You are on page 1of 4

NAMA :.. TINGKATAN:....

SMK SEKSYEN 4 KOTA DAMANSARA

PENILAIAN AKADEMIK 1 2016


SAINS SUKAN TINGKATAN 4
MASA : 1 JAM
ARAHAN : 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A dan B.
2. Jawab semua soalan di ruang yang disediakan.

BAHAGIAN A OBJEKTIF

1. Rajah 1 menunjukkan kepentingan sains sukan.

Rekreasi

Kepentingan
Prestasi Kesihatan
Sains Sukan

Kerjaya X

RAJAH 1

Apakah yang diwakili oleh X?


A. Politik
B. Ekonomi
C. Penganjuran
D. Perdagangan

1
RAJAH 2
2. Manakah antara berikut menunjukkan kedua-dua dasar sukan Negara tersebut terlibat?

A. Larian obor sempena sukan Komanwel dan senam tari 1Malaysia.


B. Merentas desa peringkat belia daerah dan senamrobik sempena sukan Olimpik.
C. Menyertai Senamrobik Desa Permai dan berlumba basikal dalam Sukan SEA
D. Menyertai acara olahraga peringkat kebangsaan dan Sukan SEA

3. Di antara pernyataan berikut, yang manakah merupakan definisi sosiologi sukan.


A. Bidang ilmu yang mengkaji fenomena sosial yang berlaku dalam sukan.
B. Satu cabang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkah laku manusia.
C. Satu cabang kajian sistematik tentang pergerakan manusia dalam permainan.
D. Bidang kajian yang mengkaji interaksi yang wujud antara individu dan dalam
pasukan.

4. Sekiranya, terdapat 2 pasukan yang memakai jersi yang sama warna, bagaimanakah
ditentukan pasukan yang perlu menukar jersi?
A. Ditunda perlawanan sehingga ada pasukan yang menukar jersinya
B. Dibuat undian lambungan duit syiling di mana pasukan yang kalah perlu
menukar jersi
C. Memanggil mesyuarat pengurus pasukan membincangkan masalah dan
menentukan warna jersi
D. Menyemak jadual perlawanan di mana nama pasukan yang mula-mula tercatat
dalam jadual akan menukar jersi

2
5. Jadual 1 menunjukkan maklumat dalam satu pengelolaan pertandingan.
Kejohanan : Kejohanan Balapan dan Padang Kali Ke 26, SMK Tun Habab
Jawatankuasa : Hadiah dan Cenderamata
Bil Perkara Jumlah (RM)
1 Medal (90 unit x RM 10.00) RM 900.00
2 Hamper (5 unit x RM 30.00 RM 150.00
3 Runcit RM 50.00

Jadual 1 merujuk kepada


A. Pelan tindakan
B. Senarai semak
C. Sumber kewangan
D. Anggaran perbelanjaan

6. Berapakah jumlah peserta yang bertanding sekiranya pertandingan kalah mati itu
mempunyai 5 orang menunggu (bye)?

Formula 2 - jumlah pasukan = bye

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

BAHAGIAN B SUBJEKTIF
Rajah 3 menunjukkan pasukan-pasukan yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan .

KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C


1. MELAKA 1. SELANGOR 1. PAHANG
2. KELANTAN 2. KEDAH 2. JOHOR
3. PERLIS 3. SABAH 3. PERAK

RAJAH 3

(a) Namakan sistem pertandingan yang digunakan.

......................................................................................................................
( 1 markah )

(b) Namakan satu pasukan pilihan dalam pertandingan di atas .

3
......................................................................................................................
( 1 markah )

(c) Berikan dua kelemahan sistem pertandingan kalah mati sekali.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
( 2 markah )

Disediakan oleh Disemak oleh Disahkan oleh

..................................... ................................... ....................................


ZAHARUDIN AHMAD MAZNAH IBRAHIM FARIDAH NASRON
(Guru Matapelajaran) (Ketua Panitia) (GKMP Kemanusiaan)