You are on page 1of 16

Οδηγίες διεκπεραίωσης εργασίας

Βήμα 1ο

Δημιουργούμε ένα φάκελο και δίνουμε όνομα με λατινικούς χαρακτήρες. Π.χ. ergasia

Ανοίγουμε ένα φύλλο εργασίας στο excel και καταγράφουμε σε δύο στήλες τις συντεταγμένες των σημείων
σε μέτρα που καταγράψαμε στο πεδίο. Πρώτα το γεωγραφικό μήκος Χ (6 ψηφία) και μετά το γεωγραφικό
πλάτος Υ (7 ψηφία). Αν η καταγραφή γίνει σε μοίρες τότε η μορφή πρέπει να είναι σε δεκαδικές μοίρες (ΧΧο,
ΧΧΧΧΧΧ). Αποθηκεύουμε το αρχείο με μορφή CSV, ώστε να μπορεί να διαβαστεί από το λογισμικό QGIS, με
το οποίο θα εργασθούμε για την δημιουργία του χάρτη μας. Συμβουλευτείτε τις εικόνες:

Βήμα 2ο

Ανοίγουμε το QGIS που είναι ελεύθερο λογισμικό και μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το σύνδεσμο
http://qgis.org/en/site/forusers/download.html στον υπολογιστή σας, ώστε να κάνετε τους δικούς σας
χάρτες στο σπίτι.

Στη συνέχεια εισάγουμε τις συντεταγμένες των σημείων μας από το αρχείο csv που μόλις δημιουργήσαμε
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Και ιδού τα σημεία μας!!!

Βρίσκονται όμως στη σωστή θέση; Πριν το μάθουμε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τρία αρχεία, ώστε
να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σημεία μας δημιουργικά!

Αρχείο μορφής shape file(.shp) στο Ελληνικό προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε
αργότερα για να τοποθετήσουμε τα σημεία μας στο χάρτη. Για το προβολικό σύστημα υπάρχουν πληροφορίες
στο τέλος του αρχείου (Παράρτημα)
Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρακάτω εικόνων:
Έτοιμο το αρχείο μας με όνομα points_EGSA. (βλέπε επόμενη εικόνα)

Με δεξί κλικ και remove απομακρύνω το αρχείο syntetagmenes για να μη με μπερδεύει, όπως δείχνει η
παρακάτω εικόνα.
Με πολύ πιο απλό τρόπο τώρα θα μετατρέψω το αρχείο των σημείων μου σε παγκόσμιο προβολικό
σύστημα WGS84, το οποίο χρειαζόμαστε για να κάνουμε την τρίτη και τελευταία μετατροπή του αρχείου
των σημείων σε μορφή kml, που είναι απαραίτητη για να ανεβάσουμε τα σημεία μας στο Google Earth .
Για το προβολικό σύστημα WGS84 υπάρχουν πληροφορίες στο τέλος του αρχείου (Παράρτημα)
Τέλος το αρχείο των σημείων σε μορφή kml, όπως εξηγήσαμε πιο πάνω

Έτσι (βλέπε παρακάτω εικόνα) ολοκληρώνεται το 2ο Βήμα
Βήμα 3ο

Ανοίγουμε το GOOGLE EARTH και με File open εισάγουμε τα σημεία μας από το αρχείο της μορφής kml

Και ιδού η διαδρομή μας!!!
Την οποία μπορούμε να αποθηκεύσουμε ως εικόνα, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Προσοχή!

Σχεδόν όλα τα GPS έχουν την δυνατότητα καταγραφής της διαδρομής ως polyline, όταν του δώσουμε
εντολή. Η μορφή καταγραφής εξαρτάται από το μοντέλο του GPS. Αν έχουμε καταγράψει με το GPS και
την διαδρομή, επαναλαμβάνουμε ακριβώς όλα τα παραπάνω βήματα που κάναμε για το αρχείο
syntetagmenes και για το αρχείο της διαδρομής. Τέλος εισάγουμε και την διαδρομή στο Google Earth, οπότε
ελέγχουμε αν συγκλίνουν τα σημεία μας με την διαδρομή. Αν κατά την καταγραφή των σημείων
παραμένουμε περίπου 2-3 λεπτά στο κάθε σημείο πριν σημειώσουμε στο χαρτάκι μας τις συντεταγμένες
του, τότε τα σημεία σχεδόν θα συμπίπτουν με τη διαδρομή. Στα GPS γίνεται καταγραφή σημείων αυτόματα
κατά την καταγραφή της διαδρομής, για να μπορέσει το GPS να χαράξει τη διαδρομή ως polyline. Τα σημεία
αυτά μπορούμε να τα ορίσουμε εμείς από το Μενού, ανάλογα με το GPS που χρησιμοποιούμε. Ο ορισμός
τους γίνεται είτε σε απόσταση(π.χ. ανά 5 μέτρα) είτε σε χρόνο(π.χ. ανά 30 δευτερόλεπτα). Η καλύτερη
επιλογή είναι η απόσταση, γιατί έτσι μπορούμε αφ’ ενός να προσδιορίζουμε με ακρίβεια καμπύλες και αφ’
ετέρου να αποφεύγουμε τη καταγραφή σημείων όταν έχουμε σταματήσει. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε
και τον τρόπο κίνησης, δηλ. τη μέση ταχύτητα, διαφοροποιώντας τις επιλογές μας σε μέτρα ή δευτερόλεπτα
ανάλογα αν περπατάμε, κινούμαστε με ποδήλατο ή αυτοκίνητο.
Προσοχή!

Αν επιλέξουμε συχνή καταγραφή σημείων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη δυνατότητα χωρητικότητας
του GPS, καθώς δημιουργούνται αρχεία με μεγάλο μέγεθος και πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να
αρχειοθετούμε τη διαδρομή και ενδεχομένως να την «κατεβάζουμε» σε PC ή laptop. Σε αντίθετη περίπτωση
υπάρχει το ενδεχόμενο να μην καταγραφεί ολόκληρη η διαδρομή, όταν «γεμίσει» το GPS.

Αν δεν έχουμε καταγράψει την διαδρομή μπορούμε να την σχεδιάσουμε από τα σημεία που έχουμε (αυτό
προϋποθέτει να έχουμε πολλά σημεία) στο Google Earth, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα. Φυσικά το
μονοπάτι δεν θα έχει ακρίβεια, γιατί απλά ενώνουμε σημεία που μπορεί η μεταξύ τους απόσταση να είναι
σχετικά μεγάλη.
Τέλος σε κάθε σημείο θα εισάγουμε σχόλια, εντυπώσεις και φωτογραφίες από το υλικό που έχουμε στη
διάθεση μας από το πεδίο. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, οπότε ανεβάστε τες στο
Dropbox ή στο facebook σε ιδιωτικό φάκελο ή σε κάποιο άλλο χώρο που έχετε κάπου αλλού.
Ακολουθείστε τα παρακάτω αριθμημένα βήματα:

Άλλος τρόπος (παρόμοιος): Προσθήκη Σήμανση μέρους κ.λ.π. ίδια με πιο πάνω φωτογραφία.

Προσοχή!

Πρέπει να έχουμε τα πάντα μέσα στον ίδιο φάκελο και για να μην ψάχνουμε κάθε φορά σε διαφορετικά
σημεία του υπολογιστή, αλλά και για να μπορούμε εύκολα να μεταφέρουμε την εργασία μας σε άλλο
υπολογιστή.

Την πιο πάνω εργασία θα την κάνουμε για όλα τα σημεία. Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας:

Στάσεις Περιγραφή Φωτογραφία1 Φωτογραφία2
1 Ξεκίνημα
2 Αρχή παλιού μονοπατιού
3 Το μονοπάτι είναι ανηφορικό
και πλακόστρωτο.
Άφθονα δένδρα, κυρίως
καστανιές.
Ποικιλία λουλουδιών και
χρωμάτων. Όμορφες ξύλινες
επιγραφές σε οδηγούν.

4 Επιγραφή δίπλα στη βρύση.
Συκιές , καρυδιές, πλατάνια
αλλά και ελαιόδεντρα στη
διαδρομή.

5 Βουκολικό και άκρως ποιητικό
τοπίο! Προβατάκια βόσκουν
στην παχιά σκιά!!!
Το μονοπάτι είναι πλέον
χωμάτινο και έπαψε να είναι
ανηφορικό.

6 Ξανά ανηφόρα και άρα
πλακόστρωτο (από παλιά, για
να μπορούν να ανεβαίνουν το
χειμώνα τα ζώα). Να και ένα
«παράθυρο» απ όπου φαίνεται
ο προορισμός μας!

7 Και τι τύχη! Μια υπέροχη
πουπουλένια φωλιά πουλιών!
Τι να συνέβη άραγε στους
ενοίκους; Πάντως η φωλιά είναι
ανέγγιχτη!
Κερασιές, μηλιές, αχλαδιές,
ροδακινιές μας «φράζουν» το
δρόμο!!!
8 Και να που φτάσαμε στην
πρώτη στάση 1500 μέτρα
περίπου από την αφετηρία. Μας
πήρε 1 ώρα. Το γάργαρο νερό
της βρύσης μας δροσίζει και
μας ξεδιψά!
Το υψόμετρο 596 μέτρα.
Έχουμε ακόμη … μέχρι τα 967
που είναι η κορυφή!
9 Ευτυχώς που δεν μας πήρε τα
μυαλά η θέα και προσέξαμε
αυτή την υπέροχη ορχιδέα!!!

10 Φράχτης που οδηγεί σε κτήμα!
Τα κτήματα ανήκουν κυρίως σε
κατοίκους.
Το μονοπάτι χωμάτινο και
ευθύ.

11 Όλο και πλησιάζουμε!

12 Το μονοπάτι διασταυρώνεται με
αγροτικό δρόμο
(χωματόδρομο).
Αισίως φτάσαμε στη δεύτερη
μεγάλη στάση! Περπατάμε εδώ
και 1 ώρα και τρία τέταρτα!
Κούραση αλλά και χαρά,
ευχαρίστηση, ικανοποίηση,
ευφορία!!!
13 Ουπς!!!
Ένα καμένο δένδρο από
κεραυνό!
Συνηθισμένο στα ψηλά βουνά!
Γλυπτό της φύσης!!!
Να και ένα «ταμπάνι» (ίσιο
μέρος-λιβάδι) καλλιεργημένο.
14 Κι άλλο γλυπτό της φύσης!
Το δένδρο πέθανε σε
εναγκαλισμό με τα
αναρριχητικά που ήταν πάνω
του!
Τίτλος: Θανάσιμος
εναγκαλισμός.

15 Τα πετρώματα είναι κυρίως
ασβεστόλιθοι, αλλά υπάρχουν
και αρκετοί οφιόλιθοι. Επειδή
μας έκανε εντύπωση το
γυαλιστερό πράσινο χρώμα
βρήκαμε ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για αυτούς. Ένα
μόνο θα σας πω: Κάποτε ήταν
στον πυθμένα ωκεανού!!!

16 Ποιος θα μας το έλεγε ότι τα
γαϊδουράγκαθα ανθισμένα θα
ήταν τόσο όμορφα και θα είχαν
πάνω τους μια υπέροχη
πεταλούδα

17 Άντε παιδιά κουράγιο φτάνουμε
στο τελευταίο μέρος του
μονοπατιού!

18 Νάτο!
Θα αφήσουμε τον δρόμο για να
μπούμε στο τελευταίο
μονοπάτι. Εδώ η βλάστηση
αλλάζει! Κυριαρχούν οι
βελανιδιές (δρυς), ως πιο
ανθεκτικές τόσο στη πολύ ζέστη
το καλοκαίρι όσο και στο πολύ
κρύο το χειμώνα!!!
Σκαρφαλώσαμε αισίως στα 750
μέτρα υψόμετρο!!!
19 Άνθη κι αγριολούλουδα
παντού!!!

20-21 Και ώ του θαύματος φτάσαμε
επιτέλους (ένα βήμα πριν την
κορυφή)!

Κουρασμένοι αλλά με την ψυχή
γεμάτη ευχαρίστηση!!

Μερικές φωτογραφίες πριν την
τελική κατάκτηση της κορυφής!

22-23 Και ΤΕΛΟΣ!!!

Χωρίς φλυαρίες!

Μόνο ομορφιά κι αισθήματα!

967 μέτρα ακριβώς, περίπου 4
χιλιόμετρα και 2:30 ώρες
χαλαρής ανάβασης.
Τέλος μπορούμε να αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας τον χάρτη μας ως ενθύμιο αυτού του
προγράμματος.
Επίσης μπορούμε να τον δημοσιεύσουμε ώστε να μοιραστούμε την εμπειρία μας με όλο τον κόσμο. Για το
τελευταίο ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες (για όσους ενδιαφέρονται):

Ανέβασμα φωτογραφιών στο Panoramio και δημοσίευσή τους στο google earth

1. Για να ανεβάσουμε μια φωτογραφία στο panoramio πηγαίνουμε στη σελίδα
http://www.panoramio.com Θα χρειαστούμε το λογαριασμό μας του gmail.
2. Επιλέγουμε Ανεβάστε τις φωτογραφίες σας.
3. Στο πλαίσιο δίπλα από το επιλέξτε φωτογραφία πατάμε αναζήτηση.
4. Βρίσκουμε στον υπολογιστή μας τη φωτογραφία και πατάμε Άνοιγμα (ή διπλό κλικ στη
φωτογραφία).
5. Μετά επιλέγουμε από κάτω Ανέβασμα.
6. Όταν ανοίξει η φωτογραφία θα υπάρχει από πάνω της ή δεξιά της η επιλογή Τοποθετήστε στο χάρτη
αυτή τη φωτογραφία. (Υπάρχει και πλαίσιο για να βάλουμε ετικέτες και περιγραφή στην εικόνα.
Συμπληρώνουμε αυτά τα πεδία).
7. Θα ανοίξει η επιλογή Πόλη ή τοποθεσία
8. Πληκτρολογούμε την τοποθεσία και ανοίγει ο χάρτης.
9. Εντοπίζουμε τη θέση που θέλουμε να μπει η φωτογραφία και τοποθετούμε εκεί το δείκτη που έχει
ο χάρτης.
10. Πατάμε Αποθήκευση θέσης.

Το Panoramio προσθέτει φωτογραφίες από τις συλλογές του μια φορά το μήνα περίπου.
Όταν ανεβάζετε μια εικόνα το panoramio της δίνει ένα κωδικό όνομα. Αυτό εμφανίζεται κάτω από τη
φωτογραφία και γράφει: The photo has not yet been reviewed –ID349798479. Λίγο καιρό μετά την
τοποθέτηση της φωτογραφίας σας στο χάρτη, το panoramio αξιολογεί την καταλληλότητά της και αν
συμβαδίζει με την πολιτική του τη δέχεται.

Η υπηρεσία δέχεται χιλιάδες φωτογραφίες κάθε μέρα. Γι’ αυτό η διαδικασία καθυστερεί. Όταν εγκριθεί η
φωτογραφία εμφανίζεται κάτω από αυτήν το μήνυμα: The photo is selected for Google Earth.
Το panoramio μεταφέρει όλες τις αποδεχτές φωτογραφίες στο google earth. Λίγο μετά τη μεταφορά η
φωτογραφία εμφανίζεται. Πρέπει να κάνετε ζουμ αρκετά κοντά για να τη δείτε.

Προσοχή!

Μπορούμε να δημιουργήσουμε και ψηφιακό χάρτη στο QGIS, ακολουθώντας τις οδηγίες από
προηγούμενη δραστηριότητα. Θα χρειαστούμε επί πλέον ένα υπόβαθρο για τα σημεία μας που μπορεί να
είναι είτε το dem της Λέσβου είτε ένας οποιοσδήποτε χάρτης γεωαναφερμένος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό
Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Υπάρχουν στον φάκελο που σας δόθηκε.

Τέλος μπορούμε να φτιάξουμε και μια ωραία παρουσίαση στο power point, στο prezi ή σε όποιο άλλο
πρόγραμμα θέλει ο καθένας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87
Όνομα προβολικού συστήματος: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87
Ε.Γ.Σ.Α. 87 με αφετηρία το μετατεθημένο γεώκεντρο, βάθρο
Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (Datum):
Διονύσου
Ελλειψοειδές αναφοράς: GRS'80
Μεγάλος ημιάξονας ελλειψοειδούς a: 6378137.000m
Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/f): 1/298.25722101
Συντελεστής κλίμακας Κο 0.9996

Είναι το πλέον πρόσφατο προβολικό σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και είναι προϊόν
συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας του Τμήματος Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών -
Ε.Μ.Π., της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και του ΟΚΧΕ. Θεωρείται μια ενιαία ζώνη για όλη την χώρα με
κεντρικό μεσημβρινό λο=24ο και χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής κλίμακας 0.9996. Οι παραμορφώσεις
με αυτόν τον τρόπο μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1:1.000 στα άκρα της χώρας (δηλ. 1 μέτρο σε απόσταση
1χλμ.). Για να αποφευχθούν αρνητικές τιμές ο κεντρικός μεσημβρινός έχει ως τετμημένη 500000μ. Αρχή των
τεταγμένων θεωρείται ο ισημερινός (φ=0ο)

Παγκόσμιο Γ.Σ.Α. του 1984 (WGS84)
Το Υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. σχεδίασε, χρηματοδότησε και συντηρεί το πρόγραμμα εκτόξευσης των
δορυφόρων και την λειτουργία των σταθμών εδάφους, για την παρακολούθηση του Παγκόσμιου
Συστήματος Προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρων (GPS). Η μέτρηση των αποστάσεων των σταθμών
ελέγχου από τους δορυφόρους επέτρεψε τον υπολογισμό της θέσης των σταθμών αυτών σε ένα παγκόσμιο
"γεωκεντρικό" τρισδιάστατο "καρτεσιανό" σύστημα. Το χωρικό πλαίσιο αναφοράς, που δημιουργήθηκε με
τον τρόπο αυτό, αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία για την δημιουργία του πρώτου ενιαίου παγκόσμιου
συστήματος, του WGS72.

Η πρώτη ριζική αναθεώρηση του συστήματος αυτού έγινε το 1984. Το νέο σύστημα WGS 84 περιλαμβάνει
το αντίστοιχο του παλαιότερου "αρχικού σημείου", το οποίο είναι πλέον οι γεωκεντρικές συντεταγμένες
των σημείων του "χωρικού πλαισίου αναφοράς", το ελλειψοειδές αναφοράς, αλλά και μία σειρά από
μοντέλα, ένα από τα οποία προσδιορίζει την αποχή του γεωειδούς από το ελλειψοειδές. Η μορφή των
συντεταγμένων προς εξαγωγή είναι σε ζεύγος (φ, λ).