You are on page 1of 54

30/5/2008

ΤΑΞΗ Β
ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ο
ΘΕΜΑ 1
Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

1. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής θερμοκρασίας, εφαρμόζεται
τάση V. Αν διπλασιάσουμε την τάση, τότε :
α. Θα διπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος
β. Θα διπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος
γ. Θα διπλασιαστεί και η αντίσταση του σύρματος και η ένταση του
ρεύματος δ. Θα υποδιπλασιαστεί η αντίσταση του σύρματος
5 μονάδες

2. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός
κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι Β. Αν η ένταση του ρεύματος
διπλασιαστεί, τότε το μέτρο της έντασης του πεδίου στο κέντρο του αγωγού
γίνεται :
α. Β/2 β. 2Β γ. 4Β δ. Β

5 μονάδες

3. Τα χαρακτηριστικά μίας ηλεκτρικής
πηγής είναι α. η ηλεκτρεγερτική
δύναμη και η ισχύς της
β. η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η πολική τάση
γ. η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική
5 μονάδες
αντίσταση δ.η πολική τάση και η εσωτερική
αντίσταση

4. Το δυναμικό ενός ηλεκτροστατικού πεδίου σε ένα σημείο Α είναι 5 V και
σε ένα άλλο σημείο Β είναι 20 V. Η διαφορά δυναμικού VAB είναι ίση με
α. - 15 V β. 15 V γ. - 25 V δ. 25 V

5 μονάδες

5. Να γίνει αντιστοίχιση των μεγεθών με τις μονάδες τους

Μεγέθη Μονάδες
1. Ηλεκτρικό φορτίο α. 1 Tesla
2. Ένταση β. 1 Volt
ηλεκτρικού
3. Διαφορά γ. 1 Watt
δυναμικού
4. Ισχύς δ. 1 Coulomb
5. Ένταση ε. 1 Ampere
μαγνητικού πεδίου

5 μονάδες

ο
ΘΕΜΑ 2
Α) Δίνεται θετικό σημειακό φορτίο Q και τα σημεία Α και Β
A
B
Q

α) Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του πεδίου που δημιουργεί το
φορτίο Q
5 μονάδες
β) Για τις τιμές του δυναμικού του πεδίου στα Α και Β
ισχύει:
i) VA = VB ii) VA < VB iii) VA > VB
2 + 3 μονάδες
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη
δικαιολογήσετε

Β) Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα I - V για δύο μεταλλικούς αγωγούς Α και
Β.

Ι

Α

Β

V
Μεγαλύτερη αντίσταση έχει:
i) ο αγωγός Α ii) ο αγωγός Β
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη 2 + 5 μονάδες
δικαιολογήσετε

Q
Γ) Να αποδείξετε τη E  k 2 που δίνει το μέτρο της έντασης του
σχέση r ηλεκτρικού
πεδίου που δημιουργείται από σημειακό 8 μονάδες
φορτίο Q

ο
ΘΕΜΑ 3

Στα σημεία Α και Β της ευθείας (ε) που απέχουν (ΑΒ) = 0,3 m βρίσκονται τα
-6 -6
σημειακά φορτίαQ1 = 2.10 C και Q2 = 4.10 C.
Q1 Q2 (ε)

Α M Β

Α. Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης που ασκείται από το ένα φορτίο στο
άλλο
8 μονάδες

Β. Να υπολογιστεί το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο
Μ του (ΑΒ)

8 μονάδες

Γ. Να υπολογιστεί το δυναμικό του πεδίου των δύο φορτίων στο μέσο Μ του
ΑΒ.
9 μονάδες
9 2 2
k =9.10 N.m /C

ο
ΘΕΜΑ 4
Στο κύκλωμα του σχήματος είναι R1 = 6 Ω και RΣ = 3Ω. H πηγή έχει Ε = 20 V
και r = 1 Ω. Το σωληνοειδές έχει Ν = 500 σπείρες και μήκος 0,2 m.

R1 RΣ

Ι

E, r

Α. Να υπολογιστεί η ολική αντίσταση του κυκλώματος 6
Β. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την μονάδες
6
πηγή
Γ. Να υπολογιστεί η θερμότητα που εκλύεται στην R1 σε χρόνο μονάδες
6
Δ. 10 min μονάδες
του Να
σωληνοειδούς
υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο 7 μονάδες
-7 2
Δίνεται : Κμ = 10 Ν/Α

Ο Διευθυντής Ο Εισηγητής

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Β΄
ΛΥΚΕΙΟΥ
Ο
ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό
της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση:

1. Κάθε ευθύγραμμος αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής
έντασης και δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο μαγνητικής
επαγωγής Β .Η ένταση Β είναι :
a. Σταθερή
b. Ανάλογη της απόστασης r από τον αγωγό
c. Αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r από τον αγωγό
d. Ανεξάρτητη της απόστασης R από τον αγωγό
(Μόρια
2. Η χωρητικότητα C ενός πυκνωτή είναι: 5)
a. Ανεξάρτητη της τάσης V στα άκρα
του
b. Ανάλογη της τάσης V στα άκρα
του
c. Αντιστρόφως ανάλογη της τάσης V
άκρα του (Μόρια 5)
d. Γραμμική συνάρτηση της τάσης V
στα άκρα του
3. Η ωμική αντίσταση ενός συρμάτινου κυλινδρικού
μεταλλικού αγωγού είναι ανεξάρτητη :
a. Του μήκους l του συρμάτινου αγωγού
b. Της θερμοκρασίας στην οποία βρίσκεται ο αγωγός
c. Της μάζας του αγωγού.
d. Της διατομής S του κυλινδρικού συρμάτινου αγωγού .
(Μόρια 5)
4. Σύμφωνα με το νόμο του
Ohm:
a. Η αντίσταση ενός αντιστάτη εξαρτάται από το ρεύμα που
τον διαρρέει .
b. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει ένα αντιστάτη
είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του
( θ=σταθ.)
c. Η τάση ενός αντιστάτη που εφαρμόζεται στα άκρα του
είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει
( θ=σταθ.)
d. Τίποτα από τα
παραπάνω. (Μόρια 5)
5. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε
ερώτησης και να τις χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και Λ τις
λανθασμένες. (Μόρια 5)
a. Κάθε ωμική αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού
είναι σταθερή σε ορισμένη θερμοκρασία
b. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι μόνο η προσανατολισμένη κίνηση των
ηλεκτρονίων
c. Κάθε πηνίο που διαρρέεται από σταθερό ρεύμα δημιουργεί
στο εσωτερικό του ομογενές μαγνητικό πεδίο.
d. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου είναι πάντα
κλειστές.
e. Η Ισχύς μιας ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε που παρέχει σε
κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα είναι σταθερή

ωΑ < ωΒ c. ο ΘΕΜΑ 2 Α. . Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση A2. ωΑ = ωΒ b. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. ωΑ > ωΒ Α1. Δύο Απλά εκκρεμή με μάζες mΑ = 2 m και mB =m και μήκη LA και LB= 4LA Έχουν : α.

α) θα διπλασιασθεί. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα μέσα σε χρόνο t= 20 sec και την θερμότητα που αναπτύσσεται στην αντίσταση R1 . (μόρια 6) Δ. Να κάνετε το σχήμα και να υπολογίσετε το ρεύμα Ι που δίνει η πηγή στο κύκλωμα. (μόρια 6) Β Β. (μόρια 8) Γ. Αγωγός ευθύγραμμος μήκους L διαρρέεται από ρεύμα Ι και βρίσκεται κάθετα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β οπότε δέχεται δύναμη F. R1=4Ω . r=2. (μόρια 6) Γ. Ποια αντίσταση πρέπει να συνδέσουμε στα άκρα ΚΛ ώστε η ηλεκτρική ισχύ που θα παρέχει η πηγή να γίνει ίση με 144 Watt . (μόρια ο ΘΕΜΑ 4 8) Δίνετε το διπλανό ηλεκτρικό κύκλωμα Κ με στοιχεία: Ε=24V . (μόρια 8) ο ΘΕΜΑ 3 Δίνεται η εξίσωση της απομάκρυνσης ψ=4ημ100t (SI) ενός γραμμικού αρμονικού ταλαντωτή μάζας m=2Kg A. Αν διπλασιάσουμε την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου και υποτετραπλασιάσουμε το ρεύμα Ι που τον διαρρέει η δύναμη F θα: Γ1. Να υπολογίσετε το ρεύμα Ιπηγής που δίνει R3 η πηγή στο κύκλωμα καθώς και την πολική Λ τάση V AB. R2=12Ω A R1 R2 και R3 = 3Ω. Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε εσωτερικής αντίστασης r συνδέεται με εξωτερικό κύκλωμα αντίστασης R . (μόρια 6) Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ . Να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα του ταλαντωτή και τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς που δέχεται αυτός. (μόρια 9) C. r του κυκλώματος . β) θα παραμείνει σταθερή γ) θα υποδιπλασιασθεί Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος ψ0 και τη συχνότητα f του ταλαντωτή (μόρια 8) B. Να υπολογίσετε τη συνολική αντίσταση E. Να υπολογίσετε την ενέργεια που έχει ο ταλαντωτής και την μέγιστη κινητική ενέργεια του ταλαντωτή. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (μόρια 8) Β. Α.

Μειώνεται κατά 900 J 5 μονάδες 4. Στην ενεργό τιμή της τάσης γ. Ισόθερμη εκτόνωση P β. αυξάνεται κατά 600 J β. Αυξάνεται κατά 1500 J γ. Η μεταβολή ΑΒ . ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου απορροφά ποσό θερμότητας Q = 1500 J και παράγει έργο W = 900 J. περιγράφει : α. Ισόχωρη θέρμανση A V 5 μονάδες 2. Ο κανόνας του Lenz είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης : α. Στο πλάτος της τάσης β.ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 1. Στην αδιαβατική εκτόνωση η τελική θερμοκρασία είναι μικρότερη της αρχικής γ. Στην ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος 5 μονάδες 3. Ισοβαρή συμπίεση δ. Η σχέση ΔU = n. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας δίνουν 220 V. Τότε η εσωτερική του ενέργεια : α.CV.ΔΤ. της ορμής β. Ισόχωρη ψύξη B γ. του φορτίου 5 μονάδες 5. Το πλάτος του εναλλασσόμενου ρεύματος μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το χρόνο 5 μονάδες ο ΘΕΜΑ 2 . δίνει τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός αερίου σε κάθε μεταβολή. Μειώνεται κατά 600 J δ. αντιστρεπτή ή μη ε. της ενέργειας γ. που παρουσιάζεται στο διάγραμμα πίεσης – όγκου. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος αποκλείει την ύπαρξη μίας θερμικής μηχανής που έχει συντελεστή απόδοσης ίσο με 1 δ. Στο πλάτος της έντασης του ρεύματος δ. της μάζας δ.ΤΑΞΗ : Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ . Η τιμή αυτή αναφέρεται : α. το έργο του αερίου είναι ίσο με το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή λανθασμένες α. Σε μία αντιστρεπτή θερμοδυναμική μεταβολή. Στην ισοβαρή εκτόνωση.

Αν ο τελικός όγκος του αερίου είναι διπλάσιος από τον αρχικό να υπολογιστούν : α) ο αρχικός όγκος του αερίου και η τελική του θερμοκρασία β) το έργο που παράγει το αέριο γ) η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου δ) η θερμότητα που απορροφά το αέριο Δίνεται : CV = 3R/2 6 + 6 + 6 + 7 μονάδες ο ΘΕΜΑ 4 . Μία ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται ισόχωρη μεταβολή τη μία φορά με σταθερό P όγκο V1 και την άλλη με σταθερό όγκο V2 Τότε: V1 α. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 8 μονάδες ο ΘΕΜΑ 3 Μία ποσότητα n = 2/R mol ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α 5 2 0 σε πίεση p1 = 10 N/m και θερμοκρασία 27 C. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 3 μονάδες ΙΙ. V1 = V2 V2 β. V1 < V2 T Ι.A. V1 > V2 γ. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση ΙΙ. ο ρυθμός με τον οποίο ο αντιστάτης αποδίδει θερμότητα στο περιβάλλον α) διπλασιάζεται β) τριπλασιάζεται γ) τετραπλασιάζεται δ) παραμένει ίδιος Ι. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 6 μονάδες Β. To αέριο υφίσταται αντιστρεπτή μεταβολή στη διάρκεια της οποίας η πίεση παραμένει σταθερή.θερμοκρασίας ( p .T ) για τη μεταβολή αυτή Α Γ 8 μονάδες Γ. Στο διάγραμμα του σχήματος παριστάνεται η κυκλική Β μεταβολή μίας ποσότητας ιδανικού αερίου α) Να χαρακτηρίσετε το είδος των μεταβολών β) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα πίεσης . Αν η ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσομένου ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη διπλασιαστεί.

R Χ υ F μένοντας διαρκώς κάθετος και σε επαφή με αυτούς. Τα άκρα Δ και Ζ. με μήκος L = 1 m. Ο αγωγός είναι αρχικά ακίνητος και δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 4 N. Nα υπολογιστούν : Α) η σταθερή (οριακή) ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός 8 μονάδες Β) η τάση στα άκρα του αγωγού ΑΓ όταν κινείται με την οριακή ταχύτητα 8 μονάδες Γ) η επιτάχυνση του αγωγού όταν η ταχύτητά του είναι υ = υορ /2 9 μονάδες ( η μισή από την οριακή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός ) O Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ .. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο Β = 1 Τ κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί. Η αντίσταση όλων των άλλων αγωγών είναι αμελητέα. μάζα m = 0. των παράλληλων αγωγών συνδέονται μεταξύ τους με αντίσταση Ζ Γ x΄ R = 3 Ω. Δ Α x Ο αγωγός ΑΓ.2 Kg και αντίσταση R1 = 2 Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές B R1 πάνω στους παράλληλους αγωγούς Δx και Ζx΄.

δ. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό δ. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού που έχει τη μορφή κυλινδρικού σύρματος δεν εξαρτάται από α. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα Φυσικής Γενικής Παιδείας Ημερομηνία 30 – 5 – 2008 Τάξη Β Χρόνος 2 ώρες ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . Το δυναμικό σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου εκφράζει την ……………………. αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση μεταξύ των δύο φορτίων γ. Τ. αντιστρόφως ανάλογη με το γινόμενο των δύο φορτίων . Σε σημείο Α ενός ηλεκτρικού πεδίου έχουμε τοποθετήσει δοκιμαστικό φορτίο q . Ποια γραφική παράσταση δίνει την πολική τάση Vπ της πηγής σε συνάρτηση με το ρεύμα I που τη διαρρέει ΄ α β γ δ 4 5 . αντιστρόφως ανάλογη με το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του ενός από τα δύο φορτία από το σημείο που βρίσκεται στο άπειρο. το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός . ενέργεια ανά ………………… ηλεκτρικού φορτίου στη συγκεκριμένη θέση του πεδίου . Οι δυναμικές γραμμές είναι οι νοητές γραμμές που σε κάθε σημείο τους η ………………… του πεδίου είναι εφαπτόμενη . τη θερμοκρασία του αγωγού γ. δεν μεταβάλλεται 4 2 . Για να εκτελεί ένα σώμα Γ . Α . Έστω κλειστό κύκλωμα που περιλαμβάνει πηγή Ε . Το μέτρο της έντασης του πεδίου στο σημείο αυτό ισούται με Ε Αν αντικαταστήσουμε το δοκιμαστικό φορτίο q με άλλο που είναι ίσο με q1 = 2q τότε το μέτρο της έντασης του πεδίου στο σημείο αυτό α. β. ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης μεταξύ των δύο φορτίων . Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω προτάσεις α. Η δυναμική ενέργεια ενός συστήματος δύο θετικών σημειακών φορτίων είναι α. Η προσανατολισμένη κίνηση ………… …………. γίνεται ίσο με 4 Ε β. γίνεται ίσο με 2 Ε γ. σε μεταλλικό αγωγό ονομάζεται ……… ρεύμα 9 ΘΕΜΑ 2 . 4 3 . γ. γίνεται ίσο με Ε / 2 δ. 1 . r και αντίσταση R . β. 4 4 . πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται να είναι ανάλογη με την ……………………… και να έχει φορά προς τη ………………… ……………………… δ. το μήκος του αγωγού β.

α. Να βρεθεί η μάζα της σταγόνας 10 Η τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή γίνεται η μισή . Να βρεθεί η δυναμική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή που η ταχύτητά του είναι 4m/s 9 ΘΕΜΑ 4 Η τάση μεταξύ των οπλισμών ενός επίπεδου πυκνωτή 3 είναι V0 = 2 10 V. 7 ΘΕΜΑ 3 Σώμα μάζας m = 1Kg εκτελεί Γ.1 Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη ενός διπόλου .ενώ η απόσταση τους είναι l = 0.Τ με πλάτος χο =0. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας σε σχέση με το χρόνο 8 γ.5 Ι) Παράλληλα ΙΙ) σε σειρά Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 5 60 V(Volt) 2 α. Να σχεδιάσετε τη μορφή των δυναμικών γραμμών του πεδίου που δημιουργούν δύο αντίθετα ηλεκτρικά φορτία + Q και –Q +Q -Q 2 3 Δύο ίσες αντιστάσεις συνδέονται : α) σε σειρά και β) παράλληλα Στα άκρα του συστήματος και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται η ίδια τάση V . Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης και τη σταθερά επαναφοράς D β.Να εξηγήσετε σε ποια περίπτωση η ισχύς είναι μεγαλύτερη. Να γραφούν οι ιδιότητες των δυναμικών γραμμών ενός ηλεκτρικού πεδίου 6 β. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του διπόλου 5 β. Στο μέσο της απόστασης μεταξύ των οπλισμών βρίσκεται -6 ακίνητη σταγόνα λαδιού φορτίου q = + 1 10 C.χωρίς να αλλάξει η πολικότητα τους και η μεταξύ τους απόσταση γ. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση Οι αντιστάσεις R1 και R2 είναι συνδεδεμένες : 0. α. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή 5 β.2 m. Το δίπολο αυτό αποτελείται από δύο αντιστάτες R1 και R2 εκ των οποίων ο ένας έχει αντίσταση I(A) R1= 300 Ω. όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα .Α.5 m και κυκλική συχνότητα ω= 10 rad/s 8 α. Να βρεθεί προς το που θα κινηθεί η σταγόνα και με ποια επιτάχυνση 10 .

5) 2.4) ΘΕΜΑ 2 1.t (γ)Q=I .Στο παρακάτω σχήμα οι αγωγοί (1) και (2) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και εφάπτονται. Α.Αν η απόσταση δύο φορτίων διπλασιαστεί τότε το μέτρο της δύναμης Coulomb θα (α)διπλασιαστεί (β)τετραπλασιαστεί (γ)παραμείνει σταθερό (δ)υποτετραπλασιαστεί Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.φορά του ηλεκτρικού ρεύματος .t Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. (Μον. 5) 4.R. (Μον .t (β)Q=I.t (δ)Q=I. (Μον. (Μον. 6) 5. 5) 3.Να συμπληρώσετε κάθε κενό με τη λέξη που λείπει Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων λέγεται…………….ιόντα. (α)Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανεξάρτητη από την απόσταση των οπλισμών του. Η…………….Η σχέση που εκφράζει το νόμο του Joule είναι 2 2 2 (α)Q=I.Ποια γραφική παράσταση αποδίδει τη χαρακτηριστική καμπύλη πηγής VΠ VΠ VΠ VΠ Ι Ι Ι Ι (α) (β) (γ) (δ) Επιλέξτε τη σωστή γραφική παράσταση.R..ΘΕΜΑ 1 1.ενός αγωγού εκφράζει τη δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν και οφείλεται στις «συγκρούσεις» των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα…………….Ποια φορά πρέπει να έχει το ρεύμα στον αγωγό (2) ώστε οι εντάσεις των δύο μαγνητικών πεδίων στο κέντρο του κυκλικού αγωγού να έχουν αντίθετες . (Μον.Χαρακτηρίστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σ αν είναι σωστή ή με Λ αν είναι λανθασμένη.R . ενώ η αντίθετη φορά λέγεται…………….R. (β)Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού είναι ομόκεντροι κύκλοι που έχουν ως κέντρο τον αγωγό και το επίπεδό τους είναι κάθετο στο αγωγό. (γ)Γύρω από σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργείται ομογενές μαγνητικό πεδίο.

(γ)Την ισχύ που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. (Μον. Ε=12V . R4=1Ω . (Μον. (β)Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. 15+10) ΘΕΜΑ 4 Στο παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=1Ω . (Μον.Να υπολογίσετε (α)Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία στο μέσο Μ της πλευράς ΒΓ (μέτρο και κατεύθυνση). 2+4) 2. κατευθύνσεις.Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 9 2 2 Δίνεται Κ=9.10 Νm /C .Αιτιολογήστε την απάντησή σας.7+6+6+6) .Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Να υπολογίσετε (α)Την ολική αντίσταση του κυκλώματος. R2 E.r (Μον. 2+4) Β. (2) Ι1 Ι2 (1) (Μον. 4+9) ΘΕΜΑ 3 -6 -6 Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία Q1=10 C και Q2= -10 C βρίσκονται στις κορυφές Β και Γ αντίστοιχα ενός ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=2m.Δύο χάλκινα σύρματα Σ1 και Σ2 στην ίδια θερμοκρασία έχουν ίσα μήκη αλλά το σύρμα Σ2 έχει διπλάσιο εμβαδό διατομής από το σύρμα Σ1.Η σχέση μεταξύ των αντιστάσεών τους είναι (α)R1=R2 (β)R1=2R2 (γ)R2=2R1 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. (δ)Την ισχύ που καταναλώνεται στο εσωτερικό της πηγής. R2=6Ω .Εφ όσον οι κατευθύνσεις των εντάσεων των δύο μαγνητικών πεδίων είναι αντίθετες για να είναι συνολικά μηδέν η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού πρέπει (α)Ι1=Ι2 (β)Ι2= πΙ1 (γ)Ι1= πΙ2 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. R3=3Ω . r =2Ω. (β)Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία στην κορυφή Α του τριγώνου.

...…….. φορτία. Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff εκφράζει την αρχή (3). Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Γ. Φυσικό Μέγεθος Μονάδα ─1 1. Θερμικός συντελεστής ειδικής αντίστασης Β.... να δημιουργεί διαφορά δυναμικού....... δ. 1 ... γ. β.…………………….. φορτία και κατευθύνονται προς τα (2)………………. W (5 μονάδες) 2. KWh 3. να μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε χημική.. να παράγει ηλεκτρικά φορτία. Οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές απομακρύνονται από τα (1)…………….. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παραπάνω προτάσεις.. . (5 μονάδες) 4... Ω•m 5.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση..Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff εκφράζει την αρχή (4) ………....... grad 2. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΤΑΞΗ: B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΡΙΤΗ 10–06–2008 Θέμα 1 1.…… ……………. στο αίτιο που το προκάλεσε.... Ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος Δ. Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής Ε. . Volt 4. Ο ρόλος της ηλεκτρικής πηγής σ’ ένα κύκλωμα είναι α. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να (5)…………………. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.. Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες μέτρησης της δεξιάς..... Ειδική αντίσταση υλικού Α. να δημιουργεί ενέργεια από το μηδέν.. (5 μονάδες) 3.

α. απέχουν μεταξύ τους ℓ = 0. 3R δ. Η ένταση Ε ηλεκτρικού πεδίου σε κάποιο σημείο του είναι αντίρροπη της δύναμης που ασκείται. R/3 β. (5 μονάδες) β.9 m. Ομόρροπη του Ι γ. δ. από το ηλεκτρικό πεδίο. . Γ (ε) r το μέτρο της δύναμης με την οποία αλληλεπιδρούν. Ο νόμος του Ohm είναι γενικός νόμος και ισχύει για όλους τους αγωγούς. Ομόρροπη του Β Ι β. Κάθετη στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα έξω. Στους μεταλλικούς αγωγούς η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων. γ. β. Να βρείτε: x (10Βμονάδες) A α. (5 μονάδες) Θέμα 2 Α Στις παρακάτω συνδεσμολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R. Η χωρητικότητα C ενός πυκνωτή εξαρτάται από το φορτίο και την τάση του. Στο διπλανό σχήμα δείχνεται ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. με τις τιμές α. – 4·10 J Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2R/3 ε. H kWh είναι μονάδα ενέργειας. q Q(5 2 μονάδες) Δυο ακίνητα σημειακά φορτία Q1 = +8 μC και Q2 = –2 μC Q1 Αιτιολογήστε. (5 μονάδες) 5. ε. Α B Γ Δ Να αντιστοιχίσετε την ισοδύναμη αντίσταση κάθε συνδεσμολογίας. δ. R γ.6 m από το φορτίο Q1. Το δυναμικό σε σημείο Γ της ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που απέχει x=0. σε θετικό δοκιμαστικό φορτίο που βρισκεται στο θεωρούμενο σημείο. Η δύναμη Lapℓace που δέχεται ο αγωγός είναι: Β α. 4·10 J β. 3R/2 (10 μονάδες) Β Δύο σημεία Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου έχουν δυναμικά VA= +10 V και VB= –10 V. Το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου κατά τη μετακίνιση φορτίου q= +2 μC από το Α στο Β είναι: –5 –5 Θέμα 3 α. Κάθετη στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα μέσα.

(7 μονάδες) Θέμα 4 RΣ 1 R Σωληνοειδές Σ το οποίο έχει N = 400 σπείρες. Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο ίδιο σημείο. Να βρείτε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. μήκος ℓ = 40 cm και αντίσταση RΣ = 6 Ω. r Ω.(6 μονάδες) γ. Να υπολογίσετε το μαγνητικό πεδίο του σωληνοειδούς αν στο εσωτερικό του εισάγουμε πυρήνα από σίδηρο με μ=500 (4 μονάδες) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ . (7 μονάδες) β. Τη δύναμη που θα ασκηθεί σε φορτίο q= – 1·10 μC που θα τοποθετηθεί στο σημείο Γ. (7 μονάδες) δ. (7 μονάδες) –6 δ. (7 μονάδες) γ. Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται με τους πόλους ηλεκτρικής πηγής η οποία έχει ΗΕΔ Ε = 10 V και εσωτερική αντίσταση r = 2 E. α. Να υπολογίσετε την πολική τάση της πηγής. συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη R1 = 12 Ω. Να βρείτε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 . Α Β 1. Αντίσταση αντιστάτη γ. Tesla 4. V 2. α. όταν η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα. Μονάδες 15 Β. Το δυναμικό σε μια θέση ηλεκτρικού πεδίου. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο ευθύγραμμο αγωγό που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο παράλληλα με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου είναι μηδέν. γ. Ω 3. Ηλεκτρεγερτικη δύναμη β. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο κέντρο κυκλικού Β=Κμ 2Ι R αγωγού ακτίνας r που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα Ι δίνεται από τη σχέση: δ. Για κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις να μεταφέρετε στο τετράδιο σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. ε. Ηλεκτρικό φορτίο δ. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής είναι ίση με την τάση στους πόλους της πηγής.2008 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2008 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ο ΘΕΜΑ 1 Α. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου α. γράφοντας στη κόλλα σας τους αριθμούς της στήλης Α με τα αντίστοιχα γράμματα της στήλης Β. Farad Μονάδες 10 . Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ανάλογη με το φορτίο του πυκνωτή και αντιστρόφως ανάλογη με την τάση του. ισούται με το πηλίκο της δυναμικής ενέργειας του φορτίου q στη θέση αυτή προς το φορτίο αυτό. C στ. Ένταση μαγνητικού πεδίου ε. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες της στήλης Β. β. N/C 5.

Αντιστάτης R είναι συνδεδεμένος σε τάση V και σε χρόνο t εκλύει θερμότητα Q.U2=U1 δ. Μονάδε ς5 ο ΘΕΜΑ 3 Στις κορυφές Α .2 μCb .U2=8U1 Μονάδε Δικαιολογήστε την ς3 απάντηση σας. Να γίνει το σχήμα και να υπολογιστούν: α. Η δύναμη που δέχεται το φορτίο qB .Q΄=Q/2 γ. το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε απόσταση εξαπλάσια από την αρχική θα ήταν: α. Β΄= Β/3 γ. Τότε για την νέα του ενέργεια U2 θα ισχύει: α. .Πυκνωτής έχει χωρητικότητα C1 φορτίο Q1 και ενέργεια U1. Σε απόσταση r από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό απείρου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα Ι η ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β. Μονάδε ς9 β. Μονάδε ς8 γ. Β .Q΄=4Q Μονάδε Δικαιολογήστε την ς3 απάντηση σας . Το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου q1 = 1μCb από την κορυφή Δ στο άπειρο. Η πλευρά του τετραγώνου είναι α =1m και Κηλ = 9 . Μονάδε ς5 3.Q΄=Q/4 δ. Αν ο αγωγός διαρρεόταν από ρεύμα τριπλάσιας έντασης. Β΄= Β/2 δ.109 Ν. ο ΘΕΜΑ 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το δυναμικό στην κορυφή Δ του τετραγώνου .Q΄=2Q β.U2=2U1 γ. Αν παράλληλα με τον αντιστάτη συνδέσουμε ένα όμοιο αντιστάτη διατηρώντας την συνολική τάση V σταθερή τότε στον ίδιο χρόνο από το σύστημα των δυο αντιστάσεων θα εκλύεται θερμότητα Q΄ που θα είναι: α.U2=U1/2 β. Β΄= 6Β β. Διατηρώντας σταθερό το φορτίο του πυκνωτή εισάγουμε σε αυτόν διηλεκτρικό ε=4 και διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών του. Β΄= 3Β Μονάδε Δικαιολογήστε την ς3 απάντηση σας . Γ ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ βρίσκονται τρία φορτία qA = qΓ = 1μCb και qB = . Μονάδε ς6 2.m2 / Cb2.

Μονάδες 8 .

Το σωληνοειδές έχει μήκος 1m και 1000 σπείρες. Το κύκλωμα περιλαμβάνει επίσης τον αντιστάτη R2=10Ω και πηγή ε=120V και r=5Ω. Δίνεται Κμ = 10-7 Ν/Α2. το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς Μονάδε ς6 . την ισχύ στην R1 Μονάδε ς7 δ. ο ΘΕΜΑ 4 Για το παρακάτω κύκλωμα ο αντιστάτης έχει αντίσταση R1= 60Ω και το σωληνοειδές RΣ= 20Ω. Να βρείτε: α. την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος Μονάδε ς6 β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή Μονάδε ς6 γ.

B= kμ 4π I β. Θετικό φορτίο +q αν αφεθεί σε σημείο ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου.ενός σωληνοειδούς που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. το έργο ανά μονάδα φορτίου που παράγει η δύναμη του πεδίου. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ. (Μονάδες 5) 2. 1. R δ. τη δύναμη ανά μονάδα χρόνου που ασκεί το πεδίο . Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας τις προτάσεις που ακολουθούν. αντιστρόφως ανάλογο με το γινόμενο των φορτίων. B= kμ 4π L N L I (Μονάδες 5) 4. 1 . θα κινηθεί προς σημεία με υψηλότερο δυναμικό. εκφράζει: α. β. R β. κοντά στο κέντρο . β. R 0 L 0 L 0 L 0 L (Μονάδες 5) 5. (Μονάδες 5) 3. B= kμ 4π I γ. γ. σε συνάρτηση με το μήκος του L. γ. Δύο αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά. αν είναι λανθασμένες. ανάλογο με το γινόμενο των φορτίων. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία είναι: α. αντιστρόφως ανάλογο με τη μεταξύ τους απόσταση. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία ηλεκτροστατικού πεδίου. δίνεται από τη σχέση: L N N δ. δ. β. τη δύναμη ανά μονάδα φορτίου που ασκεί το πεδίο. Η αντίσταση R ενός μεταλλικού αγωγού. παριστάνεται από το διάγραμμα: α.ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΟΝΟΜΑ: ……………………… ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………… ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 0 ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. διαρρέονται από ρεύμα ίδιας έντασης. με το γράμμα Σ. R γ. ανάλογο με τη μεταξύ τους απόσταση. αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ. το έργο ανά μονάδα χρόνου που παράγει η δύναμη του πεδίου. δ. σταθερής διατομής και θερμοκρασίας . Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε σημείο του άξονα . B= kμ 4π N L I α. α.

(Μονάδες 6) β. (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 4) 3. μένει αμετάβλητη β. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού είναι ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον αγωγό και το επίπεδό τους κάθετο σε αυτόν. η χωρητικότητα του πυκνωτή ι)α. γ. ε. η ενέργεια του πυκνωτή γίνεται ι) α. (Μονάδες 6) 0 ΘΕΜΑ 3 -6 -6 Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία Q1= . να αποδείξετε ότι η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση I = E / Rολ (Μονάδες 8) 2. Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια ενός σημειακού φορτίου q= -10 C. 3U β. Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία.10 Nm /C . Αν τριπλασιάσουμε το φορτίο του πυκνωτή τότε: Α. Ένα κύκλωμα αποτελείται από πηγή με στοιχεία Ε . Mε βάση την αρχή της διατήρησης της ενέργειας. U/3 (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.2. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε κάθε ένα φορτίο. όπως στο σχήμα. στο σημείο Γ. τότε το πλάτος της επιτάχυνσης α0 του σώματος ι) α. (Μονάδες 5) . στο σημείο Γ. Δίνεται η απόσταση (ΑΒ)=3m 9 2 2 και η ηλεκτρική σταθερά k = 9. διπλασιάζεται γ. (Μονάδες 5) 0 ΘΕΜΑ 2 1. υποδιπλασιάζεται β. Q1 Q2 Γ Α Β α. (Μονάδες 10) -3 δ. στο σημείο Γ. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση με πλάτος y0 και συχνότητα f.10 C είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και Β. διπλασιάζεται γ. Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται σώμα σε τυχαία θέση που εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. δ.10 C και Q2= + 16. τριπλασιάζεται . (Μονάδες 4) Β.D y. Ένας φορτισμένος πυκνωτής χωρητικότητας C έχει φορτίο Q και ενέργεια U. r και αντιστάτη με αντίσταση R. στο σημείο Γ. Η περίοδος σώματος δεμένου στο άκρο ελατηρίου που εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση δεν εξαρτάται από τη μάζα του. Αν διπλασιάσουμε την συχνότητα f της ταλάντωσης. (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 9U γ. που βρίσκεται αριστερά του Α και απέχει από αυτό απόσταση (ΑΓ) =1m. δίνεται από τη σχέση Fολ = . Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται και στα δύο φορτία. τετραπλασιάζεται . (Μονάδες 4) γ.

(Μονάδες 6 ) δ. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού και να τη σχεδιάσετε. Καλή επιτυχία! . (Μονάδες7) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.r Να υπολογίσετε: α. R3 = 10Ω. από δύο αντιστάτες με R2 = 50Ω. 0 ΘΕΜΑ 4 Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 80V και εσωτερική αντίσταση r = 5Ω. Την συνολική αντίσταση του κυκλώματος. -7 2 Δίνεται kμ = 10 Ν/Α . Tην ισχύ της πηγής και την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R3. (Μονάδες 6) β. (Μονάδες 6) γ. R2 R3 R1 E. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κυκλικό αγωγό. και 2 κυκλικό αγωγό μήκους l =2π m και αντίστασης R1 = 20Ω .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/ 2008 ΤΑΞΗ: Β΄ Λυκε ίου Ε Ξ Ε Τ Α ΖΟ Μ Ε Ν Ο Μ Α Θ Η Μ Α : Φ υ σ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή ς Παιδείας ΕΙΣΗΓΗΤΗ Σ: Θ Ε Μ ΑΤΑ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. η ταχύτητα είναι μέγιστη β. τα οποία βρίσκονται σε απόσταση r έχει μέτρο F. 1 από 2 . Μονάδες 5 5 Να γράψετε στην κόλλα σας το φυσικό μέγεθος από τη στήλη Α και δίπλα το σύμβολο της μονάδας από τη στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά σ’ αυτό. Αν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία. να παράγει ενέργεια από το μηδέν γ. Μονάδες 5 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Ηλεκτρεγερτική δύναμη πηγής C (Coulomb) Ηλεκτρική ενέργεια V (Volt) Ηλεκτρική ισχύς Α (Ampere) Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος J (Joule) Ηλεκτρικό φορτίο W (Watt) ΘΕΜΑ 2ο 1 Η ισοδύναμη (ολική) αντίσταση Rολ δύο αντιστάσεων R1 και R2 συνδεδεμένων παράλληλα δίνεται από τη σχέση: 1 α. Μονάδες 5 4 Όταν ένα σώμα που κάνει γραμμική αρμονική ταλάντωση περνά από τη θέση ισορροπίας: α. Μονάδες 5 3 Ο ρόλος της πηγής σε ένα κύκλωμα. 1 Η δύναμη Coulomb που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών φορτίων q1 και q2. είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας δ. η δυναμική ενέργεια είναι μέγιστη. 2F γ. τότε το μέτρο της δύναμης Coulomb θα είναι: α. η επιτάχυνση είναι μέγιστη γ. να παράγει ηλεκτρικά φορτία β. μας λέει ότι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη είναι ανάλογη της αντίστασής του. ισχύει μόνο για μεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερμοκρασίας γ. 4F F δ. να εμποδίζει την κίνηση φορτίων στο κύκλωμα δ. Μονάδες 5 2 2 Ο νόμος του Ohm: α. να μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια μια άλλης μορφής ενέργεια. η συνισταμένη δύναμη είναι μέγιστη δ. είναι: α. ισχύει για όλους τους αγωγούς β. 1 1 R ολ Σελ. F β.

Μονάδες 4 2 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας για ένα σώμα που κάνει γραμμική αρμονική ταλάντωση. = + β. Σελ. 2 από 2 . Μονάδα 1 Να αποδείξετε τη σχέση που επιλέξατε. Rολ=R1+R2. R1 R 2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 4 3 Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται με πηγή συνεχούς τάσης. Μονάδα 1 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.6m. την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. ΘΕΜΑ 4ο Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται: R1=3Ω. στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Μονάδες 6 γ. Μονάδες 6 R2 δ. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ 3ο -6 -6 Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία Q1=+4·10 C και Q2=-2·10 C είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και Β. από το σημείο Μ στο άπειρο. θα είναι: α. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία. Μονάδες 6 Α Γ β. τότε η θερμότητα που θα παραχθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt. Μονάδες 6 δ. r ΟΔΗΓΙΕΣ Να απαντήσετε στην κόλλα σας σε όλα τα θέματα. R3=5Ω και r=1Ω. Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Διπλασιάζουμε την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά σημείωση στα φωτοαντίγραφα. διπλασιάζεται β. Η απόσταση ΑΒ είναι ίση με r=0. Μονάδες 6 9 2 2 Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά: k=9·10 N·m /C . Να υπολογίσετε το έργο της συνολικής δύναμης του πεδίου. Να υπολογίσετε: R1 R3 Δ α. υποδιπλασιάζεται γ. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή είναι Ι=3A. R2=6Ω. 2Q γ. στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή. Μονάδα 1 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. . Το φορτίο του πυκνωτή: α. την ενέργεια που θα αποκτήσει ένας πυκνωτής με χωρητικότητα c=4μF. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μονάδες 7 Ε. όταν διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης Ι. κατά τη μετακίνηση φορτίου -6 q=+1·10 C. αν συνδεθεί παράλληλα στην R3. Αν ο ίδιος αντιστάτης διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης 2Ι. 4Q β. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με την κόλλα και τα φωτοαντίγραφα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. σε χρονικό διάστημα Δt είναι ίση με Q. Μονάδες 7 γ. Q. Μονάδες 6 β. την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. Μονάδες 6 4 Η θερμότητα που παράγεται σε έναν αντιστάτη. Q1 Q2 Α Β α. Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία. παραμένει ίδιο. την ηλεκτρική ισχύ που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το καθένα φορτίο στο άλλο και να σχεδιάσετε τις δυνάμεις αυτές. A Απομάκρυνση 0 2 Α Δυναμική ενέργεια (U) … … 400J Κινητική ενέργεια (Κ) … … … Ολική Ενέργεια (Ε) … … … Να μεταφέρετε συμπληρωμένο τον πίνακα στην κόλλα σας.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ. τη δύναμη ανά μονάδα φορτίου που ασκεί το πεδίο. δ. β. γ. Η αντίσταση R ενός μεταλλικού αγωγού. Δύο αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά. αντιστρόφως ανάλογο με το γινόμενο των φορτίων. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε σημείο του άξονα . δ. με το γράμμα Σ. β. R δ. το έργο ανά μονάδα φορτίου που παράγει η δύναμη του πεδίου. α. 1 . B= kμ 4π N L I α. Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα σας τις προτάσεις που ακολουθούν. B= kμ 4π I γ. διαρρέονται από ρεύμα ίδιας έντασης. αν είναι λανθασμένες. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία είναι: α. γ. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία ηλεκτροστατικού πεδίου. Θετικό φορτίο +q αν αφεθεί σε σημείο ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. θα κινηθεί προς σημεία με υψηλότερο δυναμικό. εκφράζει: α. σε συνάρτηση με το μήκος του L. κοντά στο κέντρο . παριστάνεται από το διάγραμμα: α.ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΟΝΟΜΑ: ……………………… ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………… ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 0 ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. αντιστρόφως ανάλογο με τη μεταξύ τους απόσταση. R γ. αν είναι σωστές και με το γράμμα Λ. 1. (Μονάδες 5) 3. σταθερής διατομής και θερμοκρασίας . B= kμ 4π I β. (Μονάδες 5) 2. το έργο ανά μονάδα χρόνου που παράγει η δύναμη του πεδίου. ανάλογο με τη μεταξύ τους απόσταση.ενός σωληνοειδούς που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. ανάλογο με το γινόμενο των φορτίων. β. R β. B= kμ 4π L N L I (Μονάδες 5) 4. δίνεται από τη σχέση: L N N δ. R 0 L 0 L 0 L 0 L (Μονάδες 5) 5. τη δύναμη ανά μονάδα χρόνου που ασκεί το πεδίο .

10 Nm /C . μένει αμετάβλητη β. (Μονάδες 5) . r και αντιστάτη με αντίσταση R. (Μονάδες 5) 0 ΘΕΜΑ 2 1.10 C είναι τοποθετημένα στα σημεία Α και Β. στο σημείο Γ. τριπλασιάζεται . (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.2. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού είναι ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον αγωγό και το επίπεδό τους κάθετο σε αυτόν. Ένας φορτισμένος πυκνωτής χωρητικότητας C έχει φορτίο Q και ενέργεια U. 3U β. στο σημείο Γ. (Μονάδες 4) 3. όπως στο σχήμα. (Μονάδες 10) -3 δ. (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 4) γ. (Μονάδες 4) Β. Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται σώμα σε τυχαία θέση που εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. διπλασιάζεται γ. δίνεται από τη σχέση Fολ = . Αν διπλασιάσουμε την συχνότητα f της ταλάντωσης. δ. γ. Αν τριπλασιάσουμε το φορτίο του πυκνωτή τότε: Α. Q1 Q2 Γ Α Β α. υποδιπλασιάζεται β. στο σημείο Γ. που βρίσκεται αριστερά του Α και απέχει από αυτό απόσταση (ΑΓ) =1m. τετραπλασιάζεται . Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται στα δύο φορτία. Ένα κύκλωμα αποτελείται από πηγή με στοιχεία Ε . Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται και στα δύο φορτία. η ενέργεια του πυκνωτή γίνεται ι) α. Η περίοδος σώματος δεμένου στο άκρο ελατηρίου που εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση δεν εξαρτάται από τη μάζα του. (Μονάδες 6) β. τότε το πλάτος της επιτάχυνσης α0 του σώματος ι) α. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση με πλάτος y0 και συχνότητα f.10 C και Q2= + 16. Να υπολογίσετε και να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε κάθε ένα φορτίο. Δίνεται η απόσταση (ΑΒ)=3m 9 2 2 και η ηλεκτρική σταθερά k = 9. (Μονάδες 6) 0 ΘΕΜΑ 3 -6 -6 Δύο ακλόνητα σημειακά φορτία Q1= . η χωρητικότητα του πυκνωτή ι)α. ε. Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια ενός σημειακού φορτίου q= -10 C. στο σημείο Γ. διπλασιάζεται γ. U/3 (Μονάδες 1) ιι) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Mε βάση την αρχή της διατήρησης της ενέργειας. να αποδείξετε ότι η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση I = E / Rολ (Μονάδες 8) 2.D y. 9U γ.

Καλή επιτυχία! . και 2 κυκλικό αγωγό μήκους l =2π m και αντίστασης R1 = 20Ω . -7 2 Δίνεται kμ = 10 Ν/Α . (Μονάδες 6) β. R2 R3 R1 E. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού και να τη σχεδιάσετε. R3 = 10Ω. (Μονάδες 6 ) δ. Tην ισχύ της πηγής και την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R3.r Να υπολογίσετε: α. Την συνολική αντίσταση του κυκλώματος. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κυκλικό αγωγό. από δύο αντιστάτες με R2 = 50Ω. (Μονάδες 6) γ. (Μονάδες7) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 0 ΘΕΜΑ 4 Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 80V και εσωτερική αντίσταση r = 5Ω.

Μαγνητική ροη θ. 1Wb 9. γ. 1 Ω 10. Χωρητικότητα πυκνωτή στ. είναι ανεξάρτητη από το διηλεκτρικό που τοποθετούμε μεταξύ των οπλισμών του. Τα όργανα αυτά συνδέονται: α. Ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος η. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου γ. δ. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 . και τα δυο όργανα παράλληλα με την αντίσταση. γ. Σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος. Καμ ι ά ά λλ η σ η με ί ω σ η δ ε ν επ ι τ ρέπε τ α ι ν α γ ρ άψε τ ε . το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά με την αντίσταση. 1 V/m ή F/C 5. ανεξάρτητη από την τιμή και την πολικότητα της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. και τα δυο όργανα σε σειρά με την αντίσταση. αντιστρόφως ανάλογη του μήκους του μεταλλικού αγωγού β. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δ. 1 W 2. 2. Να αντιστοιχήσετε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες της δεξιάς στήλης 1. είναι ανάλογη της απόστασης μεταξύ των οπλισμών του. Αντίσταση ζ. γ. δ.Να απαντήσετε σ τ η κό λ λ α α ν α φ ορά ς σε όλα τα θέματα.3 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 F Μονάδες 10 ΘΕΜΑ 2ο . Μονάδες 5 4. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια αντίσταση και η διαφορά δυναμικού στα άκρα της μετριούνται αντίστοιχα με αμπερόμετρο και βολτόμετρο. β. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των θεμάτων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Συχνότητα ι. είναι ανάλογη με το φορτίου του. 1 N 4. Μονάδες 5 2. Δύναμη Laplace ε. το βολτόμετρο παράλληλα και το αμπερόμετρο σε σειρά με την αντίσταση. δ. είναι ανάλογη με το εμβαδόν των οπλισμών του. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤ ΑΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝ ΙΟΥΤΑΞΗ: Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΔΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/6/2008 ΟΔΗΓΙΕΣ 1. 1. ΗΕΔ πηγής α. 1 Η Z 8. Η χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή: α. 1 T 3. αντιστρόφως ανάλογη της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. 1 A 7. Μονάδες 5 3. β. ανάλογη της τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα του. Ένταση μαγνητικού πεδίου β. 1 V 6. Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας είναι: α.

A. Ποια τα μεγέθη που εμφανίζονται στη σχέση. Το πλάτος της απομάκρυνσης. 5. Να βρείτε για την ταλάντωση αυτή : Μονάδες 18 1. Το πλάτος της επιτάχυνσης Β. 6  t 4 Α. Ποια σχέση δίνει το μετρό της δύναμης (F L )που δέχεται ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός όταν βρίσκεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. 2F γ. 1. 6. Μονάδες 6 B. . Το πλάτος της ταχύτητας . Να αποδειχτεί η σχέση που συνδέει το μέτρο της έντασης ηλεκτρικού πεδίου Ε και τη διαφορά δυναμικού V σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο. Για την χρονική στιγμή t =2s να υπολογιστούν: 1. Πως πρέπει να τοποθετηθεί ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός σε σχέση με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου ώστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο: ι) να είναι μηδέν Μονάδες 3 ιι) να είναι μέγιστο Μονάδες 2 ο ΘΕΜΑ 3 Η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια γραμμική αρμονική ταλάντωση   S. Την κυκλική συχνότητα 3. έχει μέτρο F. 4. Μονάδες 4 2. Η απομάκρυνση του σώματος Μονάδες 3 2. F/4 Μονάδες 2 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Τη συχνότητα. Η ταχύτητα του σώματος Μονάδες 4 . F/2 ε. F β. Η δύναμη Coulomb που ασκείται μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων q1 και q2 τα oποία βρίσκονται σε απόσταση r. 2. τότε το μέτρο της δύναμης Coulomb θα είναι: α. δίνεται από τη σχέση : x  1. Αν διπλασιαστεί η μεταξύ τους απόσταση.I . 4F δ. Μονάδες 8 Γ. Την περίοδο.

Μονάδες 3 7. Την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.610 -19 C 2 2 3 π/4 2 π = 3. π/6 1 3 3 το φορτίο του ηλεκτρονίου e = 1.14 . Μονάδες 3 4. Την πολική τάση της πηγής. Τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του κυκλώματος σε χρόνο t = 1. Την ισχύ που αποδίδει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. Μονάδες 3 5. Την ηλεκτρική ισχύ της πηγής. από αντιστάτη µε αντίσταση R 1 ίση µε 10 Ω και από σωληνοειδές µε ωµική αντίσταση Rσ = 12 Ω. Μονάδες 3 3. Στο κύκλωµα έχει αποκατασταθεί σταθερό ρεύµα I = 2A. που έχει 1000 σπείρες και μήκος 0. ΘΕΜΑ 4ο Το κύκλωµα του παρακάτω σχήματος αποτελείται : από πηγή µε ΗΕΔ Ε= 50 V και άγνωστη εσωτερική αντίσταση r.1 m.6s. Να υπολογίσετε: 1. Την εσωτερική αντίσταση της πηγής. π = 10 και 2 2 2 2 1 πινακάκι με τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών: π/3 3 1 3 2 2 π/2 1 0  Καλή επιτυχία . Τη μαγνητική ροη που διέρχεται από μια σπείρα του σωληνοειδούς αν το 3 10 2 εμβαδό κάθε σπείρας είναι m . Μονάδες 3 8. Τη θερμότητα που αποδίδει η αντίσταση R 1 σε χρόνο 10 s. Μονάδες 3 6. Μονάδες 4 2. Μονάδες 3  ω ημω συνω εφω 0 -7 2 0 1 0 Δίνονται: η σταθερά kµ= 10 N/Α .

.... 3) Στα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνονται και τα χημικά.I.. Να γράψε- τε μία σύντομη αιτιολόγηση για κάθε επιλογή σας: 1) Δύο σημειακά φορτία απέχουν μεταξύ τους απόσταση r και η δύναμη που ασκούν μεταξύ τους είναι 2N. Αν η απόστασή τους γίνει 2r.... 6) Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής ανακαλύφθηκε από τον Ørsted (Έρστεντ)..... ΤΑΞΗ Β΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-5-2008 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : .. 2) Το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα μεταλλικό αγωγό οφείλεται στην κίνη- ση των πρωτονίων.....25N 2) Το δυναμικό σε απόσταση r από μία σημειακή πηγή ηλεκτρικού πεδίου είναι 2000V... η δύναμη θα γίνει: α) 8N β) 4N γ) 1N δ) 0........ 4) Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών ελαττώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία. η θερμική ισχύς της θα είναι: α) 1W β) 3W γ) 9W δ) 27W ε) 81W 1 ....... (15 μονάδες) B) Να διατυπώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του χώ- ρου. με λόγια και με τη μορφή εξίσωσης.5N ε) 0. Τότε σε απόσταση 2r από την πηγή το δυναμικό είναι: α) 8000V β) 4000V γ) 1000V δ) 500V ε) 250V 3) Μία αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα I και η θερμική ισχύς που αναπτύσσεται πάνω της είναι 9W....... Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο S. Αν το ρεύμα γίνει 3I χωρίς να αλλάξει η θερμοκρασία της.... ΘΕΜΑ 1ο: A) Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε στο τετραγωνάκι το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη: 1) Η δύναμη Coulomb που ασκεί ένα σημειακό φορτίο Α σε ένα ση- μειακό φορτίο Β έχει τη διεύθυνση της ευθείας που συνδέει τα δύο φορτία.. 5) Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου δεν τέμνονται και είναι πάντοτε κλειστές..... (10 μονάδες) ΘΕΜΑ 2ο: A) Σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση...

025T β) 0. B x=2m 1) Να υπολογίσετε τη μαγνητική ροή Φ που διαρρέει κάθε σπείρα του πλαισίου.2s β) 1.8s όταν βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του θα γίνει: α) 0.1s 5) Ένα σωληνοειδές πηνίο διαρρέεται από ρεύμα I και το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του είναι B  0.2T δ) 0. B σε Tesla). Θέματα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου 4) Ένα μαθηματικό εκκρεμές έχει περίοδο T  0. 7 N Δίνεται η σταθερά k  10 . Αν το εκκρεμές αυτό μεταφερθεί 1 σε ένα μακρινό πλανήτη όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g .4s δ) 0. 2 .05T γ) 0.2  t (t σε second.2m από αυ- τόν. Αν το ρεύμα που το διαρρέει γίνει 2I. (5 μονάδες) μ 2 A ΘΕΜΑ 3ο: x  2m y  3m και είναι κάθετο σε Ένα ορθογώνιο πλαίσιο 10 σπειρών έχει διαστάσεις και ομογενές μαγνητικό πεδίο. 1) Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που παράγεται I από αυτόν τον αγωγό (να δείχνεται και η φορά των δυναμικών γραμμών).6s γ) 0.8T (15 μονάδες) B) Ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης I  10A που έχει φορά προς τα πάνω. (9 μονάδες) ΘΕΜΑ 4ο: Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος.4T ε) 0. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής είναι E=24V. τις χρο- νικές στιγμές t 1  0 και t 2  5s . (9 μονάδες) 2) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ροής Φ κάθε σπείρας σε συνάρτηση με το χρό- νο t.2s ε) 0. η περίοδός 4 του θα είναι: α) 3.5  0. η τιμή του οποίου μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση B  0. (5 10A μονάδες) 2) Να υπολογίσετε το μαγνητικό του πεδίο B σε απόσταση r  0.1T . (7 μονάδες) 3) Να βρείτε την ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο (κατ’ απόλυτη τιμή).

3 . (5 μονάδες) 3) Κλείνουμε το διακόπτη Δ. Θέματα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου Αρχικά ο διακόπτης Δ είναι ανοιχτός και η ισχύς που αναπτύσσεται πάνω στην R1 είναι 40W. Δ r R1 R2 10Ω 15Ω + E  1) Πόσο είναι το ρεύμα I που διαρρέει τότε την πηγή και πόση είναι η τάση στους πό- λους της πηγής. (4 μονάδες) ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. (8 μονάδες) 4) Με το Δ κλειστό πόση είναι η συνολική ισχύς Pολ που δίνει η πηγή στο κύκλωμα. (8 μονάδες) 2) Πόση είναι η εσωτερική αντίσταση r της πηγής. Να υπολογίσετε το ρεύμα I που διαρρέει τότε την πηγή.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2007-2008 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ. 10V. της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ προς το δοκιμαστικό φορτίου q δ. ομόκεντροι κύκλοι με επίπεδο κάθετο στον αγωγό και ένταση που μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα καθώς απομακρυνόμαστε από αυτόν γ. στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργούνται ηλεκτρικά φορτία β. (Μονάδες 5) 3. ομόκεντροι κύκλοι με επίπεδο κάθετο στον αγωγό και ένταση που αυξάνει ανάλογα με την απόσταση β. στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται μαγνητικό πεδίο δ. 22V β. 2V γ. Όταν ένας μεταλλικός αγωγός συνδεθεί με τους πόλους μιας ηλεκτρικής πηγής : α.VΒ στον κλάδο AB του σχήματος είναι: α. Η διαφορά δυναμικού VA . I (5A) → (Μονάδες 5) 5. στον αγωγό ασκείται δύναμη Laplace γ. Το ηλεκτρικό δυναμικό σε σημείο Γ ενός ηλεκτρικό πεδίου. (Μονάδες 5) 2.. στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο. παράλληλες προς τον αγωγό και σχηματίζουν ομογενές πεδίο. της δυναμικής ενέργειας δοκιμαστικού φορτίου q στο σημείο Γ προς το φορτίο q γ. 1.2008 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………. -2V δ. της δύναμης Coulomb προς το φορτίο Q β. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού πολύ μεγάλου μήκους είναι: α. (Μονάδες 5) 4. της δυναμικής ενέργειας δοκιμαστικού φορτίου q στο σημείο Γ προς το φορτίο Q. Να αντιστοιχίσετε στην κόλα σας τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 30.05. που δημιουργείται από φορτίο Q. Α Β 1 ένταση ηλεκτρικού ρεύματος I C 2 ένταση μαγνητικού πεδίου II V 3 ένταση ηλεκτρικού πεδίου III kWh 4 ηλεκτρικό φορτίο IV Τ 5 διαφορά δυναμικού (τάση) V N/C 6 ηλεκτρική ενέργεια VI Α (Μονάδες 5) ο Θέμα 2 : Να 1 . ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ο Θέμα 1 : Για τις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ορίζεται ως το πηλίκο: α. παράλληλες μεταξύ τους και σχηματίζουν ομογενές πεδίο δ.

Β ευθείας (ε). (Μονάδες 5) ο Θέμα 3 : Σε δύο σημεία Α. Το διπλώνουμε ακριβώς στη μέση και το χρησιμοποιούμε διπλό. την ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης V (volt) 6 4 (Μονάδες 5) γ. (Μονάδες 10) Γ. 2 (Μονάδες 5) 0 Ένα πηνίο (σωληνοειδές) με Ν=100 σπείρες 0 . (Μονάδες 3) -7 2 Δίνεται kμ = 10 Ν/ Α . Μεταλλικό σύρμα μήκους l και διατομής S έχει αντίσταση R. Χαρακτηριστική Καμπύλη Ηλεκτρικής πηγής Το σωληνοειδές συνδέεται παράλληλα με αντιστάτη αντίστασης R2 = 3Ω. α.5 10 C και q2=4q1. (Μονάδες 7) ο Θέμα 4 : Από το παρακάτω διάγραμμα να υπολογίσετε: 10 α. Ποια η νέα του αντίστασή. την ένταση του ολικού ρεύματος (Μονάδες 2) στ. (Μονάδες 10) B. τοποθετούνται . Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται με τους πόλους της παραπάνω ηλεκτρικής πηγής. -3 I (mA) 5000 έχει μήκος l=4π 10 m και αντίσταση R1=6 Ω. που απέχουν απόσταση r =15cm. την ένταση του μαγν. 9 2 2 σημειακά φορτία q1= +q=1. την εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής. Να διατυπώσετε και να γράψετε τη μαθηματική έκφραση για την ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε ένα σώμα να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. την ολική ωμική αντίσταση του κυκλώματος (Μονάδες 2) ε. Πόση θα είναι η πτώση τάσης αν διπλασιαστεί η ένταση του ρεύματος. (Μονάδες 10) γ. Σε ποια θέση η ολική ένταση του πεδίου είναι ίση με μηδέν. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του συστήματος των φορτίων q1 και q2 . τη θερμική ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R2 λόγω φαινομένου Joule. Μηδενίζεται το δυναμικό στη θέση που μηδενίζεται η ολική ηλεκτρική ένταση. (Μονάδες 8) β. την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής 8 (Μονάδες 5) β.αιτιολογήσετε σύντομα τις απαντήσεις σας: Α. Δίνεται: Κηλ = ΚC = 9 10 Nm /C . -5 . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! . Αντιστάτης σταθερής θερμοκρασίας διαρρέεται από ρεύμα Ι=10mA και παρουσιάζει στα άκρα του πτώση τάσης V=20 V. Αφού σχεδιάσετε το κύκλωμα να βρείτε: δ. πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς (Μονάδες 3) ζ.

τότε η δύναμη γίνεται α) 2F β) 4F γ) F/4 δ) F/2 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ . 3. γ) δεν έχουμε μεταβολή ροής μέσα από τις σπείρες του πηνίου. 2. β) είναι πάντοτε παράλληλες. Στο παρακάτω σχήμα ο ραβδόμορφος μαγνήτης βρίσκεται πολύ κοντά στο πηνίο και παραμένει ακίνητος ως προς αυτό. δ) δεν διέρχεται ροή μέσα από τις σπείρες του πηνίου. δ) ξεκινάνε από αρνητικά και καταλήγουν σε θετικά φορτία. Αν διπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση. διότι α) ο ακίνητος μαγνήτης έπρεπε να είχε τοποθετηθεί μέσα στο πηνίο. S N Γ To γαλβανόμετρο δεν δείχνει να περνάει ρεύμα. Δύο σημειακά φορτία απέχουν μεταξύ τους απόσταση r και αλληλεπιδρούν με δύναμη μέτρου F. β) το γαλβανόμετρο δεν μπορεί να ανιχνεύσει ασθενή ρεύματα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ Θ ΕΜ Α 1 ο Α1. γ) δεν τέμνονται. Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου α) είναι κλειστές. Στις ερωτήσεις 1-3 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. (15Μ) 1.

ο ΘΕΜΑ 2 Β1. Κόβουμε ένα χάλκινο σύρμα σταθερής διατομής σε δύο μέρη Α και Β. ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α2. Στο παρακάτω διάγραμμα έχει παρασταθεί η ένταση του ρεύματος σε συνάρτηση με τη διαφορά δυναμικού για τα δύο χάλκινα τμήματα Α και Β. Έστω U(Α) η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του φορτίου q στη θέση Α του πεδίου. β) Η επαγωγική ΗΕΔ σ' ένα πηνίο. Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό. για τη λανθασμένη. ος δ) Ο 1 κανόνας του Kirchhoff είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας.5U(Α) γ) 2U(Α) δ) U(Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε. Ι Α Β 0 V Αν L1 το μήκος του Α και L2 το μήκος του Β τότε: α) L1 > L2 β) L1 = L2 γ) L1 < L2 δ) Τα δεδομένα δεν επαρκούν για να απαντήσουμε. (2Μ +10Μ) Β2.5U(Α) β) 0. (3Μ+10Μ) . Να επιλέξτε την σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε. Ετερώνυμο φορτίο q τοποθετείται στη θέση Α που απέχει ορισμένη απόσταση από το φορτίο πηγή. γ) Η λειτουργία του αμπερόμετρου στηρίζεται στα χημικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. ε) Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι J/C. για τη σωστή πρόταση. (10Μ) α) Δύναμη Laplace ονομάζεται η δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε ρευματοφόρο αγωγό. και τη λέξη Λάθος. Ακλόνητο ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. Η ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί στο φορτίο q για να φθάσει σε διπλάσια απόσταση από το φορτίο πηγή χωρίς ταχύτητα είναι ίση με: α) 0. είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της μαγνητικής ροής μέσα από κάθε σπείρα του.

Διάρκεια εξέτασης: Δύο ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.Ένταση) (10Μ) 2) Ποιο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα καταναλώνεται για τη λειτουργία της συσκευής. Να βρεθεί η μεταβολή: α) Της τάσης μεταξύ των οπλισμών του. ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ο ΘΕΜΑ 3 -6 Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα 4. Στη συνέχεια απομακρύνουμε την πηγή φόρτισης και διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών του. (5Μ) ο ΘΕΜΑ 4 Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 = 2Ω και R2 = 4Ω συνδέονται σε σειρά. Στα άκρα του συστήματος συνδέουμε ηλεκτρική πηγή σταθερής ΗΕΔ 10V και εσωτερικής αντίστασης 1Ω.. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ .10 F και φορτίζεται από πηγή σταθερής τάσης 100V. Καμία απάντηση δεν θα γράψετε στο φωτοαντίγραφο. Παράλληλα στον αντιστάτη R2 συνδέουμε θερμική συσκευή αντίστασης 4Ω η οποία λειτουργεί κανονικά. (10Μ) Β) Αν παράλληλα στον αντιστάτη R1 συνδέσουμε αντιστάτη R η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά θα υπολειτουργεί ή θα κινδυνεύει να καταστραφεί. (10Μ) β) Της ηλεκτρικής δυναμικής ενέργειάς του. Α) Να βρείτε: 1) Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας της συσκευής. (10Μ) γ) Πώς εξηγείται η μεταβολή της ενέργειας του πυκνωτή. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.(Τάση. (5Μ) ΟΔΗΓΙΕΣ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

Ηλεκτρικό ρεύμα γενικά ονομάζουμε: α. να μείνει αμετάβλητο β. να μηδενιστεί γ. Ο τύπος της ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα σε ηλεκτρική συσκευή. μόνο για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες δ. Το δυναμικό σε ένα σημείο Γ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί ένα ακίνητο αρνητικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q: α. για οποιονδήποτε αγωγό β. την ύπαρξη ελεύθερων ηλεκτρονίων σε ένα σώμα (Μονάδες:5) 4. είναι μέγεθος άλλοτε μονόμετρο και άλλοτε διανυσματικό γ. W=VIt ισχύει: α. είναι μέγεθος διανυσματικό β. έχει μονάδα μέτρησης στο S. να τετραπλασιαστεί δ. να υποτετραπλασιαστεί (Μονάδες:5) 2. πρέπει το φορτίο του σωματιδίου Β: α. υπολογίζεται από τη σχέση VΓ=kQ/r και η τιμή του είναι αρνητική (Μονάδες:5) 3.I. την κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τους πυρήνες των ατόμων γ. το 1 Newton (N) δ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ:Β΄ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: 1) 2) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2008 ο ΘΕΜΑ 1 1. μόνο για αγωγούς σταθερής θερμοκρασίας 1 . Ο ορισμός της αντίστασης (R=V/I) ισχύει: α. για να απωθούνται τα δύο σωματίδια με την ίδια πάλι δύναμη μέτρου F. μόνο για τους αντιστάτες γ. μόνο για τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες και τους ηλεκτρικούς κινητήρες (Μονάδες:5) 5. για όλα τα είδη των ηλεκτρικών συσκευών β. Αν η απόσταση r των σωματιδίων τετραπλασιαστεί και αν επίσης τετραπλασιαστεί το φορτίο του σωματιδίου Α. την άτακτη κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων των μετάλλων β. Δύο σωματίδια Α και Β με θετικά φορτία qA και qB αντίστοιχα απωθούνται με δύναμη μέτρου F όταν βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους ίση με r. κάθε προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων δ.

μόνο για μεταλλικούς αγωγούς οποιασδήποτε θερμοκρασίας δ. μόνο για μεταλλικούς αγωγούς σταθερής θερμοκρασίας 2 .γ.

μF 4. α.r) και αντιστάτη R. (Μονάδες:2) β. (Μονάδες:2) γ. Πότε λέμε ότι η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη. Να γράψετε την μαθηματική σχέση που τον εκφράζει. (Μονάδες:1) 3. (Μονάδες:3) 3 . mA στ. (Μονάδες:3) β. Πότε η ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ. που προσφέρει η πηγή στο . Πού οφείλεται το φαινόμενο Joule. Στο S. η ένταση του ρεύματος μετριέται σε . (Μονάδες:3) γ. να εξηγήσετε τα σύμβολα και να γράψετε τις μονάδες μέτρησης των μεγεθών στο S.Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος γ. Ισχύς ε. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε μιας πηγής δίνεται από τον τύπο και από τον τύπο . (Μονάδες:2) 2. α. Να αντιστοιχήσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις αντίστοιχες μονάδες της στήλης Β: Α Β 1. Να υπολογίσετε το ρεύμα βραχυκύκλωσης. (Μονάδες:4) β. Η ένταση του ρεύματος εκφράζει το διέλευσης του ηλεκτρικού φορτίου από μια κάθετη διατομή του αγωγού. W 3. μC 2. να αποδείξετε τη σχέση που δίνει την τάση στους πόλους της πηγής (πολική τάση. Εκφράζει την ανά μονάδα ηλεκτρική ενέργεια.Ενέργεια πυκνωτή β. Αντίσταση δ. Να διατυπώσετε τον νόμο του Joule. Σε κλειστό κύκλωμα με πηγή (E. ΚΩ 5.(Μονάδες:5) ο ΘΕΜΑ 2 1. Vπ).Χωρητικότητα πυκνωτή α.I. J (Μονάδες:5) 4.I. Η ένταση του ρεύματος ορίζεται από τον τύπο .

ώστε η ολική αντίσταση της συνδεσμολογίας να είναι: a. (Μονάδες:10) β. (Μονάδες:5) 2. 10Ω (Μονάδες:5) β. Πώς πρέπει να τους συνδέσουμε. 9 2 2 Δίνεται: k=9 10 Nm /C Η Διευθύντρια Ο Εισηγητής . (Μονάδες:5) . Αν η μεταξύ τους απόσταση είναι r=2cm. (Μονάδες:5) β. ο ΘΕΜΑ 3 1. (Μονάδες:10) γ. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί απείρου μήκους. Η έννοια της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε κατά τι διαφέρει από την έννοια της διαφοράς δυναμικού V . το έργο της δύναμης του πεδίου WΡΣ. (Μονάδες:5) ο ΘΕΜΑ 4 -8 Δίνεται σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q=+10 C και δύο σημεία (Ρ) και (Σ) τα οποία απέχουν αποστάσεις r1=0. σε απόσταση d=2cm αριστερότερα του πρώτου αγωγού. όταν φορτίο q=+4μC μετακινηθεί από τη θέση (Ρ) στη θέση (Σ). Έχουμε τέσσερις ίδιους αντιστάτες με αντιστάσεις 10Ω. Να βρεθούν: α.8m αντίστοιχα από το φορτίο Q. να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου: α. Ποια είναι η φυσική σημασία του WΡΣ. διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα I1=10Α και Ι2=20Α. στο μέσον της μεταξύ τους απόστασης. η διαφορά δυναμικού VΡΣ μεταξύ των σημείων (Ρ) και (Σ).4m και r2=0. 25Ω (Μονάδες:5) 3.

Όταν δυο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα. Να σημειώσετε δίπλα από τις ακόλουθες προτάσεις (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή και (Λ) αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Τι ονομάζουμε χωρητικότητα C ενός πυκνωτή. αντιστρόφως ανάλογο του Ι δ. Ο α΄ κανόνας του Κirchoff εκφράζει την αρχή διατήρησης: α. της ορμής β. Ο νόμος του Lentz εκφράζει: α. γ. του φορτίου δ. την αρχή διατήρησης της μάζας γ. 1. διπλασιάσω την απόσταση μεταξύ των δυο οπλισμών του. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ. Οι μπαταρίες παράγουν ενέργεια από το μηδέν 4. 4. ο ΘΕΜΑ 2 Α. θα διπλασιαστεί β. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε απόσταση r από τον αγωγό είναι: 2 α. Αν σε επίπεδο πυκνωτή χωρητικότητας Co. τότε η νέα χωρητικότητα C: α. Το μέγεθος της έντασης Ε ηλεκτρικού πεδίου είναι διάνυσμα 2. την αρχή διατήρησης του φορτίου δ. Τα e κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες (που πλησιάζουν τις ταχύτητες του φωτός) στο κύκλωμα 5. β. Πού οφείλονται οι μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. β) Να αναφέρετε δυο τρόπους μαγνήτισης και απομαγνήτισης υλικών. ανάλογο του Ι β. της ενέργειας γ. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός απείρου μήκους. Ο πυκνωτής αποτελεί αποθήκη ηλεκτρικού φορτίου και ενέργειας 3. α) Τι ονομάζουμε μαγνητική διαπερατότητα μ και πώς χαρακτηρίζονται τα υλικά ανάλογα με αυτήν. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Να δοθεί η σχέση που δίνει τη χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή. έλκονται Β. θα μείνει σταθερή δ. θα τριπλασιαστεί γ. την αρχή διατήρηση της ορμής β.ΙΟΥΝΙΟΥ ο ΘΕΜΑ 1 Α. θα υποδιπλασιαστεί 2. Β. της μάζας ο ΘΕΜΑ 3 . Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις: α. ΣΧ.2008 ΤΑΞΗ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02-06-2008 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………. ανάλογο του Ι γ. ΕΤΟΣ: 2007 . αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης r. την αρχή διατήρησης της ενέργειας 3. διαρρέεται από ρεύμα Ι.

Το μέτρο της δύναμης Laplace . να είναι 0. Να αντιστοιχήσετε την ένταση Β με την ανάλογη σχέση: ι. Κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού στο κέντρο του κύκλου β. Β = Κμ2πI / r ιιι. α. β. συνδέεται με πηγή και εφαρμόζεται τάση V=12V μεταξύ των οπλισμών του. Β. να είναι μέγιστη. Την ένταση Ι του ρεύματος. ώστε το μέτρο της δύναμης F που δέχεται από το μαγνητικό πεδίο: α.Α. β. ο ΘΕΜΑ 4 Ευθύγραμμος οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός μήκους ℓ=1m ισορροπεί μέσα σε οριζόντιο -3 ομογενές Μαγνητικό Πεδίο έντασης Β = 10 Τ όπου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες 2 στον αγωγό. Πόση ενέργεια αποθηκεύεται σ΄ αυτόν. ώστε ο αγωγός να κινείται προς τα πάνω με α = g / 2 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ . Αν η ένταση Ι του ρεύματος είναι Ι = 20 Α και g = 10m /s να βρείτε: α. 1. β. Πώς πρέπει να τοποθετηθεί ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός σε σχέση με τις δυναμικές γραμμές Ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου. Πόσο είναι το φορτίο που θ΄ αποκτήσει ο πυκνωτής. Β = Κμ4πΝI /ℓ ιι. Πυκνωτής χωρητικότητας C=1μF. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς γ. Τη μάζα m του αγωγού γ. Ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού απείρου μήκους α. Β = Κμ2I / r 2.

Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια μεταξύ δύο σημειακών φορτίων: α) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. Η ένταση του ρεύματος ορίζεται από τον τύπο (α) . β) Farad. β) Είναι κλειστές. δ) Αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Η αντίσταση ενός αγωγού ορίζεται από τον τύπο (γ) . γ) Είναι πάντοτε θετική. γ) 2 Ω δ) 3 Ω Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή. γ) Ampere. Αν συνδεθούν σε σειρά. γ) Ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Μονάδες 6 .I. Δύο αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R = 2 Ω. δ) Έχει μονάδα μέτρησης στο S. Μονάδες 5 3. το 1 J/C. β) Είναι μέγεθος διανυσματικό. δ) Είναι πιο πυκνές στις περιοχές όπου η ένταση του πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο. Μονάδες 2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. η ισοδύναμη αντίσταση είναι ίση με: α) 4 Ω. β) 1 Ω. Η αντίσταση των μεταλλικών αγωγών οφείλεται στις (ε) των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα θετικά ιόντα. Μονάδες 5 ο Θέμα 2 1. Μονάδες 5 4. δ) Joule. Η αντίσταση ενός αγωγού εκφράζει τη (δ) που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από αυτόν. Στο S. Μια ιδιότητα των δυναμικών γραμμών του ηλεκτρικού πεδίου είναι ότι: α) Τέμνονται. Μονάδες 5 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. Το μέτρο της δύναμης Coulomb ανάμεσα σε δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία είναι: α) Ανάλογο του γινομένου των τετραγώνων των φορτίων. γ) Απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά. 5. Τη χωρητικότητα ενός πυκνωτή τη μετράμε σε: α) Volt.I.Ιουνίου 2008 Στη Φυσική Γενικής Παιδείας Τάξη Β΄ Λυκείου ο Θέμα 1 Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. β) Αντιστρόφως ανάλογο της μεταξύ τους απόστασης. η ένταση του ρεύματος μετριέται σε (β) . 1. Θέματα Γραπτών Προαγωγικών Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου. Μονάδες 5 2.

Ευθύγραμμος αγωγός μήκους l είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης μέτρου Β. α) Όταν τετραπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος και συγχρόνως υποδιπλασιάσουμε την ένταση του πεδίου. β) Όταν διπλασιάσουμε το μήκος του αγωγού που βρίσκεται μέσα στο πεδίο και συγχρόνως υποτετραπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος. Μονάδες 7 β) Την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. Μονάδες 8 β) Να σχεδιάσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία στο μέσο Μ της μεταξύ τους απόστασης και να βρείτε το μέτρο της. Μονάδες 8 9 2 2 Δίνεται k = 9·10 N·m /C . Ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης I. α) Να βρείτε τη δύναμη που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. οπότε η πολική τάση της είναι 8 V. Μονάδες 9 γ) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση. Ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ 10 V συνδέεται με εξωτερική αντίσταση 8 Ω. Μονάδες 3 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Η μεταξύ τους απόσταση είναι r = 2 m. Μονάδες 6 ο Θέμα 3 Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1 = 3 Ω. R2 = 6 Ω. Μονάδες 9 R3 R1 R2 V ο Θέμα 4 Δύο σημειακά φορτία Q1 = 3 μC και Q2 = 4 μC βρίσκονται στα σημεία Α και Β μιας ευθείας. Μονάδες 9 γ) Να βρείτε τη δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων. 2. Η εσωτερική της αντίσταση είναι: α) 1 Ω β) 2 Ω γ) 3 Ω δ) 4 Ω Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή. Μονάδες 2 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Να βρείτε: α) Την ολική αντίσταση του συστήματος. Ο Διευθυντής Η εισηγήτρια . Σε ποια από τις επόμενες περιπτώσεις διπλασιάζεται η δύναμη Laplace που δέχεται ο αγωγός. Μονάδες 6 3. R3 = 4 Ω και V = 60 V. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού σταθερής θερμοκρασίας α. Q /2 β. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007-2008 Τάξη Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας Ο ΘΕΜΑ 1 (25 μον) Γράψτε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. της ενέργειας γ. Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά. είναι ανάλογη της διατομής του αγωγού 4. υποδιπλασιάζεται γ. εξαρτάται από της ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει γ. εξαρτάται από τη τάση στα άκρα του β. υποτετραπλασιάζεται δ. στη συνέχεια τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της μονάδας που αντιστοιχεί από τη στήλη Β Α Β α) ΗΕΔ από επαγωγή 1) Weber (Wb) β) Μαγνητική ροή 2) Volt (V) γ) Επαγωγικό ρεύμα 3) N/Cb δ) Χωρητικότητα πυκνωτή 4) A ε) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου 5) Farad (F) Ο ΘΕΜΑ 2 (25 μον) 1. 4Q δ. Q/4 5. της ορμής 3. Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης.δεν αλλάζει 2. τετραπλασιάζεται β. Αποδείξτε την σχέση που δίνει την ισοδύναμη αντίσταση : Rολ= R1 + R2 (σχήμα και ανάπτυξη) (8 μον) 2. Αν V η τάση μεταξύ των οπλισμών επιπέδου φορτισμένου πυκνωτή και l η απόσταση μεταξύ των οπλισμών του να αποδείξετε ότι το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στον χώρο μεταξύ των οπλισμών του δίνεται από τη σχέση Ε= V/l (σχήμα και ανάπτυξη) (9 μον) . της μάζας δ. Ο κανόνας του Lenz είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης α. Όταν η απόσταση μεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί τότε η δύναμη Coulomb μεταξύ τους α. είναι ανάλογη του μήκους του αγωγού δ. 2Q γ. του φορτίου β. Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται σε ένα αντιστάτη με σταθερή αντίσταση R όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης I σε χρόνο t. Αν η ένταση του ρεύματος υποδιπλασιαστεί το ποσό της θερμότητας που εκλύεται στον ίδιο αντιστάτη και στον ίδιο χρόνο είναι: α. είναι Q.

διατηρώντας την τάση της πηγής σταθερή. Να υπολογίσετε α) την ολική αντίσταση του κυκλώματος β) την ΗΕΔ της πηγής γ)την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης R1 δ) τη ισχύ που προσφέρει η πηγή σε όλο το κύκλωμα (6+7+6+6 μον) Οι απαντήσεις να μεταφερθούν όλες στην κόλα σας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ . γ) να -6 βρείτε το δυναμικό του μέσου Δ του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ) δ) φορτίο q= 2.r Δίνονται R1=6Ω R2=6Ω R3=3Ω R4=6Ω r=0Ω Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3 είναι 4A . 10 C μετακινείται από το Γ στο Δ.3. Επίπεδος πυκνωτής συνδέεται με πηγή συνεχούς τάσης .4. 10 C . Αν διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ των οπλισμών του . QB= . Να βρείτε το έργο WΓΔ που παράγεται από τις δυνάμεις του πεδίου. α) Να βρείτε σε ποιο σημείο Γ του ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ) το δυναμικό είναι μηδέν β) βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο αυτό. τότε η ενέργεια του πυκνωτή : α) διπλασιάζεται β) υποδιπλασιάζεται γ) παραμένει ίδια (2 μον) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (6 μον) Ο ΘΕΜΑ 3 Στα άκρα Α και Β ευθύγραμμου τμήματος (ΑΒ) μήκους 0. (6+7+6+6 μον) Ο ΘΕΜΑ 4 R1 R3 R2 R4 Ε.6 m είναι στερεωμένα αντίστοιχα τα -6 -6 φορτία QΑ=2. 10 C .

Η ένταση B σ’ ένα σημείο του πεδίου αυτού εξα- ρτάται: α) από το υλικό του αγωγού. γ) από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. ii)Τι είναι ο πυκνωτής και τι ονομάζουμε φορτίο του πυκνωτή. Σε απόσταση r από αυτό η ένταση του πεδίου έχει μέτρο Ε. 6 ΜΟΝΑΔΕΣ iii)Τι ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα και ποια είναι τα αποτελέσματά του. 7 ΜΟΝΑΔΕΣ ο ΘΕΜΑ 2 .i)Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο μέσο της απόστασης r μεταξύ δύο ίσων και ομό – σημων ηλεκτρικών φορτίων Q είναι: Q Q α) k 2 γ)2k 2 r r 7 ΜΟΝΑΔΕΣ Q β) μηδέν δ)8k 2 r όπου k είναι η ηλεκτρική σταθερά. Να την αιτιολογήσετε. Ποια είναι η σωστή απάντηση. γ)είναι το ίδιο. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντη- σή σας. ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β’ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 – 05 – 2008 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ο ΘΕΜΑ:1 i)Σημειακό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρι- κό πεδίο. β)διπλασιάζεται. Σε διπλάσια απόσταση (2r) το μέτρο της έντασης του πεδίου: α)υποτετραπλασιάζεται. 5 ΜΟΝΑΔΕΣ β) από τη θέση του σημείου σε σχέση με τον αγωγό. ii)Οι δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτροστατικού πεδίου εί- ναι δυνατόν να τέμνονται. 12 ΜΟΝΑΔΕΣ δ)τετραπλασιάζεται. 8 ΜΟΝΑΔΕΣ iii)Κάθε ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί ηλεκτροστατικό πεδίο. .

α) Να υπολογιστεί το δυναμικό σε απόσταση r1=2m και r2=4m από το <Σ>. β) Αν σημειακό φορτίο q2=1μC τοποθετηθεί σε απόσταση . 25 ΜΟΝΑΔΕΣ ο ΘΕΜΑ 4 : Ακίνητο σημειακό φορτίο q1=+2μC βρίσκεται σε ση- μείο <Σ>. R2=3Ω. Να βρεθούν: α) Η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας. β) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές. δ) από το εμβαδόν διατομής του αγωγού. γ) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή τροφοδοσίας. iv) Για ποια σημεία ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς μη- κους l που διαθέτει Ν σπείρες και διαρρέεται από ρεύμα έντασης I ισχύει η σχέση: N B=4πkμI . R3=10ω και R4=4Ω συνδέ- ονται όπως φαίνεται στο παρακάτω κύκλωμα. 5 ΜΟΝΑΔΕΣ l ο ΘΕΜΑ 3 : Οι αντιστάτες R1=6Ω. I4 R4 R1 I1 I3 R3 R2 I2 + - V Στα άκρα της συνδεσμολογίας εφαρμόζεται τάση V =36V.

ποιο είναι το έργο της δύναμης του πε- δίου. r1. k=9.10 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 9 C2 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ . N . γ) Αν το φορτίο q1=2μC μετακινηθεί από τη θέση r1 στη θέση r2. Το έργο αυτό εξαρτάται από τη διαδρομή που θα ακολουθήσει το φορτίο q1. m2 . ποια θα είναι η δυναμική του ενέργεια.