You are on page 1of 3

SOALAN 1

(a) Bincangkan secara kritis faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan


Kesultanan Melaka.

Faktor-faktor kejatuhan Kesultanan Melaka.

Pembukaan

Pada tahun ???? Melaka ialah sebuah kerajaan yang dikatakan amat kukuh dengan
institusi beraja yang berdaulat serta disokong dengan keadaan ekonomi yang amat
baik ketika itu. Namun kerajaan kesultanan Melayu melaka ini telah jatuh ke tangan
penakluk ( Belanda) ketika itu disebabkan oleh beberapa faktor.
(8 markah)

(b) Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa kejatuhan Kesultanan
Melaka? Bincangkan secara kritis.
Diantara pengajaran yang diperolehi daripada peristiwa kejatuhan kesultanan melaka
adalah seperti berikut:

(12 markah)
(8 halaman)

[20 markah]

SOALAN 2

(a) Mengapakan Malaysia dibentuk?


(5 markah)
(b) Apakah reaksi dan penentangan yang dihadapi sebelum terbentuknya Malaysia pada
16 September 1963? Bincangkan secara kritis.
(10 markah)
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN MALAYSIA
(6 halaman)
[15 markah]