You are on page 1of 2

Listă de standarde necesare la laborator

SR EN 933-1:2012 Încercări pentru determinarea
42.8 lei
caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozităţii. Analiza granulometrică
prin cernere

SR EN 12390-3:2009 Încercare pe beton întărit. Partea 3:
44.99 lei
Rezistenţa la compresiune a
epruvetelor

SR EN 12390- Încercare pe beton întărit. Partea 3:
18.78 lei
3:2009/AC:2011 Rezistenţa la compresiune a
epruvetelor

STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru
48.05 lei
betoane şi mortare cu lianţi minerali.
Metode de încercare

SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de
75.56 lei
încercări

SR EN Pavele de beton. Condiţii şi metode de
23.15 lei
1338:2004/AC:2006 încercări

SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de
75.56 lei
încercări

SR EN Dale de beton. Condiţii şi metode de
23.15 lei
1339:2004/AC:2006 încercări

SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii
75.56 lei
şi metode de încercări

SR EN Elemente de borduri de beton. Condiţii
34.07 lei
1340:2004/AC:2006 şi metode de încercări

SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din
75.56 lei
zone circulabile utilizate de către
pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe
pentru proiectare şi încercare, marcare
şi evaluarea conformităţii

SR EN Canale de evacuare a apelor uzate din
18.78 lei
1433:2003/A1:2006 zone circulabile utilizate de către
pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe
pentru proiectare şi încercare, marcare
şi evaluarea conformităţii

SR EN Canale de evacuare a apelor uzate din
18.78 lei
1433:2003/AC:2006 zone circulabile utilizate de către
pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe
pentru proiectare şi încercare, marcare
şi evaluarea conformităţii

SR EN ISO/CEI Cerinţe generale pentru competenţa
55.91 lei
17025:2005 laboratoarelor de încercări şi etalonări

SR EN ISO/CEI Cerinţe generale pentru competenţa 23.04.17 .15 lei 17025:2005/AC:2007 laboratoarelor de încercări şi etalonări SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. 55.91 lei Cerinţe Data 28.