You are on page 1of 1

*Acord Parental: Sunt de acord ca copilul meu să facă parte din proiectul extracurricular

„Suntem tânăra generație!”, în cadrul căruia poate participa la concursurile: ‘AM TALENT!’,
‘QUIZ’, ‘BESTFLASHMOB 2017’, precum şi cu expunerea fotografiilor şi imaginilor filmate cu
acesta din cadrul activităţilor, în mediul online sau în materialele ce promovează proiectul
„Suntem tânăra generație!”. Copilul este apt pentru a desfăşura activităţi fizice recreative care
nu solicită performanţă sportivă.

NUME ŞI PRENUME PĂRINTE: _______________________________________
SEMNĂTURA: _____________________ DATA: _________________
NUME ŞI PRENUME ELEV:___________________________________________
CLASA a _________, LICEUL __________________________________________

*Acord Parental: Sunt de acord ca copilul meu să facă parte din proiectul extracurricular
„Suntem tânăra generație!”, în cadrul căruia poate participa la concursurile: ‘AM TALENT!’,
‘QUIZ’, ‘BESTFLASHMOB 2017’, precum şi cu expunerea fotografiilor şi imaginilor filmate cu
acesta din cadrul activităţilor, în mediul online sau în materialele ce promovează proiectul
„Suntem tânăra generație!”. Copilul este apt pentru a desfăşura activităţi fizice recreative care
nu solicită performanţă sportivă.

NUME ŞI PRENUME PĂRINTE: _______________________________________
SEMNĂTURA: _____________________ DATA: _________________
NUME ŞI PRENUME ELEV:___________________________________________
CLASA a _________, LICEUL __________________________________________

*Acord Parental: Sunt de acord ca copilul meu să facă parte din proiectul extracurricular
„Suntem tânăra generație!”, în cadrul căruia poate participa la concursurile: ‘AM TALENT!’,
‘QUIZ’, ‘BESTFLASHMOB 2017’, precum şi cu expunerea fotografiilor şi imaginilor filmate cu
acesta din cadrul activităţilor, în mediul online sau în materialele ce promovează proiectul
„Suntem tânăra generație!”. Copilul este apt pentru a desfăşura activităţi fizice recreative care
nu solicită performanţă sportivă.

NUME ŞI PRENUME PĂRINTE: _______________________________________
SEMNĂTURA: _____________________ DATA: _________________
NUME ŞI PRENUME ELEV:___________________________________________
CLASA a _________, LICEUL __________________________________________