You are on page 1of 4

Alur Pelayanan UGD dan Rawat Inap

ALUR PELAYANAN SISTEM RUJUKAN TERPADU MATERNAL NEONATAL


PUSKESMAS CIWANDAN

ALUR RUJUKAN PERSALINAN


BIDAN DESA

PASIEN RUJUKAN
BAKSOKUDO

PUSKESMAS PUSKESMAS PONED


(RTL RUJUKAN
BALIK PKM) MASUK KIA

PEMERIKSAAN BIDAN PKM

PJ KIA PENAPISAN
TINGKAT KOTA
DIAGNOSA & TATALAKSANA

BISA DITANGANI
DIPUSKESMAS PONED

YA TIDA

SEGERA
RUJUK
PENATALAKSANAAN
& OBSERVASI

PENATALAKSANAAN PRA
RUJUKAN
STABILISASI PRA RUJUKAN

PERSALINAN
NORMAL RUJUKAN
BAKSOKUDO

STABILISASI SELAMA RUJUKAN

PULAN RUMAH SAKIT

Keterangan:
: alur pasien RUJUKAN BALIK
------ : alur rujuk balik
........ : alur koordinasi