You are on page 1of 34

?

) 5 6

"
, , ,
"

" ,
(R on al d Dw ork in ) 5 61. 2

, ,
(H .L A .H art ) ,
"
,
" ,
, ,

# 20 n 5 ! 6
( : l YJ C ) "
8 250
*. ! "
1l ) R
o n D w orkin , T
h e M e
l o
f R ul, 35 2e of . J
( 1967 ) , .14 46 .

(hard ca se ) "
e r) 2 2 ,
(Jo se f Es s
(Ro t Al ex y) 3 2"
b er
,
, / ( )
0 (neue ele Sehule ) "
() "
( )
,
" ,
,
J 4 2,
" 2004 2005
5 6 ( / 0)15 2
5 ) 616 2 "

12 2 8"f E sse r, m / / b intrec3,
3. A u
n . , T O b ing en 19 7
4 .

13 2 R ob c, F " n a
e rt Alexy , " r Gru n
l M n 19 4. ; der
. ,
s
Z B ed ! P
i np
r d / , rn , D "", Fran kf
s , in : ders . , R urt a
m Ma
i n 1995 , 5.177 -
2 12. ; h
i s, t
h e St
U et
r e of Leg nc iP les, 13 R a - (20
U r (X) ) , pp 2
9 4 30
4 .
14 2 , ,
/ 0 " ,
"
: 5: 6,
20() 7 , " (Jo
seP h Ra
z ) ,
, : 56, 2 0 1
2 , "
, ) ( )
() ) " , ,
"
15 2 : 5 6, 5 (
) 6, 2 6 , ]8 2
0 "
16 ] : 5 ) 6, (
( ) 6 , 25 1 , 2 1 "
6 3

8
?

: , ?
, ? ,
? , (
) !

" ,
, " ,
, : 1.

? 2.
? 3. !
? 1 , 2

, 3
"
,

" ,
"
,
" , , 2 3
"

! ?

?
" ,
, J 7 2:
(R I) : / , "0
( R2 ) : / ,
"0

17 2 : 56 , 1
9 "

(R3 ) : /, "0
, ,
, ,
/ 0 ", ,
" ,
,
,
" / 0
, ,
" / 0,
" , "
,

, /
0 ",
, R l R2 ! R3 / 0: /
, 0 (R
l ) ,
, ,
/ 0 " , R
l : ,
" : ,
" / 0 (defi -
ni le pri ori ty ) " , R 3 / ,
2 R

0 , ,
" , R2

) / , ,0
, ,
" ,
, R
2 " ,
/
0 ,

#2 30 #
?

" ,
"
:
,
, "
, R
2 R
3 : ; ,
, " ,
" Rl
"
? , :

, "
, R l, R
2 B3 ,
" ,
:
/ 0 ,
( )J S 2

18 2 : 1. / 0,
/ 0,
" , !
8 ) , " ,
( , 1
, / 0 ,
! "
, "
, ,
,
" , "
2. ,
,
, ( : 5
1 ) "
) , !2
, , "
"

23 1

"
, "
? " R
l
/ 0 " ,
/ 0 ,
, , "
/ 0 , /
0, / 0 " , R1
R2 ! R3 , ,
, " ,
/ 0 ,
, / 0
" R
2 R
3 , :
,
, ;
,
, " , , R
l

R2 ! R3 , -
( A ul is A am i") ) ( pr
i-

m a fa ci e ) , (a
l i n
h
t g sc
o n
s id -
ere d) 01 9 2
" ,
" ,
,
/ 0 , ,
" , R
l

19 2 A ulis A a
m io , Ta
k ing Ru
l es S
e r
iou sly , A rch r Re ch und SO / -
hio
h i
P c , B eef
t 42 ( 19 89 ) , 5.180f
f, v
s si
a

#2 32
?

" , / 0

, / 0 ,
/ 0 " ,
"
,
, ,
, " Rl
" , , R
l : / ,
0 R
2 : / ,
0 ! R3 : / , 0 , / 0

" R
l / 0 / 0,
; B 3 / 0
2 R
, "
, ,
"
, Rl R2 ! R3
" , ,
" R1 / 0, R2 R
3 /
0 " , R l ,
, / 0 ,
, ,
;

23

o[ -
0 2R2 R
3 ,
/ 0 ,
, , "
Rl ! R 3 , / 0
2 R
, "
: ,
; ,
" ,
: , ,
; ,
,
" ,
"1-. 2
, :


( R I )


: , /

"0

tlo 2 , R
l / 0 ) /
, : ,,
, - . "0 ( : 5
6, 19 ") / 0 ,
/ 0 ; / 0 ( ) ( ?)
" / 0 , ,
"
(l , /
, ,
0 ( ") ,
"

234
?

(R2 )
: /

,

"0

( )

: /
,
"0

, , / 0
/ 0 "
R l , /
0 , R
l , "
R2 ! R3 , ,
/ 0 ,
,
" ,
, ()
, " ,
,
"

! ?


" ,
; ,
"

2 35

1.
( A bw ogu
n g, b
a la e ) "
n c

, ,
"
"
" , /
0 (id eal es So ne
n ) "1-
2 2 !
;
, "1-3J ,
() ,
( ) "
, ,
" , ,

" , (
) , (
) " , / 0 / 0

,
"
() ,
, ( sp ec ia
l ) (l
im i
t-

ed ) , ,
,
"
" ,
(o ptim ieru ngsgebote ) " ,

112 2 V g
L Rer
t A lexy , Z um B egn f des Pri nzips, 5.204 L
113 2 R obert A le , Idea
l es Sollen , in : >ur
a C I-t
i eo
/ Jan R eina
d
r Sieekm a
n n (H g. ) ,
G nd rec h te , P n /nd A rg u nt a tion , B ad en B ad en Z 5X 29 , 5 . 23 .

2 36
?

,
J (Ge ei gn et he -
it) (E rfo er hch ke it ) ; ,
,
,
( v erh oltu ism igkeit im enre n Sinne ) "
[ .5 2 ,
, ,

" ,
, ,
" , ,
( / 0
) , ,
"
, "
, ( ) ,
"

, "
,
/ 0 / 0 "
, " ,
/ 0 ,
" ,
,
( / 0 ) ,

114 2 v gl#Ro
b er l e, " d
t A r
e ch, 5.75 76 " , /
c n
0 , ! "
(15 2 / 0 . , 5.1(
) . ; R ober
X t A lexy , on S etur
e o
f neiPl es, p.297.

#2 3 7 #

,
"
, , "
, .6 2,
,
"
" ,
, ,
, (
) (
, ) "
, / -
. ,
".,t .7 2 " ,
, ( / 0 )
: ,
/ 0, /
0, / 0 " ,
, / ., 1. " ,
, ) /

, - .
"., 1-9 2 ,

[l 6 2 / 0 / 0,
" "
117 2 : 5 ) , 2
0 "
(18 2 "
119 2 "

#2 3
8 #
?

, " ,
/ 0 ! /
0 ! / 0
" ,
" :
, ( ""n
l i
t o
c f r
ule s) (co li -
si on of pri nc iple s) "
, , ,
"
, ,
"
, ,
, " ,
(
) , ,
(
) ,
" ,
( ,
) , , p l pZ

, "
,
,
" ,

120 2 , "
, Ja
n R
e ina
J s
iec k~ n , e-t no n 0a / S Sy m , Bad en -
Ba
d e n Z , 5 . 130 f
.

2 39

"
, "
, ,
" "
()
, "
[zl 2
, "
,
222,
, ,
" , (
) (
) " ,
: , / 0

( ) ; ,
", ,
( ) ,
JZ02 ,
,
,
, ! ,

12
1 2 : 5 ) 6,
201 1 , 369 ! 37
2 ; : 5 6, : 5
2 , 9 "
6, 20 1
12 2 : 5 ) 6, 361 ;
, , : 5
6, 93 "
123 2 : 5 6, 386 ; :
5 6, 1 0 8 "

2 40
?

! !
" ,
,
, ,
"
/ 0 , "
, "
, / 0 "
/ 0 / 0
: ,
;

;
" : pl P
2
( pl , pZ ),
p l P3 ( ) ,
( ) p3 ,
p l ( ) "
, p l pZ p3 pZ ,
, ,
/ 0 " ,
,
, " ,
,
J (
) " ( )
( ) ,

124 2 : 5 ) 6,
26 , 13 1 ! 135 136 "

24 1

( ) ",
"
",
" ,
"
"
, ,
" ,
,
, : ,
,
,
" ,
, " ,
,
2
] :
5
( p l P PZ ) C

C , Pl pZ
, P / 0" ,
2 ", Pl pZ
C pl P
, C ; C .,
", C pl (pl
p ) C , C - p l ( p pl ) C , "

12
5 2 (w ich trm el) "
, Ro be rt ex y , Di e
e w
G c him Jiek >P
i eel, in : d- nne nS Che in , H v.Jo
a e te
r Ku-
/
z
t D ie
r
e
t e u ter , B e r
R lin Z 3 , 5 .7 7 1 79 2 . : h
i s, 0 n B a
]an e in g a
n d s
u b su m p tio
n .A St
u etur
r ]
a

C om p son , 16 R - (2(
) 3 ) , P .4
X 4 3

2 42
?

2 .
,
, R 3 )
2 B / 0
/ 0 " , , R2

"R
2 / 0 "
,
" ,
,
; ,
,
" ,
, ,

?
"
(D ie R adbru ehsehe Fo rm el) "
, , ! "
, "
:

,
, ,
,
/ 0 "

126 2 G usta v R adbru ch , Sta tu tory w >es snes ans S up S t


a t
o w , TY
n
a n n ie

/ he
w ski paS
O n sley palllso n , 26 o xfo rd jo
of .d (2) (ls
t I
n G
e
~ 19
4 6 ) , p.7.

2 43

, : (l) ,
, ; (2)
/ 0 (u
n er
t r
glich ) ,
" / 0
/ 0 " , ( )
(ex
e
r
t m es u nr
e ehtistkein R eeht)01 27] (l)
: ,
; ,
, " ,
,
, "
"
, , "
,
"
8 2 ,
2
[
(
) ,
(
) , "
,
, " ,
?

12
7 2 Vg
i .R
o b
e r
t ex
y ,M
a ~ h -n :m V
c e rh nn R ech, Mo / nd strq a,
a l
i>gen [u. - 2 1993 , 5.4.
ttl
128 2 See R ober
t exy , w an d M oral ity : A Contine ntal E pean Pe pe cti ve , in : N eil
J.Sm e
lser t e, ( ) , In te n / / E
/ Paul B.B a
l /,
d of th
e so
c & B
e a
s
c n
e
c
(v d um e l
Z ), E
l s
e v
ier 20
0 1 , p.86
4 8. ,
, Ja
n
e ina
R d
r Sieekm a
n n, Re
c ont
u eting R elavis ^ n al ysi, of
r
R adbru eh,5 Philo so phy of w , 95 AR SP (2(
X ) , 5.2 1

244
?

,
" / 0
" p ,
R " , , R
, R.p ,
R .pf " R , R /
0 " R .p R , R
" R.pf ,
, (

) ) ,
, "
/ 0 /
0 ", R . R
, R "
, R.p R .pf ,
" ,

" ( )
,
! ,

" R .pf R "


, R
R . p "
, ?
, p R . pf ,
, , R
R p , ,
R , R "

, R ,

245

R .p " R .p p
" C , p
R .p , ,
R " , R .p p
, (p P IL P) C ,
C p ,
L p p "
, I
, R.p p ,
C R p " ,
C P , R , p
R .p " / 0 ?
" ,
C ( ) , p R.p
, / 0
" R , R .
", p
R R . , R . p
R R .p "p
R R .pf " R R . , p
f ",
IL p , p R .P
, J
, C , p R.p R pf
, p / 0 " / 0

, ,

, "

12
9 ) R or
t y, zu m Be ff des Pri nPS , 5.202

#2 46 #
?

, , "
,
, "
, "
, :
(p p [R .p & p.pf]) C
, "
(Einh eit st hes e) : ,
" : ,
, ,
o
[3)
0 , ,
,
( );
, ,
, " ,
"
, / 0 / 0
, "
(
) ", " ,
, "
, , p l ,
pZ ,
P
l ,
, pZ p l "

130 2 , : 5
) 6, 38 0 ; : 5
1 39
6, 103 113 "

24 7

, " ,
,
" " ,
" / 0 "
, , ,
, " ,
, ,
" "
, ,
, ,
",
, R.pf
" ,
, "
, ,
:
(Pl ) ,
"
( ) ,
"

! ?

( )

,

" ,

2 48
?

,
" ,
, /
0"1

,
, ,
, "
?
a renz) : / , ,
(karl L
, "0322
(Je W bl
ews
ki)
,, 2: (l ssim "sensu) ! (sensu l ")
(sen su stri cto ) "
, ,
" ,
, "
, ,
"
" " ,
, , ,
,
, ,

13
1 2 : 5 6 , 1
9 "
132 ) 1 ] # : ( 6, , 200 3 ,
193 "
133 2 Cf
. JenW lew ski, R eas on ing in gal b t r
e on , i
n hi", n
g a
in jl ic n , Z th- ed . , H e lsin k i 19 8 3 , p p .7 2

2 49

"1
/ 0,
, , "
,
; ,
"
,
" ,
" , ( Fe st te l-
lung) , (F u ng) "1
e stset
z 352 ,
, ,
" :
" ,
, ;
, "
" , ,
( , ,
) " : ,
, ; ,
,

" ,
, ,
,
J362 ,

134 2 A ndre i M armo , e, re ta tn and aZ ", Zth .ed. , o xfo rd & 0n Z(X) 5 ,
P.25.

13 R
o b
e r x y , " h
t A le a c n " / "", 2 .A , F m k-
h e
am M n 19 9 1 , s .2 9 0 f.

13
6 2 : 5 6, 18
0 ! 18 7 "

#25
0 #
?

,
" ,
, ;
, " ,
, ,
"
" ,
" ,
, "
"

( )

, ?
: (l) ; (2)
/ 0; (3) ,
,
; (4 )
, , /
0, J ,
(3) ,
"
, ,
"
( l) ,
" , / 0
" ,

137 2 : 5 6, 1
9 "

25 1

, ;
/ 0, " (2)
" ,
"
, ,
,
" "
, ,
, "
, " ,
,
,
" , ,
" , (2
) ,
/ 0,
/ 0, " ,
(2) " (3
)
, " ,
, "
, /
0 (Th e C ollision lw ) 1
38 2:

pl C pZ : ( p 1 P
) C , Pl C F ,
, C F :

[35 2 V R ob t AI , " r 1d re ee, 5.83 84 .; his, o n th


e r r 0e
e St f -
O
ag l P -n
c i
l es, p.2
n 9 7. " , /
8 1, 2
, 0 ( : 5 6 ,
19 ) "

252
?

C F "

,
" ,
:

p C . R : ( p P R . p

& R .pfJ) C -, p C . F ,
, C - F
: C ,* F "

, R p ,
, F " R C (C C .) " ,
R C* , F " R
, C .F R " , R ,
(C & C .) ! , F " , , ,
; , ,
,
( / 0!) ,
" , (4 ) ,
(Fi kent sc he ) / 0 391 , "
, ( )
, C ! F C .* F
C C . , ,

, ", ,
,

13
9 2 , "
, "
, / 0 "
, "

2 53

,
C C - / 0 (
) , / 0 (

), ,
(im ique ) " ,
,
,
"U, 2
, / 0 !, "
, (l) (3)
" , : (1)
; (2)
, ;
, (
) " (2
) , ,
, "
,
, ,
"
, : ,

,
, ,
" ( ) (Zi el

14
0 2 : , ,
; ,
141 ) ; : / ,
",, /o"
( h , " - . 5 2 , )

2
?

b zw .A ufg aben no rm ) , ( V et
h a
t en
l m ) "
n or

, ,
" () , "
" ( )
, J421
" /
0 (ou ght to be ) , / , . ( ou ght t
o do ) ,
,
" / 0
( / 0) ( / 0),
, " ,
, " , /
0 , /
0 " / 0
, / 0
" / 0 / 0

"1
4 02 /
0 " , ,

/ 0, "
, (M it el Zw ec k)

142 2 V g J. ieh P
L l
[
I e nski, Rec htsg nd
tz e und R ec hts re In , th
e e u 1989 ,
Z
5.107 . : , , : (
) , ;
, _t "
" , " , ( )
( ) () ,
( ), ( ) ,
"
14
3 2 , "
"

25

(no twe ndi ge Ve t


hin du
n g) , , (
) , / 0 ,
" ",
/ 0 ,
/ () 0 , / 0
( ,
) , / 0"

(prak tisehe Syllogi sm us) :


(l
) ()
(2
)
:. (3)
0 / 0, , , p / 0,
F / 0, :

(l) O P
(z) , F , p

.-.(3) O F

1
, "
, / 0 , /
0 " ,
" ,
/ 0;
:
( l)
( )
(2)
,

2 56 #
?

(3)
, , ,
/ 0 "
(4 ) ,
, , "
(2
) (3
) ,
" , :

(1)O
P
(2), . ,
(3) ., -

4 F ,
(
(5)

, ,
" ,
" "
, 1 2 " /
0, / 0 ( ) / 0 (
) "
, : ,
,
( ) " , / 0
/ 0 , ,
, ,

2 57

2 " , ,
, ( )
" (
) , " 2

", ,
, C " , C

o p , p ( ) C;
C* O F ,
( ) C " 2 :

(l)C O
P
(2)- , . ,
(3)/ , .

) , F , 0
(4
(5)C

3
, (2
) (4
) , C
" , "
3 , : , C ! o p

p () C
; , C
, C ! O p -, C Op -. "
( 1 ) , /

0 " ,
,
C ! O F " , ,

2 58
?

" C
,
C ! O, F " ,
, ( ) C* O F C * 0 , F " ,
, ,
, "
, ,

" ,
, ( )
, "
, / 0
" ,
( )
" ,
( ) , "
, "
, :
(l) ;
(2 ) / ,.;
(3 ) , ;
,
( ) "

!
, ,

25 9

()
"1
4j ,
,
" ,
, ,
" , ,
:
I
(l) ( 2)
(3) ( ) (4) :
(5
)
"
n
(1) . , (2 ) .
( ) (3 ) . :
(4 ) .
, (
) (5 ) -
"

(l) (4 ) ( 1 ) . -
(4 ) ., ( l) (3 ) ( 1 ) . -
(4 ) -
, (4 )
(3 ) ., (4 ) . "

4 2 ( )
(4
, , ,
"