You are on page 1of 2

De illegale goudmarkt en het Ouroboros-systeem

jwr47
uittreksel uit De stagnerende verkoop van slangenolie en de alchemie van het Ouroboros-principe

Gelaten zien de centrale banken toe hoe in de oerwouden rond de Amazone jaarlijks 1000 ton
illegaal goud gedolven wordt, dat voor allerlei praktische handelsdoeleinden misbruikt kan worden.
Ter versluiering van de goudhandel worden firma's opgekocht door zichzelf.
Het principe van de versluiering lijkt op de slang Ouroboros, die zichzelf in de staart bijt 1. Het is
een gesloten kringloop van zichzelf vernieuwende materie: een soort fiatgeld in een
sneeuwbalsysteem, dat toelaatbare vermeerdering van fysiek materiaal toestaat.

1: De slang Ouroboros, die zichzelf in de staart
bijt (eigen tekening / jwr47)

De alchemie van het Ouroboros-principe

De rode slang Ouroboros, die zichzelf in de staart bijt, verslindt daarbij een
blauwe slang, die een gouden munt "2" ingeslikt heeft. De rode en de
blauwe slang hebben dus elk een gouden munt verslonden, alhoewel de
tekening slechts een enkele munt vertoont. De munt behoort tot de
maaginhoud van de blauwe, maar ook van de rode slang. Voor de moderne
boekhouder zijn er twee munten verslonden. De winst wordt dus tweemaal
geboekt!

Het Ouroboros-principe kan oneindig vaak recursief toegepast worden. Dit
is het principe waarmee fiatgeld recursief van zoveel onderpand wordt
voorzien, dat de waarde van dit onderpand (in de regel een edelmetaal of
onroerend goed) "oneindig groot" respectievelijk de waarde van het fiatgeld
tot nul gereduceerd wordt.... Voor de moderne boekhouder zijn er N → ∞
munten verslonden. De winst wordt dus N-maal (met N → ∞) geboekt!

1 What Does the Elemetal Gold Scandal Say About Gold Prices?
Het bestand (a) van de firma A wordt door aankoop van de firma B met bestand (b)
verhoogt. In de statistiek voert men nu bestand (a+b) voor firma A en daarnaast nog het al
tevoren vastgelegde bestand (b) van de firma B. Dan is er bij bestandsopname een
totaalbestand van a + 2b ontstaan.
Ik weet, dat die wiskunde primitief is, maar zo werkt een sneeuwbalsysteem nu eenmaal. Ik
wil proberen het spel van de twee firma's Dagze (A) en Edelmetaal (B) te doorzien. Laat ik
eens aannemen, dat beide firma's ooit over evenveel edelmetaal (X) bezaten.
Edelmetaal (B) is de belangrijkste aandeelhouder van Dagze (A) -aandelen. Dagze staat
echter op het punt om failliet te gaan, en koopt snel Edelmetaal op. De slang bijt zich dus in
de staart en begint zich te verslinden. Het bestand van B (X) wordt aan A (die al over X
beschikte) toegevoegd.
A, die oorspronkelijk over X beschikte, bezit nu B, die over X eigen bestanden edelmetaal
en via de aandelen al over de oude A-bestanden (X) beschikte. In totaal is het bestand dus
3X.
Boekhoudtechnisch kan men stellen, dat A nu over 3X aan bestand edelmetaal beschikt:
eenmaal als origineel bestand, verder over het originele overgenomen bestand X van B en
via de aandelen over het bestand X, dat via het aandelenbezit als beschikbaar bestand geldt.
Voor economen in het fiatgeldsysteem behoort dit soort wiskunde tot de basiskennis. Ik weet, dat
het onzinnig is, maar niemand wil het geheim van de onkundige economen verraden. Het wordt
allemaal gedoceerd door Nobelprijswinnaars aan aanstaande Nobelprijswinnaars.
Nog kan men zich aanmelden aan de Nobel-universiteiten waar de hogere onbegrijpelijke economie
aan specialisten met de allerhoogste premies voor het bedrog aan klanten, politici, volkeren en
mensenmassa's wordt gedoceerd.
Men kan de boekhouding van de goudhandel gemakkelijk versieren met toeters en bellen. Men kan
het niet bestaande goud meermaals uitlenen via futures, die nooit uitgeleverd worden. Het kan voor
zwarthandel gebruikt worden. Dit behoort allemaal tot de standaardtactiek der (globale en centrale)
banken, die afhankelijk zijn van een goedkope goudbron2.
Voor vandaag heb ik genoeg ellende gezien. Nu rijd ik even naar de bakker voor een verse mik. Tot
morgen dan maar weer...

2 Maybe They Want The Cheap Gold to Keep Flowing – What Does the Elemetal Gold Scandal Say About Gold
Prices?