You are on page 1of 4

Redactarea lucrării de licenţă/referatului pentru seminar

Stilul ştiinţific trebuie să prezinte următoarele caracteristici:
• să fie corect din punct de vedere gramatical,
• să folosească timpul trecut pentru „Partea personală” şi timpul prezent pentru
concepte general valabile,
• să nu folosească timpul viitor,
• să utilizeze cu discernământ persoana întâi plural pentru evidenţierea contribuţiei
personale,
• să folosească semnele diacritice,
• să utilizeze corect semnele de punctuaţie,
• să aleagă vocabularul adecvat,
• să fie sobru,
• să fie accesibil,
• să fie concis (evitarea pleonasmelor şi a repetiţiilor),
• să fie clar (evitarea exprimării ambigue, a cuvintelor inutile şi folosirea cu măsură a
neologismelor),
• să fie original.
Toate aceste proprietăţi trebuie să se regăsească constant pe tot parcursul lucrării,
imprimând stilului personal unitate şi coerenţă.
Redactarea lucrării de licenţă presupune gruparea materialului ştiinţific pe capitole şi
subcapitole, respectând următoarea structură:
• coperta
• pagina de titlu
• pagina de cuprins
• conţinut
• bibliografie
• anexe
Numărul minim de pagini trebuie să fie 60, iar numărul maxim este recomandabil să
fie 100 de pagini. Nu se numără pagina de titlu, pagina de cuprins, bibliografia şi anexele.
Partea generală şi partea specială au o pondere egală în cuprinsul lucrării, fiecare deţinând 50
% din totalul ei.
Lucrarea de licenţă se redactează la calculator, respectând următoarele reguli generale:
• se folosesc coli albe, tip A4, scrise pe o singură parte a fiecărei foi;
• literele apar negru pe alb, sublinierile se trasează tot cu negru şi nu se acceptă
folosirea altor culori;
• figurile, pozele care sunt la origine color, nu se printează alb-negru dacă în acest caz
li se diminuează claritatea;
• textul se scrie cu font Times New Roman, mărimea literei 12, spaţierea la un rând şi
jumătate, aliniat stânga-dreapta (justify);
• antetul de pagină trebuie să conţină în stânga numele şi prenumele absolventului, iar
în dreapta titlul lucrării; antetul apare pe toate paginile, începând cu prima pagină numerotată;
• se utilizează diacriticele ( â, ă, î, ş, ţ );
• semnele de punctuaţie se scriu imediat după terminarea cuvântului şi sunt urmate de
un spaţiu;
• ghilimelele şi parantezele încadrează textul fără spaţii la începutul sau la sfârşitul
acestuia şi păstrează câte un spaţiu înainte şi după ele;
• nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor;
• marginile paginilor încadrează textul la distanţele: sus – 2,5 cm, jos - 2,5 cm,
stânga - 3 cm, dreapta - 2 cm;

numerele înscrise vor fi reprezentate de cifre arabe. boldat. iar la dreapta. cu majuscule. La sfârşitul paginii de titlu. boldat. începând cu numărul 1 pe prima pagină a primului capitol şi continuând până la ultima pagină a lucrării. centrat. la un rând şi jumătate. se scrie cu caractere 36 Times New Roman: LUCRARE DE LICENŢĂ Jos. boldat.DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI Dedesubt. centrat. cu caractere Times New Roman 16: Anul absolvirii Pagina de cuprins se redactează astfel: Sus. caractere Times New Roman 12 se scrie cuvântul: CUPRINS Introducerea se scrie cu caractere Times New Roman 12 şi se notează numărul paginii de la care începe (pagina 1). boldat.DUNĂREA DE JOS’’ GALAŢI Dedesubt. se editează: PARTEA GENERALĂ PARTEA SPECIALĂ . bleumarin. se scrie centrat. boldat. boldat. cu caractere 16 Times New Roman: Anul absolvirii Lucrarea de licenţă se leagă în coperţi tari. se scrie cu majuscule şi cu caractere Times New Roman 14: SPECIALIZAREA La mijloc. la stânga. verde închis. boldat. maroniu. centrat. la un rând şi jumătate. boldat. boldat. la un rând şi jumătate. caractere 12 Times New Roman. Coperta– se redactează în felul următor: Sus. centrat. centrat. se scrie cu caractere Times New Roman 22: TITLUL LUCRĂRII Jos. Cu majuscule. cu majuscule. centrat. centrat. excluzând bibliografia şi anexele. inclusiv gradul didactic pe care îl deţine. centrat. centrat. iar la dreapta. se scrie cu majuscule şi cu caractere 16 Times New Roman: FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Mai jos. boldat. În final. se scrie. se scrie cu majuscule şi cu caractere Times New Roman 18: UNIVERSITATEA . vişiniu şi se inscripţionează cu litere argintii sau aurii. numele şi prenumele absolventului. drepte şi nu se vor încadra. cu caractere Times New Roman 16. numele şi prenumele absolventului.. centrat.. centrat. se scrie cu majuscule şi cu caractere Times New Roman 16: FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE Mai jos. se scrie cu majuscule şi cu caractere 18 Times New Roman: UNIVERSITATEA . Pagina de titlu se redactează în modul următor: Sus. boldat. se scrie numele şi prenumele conducătorului stiinţific şi gradul didactic pe care îl deţine. la un rând şi jumătate. boldat. se scrie numele şi prenumele conducătorului ştiinţific. se scrie cu majuscule şi cu caractere 14 Times New Roman: SPECIALIZAREA La mijloc. la stânga. cu majuscule. cu caractere 16 Times New Roman. boldat. • numerotarea paginilor se face jos. pentru care se alege una dintre culorile: negru. centrat.

. mărimea literei 14. fără a fi numerotate. • textul unui capitol. îngrijit şi ordonat. I.3.) Ultimul capitol numerotat este întitulat „Concluzii”. precedate de cifrele romane I. • la numerotarea capitolelor se pot folosi cifre romane (cel mai frecvent) sau cifre arabe. • numerotarea subcapitolelor se face cu cifre arabe. la finalul paginii de cuprins.) / (1. III. alcătuite din aliniate.. • paragrafele sunt subdiviziuni mari ale unui capitol. mărime 16 puncte. el reprezentând sinteza muncii de cercetare a fiecărui absolvent. cu număr impar. dând continuitate temei lucrării şi unitate textului. . Conţinutul trebuie să respecte regulile generale de redactare enunţate anterior.. Secţiunile „Bibliografie” şi „Anexe” se scriu în această ordine. astfel încât lucrarea de licenţă să aibă un aspect estetic omogen.. respectiv subcapitol se separă în paragrafe. care să realizeze legătura dintre problemele evidenţiate în cadrul fiecăruia. „Partea specială”. titlurile tuturor capitolelor şi secţiunile „Bibliografie” şi „Anexe” se redactează îngroşat (boldat).) sau în cifre arabe (1. 2... • alineatele sunt porţiuni de text de trei-patru rânduri şi reprezintă o legătură între ideile principale ale textului. introducerea. 3.. îngroşat (boldat) şi se plasează în stânga paginii. Denumirea fiecărui capitol.3. 1. îngroşat ( boldat ) şi se plasează în centrul sau la stânga paginii. titlu comun pentru toate lucrările de licenţă deşi conţinutul său este diferit pentru fiecare lucrare în parte. Subcapitolele se redactează dedesubtul capitolelor la 7 spaţii distanţă faţă de marginea din stânga şi se numerotează cu numărul capitolului în cifre romane sau arabe şi al fiecărui subcapitol în cifre arabe (I. la două rânduri de titlurile acestora. ca şi între subcapitolele aceluiaşi capitol. respectând două rânduri între el şi textele ce-l delimitează. respectiv II. • între titlul unui capitol şi titlul primului său subcapitol. caractere Times New Roman.1.. scrisă cu caractere Times New Roman 12 se notează în dreptul numărului paginii de la care începe. La acestea. care să incite cititorul în parcurgerea ei şi să-i faciliteze înţelegerea. se adaugă reguli de editare pentru:  capitole şi subcapitole • titlurile secţiunilor şi capitolelor trebuie scrise cu majuscule. spaţiul suplimentar fiind pentru a atrage atenţia cititorului asupra unor aspecte noi ale problemei ce urmează a fi expusă. 1. • fiecare capitol se împarte în general în mai multe subcapitole distincte. I. este bine să fie inserate unul/mici aliniate. folosite în exces (mai mult de patru-cinci pe o pagină) pot transmite cititorului un mesaj referitor la sărăcia ideatică a autorului sau la incapacitatea de integrare a informaţiilor într-un ansamblu unitar. caractere Times New Roman. • capitolele încep întotdeauna pe pagină nouă. • titlul subcapitolului trebuie scris cu majuscule.). secţiunile „Partea generală”. boldat. astfel ordonate încât să evidenţieze „ideile principale” ale capitolului.2. precedată de cuvântul „Capitolul” şi numărul corespunzător în cifre romane (I.. scris cu cifre arabe. compuse din mai multe fraze şi/sau propoziţii. cu caractere Times New Roman 12.2.1. Cuprinsul. • pentru a puncta sau enumera unele elemente se folosesc nu mai mult de două sau trei tipuri de simboluri (bullets). • marginea superioară de pe prima pagină a unui capitol va avea 5 cm. II.

începând cu numărul 1 pe prima pagină a primului capitol. . • paginile se numerotează continuu.