You are on page 1of 1

iii.

LAPORAN PENYELESAIAN

1) Rais memaklumkan bahawa masalah kewangan dalam Syarikat


Mega Elektrik Enterprise semakin merosot. Bagi menyelesaian
masalah ini pihak syarikat mengambil keputusan untuk membuat
pinjaman dari pihak bank, merancang bajet syarikat dan merancang
penjimatan wang syarikat.

2) Pihak kami mendapat Syarikat Mega Elektrik Enterprise mengalami


kekurangan pekerja. Disamping itu, syarikat kami membuat
keputusan untuk memanggil semula pekerja yang berhenti dan
menawarkan gaji yang tinggi. Selain itu, Syarikat Mega Elektrik
Enterprise mengeluarkan borang tawaran pekerjaan kepada pekerja
syarikat tersebut untuk ditawarkan kepada rakan-rakan mereka
yang tiada mempunyai pekerjaan.

3) Bagi menyelesaian masalah seterusnya syarikat kami juga


mengalami masalah cuaca yang tidak menentu di tapak projek.
Syarikat Mega Elektrik Enterprise menyediakan pengangkutan pada
para pekerja seperti bas pekerja dan van pekerja.

4) Masalah ini kerap berlaku di syarikat-syarikat yang lain seperti


barang projek hilang dan tidak mencukupi. Untuk menyelesaikan
masalah ini kami melantik segelintir pekerja untuk memeriksa
barang setiap 5 jam. Selain itu, penyelarasan stor akan
memaklumkan kepada pihak atasan apabila barang projek tidak
mencukupi dan membuat penambahan semula.

5) Akhir sekali, kemalangan sering berlaku semasa pekerja sedang


menjalankan tugas. Contohnya, kaki terpijak paku, terkena renjatan
elektrik, jatuh tangga dan sebagainya. Antara cara mengatasi
masalah ini adalah pekerja harus mengemaskan tempat kerja
setelah selesai melakukan tugas mereka dan mengamalkan ciri-ciri
kaizen/5S. Selain itu, pihak syarikat akan mengenakan denda
kepada pekerja sekiranya tidak mematui peraturan-peraturan
syarikat dan tidak memakai alat keselamatan sewaktu bekerja.