You are on page 1of 56

Mariana Ghezzo

Nu vă lăsați otrăviți

Pericole care ne ameninţă
sănătatea şi viaţa

Editura Păzitorul Adevărului

2 Nu vă lăsați otrăviți!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
GHEZZO, MARIANA
Nu vă lăsaţi otrăviţi! / Mariana Ghezzo. - Făgăraş :
Păzitorul Adevărului, 2014
ISBN 978-973-1940-56-4

661:664
661:504.06

Copyright © Editura „Păzitorul Adevărului”, 2014

Tehnoredactare: Sandu Toma
Corectura: Bobeș Ioan

ISBN 978-973-1940-56-4

str. Morii, nr. 27
505200 Făgăraș, jud. Brașov
Tel: 0268 213 714 Fax: 0268 214 111
e-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro

Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –
luna şi stelele pe care le-ai făcut,
îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el?
Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu
şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale,
toate le-ai pus sub picioarele lui:
oile şi boii laolaltă,
fiarele câmpului,
păsările cerului şi peştii mării,
tot ce străbate cărările mărilor.
Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Psalmii lui David, 8:3-9

4 Nu vă lăsați otrăviți!

Prefață
Trăim într-o lume creată minunat, dar în care se simte din ce în
ce mai mult degradarea adusă de păcat, în urma despărțirii omului
de Dumnezeu. Laboratoarele naturii au ajuns pe mâna celui mai
mare dușman al Creatorului nostru, iar alegerile noastre zilnice ne
plasează de partea cui vrem să fim în această luptă de conservare sau
de degradare, nu doar a propriilor noastre corpuri dar și a lumii vii.
Conform celor spuse de Sf. Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni 5:23:
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru,
sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” Nu stă în puterea noastră
de a rezista tentațiilor acestui veac, în ce privește gusturile noastre
alimentare, în imbrăcăminte și în amenajarea locuinței noastre, această
putere de schimbare vine de sus. Timpul pentru schimbare, conform
celor scrise în această carte, a venit.
În momentele de criză, de-a lungul istoriei poporului lui Dum-
nezeu, Înțelepciunea Divină a trimis profeți. Caracteristica lor era
simplitatea în alimentația lor, în locuința lor, în îmbrăcămintea lor.
Acest fapt le-a dat o inteligență și înțelepciune desăvârșită, o forță și
sănătate fizică inegalabile. Profetul Ilie, a venit din munții Galaadului,
îmbrăcat cu o haină de piele, cu un toiag în mână și cu alimentația lui
simplă, făcând o lucrare de un răsunet care străbate veacurile. Ioan
Botezătorul, cu haina sa simplă din păr de cămilă, cu locuința sa din
pustie și alimentația bazată pe roșcove și miere, a reușit să fie o voce
care a pregătit calea și activitatea Domnului Isus, rămânând în istorie
ca „cel mai mare profet născut din femeie”.
Dar înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus, Ilie și Ioan
Botezătorul, care trebuie să vină, reprezintă de fapt un popor, la fel de
deosebit, care nu se întinează și nu își distruge templul viu conformân-
du-se obiceiurilor din timpul lor, și despre care nu se va spune că sunt

De înălțimea intelectului nostru. depinde în mare parte ce vom fi și cum vom fi aici pe Terra. a apărut această carte „Nu vă lăsați otrăviți!” Ea redă în cuvinte simple. din contră. pe înțelesul tuturor. iar bolile traiului bun pe lângă chimicalizarea excesivă a mediului și alimentelor a dus la apariția unei societăți bolnave. Ba astăzi este chiar ciudat să mai crezi că societatea se va mai putea întoarce la acel timp când familia lucra pământul producând hrană sănătoasă pentru ea. Grație acestei doamne. Este destul de greu să trăim sănătos astăzi în măsura în care răs- pundem puțin sau deloc la îndemnul de a părăsi marile orașe și a trăi o viață simplă. sarea care a conservat totul. Consecințele și efectele asupra pro- priilor organisme vor depinde în mare măsură de alegerile noastre zilnice. și tot mai mulți devin dependenți de produsele din Supemarketuri. Domnul Isus este cel care a plătit un preț atât de mare pentru noi. Din acest cerc vicios nu putem ieși decât punându-ne viața în mâna Aceluia din care nimeni nu ne va putea smulge. un naturalist devotat în prevenirea apariției bolii. Mariana Ghezzo. Va doresc o lecturare plăcută! Medic rezident chirurg. Și totuși.6 Nu vă lăsați otrăviți! printre cei pe care Domnul îi va nimici pentru ca au nimicit pământul. destinul nostru”. vom fi capabili să luăm hotărâri și să le aplicăm în viața noastră de o asemenea manieră încât să nu fim manipulați și să fim găsiți fără prihană la venirea Sa. dar și acceptul ingestiei unor alimente sau a altora. de puterea de decizie zilnică. Dar intelectul nu se poate dezvolta dacă fizicul nostru suferă. Comoditatea a făcut ca muncile simple. Emil Barbu . una dintre cele mai importante adevăruri deținute de noi ca popor se referă tocmai la acest lucru. încât doar rugându-ne zilnic și predându-ne viața în mâna Sa. consecințele existenței noastre într-o lume atât de chimizată. care în trecut erau absolut naturale să nu mai exis- te. care a mai publicat în trecut cărțile „Pen- tru ce atât de bolnavi” și „Hrana noastră. (Apocalipsa 11:18) ci. departe de aglomerările urbane. vis-a-vis de expunerea la diferite substanțe. Tot mai puțini oameni sunt interesați să mănânce alimentele cultivate și gătite de ei. dar și dacă locul nostru va fi în atmosfera neviciată a cerului. în care ingineria genetică pare să conducă destinele producției alimentelor de bază.

ultimul râu va fi otrăvit. acea bucurie pe care o simte orice suflet legat de Domnul Isus. cum să ne hrănim şi să ne îngrijim corpul pentru a avea o sănătate deplină şi. Toată lumea vede şi ştie că trăim timpuri nespus de ciudate. Acum câţiva ani v-am prezentat cartea „Pentru ce atât de bolnavi?”. ele corespund perfect luminii primite de biserica noastră pentru păstrarea sănătăţii. eu şi soţul meu suntem în Germania şi ne confruntăm cu nenumăratele aver- . să o încep cu o mare bucurie pe care trebuie să o împărtăşesc cu dumneavoastră. În aceste două cărţi am do- rit să vă pun la dispoziţie tot ceea ce medicii responsabili din întreaga lume ne sfătuiesc: cum să trăim. sănătatea deplină a trupului şi a sufletului nostru. Bunul nostru cel mai de preţ pe care îl avem aici pe pământ şi de care va trebui să dăm socoteală. iar de curând. organul preţios ce ne permite legătura cu Divinitatea. ameninţătoare chiar. deci. cartea: „Hrana noastră. este sănătatea. Lumea în care trăim „Numai când ultimul pom se va usca. destinul nostru”. o viaţă fericită. Când vă scriu însă aceste rânduri. Căci fără această sănătate va fi afectată mintea noastră. Desigur. abia atunci vor înţelege că banii nu se pot mânca. Şi aşa cum cred că veţi constata. ultimul peşte mort. această bucurie rămâne în inimile noastre. iar noi trebuie să le cunoaştem pentru ca să ne putem feri. cei care veţi citi aceste cărţi. ale tuturor celor care-L urmează pe Domnul. ca o completare a primei cărţi. care face parte din biserica Lui şi Îl urmează cu cre- dincioşie. ea ne dă curaj şi putere să luptăm şi să învingem.” (Din înţelepciunea indienilor Cree) Mi-aş fi dorit ca această mică lucrare pe care v-o adresez.

Exemplu din jurământ: „Nu voi da nimănui. A rămas până astăzi la baza şcolii medicale moderne. inimii. puse la dispoziţie de industria farmaceutică. chiar la cererea lui. Şi de aici porneşte totul.Hr. În epoca noastră pe care comisia congresului „Societăţii Ger- mane de Medicină şi Toxicologie Umană” de acum câţiva ani a numit-o „epoca chimiei”. încorporează toxine sub forma diverselor substanţe chimice. substanţele otrăvitoare sunt. Pe lângă declanşarea proceselor canceroase. în aerul pe care îl respirăm şi chiar în apa pe care o bem. La absolvirea facultă- ţii de medicină. aceste substanţe odată intrate în organism produc modificări grave la nivelul diver- selor organe cum sunt: plămânii. tot metabolismul este dereglat. cum ar fi fumul de ţigară. Suntem înconjuraţi peste tot de otrăvuri din industria chimică.” . în hainele pe care le îmbrăcăm.” De asemenea: „ Nu voi da niciodată ceva unei femei ca să avorteze copilul. în creştere permanentă. precum şi a celor care se ocupă cu producerea unei hrane sănătoase. în detergenţii pe care îi întrebuinţăm. În Germania există o organizaţie puternică a medicilor 1 (şi sunt foarte mulţi) care îşi tratează pacienţii cu mijloace naturale şi se bazează pe vindecarea în profunzime a organismului. o otravă mortală. este suficientă o mică doză din alte substanţe chimice cu care persoana vine în contact. în general. Ei sunt credincioşi jurământului lui Hipocrate 2 atunci când au primit diploma de medic. Căci omul acestei epoci civilizate. cunoscut medic grec din antichitate. sistemului imunitar. Simptomele rămân nespecificate. siste- mului nervos central şi. 1 DEUTSCHER NATURHEIL BUND 2 Hippocrate din Kos (460-370 î. medicii depun jurământul lui Hippocrate. La oamenii la care s-a acumulat deja o cantitate de substanţe chimice în organism. din această cauză nu pot fi uşor diagnosticate şi trec adeseori drept semnele altor boli croni- ce. căile respiratorii. în mâncare. în medicamentele care ni se recomandă. neoprindu- se doar la liniştirea simptomelor cu medicamente.).8 Nu vă lăsați otrăviți! tismente din partea medicilor responsabili. aşa cum o să vedeţi. la nivelul pielii. în propriile case. sistemului hormonal. din leagăn şi până la sfârşitul vieţii sale. ficatului.

sunt foarte variate: dureri de cap. (sensi- bilitate multiplă la diferitele substanţe chimice). tulburări digestive. Orientarea mea este după îndrumările medicilor. aşa cum o să vedeţi în con- tinuare. de auz. Vă scriu aceste rânduri cu speranţa că ele vor deveni pentru dumneavoastră un adevărat scut de apărare împotriva tuturor pericolelor care ne ameninţă în aceste timpuri. dureri musculare şi de articulaţii. Cum venim în contact cu aceste substanţe chimice? Posibilită- ţile sunt multiple şi nu pot fi evitate numai printr-o bună informare şi a deveni foarte conştienţi de pericole: – Cosmeticele pe care le întrebuinţăm – Detergenţii şi substanţele de curăţire din casă (chiar şi detergentul pentru vase) – În propria locuinţă. Această sensibilitate crescută a organismului care răspunde violent agresivităţii chimice şi otrăvurilor în general. la cel mai mic contact cu diferitele substanţe toxice. tulburări de concentrare. până la mortalul şoc anafilactic. de vedere. de aici din Germania. pentru ca în organism să izbucnească o adevărată furtună. prin mochete sau covoare – Lacurile pentru duşumele – Dizolvanţii – Vopselele – Substanţele pentru lipit tapetul – Substanţele de protecţie a lemnului – Mobila pe care o cumpărăm – Hainele noastre Dar cele mai multe substanţe chimice care ajung la noi sunt prin alimentele pe care le cumpărăm. iritaţii ale pielii şi mucoaselor. intoleranţe alimentare. oboseală. ameţeli. dar mai ales după lumina primită de la scriitoarea Ellen White. diverse cosmetice. care doresc să-i salveze pe pacienţii lor. stări de- presive. . se cheamă în limbaj medical modern: „Multiple Chemical Sensivity”. Simptomele care însoţesc reacţiile acestor oameni.Nu vă lăsați otrăviți! 9 substanţele mirositoare sintetice.

pentru că producătorii de alimentnte nu cedează. aceste substanţe toxice nu pot fi uşor elimi- nate. Ele sunt întrebuinţate sub forma hidrocarburilor clorurate la fabricarea pesticidelor. Dioxina.hexaclorciclohexan). a devenit cunoscută prin arderea produselor de Polyvinyl Chloride. 33% o iau din peşte. la substanţele de protecţie a lemnului.000 oameni.H.10 Nu vă lăsați otrăviți! Deşi se semnalizează mereu starea de urgenţă în care ne aflăm cu toţii. Oamenii de ştiinţă au constatat că un singur gram de Dioxină este suficient să omoare 15.T. iar mai puţin de 10% din aer şi alte surse. precum şi în producţie. Aceste substanţe toxice pot apărea şi ca produse secundare nedorite în industria chimică.gift” (otravă) considerată astăzi cea mai periculoasă otravă sintetizată. iar astfel se pot uşor răspândi în mediul înconjurător. în 18 ani se poate elimina numai ju- mătate din cantitatea acumulată în grăsime.-ul (di- clordifeniltricloretan) şi H. în agricultura convenţională. Observaţiile specialiştilor şi studiile făcute au arătat că în 12 ani nu se elimină decât jumătate din această otravă. În Germania. la anumite mase plastice. nu gândesc o clipă cât rău îşi fac lor înşişi şi celorlalţi oameni când folosesc pesticidele şi ierbicidele. aşa numitele „SEVESO .D. Dintre aceste otrăvuri folosite în agricultură D. (lindan . sunt hidrocarburi greu de eliminat din organism.000 tone de pesticide pentru distrugerea buruienilor. Începând cu cei din agricultura convenţională care pentru a-şi vinde produsele şi a câştiga bani. nu se poate lua o măsură radicală de stopare a poluării. iar pe lângă ea mai sunt încă multe alte Dioxine şi Furane calificate astăzi ca cele mai periculoase otrăvuri. Se depun în ţesutul gras şi după studiile făcute. deoarece scopul principal sunt banii. iar fabricile de produse chimice reprezintă un capital uriaş. 50% din oameni o iau din lapte. produse lactate şi carne.C. la dizolvanţii de curăţat etc. Dioxinele apar şi la arderea gunoaielor cu material plastic iar odată ajunse în natură. În organismul omenesc ele se depun în grăsime. se întrebuinţează pe an 30. Cea mai studiată şi socotită şi cea mai toxică este această SEVESO Dioxină. Ea ajunge în corpul nostru odată cu hrana. a .

au protestat în scris la Berlin. Singurele produse. Controlul strict ecologic care se face asupra poluării mediului arată clar că şi în Germania sunt depăşite anual normele de răs- pândire a acestor substanţe otrăvitoare. contra folosirii pesticidelor în agricultura convenţională şi. Cultivatorii din agricultura convenţională. dar mai ales a celor venite de la ţări din afara Uniunii Europene. sunt responsabile şi de moartea albinelor. câţiva medici din Stuttgart au între- prins cercetări ample asupra produselor proprii de legume şi fructe. în special. Deseori albinele nu mai găsesc drumul înapoi spre stup. Medicii recomandă ca fructele şi legumele „sensibile” din ţările îndepărtate care sunt transportate cu avionul. În urmă cu câteva luni. An după an. Medicii nutriţionişti ne recomandă să folosim fructele şi legumele specifice sezonului din ţara noastră.Nu vă lăsați otrăviți! 11 insectelor. curate atât la legume cât şi la fructe. la Comisia Europeană răspunzătoare pentru alimen- taţie. În anumite legume şi fructe s-a găsit o cantitate mare chiar de Lindan şi Morpholine care sunt scoase de câţiva ani din ţările Uniunii Europene. otrăvirea mediului şi a alimentelor de bază este şi mai gravă. Ei consideră că pesticidele care se administrează culturilor agriculturii convenţionale. a ciupercilor şi curăţarea terenului de cultură. care . Iar în alte țări. De curând peste 130.NICOTIN. să fie evitate. Problema pesticidelor nu se opreşte aici. iar uneori ele nici nu mai găsesc stupul. au fost în magazinele şi fermele cu produse biologice (Germane) care sunt sub un control sever permanent. la conducerea statului.000 de crescători de albine din Germania. o treime din albine mor. Protestele cultivatorilor şi crescătorilor de albine au ajuns şi mai departe. Şi acestea toate se răspândesc în mediul înconjurător şi în produsele agricul- turii convenţionale. La fructele şi legumele din aceste ţări prezenţa pesticidelor şi a ier- bicidelor este cu 13. a unui pesticid numit NEO .5 procente mai mare decât „normele permise”. în afara intoxicării şi îmbol- năvirii oamenilor. Se pare însă că nici până acum această gravă problemă nu s-a luat în discuție.

. Regizorul elveţian Markus Imhoof a pre- zentat un film documentar („More Than Honey”) în care a arătat exact ce se întâmplă.A. Voci competente din întreaga lume se fac auzite tot mai pu- ternic. În Germania. Este numai răspunsul la tot ceea ce le facem noi albinelor” a declarat regizorul. Dar aceste avertismente nu impresionează deloc industria chimică care spune că renunţarea la acest pesticid (Neo-Nicotin) îi va aduce pierderi de aproximativ 15 miliarde de €uro. cu toate protes- tele cultivatorilor şi crescătorilor de albine. chiar în doze nemortale (cine poate însă astăzi să hotărască aceste doze?). pot avea consecinţe grave. pur şi simplu. mai ales în S. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Franţa unde.12 Nu vă lăsați otrăviți! au întrebuinţat acest pesticid. Se pare că de la sfârşitul anului 2012 strigătele de alarmă înconjoară pământul. au observat atât la oameni cât şi la păsări. dacă oamenii nu vor să facă schimbări hotărâte. deloc pozitiv. „Că albinele mor nu este niciun mister şi nicio catastrofă naturală. pe piaţă se menţine totuşi 76% din această substanţă. Crescătorii de albine transportă stupii prin diverse state pentru a poleniza terenuri cultivate cu monoculturi uriaşe. însă cum ele consti- tuie hrana păsărilor. trebuie să recunoaştem că ne aşteaptă un viitor sumbru. . prezentate la Comisia Europeană. căci acolo viaţa albinelor a devenit dramatică. simptome grave de intoxicare. în anumite ţări se lucrează la posibilitatea de a poleniza pomii în mod artificial.000 de famili de albine din cauza insecticidului CLOTH IANIDIN (Bayer). iar greutatea şi oboseala drumului au făcut să moară o mare parte din ele.U. acestea mor şi întregul sistem ecologic este în pericol. deci otrăvurile se întind asupra întregului câmp de plante. au murit în regiunea Baden -Würtenberg 20. Aceste culturi nu le oferă albinelor o hrană corespunzătoare. Pentru că situaţia este foarte gravă. Comisia europeană pentru siguranţa alimentaţiei a tras mai multe semnale de alarmă pentru pesticidele de tip Neonicotinoide foarte riscante pentru albine. în aprilie şi mai 2008. Această mortalitate la albine a început mai drastic după iernile 2006 şi 2007. Insectele sunt decimate de acest pesticid. Iar acesta nu este un scenariu de groază ci.

pot spune cu certitudine. căci crează obişnuinţă şi dependenţă pentru o mâncare nesănătoasă. Aditivii chimici nu sunt extraşi din alimente ci reprezintă pro- duşi ai fabricilor de chimie. Sunt introduşi în orice fază de preparare a unui produs alimentar cu scopul de a influența gustul. pe care nu-i interesează propria sănătate. devenind astfel „irezistibile” pentru consumatori. Cel mai mult aceste alimente ultrafăcute se adresează copiilor şi tinerilor. niciun animal şi niciun om. nicio plantă nu va mai exista. o luptă grea. care le fac „atât de gustoase” încât devin irezistibile pentru majoritatea oamenilor. conservarea. Dar acest lucru nu rămâne fără răspuns din partea organismului. substanţe de dizolvare etc. Aceşti aditivi chimici adăugaţi la alimente nu au nimic de a face cu o alimentaţie normală şi sănătoasă. al căror gust nu este încă format şi caută numai să simtă ceva foarte gustos când mănâncă.” Albert Einstein Adaosurile chimice din alimentația modernă. atunci omul nu va mai putea supravieţui decât cel mult patru ani. niciun fel de polenizare. se notează pe ambalaj cu indicativul „E”. culoarea. stabilizatori. Aditivii chimici şi „E-urile” adăugate hranei noastre „Când albinele vor dispărea de pe faţa pământului. Pentru ca industria alimentară să accepte acest lucru. nicio albină nu va mai fi. aceste substanţe sunt introduse în alimentaţie fără a da socoteală nimănui pentru sănătatea oameni- . au fost dezbateri enorme şi. ca emulgatori. Aşa cum vă daţi seama. Toate aceste produse notate cu „E” au apărut după studii îndelungate.

14 Nu vă lăsați otrăviți! lor.S. sunt testate cu adevărat.H. Vă prezint pe scurt câteva categorii din aceste substanţe: Coloranţi artificiali: – Galben de Chinolină (E 104) – Carmin indigo (E 132) – Acid verde briliant B. Sub numele de „E-uri” ele sunt răspândite.A. E 250) – Nitrit de potasiu (E 249) – Acid boric (E 284) – Acid benzoic (E 210) – Acid propionic (E 280) – Acid sorbic (E 200) Întăritori de gust: – Glutamat monosodic (E 621) – Ionizat disodic (E 631) – Acid glutonic (E 620) – Glutamat (E 621 . (E 142) – Cantaxantin (E 161g) – Eritrozina (E 127) – Ponceau 4R (E 124) Antioxidanţi: – Butylhydroxyanisol B. puse la dispoziţie şi acceptate de mulţimea de oameni neinformaţi. numai când „ceva” produce afecțiuni majore în sănătatea celor care le consumă.E500) – Ascorbat de potasiu (E 303) – Metylceluloză (E 461) – Carboximethil (E 466) – Hidroxipropilceluloza (E 463) Substanţe conservante: – Dioxid de sulf (E 220) – Nitraţi (E 251. E 252) – Nitriţi (E 249. La fel ca medicamentele industriei farmaceutice.E 625) . (E 320) – Emulgatori şi stabilizatori (E 400 .

substanţe colorante. substanţe conservante. Sunt prelucrate chimic atât de puternic până când se obţine un produs foarte dulce. la sfârşit. conduc la boli şi moarte timpurie. în băuturile răcoritoare sintetice. Produc alergii grave. De exemplu Ascorbinstearat sau Palmitat (E 304). emulgatori. Şi. Cel mai adesea acestea sunt întrebuinţate în brutării. Dar aceste substanţe. repre- zintă adevărate „bombe” contra sănătăţii. substanţe de întărirea gustului. ne între- băm ce mai rămâne şi ce mai există în acest produs din substanţa de bază. însă pe toate aceste produse se scrie „fără zahăr”.bacterie anaerobă). Glutamat (E 620. sunt periculos de toxice pentru oameni şi animale. sub- stanţe aromate. E 625). Cysteina (E 920) și Cystin (E 921) au un aminoacid care conţine sulf obţinut de la porc sau din părul de om. atât de necesară sănătăţii noastre. enzime artificiale. substanţele acestea păstrează culoarea şi aroma cărnii şi a salamului împiedicând infestarea cu bacterii (în special clostridium botulinum . astfel sunt adăugate substanţe contra precipitării. de asemenea. substanţe de îndulcire. întrebuinţate drept conservanţi. depresii şi alergii puternice. Acest Aspartam s-a dovedit a produce grave tulburări de sănătate (ameţeli.. pierderea cunoştinţei.Nu vă lăsați otrăviți! 15 Deci. . substanţe gelatinoase. Iar aceste substanţe introduse în alimentaţie şi consumate de oameni pentru „a se hrăni”. Dar pentru copii. în felurite creme pentru prăjituri. stabilizatori. un îndulcitor care se pune în Coca-Co- la. În alimentaţia pe care o oferă industria modernă. reprezintă un pericol grav pentru sănătatea lor. în special. Doresc să vă mai dau încă un exemplu: Aspartam (E 951). produce. Nitraţi (E 251 şi 252) şi Nitriţi (E 249 şi E 250) sunt întrebuinţaţi la conservarea cărnii şi a salamurilor. Glicerin (E 422) sau Glicerinester (E 445). a tuturor. Fără ca noi să cunoaştem suntem puşi în situaţia să consumăm şi produse animale. migrene etc. în guma de mestecat. adaosurile de produse de la animale nu sunt rare. În Aspartam se găseşte Phenyilalamina formată din doi aminoa- cizi fabricaţi din Aspartam. Adesea în produsele de patiserie şi pâine se folosește grăsime de porc.

regulatori ai acidităţii. pe cât posibil. aromă. volum. . Iar toate aceste sim- tome sunt descrise în literatura medicală. feriţi-vă pe dumneavoastră. Feriţi-vă. substanţe antioxidante. Dar. enzime. substanţe pentru îndulcire etc. Vorbiţi prietenilor care nu ştiu prea multe lucruri despre procesul de fabricare al pâinii.16 Nu vă lăsați otrăviți! tulburări psihice şi dereglări ale apetitului). substanţe conservante. Aceasta nu mai este de mult timp pâinea cu care ne-au crescut mamele noastre. familia şi copii de aceste produse contrafăcute. durată de folosință şi gust să devină „irezistibilă” pentru cumpărător. Ceea ce găsim în brutăriile oraşului este o pâine industrială cu un arsenal întreg de substanţe adăugate: substanţe pentru creşterea şi coacerea rapidă. astfel încât produsul final – pâinea – trebuie ca aspect.. mai ales. consistenţă. emulgatori. Şi câteva informaţii despre pâinea pe care o cumpărăm din brutăriile oraşului. pregătiţi totul în casă. stabilizatori.

A. a apărut la sfârşitul anilor `70. Tehnica genetică Neamurile se mâniaseră.U. Tehnica genetică în agricultură. se urmăreşte ca acestea să capete pro- prietăţile dorite. mici şi mari. pe scurt numită G. precum şi a cunoaşterii rezultatelor tehnicii genetice la plante şi oameni.U. de soia modificată genetic. Definiţia tehnicii genetice dată de cei care o promovează (firma Monsanto din S. dezbaterile au început în Germania odată cu primirea în anul 1996 a unui mare transport din S. De obicei. prin acest transfer de gene se depăşeşte graniţa respectată până acum. să răsplăteşti pe robii Tăi prooroci.V. iar în Germania cam pe la mijlocul anilor `80.A. Astfel.O. dar a venit mânia Ta. şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” Apocalipsa 11:18 Din anul 1997 se promovează tot mai mult şi mai puternic noua ordine de alimentaţie a lumii europene. această metodă nu s-a putut impune. Prin transfer de gene de la anumite organisme animale şi microorganisme la plante. a venit vremea să judeci pe cei morţi. Oficial. Ţăranii care din bătrâni au învăţat să-şi cultive pământul. în alimenta- ţia care ni se va oferi a apărut şi termenul de „Tehnica genetică” pentru anumite produse.) este următoarea: „Organisme (cu excepţia oamenilor) al căror material genetic este atât de schimbat cum nu s-ar fi putut face pe cale naturală sau prin încrucişare”. nu pot accepta ca vechile culturi să fie compromise prin transferul . Din această cauză. pentru animale. pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău. (pre- scurtare din limba germană = Organisme Modificate Genetic). De atunci au început discuţiile şi luptele pro şi contra care durează până astăzi.

sigur: Că oamenii nu pot să manevreze Creaţia Tatălui Ceresc fără să primească pentru aceasta un răspuns clar şi concis: orice modificare este dăunătoare pentru sănătate. Multe plante din agricultura convenţională devin rezistente la ierbicide. . cu animalele. Ceea ce se ştie sigur. orez. adăugate ca „E-uri” la alimente şi care provoacă considerabile distrugeri în sănătatea populaţiei. Medicii avertizează în legătură cu creşterea anormală a îm- bolnăvirilor cu Candida Albicans şi Aspergillus Niger. rămâne un pericol pentru noi toţi. care pot duce la boli grave. 15% din plantele modificate genetic sunt aşa numitele plante BT (care conţine gene din bacteria Bacillus Thuringiensis). Dar toxinele BT sunt transportate spre tot mai multe plante. Enzimele obţinute prin tehnologia genetică sunt folosite peste tot în industria alimentară. însă ceea ce s-a obser- vat până acum la plantele modificate genetic. ceea ce presupune căutarea altor ierbicide şi mai puternice. De neimaginat mi se pare lipsa de înţelepciune. Realitatea este că nicio experienţă făcută prin tehnica genetică nu a fost suficientă pentru a demonstra ce se va întâmpla în timp cu plantele. Din această cauză produc mai multe toxine BT. care omoară insectele. Cultivatorii îşi pun întrebarea: cât de multe toxine BT se acumulează în diversele părţi ale plantei? În ţările UE şi în Germania se fac numeroase cercetări în legătură cu enzimele obţinute prin tehnologia genetică. de „minte” a oamenilor care încearcă să-L imite pe Creator. vinete şi roşii. de exemplu cartofi. cu oamenii şi cu mediul în care trăim. Încă nu se cunosc efectele de durată. poate ar fi mai corect să spunem. Aceasta înseamnă că la ele au fost modificate cu gene de la bac- teria din pământ Bacilus Thuringiensis. este că de la aceste plante obţinute prin modificări genetice nu mai este cale de întoarcere. în semipreparatele pe care „gospodi- nele” le folosesc ca să-şi economisească timpul sau de către copii şi tineri pentru plăcerea gustului.18 Nu vă lăsați otrăviți! de la câmpurile cu plante modificate genetic prin polenizare pe culturile lor. Un lucru se ştie astăzi.

Plantele modificate genetic au fost în prima parte întrebuinţate numai în scop comercial: soia. vieţile oamenilor şi animalelor. Dacă aceste plante vor fi cultivate mai departe. astfel încât şi ţări membre ale Uniunii Europene au oprit cultivarea lor (printre acestea şi Germania). Până acum s-au acceptat în Eu- ropa numai două plante modificate genetic: porumb BT şi cartofii Amflora ai firmei Monsanto. Germania este prima țară care a luat poziție împotriva agriculturii convenţionale. pentru prepararea brânzei şi al iaurtului. medi- camentele (antibioticele) care pot salva. ele sunt folosite astăzi permanent. Astfel sunt în pericol şi terenurile cultivate ecologic. În sucu- rile. Otrăvurile produse de unele plante modificate genetic. bumbacul şi rapiţa. distrug insectele şi micile animale şi intră în pământ şi apă. care acceptă tehnica genetică pentru bani şi îmbogăţire. în situaţii extreme. În anul 2011 au fost numai 0. În Europa plantele modificate genetic nu sunt foarte răspândite din cauza neîncrederii oamenilor. În pâine.06% din întreaga suprafață cultivată. Studiile arată influienţele negative ale acestor plante asupra mediului. Plantele modificate prin tehnică genetică se răspândesc tot mai mult din cauza polenului transportat de albine. devin fără efect.3% din semănăturile de porumb ecologic sunt contaminate. printre care. USA) să preia controlul asupra .Nu vă lăsați otrăviți! 19 Dar enzimele sunt obţinute astăzi prin tehnici genetice şi încă nu se cunoaşte cât de mult pot ataca sănătatea noastră. concernele în- cearcă de ani de zile (Monsanto. Multe plante modificate genetic primesc gene rezistente la antibiotice. porumbul. pentru că micşorează timpul de creştere al pâinii. în procesul de coagulare al laptelui. Cultivarea plantelor modificate genetic ca monocultură distrug micile gospodării ţărăneşti. O întreagă campanie plină de responsabilitate s-a format în anumite ţări din Uniunea Europeană. aşa numite. din fructe. pentru că îndulcesc şi măresc gustul şi aroma. În industria alimentară. Prin cultivarea plantelor modificate genetic. vor fi aproape 300 de plante modificate genetic care cresc pe hectar. Dacă numai 0. pentru gust etc.

cârnaţi şi carne. au sau nu adăugate vitamine de la microorganisme modificate genetic. atunci când doriţi să cumpăraţi ceva. este mai bine să renunţaţi. În ultima vreme în Europa s-a oprit menţionarea pe ambalaj a multor produse modificate genetic. au introdus din ce în ce mai mult această tehnică în hrana animalelor. nu au menţionată pe etichetă felul de hrană cu care a fost îngășat animalul. fără ca noi măcar să bănuim. Informaţi-vă temeinic de provenienţa lor. trebuie să aveți multă grijă. firmele care promovează tehnica genetică (Monsanto şi altele). Din cauza refuzului cultivatorilor de a întrebuinţa tehnica genetică pentru culturile ecologice. sau iaurtul cu bacterii modificate genetic. în special de la porci. Atenţie la toate produsele din soia. unt.20 Nu vă lăsați otrăviți! alimentelor noastre. Nu mai putem şti dacă enzimele din aluatul pentru pâine sau din brânza de vaci pentru copii. Pentru produsele care de la început au intrat în zona puternicelor modificări genetice. Este astfel posibil să fie aduse pe piaţă produse care ne pot influența sănătatea sau chiar să fie din punct de vedere etic o ca- tastrofă (de gene de la porc cu peştele lachs). cum ar fi porumbul şi soia. Trebuie să ştiţi că şi din plante poate se obține o gelatină cu- rată şi sănătoasă. În Germania există astăzi un control extrem de sever al pro- duselor și a firmelor care le aduc pe piaţă. sau piureul din cartofi modificaţi genetic. brânză. precum şi produsele din amidonul de porumb. Produsele animale care se oferă: lapte. Aşa sunt tomatele. Dacă doriţi să cumpăraţi gelatină pentru obţinerea în bucă- tăria dumneavoastră a unor preparate. sau berea din grâu. la care nu se mai scrie nimic pe ambalaj. Producătorul trebuie să dovedească că nu a întrebuinţat tehnica genetică şi de cât timp nu a fost folosită. Numai organul de controlul poate hotărî dacă . Şi cel mai indicat și sănătos este să faceţi în casă tofu şi laptele de soia. ouă. ca răciturile sau aspicul. De la acest producător (Monsanto. Astfel este Lecitina de soia (E 322) foarte căutată. Căci această gelatină este obţinută prin folosirea de la abatoare a tot ceea ce rămâne de la animalele moarte. USA) provin 90% din plantele modificate genetic.

Din 20 de probe de carne de pasăre s-au găsit germeni rezistenţi la antibiotice. hrană din belşug. La salamuri se adaugă. Organizaţia germană pentru protecţia naturii şi a oameni- lor a examinat de curând carnea păsărilor. antibiotice şi nu numai. uscatul şi oceanele. Porcii nu se pot întoarce dintr-o parte în alta. sunt injectate cu hormoni de creştere pentru a se obţine o creștere rapidă în greutate şi sunt tratate permanent cu antibiotice. Produsele din carnea acestor sărmane animale (care se vând în supermarketuri). crescute aşa cum am prezentat mai sus. pentru întărirea gustului. „Green Peace” controlează totul: râurile. pădurile şi câmpiile. aşa cum ne-a dat Tatăl nostru Ceresc. Pentru a se evita o contaminare cu bacterii se adaugă la produsele din carne (mezeluri şi chiar carne pentru friptură). Ma- joritatea sunt hrănite cu produsele obţinute prin tehnică genetică (soia şi porumb). încât devin canibale. Dar cel mai important control este făcut de renumita orga- nizaţie internaţională „Green Peace”. fără aerisire. pentru a putea trăi pe ea având. oameni de ştiinţă şi. Vacile stau pe podele de beton în propriile fecale ca şi celelalte animale. oameni care doresc ca această planetă să rămână necontaminată. Pentru cei care nu se conformează şi nu ţin seama de legile care se impun în legătură cu viaţa planetei şi deci şi a noastră. Cumpărătorii nu au idee de felul îngrozitor în care sunt cres- cute aceste animale. Se atrage mereu atenţia asupra felului în care sunt crescute şi îngrijite animalele din fermele zootehnice convenţionale. „Green Peace” este o organizaţie de temut căci descoperă totul. Din această organizaţie fac parte medici. Păsările pentru ouă sau carne sunt ţinute în cuşti atât de mici. În scurta lor viaţă ele nici nu văd măcar lumina zilei. Dreptul de vânzare se evidenţiază printr-o siglă specială (un romb cu trei frunze) pe care scrie. chiar acid uric. reprezintă un risc enorm pentru oameni. care este foarte periculos și contribuie la formarea gutei. în general. germeni împotriva cărora nu mai există niciun medicament. fără tehnică genetică. culturile și produsele din magazine. a oamenilor.Nu vă lăsați otrăviți! 21 are dreptul să vândă produsele sau nu. .

cultivarea biologică a pământului. să cumpărăm produse care nu au fost modificate prin tehnică genetică şi nu au fost suprasaturate cu pesticide şi ierbicide. germeni care produc infecţii mortale la oameni. Singura cale sigură de supravieţuire este să alegem. La Universitatea din Copenhaga (Danemarca) cercetătorii au descoperit în cârnaţi şi alte mezeluri. În timp ce lucrez la această carte şi aflu despre tot mai multe şi grave distrugeri pe care le fac oamenii. În următoarele capitole vă voi prezenta pe larg ce înseamnă cultivarea biologică (ecologică) a pământului.22 Nu vă lăsați otrăviți! Acest lucru conduce la o concluzie dramatică. antibioticele nu mai sunt eficiente. mă întreb: Noi ce vom face? Ce soluţie ne mai rămâne ca să supravieţuim şi să ne păstrăm sănătatea aşa cum doreşte Dumnezeu de la noi? Avem un răspuns sigur. pe cât posibil. aproape fără posibilitate de tratament. . Dacă oamenii se îmbolnăvesc cu astfel de germeni nu mai există nicio scăpare. Acelaşi lucru se întâmplă cu mezelurile.

Nu mai sunt tinere – 45 şi 60 de ani – dar cea mai tânără dintre ele a pierdut un copil în vârstă de câteva luni prin blocarea totală a rinichilor. dar medicii şi alţi oameni au atras. de asemenea. tot timpul. în Argentina. Experienţa argentiniană De curând au venit în Germania două femei care au luptat ani de zile și care încă luptă să trezească conştiinţa oamenilor şi a guvernului argentinian împotriva cultivării pământului cu tehnică genetică. Marşul lor prin Europa are ca scop să arate distrugerile ma- sive de vieţi omeneşti prin folosirea tehnicii genetice în cultivarea pământului. cu substanţa Glyphosat. Au poposit şi în Germania unde au ajuns până la conducerea ţării. Astăzi. Acesta este unul dintre pesticidele cele mai puternice pentru tratarea câmpu- rilor de soia. atmosfera este de nerespirat. cultivarea de soia modificată genetic şi producătorii de pesticide puternice sunt condamnaţi la trei ani de închisoare. practic. Avioanele vin şi cu alte pesticide astfel încât. după care guvernul argentinian a plătit studiile de cercetare. de asemenea. La început autorităţile argentiniene nu le-au luat în seamă. iar din ce în ce tot mai mulţi copii se nasc cu malformaţii grave. chiar lângă câmpurile de soia care sunt permanent stropite. la Berlin. Locuiesc la marginea localităţii. Rezultatele sunt cutremurătoare: la adulţi intoxicaţii grave şi tumori. A fost un proces puternic mediatizat. iar studiile au confirmat cele spuse de cele două femei şi. şi au fost mereu solicitate de jurnalişti. atenţia asupra pericolelor care vor face în scurt timp supravieţuirea imposibilă. Copii trebuie să traverseze oraşul cu măşti pe faţă. observaţiile unor oameni de încredere. . Cele două femei luptă de zece ani pentru dreptul de a trăi.

în timp.A. . Căci animalele vor fi astfel otrăvite şi vor transmite oamenilor acele otrăvuri. este că plantele obţinute prin tehnici genetice să fie întrebuinţate numai pentru hrana animalelor. vor creşte bolile de cancer. le aduce. cantităţi mari de pesticide.U. Numai în acest fel cumpărătorul este sigur. S-au făcut intense cercetări la oamenii care locuiesc lângă astfel de câmpuri şi li s-au găsit în sânge. Singura cale pentru a putea trăi sănătos este agricultura eco- logică – bio. în special leucemiile. În felul acesta. nu reprezintă decât o propunere la fel de distrugătoare.24 Nu vă lăsați otrăviți! Iar argumentul şi propunerea pe care firma Monsanto din S.

ecologic sau bio? În primul rând aş dori să vă spun câteva cuvinte despre cei care au luat hotărârea să cultive pământul lor ecologic sau bio. vor cu orice preţ să întrebuinţeze produsele fabricilor de produse chimice. Cu doi ani în urmă o mare şi cunoscută firmă ecologică (Rapunzel) cu produse de o calitate deosebită (bio) a plecat pe jos cu 3400 oameni (plus 31000 semnături) de la Berlin la Bruxelles unde. până când au apărut în toate marile rețele de supermarketuri rafturi cu aşa- zisele produse biologice. În zilele noastre lupta pentru şi contra utilizării tehnicii genetice este grea. Pe toate produsele lor sunt adăugate şi următoarele cuvinte: „Noi facem totul din dragoste”. Ce înseamnă agricultura ecologică sau bio? Ce înseamnă să mâncăm. Desigur. Este o luptă puternică între aceşti oameni şi cei care pentru bani. nici ierbicide. au declarat că Germania nu acceptă tehnica genetică. Sunt oameni plini de credinţă care-L cunosc pe Dumnezeu şi ştiu că acest pământ a fost dat în folosinţă omului şi animalelor. cum se mai spune. nici azotaţi sau alte minerale pentru îngrăşarea pământului. În ultima vreme. iar noi ca nişte administratori va trebui cândva să dăm socoteală. Pentru aceştia din urmă este important doar să aibă o asemenea recoltă care să le aducă din ce în ce mai mulți bani. oamenii neavizaţi au început să cumpere din aceste magazine. . nici pesticide. se părea că lupta s-a oprit aici. Aceasta înseamnă că ei nu întrebuinţează nicio substanţă chimică. la preţuri mult mai scăzute ca cele ale adevăraţilor cultivatori ecologici. Dar organizaţia „Green Peace” care controlează totul a spus: Nu! Nu vă atingeţi! Este o minciună. în faţa Comisiei Europene.

ca apoi să declanşeze o creş- tere necontrolată a celulelor. strugurii conţin substanţe toxice. cancer sau distrugerea sistemului nervos central. Adică. în total aproximativ 280 astfel de substanţe în peste 1. Aceste substanţe chimice intră în organism şi. să ne informăm şi să dorim să participăm cu familiile noastre la obţinerea unei hrane sănătoase pe care încă o putem avea. tehnica genetică de care am vorbit pe larg. la un moment dat. a insectelor. nu ne mai rămâne decât o alternativă de supravieţuire.26 Nu vă lăsați otrăviți! În Germania se scot pe piaţă în fiecare an cam 30. care au produs la copii toxemii puternice. corpul reacţionează violent. ameţeală. în plus. au depăşit de mult timp graniţa permisă şi. crampe. Dacă la toate acestea se adaugă şi E-urile din semipreparate. greaţă. De exemplu. a ciupercilor. Controlul şi măsurătorile permanente ale organizaţiei „Green Peace” şi „Ecotest” arată că şi în Germania aceste substanţe chimice. de multă vreme interzise total. să devenim conştienţi. . insomnie. sunt scoase pe piaţă şi substanţe toxice grave. răspândite în mediu.000 tone de pesticide pentru: distrugerea buruienilor.000 produse chimice. Dar şi mai gravă este această răspândire a substanțelor toxi- ce și în alte țări şi evidenţiată în fructele importate. la început prin dureri de cap.

Interzicerea totală a tehnicii genetice. oamenii. Scopul urmărit prin cultivarea ecologică a pământului 1. Concepţia de agricultură ecologică (bio) are la bază o gândire specială în care pământul. plantele. 4. Păstrarea şi îmbogăţirea pământului cu îngrăşăminte organice. Obţinerea unei existenţe sigure pentru cultivatori 2.vitale pentru oameni e. Creşterea plantelor şi animalelor în perfectă sănătate c. Cultivarea ecologică Cultivarea ecologică (bio) se bazează pe lucrarea pământului după principii de protecţie a mediului şi pentru obţinerea unor produse curate şi sănătoase. Producerea unei alimentaţii sănătoase . 3. Produsele vândute sunt marcate cu un semn care arată provenienţa lor şi cum au fost obţinute. aerul şi apa sunt privite ca un sistem biologic în care un singur element . Cultivarea plantelor necesare şi vitale pentru viaţa oamenilor şi a animalelor. Renunţarea completă la orice substanţă chimică pentru protecţia plantelor. Păstrarea şi mărirea capacităţii de producţie a pămân- tului d. 6. animalele. Îngrijirea şi păstrarea seminţelor necesare culturilor. Păzirea şi mărirea capacităţii pământului b. 5. Produsele care se obţin sunt conforme cu natura prin: a.

Aceste substanţe toxice. . fructe şi cereale). În special se controlează seminţele care se pun în pământ şi hrana animalelor. a legumelor. Animalele vor fi ținute în libertate. Plantele cultivate în mod natural le va asigura hrana. Niciodată nu li se dau preventiv antibiotice şi. Se folosesc numai îngrăşăminte organice ca bălegar. pentru care vom răspunde în faţa Lui. Nu se permite creșterea lor în niciun fel de cuşti sau locuri întunecoase şi strâmte sau betonate. este total interzisă tehnica genetică atât la plante cât şi la animale. Controlul permanent al fermelor ecologice – bio. Controlul nu se efectuează numai odată pe an. – Renunţarea totală la substanţele chimice pentru protecţia plantelor. Cu toate controalele nu se mai pot îndepărta anumite substanţe nocive pentru oameni din pro- ducţia fermei (legume. fructelor. Astăzi însă se ridică pentru cultivatori şi pentru cei care doresc să trăiască sănătos probleme grave. plantelor. ci permanent la intervale de câteva luni. preparate cu hormoni. iar urmarea este o creştere deosebită a recoltei. sunt tratate numai cu mijloace naturale. – Nu se folosec îngrăşăminte minerale. – Întrebuinţarea potrivită a maşinilor de lucrare a pămân- tului. Chiar hrana cumpărată pentru animale trebuie sa fie ecologică – bio.28 Nu vă lăsați otrăviți! depinde de celelalte şi se influenţează reciproc. Măsuri importante pentru îngrijirea animalelor Animalele se bucură de un respect deosebit fiind socotite fiinţe create de Tatăl nostru ceresc. precum şi îngrijirea animalelor este obligatorie. în nici un caz. compost şi făină de rocă. Din această cauză sunt luate măsuri drastice de protecţie: – Aşa cum am mai spus. Când animalele sunt bolnave (ceea ce se întâmplă rar).

specialiştii în nutriţie şi medicii au ajuns să dea o altă definiţie asupra valorii unui aliment. . Criteriul după care se calculează o hrană adevărată. este după gradul cel mai mic de substanţe chimice adăugate în pământ şi asupra plantelor. Din această cauză conducerea reţelei de ferme ecologice. Astăzi valoarea unui aliment nu se mai calculează după conţinutul în substanţe hrănitoare.Nu vă lăsați otrăviți! 29 ca metale grele şi pesticide. care ajută la menţinerea sănătăţii. sunt transportate odată cu vântul sau cu polenul albinelor de la câmpurile învecinate. Până acum agricultura ecologică din Germania a răspuns acestor cerinţe. după gust şi după felul cum arată.

dar nu poate opri intrarea toxinelor care ne înconjoară.30 Nu vă lăsați otrăviți! „Corpul nostru posedă bariere care opresc intrarea germenilor.” .

după un contact permanent cu aceste otrăvuri. dar nu poate opri intrarea toxinelor care ne înconjoară. Corpul nostru po- sedă bariere care opresc intrarea germenilor. Un om este tot atât de sănătos. La noi. deci. se datorează. îmbolnăviri repetate sau alergii. pesticidelor şi mucegaiurilor sau substanţelor contra acestor mucegaiuri. la fel cum primeşte hrana pe care i-o dăm. substanţelor plastice. lipsă de concen- trare şi stări depresive. de sensi- bilitatea lui şi pot apărea imediat la contactul cu aceste substanţe sau într-un timp mai lung. aceleaşi substanţe sunt găsite în propriile locuinţe. Medicii care consultă şi analizează sângele bolnavilor găsesc astfel de substanţe chimice depozitate în organism şi. Aceste toxine care dau locuinţei un aer greu şi sunt pericu- loase. dizolvanţilor. chiar neurodermite şi bronşită asmatică. – Iritarea căilor respiratorii. . la oameni. în special. acolo unde oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului. lacurilor. ca şi casa în care locuieşte Organismul nostru captează tot ce i se oferă din mediul ex- terior în care trăieşte. – Simptome neurologice ca ameţeală. a ochilor şi a pielii. – Blocarea sistemului de apărare (imunitar) şi. substanţelor de lipit. începem să avem anumite simptome specifice: – Oboseală permanentă şi dureri de cap. Nicotina din fumul de ţigară sau diversele substanţe chimice intră în organism în timp de câteva secunde. după o cer- cetare serioasă. Gravitatea acestor simptome depinde de individ.

Nu toată lumea are norocul să locuiască într-o casă sănătoasă. preferaţi zugrăvitul simplu. atunci când construiţi sau renovaţi o locuinţă. Dacă camerele nu vor fi permanent aerisite. – Evitare absolută a substanţelor de lipit (adezivi pentru podea sau tapet). pereţi şi înlocuite cu materiale naturale (există aşa ceva). deoarece sunt cancerigene. Din această cauză căile respiratorii au de suferit şi sunt primele semnale care trebuie să ne atragă atenţia. dar toţi avem posibilitatea să schimbăm ceva. Substanţele sintetice întrebuinţate la podea. Ea este o toxină puternică care acţionează asupra nervilor.32 Nu vă lăsați otrăviți! Dacă toxinele care au provocat o astfel de devastare în orga- nism dispar. atunci când intrăm într-o casă nouă este bineînţeles şi formaldehida de care am mai vorbit. Pe lângă multiplele substanţe toxice care ne înconjoară. asupra mucoaselor. . – Evitaţi umezeala în apartament care se formează printr-o aerisire slabă şi neîncălzirea camerelor. Dar. există şi posibilitatea de a folosi şi substanţe naturale. Este întrebuinţată ca substanţă de lipit la parchetul laminat. nu uitaţi. conţin până la 20% substanţe con- tra focului (ignifuge) şi ele sunt şi mai periculoase. se vor forma uşor mucegaiuri în colţurile întunecoase. Dacă este posibil. tavan sau pereţi (mai ales dacă sunt din lemn). Specialiştii ne recomandă: – Evitarea tuturor substanţelor sintetice în podea. – Nu folosiţi insecticidele. – Evitaţi colorarea pereţilor şi tapetele. – Evitaţi lacurile. organismul îşi poate reveni într-un timp mai lung sau mai scurt. tavan. a căilor respiratorii etc. evitaţi aceste lucruri.

lipite între ele cu o substanţă sintetică alcă- . chiar cei neinformaţi nu se poate să nu simtă un miros greu. o astfel de mobilă în casa noastră are consecinţe grave. Pot să apară şi alergii. bineînţeles. lacurile. dar mai sunt şi substanţe de lipit şi dizolvanţi. De obicei. de cele mai multe ori. corpul nostru abia face faţă. dar suficient de periculoase şi. impregnată. iar la mulţi rezultatul poate fi o boală gravă. substanţe de lipit sau materiale sintetice din spatele sau dedesubtul mobilei reprezintă cauza. înseamnă că ficatul nostru îşi face greu munca de curăţire a organismului. Mirosurile dulcege. ochi care lăcrimează mereu. în timp. dulceag şi neplăcut. o oboseală permanentă după un timp mai lung petrecut într-o cameră neaerisită. aspectul frumos. bronşite. Atunci nu mai stăm pe gânduri şi cumpărăm fără. să gândim prea mult sau nu suntem informaţi despre riscurile pe care ni le pregătim. Mobila pe care o cumpărăm De cele mai multe ori când ne alegem mobila ne îndreptăm spre ceea ce ne atrage mai întâi privirea. la care. poate şi un preţ mai mic. Substanţele cu care mobila a fost prelucrată. impregnările cu substanţe contra focului (ignifuge) sau substanţele colorante sunt fără miros. și. vin de la formaldehidă. manifestate prin erupţii pe piele (Neurodermite). tapițeriile. un guturai care nu se mai sfârşeşte. Oboseala este semnalul care ar trebui să ne determine să schimbăm ceva. simptomele încep cu plămânii. însă. chiar dacă nu toate. Alte substanţe ca pesticidele. cu respiraţia. mai ales. Mobila poate să ne aducă în casă substanţe toxice. Dar. Cel puţin trei sferturi din mobilă este făcută din plăci aglome- rate (aşchii mărunţite). asupra sănătăţii. inflamaţii în gât. Iar mirosul pe care îl simţim într-un magazin de mobilă ne poate spune multe lucruri în privința aceasta.

Lâna este tratată cu un insecticid Pyrethroide care acţionează la fel ca o otravă asupra sistemului nervos. În special. Iar canapelele şi fotoliile este recomandat să le acoperiţi per- sonal cu o stofă naturală din bumbac sau lână. Vă sfătuim ca această mobilă să fie lustruită în casă cu ceară de albine sau cu ulei de masă. amine. a fost tratată cu P. . căci mobila rămâne în atelier până se usucă complet. unde să fie lucrată din lemn masiv netratat. O altă problemă gravă o prezintă stofele întrebuinţate ca bum- bacul. pentru că au fost tratate cu pesticide. care este adusă în majoritatea cazurilor din Asia. Din această cauză se recomandă să fim atenţi pentru a cere o mobilă care a stat suficient în atelier pentru a fie complet uscată. mucoasele şi căile respiratorii. irită pielea. pielea. Ideal ar fi să co- mandaţi mobila la un atelier.V. cât mai simplu.34 Nu vă lăsați otrăviți! tuită din acid uric şi formaldehidă.C. Tratarea lemnului cu lacuri şi culori produce în industria mobilei numai mici încărcări toxice. (Phenoxymethylpenicillin) care şi în doze minime este cancerigenă şi o otravă puternică pentru sis- temul nervos central. În afara formaldehidei există şi aşa numitele culori Azo (albastru şi negru) care emană substanţe aro- mate. lâna şi pielea la canapele şi fotolii. care tot timpul emite substanțe volatile și gaze. Dar. cancerigene. Formaldehida atacă sistemul nervos. formaldehida nu se găseşte numai în aceste plăci aglome- rate. canapelele și pernele. atenţie la mobila pe care o cumpăraţi. Deci. iar din anul 2004 este trecută printre substanţele cele mai periculoase care produc cancer. ea este folosită şi în materialele textile cu care sunt tapițate scaunele.

care sunt foarte periculoase (Cadmiu). Hainele noastre Bluzele. lâna este atât de mult prelucrată. Chiar hainele pe a căror etichetă scrie 100% bumbac. atunci când materialul se calcă sau prin transpiraţie. proaspăt cumpărată. coloranţi. deoarece conţin substanţe chimice. ci dată la o curăţătorie chimică. De asemenea. . aceasta înseamnă numai 76% bumbac. nu este nevoie de o autorizaţie specială. cămăşile. încât devine extrem de moale. tot ceea ce noi cumpărăm astăzi este impregnat cu substanțe chimice. Şi mai grav este atunci când etichetele de pe haine ne atenţio- nează că această îmbrăcăminte. Medicii ne avertizează despre consecinţele pe care le vom suporta datorită acestor emanaţii de formaldehidă. la vânzarea hainelor pe piaţă. Probabil că nu s-ar permite vânzarea acestor haine care au până la 10 . maiourile. chiloţii. deoarece conţine substanţe colorante care dispar la spălarea în casă. se poate spăla la maşina din casă. 90% din textilele din bumbac sunt impregnate cu formaldehi- dă care. lână sau mătase etc. pantalonii. încât atunci când ajung la noi reprezintă o problemă gravă pentru sănătate. irită căile respiratorii şi ochii (am vorbit despre această substanţă şi în capitolul despre cumpărarea mobilei).15% produse chimice în ele. rochiile. Din păcate. care slăbesc sistemul imunitar. Fibrele naturale sunt prelucrate atât de mult. substanţe care fac ţesătura moale etc. este degajată în aer. Chiar dacă sunt lucruri pe care scrie bumbac 100%. aşa cum este necesar la alimente. nu trebuie să fie spălată în casă. dar este tratată încă din fabrică cu substanţe colorante care conţin metale grele.

recomandă să avem haine mai puţine. pe a căror etichetă se indică dacă hainele re- spective sunt cu adevărat ecologice. împreună cu sfatul autorului articolului despre produsele chimice din hainele noastre: „Cumpăraţi puţin şi spălaţi de câteva ori la temperaturi înalte. unde mână de lucru foarte ieftină şi unde nu se cere. Timpurile care le trăim nu sunt pentru lux şi modă. Astăzi. Dar există câteva mărci sigure şi cunoscute. aşa cum se cere la alimente. înainte de a fi îmbrăcate. Cele pe care totuşi le cumpărăm. Repet însă. bineîn- ţeles. trebuie imediat spălate la temperaturi înalte şi apoi călcate. care sunt conştienţi de acest lucru.). ecologice”. un control ecologic sever. care se pot spăla şi călca în casă. suntem convinşi că ne-ar da puţine dar. 4 august 2011. naturală. Dacă Dumnezeul nostru ar dori să ne dăruiască haine şi îmbrăcăminte.36 Nu vă lăsați otrăviți! În niciun caz nu trebuie să ne apropiem de produsele din lână care nu sunt garantate că au o provenienţă cunoscută. revista Magazin. în Europa. adică la fabricarea lor nu s-au întrebuinţat deloc substanţe chimice dăunătoare organismului nostru. Articolul a fost preluat de redactorul şef al revistei „Naturar- zt” din publicaţia organizaţiei „Green Peace”. medicii. . Câteva dintre acestea sunt: Natur Textil Best Global Organic Textil Standart Blue Sign Probabil că aceste produse sunt foarte scumpe. hainele care se comercializează pe piaţă sunt aduse din ţări îndepărtate (Asia etc. De obicei.

slăbirea sistemului imunitar. Suferinţe grave şi boli făra posibilităţi de vindecare sunt urma- rea toxinelor care ne înconjoară. în legătură cu otrăvurile care ne înconjoară şi pe care suntem obligaţi să le respirăm. Din păcate. cu toate avertizările . Dar noi. ca medici specialişti. femei care nu mai pot avea copii. Germania este şi astăzi numărul unu în lume în producerea acestor substanţe chimice (formaldehida. ferestre. Tratăm zilnic astfel de pacienţi ale căror boli şi probleme cro- nice sunt cauzate de substanţe ca formaldehida. Aceste substanţe se găsesc mereu în lemn (la construcţia caselor. Rainer Mateika) la luat unui cunoscut medic (profesor la Fa- cultate de Medicină din München. pesticide şi multe altele. numai o minoritate din popor (medici şi politicieni) se interesau de problema mediului înconjurător. specialist în bolile produse de mediul înconjurător). alergii. uşi) dulapuri. Acest lucru a rămas neschimbat până astăzi. cancer de sân. Ce fel de aer respirăm? În revista medicală germană „Der Naturarzt” (Doctorul Na- tură). Înainte cu 15 ani. de asemenea. substanţe de protecţia lemnului etc. tumori. pestici- dele. La acestea se adaugă. substanţe de lipit. Vă redau din acest interviu numai câteva puncte care mi se par de o importanţă extremă. de colon etc. de prostată. tulburări psihosomatice. a fost publicat un interviu pe care directorul acestei reviste (Dr.). culorile şi substanţele sintetice pentru lipitul placilor aglomerate. tocmai în problema mediului înconjurător. acoperişuri. ne confruntăm zilnic cu pacienţi suferinzi şi vedem urmările evidente pe care le aduc sănătății oamenilor acest mediu plin de toxine în care trebuie să trăim. tulburări hormonale. haine etc.

bineînţeles. cu toate că mulţi dintre ei nu fumează. care atacă sănătatea. se găsesc substanţe toxice grave. la acestea se adaugă produsele lucrate sau cumpărate din orientul îndepărtat. poluarea din zonă şi tot ceea ce se înţelege prin aceste condiţii. piele. Din această cauză este necesară o examinare serioasă a pacientului. acesta provoacă anual în Germania 75. stofele pen- tru mobilă. simp- tomele nu sunt foarte clare şi se pot confunda cu simptomele altor boli. atrăgând permanent atenţia asupra pericolelor grave aduse de aceste substanţe. care nu sunt naturale. lână. ci trebuie examinate şi condiţiile de viaţă în care trăieşte: mâncarea. Din numărul de morţi anual.38 Nu vă lăsați otrăviți! şi discuţiile avute cu medicii care reprezintă medicina mediului înconjurător. Trebuie să fiţi convinşi că şi în textile. În ceea ce priveşte praful fin care pluteşte în aerul din oraşele mari. cam 10. Și. duc o viaţă mai scurtă. şi prezintă simptomele corespunzătoare unui fumător şi. care nu se referă numai la problemele lui organice.000 morţi.000 mor datorită particulelor emanate de motoarele diesel. Oamenii care trăiesc în astfel de locuri au plămânii ca ai unor fumători. mai grav. La aceşti pacienţi care vin bolnavi din cauza mediului. Aproape peste tot în Germania acest praf fin depăşeşte limitele admise. . casa.

Becurile care economisesc energia electrică acţionează mai puternic asupra noastră chiar decât câmpurile electromagnetice ale computerelor. aceste noi becuri „economice” provoacă. ceea ce este foarte obositor pentru ochi. cu frecvenţa joasă a curentului electric. sunt un pericol pentru sănătatea noastră. În schimb. o creştere masivă a câmpului electromagnetic prin integrarea unui circuit electronic în soclul becului. Dar noi trebuie să cunoaştem la ce să ne aşteptăm. Medici cunoscuţi şi cercetători ai centrelor medicale renumite au stabilit cu certitudine că aceste becuri economice produc schimbări care se fac simţite mai ales în circulaţia noastră cerebrală. Becurile întrebuinţate până acum nu emanau aproape deloc câmpuri electromagnetice. se aprind. în afara câmpului magnetic obişnuit. extrem de interesantă. în cazul în care optăm pentru aceste becuri economice să fie fixate la o distanţă de 2 metri față de corpul nostru. cu cât se înde- . Becurile economice nu oferă o lumină constantă. Suntem sfătuiţi. ticăie din cauza frecvenţei un- delor luminoase. Şi aceste câmpuri electromag- netice declanşate acţionează mult mai puternic asupra noastră ca electrosmogul. Se sting. pâlpâie lumina. este că toate încercările şi aşa zisele îmbunătăţiri tehnice. fâşâie. Concluzia acestor studii. care se fac în diverse scopuri. Becurile care economisesc energia electrică şi acţiunea lor asupra corpului omenesc Comisia europeană a hotărât ca din luna septembrie 2012 să fie scoase din magazine becurile clasice de iluminat şi înlocuite cu „noile becuri” care economisesc energia electrică. care s-au dovedit că dăunează grav organismului.

. Sfatul autorului: Cine doreşte mai multă lumină să lase lumina de afară să intre prin ferestre în casă. de vibraţii acustice şi vizuale. Fără perdele grele sau jaluzele care să oprească lumina adevărată. Concluziile care s-au tras ne atenţionează să evităm aceste becuri. Astfel. dar nimeni nu poate spune cum va reacţiona în viitor corpul omenesc.40 Nu vă lăsați otrăviți! părtează mai mult de legile naturii. medic la Universitatea din München. Cel mai mare pericol al acestor becuri este că mercurul poate ajunge şi afecta sistemul nervos central – creierul – iar cei mai periclitaţi sunt copii. nu răspunde la astfel de probleme. Camera în care s-a testat mirosea puternic a produse chimice. iar cioburile i-au pătruns în carne. trebuie să fie imediat aruncat undeva în siguranţă. iar locuinţa trebuie bine aerisită timp de cel puţin 20 minute. care este răspunzătoare. suntem avertizaţi şi împotriva folosirii acestor becuri economice. Toată lumea se întreabă. acesta acţionează asupra oamenilor şi animalelor ca o otravă puternică asupra sistemului nervos. Dacă un astfel de bec se sparge. aveau dureri de cap şi li s-au înroşit ochii. departe de casă. Fiecare bec economic are în componența sa mercur toxic. . Iar comisia UE. Ca substanţe chimice s-a pus în evidenţă fenol şi glycol. Pe cutia becului nu sunt date niciun fel de indicaţii. iar cei care au luat parte la acest test au început să tuşească. Acesta este sfatul actual al experţilor şi al profesorului speci- alist Gustav DRASCH. iar mercurul reprezintă unul din cele mai otrăvitoare metale grele. Zadarnic a întrebat medici experţi şi tehnicieni – nimeni nu a putut răspunde. Şi seara folosiţi totuşi becurile obişnuite. să i se spargă un ast- fel de bec în mână. Fiecare bec din acestea „economice” nu numai că ne înconjoa- ră de câmpuri electromagnetice. ce vom face cu becurile sparte. Depărtaţi-vă cât de mult puteţi de becurile economice. dar ni- meni nu poate răspunde exact: unde? cum? şi ce se va întâmpla cu noi? Autorului acestui articol i s-a întâmplat în timpul unei probe cu aceste becuri în faţa televiziunii elveţiene. aproxima- tiv 2-5 mgr. Din cauza protestelor oamenilor de ştiinţă s-au făcut studii şi cercetări cu renumitul „Okotest”.

Cercetările arată că pe lângă telefoanele mobile.. Multă vreme aceste dovezi au fost negate de cei interesaţi să câştige de pe urma telefoanelor mobile mai mulți bani. În ultima vreme au crescut îngrijorător numărul bolilor ca lipsa de concentrare şi hiperactivitatea (este o boală de copii ne- elucidată și complexă. televizorul. indiferent cât de multă îmbolnăvire şi mortalitate vor produce. Astfel. Experienţele făcute pe animale au dovedit acelaşi lucru. manifestată printr-o cantitate excesivă de energie. Cei care sunt obligaţi să lucreze permanent în zonele cu unde radar nu se mai îndoiesc de riscurile la care sunt supuşi şi gravitatea consecinţelor asupra propriului organism. sunt agitați din punct de vedere fizic și multe activități le . este că folosirea permanentă a telefoanelor mobile poate provoca nu numai cancer în orice parte a corpului dar repre- zintă un risc major pentru apariţia tumorilor cerebrale. care reprezintă un pericol permanent pentru organism. Dar. la fel se întâmplă şi cu toate sursele de unde electromagnetice: radioul. cu siguranţă. La acestea s-au alăturat de curând şi nenumăratele studii contra câmpurilor electromagnetice. Sunt multe cercetări care încă continuă. rezultatul unui studiu pe un timp nelimitat a arătat că folosirea permanentă a telefoanelor mobile afectează sistemul nervos şi face să scadă phenylethylamina care are rolul de a ne da sentimentul de fericire. Telefoanele mobile şi câmpurile electromagnetice În ştiinţele medicale sunt din ce în ce mai multe discuţii îm- potriva telefoanelor mobile. computerele etc. sistemele wireless. Ceea ce s-a observat. studiile şi cercetările merg mai departe şi confirmă acest lucru.

niciodată lipit de urechea noastră.98 W/kg – Nokia C5-03 1.20 W/kg – Nokia X3-02 0.34 W/kg – Samsung S5230 Star Silver 0. Studiile medicale au arătat ca are o influență gravă asupra organelor genitale. care ne face să avem impresia că ne va uşura comunicarea şi va putea înlocui vechiul telefon cu fir. cu cât clădirea este mai mare şi vă aflaţi în profunzimea ei. 4. al fustei sau al hainei. 3. de valoare cât mai joasă. 2. Cu cât sunteţi în interiorul halelor metalice. În timp ce vorbim la telefonul mobil. Niciodată nu e indicat să purtaţi telefonul mobil lipit de corp. în buzunarul pantalonilor. Recomandări: 1. cu atât mai tare iradiază telefonul mobil.02 W/kg – Nokia X6 1.11 W/kg – Nokia E52 1. arată cantitatea de energie primită de cap în W/kg.51 W/kg – Nokia C3 1. Încercaţi să telefonaţi numai de la un telefon cu fir pe care e bine să-l aveți montat în casa dumneavoastră.R.6 W/kg).A. Căutaţi un telefon mobil cu un S. ni se recomandă să-l ţinem numai cu trei degete. Valoarea S. (Limita maximă admisă este de 1. în circulaţie intensă sau dintr-un garaj.A.42 Nu vă lăsați otrăviți! sunt marcate de eșecuri). Indice SAR la cele mai populare telefoane mobile din România: – Samsung I9100 Galaxy S2 0.09 W/kg – Nokia N8 1.29 W/kg – iPhone 4 1. Aceleaşi efecte distrugătoare le produce şi telefonul mobil fără fir.17 W/kg .R. 5. Telefonul mobil trebuie întrebuinţat numai atunci când nu aveţi telefon cu fir şi vorbiţi foarte puţin. în pivniţă sau în metrou. Niciodată să nu vorbiţi la telefonul mobil în maşină. 6.

45 W/kg – LG E900 Optimus 7 0. Şi se pare.74 W/kg – LG P500 Optimus One 0.86 W/kg – Blackberry 9780 Bold 1. Există mici genţi cu sistem de protecţie.58 W/kg – Sony Ericsson Xperia X10 1.15 W/kg – Blackberry 9300 Curve 1.45 W/kg – Blackberry 9530 Storm 0. ei au în casă numai vechile telefoane cu fir. după cum spun aceşti autori (medici şi fizicieni de renume).Nu vă lăsați otrăviți! 43 – Google Nexus S 0.67 W/kg – Motorola Defy 1. la telefoanele mobile. .52 W/kg 7. Autorii acestor articole apărute în revistele medicale de spe- cialitate ne sfătuiesc să renunţăm.90%.15 W/kg – HTC A9191 Desire HD 0. Este indicat să purtaţi la dumneavoastră telefonul mobil cu protectie contra radiaților.94 W/kg – LG BL40 Black 0.21 W/kg – LG P500 Optimus One 0.03 W/kg – Sony Ericsson Satio U1i 1.45 W/kg – Sony Ericsson Vivaz Pro 1.75 W/kg – HTC 7 Mozart 0. pe cât este posibil.67 W/kg – Blackberry 9800 Torch 0.17 W/kg – BlackBerry Pearl 9105 1. iar iradierea poate fi redusă cu 80 .90 W/kg – HTC Wildfire 1.

44 Nu vă lăsați otrăviți! .

cu toate avertismentele apar noi aparate „Handy” puse la dispoziţia populaţiei. radio digital. uneori lipsa totală de concentrare. politicienilor şi a celor răspunzători pentru sănătatea populaţiei. medicii au stabilit puternice tulburări ca o slăbiciune constând în dureri de cap. politicienilor şi părinţilor din întreaga lume În anul 2002.. televizoare etc. Din această cauză. a televizoarelor. precum şi tuturor membrilor societăţii. lipsa de concentrare şi fenomene de hiperactivitate. slăbirea memoriei şi insomnii. În urma acestui apel nu s-a primit niciun răspuns. medicii germani. tinitus. prin acest apel internaţi- onal. se adresează colegilor din întreaga lume. iar dovezile despre riscurile grave pe care le aduc aceste aparate sunt din ce în ce mai multe.. a computerelor. mai ales noi aparate de radioemisie: baby phone. Astăzi acest apel este repetat şi se adresează pe linie inter- naţională. tensiune arterială oscilantă. a telefoanelor mobile care se întrebuinţează mereu. aritmie. La copii se observă din ce în ce mai mult efecte negative asupra sistemului nervos. sistemele wireless etc. 1000 de medici din Germania au semnat un apel adresat guvernului. Apelul medicilor din Germania adresat Comisiei Europene. oamenilor de ştiinţă. După 10 ani. . în legătură cu pericolul pe care îl reprezintă telefoanele mobile şi aparatele care emit radiaţii electromagnetice. În camerele care se găsesc în apropierea acestor aparate de radio emisie. ameţeli. Copii nu trebuie să se apropie de telefoanele mobile cel puţin până la vârsta de 16 ani.

Luaţi poziţie pentru sănătatea corpului şi a spiritului dum- neavoastră şi a celor care vă sunt încredinţaţi. vecinilor.46 Nu vă lăsați otrăviți! Informaţi-vă în mod amănunțit şi daţi aceste informaţii mai departe familiei. Preferaţi telefoanele vechi cu fir și evitați radiațile electro- magnetice. prietenilor şi politicienilor. .

El intervine în următoarele procese: – Metabolismul hidraţilor de carbon – transformarea za- hărului în glicogen. ferindu-ne în ceea ce priveşte organismul nostru. Să explicăm mai pe larg. Să vedem mai întâi cum elimină corpul nostru toxinele cu care vine în contact. centrul întregului metabolism îl are ficatul. – Metabolismul grăsimilor – produce bila care le emulsio- nează. în lumea în care trăim astăzi. în acelaşi timp. aşa cum am amintit. Dar. considerat organul vital esenţial. unele din ele se pot evita sau îndepărta. care elimină şi. dar există otrăvuri puternice chiar în alimentaţia noastră. – Metabolismul proteinelor – transformarea aminoacizilor. Lupta pentru curăţarea şi dezintoxicarea organismului Recâştigarea sănătăţii   V-am prezentat până acum ce se întâmplă în jurul nostru. avem încă posibilitatea să acţionăm. . Desigur. iar acest lucru are consecințe grave şi poate. căci doresc să cunoaşteţi bine importanţa ficatului. dacă suntem bine informaţi şi perfect conştienţi. Organismul nostru funcţionează ca un tot unitar. Dacă ficatul este bolnav. Ficatul este organul care înmagazinează. fără posibilităţi de scăpare pentru organism. înconjuraţi de otrăvuri care se intensifică mereu. Ficatul este centrala metabolismului nostru. Suntem. Am spus „şi poate” pentru că. conduce întregul metabolism. întregul organism suferă.

Unii oameni au o capacitate mai mare de a elimina toxinele şi acest lucru. dar ele sunt încă toxice pentru organism. mai ales fereşte centrala vieţii noastre – crierul – de aceste toxine.48 Nu vă lăsați otrăviți! – Metabolismul sărurilor minerale (echilibrul acid-bază). – Produce căldură. B. şi K. Una din sarcinile importante ale ficatului este ca să preia substanţele nutritive care vin din intestin şi să le transforme în substanţe esenţiale pentru organism. – Sinteza vitaminelor A. Suntem avertizaţi permanent de medicii specialişti cât de mult depinde de noi ca această curăţire a orga- nismului să funcţioneze perfect. cât de mult împovăraţi ficatul cu toxine şi metale grele şi nu numai . mai ales sănătatea ficatului. pentru ca acestea să nu pătrundă în organele sensibile ale organismului nostru. D... Cu siguranţă. Se cunoaște faptul că Dumnezeu ne-a dat tuturor posibilitatea de a ne curăţa organismul. Faza II – Abia în acest stadiu sunt detoxifiate şi devin solubile în apă. Dar ficatul mai are o funcţie importantă în dezintoxicarea or- ganismului nostru. Numai atunci sunt trimise vezicii biliare. Dar chiar mai importantă este viaţa pe care noi o ducem şi care influenţează întregul nostru organism. mai ales ca ali- mentaţie. vă daţi seama căci dacă dumneavoastră trăiţi şi acţionaţi fără să ţineţi cont de consecințe şi consumaţi ceea ce industria alimentară vă pune astăzi la dispoziţie. in- testinului şi rinichilor pentru a fi eliminate din organism prin urină şi scaun. Procesul de dezintoxicare realizat de ficat se produce în două faze importante: Faza I – Toxinele preluate de ficat vor fi desfăcute în compo- nente. cu siguranţă. . Şi prima condiţie ca eliminarea toxinelor să se producă într-un timp scurt şi perfect este felul în care noi ne hrănim. depinde şi de moştenirea pe care ne-au lăsat-o părinţii şi bunicii. El înmagazinează toxinele cu care vine corpul în contact.

dar majoritatea cerealelor au o cantitate suficientă de proteine (de exemplu quinoa şi ovăzul). precum şi întregul organism.). grăsimi (poate chiar prăjite sau coapte). o hrană proastă. oligoelemente. Ce îmbolnăveşte ficatul nostru? O hrană greşită. . Nu are rost şi vă va face rău. Organismul nostru este astfel construit încât poate tolera una sau două substanţe toxice în acelaşi timp (dacă ficatul este într-o stare bună). este cauza cea mai des întâlnită: carne. organismul are nevoie de substanţele vitale necesare. Ficatul se va regenera. dar şi vitamine. bineînţeles. Să ne reamintim puţin ceea ce v-am prezentat în cele două cărţi apărute recent: Proteinele – Bineînţeles proteine vegetale (leguminoasele nu sunt recomandate la un ficat obosit şi intoxicat). zahărul rafinat. Dar. a fi vegetarian şi a nu mânca carne. că sunt vegetarieni din copilărie sau chiar vegani. pâinea albă fără nicio valoare nutritivă etc. cu toată convingerea. mulţi vor spune imediat. obţinut prin presare la rece. organismul nostru va suferi cu siguranţă. Nu prăjiţi în niciun caz uleiul de măsline. Folosiţi foarte puţin uleiul de măsline. alcool. fără de care viaţa nu mai este posibilă şi. hidraţi de carbon. ca să reziste. cafea sau ceai negru. paste făinoase etc. minerale.Nu vă lăsați otrăviți! 49 Desigur. că ei trăiesc sănătos. nici dezintoxicarea. Grăsimile – În niciun caz grăsimi animale. enzime şi acele minunate substanţe secundare din plante descoperite de curând. dar dacă sunt mai multe toxine. Nici un fel de grăsime animală. fără valoare nutritivă. grăsimi. aşa cum v-am scris în cele două cărţi publicate an- terior. Hidraţii de carbon – Cei mai valoroşi sunt cei obținuți din cerealele complete (pâine. iar ficatul trebuie să fie permanent într-o stare de funcţionare perfectă. Deci. dacă noi alegem conştienţi acea hrană vitală care conţine nu numai elementele de bază ca proteine. nu înseamnă că veți primi prin hrană toate acele substanţe vitale de care organismul are nevoie. tutunul. la salatele pe care le faceţi.

căci conține metionină care reprezintă un balsam pentru ficat. ţelină. Faceţi după fiecare masă (dacă este posibil) sau numai seara.). adăugând câteva picături de lămâie. cel mult o lingură cu ulei de măsline (obţinut prin presare la rece). Nu vă speriaţi de urzică. o compresă fierbinte pe abdomen. sfeclă roşie sau sucuri din fructe (măr. Pentru că prin fierbere sau încălzire se distrug aceste substanţe vitale. pe care îl pregătim de seara. Intestinul – Se recomandă clisme de 2 . Rinichii – Pentru ca să funcţioneze perfect. urzică. În faza de dezintoxicare nu este permis să încărcaţi ficatul cu grăsimi (nici chiar vegetale). iar dimineaţa îl încălzim puţin înainte de a face clisma. Salate proaspete din ceea ce pământul ne dă natural: păpădie. trebuie să bem cel puţin 2. înveliți cu o pătură. staţi liniştiţi în pat până când începe să se răcească compresa. această hrană vie în alimentație. ca mijloc sigur şi pu- ternic de vindecare. mai mică sau mai lungă. Bineînţeles. pe care îl puneţi pe abdomen şi apoi îl acoperiţi cu un alt prosop gros și uscat. Înmuiaţi în apă fierbinte un prosop. Dacă o tăiaţi mărunt şi o zdrobiţi cu o lingură. leurdă. adăugat la salată. esenţiale pentru organism. La marile clinici din lume se folosește de multă vreme hrana vie. Se foloseşte un ceai de gălbenele. trebuie să ajutăm şi celelalte organe care iau parte la eliminarea toxinelor. slabă de vaci. Apoi. va deveni perfectă pentru consum. frunze de mesteacăn. care nu a fost deloc prelucrată termic. citrice etc. proaspete. sucurile trebuie să le faceţi în casă. Este de preferat ca o parte din această .5 l de lichid zilnic. La aceasta puteţi adăuga sucuri proaspete de morcov. Bineînţeles. coada şoricelului. frunze de tei – acestea conţin substanţe secundare valoroase. ni se recomandă să introducem pentru o perioadă de timp. Vă este permis în această perioadă să consumaţi brânză proaspătă.50 Nu vă lăsați otrăviți! Medicii specialişti ne propun următoarele: cea mai eficientă metodă ca organismul să-şi revină cât mai repede este să consu- maţi o perioadă de timp 90% numai hrană vie.3 ori pe săptămână.

este datoria părinţilor de a face case la ţară pentru copiii lor. Consumaţi cel puţin 90% crudităţi: fructe şi legume. să luăm în această perioadă Spi- rulină şi Chlorela.reci. 6. este recomandat să mestecăm bine şi să mâncăm numai atât cât ne trebuie. 4. Tot această scriitoare. Petreceţi cât mai mult timp în aer liber. pg. Lumina soarelui – În fiecare zi. Exerciţiul fizic – Într-o perioadă de dezintoxicare mersul pe jos şi uşoare exerciţii de întindere sunt cele mai indicate. 7. Ni se recomandă. 5. cel puţin 15 minute expuneți-vă razelor solare (este recomandat până la ora 11 dimineaţa). Cumpătarea – Trebuie să ne luăm timp pentru masă. a scris în cărțile ei multe sfaturi pentru menținerea sănătății.cantitate să fie ceaiuri din plante ori urzică. în plus. 8. Aerul curat – Respiraţi profund de mai multe ori pe zi. calde . cu mai bine de 100 de ani în urmă.” (Familia împlinită. Ellen White le descrie în cărțile ei: 1. sau amestecul reco- mandat de Maria Treben: coada şoricelului. Taţii şi mamele care posedă o parcelă de pământ şi o casă liniştită sunt regi şi regine. 2. Hrana – Trebuie supravegheată cu atenţie. urzică şi gălbenele. . Aceasta din urmă este o algă care contribuie la eliminarea metalelor grele din organism. 3. însoțite cu frecarea puternică cu o mănuşă aspră a întregului corp. Şi nu trebuie să uitaţi cele 8 puncte de sănătate pe care scrii- toarea americană. Rugăciune şi încredere – Nu trebuie să lipsească ni- mănui legătura permanentă cu Dumnezeu. Ellen White (1827-1915). Şi prin piele se elimină o mare parte din toxine. Folosirea apei – Vă propun zilnic duşuri alternative. Odihna – Trebuie respectată şi cele 8 ore de somn care sunt indispensabile sănătăţii şi vitalităţii noastre. 87). care sunt valoroase și de actualitate și pentru cei din secolul XXI: „Ori de câte ori este posibil.

care a început să clădească şi nu a fost în stare să termine (Luca 14:28). 191). care să poată fi cultivat. 365). care nu au niciun petic de iarbă verde pe care să calce. care an după an au privit de la fereastra lor o curte murdară şi nişte alei înguste. aerul poluat. pg.” (Căminul advent. Chiar dacă locuinţa e mică. 135). pe măsura posibilităţilor lor.” (Căminul advent. Cercetările continuă mereu. În ultimii 50 ani specialiştii au stabilit o legătură strânsă între funcţionarea ficatului şi a creierului uman. întunecoase şi nesănătoase sunt câteva dintre relele care se întâlnesc des. iar astăzi această relaţie este definită. de păduri. în jur trebuie să fie pământ.” (Divina vindecare. îngrămădindu-se unii într-alţii pe străduţe şi în apartamente închiriate. pg. hrana nesănătoasă. „Dacă mulţi dintre cei care trăiesc la oraş. „Din punctul de vedere al sănătăţii. minţii şi sufletului. în lumea medicală. 139). pg. fără ca deplasarea şi tot ce ţine de ea să fie chibzuite cu grijă şi cântărite sub toate aspectele…” (Evenimentele ultimelor zile. „A sosit timpul când. pg. 120). pe măsură ce Dumnezeu deschide calea. „Fiecare să-şi ia timp şi să chibzuiască cu grijă pentru a nu fi ase- menea omului din parabolă. nişte ziduri de cărămidă. fami- liile trebuie să se mute din oraşe.52 Nu vă lăsați otrăviți! „Nu a fost scopul lui Dumnezeu ca oamenii să stea înghesuiţi în oraşe mari. . înconjurat de câmpii verzi. locuinţele îngrămădite. mediul înconjurător în oraşe este adesea un pericol pentru sănătate. Nicio mutare nu ar trebui să fie făcută. Continua posibilitate de a contacta boli. aproape totul le-ar părea un paradis. ca sindromul ficat – creier. care au avut ca privelişte cerurile întunecate de praf şi fum – dacă aceştia ar putea fi luaţi şi duşi în vreun district agricol. cu atât vom avea mai multe şanse de a asigura sănătatea trupului. El i-a pus pe primii noştri părinţi în mijlocul priveliştilor şi sunetelor de care doreşte să ne bucurăm şi astăzi. Părinţii să aleagă un loc potrivit.” (Divina vindecare. Copiii trebuie duşi la ţară. pg. cu cerul senin şi aerul proaspăt de ţară. dealuri şi râuri. apa care nu este curată. La început. Cu cât ne armonizăm mai mult cu planul originar al lui Dumnezeu.

Dar pentru ca toxinele acumulate în organism să fie eliminate fără probleme. din această cauză. filtrul or- ganismului. Şi nu numai în Germania. probabil. dar aceste boli se fac simţite în toată Uniunea Europeană. asupra întregului metabolism. trebuie ca ficatul să funcţioneze optim. este bolnav. Deci. Şi. Mai există încă posibilitatea să avem o grădină pe care să o cultivăm biologic sau unindu-vă mai multe persoane să cultivați sănătos pământul. organismul nu mai poate rezista. Şi rugaţi-vă lui Dumnezeu neîncetat ! . Detoxifierea organismelor încărcate de toxine nu se mai re- alizează. oamenii sunt intoxicaţi profund. ca şi întregul metabolism. este răspândită într-un mod greu de imaginat cumplita boală Alzheimer şi demenţa senilă. Specialiştii neurologi au găsit la majoritatea bolnavilor grav hepatici primele modificări patologice în creier care preced de- menţa senilă. Secretul pentru menţinerea sănătăţii este unul singur: Pregătiţi totul în casă. evitaţi tot ce este chimic. Recent „Societatea Germană pentru Nutriţie” a atras atenţia oficial că suferinţele ficatului reprezintă un potenţial periculos pentru sănătatea populaţiei şi aceasta nu numai în situaţia unor boli grave ale ficatului ca ciroză şi ficat gras. Situaţia în Germania s-a schimbat enorm în ultimii ani şi se schimbă mereu și. feriţi-vă. nu mai rezistă. cu toate că acestea depăşesc de multe ori posibilităţile materiale ale majorităţii oamenilor.Nu vă lăsați otrăviți! 53 Ficatul reprezintă. ficatul suferă. printre altele. aşa cum s-a amintit. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu mai plătește tratamentele naturale. Cu o profundă amărăciune observăm cât de bolnavi sunt oamenii şi cât de mult se luptă medicii pentru păstrarea sănătăţii populaţiei. Aşa cum v-am avertizat în prima parte a cărţii. Feriţi-vă. în toate ţările europene. creierul. aşa cum am spus. Feriţi-vă de otrăvuri. ci şi în aşa zisele tulburări banale. Evitaţi chimia cu toxinele ei. căci ficatul prin multiplele sale funcţiuni are influenţă. apăraţi-vă sănătatea. iar centrul vieţii noastre.

Selbstversorgung (Cum să te îngrijeşti singur de hrana ta). med. E . „Pentru ce atât de bolnavi?” – Biolog Mariana Ghezzo. – Wolfgang Funke.54 Nu vă lăsați otrăviți! Bibliografie – Dr. – Dr. med. Vom werden des neuen Arztes (Pentru medicii viitorului). – Nikolai Fuchs. Jürgen Freiherr von Rosen. Selbstheilung durch Entgiftung (Autovinde- care prin dezintoxicare). Max Bircher Benner. – Marsur Heirte. med. 6 din 2012 – Revista naturarzt nr. Naturheilkunde fur jeden (Medicina naturală de vindecare pentru fiecare). Ioachim Mutter. Lass dich nicht vergiften (Nu te lăsa strivit). Zur vertiefung der biologisch-dynamischen Lan- dwirtschaft (Agricultura biologică). – Revista naturarzt nr. Gunter Harnish. 1 din 2013 – Revista naturarzt nr. 8 din 2012 – Revista naturarzt nr. 2 din 2013 – Biolog Mariana Ghezzo. 12 din 2010 – Revista naturarzt nr. „Hrana noastră. destinul nostru”. – Heinz Knieriemen. Selbst versorgt (Să te îngrijeşti singur de hrana ta). 12 din 2011 – Revista naturarzt nr. – Dr. . – Dr. Was ist biologisch-dynamische Landwirtschaft (Ce este agricultura biodinamică).Numer (E-urile din alimentaţie). – Heide Hasskerl.

................. 35 Ce fel de aer respirăm? .............. 37 Becurile care economisec energia electrică și acțiunea lor asupra corpului nostru ................................... 31 Mobila pe care o cumpărăm .......................................... 5 Lumea în care trăim ............................................................................. 41 Apelul medicilor din Germania adrest Comisiei Europene.............. 17 Experiența argentiniană ................................................................................................. ................... 33 Hainele noastre ........................................................................................................................................................ ........................................ Cuprins Prefață ................. 27 Un om este tot atât de sănătos........... 47 ............................................................................................. ....... oamenilor de știință și părinților din întreaga lume ................................ 13 Tehnica genetică ............................ 39 Telefoanele mobile și câmpurile eloctromagnetice ........... 23 Ce înseamnă agricultura ecologică sau bio? .. ........ 25 Cultivarea ecologică .......................... 45 Lupta pentru curățarea și dezintoxicarea organismului .................................... ca și casa în care locuiește ........................................... 7 Aditivii chimici și „E-urile” adăugate hranei noastre ..

nr.56 Nu vă lăsați otrăviți! Tipărit la: S.ro . str. Morii. Farul Speranței SRL Făgăraș.C.farulsperantei. 27 Tel.: 0268 213 714 www.