You are on page 1of 12

Parzinger, Hermann (1991) O mundo continental e Galicia na Idade do Ferro. Reflexións acerca da diadema de Ribadeo.

Conferencias sobre Galicia no Tempo. Catálogo. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia