You are on page 1of 2

TENTATIF KEM CEMERLANG JAWI (TULISAN)

GURU & KELAS MASA TULISAN WAKTU


SET 1: UNIT 1 - PADANAN HURUF
o Penerangan Guru tentangPanduanPadananHuruf)
HAFIDZ AZALI o Latihan 1 ( 1 Huruf )
(DEWAN TERBUKA) o Latihan 2 ( 2 Huruf )
1.15 PM
o Latihan 3 ( 3 Huruf )
- 30 Minit
o Latihan 4 - ( 4 Huruf )
1.45 PM
o Latihan 5 ( 5 Huruf )
o Latihan 6 ( 5 Huruf ) Penakanankepadahuruf
K di akhirsukukata

SET 1: UNIT 2 - MENYAMBUNG HURUF


o Penerangan Guru
FARAH (2A) tentangpanduanmenyambunghuruf
SYAFARINI (2C) 1.45 PM o Latihan7 ( 2 Huruf )
SYAZLI (2D) - o Latihan8 ( 3 Huruf ) 30 Minit
SURIATI ( 3A) 2.15 PM
o Latihan9 ( 4 Huruf )
o Latihan10 ( 5 Huruf )
o Latihan11( 5 Huruf )
NORNAIMAH (2A) SET 2: SUKUKATA TERBUKA
YUSMA (2C) 2.15 PM o Unit3: Vokal a ( Latihan 12 15 )
NURULHUDA (2D) - o Unit 4 : Vokal u( Latihan 16 18 ) 30 Minit
FAIROZ AFFENDY (3A) 2.45 PM o Unit 5: Vokal o ( Latihan 19-20 )

HURAIZAH (2A) SET 2: SUKUKATA TERBUKA


HAMIDAH (2C) 2.45 PM o Unit 6 - Vokali (Latihan 20 22 )
HAFIDZ AZALI (2D) - o Unit 7- Vokal E Taling ( Latihan23-24) 30 Minit
FAIROZ AFFENDY (3A) 3.15 PM o Unit 8 - Vokal E Pepet ( Latihan25-26 )

3.15 PM
REHAT
3.35 PM
HURAIZAH (2A) SET 3: SUKUKATA TERTUTUP
3.35 PM o Unit 7 Terbuka+Tertutup ( Latihan 17 19 )
HAMIDAH (2C) - - Tertutup+ Terbuka ( Latihan 20 23 )
o 1 JAM
SURIATI (2D) 4.35PM o - Tertutup + Tertutup ( Latihan 24 25 )
NORNAIMAH (3A)
SYAZLI (2A) SET4 : VOKAL AWAL KATA & DIFTONG
4.35 PM
YUSMA (2C) Unit 8 Vokal Awal Kata ( Latihan 26 30 )
- 1 JAM
FAIROZ AFFENDY (2D)
5.35 PM Unit 9 Diftong ( Latihan 31 33 )
HAFIDZ AZALI (3A)
FARAH (2A)
SYAFARINI (2C)
5.35 PM UJIAN POS
NURUL HUDA (2D) 1 JAM
6.35 PM < < guru berikut akan menanda kertas ujian pos.
HAFIDZ AZALI (3A)

BERSURAI
NOTA * Latihan ustaz/ustazah boleh minta murid salin di papan putih yang tulis oleh ustaz/ustazah sendiri
berdasarkan modul yang diberikan.