You are on page 1of 36

Jarida la

NCHI YETU KA

53
MIA
TANZANIA UNG
A NO
MU

Toleo la 229 “Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita Aprili, 2017
Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Mama Samia:
Miaka 53, Tumetimiza Malengo

www.tanzania.go.tz
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
i Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Bodi ya Uhariri
Mwenyekiti
Dkt.Hassan Abbas

Wajumbe
Zamaradi Kawawa
John Lukuwi
Jonas Kamaleki
Casmir Ndambalilo
Said Ameir
Jovina Bujulu
Benjamin Sawe

Wasanifu Jarida
Hassan Silayo
Benedict Liwenga
Huduma tunazotoa

Tunauza picha za Rasmi za Viongozi Wakuu
Tunasajili Magazeti na Majarida,
Ukumbi kwa ajili ya Mikutano na
Waandishi wa habari,
Rejea ya Magazeti na picha za zamani,

Jarida hili hutolewa na:
Idara ya Habari (MAELEZO)
S.L.P 8031
Dar es Salaam
Simu: 022-2122771
Baruapepe: maelezo@habari.go.tz
Tovuti: www.maelezo.go.tz
Blogu: blog.maelezo.go.tz

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
ii Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
TUONAVYO SISI

Suluhu ya kero za Muungano ziwe chachu ya maendeleo
Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 53, Muungano wa
Tanganyika na Zanzibar bado unapitia changamoto mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii
ambazo kwa njia moja au nyingine zinaathiri maendeleo ya Wananchi wake.

Kisiasa, uelewa mdogo wa baadhi ya Wananchi kuhusu masuala ya Muungano unachangia kukosa
utashi wa kukubali ukweli kwamba muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar una faida kubwa
kwa pande zote mbili na unahitaji kulindwa na kudumishwa.

Wananchi bado wanaendelea kutegemea zaidi habari kuhusu Muungano huu kutoka kwa
Wanasiasa kupitia majukwaa mbalimbali, magazeti, na vyombo vingine vya habari ambavyo
baadhi huwa vinapotosha jamii kwa kutoeleza ukweli ama kwa kutokujua au kwa maslahi binafsi.

Ni muhimu tukatambua kuwa upotoshaji wa habari kwa njia yeyote ile unaweza kuleta athari
kubwa katika jamii. Kwanza taarifa inayotolewa iwe ya kweli au uongo inamfanya mtu aweze
kuamini kwa sababu tu ya kutokuwa na muda wa kutosha kufuatilia ili kupata ufafanuzi zaidi juu ya
taarifa husika.

Kutokana na sababu hiyo, jamii inapopata taarifa hiyo huifanyiwa kazi bila kujua athari yake. Ni heri
basi taarifa hiyo ikawa ya kweli lakini kama ya kupotosha basi litakalofuata litakuwa ni janga kubwa.

Lazima tukubali kuwa Vyombo vya Habari vina nafasi kubwa katika kuipasha na kuielimisha jamii
kuhusiana na mambo mbalimbali yanayotokea kila siku. Kwa kuzingatia weledi na miiko ya uandishi
wa habari vina nafasi ya kuiweka jamii katika hali ya amani na utulivu. Wananchi wanapata nafasi
ya kufanya kazi kwa maendeleo yao na pia kuongezea pato la Taifa.

Changamoto nyingine ni mfumo muafaka wa utekelezaji wa masuala ya Muungano kwa kuzingatia
mahitaji mapya ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ni dhahiri kwamba, katika mabadiliko ya sasa ya
mawasiliano, sayansi na teknolojia jamii ina uelewa mpana juu ya mazingira inayoishi. Inatambua
mfumo ya maisha ulivyo katika nyanja mbalimbali kama vile za kijamii, kisiasa na kiuchumi.

Kuhusu changamoto za Kisheria, ni kweli kwamba zipo zinazokinzana baina ya pande mbili hizi
mbili na zinachangia kukwamisha utekelezaji wa baadhi ya masuala ya msingi katika kudumisha
muungano. Hata hivyo, tumeshuhudia jitihada zilizochukuliwa na zinazoendelea kuchukuliwa na
Serikali zote mbili katika kutatua kero za Muungano.

Moja ya matatizo yanayojitokeza katikati kufikia muafaka wa kuzitafutia ufumbuzi kero za muungano
ni pale ambapo masuala ya kiutendaji yanapogeuzwa kuwa ya kisiasa. Tumeshuhudia baadhi ya
viongozi wakigoma kuendelea na vikao ambavyo ni muhimu kwao kutoa mawzo yao katika kufikia
muafaka. Hili ni tatizo kubwa ambalo ni lazima liangaliwe kwa macho mawili kwani kufanya hivyo
kunaashiria kwamba kero za Muungano ni donda ndugu ambalo haliwezi kutibika.
Tumeanza kuona matunda ya majadiliano yaliyofanyika katika kutatua kero za Muungano.
Kero zilipatiwa ufumbuzi ni pamoja na utekelezaji wa sheria ya haki za binadamu ambao sasa
unatekelezwa pande zote mbili, uvuvi katika ukanda wa pwani, Zanzabar kujiunga na Jumuiya ya
Afrika Mashariki.

Nyingine ni Zanzibar kuruhusiwa kukopa ndani na nje ya nchi, utata wa wafanyakazi wa Zanzibar
kutozwa kodi mara mbili, kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya jimbo Zanzibar pamoja na
umeme wa Tanesco kwenda Zanzibar na gharama zake kurekebishwa. Vile vile, ufumbuzi katika
suala la ushuru wa forodha, ajira ya watumishi wa Zanzibar katika serikali ya muungano pamoja na
utafiti na uchumi wa gesi asilia. Utekelezaji wake utaongeza chachu ya maendeleo pande zote
mbili.

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
iii Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

TAHARIRI
Muungano Huu ni Johari Yetu na Afrika Nzima
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotokana na muungano wa
zilizokuwa nchi mbili, yaani, Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa
Zanzibar, sasa inatimiza miaka 53. Umri huu unatosha kueleza ni kwa namna
gani wazo la waasisi wake linabaki kuwa sahihi sasa n ahata kesho.

Katika miaka hii 53 Muungano umepitia mengi lakini pia umetoa mafunzo
mengi kwetu sisi Watanzania, Afrika na Dunia. Kwa Watanzania, Muungano
umebaki kuwa alama ya umoja wetu, mshikamano na Zaidi nia ya pamoja
ya kuendelea kama Taifa.

Kwa Afrika Muungano wetu ni Johari ya thamani. Ni Johari ya thamani
huenda kuliko hata baadhi yetu tunavyodhani. Muungano huu ni mfano
bora wa namna nchi mbili zinavyoweza kuunganisha nguvu zake kwa nia
ya kujiletea maendeleo.

Ni kwa sababu hii basi ndio maana Januari 25, 2013 jijini Addis Ababa,
Ethiopia, akihitimisha mjadala kuhusu ripoti ya Utawala Bora ya Tanzania
chini ya Mpango a APRM, Mwenyekiti wa Kamati ya Viongozi ambaye pia ni
Waziri Mkuu wa Ethiopia, Haille Mariam Desaleigne, alitoa kauli itakayobaki
kwa miaka mingi.

Aliwaambia viongozi wa nchi zaidi ya 30 za Afrika kuwa Muungano wa
Tanganyika na Zanzibar unabaki kuwa kielelezo na ukumbusho pekee juu
ya ile dhamaira ya miaka mingi ya kuwa na Muungano kamili wa Afrika.

Kauli ya Desaleigne ni sahihi na thabiti. Miaka 53 leo huu ndio Muungano
wenye upekee Afrika na duniani kwa muundo wake na pia mafanikio yake.
Makala na ushuhuda mwingi katika jarida hili hasa maneno ya Makamu wa
Rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni kithibitisho tosha cha mafanikio
yaliyoletwa na Muungano.

Sisi katika NCHI YETU tunaendelea kusisitiza kwa Watanzania wenzetu wote
kuwa tuendelee kuilea Johari hii na kila mmoja wetu awe tayari kuwa mlinzi
na mlezi wa Muungano huu. Haitakuwa jambo jema kwa vizazi vijavyo
kukuta kwa namna yoyote ile tumeshindwa kuienzi Johari hii ya thamani.

Tunawapongeza viongozi wetu wa kisiasa na kijamii, kuanzia waasisi
wenyewe-Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani
Karume na viongozi waliokuja baada yao ambapo kwa miongo hii mitano
wameendelea kuwa nguzo ya kuuimarisha Muungano. Hawa wanapaswa
kutunzwa na kutuzwa kwa kazi yao hii njema.
Tunawatakia tafakuri njema ya Muungano.
Jarida la Nchi Yetu 2017
Yaliyomo
Jarida la Wizara ya Habari Utamaduni Sanaa na Michezo iv

Uk. 1 Mama Samia:Miaka 53, Tumetimiza Malengo

Uk. 3 Muungano wa Tanganyika na Zanzibar unazidi kuimarika

Uk. 5 Muungano Umeleta Chachu ya Maendeleo

Uhakiki Vibali vya Ukaazi kwa Njia ya Mtandao Vyashamirisha
Uk. 10 Muungano

Mfuko wa TASAF Waboresha Maisha ya Wananchi
Uk. 12

Uk. 14 Mchango Wa Diaspora Katika Maendeleo Na Uwekezaji
Nchini.

Uk.16 Miaka 53 ya Muungano: Malikale Inavyochochea Utalii
Nchini.

Uk. 21 Uhusiano wa Kibiashara Bara na Zanzibar ni wa Kihistoria

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
1 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Mama Samia:
Tumetimiza Malengo
kuyaona matunda yake kivitendo
likatangazwa kwamba iliyokuwa
Na Dkt Hassan Abbasi-MAELEZO kama vile baadhi yetu kupata
Jamhuri ya Watu wa Zanzibar
fursa ya kusoma katika vyuo vikuu
imeungana na Jamhuri ya Tanganyika
UKIWA umetimiza miaka 53 vya Serikali ya Muungano wakati
kuunda Serikali ya Muungano.
tangu kuasisiwa kwake, Muungano ambapo Zanzibar Elimu ya Juu
Mwanzo tu wa mahojiano haya
wa Tanganyika na Zanzibar ilikuwa bado haijaendelezwa sana.”
maalum Mama Samia anarudisha
umetimiza malengo, anasema
nyuma fikra zake kuhusu siku
mmoja wa viongozi aliyeshiriki
hizi za mwanzo za Muungano Ni Muungano wa Enzi
kutatua na kuimarisha Muungano Mama Samia anasisitiza kuwa
akisema: “Siku hiyo ndio kwanza
huo, Makamu wa Rais wa sasa wa asili na misingi ya kusainiwa
nilikuwa na miaka minne kwa
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Muungano si kama wasomi na
hivyo siwezi kuwa na kumbukumbu
Mama Samia Suluhu Hassan wachambuzi wengi wanavyojaribu
hasa shamshamra zilikuwaje.
kuhusisha na shinikizo kutoka
Mama Samia licha ya wadhifa nje au hali ya siasa ya wakati huo,
“Lakini nafurahi kuwa mmoja
wake wa sasa kumpa majukumu bali msingi mkuu ni undugu na
wa watanzania tuliokulia katika
ya kusimamia Muungano, amepata muingiliano vilivyokwishaanza
siku za mwanzo za Muungano na
pia kuwa Waziri wa Nchi (Ofisi ya
Makamu wa Rais) anayesimamia
Muungano ambapo alifanyakazi ya
kukumbukwa ya kushughulikia kile
kinachoitwa “kero za Muungano.”

Katika mahojiano maalum na
jarida la NCHI YETU yaliyofanyika
ofisini kwake jijini Dar es Salaam
April,20 mwaka Huu, maalum
kwa maadhimisho ya miaka 53,
Mama Samia anafafanua mengi
kuhusu Muungano, misingi yake,
waasisi, kero na utatuzi wake na
nasaha kwa ajili ya Tanzania ijayo.

26 April,1964 alikuwa wapi?
26, April 1964 ni siku wanahistoria Mkurugenzi Idara ya Habari (MAELEZO) Dkt. Hassan Abbasi
akimkabidhi Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
wanayoitaja kuwa ilikuwa tulivu na
Mhe. Samia Suluhu Hassan Jarida la Nchi yetu linalotolewa na
bahari ya Hindi ikiwa na mawimbi Idara ya Habari ( MAELEZO). Jarida hilo liliandaliwa kwa ajili ya
kiasi. Jambo kubwa na la kihistoria maadhimisho ya Miaka 55 ya Uhuru wa Tanganyika.
Inaendelea Uk. 2
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
2 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid
Amani Karume yanaenziwa vyema.
Anasisitiza kuwa pamoja na utatuzi
wa kero nyingi za Muungano
ambao umefanyika, viongozi
wa sasa pia wamehuisha baadhi
ya mambo ambayo waasisi
walitamani yaende haraka ili kuupa
Muungano taswira nzuri zaidi.

Vijana na Muungano
Mama Samia anatoa nasaha,
katika kuulinda na kuenzi
Muungano, viongozi wa sasa
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia washirikiane kurithisha mtazamo
Suluhu Hassan (katikati) katika picha ya pamoja na Maafisa wa Idara chanya kwa vijana na kizazi
ya Habari (MAELEZO) mara baada ya mahojiano maalumu kuelekea kijacho kuhusu Muungano.
Maadhimisho ya Miaka 53 ya Muungano

kuwepo kati ya pande mbili hizi. kuungana yameshindwa na wale “Tunajukumu la kuwaachia vijana
waliobaki kidogo mpaka sasa mtazamo chanya. Kwa sababu
“Ukiacha yale mambo ya tunasikia wanavyotofautiana na mbalimbali wanaweza kudhani
Muungano yaliyokubaliwa na kutaka kutengana,” anasema. maendeleo haya yote tuliyoyafikia
waasisi wakati ule, kuhusu hizi ilikuwa kazi rahisi tu. Lazima
dhana kwamba kulikuwa na Anasisitiza kuwa “kero” nyingi za vijana wetu wajue njia tulizopitia
shinikizo kutoka nje, mtazamo Muungano zimefanyiwa kazi kwa na magumu yaliyotukuta hadi
wangu ni kwamba Muungano kushauriana kati ya pande mbili kuufikisha Muungano ulipo sasa,”
huu ulishakuwepo tangu awali. na kwamba masuala mengine anasema Mama Samia akiongeza:
Watu wa pande hizi walishakuwa mengi ya kikatiba yameingizwa
na mahusiano ya kindugu na kwenye Katiba Inayopendekezwa. “Muungano huu ni zaidi ya neno
kibiashara,” anasema Mama Samia. “Kero chache zilizobaki kuungana. Leo hii jamii zetu
nazo zinatatulika na zimeoleana, watu wamejenga,
“Kero” za Muungano zinazungumzwa na pande zote. wanamiliki ardhi, mali na wanaishi
Akizungumzia kile kinachoitwa katika kila upande wa Muungano.
kuwa kero za Muungano, Mama “Katika Katiba Inayopendekezwa Tumebadilishana na kurithishana
Samia anasema kwanza ifahamike pia tumeboresha mambo mengi mila na tamaduni zetu na kila
kuwa jambo lolote la kutekelezwa ambayo yana msingi wa kikatiba na nyanja ya maisha. Leo akitokea
kwa pamoja lazima lihitaji ukifika wakati wananchi wakiridhia mtu akasema tu Muungano
mashauriano ya mara kwa mara. itasaidia sana kuboresha Muungano.”. huu hautufai lazima tumkatae.”
Mama Samia Suluhu Hassan ni
“Nakumbuka Tume ya Shelukindo Mawazo ya Waasisi nani?
Mama Samia Suluhu Hassan alizaliwa
iliainisha kero 13 lakini sehemu Yanaenziwa? Januari 27, 1960 visiwani Zanzibar.
kubwa sio kero ila ni mambo Mama Samia katika mahojiano
yaliyokuwa yaliyohitaji na NCHI YETU anashusha Alisoma shule za msingi za Chawaka
mazungumzo, kubadili pumzi kwanza na kuonekana (Unguja), Ziwani (Pemba) na Mahonda
mtindo fulani wa utendaji kuvuta kumbukumbu muhimu (Unguja) kati ya 1966 na 1972.
au sheria na kuyamaliza. anapoulizwa swali hili. Kisha
anazungumza kwa kuonesha Alisoma elimu ya sekondari Ngambo,
“Kuungana na kuishi pamoja uthabiti wa mawazo yake kuwa Unguja (1973-1975) na Lumumba, Unguja
hadi sasa miaka 53 si jambo mawazo ya waasisi wa Muungano (1976). Alisoma Chuo Cha Maendeleo
dogo kwa sababu hata mataifa ambao ni Mwalimu Julius Mzumbe katika eneo la maendeleo ya
makubwa duniani yaliyojaribu uchumi wa jamii na baadaye kupata
shahada ya uzamili kutoka Chuo Kikuu
cha Southern New Hampshire nchini
Jarida la Nchi Yetu 2017 Marekani.
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
3 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Muungano wa Tanganyika na
Zanzibar unazidi kuimarika

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Ali Mohamed
Shein akikata utepe kama ishara ya ufunguzi wa Jengo la Afisi Kuu
ya Uhamiaji Zanzibar iliyopo Kilimani, Zanzibar .kushoto ni aliyekuwa
Kamishna Mkuu wa Uhamiaji Tanzania Sylvester Ambokile Mwakinyule

Na Said Ameir-MAELEZO

W akati Muungano leo unatimiza hizo zimekuwa zikifanya kazi zake Sayansi za Bahari pamoja na Idara ya
miaka 53 Watanzania kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa Uhamiaji zimejenga majengo ya kisasa.
hawana budi kufanya rejea ya na zimewezesha serikali kushughulikia Vile vile, katika miaka ya hivi karibuni
walikotoka, walipo na waendako. kwa mapana na kwa ufanisi kero hizo. Taasisi nyingine za muungano
Ni muhimu kufanya hivyo kwa zimeanzisha ofisi zao Zanzibar. Kwa
kuwa ndani ya miaka 53 kumeibuka Moja ya mambo yaliyokuwa mfano Tume ya Sayansi na Tekinolojia
changamoto mbalimbali ambazo yakilalamikiwa sana na waheshimiwa (COSTECH), Taasisi ya Nguvu za
zimeutikisa muungano huo. wabunge na hata wananchi wa Atomiki (TAEC) na Mamlaka ya
kawaida ni kutokuwepo kwa ofisi za Mawasiliano Tanzania (TCRA).
Ni vyema ikaeleweka wazi kuwa, Serikali ya Muungano na taasisi zake
kwa mujibu wa kumbukumbu za Zanzibar. Hata hivyo katika miaka Mapema mwaka huu Sekretarieti
taarifa ya Ofisi ya Makamu wa Rais ya karibuni hatua zimechukuliwa ya Ajira nayo imefungua Ofisi zake
ambayo ndio yenye jukumu la kuratibu kuhakikisha kuwa kunakuwepo Ofisi Zanzibar baada ya Serikali ya Mapinduzi
masuala ya Muungano, changamoto za kudumu za Wizara za Muungano na ya Zanzibar kutoa jengo la ofisi huko
hizo zimekuwa zikishughulikiwa na Taasisi zake katika ardhi ya Zanzibar. Shangani. Hatua hii ina lengo la
kupatiwa ufumbuzi hatua kwa hatua. kuwarahisishia Wananchi wa Zanzibar
Kwa mfano, Ofisi ya Makamu wa Rais kutumia fursa ya kutuma maombi yao
Zipo changamoto ama kero imejenga Ofisi za kisasa na makazi na kufanya taratibu nyingine za ajira
zilizoundiwa Tume za kufanya ya Makamu wa Rais huko Tunguu. katika Ofisi hiyo. Kwa hivyo hatua hii
uchunguzi na kutoa ushauri kwa Halikadhalika Benki Kuu, Mamlaka imesaidia sana kuharakisha utekelezaji
Serikali namna ya kuziondoa. Tume ya Uvuvi wa Bahari Kuu, Taasisi ya wa utaratibu wa mgawanyo wa nafasi
Inaendelea Uk. 4-5
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
4 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

ya Mikopo ya Elimu ya Juu, bado vijana
wa Zanzibar Raiswana
wa fursa
Jamhuri ya mikopo
kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu
ya Muungano wa
ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania, Mhe,
Tanzania. Hivyo ni suala la hiari kuomba
Zanzibar Dkt. John Pombe
au Jamhuri ya Muungano.
Magufuli akipokea
Zipo fursamaelezo
nyingi za kutoka
aina hii kama
kwa Wafanyakazi
vile katika afya ambapo mara nyingi
Wananchi wawaKiwanda Zanzibar cha kufika
Tanzania Matunda
Bara kwa cha Azam
ajili ya matibabu
katika hospitali za rufaa
kilichopo hususan za
Mkoani
Serikali naPwani
binafsi. wakati
Hii ni matokeo
wa ya
ushirikiano
Uzinduzi wa Kiwanda za
mzuri kati ya Wizara
Afya za Zanzibar na Tanzania Bara.
hicho.
Inatarajiwa si muda mrefu wananchi wa
Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi akikata Tanzania Bara nao watakuwa wakienda
utepe kufungua rasmi Jengo Jipya la Tume ya Taifa ya Sayansi na Zanzibar kutafuta matibabu kutokana
Teknolojia Tanzania { COSTECH } Ofisi ya Zanzibar liliopo ndani ya na jitihada zinazofanywa Serikali
majengo ya zamani ya ilichokuwa kiwanda cha Sigara Maruhubi Nje ya Mapinduzi Zanzibar kuimarisha
kidogo ya Zanzibar. sekta ya afya Unguja na Pemba.
wadogo na wapo wanaofanya
za ajira katika Taasisi za muungano.
biashara ndogo ndogo na kutoa Katika kuhakikisha inatekeleza
Watu wa pande hizi mbili wamekuwa
huduma mbalimbai ambazo majukumu yake ya kuwatumikia
na uhuru wa kutembeleana, kuishi
zinachangia uchumi wa nchi. Wapo wananchi wa pande zote za Muungano,
pamoja na kufanya shughuli zao za
pia Wazanzibari wanaofanya kazi Serikali ya Jamhuri ya Muungano
kuendeleza maisha yao kwa pamoja
wakiwa wameajiriwa katika sekta imekuwa ikibuni miradi ya kujenga
bila ya kubugudhiana. Katika kipindi
mbalimbali za umma na binafsi. ustawi wa wananchi hao. Moja ya miradi
cha miaka 40 iliyopita kumekuwepo
na kasi kubwa ya watu wa pande zote hiyo ni ile inayosimamiwa na Mfuko wa
Kwa upande mwingine, wapo Maendeleo ya Jamii (TASAF). Mfuko
mbili kuhamia upande mwingine
Wawekezaji wengi kutoka Tanzania huo ulioundwa na Serikali ya Jamhuri
kuchangamkia fursa za maendeleo
Bara waliowekeza katika visiwa vya ya Muungano wa Tanzania lengo lake ni
iwe ajira, uwekezaji na biashara.
Unguja na Pemba kwenye Sekta za kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii.
Utalii, Ujenzi na huduma nyingine huku
Hapana shaka watu wengi wa Zanzibar
Wananchi wengine wakipata ajira, zaidi Tangu awamu ya kwanza ya mradi hadi
wamehamia Tanzania Bara kutafuta
katika sekta binafsi hasa Utalii na ujenzi. sasa katika awamu ya tatu, imekuwa
fursa za kujiendeleza kimaisha na ni
dhahiri kuwa wamefanikiwa kupata ikitekeleza malengo yake kwa ufanisi
Katika Sekta ya Maendeleo ya na kwa mafanikio makubwa kwa
fursa hizo na kupata mafanikio
Jamii hususan elimu kumekuwa na kubadili hali za maisha za wananchi.
makubwa. Hivi sasa Wazanzibari
muingiliano mkubwa wa vijana wa
wengi wanamiliki biashara na makazi
Zanzibar na Tanzania Bara. Kabla Katika awamu ya tatu inayoendelea
sehemu mbalimbali za Tanzania Bara.
ya Zanzibar kuwa na Vyuo Vikuu, sasa ambayo ilianza mwaka 2012 lengo
vijana wake walilazimika kufuata kubwa ni uhawilishaji wa fedha kwa
Katika kila kona ya Tanzania
fursa za elimu ya juu Tanzania bara. kaya masikini ambapo baada ya kaya
Bara, Wazanzibari wametaradadi
wakifanya shughuli mbalimbali masikini kutambuliwa hupatiwa fedha
Hivi sasa Zanzibar ina Vyuo Vikuu na huduma nyingine kujikimu kimaisha.
za biashara. Wapo wanaomiliki
vitatu lakini kwa sababu ya muungano
viwanda na biashara kubwa za kuuza
bado vijana wake wanaendelea Mpaka kufikia Januari 2017, mfuko
na kununua. Wapo wanaoshiriki
kutumia fursa zilizoko Tanzania huo umetumia jumla ya Shilingi
kilimo kikiwemo cha biashara huku
Bara kupata elimu ya juu. Vijana wa Bilioni 206.7. Kati ya fedha hizo
wakimiliki mashamba makubwa.
Tanzania Bara nao sasa wanajiunga Shilingi Bilioni 199.3 zimetumika
na Vyuo Vikuu vilivyoko Zanzibar. Tanzania Bara na Shilingi
Wapo pia wanaomiliki migodi na
wengine wachimba madini wadogo Bilioni 7.4 zimetumika Zanzibar.
Pamoja na Zanzibar kuwa na Bodi yake

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
5 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Hapana shaka kuwa hatua hizi na
nyingine zinazoendelea kuchukuliwa
na serikali zote pamoja na harakati
za wananchi wenyewe ni kielelezo sio
tu cha umadhubuti wa muungano
lakini pia dhamira ya kweli
waliyonayo watanzania kuendeleza
na kuimarisha muungano wao.

Wakati muungano ukitimiza miaka 53,
ni jambo la kufurahisha na kujivunia
kuona kuwa wananchi wa pande zote
mbili wamekuwa mstari wa mbele katika
kutumia fursa zilizopo pande zote za
muungano. Kwa maana hiyo watu wa
pande zote wanajiona watanzania zaidi
kuliko Uzanzibari na Utanzania Bara.
Baadhi ya Wafanyakazi wa Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi katika
Bahari kuu wakiwa katika picha ya pamoja mbele ya jengo la ofisi
hiyo iliyopo Mjini Zanzibar

Muungano Umeleta Chachu ya
Maendeleo

Na Jovina Bujulu-MAELEZO

K ipindi cha miaka 53 ya Muungano
wa Tanganyika na Zanzibar,
Tanzania imeshuhudia mafanikio
makubwa katika kupanuka kwa
demokrasia, umoja wa kitaifa, amani
na utulivu na mafanikio ya kiuchumi.

Mafanikio hayo yameimarisha,
kudumisha amani na mshikamano
kwa wananchi na yamekuwa ni
chachu katika kuuenzi Muungano huo.
Katiba na Sheria ni moja ya mafanikio
ya Muungano. Katiba ndiyo sheria
mama inayotoa utaratibu wa kuongoza
nchi . Katiba hii inathaminiwa na
kulindwa na viongozi na wananchi
wa pande zote mbili za nchi.
Rais wa Awamu ya Nne, Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete akimkabidhi
Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Iddi kitabu cha Kuwepo kwa Demokrasia ya Vyama
uzinduzi wa awamu ya tatu ya Mfuko wa Maendeleo ya Jamii (TASAF vya siasa, kunaonyesha ukomavu
III) katika Uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma Agosti 15, 2012. kushoto wa hali ya juu katika nyanja ya siasa
ni aliyekuwa Spika wa Bunge Mhe Anne Makinda. . Mfumo wa vyama vingi vya siasa

6
Inaendelea Uk.6-7
Jarida
Jaridala
la Nchi
WizaraYetu 2017
ya Habari
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
6 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

nchini ulianza mwaka 1992 , kuanza
kwa mfumo huu ni ushahidi tosha wa
uimarishaji wa demokrasia na uwazi
katika uendeshaji wa shughuli za umma.
Muungano unatokana na historia
ya uhusiano wa kidugu uliokuwepo
baina ya watu wa nchi hizi mbili
wakiunganishwa na lugha ya Kiswahili.
Uhusiano huu umechangia kwa kiasi
kikubwa kuleta Utaifa na Umoja.

Kipindi chote cha Muungano
kimeshuhudia hali ya Amani na
Utulivu , mambo hayo kwa kiasi
kikubwa yamewezesha kukua na
kupanuka kwa shughuli za kiuchumi,
kisiasa na kijamii kwa ufanisi mkubwa
hivyo kuleta maendeleo kwa wananchi.
Aidha, kuwepo kwa Demokrasia na
Uhusiano wa nchi na nchi, Kikanda,
na wa Kimataifa, kumedumisha na Bi Safia Hashim, Mtengenezaji na Muuzaji wa mapambo na sabuni
kuimarisha ujirani mwema na kufungua zitokanazo na zao la mwani akimuelezea Naibu Waziri Mpina faida na
ukurasa wa ushirikiano kati ya Tanzania matumizi ya zao hilo katika maonyesho yaliyoandaliwa na Tume ya
na mataifa mengine duniani. Uhusiano Sayansi na Teknolojia COSTECH hivi karibuni Unguja.
huu umetoa fursa mbali mbali za
kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. , mbuga za wanyama, mandhari na elimu kwa wananchi walio wengi.
fukwe za Zanzibar pamoja na Mji Muungano pia umefanikisha
Muungano umekuza shughuli za Mkongwe zinaipa Tanzania nafasi Uwezeshaji wananchi kiuchumi
kiuchumi na kuongeza pato la nzuri ya kukuza utalii ulimwenguni, na kuongeza fursa za ajira. Hii
Mtanzania kwa mwaka kutoka Ulinzi na Usalama umeimarishwa imewezekana kutokana na wananchi
chini ya dola 50 kabla ya Muungano kama vile usalama wa mipaka ya kuwezeshwa katika shughuli za
na hadi kufikia dola 683 mwaka nchi ikiwa ni pamoja na usalama kiuchumi na kuongeza ajira kupitia
2012. Hali hii imewawezesha wa raia na mali zao na kufuatilia kwa miradi na programu mbalimbali za
wananchi kuinuka kiuchumi na karibu uingiaji na utokaji wa watu maendeleo. Programu hizo ni pamoja
kujiondoa katika hali ya umaskini. nchini na wahamiaji haramu. Kuwepo na Mfuko wa Maendeleo ya Jamii
Kuwepo kwa soko la pamoja kwa usalama nchini ni kivutio tosha Tanzania (TASAF), Programu ya
lisilokuwa na vikwazo vya utawala cha kuongeza idadi ya watalii nchini. Usimamizi wa Mazingira ya Bahari
na uendeshaji, linalojumuisha na Ukanda wa Pwani (MACEMP),
ushirikiano na utengemano wa Aidha, kumekuwepo Mafanikio ya Mradi wa kutoa mikopo kwa ajili
kiuchumi , kumezidi kuimarisha Kijamii,ambayo yamerahisisha utoaji ya miradi midogo midogo (SELF)
hali za wananchi. Hii ni kutokana na wa huduma za jamii katika sekta za na Mradi Shirikishi wa Maendeleo
kuwepo kwa mtiririko wa rasilimali, afya, maji, elimu, ustawi wa jamii na ya Kilimo na Uwezeshaji (ASDP).
bidhaa, mitaji, watu, na makazi. Upatikanaji wa huduma hizo
huduma mbalimbali baina ya ni kielelezo kinachoonyesha kuwa Mfano wa mafanikio ya uwezeshaji
Tanzania Bara na Zanzibar. Muungano unasimamia utu, usawa wananchi ni katika ziara ya Naibu
na maendeleo ya jamii ya Watanzania. Waziri wa nchi Ofisi ya Makamu
Muungano pia umeweka Mazingira wa Rais, (Muungano na Mazingira)
Mazuri ya Uwekezaji na Vivutio vya Usimamizi thabiti wa Taasisi zilizopewa Mh. Luhaga Mpina kwenye visiwa
Utalii, ambapo umeunganisha rasilimali jukumu la kusimamia Elimu ya Juu vya Unguja na Pemba hivi karibuni
na kupanua wigo wa ushirikiano na umeendelea kuimarisha suala zima ambapo alitembelea taasisi 25 zilizo
kukuza zaidi uchumi wa nchi. Wingi la ubora wa elimu kwa wananchi wa chini ya Muungano na kubaini
na ubora wa vivutio vya utalii umetoa pande mbili za Muungano. Taasisi maendeleo makubwa yaliyopatikana
fursa kwa wawekezaji kuwekeza kama Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, kutokana na usimamizi madhubuti.
katika maeneo mbalimbali nchini. Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu na Katika miradi hiyo alishuhudia
Baraza la Taifa la Mitihani zimefanikiwa maendeleo makubwa katika miradi
Vivutio kama vile mlima Kilimanjaro kwa kiasi kikubwa kutoa fursa za iliyotekelezwa na Mfuko wa Maendeleo

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
7 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Naibu Waziri wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Mhe.Luhaga Mpina akiangalia ujenzi wa
miradi nyambu ya pili pwani ya kizingo wakati wa ziara yake kutembelea Miradi ya
Mazingira inayosimamiwa na Muungano hivi karibuni Zanzibar.

ya Jamii (TASAF) ambapo jumla ya Sekta ya Sayansi na Teknolojia pia Hakika mwenye macho haambiwi
shilingi bilioni 31.5 zilitumika katika imepata mafanikio makubwa. Serikali tazama kwani mafanikio ya
miradi ya kilimo, maji, barabara, na ya Jamhuri ya Muungano imetoa Muungano kwa kipindi cha miongo
ujenzi wa miundombinu mbalimbali kipaumbele katika masuala ya Sayansi, mitano na ushehe ni dhahiri.
huku kaya 33,068 zikiwa zimenufaika Teknolojia na Ubunifu kwa kuanzisha
na mpango wa kunusuru kaya maskini. na kugharamia taasisi za utafiti kwa Watanzania inabidi wajivunie
lengo la kutafiti, kukusanya kutunza Muungano kwani ni Muungano pekee
TASAF, pia imeweza kutekeleza na kusambaza taarifa za sayansi na ambao umedumu Afrika kwa kipindi
jumla ya miradi 1,068 visiwani humo teknolojia nchini. Takwimu za mwaka kirefu, itakumbukwa ule wa Senegal
ikiwemo maji, afya, elimu, kilimo,uvuvi 2014 zinaonyesha kuwa , Serikali ya na Gambia haukudumu muda mrefu.

H
na ujenzi
eko wa matuta yenye urefu wa
Wizara ya Muungano iliwezesha
Waziri wa Habari,Utamaduni,Sanaakupatikana
na Hayati Mwalimu Julius Kambarage
kilometa 1.4 umefanyika ili kuzuia
Habari,Utamaduni,Sanaa na kwa wataalamu
Michezo, na watafiti
Mhe.Nape Moseswa Nnauye
nyanja Nyerere na Sheikh Amani Abeid
Michezo kwa kusimamia
chumvi zisiingie ujenzi wa
katika mashamba ya alisema kwa ambapo
mbalimbali kufanikisha
kilahilo kumeifanya
watu milioni Karume ni watu wa kukumbukwa sana
mageti ya kielektroniki katika kuboresha
wakulima na hivyo kuokoa ekari 500 Tanzania kuwa nchi ya kwanza
moja kuna watafiti 674 na hivyo kuwa na kwani ndio waasisi wa Taifa la Tanzania.
makusanyo yatokanayo na michezo mageti ya kisasa katika ukanda huu wa
za mazao mbalimbali na kuwawezesha kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa
iinayofanyika Uwanja wa Taifa. Afrika Mashariki. Na hii ni sehemu nzuri. “TASAF, pia imeweza
wananchi kuwa na uhakika wa mavuno. nchi saba za Afrika zenye watafiti wengi,
Hizo ni pongezi zilizokuwa zikitolewa kwa Kukamilika kwa ujenzi wa mageti hayo kutekeleza jumla ya miradi
uongozi wa Wizara unaotekelezwa
Mradi mwingine kutoka kwa wadau na kunafuatiwa na agizo lahayo,
Kutokana na mafanikio Waziri Mkuu
tunaona 1,068 visiwani humo ikiwemo
wa michezo hivi karibuni mara baada ya Mhe.Kassim Majaliwa alipofanya ziara
serikali ya Muungano ni mradi wa
kuzinduliwa kwa mfumo wa kisasa wa
kuwa Muungano wa Tanzania
ya kikazi uwanjani hapo mnamo Februari
maji, afya, elimu, kilimo,uvuvi
umeme
mageti ya kutoka Tanga ambayo
kieletroniki kwenda hutumia
Pemba umedumu
17,2016 na na kumwagiza
kuimarika kutokana
Waziri wana na ujenzi wa matuta yenye urefu
ambao umegharimu
kadi maalumu ambazo shilingi
ndiyobilioni 82
huruhusu dhamira za dhati za umojanawaliokuwa
Habari,Utamaduni,Sanaa Michezo wa kilometa 1.4 umefanyika
na una uwezo
mageti wa kuzalisha
kufunguka na mtumegawati
kupita. nao waasisi kuwa
kuhakikisha wake,sera
ujenzisahihi za Serikali
huo unakamilika
Hivyo
20 za basi namna hiyo
umeme ya mageti
na hivyo hayo
kusaidia kwa mbili
zote haraka kwa kuwa
na jitihada ni sehemu
zinazoendelezwa ili kuzuia chumvi zisiingie
yanavyofanya kazi ndiyo huleta tafsiri
kuchochea shughuli za kiuchumi na
ya mkataba wa ujenzi wa uwanja.
na viongozi waliofuata pamoja na katika mashamba ya wakulima
ya mfumo wa mageti ya kieletroniki.
kuongeza idadi ya watumiaji wa umeme kuungwa
Pamoja na mkono na Nnauye
hayo Waziri wananchi wa
alieleza na hivyo kuokoa ekari 500 za
kutoka 14,000katika
Akizungumza hadi makabidhiano
kufikia 28,000.
ya Jamhurimfumo
kuwa ya Muungano wa Tanzania.
huo umeandaliwa na mazao”
mageti hayo ya kieletroniki yaliyoko katika Kampuni ya kizalendo ya SELCOM
Uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam

Jarida
Jarida la la Nchi
Tume ya Yetu 2017
Taifa ya Uchaguzi
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige
8 Vita Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Miaka 53 ya Muungano na Mapambano
Dhidi ya Dawa za Kulevya.

Waziri Mkuu Mhe.Kassim Majaliwa akizungumza na Mawaziri na Wajumbe wa Baraza
la Taifa la Udhibiti wa Dawa za Kulevya Nchini wakati akifungua kikao cha Baraza
hilo hivi karibuni Jijini Dar es Salaam.
Na Frank Shija - MAELEZO huo, lakini watanzania wanatajwa vitendo vya utoaji rushwa na hata

V
pia kuwa miongoni mwa watu kuingilia mfumo wa utoaji maamuzi
ita dhidi ya dawa za kulevya, hivi
wanaotumia dawa hizo haramu. na wakati mwingine huangukia
sasa, ni moja kati ya vipaumbele
Humu nchini kwa muda mrefu serikali kwenye chaguzi za nchi hivyo
katika mapambano dhidi ya vitendo
zetu zimekuwa zikichukua hatua kuhatarisha usalama wa nchi.
vinavyorudisha nyuma maendeleo
mbali mbali katika kupambana na
ya mwanadamu duniani kote.
uingizaji, usambazaji na matumizi ya Katika kipindi cha miaka kumi
dawa za kulevya. Katika nchi nyingi iliyopita kumekuwepo na jitihada
Vita dhidi ya dawa za kulevya, hata hivyo,
ikiwemo Tanzania athari za biashara za dhati za kupambana na dawa za
vinakabiliwa na changamoto kubwa
ya dawa za kulevya zimeongezeka kulevya nchini. Katika kuhakikisha
kwa kuzingatia kuwa biashara hiyo
hadi kutishia usalama wa nchi. vita hivyo vinafanikiwa, Serikali
imeota mizizi na kujiimarisha chini ya
kupitia Bunge la Jamhuri ya
magenge makubwa ya wafanyabishara
Kama inavyoeleweka biashara ya dawa Muungano wa Tanzania, ilipitisha
na watu wenye ushawishi mkubwa
za kulevya ni biashara inayohusisha sheria Namba. 5 ya mwaka 2015 ili
waliojenga mtandao madhubuti wenye
fedha nyingi ambazo zikiingia katika kuvipa nguvu vita dhidi ya dawa hizo.
usiri mkubwa na mbinu za hali juu
mzunguko wa fedha wa nchi huathiri
katika ngazi za kitaifa hadi kimataifa.
sana uchumi kwa kuwa fedha hizo Kupitishwa kwa sheria hiyo
hazioneshi thamani halisi ya uchumi kunadhihirisha dhamira ya dhati ya
Tanzania inatajwa kuwa moja kati
wa nchi badala yake fedha nyingi Serikali ya Jamhuri ya Muungano
ya nchi zenye raia wake waliomo
zinazagaa na kuleta taswira tofauti wa Tanzania ya kuhakikisha
katika mtandao mkubwa wa biashara
ya uchumi dhidi ya uhalisia wake. biashara hii haramu ya dawa za
ya dawa za kulevya. Pamoja na raia
Fedha hizo ‘chafu’ mbali ya kuathiri kulevya inapigwa vita kikamilifu na
wake kuhusishwa katika mtandao
uchumi, nyingine hutumika katika kutokomezwa kabisa ili kuokoa taifa
Inaendelea Uk. 9
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
9 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

la Tanzania kutoka kwenye janga hili.
Ndio maana Rais wa Jamhuri ya
Muungano wa Tanzania Dkt John
Pombe Magufuli, wakati akimuapisha
Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya
Kudhibiti na Kupambana na Dawa za
Kulevya Rogers Sianga, alimpongeza
Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete
kwa kutia saini sheria hiyo, bila
ya ajizi, mara tu baada ya Bunge
kuipitisha kwa kuwa alijua madhara
ya dawa za kulevya katika nchi yetu.

“Nalipongeza sana Bunge la kipindi
cha mwaka 2010 – 2015 chini ya
Spika mstaafu, Mhe. Anne Makinda
lililopitisha Sheria hii baada ya kuona
sheria za mwanzo za kupambana na
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. John Pombe Magufuli
dawa za kulevya hazina nguvu hivyo
akimkabidhi vitendea kazi Bw.Rogers William Sianga baada ya
Wabunge wa wakati ule walisimama kumuapisha kuwa Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Kuzuia na Kupambana
kwa pamoja bila kujali itikadi za vyama na Dawa za Kulevya Ikulu Jijini Dar es Salaam.
vyao wakapitisha sheria hii,” Dkt. watuhumiwa 117 walikutwa na vielelezo
Magufuli alieleza katika hafla hiyo ambapo tayari wamefunguliwa Katika kuhakikisha azma ya kupambana
iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. majalada ya kesi 42 kwa watuhumiwa na dawa za kulevya inafanikiwa
hao na wengine 194 wamefunguliwa Kamishna wa Jeshi la Polisi Zanzibar
Rais Dkt. Magufuli, aliviagiza vyombo majalada licha yakutokutwa na vielelezo. alinukuliwa akisema kuwa jumla ya
vyote vya ulinzi na usalama kuongeza askari Polisi 5 kutoka katika Mikoa
nguvu katika mapambano dhidi ya Kamanda Sirro anasema kuwa vielelezo mitatu ya Zanzibar wamesimamishwa
dawa za kulevya kwa kuhakikisha kadhaa vimebainika ikiwemo dawa za kazi kwa tuhuma za kujihusisha
vinasimamia sheria ipasavyo ili kulevya aina ya Heroin na Cocaine 544, na biashara ya dawa za kulevya.
kukabiliana na tatizo hilo hapa nchini. Marijuana (bangi) Puri 438, Magunia 5
na Nusu pamoja na kete 37 za bangi. Aidha kwa mujibu wa taarifa ya
Kuanzishwa kwa Mamlaka hiyo Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi
kunachochea kasi ya kukabiliana Kwa upande wa Zanzibar,Waziri wa Ayoub Mahmoud Mohamed katika
na uingizaji, usambazaji, utumiaji Nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, operesheni iliyofanyika mwezi
na usafirishaji wa dawa za kulevya Mohamed Aboud aliliambia Baraza Februari 2017, watuhumiwa kadhaa
nchini ambapo mpaka sasa tayari la Wawakilishi kuwa moja ya vipimo wakiwemo watumishi wa vyombo vya
baadhi ya mawakili waliobainika vya utendaji kazi kwa makamanda ulinzi wanashikiliwa na jeshi la Polisi
kuchezea kesi zinazohusu dawa za wa jeshi la Polisi ngazi ya Mikoa na wakihusishwa na dawa za kulevya
kulevya wamefikishwa mahakamani Wilaya ni namna wanavyofanikisha huku maduka 26 yakigunduliwa
kwa hatua zaidi, huku onyo kali vita dhidi ya dawa za kulevya. kujihusisha na biashara hiyo haramu.
likitolewa kwa Mahakimu na Majaji
watakao thubutu kujihusisha na Waziri Aboud alibainisha kuwa Kama walivyoeleza viongozi mbalimbali
udanganyifu wa aina yoyote katika kuanzishwa kwa Tume ya Kupambana na vita hivi ni vya kila Mtanzania, ni wajibu
kushughulikia kesi za dawa za kulevya. Dawa za Kulevya Zanzibar, ni miongoni wetu kutoa ushirkiano kwa vyombo
mwa hatua zinazothibitisha dhamira husika vilivyokabidhiwa jukumu
Kamishna Mkuu Sianga anasema kuwa, ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar la kusimamia na kuratibu vita hivi.
kamwe hakuna yeyote anayehusika katika kupambana na dawa za kulevya.
na dawa za kulevya ambaye atabaki Ni muhimu kwa wananchi kuelewa
salama katika vita hii ambayo yeye Aidha, amewataka wananchi kutoa kuwa, pamoja na kuharibu uchumi
amekabidhiwa kama Mkuu wa Mamlaka ushirikiano na taarifa za kuwepo wa nchi na kusababisha madhara kwa
inayohusika kuongoza mapambano. kwa dawa za kulevya au mtu watumiaji wa dawa hizo,ni muhimu kwa
anayejishughulisha na biashara watanzania kutojihusisha na biashara
Kwa upande wake Kamanda wa polisi hiyo ambayo hivi sasa viongozi hii haramu kwani inaharibu taswira
Kanda Maalum ya Dar es Salaam wametangaza kuwa ni janga la kitaifa. yao miongoni mwa jamii ya kimataifa.
Kamishna Simon Sirro alisema

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
10 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Uhakiki Vibali vya Ukaazi kwa Njia ya
Mtandao Vyashamirisha Muungano

Kamishna Jenerali wa Idara ya Uhamiaji., Dkt. Anna Makakala akifafanua
jambo kwa waandishi wa habari (hawapo pichani) wakati wa uzinduzi
wa mfumo mpya wa kielektroniki wa uhakiki vibali vya ukaazi ujulikanao
kama “E – Verification” jijini Dar es Salaam

Na Frank Mvungi-MAELEZO Bara na Zanzibar ili kuondoa wa makampuni na wote wenye
mkanganyiko wa ukaazi nchini. vibali vya ukaazi kutoa ushirikiano

W akati Tanzania inaadhimisha
miaka 53 ya Muungano,Idara
ya Uhamiaji imedhamiria kuondoa
Akizungumza Katika uzinduzi wa
katika kipindi chote cha zoezi hili.

mfumo huo, Kamishna Jenerali Aidha,Idara inawahamasisha wadau wa
tatizo la vibali feki vya ukaazi kwa wa Uhamiaji, Dkt. Anna Makakala huduma za kijamii kufika wao wenyewe
kuanzisha mfumo wa kielektroniki anabainisha kuwa kampuni,taasisi na katika Ofisi za Idara ya Uhamiaji
“e- verification” kupitia tovuti mashirika binafsi baada ya kuhakiki zilizopo nchi nzima kuanzia ngazi ya
yake ya www.immigration.go.tz. vibali vya wageni wao kupitia mfumo Wilaya,Mikoa,Makao Makuu,kwani
huo, watatakiwa kuwasilisha taarifa za huduma za Uhamiaji hazina uwakala.
Lengo la Mfumo huu ni kuimarisha vibali hivyo katika Ofisi za Uhamiaji
udhibiti wa wageni wanaoishi hapa za Mikoa zilizopo katika maeneo yao Akizungumzia mpango huo,Dkt.
nchini pamoja na kuzuia mianya ya endapo watabaini kuna matatizo. Makakala amesema kuwa mfumo huo ni
upotevu wa maduhulii ya Serikali. muarobaini wa changamoto zilizokuwa
Mfumo huu ni rahisi na unatoa Idara ya Uhamiaji inatoa muda wa zinajitokeza kabla ya kubuniwa kwake.
fursa kwa waajiri na wageni wote siku 90 tangu tarehe ya kuzinduliwa
wenye vibali vya ukaazi kuhakiki kwa mfumo huu ili kuhakiki taarifa Juhudi hizi ni za kupongezwa
kumbukumbu za vibali vyao ili kujua za vibali vya wageni. Baada ya kuisha kwa kuwa zitaongeza mapato ya
kama vimetolewa na mamlaka husika. muda huo,wale wote ambao watakuwa Serikali kwa kiasi kikubwa hivyo
hawajahakiki vibali vyao hatua nyingine kuchochea maendeleo ya Taifa.
Mfumo huu utatumika katika pande za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.
zote za Muungano yaani Tanzania Katika hili waajiri na wamiliki Faida za Mfumo huu ni kuondoa
Inaendelea Uk. 11
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
11 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

tatizo la raia wa kigeni kuishi nchini Tano inayolenga kuwasogezea Ni ukweli usiopingika kuwa ukaazi
bila kuwa na vibali vya ukaazi kwa wananchi huduma na kuleta tija. usio halali limekuwa kati ya matatizo
kuwa hali hiyo inaweza kuleta au sugu hapa nchini. Mfumo huu
kuchochea vitendo vya kihalifu. Katika zama hizi ambapo ulimwengu utapunguza ama kuondoa kabisa
umekuwa na maendeleo ya suala la ukaazi haramu nchini.
Mfumo huu ni kielelezo cha mikakati Sayansi na Teknolojia ni dhahiri Mfumo huu utasaidia
madhubuti ya Idara hii katika kuwa Tanzania nayo haiko nyuma
kuondoa tatizo la raia wa
kuongeza tija kwa kuboresha mifumo kwa kuzingatia maendeleo haya
yake ya kiutendaji ili kuendana hasa kuanza kwa mfumo huu. kigeni kuishi nchini bila
na kasi ya Serikali ya Awamu ya kuwa na vibali, Dkt. Anna
Makakala

Kamishna Jenerali wa Idara ya Uhamiaji Dkt. Anna Makakala (kulia) akifuatilia uzinduzi wa mfumo
mpya wa kielektroniki wa uhakiki vibali vya ukaazi ujulikanao kama “E – Verification” mapema wiki
hii jijini Dar es Salaam, katikati ni Afisa Utawala na Fedha wa Uhamiaji Edward Chegero na kushoto ni
Afisa wa vibali na Pasi wa Uhamiaji Musanga Etimba.

Baadhi ya maafisa
Uhamiaji na waandishi
wa habari wakimsikiliza
Kamishna Jenerali wa
Idara ya Uhamiaji Dkt.
Anna Makakala (hayupo
pichani) wakati wa
uzinduzi wa mfumo
mpya wa kielektroniki wa
uhakiki vibali vya ukaazi
ujulikanao kama “E –
Verification”

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
12 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Mfuko wa TASAF Waboresha Maisha
ya Wananchi
Mnufaika wa Mpango wa Kunusuru Kaya Masikini Bi. Claudia Kanyita mkazi wa kijiji cha
Mlanda, wilaya ya Iringa Vijijini akimueleza Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais (Menejimenti
ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora) Angellah Kairuki jinsi serikali kupitia TASAF
ilivyomuwezesha kuboresha maisha kwa kujenga nyumba ya bati na kumudu maisha.
Na Ismail Ngayonga-MAELEZO
huo ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika

T AREHE 26 April 2017, Tanzania
Bara na Zanzibar zinasheherekea
miaka 53 ya Muungano baina ya nchi
la Maendeleo la Uingereza (DFID),
Benki ya Dunia, SIDA, UN Agencies,
BMGF, DFID ambao wote kwa pamoja
Hadi sasa jumla ya Kaya Milioni
1 zenye jumla ya wakazi Milioni
6 tayari zimeandikishwa katika
hizo ambao ulioasisiwa mwaka 1964. wamechangia kiasi cha Tsh Bilioni 731 Mpango wa kunusuru Kaya Maskini
kwa ajili ya utekekezaji wa Mfuko huo. katika kipindi cha Awamu ya I na II
Miongoni mwa faida ya Muungano wa pamoja na Serikali ya Jamhuri ambapo hadi sasa asilimia 70 ya vijiji
Tanganyika na Zanzibar ni pamoja na ya Muungano wa Tanzania. vyote vya Tanzania Bara na Zanzibar
usimamizi na utekelezaji wa miradi ya vimeandikishwa katika Mpango huo.
pamoja inayoishirikisha jamii ambayo Tangu kuanzishwa kwa Mfuko huo
lengo lake ni kumaliza umasikini Novemba 2000, TASAF imeweza Akizungumza katika mahojiano
kwa kuongeza kipato cha wananchi. kuleta manufaa makubwa ya kijamii maalum na Mwandishi wa makala
na kiuchumi kwa wananchi wa pande haya, Mkurugenzi Mtendaji wa TASAF
Mfuko wa Maendeleo ya Jamii zote mbili za Muungano wa Tanzania. Ladslaus Mwamanga anasema tangu
(TASAF) kuanzia awamu ya kwanza kuasisiwa kwake miaka 16 iliyopita,
hadi ya tatu umekuwa ukitekelezwa Madhumuni ya kuanzisha mfuko mfuko huo umekuwa ukitekeleza
kwa pamoja na serikali mbili ikiwa huo ilikuwa ni kusaidia jitihada za miradi mbalimbali ya maendeleo katika
ni ishara ya kuimarisha Muungano kuboresha maisha ya wananchi kwa maeneo ya Tanzania Bara na Zanzibar.
kwa lengo la kuboresha maisha ya njia ya ujenzi wa miradi ya maendeleo
wananchi wenye kipato cha chini. hususani katika sekta za elimu, afya, Anaongeza kuwa Wananchi wa Pande
maji, miundombinu, kilimo na ufugaji. zote za Muungano wameendelea
Madhumuni makuu ya TASAF kupewa mafunzo ya namna bora zaidi
ni kujenga uwezo wa jamii na TASAF iliyonzishwa kwa majaribio ya kutekeleza miradi ya kiuchumi
wadau katika kuainisha matatizo, na Serikali mwaka 1999 ilianza na hivyo kuinua hali zao za maisha,
kuyachambua, kupanga mikakati rasmi utekelezaji wa majukumu ambapo utekelezaji wa miradi hiyo
na kutekeleza miradi ya maendeleo yake mwaka 2000 mfuko kujikita umesadia kuwaondolea kero wananchi
endelevu kupitia uboreshaji wa zaidi katika miradi ya ujenzi wa hususani ya umaskini wa kipato.
huduma za kijamii na kiuchumi. madarasa, nyumba za walimu,
zahanati, maji na barabara za vijiji “Serikali kupitia TASAF imeweka
Wadau na Wafadhili Wakuu wa mfuko vyote vya Tanzania Bara na Zanzibar. mfumo dhabiti wa ufuatiliaji wa
Inaendelea Uk. 13
Jarida la Nchi
Jarida Yetu
la Nchi Yetu2017
2016
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
13 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
fedha zinazotolewa kwa walengwa wa
Mpango, utaratibu huo unazingatiwa
kwa kushirikisha Halmashauri
za Wilaya ambazo hutekeleza
jukumu hilo kwa kushirikiana
na Idara ya Ukaguzi wa Ndani ya
TASAF” anasema Mwamanga.
Anasema Awamu ya I (2000-2005) na
II 2005-2012) ya TASAF ililenga zaidi
katika ujenzi wa miradi ya maendeleo
hususani sekta za elimu, afya, maji,
miundombinu, kilimo na ufugaji
pamoja na ujenzi wa barabara za vijiji
vyote vya Tanzania Bara na Zanzibar.
Awamu ya III ya TASAF, Serikali Wakazi wa kijiji cha Mzuri -Makunduchi mkoa wa Kusini Unguja
pamoja na mambo mengine imelenga wakiwa katika mradi wa kitalu cha miti moja ya mradi ulioibuliwa
kuhawilisha fedha kwa kaya maskini na wanufaika wenyewe kupitia mradi wa PWP unaoendeshwa na
kwa masharti ya kaya hizo kupeleka TASAF
watoto shule na watoto wadogo chini
ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri Waziri Kairuki anasema Mfuko huo
ya umri wa miaka 5 kupelekwa kliniki.
ya Muungano wa Tanzania tangu pia kupitia mpango wa ajira za muda
TASAF awamu ya kwanza hadi ya umeweza kuandaa miradi 1880 kutoka
Katika maalum na Mwandishi wa
tatu huku ukiwa mkombozi kwa katika vijiji 1316, Mitaa 187 kwa
makala haya, Waziri wa nchi katika
wananchi wa Unguja na Pemba katika upande wa Tanzania bara na Shehia
Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais,
kupambana na umasikini” anasema. 70 katika Mamlaka za Serikali za
ambayo ndio inayosimamia na kuratibu
Mitaa 40 ya Wilaya zote za Zanzibar.
shughuli za TASAF, Mohamed Aboud
Baadhi ya wananchi walioingizwa
Mohamed, anasema mradi wa mfuko
katika Mfuko wa TASAF wamekiri Anaitaja miradi hiyo kuwa ni ujenzi
huo ni mfano wa miradi yenye sura halisi
kupiga hatua ya maendeleo na au ukarabati wa majosho, uanzishaji
ya Muungano kwa kuwa inatekelezwa
wametoa mwito kwamba watu wa vitalu vya miche ya miti,
na kusimamiwa na serikali zote mbili.
wengine ambao hawajaingizwa katika uchimbaji wa visima, uboreshaji wa
mfuko huo watambuliwe harak.a barabara vijijini, uhifadhi wa vyanzo
Kwa mujibu wa Aboud anasema
Akida Waziri Khamis mkazi wa kijiji vya maji na mazingira kwa jumla.
mpaka sasa kiasi cha Tsh Bilioni 13.6
cha Donge mkoa wa Kaskazini Unguja Kwa mujibu wa Waziri Kairuki,
zimetolewa na TASAF kwa ajili ya
ameanzisha biashara na anatajwa kuwa Ofisi ya mfuko wa TASAF makao
kugharamia kaya 33,400 zilizopo
mfano wa mafanikio ya malengo ya makuu imeandaa Masjala maalum
katika Shehia 204 katika Mpango wa
TASAF. Akida (64) anasema mara baada iliyowezeshwa kutunza taarifa zote
kunusuru Kaya maskini Zanzibar
ya kuingizwa katika orodha ya watu za kaya za walengwa Milioni 1.1.
Aidha, Waziri huyo anabainisha kuwa
wanaohitaji fedha za Mfuko wa TASAF
miradi ya TASAF imeleta mabadiliko
alitafuta miradi ambayo imemuwezesha “Kwa kutumia Ofisi ya Taifa ya Takwimu
makubwa katika kuwapatia wananchi
kunyanyua hali ya maisha yake. Tanzania Bara na Ofisi ya Mtakwimu
na kuimarisha huduma za jamii
Mkuu wa Serikali ya Zanzibar kazi
zikiwemo ujenzi wa shule, zahanati
“Fedha nilizokuwa nikipewa na TASAF ya ukusanyaji wa taarifa za awali za
hadi upatikanaji wa maji safi na salama.
niliamuwa kuziweka kidogo kidogo na walengwa katika Mamlaka za Serikali
baadaye kununuwa ardhi (shamba) kwa za Mitaa 18 zinazohusika ilikamilishwa
Anasema, utekelezaji wa mradi wa
ajili ya kilimo na kufanikiwa kuotesha na jumla ya kaya 7,319 zilifanyiwa
TASAF tangu awamu ya kwanza
miti ya aina mbalimbali ikiwemo tathimini” alisema Waziri Kairuki.
inatekelezwa katika misingi ya
mikarafuu na miembe,” anasema Akida. Mfuko wa TASAF unatajwa kwenda
kuwashirikisha wananchi moja
sambamba na malengo ya Mpango
kwa moja kwa kuwapa fursa ya
Akiwasilisha Hotuba ya Makadirio ya wa Kupunguza Umasikini Zanzibar
kutambua matatizo yao na kuyapatia
Bajeti ya Ofisi ya Rais- Menejimenti ya (MKUZA), Mkakati wa Kukuza
ufumbuzi kwa njia za ushirikishwaji.
Utumishi wa Umma, Waziri wa Nchi Uchumi na Kupunguza Umasikini
Ofisi ya Rais-UTUMISHI, Angellah Tanzania (MKUKUTA), Dira ya
“Mradi wa mfuko wa maendeleo ya
Kairuki anasema hadi sasa jumla ya Maendeleo ya 2020 na utekelezaji
jamii TASAF ni mfano wa miradi
kiasi cha Tsh. Bilioni 275 zilihawilishwa wa Ilani ya Uchaguzi ya Chama
inayotekelezwa na kusimamiwa kwa
kama ruzuku kwa kaya maskini Milioni Cha Mapinduzi 2015-2020 kwa
pamoja kati ya Serikali ya Mapinduzi
1.1 zilizoko Tanzania Bara na Zanzibar. lengo la kupambana na umasikini.

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 Mkono
“Tuunge ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige
Jitihada za Kupinga Rushwa na Ufisadi Vita
na
14 Dawa za
Tuimarishe Kulevya
Uchumi wana Kufanya
Viwanda Kazi
kwa kwa Bidii”Yetu”
Maendeleo

Mchango wa Diaspora Katika
Maendeleo na Uwekezaji
mwaka katika makongamano kama haya
ni moja ya mikakati ya serikali ili kutoa
fursa za majadiliano kila mwaka ambayo
lengo lake ni kuweka daraja la kudumu
kati ya Serikali na wanadiaspora.

Vile vile, utamaduni wa kuwa
na mkusanyiko huo kila mwaka
unaleta taswira nzuri ya uzalendo
na mshikamano wa watanzania hao
na wenzao wanaoishi nchini kitu
ambacho kinathitisha utaifa wa
watanzania na mapenzi makubwa
waliyonayo miongoni mwao.
Katika makongamano hayo watanzania
wanaoishi nchi zaidi ya 20 na wadau wa
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dk Ali Mohamed maendeleo nchini wamepata fursa ya
Shein, na Viongozi wa meza kuu wakisimama wakati wa kupigwa Wimbo kujadili masuala muhimu yanayohusu
wa Taifa kabla ya kuaza kwa Kongamano hilo la Diaspora Zanzibar. ushirikishwaji wa Wanadiaspora
katika maendeleo ya nchi.
Na Immaculate Makilika- nyingi hivi sasa, ikiwemo Tanzania,
zimekuwa mstari wa mbele Mathalani katika Kongamano la
MAELEZO mwaka jana Wanadiaspora zaidi ya
kuwatambua na kuwashajiisha

K wa nadharia ya kawaida “diaspora” Wanadiaspora wake kushiriki katika 400 walijiandikisha kupitia mtandao
ni jamii ya watu wa sehemu kuleta maendeleo ya nchi yao. wa Kongamano la Diaspora kutaka
fulani waliotawanyika katika nchi Kwa hivyo, ndio maana, kwa miaka kushiriki hii ikiwa ni mbali ya zaidi
mbalimbali za ughaibuni. Watu hawa mingi sasa Serikali za Jamhuri ya ya wanadiaspora 150 waliobisha hodi
hufanya shughuli tofauti tofauti Muungano wa Tanzania imekuwa katika ofisi zinazohusika na masuala
katika nchi hizo ambapo huweza ikifanya kila jitihada kuwashirikisha ya diaspora nchini kujiandikisha.
kuchangia maendeleo ya nchi zao. watanzania wanaoishi nchi za nje Makongamano haya yamekuwa ya
kujiunga na wenzao wanaoishi mtindo wa ‘nipe nikupe’. Wanadiaspora
Umuhimu wa Wanadispora katika humu nchini katika shughuli za wamekuwa wakitoa uzoefu wao katika
kuchangia maendeleo ya nchi zao za maendeleo ya kiuchumi na kijamii. masuala mbalimbali na kwa upande
asili hivi sasa ni suala linalopigiwa mwingine serikali na washirika wengine
chapuo kote ulimwenguni kutokana Katika kipindi hicho, Serikali imekuwa wamekuwa kila mara wakijitahidi
na ukweli kuwa Wanadiaspora ikiandaa na kuratibu mikutano ya kuwaonesha fursa na changamoto
wamekuwa rasilimali muhimu Wanadiaspora inayofanyika nje ya ambazo kwa pamoja tunaweza
na adhimu kwa nchi zao za asili. nchi ambayo hushirikisha pia wadau kuzikabili na kuzitafutia ufumbuzi.
wa maendeleo nchini. Halikadhalika,
Matokeo ya tafiti nyingi zilizofanywa imekuwa ikiratibu ushiriki wa Ni kweli kuwa tunawahitaji
na mashirika makubwa ya kimataifa wadau mbalimbali kutoka Tanzania wanadiaspora kusadiana kuijenga
na ya kikanda zikiwemo taasisi za katika makongamano ya uwekezaji Tanzania kwa kuwa miongoni mwao
kifedha na za masuala ya kijamii yanayondaliwa na Wanadiaspora wapo waliofanikiwa na kuweza
zimethibitisha umuhimu wa wenyewe kwa kushirikiana na kupata utajiri ambao wanaweza kuja
kuwashirikisha Wanadiaspora Balozi za Tanzania nchi za nje. kuutumia humu nchini au wapo wenye
katika masuala ya kuleta maendeleo. mlahaka mzuri na watu wakubwa
Miongoni mwa mikutano na wenye fedha ambao wanaweza
Mbali ya kuleta maendeleo, tafiti hizo makongamo hayo yalifanyika kuwashawishi kuja kuwekeza kwetu.
zimeonesha pia nafasi waliyonayo katika nchi za Botswana,
Wanadiaspora katika kusaidia Marekani, Namibia, Uingereza, Mbali ya upande huo kuna suala la
kusuluhisha migogoro au kujenga upya Canada, Oman, Kenya, Australia, utalaamu ambapo miongoni mwa
nchi zao za asili baada ya kukumbwa Namibia, Sweden na Denmark. wanadiaspora wapo walioondoka
na majanga yakiwemo na vita. nchini wakiwa tayari wanataaluma
Kutokana na umuhimu huo, nchi Kuwakutanisha Wanadiaspora kila zao nzuri lakini sasa wamebobea
Inaendelea Uk. 15
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
15 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

za jamii, Wanadiaspora wamekuwa
wakitoa michango mbalimbali
kusaidia watu wenye mahitaji na
pia kuunga mkono jitihada za
serikali kwa kusaidia taasisi za humu
nchini kuimarisha huduma zake.

Kwa kwa mfano mwezi Februari 2015
watanzania wanaoishi nchini Marekani
walikabidhi, kwa Hospitali Kuu ya Jeshi
Lugalo, jijini Dar es salaam, mashine
ya kufanyia uchunguzi ugonjwa wa
saratani ya matiti yenye thamani ya
Dola za Kimarekani 200,000 sawa
na zaidi ya shilingi milioni 440.

Halikadhalika, Wanadiaspora hao
Wana Diaspora wakimsikiliza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza walitoa msaada wa madawa na
la Mapinduzi Dk Ali Mohamed Shein, wakati wa ufunguzi wa Mkutano wa vifaa vya hospitali kwa hospitali
Tatu wa Diaspora uliofanyika Zanzibar. za Mwananyamala ya Kinondoni
Dar es Salaam na Mnazi Mmoja
na kukusanya uzoefu mkubwa. Nchi kama Jamhuri ya Watu Zanzibar vyenye thamani ya
Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa wa China na Jamhuri ya Korea dola za kimarekani 300,000 sawa
Baraza la Mapinduzi Dk. Ali Mohamed zimefaidika sana na Wanadispora na zaidi shilingi milioni 660.
Shein wakati akifungua Kongamano la wataalamu yawezekana kuliko
Tatu la Diaspora lililofanyika Zanzibar fedha zinazoletwa na wanadisapora Waziri wa Mambo ya Nje na
mwaka jana alieleza kuwa Serikali zote wao na katika hali hiyo nchi hizo Ushirikiano wa Afrika Mashariki,
mbili zimepanua fursa za uwekezaji zimefanya mapinduzi makubwa Balozi Dk. Augustine Mahiga
katika sekta ya utalii, biashara, viwanda, ya kiuchumi na maendeleo katika alieleza kuwa lengo la Kongamano
kilimo, ufugaji na uvuvi wa bahari kuu. kipindi ambacho dunia haikutarajia. la Tatu la Wanadiaspora lilikuwa ni
Dk Shein alizieleza fursa nyingine kuwa kuwahamasisha na kuwashajiisha
ni katika ujenzi wa nyumba pamoja na Kutokana na jitihada za Serikali Wanadiaspora kushiriki katika
sekta nyingine mpya za uchumi ikiwemo za kuwahamasisha Wanadiaspora kuendeleza sekta ya utalii ikiwa ni njia
mafuta na gesi ambayo kwa Zanzibar kushiriki katika kuleta maendeleo mojawapo ya kukuza uwekezaji nchini.
inatarajiwa kuanza kuendelezwa ya nchi, katika miaka ya karibuni,
katika miaka michache ijayo. Tanzania imeshuhudia kuongezeka Katika kipindi hiki cha uongozi wa
kwa ari, miongoni mwa Wanadiaspora, Awamu ya Tano, Serikali ya Jamhuri
Dk. Shein aliwataka Wanadiaspora ya kushiriki katika shughuli za ya Muungano imeendelea na jitihada
kuendelea kuwa na ujasiri kwa kiuchumi na kijamii humu nchini. zake za kuwatambua, kuwahamasisha
kuzichangamkia fursa hizo kama na kuwashirikisha kikamilifu
wanavyofanya Wanadiaspora wa Nchini Tanzania wanadiaspora Wanadiaspora katika kuchangia
nchi nyingine duniani ambao wataalamu waliorejea nchini maendeleo ya nchi. Ushirikishwaji
wamefanikiwa kuongeza kasi tayari wameonesha tofauti sio tu huo unalenga kuonesha umuhimu wa
ya mabadiliko ya kiuchumi na katika utaalamu lakini pia katika Wanadiaspora kama wadau muhimu
kijamii katika nchi zao ikiwemo kubadili namna ya utendaji katika wa maendeleo na kuwa chachu ya
Ghana, Brazil, Ethiopia na India. taasisi ambazo wamekabidhiwa kuiwezesha Tanzania kufikia lengo la
kuziendesha. Wameleta mtazamo kuwa nchi ya uchumi wa kiwango kati.
“Nawashauri mzitumie fursa zilizopo mpya katika uendeshaji wa taasisi
za kitaalamu katika sekta mbali mbali, zetu na kujaribu kuingiza utamaduni Katika mnasaba huo, Serikali imeahidi
nchi yetu inahitaji wataalamu katika mpya katika taasisi hizo kwa kuendelea kuzifanyia kazi changamoto
nyanja nyingi hasa katika maeneo kutumia uzoefu wa nchi wanazotoka mbalimbali ambazo zimekuwa
mapya ya kiuchumi yanayoibuka na zikielezwa na Wanadiaspora ikiwepo
yale yaliopewa kipaumbele na Serikali Katika ununuzi wa hisa na amana, suala la utumaji fedha nyumbani.
zetu hivi sasa” anasema Dk. Shein. taarifa zinaonesha kuwa hadi Katika hili, Serikali imeendelea na
kufikia mwaka 2015, kiwango cha jitihada zake ili kuhakikisha kuwa
Ni ukweli ulio wazi kuwa wanadiaspora uwekezaji wa Wanadiaspora katika watanzania waishio nje, kupitia Benki
wataalamu wamesaidia sana kubadili Benki ya CRDB na Mfuko wa Mitaji Kuu, wanatuma fedha nyumbani
hali ya uchumi wa nchi zao na (UTT) kilifikia Tsh. Bilioni 26. bila ya vikwazo hatua ambayo
kuleta maendeleo kwa kiwango itaiwezesha pia Serikali kutambua
kinachofanana na wale wanaoleta Kwa upande wa ushiriki wao katika mchango wao katika pato la Taifa.
fedha au mitaji katika nchi zao za asili. kusaidia kuimarisha utoaji wa huduma

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
16 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Miaka 53 ya Muungano: Malikale
Inavyochochea Utalii

Waziri wa Maliasili na Utalii, Prof. Jumanne Maghembe (kushoto) akimuongoza
mgeni wake, Waziri Mkuu Mstaafu wa Israel, Bw.Ehud Barak alipowasili kwenye
Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kilimanjaro kwa ziara ya kitalii nchini.

Na Beatrice Lyimo-MAELEZO Shughuli za uhifadhi wa kisasa wa iliyoteuliwa na jamii za kale kwa
malikale nchini zilianza rasmi mwaka madhumuni ya ibada na kumbukumbu

S uala la kutambua maana
na umuhimu wa malikale
kwa jamii siyo jambo geni kwa
1937 ilipoundwa Sheria ya uhifadhi wa
majengo ya kihistoria. Mwaka 1957,
Serikali ya kikoloni ilianzisha Idara ya
za matukio muhimu ya kihistoria
yakiwemo viongozi na mashujaa.

Watanzania, hata kabla Wakoloni Mambo ya Kale kusimamia uhifadhi Tanzania ina hazina ya malikale
hawajaingilia uendeshaji wa utawala na uendeshaji wa shughuli za malikale. yenye kubaini vipengele mbalimbali
na utamaduni wa jamii zetu, vinavyosaidia kutoa mchango katika
watanzania walikuwa na utaratibu wa Malikale ni rasilimali za urithi maendeleo ya wananchi na serikali kwa
kuhifadhi na kutunza malikale zao. wa Utamaduni zinazoshikika na ujumla, na elimu ikiwa nyenzo muhimu
zisizoshikika; zinazohamishika, na katika kuwaelimisha wananchi
Wakazi wa Tanzania na kwingineko zisizohamishika, zilizo nchi kavu juu ya historia na utamaduni wao.
duniani walienzi na kuhifadhi vitu na ndani ya maji zenye umri wa
vya kale vilivyokuwa vimejipatia miaka 100 na kuendelea ambazo Katika miaka 53 ya muungano wa
umuhimu mkubwa kutokana na zimetengenezwa, kuundwa au Tanzania, Idara ya Malikale imeweza
mchango wake katika jamii husika. kuhusika na maisha ya binadamu. kuchochea ukuaji wa Utalii nchini kwa
upande wa Tanzania Bara na Zanzibar
Mathalani sehemu zilizotumika kwa Rasilimali hizo ni pamoja na masalia ya ambapo kumekuwa na ongezeko
kuabudia na kufanyia matambiko zana za mawe, metali, miti ya mifupa, kadha wa kadha ya watalii walioingia
kama vile misitu, mapango, visukuku vya binadamu, mimea na nchini( Zanzibar na Tanzania
maporomoko ya mito na maeneo wanyama, michoro ya miambani, bara) iliyopelekea kuongezeka kwa
mengine ambayo jamii iliyaona magofu kama vile makaburi, nyumba mapato katika sekta ya Utalii nchini.
kuwa yana umuhimu wa kipekee, na ngome za kujilinda, maeneo ya Kutokana na taarifa kutoka Idara ya
yalitunzwa vizuri na kurithishwa matambiko kama vile mapango, misitu, Malikale Tanzania Bara inasema kuwa,
kutoka kizazi kimoja hadi kingine. miti, vichaka, mito, milima na mimea kwa takribani muongo mmoja sasa,
imeshuhudiwa watalii na utalii na watafiti
Inaendelea Uk. 17-18
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
17 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
kuchangia katika kukuza uchumi.
“Malikale ni kichocheo cha Utalii na
ukuaji wa Uchumi hapa nchini hivyo
ni muhimu zikatunzwa na kuenziwa ili
ziweze kusaidia Taifa kukuza sekta ya
Utalii nchini” Alisisitiza Dkt. Kamamba.

Akifafanua zaidi Dkt. Kamamba
amesema kuwa Malikale ni urithi wa
taifa na sekta hiyo imekuwa ikichochea
Tafiti, machapisho na makala simulizi
hivyo kuchochea ukuaji wa sekta
ya elimu na uchumi kwa ujumla.
Aidha, alisema kuwa Wizara itaendelea
kushirikiana na Serikali za Mitaa,
Serikali za Vijiji na jamii kwa ujumla
katika uhifadhi wa malikale na
kuiimarisha ushirikiano baina yake
na Taasisi za Serikali na binafsi katika
usimamizi wa Sheria na kanuni ili
kuhifadhi na kuendeleza malikale.

Watalii kutoka nchi mbalimbali wakiwa katika eneo la Mji Mkongwe Zanzibar. Pia kwa upande wa Zanzibar, Sekta ya
Malikale imeendelea kuwa na mchango
mkubwa katika kuongeza mapato ya
serikali na hivyo mikakati mbalimbali
wakiongezeka katika kutembelea Kumbukumbu ya Urithi wa Taifa imekuwa ikiwekwa ili kuifanya sekta
rasilimali za urithi wa utamaduni. ambapo 14 yanasimamiwa na Wizara na hii kuwa na manufaa zaidi ya kiuchumi.
Maeneo yaliyobaki yanasimamiwa na Akifafanua kuhusu hilo, Naibu
Takwimu zilizopo zinaonesha wamiliki binafsi, Taasisi na Mashirika . Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari,
kuwa katika kipindi cha mwaka Utamaduni, Utalii na Michezo Dkt.
2005/2006 hadi mwezi Juni mwaka Hata hivyo, Waziri Mkuu, Kassim Amina Ameir Issa anasema kuwa
2013, idadi ya watalii na watafiti Majaliwa katika mkutano wa ‘Africa katika kipindi cha Awamu ya Saba,
waliotembelea Malikale iliongezeka World Heritage’ uliojadili Uhifadhi mambo ya kale yamechangia kwa
kutoka wageni 42,649 hadi wa Urithi wa Dunia wa Afrika kiasi kikubwa katika kukuza utalii.
214,214 sawa na asilimia 634.9 . kama nyenzo ya kuleta Maendeleo
Endelevu aliwataka wananchi Anasema, hadi sasa Zanzibar ina
Ongezeko hilo la wageni lilikwenda kutunza rasilmali zilizopo ili zisaidie maeneo 86 ya Malikale ambayo
sambamba na kuongezeka kwa mapato kuongeza mapato kutokana na utalii. yametangazwa rasmi kisheria, kati ya
kutoka shilingi 208,095,895 hadi hayo 48 yako katika Kisiwa cha Pemba
1,321,340,797 sawa na asilimia 503.8. “Tanzania imebarikiwa kuwa na na 38 katika Kisiwa cha Unguja, pia
rasilimali nyingi zikiwemo za Idara ya Makumbusho na Mambo ya
Kwa upande wa mwaka 2014/2015, ardhini (madini), misitu, wanyama Kale imepanga kuyatangaza maeneo
wageni 107,334 walitembelea vivutio na maeneo ya kihistoria hivyo mengine mapya 20 hadi kufikia 2020.
vya malikale na kuiingizia serikali Watanzania wana jukumu la kuzilinda
jumla ya shilingi 984,880,700. ili zilete tija kwa wananchi wote” Aidha anasema kuwa, idara imeweza
alisema Waziri Mkuu Majaliwa. kuanzishwa Makumbusho nne ikiwemo
Akiwasilisha Hotuba ya Makadirio Makumbusho ya Historia ya Watu wa
ya Mapato na Matumizi ya Wizara Aidha, hivi karibuni aliyekuwa Kale, Kuumbi-Jambiani, Makumbusho
ya Maliasili na Utalii kwa Mwaka Mkurugenzi wa Mambo ya Kale ya Chemba ya Watumwa, Mangapwani
2016/2017 Bungeni Prof. Jumanne toka Wizara ya Maliasili na na Makumbusho ya Peace Memorial,
Maghembe alisema kuwa Maeneo ya Utalii Dkt. Donatius Kamamba Mnazimmoja, vile vile Idara ina
malikale nchini ni zaidi ya 500 na kati amewataka Wananchi kushiriki mpango wa kufunguliwa Makumbusho
ya hayo maeneo 130 yametangazwa kutunza Malikale kwa faida ya kizazi ya Pete rasmi kuanzia mwezi Juni.
katika Gazeti la Serikali kuwa hiki na kizazi kijacho ili ziweze
“kwa sasa wananchi wamezidi

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
18 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

kupata ari ya kutembelea maeneo ya
kihistoria kupitia programu ya ‘Utalii
kwa Wote’ ambayo ilianza rasmi
mwaka 2010. Makundi mbali mbali
ya kijamii wakiwemo masheha, watu
wenye ulemavu, maofisa habari na
michezo, wanamuziki, wanafunzi
wa vyuo vikuu, walimu wa somo
la historia, watembezaji wageni
yamepata nafasi ya kutembelea
maeneo hayo” anaongeza Dkt. Amina.

Dkt. Amina anafafanua kuwa, Idara
ya Makumbusho na Mambo ya Kale
imeanzisha ‘Kitengo cha Uenezi na
Masoko’ ili kuyatangaza maeneo ya
kihistoria ikiwemo pia uanzishaji
wa tovuti ya Idara kwa ajili hiyo. Eneo la mapango ya Amboni Mkoani Tanga ambayo ni
sehemu ya Malikale yanayotumika katika shughuli za utalii
Aidha, Dkt Amina anasema kuwa nchini.
Mapato yanayotokana na maeneo ya
kihistoria yanaongezeka kwa asilimia
50 kila mwaka mbali na kufungwa Laetoli, michoro ya Miamba Kolo moja na taifa kwa ujumla ambapo
kwa jengo la Makumbusho ya Kondoa, Maeneo ya Kihistoria Kaole, wananchi wamepata fursa za kujiajiri
Historia ya Zanzibar na Utamaduni Magomeni Dar es salaam, Kilwa au kuajiriwa, maeneo ya burudani na
wa Mswahili (Jengo la Beit el Kisiwani, Miji ya Kihistoria Bagamoyo, kupumnzisha akili, vivutio vya utalii,
Ajaib) imeathiri kwa kiasi kikubwa Mikindani Mtwara, Kilwa Kivinje, vituo vya elimu na mafunzo, pamoja
kupatikana kwa mapato mengi zaidi. makazi ya kijadi kama vile Kalenga, na kumbukumbu au utambulisho
Mbali na hayo kuna changamoto Iringa, Kagera, Maumbile ya asilia wa kitaifa kwa kufahamu tulipotoka,
katika uhifadhi wa malikale kwa mfano Kimondo cha Mbozi Mbeya tuko wapi ili kupanga mwelekeo
upande wa Zanzibar na Tanzania na Mapango ya Amboni Tanga. wa taifa kwa maendeleo ya nchi.
Bara ambapo ni gharama za kutunza
malikale kwa kuzingatia kasi ya Kwa upande wa Zanzibar, baadhi ya
maendeleo ya kiuchumi na kijamii. maeneo hayo ni pamoja na Mji Mkongwe
Zanzibar, Makumbusho ya Historia
ya Watu wa Kale, Kuumbi-Jambiani,
“Tanzania imebarikiwa
Hali hii imechangiwa na uelewa mdogo
wa jamii kuhusu thamani, umuhimu Makumbusho ya Chemba ya Watumwa, kuwa na rasilimali
na fursa zilizopo katika urithi wa
utamaduni na kukosa hamasa katika
Mangapwani na Makumbusho ya
Peace Memorial, Mnazimmoja,
nyingi zikiwemo za
kuhifadhi na kuendeleza rasilimalikale. Makaburi ya wakoloni, makaburi ardhini (madini),
ya vita ya kwanza na pili ya Dunia,
Katika kukabiliana na ukosefu wa Majengo ya Kihistoria yaliyojengwa
misitu, wanyama na
nyenzo kuhifadhi malikale, Wizara nyakati tofauti mfano majengo ya maeneo ya kihistoria
zimeandaa rasimu ya Mwongozo Kijerumani, Waingereza na Waasia.
wa uwekezaji unaobainisha maeneo
hivyo Watanzania wana
ambayo wadau mbalimbali wanaweza Mbali na hayo baadhi ya maeneo jukumu la kuzilinda ili
kushiriki kwa kuwekeza katika shughuli yaliyochini ya urithi wa dunia
za uhifadhi na kukuza utalii. Katika Tanzania Bara na Zanzibar ni magofu zilete tija kwa wananchi
kuhakikisha hilo linafanikiwa wizara ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara,
Kilwa, Lindi; michoro ya Miambani,
wote”. Kassim
zitaendelea mashauriano na wadau
ili kushawishi uhifadhi wa Malikale. Kolo, Kondoa, Dodoma, Bonde la Majaliwa
Olduvai Hifadhi – mchanganyiko
Baadhi ya maeneo ya Malikale pamoja na Mji Mkongwe Zanzibar
yaliyohifadhiwa kisheria nchini Sekta ya Malikale imeweza kuchangia
ni Olduvai Gorge, Engaruka na kipato kwa wananchi moja kwa

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
19 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

MIAKA 53 YA MUUNGANO:TULIPOTOKA,TULIPO
NA TUNAPOELEKEA

Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere
akimuapisha Makamu wa Kwanza wa Rais, Ndugu Abeid Aman Karume (Ikulu Dar
es Salaam)mara baada ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar.

Rais wa Awamu ya Nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ndugu Jakaya
Mrisho Kikwete akiwa na Rais wa Zanzibar wakisalimiana na baadhi ya Viongozi
wa UVCCM walioongoza maandamano ya vikundi vya watembea kwa miguu
(Joggers Clubs) nchini katika Sherehe za kuadhimisha Muungano mwaka 2014,
kwenye Uwanja wa Sabasaba Dar es Salaam.

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
20 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

MIAKA 53 YA MUUNGANO:TULIPOTOKA,TULIPO
NA TUNAPOELEKEA

Waziri Mkuu wa China Ndugu Chou en Lai (katikati) akiambatana na Makamu wa
kwanza wa Rais Ndugu Abeid Aman Karume na Mkamu wa Pili wa Rais Ndugu
Rashidi Mfaume Kawawa wakati mgeni huyo alipotembelea Zanzibar.

Aliyekuwa Katibu Mkuu Kiongozi, Balozi, Ombeni Sefue akionesha Hati halisi ya
Muungano wa Tanganyika na Zanzibar mbele ya Waandishi wa habari na Wapiga
picha Ikulu Dar es Salaam, Aprili 14, 2014,

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
21
MIAKA 53 YA MUUNGANO:TULIPOTOKA,TULIPO
NA TUNAPOELEKEA

Rais wa Awamu ya Kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu
Julius Nyerere akiambatana na Makamu wa Kwanza wa Rais na Rais wa Zanzibar,
wakikagua Gwaride Mjini Zanzibar.

Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Dkt. John Magufuli
Sambamba na aliyekuwa Mkuu wa Majeshi Jenerali Devis Mwamunyange
wakipokea salamu ya heshima kutoka vikosi vya Jeshi la Wananchi wakati wa
Ufungaji wa Mafunzo ya Amphibia Landing yaliyofanyika Bagamoyo,kushoto ni
Rais wa Zanzibar Dkt. Ali Mohamed Shein na kulia ni Waziri wa Ulinzi na Jeshi la
Kujenga Taifa Dkt. Hussein Mwinyi

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
22
MIAKA 53 YA MUUNGANO:TULIPOTOKA,TULIPO
NA TUNAPOELEKEA

Rais wa Awamu ya Kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwalimu Julius
Nyerere akiwa katika picha ya pamoja na Baraza la kwanza la Mawaziri wa Jamhuri
ya Muungano wa Tanzania.

Rais wa Awamu ya Kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania Mwalimu Julius Nyerere akiwa akiongozana na
Makamu wa Rais na Rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Aman
Karume, Ikulu Unguja Zanzibar.

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
23 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Uhusiano wa Kibiashara Bara
na Zanzibar ni wa Kihistoria

Afisa Biashara kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Bi. Vivian
Rutaihwa, akitoa maelezo kwa Mhe. Rais wa Serikali ya Mapinduzi Dk.Ali Mohamed Shein ya namna
ya wajasiriamali wa Tanzania watakavyoweza kufaidika kwa kutumia soko la Jumuiya ya Afrika
Mashariki,kwenye maonesho ya biashara yaliyofanyika Zanzibar.

zote mbili hasa katika kujenga uchumi
na Tumbatu – upande wa Tanzania
na kupambana na adui umasikini.
Visiwani; utakutana na simulizi za
Na Fatma Salum-MAELEZO zamani na za sasa za maingiliano
Kwa mujibu wa hotuba ya Rais
ya biashara kati ya pande hizi mbili.
Ukisoma vitabu na nyaraka mbalimbali wa Zanzibar na Mwenyekiti wa
za kihistoria utagundua kuwa Baraza la Mapinduzi aliyoitoa
Ni bahati mbaya kuwa baadhi ya
kumekuwepo na uhusiano wa zama wakati wa maadhimisho ya miaka
biashara za zamani, hususan ile ya
na zama baina ya watu wa Tanganyika 53 ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dkt
watumwa, ilikiuka haki za binadamu
na Visiwa vya Zanzibar. Uhusiano huu Ali Mohamed Shein, ushirikiano
na kuizungumzia ni kutonesha vidonda
ulikuwa wa kindugu, kijamii, kisiasa, wa kibiashara kati ya Zanzibar na
na kukumbusha udhalimu wa wazungu
kiutamaduni, kilugha na kadhalika. Tanzania Bara umezidi kuimarika.
na waarabu waliofanya biashara hizi.
Hivyo basi, Muungano wa mwaka 1964 “Biashara kati ya Zanzibar na Tanzania
Ukiacha biashara hizo dhalimu, wenyeji
kati ya Zanzibar na Tanganyika uliounda Bara inaendelea vizuri na ambapo
wa maeneo haya ya pwani ya ukanda wa
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bidhaa zenye thamani ya Tsh. bilioni
Afrika Mashariki, upande wa Zanzibar
ulikuja tu kurasimisha mahusiano 63.13 zilisafirishwa kwenda Tanzania
wamekuwa wakiuza kwa wenzao wa
hayo yaliyodumu karne nyingi. Bara na bidhaa zenye thamani ya Tsh.
miji mingine bidhaa kama viungo vya
bilioni 118.66 zilisafirishwa kutoka
kupikia huku na wao wakipokea vyakula
Biashara ni moja ya maeneo ambayo Tanzania Bara kuja Zanzibar, katika
na bidhaa nyingine za viwandani.
watu wa Zanzibar na Tanganyika mwaka 2016”. Dkt. Shein alieleza.
wamekuwa wakishirikiana kwa
Pamoja na historia ya pamoja ya muda
muda, wanashirikiana mpaka sasa Biashara kati ya pande hizi mbili,
mrefu, Muungano wa Aprili 26, 1964
na wataendelea kushirikiana. Nenda tunaweza kuzigawanya katika mafungu
uliimarisha zaidi uhusiano wa pande
Bagamoyo, Tanga, Pangani, Kilwa – kwa kadhaa. Kuna biashara za asili ambazo
hizi mbili na kuondoa vikwazo vya
upande wa Tanzania bara, kadhalika ni za tangu enzi, nyingi zisizo rasmi,
maingiliano ya watu jambo ambalo
nenda visiwa vya Pemba, Unguja zikihusisha miji ya pwani ya pande
limenufaisha kwa kiasi kikubwa pande
Inaendelea Uk. 22-23
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
24 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
na njia nyingine mbalimbali
na vilevile utungaji wa sera na
mikakati ya kufikia malengo hayo.

Serikali kupitia Mamlaka ya
Maendeleo ya Biashara Tanzania
(TanTrade) wanatekeleza mikakati
mbalimbali ya ushirikiano wa
kibiashara wa pande zote mbili.

Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano
TanTrade Bi. Theresa Chilambo
ameeleza kuwa Mamlaka ya Maendeleo
ya Biashara Tanzania (TanTrade)
inafahamika zaidi kwa uandaaji wa
Maonesho ya Kimataifa ya Biashara
ya Dar es Salaam (Sabasaba), ukweli
ni kwamba ina wajibu wa kutekeleza
Sera ya Biashara ya Taifa, Mkakati wa
Maendeleo ya Biashara ya Nje, Sera
ya Masoko ya Bidhaa za Kilimo na
Baadhi ya wakazi wa Mjini Zanzibar wakinunua chakula katika Soko Sera nyingine mbalimbali kwa ajili
Kuu la Mwanakwerekwe Unguja. ya maendeleo ya biashara nchini.

zote mbili. Miongoni mwa miji TanTrade, iliyozinduliwa mwaka 2011,
Hata hivyo, biashara za miji hii ya
hiyo ni pamoja na Unguja, Pemba, tayari ina ofisi Zanzibar na malengo
pwani kama ilivyo katika biashara
Tumbatu, Pangani, Kigombe, Kilwa, yake ni pamoja na kuimarisha ofisi
sehemu nyingine za nchi, imekuwa
Lindi, Tanga, Bagamoyo na Mtwara. ya Zanzibar ili mikakati yote ya
ikikabiliwa na changamoto kadhaa
kukuza biashara iweze kutekelezeka
ikiwemo uwepo wa bandari bubu
Wakazi wa miji hii wamekuwa kwa ukaribu na ufanisi zaidi.
ambazo baadhi ya wafanyabiashara
wakiuziana bidhaa mbalimbali za
huzitumia kukwepa kodi.
viwandani, kama sabuni, mafuta Theresa amefafanua kuwa
ya kula, nyavu, zana za kulimia wafanyabiashara wa pande zote
Ukiacha biashara za asili za miji ya
na zile za asili kama samaki, mbili wamekuwa wakishiriki katika
pwani ambazo zinaendelea mpaka
viungo, mikeka, majamvi, chumvi, maonesho ya biashara yanayoandaliwa
sasa, kuna biashara zinazopita mkondo
chakula, matunda na kadhalika. pande zote za Muungano na vilevile
rasmi zinazohusisha wafanyabiashara
wamekuwa wakishiriki pamoja
mbalimbali kutoka mikoa yote ya
Katika kufanya biashara hizo, katika maonesho ya nje ya nchi. Kwa
Bara na Visiwani. Zanzibar maarufu
wamekuwa wakitumia usafiri wa Tanzania, mfano mzuri ni Maonesho
kwa kilimo cha viungo kama
baharini ukijumuisha vyombo vya ya Kimataifa ya Biashara ya Dar es
karafuu, mdalasini, iliki, pilipili
asili kama boti za asili, ngarawa, Salaam (Sabasaba), ambapo ushiriki
manga, kungumanga na kadhalika.
mitumbwi na majahazi na vyombo wa wafanyabiashara wa Zanzibar
hivyo vilivyoimarishwa kwa umekuwa ukiimarika kila mwaka.
Kadhalika, Zanzibar imekuwa ikiuza
kuwekewa mashine na baadhi ya
samaki wengi katika masoko ya samaki
vifaa vya mawasiliano na uokozi. Mfano wa ushiriki wa pamoja wa
ya Tanzania Bara hasa Jijini Dar es
wafanyabiashara wa pande zote mbili
salaam. Lakini Zanzibar ina ardhi
Aidha, kuanzia miaka ya 1980, meli kimataifa ni katika maonesho ya
ndogo hivyo mara nyingi inashindwa
zimekuwa zikitumika hasa katika Expo Italy (2016) na maonesho ya
kulima chakula cha kutosha, jambo
bandari za Unguja na Pemba, Dar nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki
ambalo linatoa fursa za biashara
es salaam, Tanga, Pangani, Mtwara, Juakali ambapo walipata fursa ya
ya mazao ya chakula kutoka bara.
Lindi na Mafia. Usafiri wa kisasa kuonesha bidhaa zao mbalimbali.
umesaidia kuimarisha biashara na
Ushirikiano wa pande hizi mbili pia
kuwafanya wananchi hao kupanua Katika kuendeleza ufanisi wa biashara,
unathibitika katika utekelezaji wa
wigo wa bidhaa katika biashara zao. pia kumekuwa na mikakati ya
mipango ya Serikali ya kukuza na
pamoja ikiwemo mpango wa kuwa na
kutangaza biashara kupitia maonesho
utambulisho wa kitaifa wa bidhaa kwa

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
25 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

kutumia msimbomilia (barcode) ili
kuwezesha bidhaa za Tanzania kupenya
kwa urahisi katika soko la ndani na la
kimataifa. Mpango huu unahusisha
makampuni ya pande zote mbili.

Eneo jingine muhimu linalothibitisha
uhusiano imara na thabiti wa kibiashara
wa pande mbili za Muungano wetu ni
katika uwekezaji wa wafanyabiashara
kutoka upande mmoja kuwekeza
upande mwingine. Mfano mzuri ni
mfanyabiashara Said Salim Bakhresa
mwenye asili ya Zanzibar ambaye
amefanya uwekezaji mkubwa wa
biashara upande wa Tanzania Bara.

Kwa ujumla, pande zote mbili za
Muungano sio tu zinafanya biashara
pamoja, bali pia zina mikakati ya
Baadhi ya wananchi wa Zanzibar wakianika karafuu kabla ya
pamoja ya kuendeleza biashara
kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza
na kukuza uchumi hasa kupitia
uchumi wa viwanda kama ambavyo
Serikali zote mbili zimekusudia.

Miaka 53: Mahakama yaongeza
Kasi Utoaji Haki
Na Jacquiline Mrisho-MAELEZO

M ahakama ya Rufani ni moja
kati ya vyombo vitatu vya
Mahakama katika Jamhuri ya
Muungano wa Tanzania. Vyombo
vingine (vya Mahakama) ni
Mahakama Kuu ya Tanzania Bara
na Mahakama Kuu ya Zanzibar.

Mahakama ya Rufaa, ambayo
imeanzishwa kwa mujibu wa Kifungu
cha 117 cha Katiba ya Jamhuri ya
Muungano wa Tanzania, ndio chombo
cha juu kabisa kinachoshughulikia
masuala yote yanayowasilishwa
kwake kuhusu Mahakama Kuu
za Tanzania Bara na Zanzibar. Ni
chombo kilichopewa nguvu kisheria
kufanya mapitio, marejeo na kusikiliza
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt John Pombe rufaa zilizowasilishwa kwake.
Magufuli akihutubia wakati wa uzinduzi wa Mwaka Mpya wa
Kimahakama katika viwanja vya Mahakama vya Mtaaa wa Chimala Kwa sasa Mahakama hiyo ina jumla ya
Ocean Road jijini Dar es salaam February 2, 2017.
Inaendelea Uk. 24-25
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
26 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akisalimiana na Majaji wakati
wa uzinduzi wa Mwaka Mpya wa Kimahakama katika viwanja vya Mahakama vya Mtaaa wa Chimala
Ocean Road jijini Dar es salaam February 2, 2017.

za Mahakama ya mwaka 2011. mashauri 870 na yaliamuliwa 850,
waheshimiwa majaji kumi na sita (16)
Kufuatia Sheria hiyo, Mahakama mwaka 2014 yalisajiliwa mashauri 1991
pamoja na Mhe. Jaji Mkuu ambaye
imeandaa Mpango Mkakati wa yaliyoamuliwa mashauri 1,007, mwaka
husikiliza mashauri ya rufaa kutoka
Miaka Mitano (2015-2020) ambao 2015 yalisajiliwa 1,222 yaliamuliwa 883
Kanda 14, Divisheni 3 za Mahakama
umelenga katika kuimarisha na mwaka 2016 yalisajiliwa mashauri
Kuu na Baraza la Rufani za Kodi. Kwa
huduma za mahakama nchini. 1449 na kuamuliwa mashauri 1,273.
kawaida Mahakama hii husikiliza
rufaa katika jopo la Majaji watatu.
Mpango Mkakati huo umeainisha Msajili Mkuu amebainisha kuwa hadi
maeneo matatu makuu ambayo ni kufikia mwezi Oktoba mwaka jana
Tangu mwaka 1964 wananchi
kuimarisha utawala bora, uwajibikaji takwimu zinaonesha kuwa Mkoa
wa Tanganyika na Zanzibar
na usimamizi wa rasilimali, wa Dar es Salaam unaongoza kwa
walipoamua kuungana, idadi ya
kuwezesha upatikanaji na utoaji kuwa na asilimia 70 ya mashauri yote
mashauri katika Mahakama ya
wa haki kwa wakati na kurejesha yaliyokaa kwa muda mrefu nchini.
Rufaa yamekuwa yakiongezeka
imani ya jamii na ushirikishwaji wa
mwaka hadi mwaka kutokana na
wadau katika shughuli za Mahakama. Mbali na changamoto za bajeti
wananchi kutambua umuhimu wa
Chini ya Mpango Mkakati huo, na uchache wa Majaji, takwimu
Mahakama ya Rufaa katika kutafuta
Mahakama ya Rufaa, kama ilivyo zinaonesha kuwa Mahakama ya Rufaa
haki pale ambapo hawakuridhika
kwa mahakama nyingine, imeweza imekuwa ikisikiliza na kumaliza
na maamuzi ya mahakama kuu.
kuongeza ufanisi katika kushughulikia idadi kubwa ya mashauri kila mwaka.
Mashauri ya muda mrefu
Ili kutekeleza jukumu lake la msingi
yaliyoko kwenye mahakama hiyo. Msajili anafafanua kuwa ufinyu
la utoaji wa haki kwa wote na kwa
Kwa mujibu wa Msajili Mkuu wa huo wa bajeti unaathiri utendaji wa
wakati pamoja na kuhakikisha
Mahakama ya Tanzania, Katarina mahakama hiyo kwa kuwa unachangia
mashauri katika Mahakama ya
Revocati anasema kati ya mwaka kwa kiasi kikubwa kupunguza
Rufaa na Mahakama nyingine,
2012 idadi ya mashauri yaliyosajiliwa vikao vya Mahakama hiyo na
Mahakama ya Tanzania ilianza
Tanzania Bara na Visiwani yalikuwa kupunguza ukaguzi ambao husaidia
maboresho ya utendaji kazi wake
924 na yaliyoamuliwa yalikuwa kupunguza makosa mbalimbali
baada ya kutungwa kwa sheria
mashauri 585, mwaka 2013 yalisajiliwa katika mahakama za chini ambazo
Namba 4 ya Uendeshaji wa shughuli

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
27 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”
husababisha rufaa zisizo za lazima. nyuma kiasi kwamba Mhe. Rais Agency) imeshaanza kufanya kazi kwa
Magufuli amezitambua juhudi zao. kutumia mfumo wa TEHAMA kwa
Anaendelea kueleza kuwa kutokana Wakati wa kilele cha maadhimisho ya kupitisha mtandao katika majengo
na hali hiyo uongozi wa Mahakama Siku ya Sheria nchini, Dkt. Magufuli mapya ya Mahakama, kurekodi
ya Rufaa umeamua kuchukua aliupongeza uongozi wa Mahakama takwimu za mashauri mbalimbali
hatua ya kufanya zoezi la kukagua ukiwemo wa Mahakama ya Rufaa kwa ya Mahakama ujulikanao kama
majalada kila baada ya miezi mitatu kasi nzuri ya uondoshaji wa mashauri Judicial Statistical Dashboard System
hatua ambayo inalenga kuhakikisha katika Mahakama kufuatia taarifa (JSDS) pamoja na kuweka mifumo
kuwa kumbukumbu za mahakama aliyopewa na Kaimu Jaji Mkuu wa ya kisasa ya utoaji wa huduma mpaka
zinakamilika kwa kusikilizwa, Tanzania, Mhe. Prof. Ibrahim Juma. kwenye ngazi ya mikoa/wilaya.
kutafuta na kujaza kumbukumbu
zinazokosekana ndani ya majalada. Kwa mujibu wa Kaimu Jaji Mkuu, Akifungua mafunzo ya majaji
Aidha, Majaji wamekuwa wakijitahidi wastani wa jumla ya umalizaji wa wote yaliyofanyika hivi karibuni
kuhakikisha kesi zinamalizika kwa mashauri umefikia asilimia 101.Hii mjini Arusha, Kaimu Jaji Mkuu
wakati na wakati mwingine hulazimika inamaanisha kuwa kwa kila mashauri wa Tanzania, Prof. Ibrahim Juma
kuahirisha likizo zao za mwaka 2015 mia moja yanayosajiliwa Mahakama aliwataka majaji kuzipa umuhimu
ili kupunguza mlundikano wa kesi hiyo ina uwezo wa kuyamaliza wa kipekee kesi zenye mvuto kwa
mahakamani. Aidha, Mahakama yote kwa asilimia mia moja. jamii na zile zenye maslahi kwa taifa.
imeweka utaratibu maalum wa kila
Jaji wa Mahakama hiyo kusikiliza Anasisitiza kuwa Mahakama ya Alitoa mfano wa kesi kuwa ni pamoja
na kumaliza kesi 220 kwa mwaka. Tanzania imedhamiria kutimiza ahadi na zile zinazohusu uwekezaji mkubwa
yake ya kuhakikisha wananchi wanapata kama vile ujenzi wa reli, gesi, mashamba
Msajili anasema hatua nyingine nakala ya hukumu ndani ya siku 21 na ya uwekezaji na kesi zinazohusisha
zitakazochukuliwa ni pamoja na mwenendo wa shauri ndani ya siku 30 idadi kubwa ya wananchi ili kupunguza
kuendelea kukusanya na kuweka tangu hukumu iliposomwa. mlundikano wa kesi mahakamani.
takwimu sahihi katika mfumo
wa rejesta za maandishi na katika Aidha, uanzishwaji wa matumizi Tunapoelekea miaka 53 ya Muungano,
mfumo wa kukusanya takwimu ya TEHAMA umekuwa chachu Mahakama inalenga kuboresha zaidi
kwa njia ya kidigitali na kuimarisha katika kurahisisha taratibu na kusogeza huduma ya utoaji haki
usimamizi wa rejesta na takwimu. mbalimbali za Mahakama ya kwa wananchi kwa kuboresha ujenzi na
Takwimu hizo pamoja na mikakati Rufaa na mahakama nyinginezo. ukarabati wa miundombinu ikiwemo
iliyopangwa zinaonesha dhahiri ya majengo ya mahakama hizo pamoja
kuwa kasi ya umalizaji wa kesi Mahakama kwa kushirikiana na na kuongeza kasi ya utendaji kazi.
iko juu zaidi kuliko miaka ya Wakala ya Serikali Mtandao (E-govt

Miaka 53 ya Muungano na Mafanikio
katika Sekta ya Usafiri wa Anga
Na Eliphace Marwa-MAELEZO
Usafiri wa anga ni moja ya njia ya
muhimu na ya haraka katika usafirishaji
wa abiria kutoka sehemu moja
kwenda nyingine. Njia hii imeimarika
kwa kiwango kikubwa ndani ya
kipindi cha miaka 53 ya Muungano.

Katika kipindi hiki chote, Tanzania
imepiga hatua kubwa katika nyanja
mbalimbali hasa ya usafiri wa anga
ambao umekua sana kwa pande zote
Rais wa Serikali ya Mapinduzi Dk.Ali Mohamed Shein akifungua
mbili (Tanganyika na Zanzibar).
pazia kama ishara ya uwekaji wa Jiwe la msingi ujenzi wa jengo
Taarifa ya mafanikio ya Muungano
jipya la Abiria Terminal II linalojengwa na kampuni kutoka China
katika Serikali ya Awamu ya Nne
katika uwanja wa ndege wa Kimataifa wa Abeid Amani Karume
Inaendelea Uk. 26-27
Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
28 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abeid Amani Karume,Zanzibar ukitoa
huduma za ndege kubwa baada ya kumalizika kwa ujenzi wake wa maegesho
ya ndege na barabara ya kuondokea, kama inavyoonekana picha ndege mbili
kubwa za Ethiopian airline na Oman Air zikiwa katika uwanja huo

iliyotolewa na aliyekuwa Waziri Mwanza pamoja na ule wa Songwe.
wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Katika kuonesha umakini katika “Hatua iliyofikiwa inatia moyo, na
Rais –Muungano tarehe 4 Machi hili, tarehe 9 Oktoba, 2015, Rais wa niwatake wakandarasi na wasimamizi
2014, ukumbi wa bunge Dodoma, Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la wa miradi hiyo kuhakikisha kuwa
Mhe. Samia Suluhu Hassan (Mb.), Mapinduzi, Dk.Ali Mohamed Shein inakamilika kwa wakati na Serikali
ambaye sasa ni Makamu wa Rais aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa kwa upande wake itaweka mkakati
wa Jamhuri ya Muungano wa jengo la pili la abiria(terminal II) wa makusudi ili iweze kumaliza
Tanzania imeonesha dhahiri kuwa katika uwanja wa ndege wa Kimataifa kuwalipa fidia wananchi ambao bado
sekta ya usafirishaji inakua kwa kasi. wa Abeid Amani Karume, Zanzibar. hawajalipwa, na kuruhusu ujenzi wa
uzio uweze kukamilika kwa wakati,”
“Ongezeko la huduma za usafiri wa Msimamizi Mkuu wa Mradi wa alisema aliyekuwa Makamu wa Kwanza
anga na majini kati ya Tanzania Bara Ujenzi wa jengo hilo jipya la abiria, wa Rais wa Zanzibar Mhe. Maalim
na Tanzania Zanzibar zimefanya Bwana Yasser De Costa amesema Seif Sharif Hamad wakati wa ziara ya
wananchi kusafiri kwa haraka na kuwa mara baada ya kukamilika kwa kutembelea mradi wa uwanja huo.
urahisi kutoka sehemu moja kwenda ujezi huo itapelekea kuongezeka kwa
sehemu nyingine ya Muungano uwezo wa jengo hilo kuhudumia jumla Wakati Mheshimiwa Rais John Pombe
bila usumbufu. Aidha jambo hili ya abiria milioni 1.6 kwa mwaka. Magufuli alipokutana na Mabalozi
limeimarisha umoja na mshikamano wakati wa kuukaribisha mwaka 2017
wetu na hivyo kukuza uchumi na Naye Makamu wa Kwanza wa Rais alisema wazi kuwa ili kujenga uchumi
kudumisha uhusiano wa karibu kwa wa Zanzibar, Mhe. Maalim Seif wa viwanda tunahitaji miundombinu
wananchi wetu,” alisema Mhe. Samia. Sharif Hamad, alielezea kuridhishwa imara ya usafiri na nishati ya umeme.
kwake na hatua iliyofikiwa katika
Serikali imeendeleza juhudi za ujenzi wa miradi mitatu inayoendelea “Tumetenga shilingi trilioni 5.47
maendeleo katika sekta hii kwa kwenye uwanja wa ndege wa kwenye sekta ya ujenzi na shilingi
unuzi wa ndege mpya na upanuzi Kimataifa wa Abeid Amani Karume. trilioni 1.2 kwenye nishati. Hii
wa viwanja mbalimbali vya ndege imetuwezesha kuendelea na kuanza
kote nchi, yaani Bara na Visiwani Miradi hiyo inahusisha ukarabati na utekelezaji wa miradi mikubwa ya
vikiwemo ujenzi wa uwanja wa ujenzi wa njia za kupitia ndege wakati wa usafiri ikiwemo reli, barabara, anga,
ndege wa Kimataifa wa Abeid Aman kuruka pamoja na sehemu ya maegesho maji pamoja na miradi ya umeme.
Karume Terminal II, Julius Nyerere ya ndege, ujenzi wa uzio wa eneo la
International Airport Terminal III, uwanja wa ndege, pamoja na ujenzi Tuliweza pia kununua ndege mpya
Uwanja wa ndege wa kimataifa wa wa jengo jipya la abiria (Terminal 2). sita lengo likiwa ni kuimarisha usafiri
wa anga na hatimaye kukuza sekta ya

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
29 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

utalii nchini”, alisema Rais Magufuli. es Salaam tarehe 16, Januari 2016 mkubwa wa safari duniani kote
ambapo huduma inafanywa kwa kuliko mashirika mengine. Shirika la
Aidha, Rais Magufuli alisema kutumia ndege aina ya Airbus A319 Ndege la Uturuki sasa litahudumia
amekutana na kufanya mazungumzo yenye uwezo wa kubeba abiria 165. miji ya kimataifa 244 ikijumlishwa
na Mkurugenzi wa Masoko ya Afrika na Visiwa vya Zanzibar ambavyo ni
wa Kampuni ya utengenezaji wa Aidha, Shirika la Ndege la Etihad maarufu kwa biashara ya viungo.
ndege aina ya Boeing yenye makao limeanzisha safari mpya ya ndege yake
yake Makuu nchini Marekani, ya kisasa ya Boeing 787 Dreamliner Hakika sekta ya usafiri wa anga
Bw. Jim Deboo ikiwa ni sehemu kwenda Shanghai kutoka Abu Dhabi ni imeimarika na inazidi kuimarika
ya juhudi za serikali za kununua ndege yenye ubora wa kiwango cha juu wakati watanzania wanasherehekea
ndege kubwa kutoka kampuni hiyo. kwa daraja la kati na kwanza pamoja miongo mitano na kitu na kuwa
na wahudumu waliobobea, ina jumla kichocheo cha utalii kinachochangia
Pamoja na kuwepo kwa kampuni ya ya viti 299 ambapo daraja la kwanza katika ukuzaji wa uchumi. Hadi
ndege ya serikali, pia kwa sasa kuna ina viti 28 na daraja la kati kuna mwezi Machi 2017, Shirika la Ndege la
kampuni binafsi zinazojihusisha na viti 271 ikiwa na uwezo wa kufanya Tanzania limekusanya jumla ya shilingi
huduma za usafiri wa anga nchini na safari nane ikiwakilisha ongezeko bilioni 9 tangu kufufuliwa kwake
nje ya nchi. Kampuni hizo ni Precision la asilimia 14 katika safari zake. mwishoni mwa mwaka jana (2016).
Air, Fastjet, Auric na Coastal Air, hii “Ongezeko la huduma za
ni kutekeleza dhana ya ushirikiano Shirika hilo maarufu barani Ulaya usafiri wa anga na majini kati
wa sekta binafsi na Umma. kwa sasa linafanya jumla ya safari ya Tanzania Bara na Tanzania
Pia kuna kampuni ya ndege ya 293 duniani kote, zikiwemo safari Zanzibar umeimarisha umoja na
gharama nafuu barani Afrika, 50 kwenye nchi 31 za Afrika na ni mshikamano na kukuza uchumi na
Fastjet iliyoanza safari zake za kila shirika la nne kwa kuwa na mtandao kudumisha uhusiano” alisema Mhe.
siku kwenda Zanzibar kutoka Dar Samia

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli akimshukuru Balozi
wa Canada nchini Mhe. Ian Myles baada ya kukata utepe kuzindua rasmi ndege mbili mpya
aina ya Bombadier Q400 zilizonunuliwa na serikali kwa ajili ya Shirika la Ndege la Tanzania
(ATCL) katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Dar es salaam Septemba 28, 2016

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige Vita
30 Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

Jarida la Nchi Yetu 2017
“Miaka 53 ya Muungano;Tuulinde na Kuuimarisha,Tupige
Vita Dawa za Kulevya na Kufanya Kazi kwa Bidii”

@TZ_MsemajiMkuu Msemaji Mkuu wa Serikali blog.maelezo.go.tz

www.tanzania.go.tz