You are on page 1of 32

ro

Societatea de Ştiinţe Matematice din România © 2010, Editura „Neutrino”
Filiala Caraş-Severin Titlul: Revista de matematică a elevilor şi profesorilor din judeţul
Caraş-Severin
I.S.S.N. 1584-9481
Colectivul de redacţie

o.
Avrǎmescu Irina Popa Dan Dragoş

REVISTA DE Bǎdescu Ovidiu
Buzescu Antoanela
Chiş Vasile
Golopenţa Marius
Lazarov Mihael
Mitricǎ Mariana

n
MATEMATICĂ Dragomir Adriana
Dragomir Delia
Dragomir Lucian
Moatǎr Lavinia
Monea Mihai
Neagoe Petrişor

tri
Drǎghici Mariana Pistrilǎ Ion Dumitru
Didraga Iacob Stǎniloiu Nicolae
Gîdea Vasilica Şandru Marius

eu
Redacţia
A ELEVILOR ŞI PROFESORILOR Redactor - Şef: Dragomir Lucian
Redactor - Şef Adjunct: Bădescu Ovidiu
Redactori principali: Dragomir Adriana
Mitricǎ Mariana
Monea Mihai
.n
Neagoe Petrişor
DIN JUDEŢUL Stăniloiu Nicolae

CARAŞ-SEVERIN Responsabil de număr: Dragomir Adriana
w

© 2010, Editura „Neutrino”
Nr. 31, An XI – 2010 Toate drepturile rezervate
Mobil: 0741017700
w

www.neutrino.ro
Editura „Neutrino” E-mail: editura@neutrino.ro
Reşiţa, 2010
2

ro
Citate
CUPRINS
☼ Matematica seamănă cu o moară : dacă veţi turna în ea boabe de
grâu, veţi obţine făină, dar dacă veţi turna tărâţe, tărâţe veţi obţine.

o.
A.L.Huxley
☼ Nu există adevăr absolut, ci numai drumuri care duc la el.
Alexandru Gh. Radu
● Citate ..................................................................................... Pag. 4
☼ Aspiraţiile nu pot decola cu aripi de împrumut.

n
● Chestiuni metodice, note matematice Vasile Ghica
■ Matematica....altfel(Ovidiu Bădescu) ..........................
■ Concursul Judeţean RMCS, ediţia a V-a, 2010
Pag. 5 ☼ Fiecare clipă de căutare este o clipă de regăsire.
Paulo Coelho
(Ovidiu Bădescu, Lucian Dragomir) ....................................... Pag. 6

tri
■ Etapa judeţeană a Olimpiadei, 2010 ☼ Concizia este sufletul raţiunii, iar divagaţiile îi înfloresc marginile.
(Ovidiu Bădescu, Lucian Dragomir)……………………......... Pag. 21 William Shakespeare
■ Subiecte etapa judeţeană a olimpiadei, clasele V – VI
(Dragoş Popa).......................................................................... Pag. 23 ☼ Oamenii dobândesc cunoştinţe proporţional cu nivelul lor de
■ Concursul Traian Lalescu, Timişoara, 2010................. Pag. 25 curiozitate.

eu
■ Concursul Judeţean al revistei RMCS, ediţia a VI-a Stendhal
(Regulament) ......................................................................... Pag. 26 ☼ Curiozitatea îi împinge pe unii să descopere America şi pe alţii să
asculte la uşă.
● Probleme rezolvate ............................................................... Pag. 28 Jose Maria Eca de Queiroz
● Probleme propuse ……………………………………........ Pag. 33
☼ Nu am niciun talent anume. Sunt doar extraordinar de curios.
● Rubrica rezolvitorilor ………………………………… Pag. 49 Albert Einstein
.n
● Membrii Filialei Caraş – Severin ai SSMR ......................... Pag. 60
☼ Cea mai mare descoperire a generaţiei mele este faptul că oamenii îşi
pot schimba viaţa dacă îşi schimbă felul de a gândi.
William James
☼ Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte.
w
Confucius
☼ Când eşti mulţumit să fii pur şi simplu tu însuţi şi să nu te compari cu
ceilalţi, e posibil ca toţi să te respecte.
Lao Tse
w

3 4

ro
Matematica...altfel Concursul de Matematică al Revistei RMCS,
de Ovidiu Bădescu Ediţia a V-a, 7 martie 2010, Oţelu-Roşu
prezentare de Lucian Dragomir
De când eram elev mi-am pus nenumărate întrebări: Cum a şi Ovidiu Bădescu
„inventat” Thales teorema ce îi poartă numele?, Cum au „apărut” ariile?,

o.
Ar putea fizica sau chimia „trăi” fără a avea matematica alături? etc. 1. Organizare
Am început să citesc multă istorie a matematicii însă, deşi foarte Concursul a fost precedat, ca în fiecare an, de selectarea elevilor
folositoare profesorilor, era prea ştiinţifică pentru elevi şi astfel eram în participanţi la Oţelu-Roşu; aceasta a constat în corectarea soluţiilor la
impas....oare ce era de făcut? problemele de concurs publicate în revistă în numerele 27, 28, 29 şi 30 de
Am luat legătura atunci cu foştii mei elevi din Franţa, Germania, profesorul Lucian Dragomir; calificarea elevilor s-a făcut, ca de obicei, în

n
Canada, Lituania etc şi i-am rugat să mă ajute. I-am întrebat cum le-ar fi ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. S-au calificat şi au
plăcut orele de matematică şi răspunsul lor m-a frapat: „puteaţi, din când participat 147 de elevi din clasele I – XII . Concursul a avut loc în data de
în când, să ne povestiţi o mică istorioară, astfel am fi reţinut mult mai 7.03.2010 şi a fost găzduit, din nou, de Grupul Şcolar din Oţelu-Roşu;
uşor conţinutul lecţiei şi nu s-ar fi plictisit nici corigenţii”. mulţumim şi pe această cale organizatorilor, în special Doamnelor

tri
Şi...mi-am dat seama că au avut dreptate. Am privit matematica Directoare Rozina Ghiorghioni şi Daniela Chelbea, profesorilor de
dintr-un alt unghi, am adunat materiale de pe unde am apucat, am matematică şi tuturor cadrelor didactice ale şcolii gazdă, care au depus
„inventat” legende acolo unde nu am găsit nimic. eforturi deosebite pentru a transforma acest concurs într-un eveniment
Priviţi ceea ce urmează ca pe o poveste(mai mult sau mai puţin chiar reuşit. Deschiderea Concursului a avut loc la ora 9, concursul s-a
adevărată), uitaţi pentru o clipă de rigoarea ştiinţifică, redeveniţi elevii desfăşurat între orele 10 – 13, a urmat activitatea de evaluare şi, la ora 17,

eu
care descoperă un alt fel de matematică. mult aşteptata festivitate de premiere.
Partea I. De unde provin cifrele arabe? 2. Sponsori, alte activităţi
Cifrele arabe provin de fapt din cultura indiană, însă au fost Costul mesei de prânz, de altfel foarte bună, ca şi întregul fond de
preluate de arabi şi răspândite în întreaga lume. premiere, a fost suportat şi în acest an de Consiliul Local şi Primăria
Foarte curios e faptul că cifrele arabe conţin, oraşului Oţelu-Roşu. Toţi elevii participanţi au primit câte o diplomă de
în scrierea fiecăreia dintre ele numărul de unghiuri calificare(pentru că o meritau prin simplul fapt că au ajuns să concureze),
(cu măsura între 0 şi 180 grade) corespunzător. iar cei câştigători au primit diplomă de premiere, precum şi premii în bani
.n
Astfel…cifra 0 are zero unghiuri, cifra 1 are (comparativ cu alte concursuri de gen din ţară, premiile au fost
un unghi, cifra 2 două unghiuri etc. substanţiale); sumele acordate au fost de 120 RON (premiul I), 100 RON
S-ar părea că (premiul II), 70 RON (premiul III) şi 40 RON (menţiune). Au fost,
această „invenţie” deasemenea, acordate cǎrţi, broşuri editate de Gazeta Matematică.
e de la fenicieni, Cheltuieli colaterale necesare bunei desfǎşurǎri a concursului au fost
posibile folosind fonduri proprii ale Filialei (provenite din cotizaţiile
w
însă în timp
membrilor şi din vânzarea revistei, care, una peste alta, nu aduce beneficii
scrierea s-a stilizat
decât minore din punct de vedere financiar; câştigurile sunt, credem, în
şi de aceea cifra plan intelectual...).
„nouă” - spre În mod special, se cuvine sǎ mulţumim efectiv din suflet
exemplu - arată azi
w

Domnului Primar al oraşului Oţelu-Roşu, Iancu Simion – Simi, care a fost
puţin altfel. trup şi suflet, de la începuturile acestui concurs, alături de noi, simţind cǎ
orice manifestare care adunǎ minţi luminate într-o comunitate va aduce,
5 6

987 − g − 578 = 210 12. la această Câţi ani va avea peste 4 ani? manifestare(de fapt.. Determinaţi numerele a.. _____ 52 + 48 + a = 150 . a performanţei în matematicǎ în special. eu ovale să fie acelaşi număr de buline.ro). Completaţi răspunsul următoarelor probleme: Viceprimar al localitǎţii gazdǎ. 543 − f = 456 .. . chiar cu drag credem. 345 + e + 231 = 821 . 2003. 30004.(subiecte. Câte portocale a avut bunica? n de evaluare a fost compusă din 45 de învăţători şi profesori. respectând regula din celelalte Subiectele au fost selectate şi în acest an de profesorii Mihai Monea tablouri: tri (Deva) şi Dragomir Lucian (Oţelu – Roşu) (nu se poate să nu remarcaţi. Câte mere au cei doi copii în total? o. 1. 235.. Puteţi sǎ vǎ abonaţi la orice orǎ. Cei care cred altceva. d − 345 = 567 . .. c.. 2 = 9 . b. g ştiind că: 1. care a susţinut permanent cauza şcolii. sperăm. 22. 347. din nou. de specialitate din judeţ au participat. ro cândva. mulţumiri Domnului 3. Completaţi cele două desene cu 10 buline astfel încât în ambele corectare. Şi nu în ultimul rând. iar Radu are cu 2 mere mai mult. f. bareme de 5. Subiecte 4. = 2 + 2 + = 9 3 + = 7 . 333. trebuie numai sǎ întrebaţi. Completaţi : 1. Ana are 4 mere. luminǎ în comunitate. Alte probleme au fost prelucrǎri din RMCS. că numărul acestora va creşte în anii ce vin). ___________ c + 213 = 321 . 23.. 102.ajunge să nici nu ne mai intereseze. Comisia şi i-au mai rămas 3 portocale.neutrino. altcineva îi va judeca. 3. e. = 1 Clasa a II-a w 2. 7 8 . 4. Completaţi ultimul tablou. aceştia sunt printre puţinii totuşi care şi-au îndemnat elevii să rezolve probleme din reviste pentru a avea astfel şansa O bunică a dat câte 2 portocale fiecăruia dintre cei doi nepoţi participării. d. Enache Dragoş... Vă propunem în continuare să vă încercaţi puterile cu toţii cu subiectele din concurs: Clasa I 6. w 129 + b = 400 . 5 3 4 2 1 6 8 revista care n-ar trebui să lipsească de pe masa nici unui pasionat de 0 2 3 5 7 2 1 4 matematică. 3 = 7 9 . rezultate – toate le puteţi găsi şi la adresa: www. ca o certitudine a Text Răspuns viitoarelor împliniri. _____. Profesori participanţi Pe lângă cadrele didactice din şcoală. 34.n 2 + 6 = + 5 = 9 + = 8 6 . un număr mare de profesori Acum 2 ani Dragoş avea 3 ani. Completaţi: Completaţi cele două desene cu 10 buline astfel încât în unul dintre ovale să fie cu 2 buline mai multe decât în celălalt. _______ 123. că multe dintre probleme sunt preluate din Gazeta Matematică.

Ioana. Uite. 3. enunţ modificat b) Câţi copii sunt în clasa a II-a ? 2. ajungem la numărul 2010. trebuie sǎ recunosc. Luni s-au vândut 32 de cărţi. au spart un geam din casă. La o librărie sunt 360 de cărţi. eu aş căra o greutate de două ori mai mare ca primul număr adunăm 3.n cu 3 ani mai mulţi. Bunica Maria are patru nepoţi: Andrei. a) Câţi copii din clasa a II-a ştiu limba germană ? RMCS 28. Pe o insulă au naufragiat 5 oameni. 2. Ce rest primeşte Mihai de la . Câte cărţi s-au vândut joi. pepeni ( pepenii sunt de aceeaşi greutate). 15 copii ştiu doar limba engleză. într-o zi. Ştiind că nu îmi place să port două articole vestimentare de aceeaşi culoare. 7 sau 8 .Ioana e cea mai cuminte. Alina are două surori : Iulia şi Lucia. unul. adidaşi negri şi albi.Nu te mai văita degeaba.. doi. Bianca: 3 copii ştiu limba germană şi nu ştiu limba engleză. Iulia are 18 ani. Găsiţi de la care număr am pornit. RMCS 27 n Aceştia răspund astfel: Alina: din clasa noastră. patru. fel de mari.Lucia a spart geamul. verzi şi albastre. Am în garderobă bluze roşii.Andrei l-a spart şi ăsta e adevărul!” 67 + 28 − 15 − 19 = . supliment 12 / 2009 w se plângă de greutatea sacului său. Clasa a IV-a tri Cosmin: 8 copii ştiu şi limba engleză şi limba germană. nici nu-mi vine să cred că te poţi gândi la mine!” o. Păcală şi Tândală au pornit spre târg. trei. fiecare având câte un sac de pot eu îmbrăca. iar al tine. Pornind de la unul dintre numerele 6. enunţ modificat w Câţi pepeni avea în sac fiecare personaj ? Supliment Gazeta Matematică 1/ 2010 9 10 .Nepoţii marţi cu 5 mai multe decât luni. Scrieţi numărul 91 ca sumă de trei numere astfel încât dacă la lua un pepene din sacul tău. Căpitanul vasului care îi salvează îi întreabă: 1. 4.. din al doilea număr scădem 3.. . dacă vineri dimineaţa.Eu nu l-am spart. Lucia.Câţi mincinoşi sunt printre voi ? 50 de lei dacă el cumpără şapte caiete ? Răspunsurile naufragiaţilor au fost : Prelucrare RMCS 29 niciunul.. îi spuse Păcală. iar Alina are cât aveau surorile ei împreună acum 11 3. rezultatele să fie egale. Destul de supărată.. Compuneţi şi rezolvaţi o problemă folosind exerciţiul Ioana: . ea nu l-a spart!” Dacă ştim sigur că. Găsiţi câţi mincinoşi sunt printre naufragiaţi. asta este!” Lucia: . marţi. iar alţii spun mereu minciuni. dacă cineva ar 4. Cristina. iar miercuri cu 8 mai puţine decât se joacă zilnic şi.Nepoţii s-au grăbit să răspundă: deschiderea librăriei. mai erau 210 cărţi ? Andrei: . cele trei surori acum ? şi negri. numărând din 4 în Răspundeţi la următoarele întrebări: 4. Cristina : .. am avea de dus greutăţi la treilea număr îl înmulţim cu 3. unul dintre nepoţi nu spune adevărul. 1. ro 2. la bunica i-a întrebat cine a spart geamul. Lucia are . pantaloni albaştri ani. Pe drum. aflaţi în câte moduri mă 3. împreună. iar dacă eu ţi-aş da un pepene de la mine. Opt caiete de acelaşi fel costă 24 de lei. Câţi ani au. dintre care unii spun tot timpul Clasa a III-a eu adevărul. Un elev din clasa a III a vrea să ştie ce limbi străine cunosc putem găsi cine a spart geamul? elevii din clasa a II a şi întreabă trei dintre colegii săi mai mici. Tândală a început să Gazeta matematică. 4. RMCS 27. din păcate.

.... B2 .. 6 – inelarul. 3.. c) Arătaţi că există A...} şi B ∈ { B1 . AD ∩ FC = {G} şi EG ∩ AB = { H }. Fie unghiul XOY şi numerele naturale distincte a. iar (OF este bisectoarea unghiului BON . 1... D ∈{ B1. La fiecare număr. Dacă (OE este bisectoarea unghiului astfel : 1 – degetul mare... astfel încât a) Determinaţi numărul perechilor ( a. Steluţa şi Mihai Monea. = b .} tri Prelucrare problemă Gazeta Matematică 2001 astfel încât ΔOAD ≡ ΔOBC .. RMCS. dacă suma a 46 de elemente ale mulţimii A este 2010. Prelucrare problemă Supliment Gazeta Matematică 1 / 2010 Pe ( OX considerăm în ordine punctele A1 . n care a + b = 100 ..m. A2 ..n b) Arătaţi că nu există perechi ( x.} b) Arătaţi că. n ) de numere naturale pentru care 2m + n 2 = 2020 .} şi B.. A4 . astfel încât OA1 = A1 A2 = A2 A3 = . atunci cel puţin două dintre acestea sunt egale. Determinaţi toate numerele naturale de patru cifre care se micşorează q +1 q + n +1 de 50 de ori atunci când le sunt şterse prima şi ultima cifră. 1. iar în total s-au jucat 45 de partide. B3 . 2 – arătătorul .. Lucian Dragomir o. C ∈{ A1. 4 – inelarul.. = a . 3 – mijlociul . Un copil numără pe degetele mâinii stângi începând de la degetul mare spre cel mic şi înapoi. La un turneu de şah au participat băieţi şi fete astfel încât fiecare participant a jucat o partidă cu fiecare dintre ceilalţi. ro Clasa a V-a 2.. Pe ( OY considerăm în ordine punctele B1 .5.. a < b . B4 ... A2 ..101} . Clasa a VI-a w Calculaţi câte fete şi câţi băieţi au participat la turneu.3. A3 . 2.. O. B..a. B2 . Determinaţi numerele prime p şi q pentru care există un număr natural p p+n n astfel încât = . 4.. arătaţi că Concurs Rusia m( EOF ) = 45o sau m( EOF ) = 135o. se notează cu F simetricul lui A faţă de w b) Arătaţi că există trei printre numerele alese care au suma cel puţin egală cu 1206.) AOM .... b . B3 . a) Arătaţi că există A ∈ { A1 . B3 ... a) Arătaţi că printre numerele alese cel puţin unul este mai mic decât 2. A2 .. 28 Se ştie că băieţii au jucat între ei 15 partide. Se consideră un triunghi ABC şi punctele D şi E pe (BC) 403... B2 . Prelucrare problemă Supliment GM 1 / 2010 RMCS 28 11 12 . tot aşa. Deva 3. b ∈ A. astfel încât BD = DE = EC ... Prelucrare RMCS ( şi completare) nr. Se consideră mulţimea A = {1... A3 . A3 .7. y ) de numere naturale pentru care 4 x + y 4 = 2010.. ş. Arătaţi că: FH = AB. cu a.. Se consideră unghiul MON cu măsura de 90o şi punctele coliniare eu La ce deget va ajunge numărul 2010 ? ( Numărătoarea se face aşadar A.. A4 . enunţ modificat 1. 5 – cel mic.. Alegem cinci numere naturale care au suma egală cu 2010. B4 . trece la următorul deget.. pentru OB1 = B1 B2 = B2 B3 = . b ) .. B astfel încât O ∈ ( AB ) . Clasa a VII-a . a) Determinaţi perechile ( m..d. Gazeta Matematică 1 / 2010 4.. astfel încât triunghiul OAB este isoscel.

iar numerele 2n + 2. BD DC 3 2) 22000 + 2 2010 ∈M . .. 2( x + y ) = 2 x + y . arătaţi că M este mijlocul lui (OD) . Arătaţi că : ⎣4⎦ 1 1 1 Să se arate că: 1) 2000 + 2010 ∈ M . 4.. Se spune că numerele iraţionale x şi y au proprietatea ( P) dacă determinate de trei dintre punctele date sunt necoliniare. ∞ ) şi x ⋅ y = 1 . y ) de numere întregi pentru care a) Bn ≤ An < 1 .. a) Arătaţi că există numere care au proprietatea ( P ). an .. x 2 + y . Lucian Dragomir prelucrare problemă Gazeta Matematică 1 / 2010 2. Arătaţi că. Gazeta Matematică 1 / 2010 w b) Calculaţi . dacă x. cel mult două egale.n piciorul în centrul pătratului. w Demonstraţi că oricare trei dintre centrele de greutate ale triunghiurilor 4.. a2 . ro Clasa a IX-a 3. o. are colţurile negre. a) + > . + = 1 . unghiului BAC . Laurenţiu Panaitopol 13 14 . 1. y ∈ ( 0. atunci : a1 a2 an 1 1 2 Prelucrare Gazeta Matematică 12 / 2009 + ≥ . RMCS 29 M ∈ ( DO) astfel încât MA ⊥ MB . 2 2 b) pentru orice număr natural n ≥ 2 .C.. ∀n ∈ ∗ . există numere naturale nenule Adriana Dragomir 1 1 1 eu a1 . se muchiile laterale sunt congruente. 1 + x2 1 + y2 x + y Adriana Dragomir 3... 2. O tablǎ de şah 5 × 5 . 2n + 3. a)Arătaţi că. cu pǎtrǎţelele colorate alternativ în alb şi negru. Determinaţi numerele naturale n pentru care 2n + 1 este raţional. suma x + y. iar pe latura ( BC ) punctul D astfel încât ( AD este bisectoarea ⎡x⎤ b) ⎢ ⎥ ∈ M ⇒ x ∈ M .. 3n + 3 sunt iraţionale.Pentru fiecare pereche de pǎtrǎţele colorate diferit. 3. n b) AD < 6. Se consideră o mulţime M de numere reale care satisface următoarele proprietăţi: a) 1∈ M . y 2 + x sunt raţionale. Supliment Gazeta Matematică 4 / 2009 4. Determinaţi perechile ( x. astfel încât : + + . cu baza ABCD pătrat. Se consideră un triunghi ABC în care AB = 4 şi AC = 12 . Fie A. dacă în piramida VABCD. Arătaţi că : 1. RMCS 30 a) Câţi vectori au fost desenaţi ? b) Dacă ABCD este un tetreadru regulat în care DO ⊥ ( ABC ) şi b) Calculaţi suma tuturor vectorilor desenaţi. atunci înălţimea piramidei are deseneazǎ câte un vector cu originea în centrul pǎtrǎţelului negru şi vârful în centrul pǎtrǎţelului alb. oricare trei dintre ele necoliniare. Pentru orice număr natural nenul n se notează tri n n Clasa a VIII-a 1 1 An = ∑ k =1 2 k şi Bn = ∑ k =1 k ( k + 1) .B..D patru puncte coplanare. pentru orice numere cu proprietatea ( P ). xy.

( cn )n≥1 definite prin : an − 1 n 1 1. 8 / 1974 . o. b) Determinaţi numerele naturale x şi y pentru care 3x = 2 y + 7 . RMCS. 3. prelucrare d) Calculaţi limita şirului ( bn )n ≥1 . an +1 − 1 k =1 ak log 3 ( x + 2) = log 2 (2 x + 7) . y ∈ G . atunci A2 = O3 dacă şi numai dacă rang ( A) = 1 şi Tr ( A) = 0. pentru care A + A + A = O2 . oricare doi participanţi joacă o singură partidă. ro Clasa a X-a 2. dacă A ∈ M3 ( ) . w atunci grupul este comutativ. Determinaţi funcţiile strict crescătoare f : → cu proprietatea că: f ( x ⋅ f ( y )) = f ( x) ⋅ y . atunci matricea I 2 − AB este inversabilă. ∀n ≥ 2 . La finalul turneului s-a constatat că numărul total de partide jucate este 1 egal cu 200. 2. Prelucrare Gazeta Matematică b) Arătaţi că. an −1 = 1 + an − an −1 . 4. ( bn )n≥1 . A ∈ M2 ( ) . a) Arătaţi că nu există numere întregi x pentru care a1 = 2 . A ≠ O3 .an −1 . A ≠ I 3 pentru care tri 3.. b) Dacă A∈ M2 ( ) are proprietatea ( P2010 ) şi se notează w Steluţa şi Mihai Monea. Câţi şahişti au participat la turneu? − x⋅e x RMCS(Olimpiadă Moldova 2007) 4. care are proprietatea ( P3 ) . a) Studiaţi dacă există matrice A ∈ M3 ( ) . Arătaţi că. b. Gazeta Matematică 2009 15 16 . dacă a. Se consideră şirurile ( an )n≥1 . n 1. a) Rezolvaţi ecuaţia: sin(3arcsin x) + cos(2arcsin x) = 1 . dacă există o funcţie f : G → G cu proprietatea că f ( x( f ( xy )) = yf ( x 2 ). ab −1 = bc −1 = ca −1 . Pentru orice matrice A∈ M3 ( ) se notează cu Tr ( A) suma RMCS. Prelucrare Gazeta Matematică 5 / 2009 b) Dacă α şi β sunt rădăcinile ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . det A = tr ( A) = 1 . ∀x. c) Arătaţi că : an = 1 + a1a2 . n ≥ 3 . Arătaţi că. Prelucrare Gazeta Matematică 1 / 2010 2. n ≥ 1 şi cn = ∑ . c ∈ G şi a) există A ≠ O2 . n ≥ 2 .. Calculaţi : lim 2 x →0 tg x x >0 Clasa a XI-a Gazeta Matematică nr. arătaţi că n numerele A = α 4 + β 4 şi B = (α + 2 ) + ( β + 2 ) 5 5 sunt raţionale. atunci a = b = c .n 1. La un turneu de şah. f ( x) = x 3 este injectivă. Articol RMCS 24 / 2008 eu După ce au jucat câte două jocuri. Deva B = A2 + A + I 2 . Fie G un grup multiplicativ cu 2n + 1 elemente. y ∈ . prelucrare elementelor de pe diagonala principală. e) Demonstraţi că şirul ( cn )n ≥1 este convergent. Fie G un grup comutativ cu proprietatea că funcţia Arătaţi că : f : G → G . ∀x. Se spune că o matrice A∈ M2 ( ) are proprietatea ( Pn ) dacă există Clasa a XII-a n −1 n−2 n ∈ . cinci participanţi părăsesc competiţia. bn = .

Hercules B. dacă A = {0} .nr.Hercules B.Dragalina Oraviţa Să se demonstreze că. Herculane acest concurs. Voiţ Iulia Şc.Giulia Şc. ro 3.1 Oţelu – Roşu Oricum. m ∈ ⎢0. Calculaţi : ∫ g (m)dm.1) astfel încât Premiul II Ciobanu Elena Şc. Premianţii Menţiuni: Jumanca Patricia Şc.nr.nr.Pedagogic Caransebeş F (c ) − G (c ) 1 − c Petcu Alexandru Egon Lic. ne repetǎm.ro.nr. Premiul I Lazarov Andrei Lic.Pedagogic Caransebeş ⎡ 1⎤ tri considerate în punctele A şi B. Se consideră funcţia f : [ 0. pentru orice primitive Clasa a II-a F. respectiv g .2 Reşiţa f (c ) − g (c ) 1 Premiul III Cîrdei Bogdan Antonio Lic. Herculane 5. Menţiuni: Boncalo Sebastian Lic.2 Reşiţa 17 18 . Herculane .nr. ⎥ → Vela Cristian Lic. ⎥ intersectează graficul funcţiei Staicu Ariana Lic.nr.2 Reşiţa n ⎡ 1⎤ Bodnar Emanuela Şc. Herculane Lucian Dragomir Premii SSMR Bogdan Alexandra Lic. Herculane ⎣ 2⎦ Bona Alin Lic.2 Reşiţa Premii SSMR Gherasim Daniel Şc. f ( x) = .9 Reşiţa w Premiul III Viericiu Daniel Premiul II Freisz Patrick Lic. Herculane Băile Herculane) Clasa a IV-a Premiul I Megan Alexandra Ioana Premiul II Bolbotină Flavia Premiul I Imbrescu Raluca Şc.nr. credem cǎ şi paginile revistei noastre pot gǎzdui cu mare cǎldurǎ.Hercules B.Romul Ladea Oraviţa Clasa I Stoican Anastasia Lic.nr.nr. atunci există c ∈ ( 0.Pedagogic Caransebeş 1 + x2 Racoceanu Rareş Şc. 0 Premiul I Potocean Aura Teodora Şc. .nr. g : → continue şi.2 Reşiţa Menţiune: Coman Alina Menţiuni: Murariu Dumitru Şc.Pedagogic Caransebeş x 4. Traian Lalescu Reşiţa Velcsov Flavia Şc. G ale funcţiilor f.2 Reşiţa Premiu SSMR: Hogea Patricia Bălean Octavian Şc. 2] → .nr. Herculane eu Lucian Dragomir Premiul III Dancău Maria Ileana Lic.1 Oţelu – Roşu premianţii şi din acest an: Scarlat Sara . Traian Lalescu Reşiţa Ştefan Brînzan Georgiana Premiul III Nicola Elena Beatrice Şc. Premii SSMR Buţă Jana Adina Şc. sau aproape tot ce doriţi sǎ aflaţi despre Agafiţei Cristian Teodor Lic.9 Reşiţa Lista completǎ cu tot. Herculane = o.9 Reşiţa w Lucaci Cristiana Lic.2 Reşiţa Premiul II Bolbotină Gabriel Lic. o gǎsiţi de mult de fapt.nr. se notează A = { x ∈ / F ( x) = G ( x)} .Pedagogic Caransebeş ⎣ 2⎦ 1 2 Clasa a III-a prin g (m) = AB ( distanţa dintre punctele A şi B ) . Se consideră funcţiile f .neutrino.n (toţi elevii sunt de la Liceul Hercules Agafiţei Nichita Lic.Gen. Hercules B. Hercules B. Iacob Rareş Lic. Hercules B. pe www.nr. Se defineşte acum funcţia g : ⎢0.9 Reşiţa Dreapta de ecuaţie y = m . Hercules B. Hercules B.

Milu Nicoleta Lic.9 Reşiţa Premiu SSMR Tuştean Claudiu Lic.Traian Doda Premiul II Janţu Petre Marin Şc. Oţelu – Roşu Premii SSMR Gaiţă Nadine Şc.nr.Ped.n Menţiuni: Dinulică Septimiu Lic.Traian Doda Menţiuni: Neaţu Monica Şc.H. Ped.2 Reşiţa Duma Andrei Lic.nr. Ped. Oţelu – Roşu Premiul I Dinulică Petru Augustin Lic. Oţelu – Roşu Premiul I Peptan Alexandru Şc. Hercules B. Ped.Traian Doda Şulma Patricia Lic.9 Reşiţa Premiul III Krokoş Lorena Liceu Oţelu – Roşu o. w Premiu SSMR Ţeudan Adina Şc. ro Clasa a V-a Clasa a IX-a Premiul I Cioarcă Adnana Şc.6 Reşiţa Clasa a XII-a .Traian Doda Premiul II Balmez Andrada Ioana Şc.nr.nr. dascǎlilor Menţiune: Tuştean Patricia Şc.nr.nr.Caransebeş w Menţiune Bugariu Dan Lic.nr.Romul Ladea Oraviţa Menţiuni: Buliga Denis Lic.Traian Doda ( punctaj maxim ) Premiu SSMR Galescu Dan Lic. Traian Doda Clasa a XI-a Neagoe Loredana Lic. Caransebeş Premiul I Ciobanu Anca Şc. Caransebeş Gheorghişan Călin Şc.1 Oţelu – Roşu Premiul II Dumitraşcu Andreea Lic. Traian Doda eu Premiul I Cococeanu Oana Lic.nr.nr. Menţiuni: Ciobanu Iulia Andreea Lic.2 Reşiţa 19 20 . Ped. Ped.H.nr. Hercules B.Romul Ladea Oraviţa Premiul II Nu s-a acordat Premiul III Mureşan Ana – Maria Lic.9 Reşiţa Premiul II Lazăr Silviu Ioan Şc.nr.nr.Romul Ladea Oraviţa Premiul III Bugariu Răzvan Lic.Traian Doda Premiul III Bălean Vlad Şc.1 Oţelu – Roşu Premiul I Stoicănescu Gelu Lic.1 Oţelu – Roşu Iliescu Alexandru Lic. Oţelu – Roşu Clasa a VII-a Premiul II Meşter Sergiu Lic.Ped.nr.Traian Doda Premiul II Ştefănescu Andrei Şc.Romul Ladea Oraviţa Premiul I Stăniloiu Ovidiu Lic. Caransebeş Menţiune: Kuhn Anne Marie Liceu Oţelu – Roşu Ardelean Andra Lic.1 Oţelu – Roşu Premiul III Ciulu Miruna Dalila Şc. Oţelu – Roşu tri Premiul III Murgu Teodora Şc. Caransebeş Menţiune: Zanfir Cristian Lic.2 Reşiţa Felicitǎri încǎ odatǎ tuturor celor care au participat la concurs. Caransebeş Premii SSMR Antonescu Nicoleta Lic. Clasa a X-a Clasa a VI-a n Premiul I Semenescu Anca Lic.9 Reşiţa Premiul III Drăghici Livia Liliana Şc.Traian Doda Szatmari Larisa Şc. pǎrinţilor.2 Reşiţa Premiul II Mocanu Ioana Lic.1 Oţelu – Roşu lor. Tata Oancea Premiu SSMR Pîrvu Ancuţa Şc.Traian Lalescu Premiul III Atinge Carina Lic.nr.Caransebeş Clasa a VIII-a Mureşan Alexandru Ioan Lic.Traian Doda Premii SSMR Burcin Andreea Lic.

03. corecte şi inovatoare. Au participat 274 de elevi şi peste 40 de profesori evaluatori. în ceea ce priveşte Nemeş Adina 10 Lic. altă Lazăr Silviu 8 Şcoala nr. Semenescu Anca 10 Lic. Cococeanu Oana 11 Lic. Caransebeş I Mai trebuie reamintit că toate concursurile şi activităţile Mocanu Ioana 10 Lic.6 Reşiţa M etapa naţională la clasele VII – XII au fost obţinute de: Adina Ţeudan. Traian Lalescu m VII – XII. 2009 Borchescu Eugen 8 Şcoala Bozovici III Ovidiu Bǎdescu. Oţelu – Roşu I Teoretic Diaconovici – Tietz Reşiţa. La nicio săptămână de la Concursul Judeţean al revistei. Traian Lalescu Reşiţa M etapa naţională a concursului Adolf Haimovici.n Iancu Denis 5 Lic.9 Reşiţa M şcoală de excepţie a fost gazda unui alt eveniment matematic : Liceul Krokoş Lorena 9 Lic. Pentru clasele V–VI.1 Oţelu – Roşu M Goian Raluca 10 Lic. prof. iar cele pentru clasele Meşter Amalia 9 Lic.2 Reşiţa I Toc Teodora 8 Lic. Traian Lalescu III eu educare a gândirii raţionale. Traian Doda M o.Dragalina Oraviţa Ştiinţe 21 22 . Ped.Ladea Oraviţa III Să vedem acum şi elevii care vor reprezenta judeţul nostru la Dolot Nicole 6 Lic. nu în ultimul rând. vă prezentăm premianţii (cei scrişi cu caractere bold vor Atinge Carina 11 Lic. cele trei premii de la Jurca Andrei 5 Şcoala nr. Traian Doda III Teodorescu Iulia 5 Şcoala nr. Traian Vuia Reşiţa I Stăniloiu Ovidiu 12 Lic. Pedagogic Caransebeş III Mărgan Anuţa 9 Lic. Oţelu – Roşu M (Observaţie: trebuie să reamintim că anul trecut. Traian Doda II memorează şi le aplică mecanic . Neaţu Monica 6 Şcoala nr.7 Reşiţa M Olimpiadei de matematicǎ Ţeudan Adina 8 Şcoala nr. Diaconovici Tietz II 13.6 Reşiţa I Nume. mesajul trebuie să fie : matematica nu este Zanfir Cristian 11 Lic. au fost primite de la Comisia centrală. Traian Lalescu Reşiţa Ştiinţe w Dinulică Septimiu 7 Lic. matematica este principalul mijloc de Meşter Sergiu 11 Lic. a dascălilor. Lucian Dragomir Ştefănescu Andrei 8 Lic. Pedagogic Caransebeş m . T. Oţelu – Roşu m Bonaţ Gabriel 5 Grup şcolar Moldova Nouă II Mureşan Ioan 12 Lic. Traian Lalescu m matematica şcolară. Traian Doda II judeţeană a olimpiadei şi a concursului de matematică aplicată Adolf Popa Andreea 9 Lic. prenume clasa şcoala premiul Borlovan Călin 12 Lic. Dragoş Popa. Paşan Petru 10 Lic. Traian Doda m părinţilor şi. ediţia 2010: Szatmari Larisa 6 Şcoala nr. Traian Doda I şi nu trebuie privită ca o sumă de formule şi de algoritmi pe care elevul le Galescu Dan 11 Lic. ca de obicei. Traian Doda III tri organizate se află sub auspiciile iniţiativei 2010 – Anul Matematicii în şcoala românească. subiectele au fost elaborate de către Moţ Mihaela 9 Lic. ro Etapa judeţeanǎ a Avram Alexandra 7 Şcoala nr. Traian Lalescu m n inspectorul de specialitate.1 Oţelu – Roşu M Ciulu Miruna 7 Şcoala nr.Gen. Tata Oancea Bocşa I Nume. Oţelu – Roşu m participa la etapa naţională) Ionaşcu Marian 12 Lic. Evenimentul amintit: etapa Stoicănescu Gelu 9 Lic. Traian Doda II Szabo Cristian 10 Lic. prenume clasa şcoala Profilul Dinulică Augustin 7 Lic. Doda Caransebeş uman Ştefănescu Andrei 7 Şcoala nr.2 Reşiţa I Cristian Zanfir şi Ovidiu Stăniloiu) Ciobanu Anca 6 Şcoala nr. Oţelu – Roşu m Revenind.2 Reşiţa II w Balmez Andrada 6 Şcoala R.Pedagogic Caransebeş III Epuraş Georgian 5 Lic. Pedagogic Caransebeş II Florea Iuliana 9 Lic. Esenţial.2 Reşiţa I Bugariu Dan 12 Lic. care îşi propune schimbarea mentalităţii copiilor. Traian Doda III Haimovici.

ro Zărnescu Antonia 10 Lic. clasele V – VI . 4n-2. construim semidreptele (OA1 . Adrian Nemeş. An – coliniare în această ordine. 2. … . Pe un coridor sunt 4n uşi situate faţă în faţă.. Demonstraţi că niciun număr natural nu poate fi scris ca o sumă de două numere raţionale reprezentate prin două fracţii ireductibile CLASA A V-A cu numitori diferiţi 1. ştiind că faţă în faţă cu uşa cu numărul 15 se află uşa cu numărul 50? parte a dreptei A0 An . Timişoara 23 24 .Dragalina Oraviţa Ştiinţe Silianovici Alin 11 Liceul Oţelu – Roşu Ştiinţe 1..Gen.Gen.Gen. 2. Adrian Nemeş. m ( An −1OAn ) = n ⋅ 5o . De aceeaşi a) Câte uşi sunt. m ( A1OA2 ) = 2 ⋅ 5o . M ∈ (BC ) . Se consideră numerele raţionale x. ce număr are uşa ce se află pe poziţia a 42-a? m ( A0OA1 ) = 5o . Gazeta Matematică 10 / 2009 c) Determinaţi toate unghiurile drepte Ai OAj . 4.. 4n-1. astfel încât 4n-2. 3. Adam Florica 11 Liceul Oţelu – Roşu Tehnic x+ y y+z z+x Tănasă Remus 12 Grup şcolar Moldova Nouă Tehnic Arătaţi că : Aniţulesei Daniela 12 Lic. Ştiind că suma dintre BAC . uşile sunt numerotate cu 1. z astfel încât să aibă loc Prejban Alina 11 Liceul Oţelu . Fie punctele A0 . Timişoara Prof. … . Gazeta Matematică 7-8-9 / 2009 Olimpiadă 2010 tri 2. sunt numerotate cu 4n. arătaţi că [TB ] ≡ [TP ] pentru orice punct T ∈ AM . arătaţi că AM ⊥ QC . Timişoara 3. Adrian Nemeş. cât şi rest este 104.n 2. Timişoara a) Determinaţi valoarea lui n. w Prof. Comparaţi numerele: a = 2 − 2 − 2 şi b = 5 − 4 ⋅ 5 . n x+ y y+z z+x Subiecte etapa judeţeană. Prof. iar pe peretele din dreapta. egalitatea: + + = 1. Fie ΔABC dreptunghic în B şi [AM bisectoarea unghiului din împărţitor. w împărţitor. Justificaţi. … 4n-3.Roşu Tehnic x y z o. … . 3. 4n. … . Adrian Nemeş. aflaţi numerele a şi b. 4. Azzola Francesca 12 Liceul Oţelu – Roşu Ştiinţe Norocel Alina 12 Liceul Oţelu – Roşu tehnic y z x b) numărul A = + + este natural.(OAn −1 în b) Daca numărăm uşile în ordinea: 1. 5. Prof. eu 3. b) Determinaţi măsura unghiului dintre bisectoarea . La împărţirea a două numere naturale a şi b. 4n-1. această ordine (în sens contrar acelor de ceasornic).Dragalina Oraviţa Ştiinţe CLASA A VI-A Epure Monica 10 Lic. Pe peretele din Gazeta Matematică 1/2010 stînga al coridorului. O. y. pătrat perfect. P ∈ AC . 2011 2010 2009 862 861 unghiului A3OA4 şi bisectoarea unghiului A6OA7 . iar restul este un sfert din cât. Arătaţi că suma tuturor pătratelor perfecte de 3 cifre nu poate fi b)Dacă MP intersectează pe AB în Q. Traian Lalescu Reşiţa Ştiinţe a) xyz ≠ 0 . Prelucrare Gazeta Matematică 7-8-9 / 2009 a)Dacă MP ⊥ AC .(OA2 .Dragalina Oraviţa Ştiinţe Moldovan Teodora 10 Lic. 5. câtul este jumătate 4.

cu menţiunea “probleme rezolvate. Ediţia a VI-a 16 – 28 .2009 Cei mai buni dintre elevii judeţului nostru au participat. după cum urmează : la concurs şi acolo să nu faceţi mare lucru. la Concursul interjudeţean Traian Lalescu. prenumele.2 Reşiţa M de plastic) şi asupra respectării cu stricteţe a termenelor finale indicate de Drăghici Adrian fiecare dată . daţi naştere la întrebări şi credem că nici n-o să vă simţiţi prea bine).nr. la această ediţie. Ştefănescu Andrei M Roşu Feil Colţul din stânga sus vă este rezervat(expeditor).Caransebeş Dorina cerinţa problemei. organizat şi găzduit în acest an de Universitatea de Vest din Timişoara . Ne cerem scuze pentru acest inconvenient Bocşa Stăniloiu Iacob elevilor şi colegilor din ţară. Borlovan Călin Lic. acestea sunt evaluate şi în Didraga w numărul următor al revistei vor fi publicaţi toţi rezolvitorii cu punctajele obţinute.Gen.n Lic. Semenescu Anca M Subliniem: Concizia şi claritatea redactării vor fi luate în Humiţa Lic. cu alese. din propunerile făcute de profesori din cele patru problemele propuse în acest număr. altfel e posibil să vă treziţi calificaţi obţinut 12 premii şi menţiuni. Timişoara Caraş-Severin. răspundeţi exact la Dragomir . Traian Doda M După data limită de trimitere a soluţiilor. doar elevii Stăniloiu Ovidiu III judeţului Caraş-Severin. adresat astfel (FOARTE Susana IMPORTANT): Ciulu Miruna Şc. Insistăm asupra trimiterilor în plic (nu în folii Ţeudan Adina Şc. prenume Şcoala Profesor Premiu multe probleme de la clasa sa. Fiecare elev trebuie să judeţe participante.nr.03. clasa …. Traian Doda III considerare. Ca şi judeţele Arad şi Hunedoara. fiecare an. Oţelu – Roşu M w Dragomir învaţă. de la clasa precedentă sau de la orice clasă elev superioară.nr. Tata Oancea Nicolae Concursul RMCS pot fi invitaţi. acolo vă scrieţi Mariana numele. Caraş-Severin (în colţul din eu Dinulică Augustin Lic. indiferent de judeţul în care Cococeanu Oana Lic. Antoanela str.1 Oţelu. Oţelu-Roşu. aşadar să rezolve cât mai n Nume.plicurile primite după data limită nu vor fi luate în Stoicănescu Gelu Lic.Gen.Gen. Mariana Redactaţi îngrijit(ne adresăm în primul rând elevilor) fiecare problemă Teodorescu Iulia Şc.Gen.Ped. Marius completaţi talonul de concurs de pe ultima copertă a revistei şi trimiteţi Neaţu Monica Şc. Grup Şcolar Industrial Oţelu-Roşu. Revenim: redactaţi complet. el va apărea ca şi rezolvitor cu punctajul corespunzător. Lucian Dragomir. adresa. Heidi colţul din stânga jos.6 Reşiţa II Simulescu Prof. Dragomir Lucian Rezolvări poate trimite orice elev.Republicii 10-12.nr. scrieţi evident clasa în care sunteţi!!!). judeţul nostru a rezolve(subliniem din nou: singur!.2 Reşiţa M tri Drăghici pe câte o foaie separată(enunţ + autor + soluţie + numele vostru +clasa). justificaţi. aşadar lecturaţi!) o. 325700. 25 26 .Caransebeş M Buzescu dreapta jos a plicului).2 Reşiţa M Şandru totul într-un plic format coală ministerială.Gen. subiectele au fost Ediţia a VI-a a Concursului Revistei demarează acum.nr.” (în Şc.Ped. Traian Doda Delia considerare pentru eventuale departajări!!!(aceasta este evident valabil şi Zanfir Cristian III pentru concursul efectiv). însă la Lic. cel puţin deocamdată. ro Concursul Interjudeţean de matematică Concursul Judeţean al Revistei de Matematică Traian Lalescu. ca în Regulament (modificat faţă de cel anterior.

32. că unele probleme pe care ⎧ 2a + b + c = m (1) vi le propunem sunt din numere mai vechi ale Gazetei Matematice. calculaţi 5a + 4b + c. c sunt numere naturale pentru care 2a + b + c = 55 şi 3a + 2b + c = 86 . Imediat se ajunge la c = 10.M. iar cu g cel al răspunsurilor greşite. Ordinea cerută este aşadar: c.Ovidiu nostru avem: N = 3 ⋅ 86 − 2 ⋅ 55 = 148. n Subiectele vor fi alese tot din probleme de genul RMCS sau G. În jurul datei de 20 ianuarie 2011 se va întocmi clasamentul general(prin însumarea punctelor obţinute) şi V.157 La un concurs de cunoştinţe generale se primesc 4 puncte pentru un rǎspuns corect şi se pierde 1 punct pentru un rǎspuns greşit. Antoanela Buzescu. va fi organizat un baraj pentru departajare la nivelul şcolii respective. Caransebeş sau ceva cât de cât nou. într-un oraş Soluţie: Dacă a ≥ 2 . Se analizează imediat Deasemenea. Lucian Dragomir.150 Determinaţi numerele de forma abc ştiind cǎ abc + abc = 138 astfel primii clasaţi vor fi invitaţi. Timişoara Soluţie: a) Concluzia problemei indică şi modul de abordare: studiem ce w se întâmplă în funcţie de resturile împărţirii lui n la 5. În cazul (Informaţii suplimentare se pot obţine la: prof. Abonaţi-vă la Gazeta Matematică. acesta va avea loc în luna februarie sau martie. împreună. Daţi un exemplu de numǎr natural nenul n pentru care 2n + 1 şi 3n + 1 sunt pǎtrate perfecte. Câte rǎspunsuri corecte a dat Rǎzvan? OJ Gorj. Otilia Bejan. 29 de punctajele obţinute din rezolvarea problemelor publicate în numerele 31. la concurs. a. Chiar dacă metoda depăşeşte tehnicile de clasa a V a. Dupǎ 50 . dacă dintr-o aceeaşi şcoală au punctaj de cazurile posibile şi ajungem la numerele cerute: 132 şi 126. să participe Prof. ⎩3a + 2b + c = n (2) tri speranţa că vă vom trezi interesul pentru una dintre cele mai serioase şi vechi reviste de matematică din lume. b = 231 . atunci n este multiplu de 5. Din (1) avem apoi: c = 2m − n − a şi astfel prieteni! N = 5a + 4b + c = 5a + 4(n − m − a) + 2m − n − a = 3n − 2m . Dorel Miheţ. b = 2 ⋅ 326 > 276 = c . în Soluţie: Vom rezolva problema mai generală: ⎨ . Caransebeş Soluţie: a = 321 =3 ⋅ 910 >2 ⋅ 810 = b = 231 . 33 şi 34 ale revistei noastre.com). tel: V. aşadar care va fi anunţat în timp util. spor la treabă tuturor: elevi. 0255/530303 sau 0722/883537. w V.n de întrebǎri. eu Bădescu. Avem astfel: c + g = 50 şi 4 ⋅ c − 1 ⋅ g = 0 . profesori. credem că poate fi sigur veţi avea numai de câştigat! instructivă şi următoarea rezolvare: scădem (1) din (2) şi avem: Din nou. tel: 0741017700 sau prof. a = 1 . Rǎzvan are 0 puncte.156 Ordonaţi crescǎtor numerele: a = 321 . e-mail: lucidrag@yahoo.158 Arǎtaţi cǎ dacǎ 2n + 1 şi 3n + 1 . V. Deducem astfel 10b + c + bc = 38 ⇒ b ≤ 3 . desigur. c = 318. V. ■ Prof. Prof. părinţi sau b = n − m − a . suma din stânga este mai mare decât 200. b. Pe de altă parte. Antoanela Buzescu. Veţi remarca. ca şi în acest an. 27 28 . 2000 Soluţie: Notăm cu c numărul răspunsurilor corecte. calificare mai mult de 5 elevi la aceeaşi clasă. Prof. b. Reşiţa o. ro La ediţia a VI-a a concursului vor fi selectaţi concurenţii în funcţie Probleme rezolvate din RMCS nr.155 Dacǎ a. n ∈ sunt simultan pǎtrate perfecte.

deci se impune 2n + 2 ( 2n + 2 ) / ( 3n + 9 ) . 3 sau 8.152 Dacǎ x. Prin înlocuire. Reşiţa y 3 35 xy 1 11 − 105 eu Prof. Cum 2n + 2 > 10 . pe când cel tri VII. n} avem: − = .. atunci n este multiplu de 5. ştiind cǎ acesta este mai mare pătrate perfecte. (3) dacă n = 5k + 3 . + 32004 ) . 1 11 − 105 < . Reşiţa 2n + 2 = 12 elevi. Ultimele două convenabile conduc la: cifre ale lui A sunt astfel 40. deci paranteza se termină în 2.. membrul stâng este un număr impar. = Prof.156 Determinaţi numerele întregi a. b = 15k + 1 pot fi simultan o. = .. x 2 12 x 2 + 18 y 2 n 2 VI. VI....n Soluţie: A = (3 + 3 + 3 + 3 ) + . ∀n ∈ .3. Se arată acum ( !!!) că n = 3 verifică inegalitatea imediat B = 1. b. de unde prima egalitate din ipoteză conduce la poate fi pătrat perfect. ro (1) Dacă n = 5k + 1 . w VI. unde n VI. Fiecare dintre cei 502 termeni ai sumei din OL Botoşani. calculaţi B = .. ajungem la Prof. OJ Constanţa. pentru k ∈ {2. + − ⎜ + + + . Marius Şandru.. y ∈ ∗ . 2009 Soluţie ( Miruna Ciulu): Notăm cu S suma din membrul stâng şi grupări paranteză se termină în 1.. atunci a = 2n + 1 = 10k + 3 are ultima cifră 3.. ajungem imediat la > >0 x y not . y = 3k . adică există n multiplu de 5 cu 3n + 9 proprietăţile din enunţ. Aflaţi numǎrul elevilor prezenţi la cerc. se obţine 1 1 2 3 şi astfel < ⇒ n ≥ 3 . (5) dacă n = 5k . + (3 + 3 + 3 + 32008 ) = 2 3 4 2005 2006 2007 1⋅ 2 2 ⋅ 3 3 ⋅ 4 n(n + 1) ⎝ 2 3 4 n⎠ = 120 ⋅ (1 + 34 + .151 Demonstraţi cǎ: A = 3 + 32 + 33 + . Oţelu – Roşu (k − 1) ⋅ k k ( k − 1) ⋅ k Soluţie: Observăm că ⎛ 1 1 1 ⎞ n+2 w a+b b+c c+a a+b+b+c+c+a şi astfel avem: S = 2 ⋅ ⎜ + + . Prof.. deci nu poate fi pătrat perfect. −1. −6 ) .Reşiţa Soluţie: Deoarece 10 < 105 < 11 . c = a − 4. atunci a = 10k + 1. + ⎟ < 2 . = = k ⇒ x = 2k . dacă există n pentru care a şi b sunt simultan decât 10. Deducem astfel că a = 0 . n ≥ 2 . Deducem astfel: ( 2n + 2 ) /(2a − 3b) . Aşadar.. 2009 3 4 5 n+2 ⎛1 1 1 1⎞ + + + ..151 Determinaţi numerele naturale a şi b pentru care 2a + 3b = 244. Soluţie: Avem evident condiţia ∈ .3.. ultima cifră 2 sau 7.. −2 ) şi ( −2. b. y ∈ .. b = 2n + 2 .158 La un cerc de matematicǎ profesorul are pregǎtite 3n + 9 atunci a are ultima cifră 7. (4) dacă n = 5k + 4 avem că b are ultima cifră probleme pe care le împarte în mod egal celor 2n + 2 elevi ( n ∈ ). ⎛ 3 1⎞ ⎛ 4 1⎞ ⎛ 5 1⎞ ⎛ n +1 1⎞ n+2 S =⎜ − ⎟+⎜ − ⎟+⎜ − ⎟ + . Loreta Ciulu. 2 2 ∗ Soluţie: x. c pentru care ⎝ 1⋅ 2 2 ⎠ ⎝ 2 ⋅ 3 3 ⎠ ⎝ 3 ⋅ 4 4 ⎠ ⎝ ( n − 1) ⋅ n n ⎠ n(n + 1) a+b b+c c+a 3a + bc = 0 şi = = k +1 1 2 2a + 1 2b − 5 2c + 4 Observăm că. 2000 (2) se constată acum că problema are sens. n 2 din enunţ.154 Determinaţi ultimele douǎ cifre ale numǎrului VII. aşadar egalitatea este imposibilă. atunci b = 3n + 1 = 15k + 7 are a 2 = 4 şi astfel tripletele (a. VI. Marius Şandru. deci n = 3 este numărul căutat. Soluţie: dacă a ≥ 1 . pătrate perfecte. aşadar: ( 2n + 2 ) /12 .. (2) dacă n = 5k + 2 . de exemplu n = 0 sau n = 40... + ⎜ − ⎟+ .150 Determinaţi cel mai mic numǎr natural n pentru care drept este număr par. c) căutate sunt ( 2. deci nu la b = a + 1. apoi imediat ajungem la b = 5. a = 3n + 9.. Lucian Dragomir. + ⎟+ sau = = = = 1 şi ajungem imediat ⎝ 1 ⋅ 2 2 ⋅ 3 ( n − 1) ⋅ n ⎠ n ⋅ (n + 1) 2a + 1 2b − 5 2c + 4 2a + 1 + 2b − 5 + 2c + 4 29 30 . + 32007 + 32008 OL Botoşani.

y = −1. Arǎtaţi cǎ ADF avem: (3) (1). volumul noului paralelipiped este AF + DF > AD ⇒ DE + DF > AD ⇒ cel puţin 8 cm3 .154 Arǎtaţi cǎ nu existǎ numere naturale a şi b pentru care numǎrul Concurs Iaşi 2009 A = 4a + 4b + 2a + 2b + 2a + b +1 este pǎtrat perfect. AB ⋅ DC + AC ⋅ BD = BC ( DE + DF ) > AD ⋅ BC . în triunghiul VIII. avem: ⎝ 2 2 3 n − 1 n ⎠ n ⋅ ( n + 1) 5 − x + 2x − y x + y + 3 − 2x ⎛ 1⎞ n+2 2(n + 1)( n − 1) + n + 2 (5 − x)(2 x − y ) ≤ şi ( x + y )(3 − 2 x) ≤ . A=⎜ + ⎟∈ ⇔ A − 2 = ⎜ −1+ − 1⎟ ∈ ⎝ 2010 2008 ⎠ ⎝ 2010 2008 ⎠ tri deducem că pe una dintre feţe sunt cel puţin 10 puncte. 2009 ) = 1 şi ( 2009.Arǎtaţi cǎ printre aceste n OL Botoşani. deci distanţa Cum ( 2010. RMCS Soluţie: Dacă a. deoarece tetraedrul are 4 feţe. n2 + n n +n 4 5 − x = 2 x − y şi x + y = 3 − 2 x . este necesar să avem dintre acestea este cel mult egală cu latura triunghiului. problema este rezolvată. E ∈ ( AC ). ro ⎛ 1 1 1 1 1⎞ n+2 OJ Dâmboviţa. 2000 S = 2 ⋅ ⎜1 − + − + .b. notăm 2a = k . Este şi VIII. iar ⎝ 2010 2008 ⎠ pe suprafaţa acestuia se considerǎ 37 de puncte. avem DE = AF ( 3 ).. avem că există cel puţin ⎝ 2010 2008 ⎠ 2010 ⋅ 1004 două puncte situate în interiorul unui astfel de triunghi. n − 4018 = 2010 ⋅ 1004 ⋅ k . ΔBFD ∼ ΔBAC ⇒ = ⇒ BD ⋅ AC = BC ⋅ DF ( 2 ). avem că volumul noului paralelipiped este V = ( a + 1) (b + 1)(c + 1) ≥ 2 a ⋅ 2 b ⋅ 2 c = 8 .n Deoarece un produs de numere naturale nenule consecutive nu poate fi BC CA pătrat perfect ( justificaţi !). Soluţie: Pentru uşurinţa scrierii. 2n 2 + n 2n 2 + 2n posibilă dacă avem egalităţi în inegalităţile anterioare. k ∈ . de unde x = . S = 2 ⋅ ⎜1 − ⎟ + = ⇒ 2 2 ⎝ n ⎠ n ⋅ ( n + 1) n(n + 1) Prin adunarea acestor inegalităţi se ajunge la 4 ≤ 4 . Folosind din nou principiul cutiei. de latură 1. Soluţie: Concurs Iaşi 2009 ⎛ n − 2008 n − 2010 ⎞ ⎛ n − 2008 n − 2010 ⎞ Soluţie: Folosind principiul lui Dirichlet.157 Se considerǎ un tetraedru regulat cu muchia de lungime 3. + − ⎟+ = Soluţie: Folosind din nou egalitatea mediilor.(2) mǎrindu-i fiecare dimensiune cu 1 cm. aceasta este ⎛ 1 1 ⎞ 2009 triunghi echilateral de latură 3 şi o împărţim în 9 triunghiuri echilaterale adică ( n − 4018 ) ⋅ ⎜ + ⎟ ∈ sau ( n − 4018 ) ⋅ ∈ .c sunt dimensiunile paralelipipedului iniţial. w VIII. BD DF La fel. Deducem OJ Alba. ⎛ n − 2008 n − 2010 ⎞ 3 VII. Arǎtaţi eu suficient ? cǎ: AB ⋅ DC + AC ⋅ BD ≥ AD ⋅ BC .150 Volumul unui paralelipiped dreptunghic este 1 cm3 . Cum AEDF este paralelogram. F ∈ ( AB ) .159 Fie triunghiul ABC şi punctul D situat pe latura [BC]. Acum. DF // AC . VII. deci n = 2010 ⋅ 1004 ⋅ k + 4018. aşadar egalitatea este o. 2b = p şi avem imediat CB AB A = k 2 + p 2 + k + p + 2kp = (k + p ) 2 + (k + p) = ( k + p )(k + p + 1) . de unde ajungem la S= < 2 = 2. folosind inegalitatea mediilor. .154 Determinaţi numerele reale x şi y pentru care: (5 − x)(2 x − y ) + ( x + y )(3 − 2 x) = 4 31 32 .. 2009 puncte existǎ douǎ astfel încât distanţa dintre ele este cel mult egalǎ cu 1. adică 1 . 2000 CD DE imediat ΔCDE ∼ ΔCBA ⇒ = ⇒ AB ⋅ CD = CB ⋅ DE ( 1 ). w Red.152 Determinaţi n ∈ pentru care ⎜ + ⎟∈ VIII.1004 ) = 1 . Soluţie: Construim DE // AB.

Câte bomboane are Monica? lipsesc 80 lei. Nicoleta Marcu. Daniel.41 Găsiţi numerele care trebuie puse în locul literelor a. Ştiind că numărul perilor Câte cărţi se află pe acel raft? w este cu 10 mai mic decât cel al merilor şi cu 7 mai mare decât cel al Înv... Câte fructe sunt de fiecare fel? II. iar azi a colorat cu 14 decât precedentul lui 19 ? pagini mai multe.. c din a) 112. Mihaela Mregea.. 1324.. Reşiţa Inst. Cristina Ardeleanu. Ionuţ. b) 212. Reşiţa Câte pagini a colorat astăzi? Câte pagini a colorat în cele două zile? Dacă întreaga carte are 60 de pagini. Ştiind că jumătatea primului număr Inst. Inst. 3223. nuci şi 17 peri. I.. Moldova – Nouă va avea mama copiilor peste 5 ani ? Clasa a II-a I.42 Radu are 3 ani.. 8 − a − b = 1 şi b + 2 + c = 10 .43 Suma a două numere este 158.Daniela Azamfirei Marinca. c) 1213. eu Prof. Reşiţa rămân 120 lei pentru cumpărături. . câte pagini mai are de colorat? I. Reşiţa este 62. are cu 4 ani mai mulţi. Cristina Ardeleanu. iar suma primelor două numere este 658. Câţi ani Inst. Reşiţa nucilor.... 43334. ro Probleme propuse I. Bunicul îi dă o sumă de bani. Costa Moatăr.46 Într-o livadă sunt meri. Reşiţa Prof.49 În clasa I sunt 25 de elevi. (se primesc soluţii pânǎ în data de 28 mai 2010.41 Cu cât este mai mare suma numerelor 159 şi 346 decât diferenţa pentru a cumpăra îngheţată. nu mai Câte fete sunt în clasă? târziu!) Înv... atunci numărul ..Câţi lei i-a dat bunicul? Prof. . Elisaveta Vlăduţ.45 Într-un coş sunt mere. iar mama Explicaţi în fiecare caz de ce aţi ales numărul respectiv.n băieţilor ar fi egal cu numărul fetelor.47 Monica a observat că dacă ea şi sora ei vor mânca fiecare câte 2 II. Elisaveta Vlăduţ.. Reşiţa I. Primul număr este cu 86 mai mare Câţi copii sunt în acea clasă? decât al treilea. în total 24 de fructe. rămân tot atâtea fete cât băieţi. pere şi gutui. . aflaţi cele două numere. Elisaveta Vlăduţ. 336. Reşiţa 33 34 .. Reşiţa I. Pere şi gutui sunt 15. Inst. Costa Moatăr.48 Dacă de pe un raft se iau 20 de cărţi. Mere şi pere Inst.44 Suma a trei numere este 846.43 Care este ordinea a trei copii. Aflaţi numerele. b. Reşiţa o. ştiind că Andrei nu este primul şi Ionuţ nu va numerelor 402 şi 246 ? lua îngheţată înaintea lui Andrei? Prof.. Reşiţa sunt 17.42 Raluca a colorat ieri 8 pagini dintr-o carte.44 Care sunt numerele naturale care adunate cu 15 dau suma mai mică II. următoarele exerciţii: 4 + a = 9 . II. II.. Mihaela Mregea. fratele său. Andrei şi Maria aflaţi la rând tri II.46 Într-o clasă sunt 9 băieţi. Neta Novac. dar îi bomboane.45 Cosmin vrea să meargă într-o excursie care costă 420 lei. Reşiţa I. Dacă ar mai fi 3 băieţi. 224. îi vor rămâne 6 bomboane. Neta Novac.. să se afle câţi pomi sunt în total în livadă. Cristina Ardeleanu. numărul cărţilor rămase este cu 3 mai mare decât numărul cărţilor luate. Clasa I I. 1435. Dacă pleacă 3 băieţi şi 2 fete. n lor are atâţia ani câţi vor avea împreună cei doi copii peste 10 ani. iar Cosmin constată că îi w Înv. Reşiţa I.....50 Completaţi următoarele şiruri de numere: I. Inst..

inclusiv casa lui Petrişor. şi Ioana nu primeşte păpuşa cu rochiţă roşie şi III. case.48 Bunica Ileana are doi nepoţi care o ajută la strânsul nucilor. 32 băieţi şi 29 fete. Desanca Tismanar.47 Dintr-un număr. III. Neta Novac. Reşiţa Inst. Neta Novac. LINA. Reşiţa Din păcate. alb sau negru ? Pisica a răspuns şi a fugit. 352. Moldova – Nouă III. ro II. Ştiind că pe ambele părţi ale străzii se află acelaşi număr de case.50 Dintr-un şir de mai multe cuvinte. de nuci. Reşiţa culori diferite: una roşie. Clasa a III-a Ce număr de cod au ceilalţi copii: ANI.atunci în fiecare vor fi câte 40. iar la mare.45 Maria şi Petrişor locuiesc pe aceeaşi parte a unei străzi. iar în coşul lui Nistor se adaugă 50 capăt al străzii sunt 24 case. Elisaveta Vlăduţ. Mihai a despărţiţi de 9 case.50 Pisicile născute din motan alb şi pisică neagră sunt mincinoase. Înv. 251.46 O familie are 4 copii. să se satisfac celelalte patru numere : 161. Cât este suma dintre Câţi ani are fiecare copil? numărul N şi jumătatea sa ? Prof. pun în a doua ladă . Inv . oaie. tri II. Câte mere au fost la Unde au plecat mai mulţi copii şi cu cât? început în fiecare ladă ? Prof. Ana Modoran. III. De la casa Mariei şi până la capătul străzii se află 29 adunat într-un coş 156 de nuci. Reşiţa Inst. Lucian Dragomir. luăm sfertul său şi încă 44 şi obţinem dublul II.Numărul meu de cod este cel mai mare număr natural de patru cifre distincte (fiecare literă a numelui reprezintă o cifră). iar suma vârstelor este 15. una galbenă şi una albă. Caransebeş III. iar de la casa lui Petrişor şi până la celălalt Din coşul lui Mihai se iau 50 de nuci. afle ce culoare are rochiţa păpuşei pe care o primeşte cadou fiecare Inst. II.Daniela Azamfirei Marinca. justificând răspunsul. Care este numărul? tu. a întrebat o pisică: Ce fel de tată ai mai mic număr natural de trei cifre. Reşiţa III. iar Nistor a adunat în alt coş 137 de nuci.47 Din şcoala noastră au plecat în vacanţa de vară la munte 35 băieţi şi III. prieten al pisicilor.43 Câte numere de patru cifre încep şi se termină cu cifra 5? A spus că are tatăl negru – a zis a doua pisică. fiind o. porc. Oţelu – Roşu . Moldova – Nouă fetiţă. triplul şi împătritul său este cel Un câine. putem tăia succesiv cel puţin trei cuvinte.42 Suma dintre un număr. Reşiţa Ce fel de tată are a doua pisică? *** 35 36 .Nicoleta Marcu .n primeşte o singură păpuşă.44 În două lăzi s-au pus mere. Cristina Ardeleanu. căţelul nu a auzit răspunsul şi a întrebat o altă pisică. Lavinia Moatăr. Prof. Elisaveta Vlăduţ. dublul lui. prezentă la discuţia anterioară : Ce fel de tată a spus că are ? w III. Reşiţa eu Arătaţi. Moldova – Nouă III. 413 şi 530 ? Justificaţi.Daniela Azamfirei Marinca. iar w cele născute din motan negru şi pisică albă spun adevărul. Prof. Reşiţa n din câte nuci are Mihai? Inst. că din şirul de cuvinte cal.49 Suma dintre un număr N şi dublul său este 24. raţă.Niciunul nu are mai mult de 10 ani. inclusiv casa Mariei.Produsul vârstelor copiilor este 64. INA. Stiind că fiecare fetiţa .41 Ioana. să a) Câte nuci sunt acum în cele două coşuri ? se afle câte case sunt pe acea stradă! b) Câte nuci ar trebui luate din coşul lui Nistor pentru a rămâne jumătate Inv . Maria şi Cristina au primit cadou trei păpuşi cu rochiţe de Inst. LILI? III. vacă . Neta Novac. Dacă din prima ladă se iau 9 mere şi se 24 fete.49 Care dintre următoarele numere nu are proprietatea pe care o nici pe cea albastră iar Cristina nu primeşte păpuşa cu rochiţă roşie.48 Cinci prieteni se joacă.Care a fost numărul pe care l-am micşorat? nu are proprietatea pe care celelalte cuvinte o au . ALIN spune: Prof. stabilim să tăiem cuvântul care numărului 55.

172 Doi fraţi au economisit fiecare câte o sumă de bani. Reşiţa IV. iar ultimii doi . Mirela Rădoi. Găsiţi cine a fost cea mai cuminte şi câte bomboane a primit. se aşează în fiecare cutie un acelaşi împrumuta Luciei 36 cărţi. Miercuri. Mircea şi Sorin au împreună 550 lei. IV. să primească 56 Ana. V. fiecare cutie cu alt număr. apoi 14. Reşiţa V. Câte pagini a citit Mihai în fiecare zi? Inv .173 Mihai citeşte în două zile 72 pagini dintr-o carte. ro Clasa a IV-a IV. El constată că. au ajutat la treburile gospodăreşti. Marţi.179 Bunica Maria are 30 de bomboane şi le împarte nepoatelor sale. obţinem 52.172 Diferenţa a două numere este 500. nu au stat seara târziu la televizor.171 Sǎ se împartǎ 100 lei la 3 persoane astfel încât primii doi sǎ IV. Sanda – Florica Niţoi. Câte timbre a avut Dani în fiecare clasor? Prof. Ana Modoran. Timiş Înv.170 Se consideră exerciţiul 5 ⋅ 8 : 4 + 7 − 3 .177 Aurel. Neta Novac.. Reşiţa decât suma celuilalt. rezultatele 5. Inst.După ce i-a dat lui Denis b) Calculaţi câte bomboane au fost aşezate marţi în fiecare cutie. IV. Ioana. aceasta ar avea triplul cărţilor rămase Ralucăi. Prof. IV. Dacă a − b ≤ 280 . obţinem câtul 9 IV. după cât de cuminţi au fost ele în luna martie ( şi-au lei. Câte cărţi are fiecare? după regula : în cutia cu numărul n se pun 2n + 1 bomboane. iar în al doilea clasor. Măriuţa Benga. Reşiţa făcut temele devreme. Folosiţi paranteze pentru a are fiecare. Aflaţi numerele. dacă dublul sumei unuia dintre fraţi este de cinci ori mai mare w Prof. iar diferenţa sumei lor este de 150 lei.n 2010. Deta. determinaţi numerele a şi b ştiind că numere respectiv trei numere naturale consecutive. ştiind că dacă Marcel şi-ar tripla banii şi la ei ar adăuga banii obţine. Prof. Mariana Drăghici.Aflaţi a) Ce aţi mai putea adăuga în paranteză ? b) Bunicul îşi întreabă nepoatele câte bomboane a primit fiecare şi n numerele.178 Doi fraţi. Rodica.170 Luni. Rodica: Eu am primit de 3 ori mai multe bomboane decât a primit Alina. tot împreună. Inst. Dacă adunăm la cele trei şi restul 29. număr de bomboane. iar în a doua zi ar fi citit jumătate din numărul paginilor citite a doua zi. 189 şi a 2010 + b 2010 este divizibil cu 5.). Aurel are cu 45 lei mai mult decât Mircea. şi-au ascultat părinţii. Jimbolia. în fiecare cutie se mai pun bomboane. Mariana Mitrică. Prof. Adriana Dragomir. 10 cutii se numerotează cu numere naturale de la 1 până la eu IV. iar câtul lor este 6. Reşiţa a) Arătaţi că miercuri seara numărul total de bomboane din cele 10 cutii nu putea fi 2009 . Reşiţa 37 38 . pe rând. ar Prof. Reşiţa Înv. Reşiţa o.. IV. jumătate. Prof. Reşiţa Clasa a V-a V. Mariana Mitrică. Mircea Iucu. ar obţine o sumă de zece ori mai mare decât suma lui Horaţiu. . Timiş Inst. Dacă Raluca i-ar 10. . Daniel Sandu. tri dacă în prima zi ar fi citit de 2 ori mai multe pagini decât a citit în acea zi. w 434. Ana Modoran. primeascǎ împreună 65 lei.174 Raluca şi Lucia au împreună 792 cărţi.176 Suma a trei numere naturale este 648. lui Horaţiu.171 Împărţind numărul natural a la numărul natural b. Elisaveta Vlăduţ. Aflaţi câţi lei IV. Oţelu – Roşu fi citit tot 72 pagini. 90 timbre. în primul clasor i-au rămas trei sferturi din numărul timbrelor dacă miercuri seara numărul total de bomboane din cele 10 cutii a fost pe care le-a avut la început.175 Dani avea 260 timbre în două clasoare. Reşiţa acestea i-au răspuns: Ana : Eu am primit jumătate din câte a primit Ioana. Horaţiu şi Marcel au împreună 240 lei. iar Sorin cât triplul lui Aurel. Aflaţi ce sumă Câţi lei are fiecare copil ? are fiecare.

eu 1 kg de struguri.n V. amândoi mergând pe jos. În termen este. pentru consoanele de la de mere.170 Aflaţi suma numerelor naturale cuprinse între 1600 şi 2010 care. iar pentru tri cumpărat 1 kg de mere. Oţelu – Roşu Prof. Pavel Rîncu. iar cel mic în 30 a) Unul singur dintre prieteni a învăţat poezia scrisă de poetul cu minute. Se ştie că: VI. Reşiţa 39 40 . Mihai şi Vasile au învăţat câte o poezie diferită scrisă de poeţi diferiţi: George Coşbuc. Adriana Dragomir.179. V. Reşiţa cifrele 1. + 2006 + 2008 + 2010. Oţelu – Roşu este egală cu 32o . George. Clasa a VI-a Prof. poate fi scris ca suma cuburilor a patru numere naturale. respectând ordinea. timp de opt zile. aflaţi măsurile unghiurilor AOB şi BOC . a) Aflaţi cât costă. 1 kg de banane şi a plătit 20 de lei. a) Arătaţi că 2009 este termen al acestui şir şi aflaţi al câtelea Andreea are la dispozitie 10 zile pentru a învăţa o poezie. Un sistem de codificare pentru alfabetul românesc foloseşte b) între A şi B nu există niciun pătrat perfect. Mariana Drăghici. putem însă găsi V.174 Se consideră numerele A = 1 + 3 + 5 + . în ziua următoare 14. pentru cele de la m la r – cifra 6. Prof. care se referă la numere: 8635 6498 969 3414 61869. . 1 kg de mere şi a) Codificaţi textul : Tata are trei fete.. 2 kg de struguri. V.175 Două prietene au plecat să cumpere fructe. 11. n Prof. care se codifică la fel.177 Trei prieteni .Dupǎ câte minute ajunge fratele cel acelaşi prenume ca şi al lui. V. Reşiţa. 3 kg de struguri. 5.171 Fratele cel mare ajunge la şcoalǎ în 20 minute. Prof. Oţelu – Roşu şi B = 2 + 4 + 6 + . n ∈ . . mare pe frǎţiorul sǎu.173 Se consideră şirul de numere naturale: 2. Găsiţi autorul poeziei învăţate de fiecare dintre cei trei prieteni. 5. cuvântul mama se codifică 37 de lei. e. În cea de a 9 şi a 10 zi.. 8. VI. Iulia Cecon. u se folosesc. i.. ştiind că reprezintă o b) Dacă 1 kg de banane costă cât 2 kg de mere. următoarele reguli : 1) pentru scrierea vocalelor a. împreună. unde m. Mihai Eminescu. apoi 7. respectiv Prof. 5 kg de banane şi a plătit consoanele de la s la z . 1 kg de banane. Lucia a g la l se foloseşte cifra 4. prima zi învaţă 7 catrene. Lucian Dragomir.. c) Vasile nu a învăţat poezia scrisă de Mihai Eminescu. 7. 9 . împărţite la 28 dau restul 17 şi împărţite la 21 dau restul 10. w b) George nu a învăţat poezia scrisă de Vasile Alecsandri. dacǎ acesta a plecat cu 5 minute înaintea sa. 1 kg de struguri. Mircea Iucu.c. Marius Şandru. calculaţi cât costă afirmaţie matematică adevărată. d. 14.178 Un catren este o poezie scurtă formată din patru versuri.. Reşiţa catrene ca într-una din zilele precedente. Anca Goşa. o. ro V. o. 3. + 2005 + 2007 + 2009 câte versuri are ? Prof. prin numărul 6161). Dalboşeţ VI. cifra 8(de exemplu.. Alina a cumpărat 3 kg 2) pentru consoanele b . Andreea învaţă acelaşi număr de Prof. Oţelu – Roşu V. Ştim că poezia are mai puţin de 100 de catrene. (Observaţie: Preţul unui kilogram de fructe este exprimat printr-un număr c) Arătaţi că există cel puţin patru cuvinte diferite de câte trei litere natural). Arătaţi că: a) A < B . Prof. Dacă măsura unghiului format de bisectoarele lor este w egală cu 75o .172 Diferenţa măsurilor a două unghiuri adiacente AOB şi BOC Prof. Lucian Dragomir. Reşiţa Vasile Alecsandri. Mirela Rădoi. apoi 14 şi tot aşa b) Calculaţi suma primilor 101 termeni ai şirului considerat.176 Arătaţi că numărul a = 27 n ⋅ 109 m + 2 . f se foloseşte cifra 2. b) Decodificaţi (traduceţi) mesajul următor.

Mariana Drăghici numerele naturale de la 1 la m ⋅ n într-un tabel dreptunghiular cu m linii şi . etc. cel mult egale cu n . Mioara Ionescu. w Prof. sunt scrise cele de la n + 1 la 2n . VI. aflaţi VII. b) numărul 654 este situat pe linia 7 . Antoanela Buzescu. în această a) = = . n n n n Prof. Pe ce creangă se află rîndunica când nenule. Alfred Eckstein. A1 A2 = . A2 . în a doua linie VII. Reşiţa distanţa de la A la BC este de 6cm şi BM = 3cm . z care satisfac o. . deasemenea scrise în baza 10. albastru cântăreşte 7 grame. [OM eu bisectoarea lui şi unghiul BOC astfel încât punctele C. scriem succesiv toate Prof.. dacă aceasta Prof. A1 ..) a b c care satisfac relaţia = = . a0b sunt Se ştie că : b0c c0a a 0b a) numărul 456 este situat pe linia 5 . VII. A2 A3 = .. scrise în baza 10. Prof. Vasile Chiş. Lucian Dragomir.179 De dimineaţă o rândunică zboară pe o creangă a unui copac şi d) Pentru n determinat la a) . An coliniare. w c) numărul 2010 este situat pe ultima linie . Câte cuburi sunt în cutie. A0 A1 = . Viorel Tudoran.173 O cutie goală cântăreşte 200 grame. Vasile Chiş.170 În triunghiul ABC dreapta determinată de vârful A şi mijlocul medianei din B intersectează latura ( BC ) într-un punct M. Oţelu – Roşu pătrat perfect..172 Determinaţi numerele prime p şi q pentru care ( p + 1) este q Prof. VI. Berzasca condiţiile : 3x 4y 5z VI. 4 y + 5 z 3x + 5 z 3x + 4 y ordine. Dana Emilia Schiha. Arătaţi că numărul m + n este pătrat perfect. Prof. y. O. iar un cub numărul 10abc este pătrat perfect.171 Determinaţi numerele naturale de forma abc .n n coloane ( în prima linie sunt scrise numerele de la 1 la n. Caransebeş cântăreşte acum 275 grame ? (Găsiţi toate soluţiile problemei) VI. M să fie Clasa a VII-a coliniare. Prof.174 Fie n ∈ ∗ şi punctele A0 . În cutie se aşează cuburi VI.175 Se consideră un unghi AOB cu măsura de 120o ..177 Determinaţi numerele naturale abc divizibile cu 3 pentru care roşii şi cuburi albastre. An −1 An = 1 . Craiova 41 42 .176 Dacă m şi n sunt numere naturale nenule. astfel încât 1 2 3 b) numărul 5 x + 4 y + 3 z este pătrat perfect. unde k şi j sunt numere naturale apoi pe a treia creangă şi ciripeşte de trei ori şi aşa mai departe ( pe creanga 20 ciripeşte de 20 de ori…). ciripeşte pentru a 100-a oară de dimineaţă ? Prof. Antoanela Buzescu. Caransebeş d) numărul n este pătrat perfect.. Ştiind că măsura unghiului AOP . calculaţi numărul tuturor ciripeşte o dată. diferite.178 Determinaţi cele mai mici numere naturale x. Prof. tri segmentelor ⎡⎣ Ak Aj ⎤⎦ . apoi zboară pe o a doua creangă şi ciripeşte de două ori. Arad c) Aflaţi numărul n ştiind că A0 An = 1005 . Adriana Dragomir. c0a. Reşiţa *** VI. . ro VI. Demonstraţi că numerele găsite mai sus nu pot fi pătrate perfecte. să se afle aria triunghiului ABC. Dacă punctul P se află pe bisectoarea unghiului BOC . unde numerele b0c. Un cub roşu cântăreşte 3 grame. Prof.

AB = 4 3 cm.. y > 1. se construiesc în exterior pătratele ABEF şi ADGH şi se a2n − b2n = a n + b n .179 Arătaţi că. Notăm cu M mijlocul lui ⎡⎣ D / C / ⎤⎦ şi cu O intersecţia lui BC / cu B / C . Caransebeş VIII. dacă a. perimetrul triunghiului CSE. dacă a ⋅ 2 + 2 3 ⋅ b = a ⋅ 3 + 2 2 ⋅ b . Dumitru Bătineţu – Giurgiu .171 a) Arătaţi că : m ( BAD ) < 90o . Bozovici VIII. Arad Prof. Irina Avrămescu. AD = 3 cm şi DC = 5 3 cm . Simina Moica. c ∈ ( 0. Jimbolia.. + f (n −1) = n2 x > 1.3. BT = 4cm şi S ABC = 20cm 2 . atunci : Prof... n ∈ {1.. b−a d −c impar pentru orice a ∈ . b) şi o funcţie f definită prin VII. Dalboşeţ Prof.. calculaţi Arătaţi că : o. b) Arătaţi că: (1 + 2) ⋅ (1 + 22 ) ⋅ (1 + 24 ) ⋅ .. VII. respectiv pe MB. b.173 Fie ABC un triunghi dreptunghic în A . Prof. Timiş n VII.174 Arătaţi că nu există numere reale x şi y pentru care f : → .. Prof. Arătaţi că: n a −b n a) [ DF ] ≡ [ BH ] . atunci e) Arătaţi că ON ⊥ MN . pentru orice n ∈ ∗ şi a. de muchie a . AM = 4 cm . ro VII. Lavinia Moatăr.. Anca Goşa. Prof.174 În cubul ABCDA/ B / C / D / . f ( x) = ax + b astfel încât f (0) + f (1) + f (2) + . În existe câte două case din care pornesc n poteci. Reşiţa Prof. b > 0. Sanda – Florica Niţoi. Antoanela Buzescu. ∞ ) şi abc = 1 .175 Pe laturile [ AB ] şi [ AD ] ale unui romb ABCD cu VIII.170 O pereche (a. Reşiţa 43 44 . Antoanela Buzescu. Caransebeş VII. w abcd + 1 este pătratul unui număr natural. dacă a.c. ducem C / N ⊥ BD / . iar cu S Prelucrare Concurs Moldova proiecţia punctului Q pe MC. b) pentru care a 2 + b 2 = 2010 . Caransebeş b) există o pereche complicată (a.1005} . Nistor Budescu..b. b2 d2 b) Demonstraţi că numărul A = a 4 + a 2 + 1 este un număr compus + ≥ 4( a + c) . c) AM este mediatoarea segmentului [ FH ] .. VII.176 Demonstraţi că dacă a > b > 0 şi c > d > 0 .177 Într-o noapte de iarnă. Prof. f) Aflaţi distanţa dintre dreptele B / C şi MN . Ştiind că BC = 10cm. a ≥ 2 Prof. pentru fiecare punctul A ridicăm perpendiculara AM pe planul trapezului .(1 + 22010 ) < 4 2010 . pentru orice n natural nenul. b) BH ⊥ DF . Arătaţi că se pot face poteci între case astfel încât să AB // CD. Mirela Rădoi.. a) nu există perechi complicate (a. Prof. b) de numere raţionale se numeşte complicată care intersectează paralela prin B la AE în punctul T. Din C ducem o perpendiculară CS pe AE VIII. tri notează DF ∩ BH = {M } . Notăm cu Q şi P proiecţiile punctului A pe MD.173 Fie ABCD un trapez dreptunghic în care .172 a) Determinaţi numerele naturale n pentru care eu VII. xy = 2 şi x + y ≥ 3..178 Demonstraţi că. 2. străzile unui orăşel cu 2010 case au fost VIII... Bucureşti Prof. m ( A ) = 90o . Clasa a VIII-a D ∈ ( BC ) şi AE este mediană. a ≠ b . în care AD ⊥ BC .d sunt numere naturale consecutive. Reşiţa w (1 + a )(1 + b )(1 + c )( a + b + c ) ≥ 24 . Pavel Rîncu..n acoperite cu zăpadă. Calculaţi lungimea segmentului ( PS ) . atunci : n 2 + 10n + 38 ∈ ..

XI. Prof. Braşov X.n IX. Daniel Sandu. Bozovici 45 46 . Viorel Tudoran.177 Determinaţi numerele prime p pentru care numărul 2 p 2 + 1 este f ( f ( x)) = x + f ( x) . Prof. *** singur element. IX. 2] astfel încât w f (0) = 2.172 Arătaţi că numărul A = cos 2 + ⋅ tg este natural. 2 ⋅ f ( x) + f ([ x]) + f ({ x}) = 3x . Dumitru Bătineţu – Giurgiu . atunci mulţimea { x ∈ / f ( x) = 0} are un număr prim.175 Determinaţi numerele naturale x. ax + by ≤ xy . Bratovoieşti. ∀x ∈ . Gabriela Drînceanu. Craiova IX. Calculaţi câte triunghiuri au q 2 − 5 + 25 − q 2 = 2 ⋅ q . ∀x ∈ .Prof. Arad Prof. f (1) = 0. Deta. VIII. atunci ⎜ 2 + 2 + 2 ⎟ ∈ . w 20 8 20 Prof. Mirela Aldescu. 2a 2 − 6a + b 2 − 5b + 8 = 0. ro VIII. Ileana Didu. y sunt numere reale pozitive. 1 1 1 ⎛ yz xz xy ⎞ egalitatea + + = 0 . Arad Prof. atunci ax + by ≥ 4ab .170 Determinaţi numerele întregi a şi b pentru care X.172 Rezolvaţi ecuaţia: x ⋅ 2 x ⋅ (1 + x) = x3 + 4 x . Timiş Eugen Păltănea. Pavel Rîncu. Prelucrare problemă Gazeta Matematică 2009 Prof. Arad IX.1] → [ 0. Craiova x y z ⎝x y z ⎠ Prof. vârfurile printre cele 16 puncte considerate. ∀x ∈ . Craiova Clasa a X-a X. π 5 −1 π Prof. Daniel Sandu. Alfred Eckstein.Lucian Dragomir. x.174 Rezolvaţi ecuaţia: 3sin 4 x + cos 4 x + 2cos 2 x − 2 = 0. y. atunci Clasa a XI-a 4 ( x 3 + y 3 ) ≥ 9 xy ⋅ x − y . Timiş eu VIII.Ionuţ Ivănescu.173 Determinaţi funcţiile f : → pentru care : x 2 − y 2 + 7 x − 8 − 9 y = 2 z şi x + y ≤ 2 z . diferite de vârfurile acestuia.173 Rezolvaţi ecuaţia : log 2 (1 + x) ⋅ log 2 ( 3 − x ) = 1 . Mirela Aldescu. Lucian Tuţescu.171 Pe fiecare dintre laturile unui dreptunghi se consideră câte patru b) Determinaţi numerele întregi q pentru care puncte. y ∈ satisfac inegalitatea X.171 Arătaţi că dacă x. Ileana Stanciu. Prof.176 Arătaţi că dacă numerele raţionale nenule x. z care satisfac : IX. Prof.170 Se consideră funcţiile continue f . Mirela Aldescu. Arad tri sunt simultan pătrate perfecte .179 Arătaţi că dacă numerele a. b. g : [ 0. Bucureşti VIII.178 a) Determinaţi numerele întregi p pentru care p − 5 şi 25 − p Prof.1] pentru care f (c) − 1 = 1 − g (c) . z satisfac o. Dolj Arătaţi că există c ∈ [ 0.174 Arătaţi că : 1 − sin x + 1 + cos x ≥ 1 .170 Arătaţi că dacă f : → este o funcţie cu proprietatea că n VIII. y. X. Prof. Ramona Bălăşoiu. Prof. Prof. Prof. Oţelu – Roşu Clasa a IX-a . Deta.

Emil Stanciu. Reciproca este adevărată ? Prof. n injectivă. atunci a = b.Marinescu.1] → o funcţie continuǎ astfel încât tri Prof. 0 (1 + x )(1 + x ) 5 6 Prof. 0 ( g ( x) ) 2 n Prof. Prof. Viorel Tudoran. Prof. eax ≥ bx + 1 . Prof.Prof. an = n n ⋅ ( n 2 − n − 1) + 1 este divizibil cu ( n − 1) .Viorel Cornea .173 Se considerǎ funcţiile f . Marcel Ţena . XII. y ∈ . Sǎ se arate cǎ: 0 0 XI.1) şi f : [ 0.n inversabile. atunci pentru orice x. pentru orice n ∈ .atunci cele douǎ afirmaţii sunt w echivalente. x < y .171 Arătaţi că dacă n ∈ ∗ şi A. fie şirul ( xn )n≥0 definit prin ( f ( x) )n+1 o. numărul xn = ∫ dx . n →∞ XI. −1 −1 1 1 Prof. Lucian Dragomir. n ≥ 2 .atunci f = 0. ro XI. Bucureşti 47 48 . B ∈ Mn ( ) sunt inversabile astfel XII. b) 1 + 1 = 0 şi pentru orice a ∈ A .1] . Prof.171 Fie A un inel finit cu n ≥ 3 elemente. Mirela Aldescu. Oana Dovan. Bucureşti XII. Hunedoara eu Clasa a XII-a 1 x 4 (1 − x) XII.174 Arătaţi că dacă a şi b sunt numere reale astfel încât c) dacǎ a + b < 1 .172 Fie A un inel comutativ unitar şi se considerǎ urmǎtoarele douǎ w afirmaţii: a) existǎ un unic a ∈ A astfel încât a 2 = −1 . g : [ 0. b ∈ ( 0.existǎ b ∈ A astfel încât a = b 2 . Arad a) Arǎtaţi cǎ lim xn = ∞ . Dan Şt.dintre care exact n − 2 sunt . ∞ ) continue şi diferite încât AB + ( AB ) = I n . Dolj pentru care ∫0 f ( x)dx = ∫0 g ( x)dx . există t ∈ ( x. ∀x ∈ .Prof. y ) astfel încât Prof. Craiova d) dacǎ a + b = 1 . Ovidiu Cioponea.172 Demonstraţi că. Oţelu – Roşu x ax bx ∫0 f (t )dt = ∫ f (t )dt + ∫ f (t )dt .atunci f este constantǎ. Alfred Eckstein.1] → ( 0. Marcel Ţena .Sǎ se arate cǎ n = 4 şi cǎ existǎ doar douǎ inele neizomorfe cu aceastǎ proprietate. ∀x ∈ [ 0.Marinescu .173 Demonstraţi că dacă f : → este o funcţie continuă şi b) Demonstraţi cǎ şirul ( xn )n≥0 este monoton. atunci matricea C = A − B este inversabilă. Sǎ se arate cǎ dacǎ inelul este finit. Arad XII.174 Fie a. Hunedoara f (t − x) = f ( y − t ). Ileana Didu.170 Calculaţi I = ∫ dx . Dan Şt. 1 XI.Este adevǎrat acest rezultat în cazul inelului A = 2 [ X ] ? Prof.

Susana Denisa 300. Bodnar Emanuela Deborah 405. Adam 96(96). Maletici Noemi Preda Damir 500. Costa Moatǎr) Borduz Flavius 289. Ştefan Brînzan Doleanu) Janţu Lucian 406. Buzdug Ionuţ 276. Doina Zah) Mǎrţuicǎ Ana 298.Vela Şcoala Bozovici(înv. Coman Alina 196. Rădoi Borca Delia Ariana 121. Călţun Adrian 20. Violeta Voin Stanec) Pascariu Anda – Cristina 200. Şain Pop Adrian 250. Daniela Osman. Pîrvu Tatiana) Puia Roxana Emilia 190 360. înv. Irimia Loredana 346. Cicortaş Raul 400. Roşu Dan 292. Cojocariu Sandra 160. Dancǎu Maria Ileana 785. Bolbotină Flavia 196. Grup şcolar Moldova Nouǎ (înv. Mihalcea Daniel 291. Boca Christiana 70 .n Nicoleta 754. Modîlcǎ Alin 60. Cîrdei Bogdan Nichita 746. Bocicǎ Cristinel 239. Solomon Denisa 401. inst. Staicu Ariana 712. Aurica Lazarov) Lazarov Andrei 570. Jircovici Ana- Ana-Maria 91. Burulea Alexandru 442.Camelia Bolbotinǎ) Ţimbota Alexandru Valentin 289. Popescu Cosmina 296. Sorescu Valentin 778. Velimirovici Iulia 300.Dragalina Oraviţa (înv. Troacǎ Andrei 753. Bîrlan Florentin 368. special. Domilescu Gabriel Ioan Ilie 96.Adriana Laitin.Racoceanu Rareş 616. Ghinea – Vintilescu 296. Pascu Eugen Cristian 200.Ildiko Stoenescu. înv. Boghian Tiberiu 150. Strezariu Liceul Teoretic Gen. Nicoleta Toader. tri 20. Maria Patricia Trion ) 70. Câmpean Casian 282. Ciocîrlan Rareş 200. Iasmina 100. Punctaje obţinute pentru ediţia a V-a a Concursului revistei Voinea Nicoleta 315. Maria 785. în Guţă) Lohon Ariana 200.Cârpean Flavius Grozăvescu) Viericiu Daniel 196. Cionca Flavius Cosmin 389. Lidia Todor ) Bona Alin 881 460. Militaru Antonio 300. Irina 196. Negoiţescu Antonio 400. Grozǎvescu Andreea Gabriel 1035. Megan Alexandra – Ioana 196. Bogdan Alexandra 496. Dumitraşcu Bogdan Andrei 160. Cercel Cerasela Şcoala Bolvaşniţa Jura Miriam Iasmina 20 186. Brebenariu) Ciobanu Elena 840. 300. înv. Liceul Oţelu – Roşu ( înv. Papavă Laurenţiu 98. Marghescu Radu Sebastian 96. Veţan Denis 434. Nicoarǎ Rebeca 759.Georgeta Curea) Burcuşel Alex 35. Păuna Robert 196. Laitin Patricia 300. Viorica Totorean. Gherman Oana 280. Ghimboaşă Petronela 546. Hilgers Şcoala Generală 1 Oţelu – Roşu ( înv. Dudţană Denis 20. Stoica Cezar 90. Jebelean Cristiana 74. Alina Repetǎm: Respectaţi regulile de expediere a plicurilor cu soluţii. înv. Petcu Alexandru Egon 489. Preda Sebastian 174. Floare Homota) Angheloni Denisa 230. Agafiţei Alexandra 391. Gongu Cristian 84. Şcoala Romul Ladea Oraviţa (înv. o. Diana Georgiana 345. Ciobanu Antonia 770. Sitaru Bianca 96. Stoican Anastasia 773. Crenicean Liceul Hercules Băile Herculane ( inst. Grozăvescu Cristian 40. Iliescu Camelia 70. înv. Boncalo Sebastian 566. înv. Blidariu Mihai 364. Mariana Velcotǎ. Prodilean Andrei Alexandra 42. Iacob Rareş 556. Burileanu Ana – w Scarlat Sara-Giulia 500.Floarea Kuszay. 49 50 . înv. Bojici Ivana 286. Niţǎ Cezar 90. Rusu Melisa 295. indicaţi pe plic clasa în care sunteţi!!! Cristea Bianca 272. Meilǎ Denis 275. Anabela 58. Nicoleta n Abel Aurelian 100. Baderca Flavius 180. Anastasia Stroia) Rǎulea Alina 250. Cănicean Cristina 196. w Cristian 456. Tufişi Alexandru 30.Marghescu Radu Şcoala Berzasca (înv. Florica Boulescu. . Ruva Patricia Mădălina 200(200) . Păvălan Patricia 100(100). Georgiana 196. Harca George Adrian 319. (punctajul obţinut pentru rezolvarea unor probleme din RMCS 30 Avram Denisa 200. prof. Vlǎdica Maria 300. Alexa Gaiţă. Bolbotină Iulia 196. Bolbotinǎ Panduru Liviu Dimitrios 471. cumulat cu punctajul avut anterior) Liceul Teoretic Traian Lalescu Reşiţa (inst. Rotariu Răzvan 276. Bolohan Andreea 196. Hogea Patricia 196. ro Rubrica rezolvitorilor Şcoala Generală 9 Reşiţa (inst. Pădurean Daniel 230. Roş Maria Liceul Pedagogic CD Loga Caransebeş ( înv.Voicu Andreea 50. eu Clasa a II-a Clasa a III-a Liceul Hercules Băile Herculane(înv. Spǎtaru Livia Karina 296. Dorobanţu Şcoala Bolvaşniţa Ştirban George 50. Stefanovici Radoslav Mile 194.Petcu Cristina 30. Dobre Andrada 196. Merima Şcoala Generală 2 Reşiţa (înv. Miloş Mădălina Liceul Pedagogic CD Loga Caransebeş (inst. Mirela Liceul Hercules Băile Herculane (inst. Călinescu Christiana 392. Agafiţei Cristian Theodor 746. Negrea Alexandra 200. Clasa a I-a Iacob Andreea 56. Dobrescu Narcis 40. . Dudilă Eduard 240. Staicu. Drăghin Alexia Daniela 296. inst.

Călimănescu Potocean Aura Teodora 814. Livia Creţu) Clepan Daria Prejbeanu Andreea Cristina 540. Lavinia Dolot. Dana Emilia Schiha) Liceul Traian Doda Caransebeş (înv. Popescu Nicolae Mladin 60. Barbu Cornel 100. ro Liceul Teoretic Gen. Maria Iancu) Borş Maria 659. Melcescu Florina 170. Secobeanu Flavius 60. prof. Soreanu Patrick 100. Raşca Alexandru 328. Maria Rebecca 110. 370. Oţelu – Roşu (înv. Muntean Anda Şcoala Generală 9 Reşiţa (înv. Ciobanu Romina 308. Chiseliţǎ Mara 383. Iacob – Mare Ionuţ Radu 430. Diana 230. Mariana Mitricǎ. Andra 120. Marin Mǎdǎlin 510. Mirela – Ana Nicolaevici) Andrei 606. Ciuşdic Milan Alexandru 210. Belu. Suteanu Sara 100. Şcoala Rusca Teregova Blaj Petru 370. inst. Pǎtru Ralph Antonio 74. Elena Armanca) Bǎnicǎ Mihai Sebastian 166. înv. Nicoară Denisa 90. Novăcescu Şcoala Berzasca (înv. Regulschi Antonia 410. Duca Vlad 340. Gligor Mǎdǎlina Georgiana 820. Velcsov Flavia 790. Murariu Dumitru Ciprian 663. Mihai Flavian 51 52 . Vodă Ana – Maria 200. Bălănoiu Ana Maria Antonia 200. Măciucă Răzvan 170. Presnescu Bogdan 460. înv. Nicola Elena Şcoala Generală 2 Reşiţa (înv. Bruno Kapros 280.Alexa Gaiţă. Doina Zah. Înv. tri Liceul Pedagogic CD Loga Caransebeş (înv. Letiţia Lungu) Liceul General Dragalina Oraviţa (înv. Eufenia Jurca) Beatrice 780. inst.Dragalina Oraviţa (înv. Dolj (inst. Lucian Trif) Tudoran Liceul Hercules Băile Herculane (Inst. Ciupici Vlad Mihai Jiva 30. Pascal Roxana 599. înv. Clasa a IV-a Clasa a V-a Liceul Adam Muller Guttenbrunn Arad ( înv. prof.. Margareta Stefǎnuţi) Radovan Iasmina 143. n David 400.Maria Puşchiţǎ) Mircea Emilian Barbu Andrei 223.. Puşcaş Roberta 440. Maria Haracicu. inst. Vătavu-Pepa Călina 90. 1064. Potocianu Rebecca 460. prof. Brancu Violeta Petruţa 300. Şcoala Ciclova Românǎ (înv. Boba Bianca 90 Şişcu Lucian Petrişor 60. Ruja Caragea) Şcoala Bozovici(Prof. Vişescu Marius 230. Bujancǎ Andreea 542. Mogoşan w Stanciu Ana – Zaira 297. Trousil Mircea 110.Străinescu Georgiana 380. Berivoescu David 70. Badea Elia Cristina 260. Rodica Istrat) Buţǎ Jana Teodora 583. Rozalia Arnǎutu. Aurica Niţoiu. Puia Cristian 80. Iosif Găină) Hotac Roberto 90. Popovici Naomi 280. Gherasim Daniel 585. Ţigǎnilǎ Ionuţ Lucian 411. Onofrei Sara 200. Neamţu Gheorghe Florin 50. Cioponea Alexandru Mihai 370. Şcoala Generală 8 Reşiţa (înv. Negru Sebastian 350. eu Şcoala Generală 12 Decebal Craiova. Bogdan 90. Margareta Filip) Jumanca Patricia 507. Criste Gabriel 176. Catina Paula 420. Şoavǎ Daniel Viorel 1010 . Puşcaş Antonia Miruna Şcoala Generală 9 Reşiţa (înv. inst.Pavel Rîncu.Diana Grozǎvescu. prof. Lăcătuş Cristian 126.n Liceul Hercules Băile Herculane (înv. Tudor Oana 500. Dinu) Dinu Alexandra 100. w Mitreanu Andrei – Mihai 300 Şcoala Generală 2 Reşiţa (înv. Budimir Mǎdǎlina 615. Lucaci Cristiana 510. Verdeţ 73. Ştreng Flavius 630. Ana Modoran. Ozana Drăgilă) Cherescu Casian 110. Şcoala Berzasca (înv. prof. Parfenie Oana 190. Burcin Golopenţa 508. Voin Şcoala cu clasele I – IV Cireşa. Nica Elena Lorena 213.Jumanca Patricia 170. Cîrstea Denisa 450. Lazăr Denis 110. Boraci Alexandru 140 . Corina Nedelcu) Vladu Andrei 942. Angela Adina o. Amalia Carmen Lavinia 229. Băin Oriana 210. Rodica Moldovan. Novac Georgiana 110. Camelia Suru. Şchiopu Alexandra 259. Alexandra 100. Iulia Voiţ 510. Ion Ritta) Miculescu Şcoala Romul Ladea Oraviţa (înv. Andreea 100. înv. Brǎdeanu Luciana Florentina 469. Şulma Patricia 550.Margareta Filip) Imbrescu Raluca 839. Dieaconu Daniel 340. Caracoancea Timotei 221. Bǎlean Octavian 564. Rebeca Sara 273. Liceul Pedagogic CD Loga Caransebeş (inst. Colţescu Cătălin Emil Cenan – Glăvan Daria 330 ( plic sosit foarte târziu !!). Marius Golopenţa) . 168. Remo Denis 775. Barbu Cristian 258. Drugǎrin Iosmin Ciprian 248. Adina 889. Ştefania 390. Surugiu Dragoş Andrei Liceul Teoretic Traian Lalescu Reşiţa ( inst. Ramona Soroceanu. Ţeperdel Darius 682. Zaharia Flavia Cristiana Goian Tudor George 564. Bîtea Nadin 136. Cenda Sabina 564. Grema Denis Simona Vancu) Freisz Patrick 510. 340. Mǎrilǎ Paul 251. Palade Şcoala Generală 1 Oţelu – Roşu (mama. Mirela Tǎtar) Preznescu Izabela 75. Barbu Roxana 100. Holovcici Adrian 110. Înv.

Săvescu Ovidiu 125. Cenan Glăvan Andra 110. Janţu Jura Damarius Cǎtǎlin 20. 80(80). Lazarov) Smida Mǎdǎlina Georgiana 70. Sorin Ciucă) Răduia Elisaveta 125. Bordeianu Mihail 50. Daniela 140. Marin Mihaela 160. Adriana Dragomir) Epuraş Georgian Iulia – Andreea 400. Marco Mihai Şcoala Generală 3 Oţelu-Roşu ( prof. Mirela Rǎdoi) Popa Radu 30. Dănilă David 90. Budimir Claudia 266. Camelia Pîrvu) Goia Ana Maria 40.Prof. Ciobanu Grup Şcolar Oţelu-Roşu (Prof. Zora Zecheru. Chiru Cristian 110. Marocico Andreea 320. Şcoala Generalǎ nr. Nicoară Daiana 50. (prof. Todor Jonathan 110. Liceul Pedagogic C. Dacica Anca Cristina 120. Nistor 310. 6 Arad ( înv. fără menţiune de şcoală: Pănescu Sergiu 50. Mihai Larisa 100. Micşa 53 54 . Grup Şcolar Moldova Nouǎ(Prof. Iancu Cleşnescu ) Andrei Nicu Daniel 90 Mirabela 330. Camelia Suru. Ambruş Patricia 90. Şcoala Bozovici(Prof. Urdeş Florin 635.Cîrdei Alex-Cosmin 661. Rǎdoi Stanciu Ani 956. Hrenyak Alexia 310. Prof. Dodoiu Oana 80. Adrian Dragomir.Pavel Rîncu. Cornean Alexandru 100. Boştină Dorian 195. Zamfir Andreea 260.Loga Caransebeş Marin Băncilă Lucreţia 60. Constantin Bolbotinǎ) Popa Şcoala Generală 2 Reşiţa (înv. Lupu Ana 40. prof. prof. Heidi Feil) Şinka Andrei Fabian 410.Dragalina Oraviţa (înv. Denis 70. Irina Ciule.Olariu Carmen 40. Sîrghie Mǎdǎlina 70 Balmez Bogdan 550. . Elisaveta Vlǎduţ. Suciu Teodora 287. Galuşka Vlad 160. Cocoş Lisa Jumanca 60. Gagea Şcoala Bǎnia ( prof. Olah Iosif Valentin 80. prof. ro Şcoala Generalǎ nr. Ardelean Andra 410. Trebuian Bogdan Răzvan 90. Marin Constantin Cleşiu ) Şcoala Romul Ladea Oraviţa(înv. Elena Minea. Graszl Bianca 160. Mariţa w Liceul Teoretic Traian Vuia Reşiţa (Prof. Larisa 287. Şcoala Generală 1 Oţelu-Roşu (Prof. Delia Dragomir. Prof. Becia Robert 300 . Daniela Suciu) Carp Andreea 70. Popa Iasmina 440. prof.n Şcoala Ciclova Română ( Prof. Andrei 120 . Aurica Aida 110. Lolescu Bogdan Maria 326. Buligă Maria 200. Jurca Henţ Andrei 160. Jurescu Ioan Cristian 140. prof. Vlascu Cătălin Ionuţ Şcoala Generală 6 Reşiţa ( prof. Bistrean Cosmina 100. Mihuţ Casiana 420. Romînu Denisa 110. prof. Călina Antonia Miuţǎ Bocicariu) Iliescu Alexandru 605. Camelia 160 ( totuşi. Vasile Chiş) Bǎlean Vlad 450. Schinteie Eugen 40. Aurelia Voilovici) Bojici Vladislav Clasa a VI-a tri 300. Damian Patricia Cristina 210. eu Andrei 416. Pinte Ana Maria 400. Şcoala Generală 9 Reşiţa ( înv. Grigorie Denisa Bianca 543. Rǎzvan 190. Belciu Liceul Gen. Dorina Humiţa. Lavinia Moatăr. Irina Avrămescu. Simu Victor 147. Mirela Camelia Rădoi) Laboş Roxana Negru Anca – Patricia 80. Paulina Lǎpuşnianu. Borcean Delia 80. Berejnec Andreea 20. w Daiana 110. Becia Robert 462. Tal Andreea 250. Bilanin Gabriela 110. prof. Benec Emanuela 80. Otilia Bejan ) 609. Horniciar Stroca Andrei 90. Iosif Găină) Şcoala Generală 8 Reşiţa (Prof. Tripcea Alexandra 190. Neagoe Loredana Liceul Teoretic Traian Lalescu Reşiţa (Prof. Geta Mîşcoi) David Melisa 130.1 Anina ( prof. Teleagă Şcoala Bolvaşniţa (Inst. Petre Marin 400.Cocar Lorena 390. Mihancea Miruna 50. 80. Pelin Anitta Vicol Alexandra 80 160. 190. Cioarcă Adnana 410. Firanda Denysa 290. Susana Simulescu) Ţofei Anca 220. Stoicǎnescu Petru 440. Gherman Cristina 40. Radu Oana 525. Mircea Iucu ) Mirulescu. Rus David Andrei 97. Seracin Ciprian 340.D. Stânceanu Andrada 40. Băroiu Carina 130. Iovănică Sebastian 160. prof. Mariana Drǎghici. Oţet Cǎtǎlin 30. Belciu Anemona 170. prof. Miculescu Adrian 60. înv. Varga Florina 70. Ciucǎ Mihai 40. Rǎdoi Flavius 196. Mihaela Goanţă) Ştirban Simona 20. în ce clasă ? nu reiese CLAR ). Nuţu Jurj) Szabo Ciprian 410. Braşoveanu Alex Ionuţ 280. Dorina Tuvenie) Semenescu Raluca 310. Moagǎ Ducu Alecsandru 796. Ileana Petrescu. Zaharia Karina Cristina 110. Moica Dan 215. Babeu Denis 210. Liceul Pedagogic Caransebeş (Prof. Pitica Roxana Liceul Traian Doda Caransebeş (înv. Denisa 656. Urzicǎ Ionuţ Sorin 612. Ciobanu Raluca 180. Florian Bolojan ) Tudor 150. Liceul Traian Doda Caransebeş (Prof. Bonaţ Bogoslav Gabriel 250. n Izbaşa Frenţ Patricia 140. Janet prof. 150. Şutilă Alexandra 370. Dorina Tuvenie) Jura Victor 200. Nicoarǎ Ioana 240. o.Cernescu prof. Stanciu Ana-Maria 833. Şcoala Rusca Teregova ( Prof. Predescu Maria Codoşpan Alina – Călina 147 . Liceul Hercules Băile Herculane (Prof. Iancu 410.

Anǎnuţǎ Adela Marina 250. Emeric 305.Szalma Eric 257. Muscu Dragoş 464. Banda Elisabeta Cristina 10. Stepanescu Maria Cristina 80. Trica Alexandru 150. Buţă Laurian 60. Oancea Maria Roxana 140. Heidi Feil.3 Oţelu-Roşu (Prof. Gen.Vasilica Gîdea) Chiriac Bianca 120.Trǎilǎ Alexandra Iulia 422. Momin Alexandra 132. Herţanu Denisa 130. Dinu Alexandru 75. Velicicu Şcoala Generală 6 Reşiţa (Prof. Constantin Bolbotină. Ştirbu Monica 40. Guia Daniel Petru 156. Paraschi Stelică 50. Mărtinaş Şcoala Generală 8 Reşiţa ( Prof. tri Ciortan Ionuţ Petru 195. Ţolea Loredana Oana Chiru Cristian 188. Bǎnescu Ramona 90. Ştefan Andrei Daniel 175. Anghel Alina 50. Ferescu Liana 665.David Gertrude – Melissa 120. Alexa Anca 922. Honciuc Laura 160. Liceul Traian Doda Caransebeş (Prof. Piess 680.Irina Avrămescu) Raul 80. Buşoi Natalia 120. Prof. Creţoiu Ionuţ 210. Şcoala Generală 1 Oţelu-Roşu (Prof. Puşcaşu Simona 248. eu Gr. Vida Octavian 100. Mariana Iancu. Costea Denis-Loren 200. Erdei Dorian Peptan Andrei Valentin 420. Şcoala Berzasca (Prof. Szatmari Larisa Maria 635. Pupǎzan Andreea 386. Iamandei Diana 30. Bauer Richard 160. Boldea) Băilă Cristina 216. Camelia Şcoala Generală nr. Ciulu Miruna Dalila 680. Stepanescu Alina Iconia 464. Şcoala Generală 2 Reşiţa (prof. Domǎneanţu Octavian 270. Ivăniş Patricia 20. Alexa Alexandra w Şcoala Vîrciorova (prof. Vîlcu Cosmin 100. Felicia Boldea. Ioan Liuba) 70. Ghercǎ Sabrina Marinela Şcoala Generală 3 Oţelu-Roşu (Prof. Felicia 186. Gherghina Liviu 436. Ursul Larisa Iasmina 30. ce clasă ? ). Antal Alexandra 40. Zoran Ocanovici)Mereu Mǎdǎlina 60. Ion Belci. Dănilă Mădălina 947. Helmuth 405. Lic. Trifu Teodora Bercean Bogdan 190. Şcoala Romul Ladea Oraviţa (Prof. prof. Ion Georgiana Adriana 50. Opruţ Şcoala Generală nr. Pangica Antonio 290. Susana Simulescu) Andreea 190. Terfǎloagǎ Ana – Maria 479 .Românu Nicoleta 222. Vladu Alina 200. Drǎgan Alexandra Diana 138. Ciurică Bianca 30. prof. n Şcoala Bozovici(Prof. Geta Mîşcoi) Dolot Diana Nicole 410. Dǎrac Alexandra 60. Mirela Rǎdoi ) Trica Alissia 107. .n 100.Daniela Pîrvu) Gheorghişan Călin 663. Simescu Larisa Geanina 290. Carp Andreea 432. Chirciu Cǎtǎlina 320. Şchiopu Patrick 20. prof. Croitoru Sabina o. Mihaela 70. Micşescu Cristian 326. Grădinariu Tatiana 70. Şc. Pândici Cristian Andrei 80. Răzvan 50. Şcoala Generală 1 Oţelu-Roşu (Prof. Şcoala Romul Ladea Oraviţa (Prof. Pîrvu Ancuţa Iulia Suciu) Barbu Lidia 603. Cǎta Alexandra 80. Balmez Andrada-Ioana 882. 300. Bogdan 600. Popa Ioan Raul 96 . Susana Simulescu) Ţibulca Andrei 190. ro Grup Şcolar Moldova Nouă(prof. Cǎluşariu Ana Maria 50. Mitocaru Patricia 170. Iulia Cecon) 55 56 . Banda Ştefănescu Andrei 915. Barbu Daniel 380. Gaiţă 140. Haba Beatrice 187. Murgu Teodora 711. Domilescu Manuel 607. Ciobanu Anca 610.Aurica Lazarov) Şcoala Generală nr.Dragalina Oraviţa(Prof. Mihart Georgiana 779. Ana Patricia 60( totuşi.Camelia Pîrvu) Şcoala Generală Dalboşeţ (Prof. Airini Michel 518.Marius Şandru. Văduva Alex 47. Sorin Ciucă) Humiţa Ionela 311. Buzzi Cristian Alexandru 338. Moldova Nouǎ(Prof. Buga Ioana Mihaela 180. Grup Şcolar Oţelu-Roşu ( Prof. Manu Ioan Alexandru Ilia 635. Vâlcu Sebastian 140. Ungureanu Alexa Luana Maria 260. Drinceanu Ioana 380.Pavel Rîncu) Motorga Eliza Mirela 50. Irina Avrǎmescu. prof. Adriana Dragomir) Lohan Larisa 210 . Boldea Cristina 230. 6 Reşiţa (Prof. 9 Reşiţa (Prof. Dana Emilia Schiha) Vulpescu Iulia 360. 454. Aldescu Dragana 20.Pavel Rîncu) Şcoala Generală 9 Reşiţa(prof. Diana Stănică) Marius Golopenţa) Şandru Ilie Daniel 760. Vasilovici Camil 20. Timeea 20. Necşa Adina 160.Vasile Chiş) Ruva Mihaela 240. Negru Nadine 695. Liceul Hercules Băile Herculane (Prof. Török Neaţu Monica 610. Delia Dragomir) Bochizu Constantin 180. Munteanu Ionuţ Valentin 729. Guţan Iuliana 30. Daniela Suciu. Iancu Maria Timeea 140. Neagu Alexandra 80. Prof. Otilia Bejan ) Şcoala Ciclova Românǎ (prof. Munteanu Andreea 164. Heidi Feil) Şcoala Generală 8 Reşiţa (Prof. Sanda Iulian Robert 50. w Grup Şcolar Oţelu-Roşu (Prof. prof. Cornean Claudiu 167. Nicola Ion Cristian 60. Liceul Teoretic Traian Lalescu Reşiţa (Prof. Raţ Laura 110.Prof. Rus Daniel 447. Preda Cristina 67. Gaiţă Pervu Georgiana 80. Clasa a VII-a Petraru Ioana 264.Anişoara Popa) Şcoala Rusca Teregova ( Prof. Mirela Rǎdoi) Toader Rǎzvan 352.

Agape Oana 45. Şcoala Generală nr. Mariana Drăghici) Krokoş Lorena 292. Grup Şcolar Moldova Nouă (Prof. Lucian Dragomir) Duma Andrei Florin 238. Dumitraşcu Andreea o. Costea Semida Sorina 80. Dinulică Petru Augustin 900. Prof. Lazăr Silviu Ioan 380. Cecilia 37. Rîcǎ Anda Elena 400. Bogdan Roxana 395. Pavel Rîncu) Liceul Gen. Lavinia 180.Drăghici Livia Liliana 507. Stepanescu Alina 75 Nemeş Adina 147. Iordache Andreea 30. Prof. Tuştean Patricia 220. Borchescu Eugen 120. Szabo Cristian 175. Heidi Feil. Călău Maria 170. 30. Blaj tri Paiu Andrada 60. Boarţă Aris Ionuţ 10. Pop Dragana 50.Vasile Chiş. Prof. Milu Nicoleta 150. Vuletici Nikolia 108. Burcin Daniel 56. Banda Giorgiana Violeta 162. Antoanela Şcoala Berzasca (Prof. 9 Reşiţa (Prof. Berdich Grup Şcolar Industrial Oţelu-Roşu(Prof. Oneţiu Daniel Munteanu Mădălina 130. Nica Hermina 140.Mariţa Mirulescu) Magu Georgiana 42. Prof. Cristian 40. Irina Avramescu. Băzăvan Oana Cătălina 40. Mihaela 100. Bugariu Rǎzvan 195. Boşneag Maria – Ionela 85. prof. Dorina Humiţa. Pop Cristian Ionuţ 347. Vasilica Gîdea ) Oprea Adelina 70. Clasa a VIII-a Buşatovici Maia 124. Liceul Tehnologic Nicolae Stoica de Haţeg Mehadia (prof. Buriman Amelia 67. Dana Emilia Schiha) Pǎtraşcu Alin 60. Bidilici Răzvan 60. Sorin Ciucă) Humiţa Ileana 380. Cîrpean Driter Ioan 65. Tuştean Claudiu 105. Lucian Dragomir) eu Şcoala Generală 2 Reşiţa (Prof. Angel 28. Herea Mihaela Camelia 70. Untaru Mǎdǎlina 30. Adrian Dragomir.Dinulică Liceul Traian Doda Caransebeş (Prof. Prof. Sorin Ciucă) Stepanescu Georgeta 347. Careba Denisa 150. Iosif Găină. Stepanescu Liceul Traian Lalescu Reşiţa (prof. Buliga Adrian Denis 105. Ionuţ 60. Ionela 312. Sorin Ciucă) Codoşpan Florinela 75. w Grup Şcolar Oţelu-Roşu (Prof. Dinu Andrei Mario 17. Kuhn Anne Marie 211. Boran Liceul Pedagogic C. Azap Bianca 147. Liceul Gen. Mihaela Şcoala Rusca Teregova(Prof. Banda Elisabeta 72.n Antoanela Buzescu.Dragalina Oraviţa (Prof. 57 58 . Popa Andreea 35 .Aghescu Monica 160. Vizitiu Alexandra 114. n Alexandra 50. Prof. Ion Belci) Peptan Alexandru 390. Radovan Cosmin 60. Şcoala Bozovici(Prof. Codoşpan Grup Şcolar Moldova Nouă (Prof. Ştefan Ana 150 . Şcoala Generală 3 Oţelu-Roşu(prof. Timofte Tina 30. Grup Scolar Oţelu – Roşu (prof. Popa Ioan Liceul Traian Doda Caransebeş(Prof. Gherga Marinela 537. Andreea 176. Măran Marius 80. Dorina Humiţa. Lăcrămioara Ziman) Vidinaru Oana 161.Felicia Boldea) Băilă Diana 110. Moatǎr) Mocanu Ioana 297. Mărculescu Mihaela 165. . Şcoala Anina(Prof. Popovici Daniel 249. Ursulescu Vasile) Costescu Nicoleta 340. Iacob Septimiu 900. Darius 20. Dumitresc Ţeudan Adina 380. Vărgatu Alina 40. Marin Cleşiu ) Şcoala Rusca Teregova (Prof. Ciobanu Raluca – Şcoala Rusca Teregova (Prof.Radu Ionela 305. Ilievici Iasmina 80.Dragalina Oraviţa (Prof. Hotac Adina 165.Aurica Lazarov) Bănuc Vasilică Vrancea Andreea 190.Mihai Lazarov) Goian Raluca 92. Bardaş Georgiana Flavia 40 Marinela 52. prof. Clasa a X-a Prof. Burcin Alexandru 46. Băzăvan Răzvan Alexandru 30. Popescu Ana Maria 40. Răcăjdianu Sorana 87. Jurca Rebeca 70.Loga Caransebeş (Prof.D. Semenescu Anca 357. Delia Dragomir. Paşan Şcoala Generală 1 Oţelu-Roşu (Prof. Hurduzeu Ana 76. Milu Ionela 30. Moacă Nicolae 157. Jura Andrei 46. Ovidiu Bǎdescu) w Georgeta 116. Lavinia Raul 96. Blaj Ioan 185. Dragomir Buzescu) Bivolaru Iulia Mălina 410. Vladisavlevici Iuliana 76. Humiţa Maria 85. Grup Şcolar Moldova Nouă(Prof. ro Olaru Ionuţ 170. Anişoara Popa) Petru 158. Enǎşoni Didraga) Stoicănescu Gelu 266. Iulia Cecon) Adriana 20. Cristina Iovanovici) Martinovici Ionela 67. Gîrjan Laura 171. Matei Sergiu 93. Antonescu Nicoleta 154. Tomici Boris 27. Clasa a IX-a Liceul Pedagogic Caransebeş (Prof. Rybar Mario 20. Negrei Bianca 156. Coconete Cosmina 165. Humiţa Cosmin Vasile 23. Lala Timotei 60.

Mihael Lazarov) Pricop Romina 6 Bejan Otilia Liceul Traian Lalescu Reşiţa 338. Lucian Dragomir) Bugariu Dan 172. 21 Chiş Vasile Şcoala Gen. Prunar Victor 203. Sas Raluca Ionela 40. Ovidiu Bădescu) Meşter Sergiu 204. Grup Şcolar Moldova Nouă (Prof. Galescu Dan 300. Radoicovici 8 Berbentea Dănilă Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici tri Iasmina 20. Stolojescu   Petronela 166. 1 Almăjan Cătălin Şcoala cu clasele I-VIII Ramna Liceul Pedagogic C.Ioan Todor) Stăniloiu Ovidiu 330.D. Turnea Adasena 40. Aghescu Alina Mihaela 30. 5 Bădescu Ovidiu Liceul Traian Lalescu Reşiţa n Liceul Gen. Delia Dragomir. Liceul Tata Oancea Bocşa (Prof. Lǎcrimioara Ziman) 7 Belci Ion Şcoala Gen.Loga Caransebeş(Prof. 9 Beţa Maria Liceul Teoretic Mircea Eliade Reşiţa Mina Nenad Neşa 20.Şcoala cu clasele I – VIII Sasca Montană w Grup Şcolar Industrial Oţelu-Roşu (Prof. Antoanela Buzescu) Marta Marian Sebastian 351. 16 Buzilă Claudia Şcoala Gen. Antoanela Buzescu) 17 Buzilă Mircea Lic.n Didraga) Bălulescu Bianca Veronica 30.Şcoala cu clasele I – VIII Ciudanoviţa Adina Vlad 60. Bejinaru Silviu 80. Vireanu Adelina 50. Atinge Carina 221.8 Reşiţa 59 60 . Lavinia Moatăr. Mureşan Alexandru Ioan 240. Prof. Train Anca 94. Firan Maria – Mirabela 30. 3 Avrămescu Irina Şcoala Gen. Ciucǎ Cristian Sorin 100. . Costea liana Ileana 60. Popp Reşiţa Cecilia 30. Bona Petru 126.9 Reşiţa Istudor Deian 257. Cristina Iovanovici) Tănasă Remus 100 22 Cioloş Aurelia Grup Şcolar Industrial Bocşa 23 Costea Mihaela .7 Reşiţa Liceul Pedagogic C. Calotǎ Bianca 108.9 Reşiţa Grup Şcolar Industrial Oţelu-Roşu(Prof.Constantin Bolbotină) 15 Buzescu Antoanela Liceul Pedagogic Caransebeş Stolojescu Anca 115.Dragalina Oraviţa(Prof. Vizicanici Mihaela 38. Pucǎ Alexandra Elena 170.D. Gherghel Gordana 40.Loga Caransebeş (Prof. Lucian Dragomir) Cococeanu 4 Albeanu Vasile Grup şcolar Moldova Nouă Oana 280.9 Reşiţa Grup Şcolar Moldova Nouă (Prof. 5 Reşiţa 28 Coandă Camelia Şcoala Gen. Harabagiu Dragana Gabriela 170. o. Zanfir Cristian 454. ro Clasa a XI-a Liceul Traian Doda Caransebeş (Prof. 14 Braia Carmen Şcoala cu clase I-VIII Răcăşdia Liceul Hercules Băile Herculane(Prof. 24 Cristescu Vănică .Traian Vuia Reşiţa Mureşan Ana-Maria 240. Iacob Didraga) Membrii Fililalei Caraş – Severin a SSMR care au Baneu Petru 203. 19 Cerbu Enache Grup şcolar Agricol Oraviţa Turnea Ana-Maria 30. 3 OţeluRoşu Colegiul Naţional Moise Nicoarǎ Arad (Prof.   plătit cotizaţia pe anul 2010 Todor Elena 303. 10 Bobic Florin Şcoala cu clase I-VIII Naidăş 11 Bolbotină Constantin Liceul Hercules Băile Herculane Clasa a XII-a 12 Boldea Felicia Şcoala Gen. Liceul Traian Doda Caransebeş (Prof. Iacob 18 Cecon Iulia Grup Şcolar Oţelu-Roşu .2 Reşiţa 26 Cocorăl Radu – Şcoala Şoşdea w 27 Cleşnescu Florin Şcoala cu clase I-VIII nr. 2 Ardelean Ion Şcoala cu clase I-VIII Rusca Montană Liceul Traian Lalescu Reşiţa (Prof. Damian Raluca 30. Dozsa 20 Călin Ramona – Grup Al. Ovidiu Bodrogeanu) eu 13 Botoş Valerica .Şcoala cu clasele I – VIII Pojejena 25 Ciulu Daniela Loreta Şcoala Gen.

Şcoala cu clasele I – VIII Plugova 63 Ienea Erimescu Mihai .2 Caransebeş 61 Iovanovici Cristina Grup Şcolar Oţelu-Roşu 30  Ciocan Florin – Liceul Traian Doda Caransebeş 62 Iancu Maria Şcoala Romul Ladea Oraviţa 31  Cormianu Maria .Grup Şcolar Agricol Oraviţa 58  Humiţa Dorina Liceul Pedagogic Caransebeş 90 Mateia Monica.Baptist Reşiţa 46  Dragotă Ana Grup şcolar Forestier Caransebeş 78 Mandreşi Ana Liceul Pedagogic Caransebeş 47  Feil Heidi Şcoala Gen. Dragalina Oraviţa Dragomir Adrian Liceul Traian Doda Caransebeş Lazarov Mihai Lic.Liceul Economic Reşiţa w 59  Hurduzeu Diana Liceul Pedagogic Caransebeş 91 Mateescu Milena .1 Reşiţa Ivaşcu Nicoleta Liceul Pedagogic Caransebeş n 37  69 38  Drăghicescu Tomiţă Şcoala cu clasele I-VIII Forotic 70 Jurj Nuţu Grup şcolar Forestier Caransebeş 39  Drăghici Florica Mariana Şcoala Gen. Gen.Şcoala cu clasele I – VIII Luncaviţa 81 Medoia Gheorghe Grup Şcolar Industrial Bocşa 50  Giliaş Mădălina .8 Reşiţa 66 Iocşa Lucia Liceul Teoretic Mircea Eliade Reşiţa 35  Deaconu Tudor CCD Reşiţa 67 Isac Simion – Grup şcolar Forestier Caransebeş 36  Dicu Lenuţa Şcoala Gen. 1 OţeluRoşu 42  Dragomir Delia Liceul Traian Doda Caransebeş 74 Lungu Aurel Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 Bocşa 64 Ienea Maria Liceul Tehnologic Mehadia o.n 51  Gugea Laura .Gen.Gen.Dragalina Oraviţa 53  Gîdea Vasilica Grup Şcolar Ind.Grup şcolar Auto Caransebeş 83 Miholcea Dan Şcoala cu clasele I-VIII Berzovia 52  Grindeanu Nicolae – Liceul Pedagogic CD Loga Caransebeş 84 Milotin Mirela Lic. Moldova-Nouă 85 Mirulescu Mariţa Liceul Pedagogic Caransebeş 54  Golopenţa Marius Liceul Hercules Băile Herculane 86 Mîşcoi Geta Şcoala cu clase I-VIII Ciclova-Română w 55  Goşa Anca Şcoala Gen.Şcoala cu clase I-VIII Liubcova 60  Hergane Adam Şcoala cu clasele I-VIII Sicheviţa 92 Musteţi Liliana Liceul Teoretic Tata Oancea Bocşa 61 62 .Şcoala cu clasele I – VIII Cornereva 77 Macovei Daniela Lic. 1 Bocşa 43  Dărac Cornelia Grup şcolar Moldova Nouă 75 Lungu Emilia Şcoala cu clasele I-VIII nr. ro 29  Corîci Carina Şcoala Gen.12 Reşiţa 68 Iucu Mircea pensionar Reşiţa Dobriţan Heckl Alina Şcoala Gen.Şcoala cu clasele I – VIII Verendin 32  Costa Veronica Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Reşiţa 71 Lazarov Aurica Lic.Şcoala cu clasele I – VIII Vrani 49  Fiat Filip .12 Reşiţa 87 Miuţă Bocicariu Janet Liceul Traian Doda Caransebeş 56  Haracicu Maria Şcoala cu clasele I-VIII Băile Herculane 88 Moatăr Lavinia Liceul Pedagogic Caransebeş 57  Horescu Ioan Şcoala cu clasele I-VIII Topleţ 89 Miloş Laura . 1 OţeluRoşu 79 Mara Adriana Liceul de Artă Reşiţa 48  Florea Viorel Şcoala cu clase I-VIII Rusca Montană 80 Merşa Marcel . 33  Curea Nicolae Şcoala Romul Ladea Oraviţa 65 Iliescu Sabin Liceul Tehnologic Mehadia 34  Curescu Simona Şcoala Gen.Şcoala cu clasele I – VIII Ticvaniu Mare 82 Mihailovici Dana Liceul Traian Vuia Reşiţa .1 Bocşa 44  Dragomir Lucian Grup Şcolar Oţelu-Roşu 76 Lupulescu Daniela Liceul Teoretic Tata Oancea Bocşa eu 45  Drăgan Ion .Dragalina Oraviţa tri 40  72 41  Dragomir Adriana Grup Şcolar Oţelu-Roşu 73 Luca Daniela Şcoala Gen.

3 Oţelu Roşu 100  Popa Dan Dragoş – ISJ 132 Surulescu Ion Şcoala cu clasele I-VIII Lăpuşnicel Peter Eva Maria Şcoala cu clasele I-VIII nr.Grup Şcolar Ind.7 Reşiţa 144 Vornicu Eleonora Grup Şcolar Agricol Oraviţa 113  Răşinariu Lucica Şcoala Sfânta Elena 145 Vucescu Adela Lic.1 Oţelu Roşu 94  Ocanovici Zoran Grup Şcolar Ind. 146 Zibriczki Ecaterina Grup Şcolar Industrial Bocşa .2 Caransebeş 99  Paul Sorin . Moldova-Nouă 116  Şandru Marius Şcoala Gen.Şcoala cu clasele I-VIII Belobreşca 137 Tina Ana Scoala cu clase I-VIII Fizeş . 1 Bocşa Ştefan Dana – Grup şcolar Forestier Caransebeş n 101  133 102  Pîrvu Camelia Şcoala Romul Ladea Oraviţa 134 Szucs Alecxandru Lic.Dragalina Oraviţa 135 Tătucu Anton Şcoala cu clasele I-VIII Iablaniţa Popescu Adrian Liceul Tehnologic Mehadia Ţicu Maria Grup Şcolar Agricol Oraviţa tri 104  136 105  Panici Nadiţa .Diaconovici-Tietz Reşiţa 114  Rujici Iasna Floriana Şcoala cu cls. 3 Bocşa o.Baptist Reşiţa 103  Pistrilă Ion Dumitru Lic.3 Moldova-Nouă 110  Roman Simion Şcoala cu clasele I-VIII Topleţ 142 Vlăduceanu Cristina Lic.2 Reşiţa 117  Sîrbu Marcela .n 115  Sadovan Nistor Şcoala cu clasele I-VIII Cornea 147 Ziman Lăcrimioara Grup Şcolar Ind.6 Reşiţa w 123  Socol Maria Şcoala Gen. 97  Pascariu George Liceul Teoretic Eftimie Murgu Bozovici 129 Stăniloiu Nicolae Liceul Teoretic Tata Oancea Bocşa 98  Pascariu Ion Şcoala Prigor 130 Stăvăroiu Eugen Şcoala Gen. Moldova-Nouă w 119  Schiha Emilia Dana Şcoala cu clasele I-VIII Berzasca 120  Seracin Ioan Scoala cu clase I-VIII Măureni 121  Simion Gheorghe Şcoala Romul Ladea Oraviţa 122  Simulescu Susana Şcoala Gen. 2 Reşiţa 107  Radosavlevici Mărioara Şcoala cu clasele I-VIII Moldova-N. ro 93  Neagoe Petrişor Grup Şcolar Mathias Hammer Anina 125 Spaiuc Veronica Şcoala gen. I-VIII nr. Berzovia 106  Rădoi Mirela Şcoala Gen.1+3 Moldova N. Moldova-Nouă 112  Roşu Lia Şcoala Gen. Moldova-Nouă 126 Staicu Lenuţa Scoala Gen.Diaconovici-Tietz Reşiţa 111  Rostescu Constantin Şcoala cu clasele I-VIII Domaşnea 143 Voilovici Aurelia Grup Şcolar Ind.Şcoala cu clasele I – VIII Cărbunari 118  Scorţan Gheorghe .7 Reşiţa 140 Vladu Dumitru Grup Şcolar Ind.Şcoala cu clasele I – VIII Berlişte 131 Suciu Daniela Şcoala Gen. 12 Reşiţa 95  Opranescu Angela Şcoala cu clasele I-VIII Băile Herculane 127 Şuşoi Paul – Liceul Pedagogic Caransebeş 96  Opruţ Ana – Grup Construcţii Maşini Caransebeş 128 Stăniloiu Manuela Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 Reşiţa 138 Stănică Diana Şcoala cu clasele I – VIII nr.12 Reşiţa 124  Seracin Nicolae – Grup şcolar Forestier Caransebeş 63 64 . Moldova-Nouă eu 109  Rîncu Pavel Şcoala Dalboşeţ Bozovici 141 Vladu Sânefta Şcoala cu clasele I-VIII nr.Gen. 139 Vasile Mihaela Liceul Tehnologic Mehadia 108  Răduca Rodica Şcoala Gen.