You are on page 1of 17

Bidang Sains Hayat

Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,
Standard udara dan tempat perlindungan.
Pembelajaran 2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas
kepada haiwan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,
Pembelajaran udara dan tempat perlindungan.
2. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.
Keperluan asas haiwan (Buku Teks Halaman 25-27)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan,
air, udara dan tempat perlindungan.
3. Murid menyatakan kepentingan keperluan asas kepada
Aktiviti
haiwan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 17-19)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,
Standard udara dan tempat perlindungan.
Pembelajaran 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air,
Objektif
udara dan tempat perlindungan.
Pembelajaran
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Vivarium Mini (Buku Teks Halaman 28)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan,
air, udara dan tempat perlindungan.
Aktiviti 3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang
dimakan.
Standard
2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan
Pembelajaran
iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau
makan haiwan dan tumbuhan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
Objektif
2. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu
Pembelajaran
makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan
haiwan dan tumbuhan.
Diet haiwan (Buku Teks Halaman 30)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
3. Murid mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan
iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau
Aktiviti
makan haiwan dan tumbuhan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 20-22)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang
dimakan.
2.1. 4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan
Standard
iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau
Pembelajaran
makan haiwan dan tumbuhan.
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
2. Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu
Objektif
makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan
Pembelajaran
haiwan dan tumbuhan.
3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Mobil Diet haiwan (Buku Teks Halaman 31)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan.
3. Murid mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan
iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau
Aktiviti
makan haiwan dan tumbuhan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 20-22)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana
_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti
Standard sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam
Pembelajaran air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif 1. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang,
Pembelajaran reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam
tanah dan di celah batu atau kayu.
Rumahku Syurgaku (Buku Teks Halaman 36-37)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti
sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air,
Aktiviti dalam tanah dan di celah batu atau kayu.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 26-28)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti
sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam
Standard
air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.
Pembelajaran
2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang,
Objektif reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam
Pembelajaran tanah dan di celah batu atau kayu.
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Diorama Kami (Buku Teks Halaman 38)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti
sarang, reban lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air,
Aktiviti
dalam tanah dan di celah batu atau kayu.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard 2.1Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.
Kandungan
Standard 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia,
Pembelajaran tumbuhan dan haiwan lain
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan
Pembelajaran
dan haiwan lain
Faedah Bersama-sama (Buku Teks Halaman 42-43)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia,
tumbuhan dan haiwan lain
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 30)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard
2.2 Menghargai pelbagai haiwan disekeliling kita.
Kandungan
Standard 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara
Pembelajaran tidak menganiaya haiwan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara
Pembelajaran
tidak menganiaya haiwan.
Sayangi Haiwan (Buku Teks Halaman 44-45)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan
cara tidak menganiaya haiwan.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 31-32)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
Standard 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan
Pembelajaran anak dan bertelur.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan
Pembelajaran
anak dan bertelur.
Bermulanya di sini (Buku Teks Halaman 48-50)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu
Aktiviti melahirkan anak dan bertelur.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________
Bidang Sains Hayat
Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan
anak dan bertelur.
Standard
2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
Pembelajaran
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan
atau lisan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan
Pembelajaran anak dan bertelur.
2. Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
Pengelasan Haiwan (Buku Teks Halaman 51)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu
melahirkan anak dan bertelur.
Aktiviti 3. Murid mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 34-35)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan
Standard
sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa
Pembelajaran
dan pertambahan saiz.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak
Pembelajaran dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan
pertambahan saiz.
Dari kecil hingga dewasa (Buku Teks Halaman 52)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan
sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan
Aktiviti pertambahan saiz.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 36)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
Standard 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan
Pembelajaran yang tidak menyerupai ibunya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan
Pembelajaran
yang tidak menyerupai ibunya.
Ibu dan anak (Buku Teks Halaman 53-54)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya
dan yang tidak menyerupai ibunya.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 37)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-
Standard
rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan
Pembelajaran
sebenar.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama
Pembelajaran
atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.
Tumbesaran Rama-rama (Buku Teks Halaman 55-56)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-
rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan
Aktiviti sebenar.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 38-39)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.3 Memahami tumbesaran haiwan.
Kandungan
2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-
rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan
Standard
sebenar.
Pembelajaran
2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan
atau lisan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama
Objektif
atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar.
Pembelajaran
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran TMK penulisan atau
lisan
Katak, Oh, Katak! (Buku Teks Halaman 57)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-
rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan
Aktiviti
sebenar.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan
EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.4 Memahami pergerakkan haiwan.
Kandungan
2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak,
terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan
melompat.
2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan
Standard berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular
Pembelajaran menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan
katak melompat.
2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan.

Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Pembelajaran 1. Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak,
terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap, berlari dan
melompat.
2. Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang,
burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular
menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan
katak melompat.
Gerak Haiwan (Buku Teks Halaman 58-59)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan,
merangkak, terbang, berenang, menjalar, mengengsot, merayap,
berlari dan melompat.
3. Murid Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan
Aktiviti
berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak,
ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari
dan katak melompat.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti
Halaman 40-41)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
Refleksi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________

Bidang Sains Hayat


Tajuk Haiwan
Standard
2.4 Memahami pergerakkan haiwan.
Kandungan
Standard
2.4.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.
Pembelajaran
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.
Aktiviti Kemanakah Hendak Dituju? (Buku Teks Halaman 60)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti Halaman 42)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan


EMK
EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana


_________________________________________________________________