You are on page 1of 6

Uite o mica lectie de istorie, potrivita cu aceste cuceritorilor, şi mi se părea că, dintre toate oraşele

cateva zile pe care le cucerite, Ierusalimul unul era cel mai greu de
traim cu emotie intensa! Este Raportul scris de Pilat( cârmuit.Atât
guvernatorul Iudei) catre Tiberiu( imparatul de turbulent era acest popor, încât eu trăiam mereu
Imperiului Roman) imediat dupa cu frica sa nu izbucnească în orice moment o
Rastignire....... Raportul lui Pilat a răscoală.
fost găsit în una din bibliotecile Vaticanului de către Pentru suprimarea ei eu nu aveam însă, decât o
un student german care se afla la Roma pentru mână
studii teologice. Dar studentul acesta nu l-a găsit de soldaţi şi un singur sutaş.Am
prea important ca să-l copieze. Întâmplarea a făcut cerut întăriri de la Guvernatorul Siriei, dar acesta m-
însă ca peste câţiva ani fostul student să-i a
povestească despre el unui englez, W.D. Nahan. informat că şi el abia are trupe îndeajuns pentru
Englezul s-a arătat a-şi apăra provincia sa. O dorinţă nestăpânită de
extrem de interesat şi prin intervenţii stăruitoare cucerire, adică de a ne întinde împărăţia dincolo de
l-a convins pe tânărul german, ajuns între timp mijloacele noastre de apărare, mă tem să nu fie o
profesor de teologie, să ia legătura cu Vaticanul cauză de răsturnare a nobilului nostru
pentru guvernământ.Printre mai multe veşti ce mi-au
a-i procura o copie. Intrat în posesia documentului venit, una m-a interesat în mod deosebit: un tânăr –
Nahan l-a tradus în limba engleză, încredinţându-l se zicea – a apărut în Galileea, predicând pe un ton
unui cotidian de mare tiraj din blând şi nobil o altă lege, în numele lui Dumnezeu
Anglia.RAPORTUL LUI ce l-a trimis.La
PILAT Către Cezarul Tiberiu, Nobile început mă temeam că acesta să nu fie vreun
Suverane, salutare!Cauzele care au provocat acea agitator
tulburare în Ierusalim, au fost in legătura cu Iisus din care să aţâţe poporul contra Romanilor, dar nu după
Nazaret, şi evenimentele care au avut loc în mult timp temerile mele au fost spulberate. Iisus din
provincia mea acum câteva zile, au fost de un astfel Nazaret, a vorbit mai mult ca un prieten al Romanilor
de caracter care mă face sa vi le raportez cu de- decât al evreilor.Trecând într-o zi pe lângă locul
amănuntul, pentru că eu nu voi fi deloc surprins dacă, ce se chema Siloan, am văzut o mare adunare de
în scurgerea popor, iar
timpului acestuia, nu se va schimba cu totul soarta în mijlocul ei pe un tânăr care stătea rezemat de un
naţiunii noastre, căci se pare ca în zilele din copac şi, în seninătate şi calm, predica mulţimii.
urmă, zeii au încetat de a mai putea fi ispăşiţi. Mi s-a spus că este Iisus. Era tocmai ce mă
Eu, din partea mea, sunt gata să spun: blestemată aşteptam
fie ziua aceea în care eu am urmat pe Valerius să văd, atât e mare era deosebirea între El şi
Graţius la guvernarea Iudeii.La sosirea mea în ascultătorii lui. Părul şi barba sa aurie, îi dădeau
Ierusalim, am luat o înfăţişare cerească. El părea a fi cam de vreo 30
în primire sala de judecată şi-am poruncit să se facă de ani. N-am văzut în viaţa mea o privire atât de
ospăţ mare, la care am invitat pe Tetrarhul Galileii, senină şi de dulce, un contrast izbitor între El şi
dimpreună cu Arhiereul, şi pe toţi oficianţii lui.La ascultătorii lui, cu bărbile lor negre şi feţele
ora anunţată, niciunul din oaspeţi nu s-a arătat. întunecate.Nevoind să-l întrerup prin
Aceasta a fost o insultă pentru onoarea mea prezenţa mea, mi-am continuat drumul înainte, dar
personală!….Mai târziu, după câteva zile, a venit la am făcut semn secretarului meu să se asocieze
mine Arhiereul, ca să-şi ceară scuze. Îmbrăcămintea mulţimii şi să asculte ce vorbeşte. Numele
şi purtarea sa erau grozav de viclene. El pretindea secretarului meu este Naulius. El este strănepotul
că religiunea sa îl opreşte pe el şi pe supuşii lui, de a şefului de spionaj şi de conspiraţie, care s-a ascuns
sta la aceeaşi masă cu romanii şi să închine în Etruraia, aşteptând pe Cătălina. Naulius este un
libaţiuni (ciocniri de pahare) cu ei. Eu am crezut e vechi băştinaş din Iudeia,
bine să accept această scuză, dar tot cu acea ocazie astfel că el cunoaşte bine limba ebraică. Îmi este
m-a convins că cei cuceriţi se declară duşmani ai foarte devotat şi vrednic de toată
1

Tocmai care nu cunoaşte frica şi este nesupus emoţiilor: mă din cauza înţelepciunii lui. când mea deci –nu zic puterea mea – este ca tu să fii pe Ierusalimul să-şi omoare cu pietre pe cei care erau viitor mai cu numiţi de ei „profeţi”. Nobile răspuns: “Daţi Cezarului cele ce se cuvin Cezarului. zic eu. eu nu pe Naulius care mi-a istorisit cuvintele auzite de Iisus eram în stare să preîntâmpin o răscoală. cele ce se cuvin lui amestecat cu sânge roman. după am sosit şi am intrat în sala de judecată am găsit terminarea războiului cu Parţii. şi eu. Şi dacă Pretoriul le va băgare de seamă şi să eviţi a jigni mândria refuza plângerea. Pe când eu ţi-am dat. bogate.Când senat. voi fi fost poate instrumentul de vorbire şi rău nu-mi pare. a în predicile tale se află o simplitate majestuoasă. mizerabil nenorocit. mi s-a părut ca ar fi fost împotriva dreptăţii ce a caracterizat şi cum o mână de fier mi-ar fi legat picioarele de totdeauna pe Romani. lucrul felul de zei şi eroi. când am dat cu ochii de el. indignat tare pe evrei. om supranatural. timp de trei ani de zile. o formă de om. voi vă asemănaţi de tine că predicile tale au stârnit mari şi cu mormintele văruite”. ca religia strămoşilor figuri la tot noştri să fie înlocuită de religia lui Iisus. Nici aceasta nu este îngâmfatele lor postiri şi dăruiri ale bogaţilor le de mirat: Socrate şi-a avut duşmanii săi. fără a predicilor lui Iisus. pentru că era în puterea Nazarineanul mea să-l arestez şi să-l trimit la Pretoriu. şi el a venit. Eram unire cu tine. s-a oprit deodată şi ca printr- necunoscută lui. tendenţios şi nici răsculător. bogați şi puternici. M-am la Siloan. părea că-mi zice: Iată-mă.Fariseilor şi cărturarilor le bucuri şi tu atât de vrednic. să un semn. de care te libertatea Nazarineanului. decât darurile lor contra ta. Omul acesta nu era nici pământ şi tremuram. Totuşi nu pot ascunde zicea: „Voi sunteţi pui de viperă. ca un vinovat. protecţia mea. în venele mele curge sânge iberic şi lui Dumnezeu. care făgăduia de mai cărţi sau în lucrările filozofilor. În fiecare zi se făceau plângeri la sala de Mă învinuiesc de a fi în legătură directă şi judecată contra abuzurilor evreilor bogaţi. Unul dintre evreii răsculători. am vorbească şi să facă adunări şi să ţină predici sosit!Câtva timp eu am rămas încremenit şi priveam poporului şi să-şi aleagă ucenicii. şi mi s-a promis o întărire de soldaţi. Am scris dintre care sunt atâția in Ierusalim. dar un lucru îţi spun. neîmpiedicat de cu admirare. El mi-a zis: „Niciodată nu am citit în hotărât apoi să iau o măsură. care au dat forme şi dacă s-ar întâmpla. Iisuse din Nazaret. Suverane. alteori indignat de puternice duşmănii contra ta. dar nu pe cei săraci. fiindcă altfel. Iisus a de judecată. necunoscută ferească-ne zeii.„Iisuse. invitându-l la o convorbire cu mine. ei vor face apel la duşmanilor tăi. Dumnezeu”. ceva ce ar semăna mult.Precum ştiţi. dar aceasta apăru şi. sunt foarte fost pentru mine un bun motiv de a nu tulbura fericit că ţi-am îngăduit această libertate. Nu ştiu dacă tu vină peste noi această soartă şi destin. ci pe cei care te ridică mult mai sus deasupra acestor filozofi. ca să nu se răscoale populaţia Cezarul!Conduita mea a fost aprobată de stupidă în contra ta. supune Pretoriul la concesiuni umilitoare. o mare libertate eu. eu am îngăduit plimbam prin curtea palatului meu. fără voia mea. şi să mă silească pe mine să 2 . Ai tăi sunt fără îndoială aprinşi preţuiţi înaintea lui Dumnezeu”. Rugămintea acestui om. i-am zis în cele din acesta s-ar datora acestei nobile toleranţe şi prea urmă şi limba mea gângăvea…. numeroşilor pictori şi sculptori. marii indulgenţe pe care le îngăduie Roma. cu scopul de a dezbrăca pe evrei de informaţi că vreo nenorocire o să i se întâmple mica putere ce o mai au de la romani. când Nazarineanului libertatea. dată lui Iisus. respect şi frică. Dar ai citit Socrate sau Platon. într-adevăr. căci nu va fi fost pentru prima oară. El avea libertatea să lucreze. aceasta este doar o presupunere. şi eu l-am ocrotit cu deşi Nazarineanul era calm şi liniştit ca un nevinovat. Dacă s-ar întâmpla însă. şi a căzut spunea că „doi bani ai unei văduve sărace sunt mai victima lor. umilul său aspru cu cei din urmă (cu bogaţii) şi de aceasta a reprezentant în această comunitate. asupra acestei figuri de niciun mandat pretorian. poate Când a venit la mine. Iisus era foarte Împăratul este informat despre tine. încrederea. că libertatea aceasta nemărginită. ale unui om învăţat. pentru a stabili liniştea în oraş. Cuvintele tale sunt ale pe care creştinii îl numesc “Providenţa” prin care să unui înţelept. în sala dacă este cu cale de a da tribut Cezarului. l-a întrebat lui Iisus. din pricina libertăţii pe care ţi-o dau.

crezându-mă alături de conducătorii lor. care mi-a arătat calea. Spionii mei mi-au raportat că împlinească”!“Tânărule. Irod veni la mine în cunoaşte încotro merge furtuna. Dacă eu cu acea ocazie. Oraşul era arhiplin de el arătând spre cer: ceea ce este scris in cărţile o populaţie turbulentă care dorea moartea profeţilor. neputincioşi de a reprima Iisus. Adevăr zic ţie. aceeaşi zi în care Cezarul a dat pace lumii romane. Furtuna îţi va răspunde: numai Dumnezeu hotărâre. complotează contra Cezarului şi primejdioase. în aceasta necunoaşterea privinţă. cu respect pentru scăpare…”. cu un har şi un apropia marea sărbătoare a evreilor. Când s-a ridicat să plece. cu Duşmanii lui Iisus s-au adresat în cele din urmă lui steaguri care purtau chipul împăratului Roman. cu şi îngâmfaţii de farisei. nu pot fi socotite ca fiind eretice sau dată lor de Roma. întrebuinţez mijloacele lui Iisus. Trebuie să-mi trimită imediat o sută de soldaţi de infanterie să arăţi ai multă moderaţie în predicile tale. Ei cunosc că lupul din pădure se-mbracă libertatea de a vorbi şi este îndreptăţit prin faptele uneori în lână şi piei de oaie.Se nepăsare. de a nu comite liniştit:„Prinţ al pământului. a căror conduită era picioarele altarului ce sprijinită de două motive: ei urau pe Iisus. sângele celui cuvinte neînsemnate. el ar fi ordonat imediat osânda la moarte a legilor lor. aceşti mizerabili toată neliniştiţi. şi cu toate că ei simţeau că nu au de ce să se teamă Prigonirea nu este de la mine.Irod faţă de ei.Cu prefăcut. Sălaşul celui drept este acolo. Siguranţa provinciilor mele. şi de exercitarea populară. m-a întrebat ce părere am eu drept va fi vărsat…”. aceasta îţi poruncesc. a răspuns mijlocul unui oraş răsculat. Iisus este un mare filozof. Primejdia creştea care pe fiecare oră. dar el a refuzat să-mi vătăma pe alţii. însa el. profanarea aceasta nu 3 . nici sub pământ. zise la sărbătoarea Paştilor lor. Eu te voi apăra sale. iar Roma este dispusă a-i îngădui ne ţin într-o frică continuă. după cum unele înţelepciunea ta. mituiască în acest scop pe popor. după câteva înainte de a înflori rozele Saronului. căci altfel vei dezrădăcina copacii Senatului. Totuşi. pretoriu. uita niciodată. au continuat să strige: Tatălui meu.Nazarineanul însă a răspuns sale. şi doreau ispăşesc”. cuvintele tale nu ies vreo faptă care din adevărata înţelepciune. Spune furtunii: stai în ar fi putut sa-i nimicească influenţa sa asupra mijlocul muntelui. nu va fi scăpare pentru Fiul ocazie Omului. am făcut o greşeala din Irod ar fi urmat propria sa înclinare. Am scris atunci la Prefectul Siriei este încredinţată îngrijirii mele cere asta. Eu m-am născut în tolerez. continuă el cu despre Iisus Nazarul. „Răstigneşte-l!”. M-am văzut atunci rămas singur.După aceste cuvinte el a dispărut să scape de sub jugul roman. Palatul meu de justiţie este deschis ţie a surâs cu ironie şi salutându-mă. i-am răspuns eu pe un Arhiereii ton moale.Răsculaţii au pus mâna pe Iisus. Aceştia nu au putut ca un nor luminos. nu am venit ca să aduc în lume război. în ochii lor. De aceea. intrarea mea în sfântul lor oraş. care are loc întotdeauna. care abuzează de libertatea niciun chip. deşi mândru de cinstirea domniei justiţiei…”.Eu i-am zis: „Tu eşti mai preţios mie pentru mea. şi clătinându-şi capul.“Prinţ al pământului. să se răzbune asupra Nazarineanului. Nu şi tot atâţia de cavalerie. conducătorii zâmbet dumnezeiesc Iisus îmi ripostă “Când ziua religioşi plănuiau să se folosească de această aceea va fi sosit. ci pace o răscoală şi fiind silit să o şi iubire şi bunăvoinţă. de a aresta victima de la Saducheii şi Fariseii.Trei restrânge-ţi puţin înţelepciunea ta lumească. tu mă obligi ca simpla mea cerinţă să o si Fariseii întrebuinţează tezaurul templului ca să preschimb în poruncă. şi o voi întâmpina în supunere faţă de voinţa în privinţa aceasta. de Pretoriu. se temea de senatul Roman. Saducheii. Nu partide se uniseră împotriva lui Iisus: Irodienii. Eu i-am spus că după părerea emoţie. şi că învăţăturile sale. este în puterea ta. nişte păzitori îmbătrâniţi în pace”.Intr-o zi. mergi în mână de soldaţi. s-a depărtat. după perdelele pretoriului. trebuie să se Nazarineanului. astfel nu luă nicio din vale. Fericirea ta trimită. numai cu o te însoţeşte. Eu o aştept de la alţii. deşi Irod. decât toţi tulburătorii aceştia naţiuni mari adesea produc.

După cade sub jurisdicţia lui Irod şi am poruncit să-l mai multe sforţări.Eu desele noastre tulburări civile. rău mare te aşteaptă. am întrebat pe popor. era adus iară ş i la mine. urmat de garda prea slabi şi sfioşi şi neavând curajul de a lua mea. Regele Iudeilor”. ei erau plini de sfatul femeii tale. ea s-a aruncat la picioarele mele şi mi-a nimic nu se poate asemăna cu zis: „Păzeşte-te! Să nu te atingi de omul acesta.O toate erau supuse voinţei lui. rezulta din aceasta. din câte am văzut. Din soarele s-a întunecat ca îmbrăcat în doliu. singuri măsurile dorite.„Pentru ce crima?” am întrebat ei mai aveau de luptat împotriva unei populaţii eu. şi-a trimis prizonierul la mine ca să pronunţ eu răstigneşte-l!” izbucni însă strigătul de la gloata osânda definitivă. acestui apoi cerând ligheanul cu apa. eu am luat o umilinţa. El se numeşte pe sine Fiul lui Dumnezeu.În Ierusalim.Fariseii erau duşmanii pe faţă ai Teme-te lui Iisus. afacerea ACESTA ERA IISUS DIN NAZARET.Eu felul acesta Iisus a fost târât înaintea Arhiereului le-am spus că justiţia Romana nu pedepseşte astfel şi condamnat la moarte. El umbla deasupra apelor. am dat poruncă ca el sa fie biciuit. tezaurul Catapetesmele dinlăuntrul templului. ci umblă pe sus urlând. Dar în zadar. Cu aceasta ocazie. şi fiind Eu am pornit spre sala de judecată. de a întrebuinţa o parte din Cezarului erau pline de murdăria Golgotei. Chiar şi râul de pe altă nemulţumire pe care o purtau ei înşii. Plângând. ei au fost bucuroşi de a se Într-un ton aspru.În Mesia. vântului. El zbura pe aripile că nu umblă pe picioare.Eu palatul din temelie. şi vorbea furtunilor şi peştilor mării şi precum valurile unei mări înfuriate. mi-a încredinţat mie soarta să-i scap viaţa. dacă nu vei asculta acestei propuneri. Pe lângă cele trei partide. s-a micşorat. în public. răspunsul. a săvârşit umilul fapt de supunere. care avusese nişte descoperiri pentru viitor. de a-l scăpa de trimită la el. curgea plin de sânge. eu m-am spălat pe om. Strigătele gloatei înfuriate zguduiau lui. eu am fost de mai îmi luasem de femeie (soţie) o domnişoara dintre multe Gali. Blestemele Senatului Roman! amărăciune. iar Nazarineanul. ce uni vrea!….„Răstigneşte-l. şi nu le păsa prea mult de guvernul nostru. Casa de Arhiereului. ori martor al furiei popoarelor dar. Statuile propunerea mea. sporea numărul tulburărilor. pretextând a avea respect faţa de mine. Acel tetrarh viclean şi-a mărturisit furia acestor persecutori înverşunaţi. O! cauza Pilate. Se pare că toata Iudeea se afla la lui. de puterea Cerului!”Pe la Ei au fost siliţi să înghită timp de trei ani si timpul acesta treptele de marmură. în faţa lor. era muntele Kidron. arătând prin aceasta.„El îndârjite şi totdeauna gata de a se uni la răscoală a hulit pe Dumnezeu şi a profeţit dărâmarea şi de a se folosi de confuzia şi neînțelegerea ce templului. Aceşti mizerabili inundat de populaţia adunată de prin munţii nu s-au mulţumit decât cu viaţa Nazaretului. nu era decât un om liniștit şi calm.„Moartea Nazarineanului” a fost cu Irodienii si Saducheii. aceasta. Mulţimea părea în vis. O mare 4 .Într-adevăr s-ar putea spune că in pentru că el este Sfânt! Noaptea trecută eu l-am această ocazie toate spiritele rele din ţinutul văzut infernului s-au strâns în Ierusalim. gemeau sub jumătate pilulele amare pe care Nazarineanul le greutatea arunca mulţimii. În mijlocul acestei zarve i-am răspuns că. Fiecare moment ce în faţa mulţimii. s-au dărâmat şi templului pentru ridicarea de clădiri publice. măsură care pentru moment mi se păru că va servi prin ca sutana Cezarului. oriunde se ducea.Îndată palatul meu a luat mâini înfăţişarea unei cetăţi ocupate. el fapte cu moartea. Ierusalimul era mea pentru acest fapt. deoarece Iisus este Galilean nemaipomenite. fără rezultate. asupra înfuriată. dezaprobarea trecea.

cu fluierături. am strigat eu cu amărăciune şi frecându-mi palmele. sunet de pe Calvar.După nevinovatul Nazarinean. mi-am luat mantaua pe mine şi am pornit pe jos în Erau întăririle care mi se făgăduiseră. intonând aria Dianei. că ceea ce s-a petrecut în momentul acesta stătuse primind raportul că Iisus este mort. gândindu-mă la înfricoşătorul fapt al curseseră acestor oameni cruzi care târau spre execuţie pe de la Nazarinean. cu respect şi întristare. trecând mâhniţi. am poruncit lui mai mult în puterea zeilor. cum îţi erau cuprinşi de frică şi de remuşcare pentru cele ce baţi joc de soarta muritorilor!Era văzuseră.Atunci.”Către ceasul dintâi al nopţii.Acesta este cuprinsul raportului şi îşi învăluiseră capul în semn de rămân al Majestăţii Voastre supus. trupele de disperate.I-am se străduia să facă ordine. Guvernatorul şi plin de gânduri care mă frământau.M-am întors în Pretoriu întristat tot aşa pe la mijlocul lui Martie. şi ca pentru feţele lor întunecate şi mohorâte şi scopul de a împiedica răscoala de ieri. Ierusalimul. dezgustătoare şi neobişnuită. „S-a sfârşit”. am văzut pe mica trupă de prea adevărat ce a strigat Nazarineanul de pe cruce: ostaşi.Eram zis: „Cerinţa ta se va lăsat singur şi cu inima zdrobită şi mă gândeam împlini”…. Eu. care părea că este adus de împiedicată. dar şi posomorâtă şi cu ca marea nelegiuire să fie îndeplinită. Nori mari.Guvernatorul PONŢIU 5 . încât se zice că: laurechile mele!…Aruncându-mi privirea spre Dionisie Acropagul ar fi exclamat: „sau că autorul poarta Cezarului. de către ziuă. l-a acoperit ca un val. marşul Cezarului. şi fac cunoscut împăratului această întâmplare aşezându-se asupra oraşului.Am auzit un ostaş murmurând în smerenie. stăteam rezemat de o coloană a pe trepte. se puteau vedea stropii de sânge care palatului meu. scosese afară femei plângând. Un aer întrebat de jale ce vrea şi el mi-a zis: „Eu sunt Iosif din Arimateia. ca în aşteptarea vreunei alte minuni a moartea lui Iulius Cezar cel Mare. De asemenea. care rămăseseră la poartă. iar el s-a pe locuitorii săi. şi care anunţa o agonie pe care urechea Ucenicii săi au vestit în toată provincia. şi pentru a grăbi sosirea lor.Atât a face acest raport şi. Garda mea însoţise pe şi am venit să cer de la tine îngăduinţa de a cavaleri. Urcându-mă provinciei răsculate. Ici si până la muntele Sion. L-am funebre ce conduc spre Geronica (Golgota).Îmi mai rămăsese numai această datorie. Chiar în noaptea şi un puternic cutremur de pământ a zguduit aceea. dar de fapt tot agitată. cele doua mii oraş.Ziua rămâneau s-a întunecat ca un amurg. Jertfa era călătorit toată noaptea. cu o grupă de dispăruseră din jurul meu.Deodată se auzi un mare strigăt. întunecoşi şi negri el. ce înmormântarea. asemenea celui văzut la nemişcaţi. au spre porţile Golgotei. Nazaret”…. ca să nu fie venea de pe Golgota. ce a urmat catastrofei neaşteptate am început totul. decât în puterea Naulius să ia cu sine ostaşi şi să supravegheze omului. iar purtătorii steagului. neastâmpărată se întindea de la porţile Pretorului cuvinte străine. ca să s-au coborât şi au acoperit aripa templului. care s-a întâmplat naturii. s-a auzit un de înfricoşătoare au fost semnele ce s-au văzut. cu strigăte. iar sutaşul pentru a arăta o umbra de îngropa pe Iisus din putere. care se înşiraseră pe părţile aruncat la picioarele mele plângând amar.A fost hotărât de soartă!… consumată!…Mulţimea se întorcea în cetate.Mai vânt târziu câteva zile. pe care eu nu le-am înţeles. când aruncau privirea spre muntele Calvarului Romei.Mulţi ostaşi să sosească astăzi!!!… Soartă crudă. mormântul a fost găsit gol. cum colo. de ostaşi aleşi. ca Iisus s-a omenească.Toţi un timp a venit la mine un bătrân. şi întristare mă acoperea. am văzut apropiindu-se o trupa de naturii suferă. care a venit atât pe ceruri cât şi pe pământ. se vedeau grupuri de oameni şi femei adunaţi nu s-a mai auzit niciodată în istoria şi. sau că Universul se soldaţi şi am auzit sunetul trâmbiţei care intona sfârşeşte. n-a sculat dintre morţi cum prezisese mai auzit-o vreodată.

PILATFăcut în Ierusalim în a XXVIII-a >Versiune: 2015.Verificat de AVG .www.com < http://www.avg.0.com / 6 .Data lansării: 4147 de la creaţiune Nu a 01/11/15 găsit în acest mesaj virus.Anul date: 4257/8907 .avg.5645 / Virus Baza de zi a lunii Martie.