple si semirigide Specificatie tehnica privind proiectarea.12. PROIECTARE Nr.O. Indicativ Titlu Act de aprobare Data aprobarii Publicat Observatii crt M.5. executia Ordin MLPAT 136 ST 022-1999 si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu 9/7/1999 BC 7/2000 66/N o singura banda de circulatie din mediul rural inlocuieste Normativ privind conditiile de proiectare si CD 16-78. 137 CD 16-2000 tehnologia de executie a lucrarilor de Ordin MTCT 605 10/23/2000 BTR 2/2001 Ordin AND imbracaminti asfaltice usoare 214/18. Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere 131 NP 116-2004 Ordin MTCT 196 2/15/2005 438BIS/24.

O.01.2003 Ordin AND de cale ferata si sosea BTR 12/2001 180/06.11.2000 Ordin publicat Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri ORDIN MLPAT 139 NP 043-2000 11/2/2000 in cu grinzi inglobate in beton 260/N BC 7/2001 Normativ pentru proiectarea aparatelor de inlocuieste 140 P 15-2000 Ordin AM 179 11/6/2000 BTR 21/2002 reazem la podurile de sosea din beton armat P 15-78 inlocuieste Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor BTR 3-4/2013 PD 165-83.O.09.2003 directii la podurile din beton armat Ordin AND BTR 9/2001 24/26. circulatie a drumurilor publice 1127 Normativ departamental pentru amenajarea la inlocuieste 143 CD 173-2001 acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din Ordin AND 144 7/12/2001 BTR 9/2001 CD 173-79 afara localitatilor inlocuieste M.01.2001 Instructiuni tehnice departamentale privind inlocuieste 146 AND 513-2002 proiectarea.10. 144 PD 177-2001 Ordin MTCT 609 10/23/2003 782/6. 138 CD 63-2000 aparatelor de reazem din neopren pentru podurile Ordin MTCT 612 10/23/2003 783/6.2012 BTR 1/2013 PD 189-2001.2003 suple si semirigide (metoda analitica) Ordin AND BTR 1/2001 9/17. 145 PD 46-2001 Ordin MTCT 624 10/23/2003 786/07.2001 inlocuieste M.2003 inlocuieste Normativ pentru determinarea capacitatii de Decizia CNADNR 142 PD 189-2012 13. inlocuieste Normativ pentru proiectarea si folosirea M. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere PD 177-77.11. CD 63-84. 141 PD 165-2013 de poduri si podete de sosea cu suprastructuri Decizia213/ 20/02/2013 BTR 5/2013 Ordin AND monolit si prefabricate 611/23.11. Normativ pentru calculul placilor armate pe doua PD 46-79. executia. revizia si intretinerea Decizie AND 09 1/9/2002 BTR 15/2002 AND 513-91 drenurilor pentru drumurile publice Catalog de solutii de ranforsare a structurilor 147 AND 571-2002 rutiere suple si semirigide pentru sarcina de Decizia AND 494 12/10/2002 BTR 1/2012 115kN pe osia simpla Normativ pentru determinarea conditiilor de relief inlocuieste AND 148 AND 583-2009 pentru proiectarea drumurilor si stabilirea Decizia AND 165 03/03/2009 BTR 12/2011 583/2009 capacitatii de circulatie a acestora .O.11.

impotriva actiunii apelor 7/29/2002 BC 15/2002 1059 PD 161-85 curgatoare si lacurilor Normativ de dimensionare a structurilor rutiere Ordin MTCT 153 NP 081-2002 10/17/2002 BTR 8/2005 rigide 1717 Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor din inlocuieste 154 PD 124-2002 beton de ciment ale sistemelor rutiere rigide. 431 bis/ Normativ pentru dimensionarea straturilor de 23. Normativ departamental privind proiectarea PD 162-83.05. Decizia AND 159 3/21/2002 BTR 16/2002 PD 124-84 suple si semirigide inlocuieste M.2012 circulatie Normativ privind proiectarea si executia 150 AND 585-2002 imbracamintilor rutiere din beton de ciment armat Decizia AND 519 12/23/2002 BTR 1/2012 continuu Normativ pentru dimensionarea ranforsarilor cu strat din agregate naturale stabilizate cu lianti inlocuieste 151 CD 152-2002 Decizia AND 160 3/21/2002 BTR 17/2002 puzzolanici ale sistemelor rutiere suple si CD 152-85 semirigide Normativ pentru lucrarile de aparare a drumurilor.O. Ordin MLPTL inlocuieste 152 NP 067-02 cailor ferate si podurilor.2003 autostrazilor extraurbane Decizia AND BTR 1/2004 520/23.8. Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de Decizia 149 AND 584-2012 02/07/2012 BTR 12/2012 vedere al capacitatii portante si al capacitatii de 798/02.11.O.12/2002 Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor inlocuieste 156 PD 95-2002 Decizia AND 10 1/9/2002 BTR 13/2002 si podetelor PD 95-77 Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor revizuire 157 P 19-2003 Ordin MTCT 310 9/16/2003 BTR 8/2005 tip de podete pentru drumuri P 19-86 BTR Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de Decizia CNADNR 158 AND 589-2004 5/12/2004 7. 155 PD 162-2002 Ordin MTCT 622 10/23/2003 786/7.12/2 drum 237 004 Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de Decizia CNADNR 159 AND 590-2004 5/20/2004 BTR 6/2004 arta 243 M.11.9.07.2005 160 NP 111-2004 Ordin MTCT 197 2/1/2005 baza din beton de ciment ale structurilor rutiere BTR 9-10/2005 .10.

Ghid pentru prognozarea posibilitatilor compactarii pamanturilor si materialelor granulate Decizia CNADNR perioada de 161 AND 595-2007 2007 in conditii optime la lucrarile de drumuri si 32 valabilitate 2 ani autostrazi Normativ pentru amenajarea intersectiilor la Decizia CNADNR perioada de 162 AND 600 -2010 11/11/2010 BTR 4/2010 nivel pe drumuri publice 898 valabilitate 2 ani Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe Decizia CNADNR 163 AND 598/2013 8/29/2013 BTR 11-12/2013 reteaua rapida de comunicatii 1221 .