You are on page 1of 2

Organizacija koja uči je takva organizacija koja je razvila

kontinuiranu sposobnost da se prilagodipromjenama.
Sve organizacije uče, bilo da im je to svjesni izbor ili ne –
međutim nekeorganizacijejednostavno su bolje u tome od
drugih.
Učeće organizacije uče u dvostrukom krugu. Kada je pogreška
uočena, ispravlja se tako da se modificiraju i ciljevi, politike i
standardne rutine organizacije.
Učenje u dvostrukom krugu dovodi u pitanje duboko
ukorijenjene pretpostavke i norme organizacije. Na taj način ono
(učenje) stvara priliku za radikalno drukčija rješenja problema i
za dramatične skokove u poboljšanju.
Pet temeljnih karakteristika organizacije koja uči.
To e organizacija u kojoj ljudi napuštaju stare načine
razmišljanja, uče biti otvoreni jedni prema drugima, razumiju
kako organizacija doista funkcionira, stvaraju planove i vizije s
kojima se svi mogu složiti i zatim rade zajedno na ostvarenju tih
vizija.
Učeće organizacije karakterizira specifična kultura koja cijeni
preuzimanje rizika, otvorenost i rast.
Teže 'neomeđenosti', rušeći barijere koje su nastale zbog
hijerarhijskih razina i fragmentiranih odjela.
Organizacija koja uči razumije važnost neslaganja,
konstruktivne kritike i ostalih oblika funkcionalnog konflikta.
Dobar primjer organizacije koja uči je vojska SAD-a. Okruženje
te organizacije dramatično se promijenilo posljednjih desetljeća.
Kao odgovor na nove zadatke, vrhovno zapovjedništvo
redizajniralo je svoju strukturu. Svoju je bivšu strukturu
zapovijedi i kontrole, prilagođenu uvjetima rata, zamijenila
prilagodljivom, fleksibilnom strukturom u skladu s novim
ciljevima.
Primjerice, vojnike se danas potiče da propitkuju autoritet i oni
dobivaju nove vještine koje im omogućuju da donose odluke na
terenu.

čuvanju mira. humanitarnom spašavanju – i koji su sposobni brzo improvizirati u složenim i nejasnim situacijama. borbi.'Nova vojska' stvara vojnike i časnike koji se mogu brzo prilagoditi različitim zadatcima i misijama. .