You are on page 1of 7

Giai on 1: Chun b y cc thng tin

cn thit lp h s thnh lp doanh


nghip.
Bc 1: La chn loi hnh doanh nghip bt u khi nghip. Ch doanh
nghip cn phi hiu r c im ca tng loi hnh doanh nghip c th xc
nh v chn la loi hnh doanh nghip ph hp nht vi nh hng pht trin
ca cng ty. Cc loi hnh doanh nghip ph bin Vit Nam bao gm: Doanh
nghip t nhn, Cng ty hp danh, Cng ty TNHH 1 thnh vin, Cng ty
TNHH (2 thnh vin tr ln), Cng ty c phn. Tham kho chi tit c im
cc loi hnh cng ty/doanh nghip ti trang s 3.

Bc 2: Chun b bn sao chng minh nhn dn hoc h chiu ca


nhng thnh vin (c ng). Vic chn la ai s l thnh vin (c ng) ca
cng ty s do ch doanh nghip quyt nh, tuy nhin s lng thnh vin v c
ng s c quy nh bi loi hnh doanh nghip.

Bc 3: La chn t tn cng ty, tt nht bn ln la chn t tn cng


ty ngn gn, d nh, d pht m v tn cng ty ny khng b trng lp hon ton
vi cc n v thnh lp trc (p dng trn ton quc). xc nh tn
cng ty mnh c b trng vi nhng cng ty khc hay khng, bn c th truy cp
vo H thng thng tin ng k doanh nghip quc gia tra cu.

Bc 4: Xc nh a ch tr s thuc quyn s dng hp php ca cng


ty.

Bc 5: Xc nh vn iu l a ra kinh doanh.

Bc 6: Xc nh chc danh ngi i din theo php lut ca cng ty.


V chc danh ngi i din theo php lut ca cng ty nn chc danh
ngi i din l gim c (tng gim c).

Bc 7: Xc nh ngnh ngh kinh doanh chun ho theo quy nh ca


php lut v ng k kinh doanh.

Giai on 2: Son tho v np h s thnh lp


cng ty
Bc 1: Son tho h s cng ty, chun b y cc giy t
quy nh ti iu 20 Ngh nh 43
Bc 2: Np h s n Phng ng k kinh doanh cp tnh ni
doanh nghip t tr s chnh (iu 25 Ngh nh 43/2010/N-CP ngy
15/04/2010). Lu : Khng nht thit ngi i din php lut ca cng
ty phi i np h s. Ngi i din php lut ca cng ty c th y
quyn cho ngi khc i np thay. Nu trng hp y quyn th ngi
c y quyn cn c giy y quyn hp l (iu 9 - Thng t s
01/2013/TT-BKHT ngy 21/01/2013 ca B K hoch v u t).

Sau 05 ngy lm vic k t ngy tip nhn h s, nu h s ca bn


hp l bn s c cp Giy chng nhn ng k doanh nghip.

Giai on 3: Lm con du php nhn


Bc 1: Mang mt bn sao Giy chng nhn ng k doanh
nghip n c s c chc nng khc du thc hin vic lm con du
php nhn cho cng ty. C s khc du sau khi khc xong du php
nhn s chuyn cho c quan cng an tnh, thnh ph cng an tin
hnh kim tra ng k v tr con du cho doanh nghip.

Bc 2 : Nhn con du php nhn - Khi n nhn con du, i


din doanh nghip mang theo Giy chng nhn ng k doanh nghip
(bn gc) v xut trnh CMND cho c quan cng an. Ngoi ra, nu i
din hp php ca doanh nghip khng th trc tip i nhn con du
th c th y quyn (y quyn c cng chng) cho ngi khc n
nhn con du.

Giai on 4: Th tc sau thnh lp cng ty


Mt doanh nghip kinh doanh ngnh ngh khng c iu kin sau khi
c ng k kinh doanh v con du l c th tin hnh cc hot ng
kinh doanh ca mnh theo quy nh ti iu 8 Lut Doanh nghip.

Tuy nhin theo quy nh php lut, sau khi c ng k kinh doanh
Doanh nghip cn thc hin cc cng vic nh sau:

Bc 1: Tin hnh ng k khai thu ban u vi c quan thu


ti ni ng k kinh doanh trong thi hn quy nh.

Bc 2: Tin hnh ng k k khai thu qua mng in t thng


qua dch v ch k s, "T ngy 01 thng 7 nm 2013 tt c cc doanh
nghip trong c nc phi k khai, np t khai thu qua mng, ni
dung ny c quy nh trong Lut s 21/2012/QH13 v vic sa i,
b sung mt s iu ca Lut Qun l thu".

Bc 3: ng b co (iu 28 Lut Doanh nghip);

Bc 4: Np t khai v np thu mn bi (theo Mu s 01/MBAI


ban hnh km theo Thng t s 156/2013/TT-BTC ngy 06/11/2013 ca
B Ti Chnh).

Bc 5: Np thng bo p dng phng php tnh thu GTGT


(theo Mu s 06/GTGT ban hnh km theo Thng t s 156/2013/TT-
BTC ngy 06/11/2013 ca B Ti Chnh).

Bc 6: Lm th tc mua, t in, t in ha n theo thng t


39/2014/TT-BTC ha n chng t c hiu lc t 01/06/2014. K t
ngy 1/9/2014 cc doanh nghip mi thnh lp s c ng k
phng php tnh thu GTGT theo phng php khu tr v c t in
ha n GTGT s dng.

Bc 7: Doanh nghip bt buc dn hoc treo "ha n mu lin


2" ti tr s cng ty.

Bc 8: Chun b y cc iu kin kinh doanh i vi nhng


ngnh ngh kinh doanh c iu kin;

C IM CC LOI HNH DOANH NGHIP.

1. Doanh nghip t nhn

Doanh nghip t nhn l mt t chc kinh t c ng k kinh doanh


theo quy nh v thc hin cc hot ng kinh doanh. Doanh nghip t
nhn do mt c nhn lm ch, c ti sn, c tr s giao dch. Ch
doanh nghip t nhn l i din theo Php lut, c ton quyn quyt
nh i vi tt c hot ng kinh doanh ca cng ty. Thng thng,
ch doanh nghip t nhn s trc tip qun l v iu hnh mi hot
ng ca cng ty, tuy nhin ngi ch ny vn c th thu ngi khc
thay mnh lm cng vic ny. Doanh nghip t nhn l cng ty trch
nhim v hn v khng c t cch php nhn.
+ u im:

Doanh nghip t nhn hon ton ch ng trong vic quyt nh


cc vn lin quan n hot ng kinh doanh ca doanh nghip.

Doanh nghip t nhn t b chu s rng buc chc ch bi php


lut.

Doanh nghip t nhn to s tin tng cho i tc, khch hng


bi ch trch nhim v hn.

+ Nhc im:

Do khng c t cch php nhn nn mc ri ro ca ch cng


ty t nhn cao.

Trch nhim v hn: Doanh nghip chu trch nhim v cc


khon n khng nhng bng ti sn cng ty m ln c ti sn ca ch
doanh nghip.

2. Cng ty trch nhim hu hn

Cng ty trch nhim hu hn l loi hnh doanh nghip c t cch php


nhn c php lut tha nhn (Lut Doanh nghip). Ch s hu cng
ty v cng ty l hai thc th php l ring bit. Trc php lut, cng ty
c t cch php nhn k t ngy c cp giy chng nhn ng k
kinh doanh, ch s hu cng ty l th nhn vi cc quyn v ngha v
tng ng vi quyn s hu cng ty.

Cng ty trch nhim hu hn c khng qu 50 thnh vin cng gp


vn thnh lp v cng ty ch chu trch nhim v cc khon n v cc
ngha v ti chnh khc trong phm vi ngha v ti sn ca cng ty.
Cng ty trch nhim hu hn khng c quyn pht hnh c phiu
huy ng vn.

+ u im

Ch trch nhim hu hn: Cng ty ch chu trch nhim v cc


khong n nm trong phm vi s vn gp vo cng ty nn t gy ri ro
cho ngi gp vn.
Ch chuyn nhng vn c iu chnh cht ch nn nh
u t d dng kim sot c vic thay i cc thnh vin, hn ch
s thm nhp ca ngi l vo cng ty.

+ Nhc im:

Uy tn ca cng ty trc i tc phn no b nh hng bi ch


trch nhim hu hn.

Chu s iu chnh cht ch ca php lut hn l Doanh nghip


t nhn hay cng ty hp danh.

Khng c quyn pht hnh c phiu huy ng vn.

3. Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin (TNHH 1 TV).

Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin l mt hnh thc c bit


ca cng ty trch nhim hu hn. Theo quy nh ca php lut Vit
Nam, cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin l doanh nghip do
mt t chc lm ch s hu; ch s hu chu trch nhim v cc khon
n v cc ngha v ti sn khc ca doanh nghip trong phm vi s
vn iu l ca doanh nghip.

Ch s hu cng ty c quyn chuyn nhng ton b hoc mt phn


vn iu l ca cng ty cho t chc, c nhn khc. Cng ty trch
nhim hu hn mt thnh vin c t cch php nhn k t ngy c
cp giy chng nhn ng k kinh doanh. Cng ty trch nhim hu hn
mt thnh vin khng c quyn pht hnh c phiu.

Ch s hu cng ty khng c trc tip rt mt phn hoc ton b s


vn gp vo cng ty. Ch s hu cng ty ch c quyn rt vn
bng cch chuyn nhng mt phn hoc ton b s vn cho t chc
hoc c nhn khc. Ch s hu cng ty khng c rt li nhun ca
cng ty khi cng ty khng thanh ton cc khon n v cc ngha v
ti sn khc n hn phi tr.

Ty thuc quy m v ngnh, ngh kinh doanh, c cu t chc qun l


ni b ca cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin bao gm: Hi
ng qun tr v Gim c hoc Ch tch cng ty v Gim c.
4. Cng ty c phn.

Cng ty c phn l loi hnh cng ty, trong vn iu l c chia


thnh nhiu phn bng nhau gi l c phn c thnh lp v tn ti
c lp. Cng ty c phn phi c i hi ng c ng, Hi ng qun
tr v Gim c (Tng gim c), i vi cng ty c phn c trn mi
mt c ng phi c Ban kim sot. C ng ch chu trch nhim v
n v cc ngha v ti sn khc ca cng ty trong phm vi s vn
gp vo cng ty, c quyn t do chuyn nhng c phn ca mnh cho
ngi khc, s lng c ng ti thiu l ba v khng hn ch s lng
ti a. Cng ty c phn c quyn pht hnh chng khon ra ngoi theo
quy nh ca php lut v chng khon. Nhng u v nhc im ca
Cng ty c phn.

+ u im:

Ch trch nhim hu hn: Cng ty ch chu trch nhim v cc


khong n trong phm vi vn gp nn mc ri do ca cc c ng
khng cao.

Kh nng hot ng ca cng ty c phn rt rng, trong hu ht


cc lch vc, ngnh ngh.

C cu vn ca cng ty c phn ht sc linh hot to iu kin


nhiu ngi cng gp vn vo cng ty.

C quyn pht hnh c phiu huy ng vn kh nng huy


ng vn rt cao.

Vic chuyn nhng vn trong cng ty c phn l tng i d


dng, do vy phm vi i tng c tham gia cng ty c phn l rt
rng, ngay c cc cn b cng chc cng c quyn mua c phiu ca
cng ty c phn.

+ Nhc im:
Vic qun l v iu hnh cng ty c phn rt phc tp do s
lng cc c ng c th rt ln, c nhiu ngi khng h quen bit
nhau v thm ch c th c s phn ha thnh cc nhm c ng i
khng nhau v li ch.

Vic thnh lp v qun l cng ty c phn cng phc tp hn cc


loi hnh cng ty khc do b rng buc cht ch bi cc quy nh ca
php lut, c bit v ch ti chnh, k ton.