You are on page 1of 5

Optică Fiziologică. Aplicaţii Practice 1.

AP1.1. Calculul optic al ochiului hipermetrop cu şi fără compensare
Hipermetropia este defecţiunea de vedere care se datoreşte faptului că focarul
imagine este situat dincolo de retină. Altfel spus ochiul este prea scurt sau prea
puţin puternic.
În figura AP1.1 este prezentau un astfel de ochi pentru care s-au făcut calculele
paraxiale. Ele sunt prezentate în partea dreaptă a figurii. Pentru acest ochi se cere
calculul lentilei aeriene de compensare.

Figura AP1.1

Deoarece cunoaştem caracteristicile paraxiale ale ochiului se va apela la formula lui
Newton pentru a obţine poziţia punctului remotum. Distanţa de la cornee până la
retină este CR  RQ  R go  12.8  10.9  23.7 mm , iar distanţa până la focarul imagine
este CF   d i  sF  7.2  17.16630902  24.36630902 mm . Cu aceste determinări se
poate calcula abscisa imagine z 

z  CR  CF  23.7  24.36630902  0.666309 mm

Din formula lui Newton se poate explicita abscisa obiect z :

f  f   16.83140969  22.48676335
z   568.03061 mm
z  0.666309
Abscisa punctului proximus se calculează cu formula:
s prox  s F  z  15.27535086  568.03061 552.75526 mm

1

8  12  24.75526  12  564.3 Soluţia Wollaston Soluţia Ostwalt Figura AP1.3 2 .Deoarece lentila corectoare trebuie poziţionată la 12 mm faţă de cornee rezultă: f L  s prox  12  552.8 mm Cu aceste valori se poate rezolva ecuaţia elipsei lui Tschering Figura AP1.7706785 dpr f L 564.75526 q   RQ  12  12.2 Reprezentarea grafică a celor două soluţii este arătată în figura AP1.75526 mm 1000 1000 L    1.

1 Şi aici se observă influenţa trecerii la grosimi finite pentru lentila compensatoare prin diferenţa dintre distanţa cornee – retină şi distanţa cornee – focar imagine. Tabel AP1. 3 .1. pentru verificare.   CR  CF  CR    d i  sF   23.45867639  0.04132361 mm Dacă efectuăm aceeaşi drumuire dar cu grosimea lentilei compensatoare nulă obţinem rezultatele din tabelul AP1.Lentila corectoare modifică caracteristicile paraxiale ale ansamblul optic ochi cu lentilă corectoare.7   7.49999996  0.2  16. AP1.2  16.2 Tabel AP1.000000004 mm .7.Din motive estetice şi de diametru alegem. Tabelele cu drumuirile necesare tuturor calculelor caracteristicilor paraxiale sunt prezentate în tabelele AP1. Rezultatele acestei drumuiri sunt prezentate în tabelul AP1. AP1. AP1.4. soluţia Ostwalt şi efectuăm o drumuire paraxială directă de la primul la ultimul dioptru cu abscisa obiect infinită.3.7   7.6 şi AP1.5.2   CR  CF  CR    di  sF   23.

3 Tabel AP1.7 4 .4 Tabel AP1.5 Tabel AP1.6 Tabel AP1.Tabel AP1.

Abs. plan. Mărirea transv. pupilară  pp Tabel AP1. principal imag. Semnificaţia valorilor care Simbol Valori pentru Valori pentru completează tabelul ochiul fără lentila ochiul cu lentila corectoare corectoare 1. 1. Distanţa focală imagine f 7. pupilei de intrare p 11. Termen de predare 01.07.8 5 . Abs. Abs. Abs.Optică Oftalmologică. plan. principal obiect sH 5. Lucrarea Practica nr. Distanta focală obiect f 3. planului nodal imag. Abs. Abs. Puterea  4. s N  10. Abscisa focarului imagine s F  6. În final să se facă şi un mic comentariu referitor la rezumatele obţinute. planului nodal obiect sN 9.8 cu datele culese din figurile şi tabelele lucrării pentru ochiul fără lentile corectoare şi pentru ochiul cu lentilă corectoare.2014 Nume : Data: Se cere completarea tabelului AP1. pupilei de ieşire p 12. s H  8. Abscisa focarului obiect sF 2.