You are on page 1of 10

Leveraging the

Re.Generation of Earth

Els Horts del Soler

1 MEMRIA DACTIVITATS 2016


Al llarg de 2016, al projecte Horts del Soler de Sant Feliu de Pallerols, s-han realitzat les
actuacions, acordades en la fase dimplementaci, per aquesta fase. L'anlisi de lescorrentia
daiges i la implementaci dels sistemes natural daiges per restaurar-ne el funcionament i aturar
el procs d'erosi. Tamb sha acabat la pista que permet arribar amb vehicle motoritzat als punts
estratgics de les feixes. Alhora shan realitzat varies basses de diferents mides i amb diferents
propsits per comenar a construir les condicions per la implantaci del sistema Horts del Soler,
que busca entre daltres, laugment de la biodiversitat en la flora i la fauna local, aix com espais
pedaggics i de trobada per als visitants.

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 1


En el segent plnol es pot veure el disseny del sistema integral daiges:

Aquesta fase sha centrat en la utilitzaci duna retroexcavadora per a realitzar els moviments de
terra, seguidament posem alguns exemples de les actuacions realitzades:

Illustraci 1: Canalitzaci de les aiges descorrentia

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 2


Illustraci 2: Creaci de basses de retenci

Illustraci 3: Millora de les pistes daccs

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 3


Illustraci 4: Swales de retenci

Illustraci 5: Basses de biodiversitat en serie

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 4


2 PLA DACTIVITATS 2017
La fase anterior varem assolir els objectius que ens havem marcat, amb el pressupost comproms. I
en aquesta fase dimplementaci estabilitzarem i acabarem el sistema integral daiges i
comenrem el verger de varietats autctones de fruiters.

2.1 Projecte bitops aqutics de biodiversitat


Els sistemes basats en la permacultura i el disseny regeneratiu tenen la particularitat que enlloc de
deteriorar-se com els sistemes convencionals, aquest maduren i milloren augmentant-ne la
resilincia amb el temps. Per en el moment en que ens trobem de la fase, si no actuem amb certa
rapidesa, podem trobar-nos amb que la feina feta shagi de repetir, ja que dins els canals amb la
terra oberta, tal i com estan ara saugmenta lerosi, dirigida cap a les basses i per tant aquestes
podrien quedar plenes de sediment amb lo que el treball de la retroexcavadora, com a mnim
parcialment shauria de repetir.
Per lo que, shaurien de realitzar les actuacions establertes en el disseny presentat com a dossier de
sistema integral daiges, que ho podem resumir en :
1. Estabilitzar les zones contiges a les canals i les basses amb malla de Jute, per donar temps
a la flora autctona, per establir-shi i estabilitzar el terreny.
2. Empedrar les canals, per evitar-ne lerosi i millorar-ne el funcionament.
3. Impermeabilitzar les basses amb argiles betniques, per augmentar el temps de
funcionament com a bassa i per tant millorar el funcionament potenciador de la
biodiversitat.
4. Per ltim, plantar planter de planta aqutica a linterior de les basses, als marges i a
lexterior, perqu comencin a funcionar com a ecosistemes i evitem la putrefacci de les
aiges estancades, aix com laparici de mosquits.
En les segents illustracions es veuen exemples de les actuacions que proposem:

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 5


Illustraci 6: Bassa artificial naturalizatada

Illustraci 7: Bassa de retenci compactada i empedrada

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 6

Illustraci 8: Canal empadrada i estabilitzada amb malla de Jute


Illustraci 9: Exemple de basses en serie per augmentar la biodiversitat

2.2 Projecte verger de varietats autctones


Alhora comenrem el projecte de verger de varietats autctones de fruiters, per fer aix ho
realitzarem en dos fases:
-la primera ser la compra duns 100 fruiters autctons, principalment, pruna, codony, cirera i ram,
de lempresa Olotina que es dedica a cultivar algunes de les varietats de la collecci de Can Jord
(Parc Natural de la Garrotxa), de forma comercial.

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 7


-la segona seria la recerca a travs de persones amb coneixement del municipi i el seu territori, per
recuperar algunes varietats de pruna prpies de Sant Feliu de Pallerols i empeltar-les sobre peus
resistents. En aquest cas, tamb augmentarem la collecci de varietats autctones de Can Jord.
Daquesta manera comenrem la implementaci de la part del disseny integral que anomenam
verger:

2.3 Proposta camps de treball


2.3.1 Camp de treball destiu
Resilience.Earth llana la proposta dorganitzar un camp de treball a finals destiu de forma
conjunta amb el Servei Civil Internacional, entitat que treballa per a la cultura de la pau, la justcia
global i la transformaci social. El SCI s reconegut a nivell internacional per a la seva tasca
dorganitzaci i coordinaci de projectes de camps internacionals de treball voluntari, els quals cada
any acullen a ms de 5.000 persones darreu del mn.
La realitzaci del camp de treball tindria un impacte positiu pel municipi de Sant Feliu de Pallerols
en diversos aspectes. En primer lloc, facilitaria la tasca de la impermeabilitzaci de les basses i

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 8


lempedrat dels canals dels Horts del Soler, a travs duna m dobra gratuta i activa. En segon
lloc, el municipi gaudiria de la oportunitat dacollir a 15 joves de diversos pasos, joves amb un
gran potencial pel que fa al seu entusiasme per a conixer, construir i compartir amb daltres joves i
amb el poble, fet que promou les relacions interpersonals, lintercanvi dexperincies i lenfortiment
del teixit social del municipi. En tercer lloc, un camp de treball esdev una bona eina per a
promocionar el municipi, la comarca i el territori catal arreu dEuropa, obtenint aix un bon
reconeixement internacional.
Tanmateix, el camp de treball t un bonic impacte en tots els agents implicats en el projecte, ja que
esdev un procs de conscienciaci i apoderament individual i comunitari, a travs del contacte
entre voluntaris i persones i/o organitzacions locals, compartint i coneixent daltres realitats.
Aquesta experincia doncs, esdev un bon aprenentatge, tant a les persones que participen
directament del treball voluntari com en el mateix municipi, ja que des de lescolta i la convivncia
entre les persones es potencia una visi alternativa a la resoluci dels conflictes, potenciant la
resilincia individual per tamb, collectiva com a municipi de Sant Feliu de Pallerols.

2.3.2 Camp de treball dhivern


Al llarg del pont de la purssima, organitzarem un camp de treball per a ciutadans de Sant Feliu de
Pallerols i tamb alguna agrupaci descoltes catalans. Es vol realitzar en aquestes dates ja que sn
les millors per a poder fer una bona plantaci de fruiters, aix com els porta empelts.
En aquest cas estem parlant dun camp de treball molt ms curt, ja que el projecte a implementar no
requereix de tan de temps, per si que permetr poder tenir una part del projecte productiu en fase
de creixement.

3 PRESSUPOST ACTIVITATS 2017


Pel llegir el pressupost em de tenir en compte que:
El camp de treball tindria una durada dun mes, que hi participarien 15 joves i que lequip
promotor estaria configurat per 1 tcnic especialitzat amb la permacultura i el disseny
sostenible i Resilience.Earth com a entitat coordinadora del projecte, el pressupost seria el
segent.
LSCI collabora amb el camp de treball aportant un total de 2250, s a dir, aporta 5 per a
cobrir les despeses diries de les persones voluntries.
Els Escoltes Catalans no necessiten de cap aportaci econmica, amb lo que equival a una
aportaci de 480.

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 9


DESPESES Unitat Persones Subtotals
Materials pel projecte bitops aqutics de biodiversitat 1995,75
Retroexcavadora (/hora) 40,00 8 320,00
Argila Bentontica (/Tn) 12,63 25 315,75
Jute (/m.l.) 1,90 400 760,00
Plantes aqutiques (/planta) 3,00 200 600,00
Eines de jardineria i construcci (de la Brigada Municipal) 0,00 0,00
Accs a laigua de la xarxa (de lAjuntament de SFP) 0,00 0,00

Materials pel projecte Verger de varietats autctones de fruiters 1366,00


Retroexcavadora (/hora) 40,00 4 160,00
Fruiters de varietats autctones (/unitat) 10,00 100 1000,00
Peus de fruiters per empeltar (/unitat) 0,50 50 25,00
Vares de varietats recuperades de pruna (/unitat) 0,00 50 0,00
Compost (/m3 ) 30,00 2 60,00
Bales de palla (/bala) 3,00 20 60,00
Tubs protecci cabirols (/tub) 0,50 100 50,00
Etiquetes (/etiqueta) 0,11 100 11,00
Eines de jardineria (de la Brigada Municipal) 0,00 0,00
Accs a laigua de la xarxa (de lAjuntament de SFP) 0,00 0,00

Camp de treball No ms guerres de voluntaris internacionals des del 21 de lagost fins el 08 de setembre 5916,25
Manutenci (/dia/persona) 8,00 30 15 3600,00
Allotjament al cmping (/dia/persona) 5,00 30 15 2250,00
Transport local (/viatge/persona) 2,00 2 15 60,00
Material didctic per una formaci en noviolncia 6,25 1 6,25

Camp de treball Escoltes i Pescallunes de voluntaris joves des del 6 al 10 de desembre 480,00
Manutenci (/dia/persona) 5,00 4 20 400,00
Allotjament al cmping (/dia/persona) 0,00 4 20 0,00
Transport local (/viatge/persona) 4,00 1 20 80,00

Gesti i coordinaci dels projectes i camps 5472,00


Gesti i administraci dels projectes i camps 19,00 96 1824,00
Tcnic de camps i logstica 19,00 72 1368,00
Tcnic de bitops aqutics de biodiversitat 19,00 90 1710,00
Tcnic de varietats autctones de fruiters 19,00 30 570,00

TOTAL DESPESES 15230,00

ENTRADES Subtotals
Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 2500,00
Diputaci de Girona 10000,00
Servei Civil Internacional 2250,00
Escoltes Catalans 480,00

TOTAL ENTRADES 15230,00

BALAN 0,00

Memoria 2016 i Proposta 2017 Els Horts del Solerp 10