You are on page 1of 3

q = 90 Lau teilatu

C G
voix
4
&4 ∑ ‰ œj œj œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
He men gau de Ta poz tu tzen naiz
Go xo go xo kan tae gin na zu
Fe lix Felix bihar berriz egongo gara
4 ∑ ˙™ œ ˙™ œ
voix &4
Uh...
4 ∑
voix &4 ˙™ œ ˙™ œ
Uh...
4 ∑
voix &4 ˙™ œ ˙™ œ
Uh...

Dm F C
4
voix & ‰ œ œ œ œ Ó ‰ œJ œ œ œ ˙
œ™ œ™ œ œ œ
Ta zi ur zu re aitae re bai Ta zer on do
Be ni to ren Ma ri a Solt Ne ga rrik ez
txanpain apur batekin Diru gabe

voix & ˙ ˙ w ˙™ œ

voix & ˙ ˙ Ó ‰ œj œ œ œ ˙
˙
voix & ˙ ˙ Ó ˙™ œ
˙

7 G 3 Dm
3
C
voix & œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ™ ˙ ™ œ œ
ze lan di ju a zu re bu fan da txu ri a Lau tei
Tzu ri zau de ta mal ko ak Zu re ko lo re a ken tzen du te

voix & ˙™ œ ˙ ˙ ˙™ œ œ
Lau tei
voix & œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ‰œ œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ™ œ œ™ ˙™
a Lau tei

voix & ˙™ œ ˙ ˙ ˙™ œ œ

putz Ne re ga na' tor ri ko œ œ œ œ™ voix & œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ keia es ku e tan Pu tza ra bat e kin.. putz Ne re ga na'tor ri ko voix & œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ F C G 17 voix & ˙ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ‰™ œ œ œ œ ˙ R da ta be rriz I zan go ga ra Zo ri ont su F C G voix & ˙ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ‰™ œ œ œ œ ˙ R da ta be rriz I zan go ga ra Zo ri ont su voix & ˙ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ ˙ ‰ ™ œr œ œ œ ˙ da ta be rriz I zan go ga ra Zo ri ont su voix & ˙ œ œ œ œ™ ‰™ r œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ .... putz Ne re ga na' tor ri ko Dm F C F voix & œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ keia es ku e tan Pu tza ra ba te kin.2 10 Dm F C G ™ ˙ œœ œœ œ˙ voix & ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ J œœœ la tu gai ne an I lar gi a er di an e ta zu go runtz be gi ra Zu re Dm F C G ™ ˙ œœ œœ œ˙ voix & ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ J œœœ la tu gai ne an I lar gi a er di an e ta zu go runtz be gi ra Zu re voix & ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ œœ œœ œ˙ J œœœ J la tu gai ne an I lar gi a er di an e ta zu go runtz be gi ra Zu re j voix & ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙ œœ œœ œ˙ œj œ œ 14 Dm F C F voix & œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ™ keia es ku e tan put za ra ba te kin...

Dm C voix &‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ w E do zein her ri ko jai xe tan. al Fine voix &‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ w E do zein her ri ko jai xe tan. 20 D.C. 3 Dm C 1. voix &‰ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ w .