You are on page 1of 1

LAPORAN UNIT

(KHIDMAT MASYARAKAT)

NAMA UNIT AJK KEBERSIHAN


NAMA KETUA MUHAMMAD FIRDAUS BIN OMAR
BIL. SEBELUM SEMASA SELEPAS
Memberikan peralatan yang dipinjam kepada
Meminjam peralatan untuk membersihkan surau Memulangkan semula peralatan yang telah
1 setiap AJK untuk digunakan bagi membersihkan
Bitarasiswa dipinjam
surau
Membahagikan tugasan untuk pembersihan Memantau AJK melaksanakan pembahagian
2 Menjalankan post mortem kepada semua AJK
kepada semua AJK tugasan yang telah diberikan
Membahagikan kawasan kepada setiap AJK Menyemak kawasan yang telah dibersihkan oleh
3 Membersihkan surau lelaki dan perempuan
untuk dibersihkan. setiap AJK