You are on page 1of 145

Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved.

. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Tlsmlarn ve ekim Yasas'nn


Gizemli Gc

Resimli Secret

John David Palmer


applicable copyright law.

- <'
.l..

akis:: ,.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

------- -- -- ------------ - ------


.AKS KTAP Tm yayn haklan yaynevine aittir. Kaynak g6sterilerek tantm ve
ik:tibas yaplabilir. oalillamaz, baslamaz, senaryolatrlamaz ve farkl
biimlerde hazrlaup sata sunuJamaz. Elektronik ortamlarda yaynlanamaz.
':9 John DaVid Palmer, l\IT.K.

Tlsmlarn ve ekim Yasas'nn Gizemii Gc

John David Palmer


ngilizce 'den eviren: Sare Ku

. Yayn Ynetmeni : lbrahim Ozbay


Editr : Deniz Tekin
Kapak Tasarm : Gkhan Ko
Tasarm : Aye Sevingl
Film : Grafist Film
Bask-Cilt : Vesta Ofset Matbaaclk Hiz. San. ve Tic. !_td. St.
i'llahmutbey mah. Mahmutbey Deve Kaldrm cad.
Gelincik sok. No: 6 Kat: 4 Mahmutbey
Baclar-STA\JBUL
Tel: 0212 445 72 52 - Fax, 0212 445 73 22
Genel Yapm : EndJjans erik Hizmetleri
1. Bask : Eyll 2007 lstanbul
ISBN : 978-9944-257-24-4

AKS KTAP
zbay Yaynclk San. Tc. Ltd. ti.
applicable copyright law.

Osmanl Sokak Ala-a Han No: 27-A


Kazanc Yokuu Gmsuyu/Taksim-stanbul
Tel: 0212 243 61 82-84 Fax: 0212 243 62 36
www.akiskitap.com-akis@akskitap.com

L___

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Tlsmlarn ve ekim Yasas'nn


Gizemli Gc

Resimli Secret

ngilizce'den eviren: Sare Ku


applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Iindekiler
GR .........................................................................9
NSZ - Evren'in Srlar ........................................... 11
AXRONAKSLAR ........................................................ 20
AK ........................................................................... .40

PARA..........................................................................41
ARABA. ..................................................................... .42
EV .............................................................................43
~L~ .........................................................................M
DNYA GEZS ........................................................ .45
SINAV ....................................................................... .46
BAARl ......................................................................47
BEBEK ...................................................................... .48
HAYIRLI EVLAT ........................................................ .49
EVLLK ......................................................................50
NAN ....................................................................... 51
EGTM .......................................................................52
ANS .........................................................................53
YAT ............................................................................54
YAZLIK ................................................. ;..................... 55
RKET ...................................................................... 56
Y ARKADALAR ..................................................... 57
MOTOSKLET ............................................................ 58
applicable copyright law.

FTLK ......................................................................59
YARI ATI .................................................................. 60
ALTIN .................. : ...................................................... 61
UAK ................................~ ....................................... 62

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

KAVUMA ................................................................. 63
ITK~ ................................................................M
ZYNET ...................................................................... 65
BSKLET ................................................ 66
BLGSAYAR' .................................................... 67
CP ........ ................. 68
KARYER .................................................................. 69
DOKTOR ................................................................... 70
MMAR ..................................................................... 71
AKADEMSYEN ........................................................ 72
MHENDS .............................................................. 73
MDR ...................................................................74
YAZAR ......................................................................75
OYUNCU .................................................................. 76
MANKEN .................................................................. 77
PLOT.......................................................... ..... 78
KAPTAN .....................................................................79
SUNUCU ................................................................... 80
GRETMEN ............................................................. 81
GAZETE SAHB OLMAK .......................................... 82
TELEVZYON SAHB OLMAK ................................. 83
F-1 YARIISI ........................................................... 84
MLLETVEKL OLMAK ............................................. 85
BAKAN OLMAK ........................................................ 86
BABAKAN OLMAK ................................................. 87
applicable copyright law.

ADA SAHB OLMAK ................................................ 88


SANATI OLMAK ..................................................... 89
BLGE ADAM ............................................................ 90

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

MARKA ......................................................................91
HRET .................................................................... 92
MTER ARTIRMAK ...............................................93
KT NAZARDAN KORUNMAK ............................. 94
HKMETMEK ............................................................95
ELER ve DERTLER .................................................. 96

GER AGIRMAK ......................................................97


ANS OYUNLARINDA KAZANMAK ........................ 98
YORGUNLUK ............................................................99
GZEL GRNMEK ................................................ 100
SABETL KARARLAR ............................................... 101
HUZUR ve DNGNLK .............................................. 102
KNA EDC OLMAK ................................................. 103
FA N ................................................................. 104
KORKU SALMAK N ............................................. 105
BEREKET N .......................................................... 106
DKNLKTEN KURTULMAK ........................... :.107
CAZBEL GRNMEK ............................................ 108
GVENLR GRNMEK ......................................... 109
AKIL GC N ..................................................... 11 O
KESKN BR ZEKA N ............................................ 111
LER GRLLK N ........................................ 112
Ve Dier Kuwetler..................................................... 113
ZHN OKUMAK ........................................................ 114
applicable copyright law.

MADDEY UZAKTAN KONTROL ETMEK ................. 115


UZAY YRMES ..................................................... 116
MADDEDEN GEEBLME ........................................ 117
DURUGR ............................................................. 118

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

HPNOTZMA ............. . . .............................. 119


NSEZi .......... . .............................. 120
LHAM ................ . . ................... 121
TAYY-1 MEKAN .... .... 122
RYALARA HKMETMEK ...................................... 123
YARATICI G ....................................................... 124
OTORTE GC ...................................................... 125
BOYUTLARA ULAMAK............. ........ 126
BLGYE ULAMAK..... ............ 127
DNCE GC ... ......... ................... 128
ZAMANA HKMETMEK .............................. 129
BEDENE HKMETMEK ........ 130
Sanat Kiilikler zerine ............................. . . ... 131
RESSAM OLMAK .................. . . ....... 132
AR OLMAK .......................... . ........................ 133
BESTEKAR OLMAK ................................................ 134
HEYKELTIRA OLMAK ........................................... 135

MZSYEN OLMAK ............................................ 136


YNETMEN OLMAK................ ............... .137
TASARIMCI OLMAK ................................. . ....... 138
SPORCU OLMAK .................................... . ....... 139
DNCEADAMIOLMAK ...... . ...... 140
APOKALPTK SON KUWET .................................. 141
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
9 Resimli Secref
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Giri

ekim Yasas, evrenin kutsal gleri, evrenin ekim kuv-


vetleri ... Olumlu dn, kazan. Kt dnceden kendini
uzaklam. Olumlu dncenin gc. Bilgelerin gizli srr ..
Onlar olumlu dndler, hep kazandlar. Dncelerinize
odaklann, istediklerinizi dnn, onlar gerekleir. Daha
niceleri var bu tr kitaplarn. Eski bir bilgidir bu Mevla-
na'dan gnmze gelen. Daha da eskisi var. Msr'n tapnak
rahiplerinin de bilgisi bu. Dncelerini somut hale getirme
gc ...
Ama unutulan bir ey var. Modern hayatn karmakl
iinde-yaamakta olan insanlar, nasl olacak da gnlk ger-
ginliklerden kendilerini, dncelerini ve ruhlarn arndra
cak ve dncelere hkmedebilecekler? ok zor, neredeyse
imkansz! Eer bir yardmc, bir arac, tlsml baz gler ol-
mazsa hi kimse modern hayat iinde dncelerini kontrol
applicable copyright law.

edemez. Bu kitabn amac da budur: "Dnmenize yardm


etmek, evrenin ekim Yasalarna uygun olarak dnceleri
ynlendirmek"

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
1O John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Elinizdeki bu kitapta yer alan, her konuda izilmi, Hz.Sii-


leyman'n tlsmlar ile ifrelenmi olan resimlerle dncele
rinize daha kolay odaklanacak ve evrensel kuvvetleri hare-
kete geirebileceksiniz.
Her bir resim sr dolu eitli tlsmlarla ifrelenmitir. Tl
snlar Hz. Siileyman'n ocuuna miras brakt, gnmze
kadar "Hz. Sleyman'n Anahtar" ad altnda gelmi olan bir
kitaptan alnm tlsmlardr ve her biri evrendeki bir boyuta
alr. sterseniz resimleri, yer aldklar sayfadan keserek du-
varnza asn. Her an gznzn nnde olsunlar. Sk sk o
resimlere bakn, dileklerinizi kuvvetle seslendirin. Resmin
gizeminin iinde kaybolma)~ deneyin. Her baknzda farkl
alemlere doru ynelin.
Resimli Secret Kitab,
Evrensel ekim Yasas'ndan en iyi
ekilde faydalanmanz iin hazrlanmtr. Ayrca, spiritiiel
almalarda kullanlabilecek deerli bir nsz kitaba eklendi.
Bu nszde, evrensel yasalarn nasl iledii muhteem ve gi-
zemli bir dille anlatlmakta ...
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
11 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

NSZ

Evren'in Srlar

Onlar ki, srlar dolusu kitabn eline geirecek kadar kut-


sanm ve tanrlarn gc tarafndan slatlarak seilmilerdir.
Onlar ki, bu kitaptaki srlara vakf olacak kadar kudret sahi-
bidir. Onlar bu kitabn iindeki harflerle ve onlarn gl an-
lamlar ile bir kez daha kutsanarak "Yedi lm"n kararlk
kollarndan, korkutucu ve rpertici nefesinden, bile yu-
tan derin karanlndan kurtulacaklardr. Onlar, "Yedi
lm" den muaf tutulmutur ve "Yedi lm"n hibiri onla-
ra dokunamayacak, souk nefesini onlara gnderemeyecek,
onlar karanlk kollar ile sarp dehlizlerine ekemeyecek.

Ve ben, evrenin ekim kuvvetlerinden yararlanp srlara


ulatm. Bu srlar kelimelerle ifade edilecek gibi deil. Orada
grdklerim ve duyduklarm akllar alr ve bu bilgece szler
applicable copyright law.

o kaplardan akp gelen ilhamla yazlmtr.


Yaratlm olan ne varsa, Tanr'nn nefesini burunhrndan
fledii nefes alan ne varsa, kuru bedenlerine "Can"n arma-
an edildii ne varsa ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
12 John David Palner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Srasyla "Yedi lm"n merdivenlerinden birer birer 88-


inmeden, "Gerek lm" ile, kara kanatlar ile karanln,
yer altnn korkun nefesini fleyip onlarn cannn alacak
olan lm melei "Azrail" ile yzleneyecektir. "Yedi
ln"n her biri nefes alan her bedenin iinde sckl ola
"Yedi Can'' yok etmekle, onu kendi karanlna ekerek
kendisi ile bir etmekle vazifelendirilrnitir ve her biri ok zel
iksirlerle efsunlanrntr.
Vazifelerini yerine getirmek iin nefes alan her cann pe-
ine dmtr. Ben diyorum ki; Piramitlerin srlar benim,
ben de piramidin srrym. Ben "Yedi lm"n her birini si-
hirli kelimelerin, harflerin, resimlerin ve efsunlarn iine
hapsedenim. Onu vazifelerinden ayran, onu kendi karnnl
na hapsederek benim "Yedi Can"na ulamasna engel ola-
cak kudrete sahip olanm. Ben lmeyen, asla lmeyecek ve
lm yenni olanm. Benim bu kitapta yazdm hikayemi
okuyanlar da "Yedi lm"n ulaamayaca ayrcalklara sa-
hip olacaklar. "Yedi lm" onlardan korkacak, onlardan b-
acak ve onlara lmszlkten bir nefes de olsa, bir para
flenmi olacak. nk bu nefesin rzgarn bu kitabn keli-
melerinden aldm.
"Yedi lm" vardr, hayat kemiren "Yedi lm" ... Onla-
rn her biri farkl ilerle grevlendirilmitir. "Yedi lm", "Ye-
applicable copyright law.

di Ca1 111 pen(ledir ki; o ca1lard.a1 biri calnn, Tar 1 11n


11

nefesi ile can bulmu olan kuru bedenin beyninin altndadr.


O Can'n vazifesi bedenin dengesini salamaktr ve biz srla
rn sahipleri ona "MUR" deriz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
13 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Tanr'nn ilk fledii candr ve o cann grevi beyin ile be-


den arasnda bir denge kurmaktr. Eer o olmasayd, bedenin
bir dengesi olmazd ve insann akl hep karmak olurdu. n
san gerekte mi yoksa bir ryada rri yaadn fark etmezdi.
Bazen gerekten ryalara, bazen de ryalardan gereklere at-
lardda, artk onu akl bile koruyamazd. nk bedeni, ru-
hu ve beyni dengede tutan insann iinde akan minik nehir-
lerdir ve her nehrin iindeki suyun esirleri farkldr. Her biri,
bir l zere birbirine karr da, hem ruhun hem bedenin
ateini kvamnda rutar; ne yakp yok edecek kadar, ne de s-
np bitecek kadar bana buyruktur. Her bir nehrin suyunu
bir l zere birbirine kartrna ve ondan yeni kuvvetler
kazanma ii .MUR cannn vazifesidir ve onun kitabnda sa-
dece bu grev emri bulunmaktadr.
Her titreyen ve nefes alana bir ikinci can verilmitir ki; o
can tam gsl).n zerindedir. O cann vazifesi Tanr'nn o
verdiini bir arada turnaktr; eksileni oaltmak, oalan
azaltmak, uzayan ksaltmak, ksalan uzatmak; dahas by-
yeni kltmek ve kleni byterek bir l zere bede-
nin btnnn yaamaya devam etmesini salamaktr.
Piramidin sahipleri, yldzlarn yerlerini bilenler ve dahas,
her bedenin iindeki kendi gzleri ile grp de hayrete
dmeyenler, Tanr'nn bilgisine erenler, yani bir piramit ra-
hipleri, yani ben piramit rahiplerinin bilgesi ve onlarn sahi-
applicable copyright law.

bi, bu ikinci bedenin paralarn sa salim tutmak ve zn


korumakla vazifeli bu ikinci cana "HASSA" deriz ki, mevcut
olan her ey, iindeki habislikleri bu cann peine drerek
onu ele geirmek ister. te bu, insann ikinci lmdr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
1.6~ john Dovid Po\rner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

"Yedi liin"den ikincisi her daim ve her m ilcnw.mca b


ikir1ci ccn olan ll<1ssa 11111 yJeinciedir. ki1ci iiin1r1 !1efesi,
1

J1efes ala1 aln1aya11 l1er trl 111adc1e11j11 ii1cle si11sice bekler.


bir frsat bulu11ca 1--Iassa ca11nn. pe~i11e der. ()r1u11 n1tte-
flkleri oktur. O, l(endi11de11 ok oaltlr da, ber bir :::e1-re;.;i
birbiririn ay11, birbiriin cie11lz kuvveti1de ler:ni grrler.

Hassa can1111n va2ifesi1 ta111 olan1 tan1 tutn1al( iken 1 .c:ir.si


ce gelen 11 Yecli1ci ll'n1 1 \'t1 ikin.cisi I-Iassc1 c811111111 ~Jeilden
hi ayrln1az. Tozu, topra, suyu l1avay1 ke11d.i1e rnekan et-
ni kuyruklu, kara bir eytan gibi vazifesini yerine gehrn1ek
ii1 Hassa can pei1den bir ar. bile ayrln1az.

Yce Yaratc Tanr, yarattklarna bir ncii ca vern1i~


tir ki, dier tanrlarn yarattklar1 l1ayv'a1iardan farkl ular(lk
bu ca, i1sc'!.11111 ta111 g0beinin bir pc1rn1c1k altnda sckLdr.
Oraya 11ice l1azineler gizlennitir ki, ~.11sa1 or1lar ker:di11de
bulabilsi1 diye ... Baze11 deri1 bir uvku1u1
-
icleri1den
""' - . -,;
:..:.onun
/

gele1 1 cnla1n8dn11z, bir rya11111 paras sc11chn1z eyler


11
oracla11 gelir. Kend.i falinc!e ve ciili1Ci.e der ki: .l~e11 lJurccla
yn1, gl-\r bei Hrtk.
11
:i_::;l bul;:ce:111 biineden ... ~_-_,1dcrir1
srr ch.1 oradc gizliclir, kaa11 tutnan.111, yoHar r.n1c11111.
_panterin gi'c11e scl1ip oin1a1n, ku gibi uabilrne11i1'. :.::irr dc.
ondadr.
T( 1
.__apau ""'11r
. j(tr o, i~gn
1:: sa11d1 ~
zan1c111 zc..11:~111 1<e1aric1Tci:::~
' '

szdran, k.aranlk gecelerii insa11iar111 ay111lcta11. Biiyleril


applicable copyright law.

gizeni '-ie oradadr. C)rad< fsldayc111 bir ses, 11 Yechyi be~e ;..:_at.
sel(izden clrcl kar der ele, gaipte11 geldii d~ii1liie11 bu
11

seslere kulak ''ereler i~lerini yolunc koyarh1r sesi cl[11ieci!L<~


!erinde.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
15 Resimli Secrel
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Alef'in de srr oradadr, her trl kitabn iine bir paras


zerk edilen yazana, izene ilham veren Burahan'n srr da
oradadr. Bu nc cana KUMER ismi verilmitiI. Kumer
canndan alan ince uzun bir halat yedi dala ayrlr her an.
Yedi daln drd semaya ykselir. Semaya ykselen yedi da-
ln drdnden biri semann ilk katnda iinden bin dal daha
karr da onlar semann birinci katndan her biri i ile vazi-
felendirilmi olan her gn doumunda bir kez nefes alp da,
her gn batmnda bir kez nefes veren, Tanr'nn insanlarn
korumak iin bu MELKAY denen yaratklarn arasnda dola-
nr, onlarla muhabbete oturur, onlarn her birinden bir para
ilham edinir, gn yeniden n verdiinde hayat gailesi iin-
de ynn bulabilsin diye ...
nsan her an binlerce yolun birilerinden geer gider. Baz
larnda onlar tehlikeler beklerken bazlarndan yol geni tu-
tulmutur, orada iler rast gider. O ilham ile insan, o geni ve
ferah yollardan uzanr kaderinin ona sunduu alametlere
doru. Yaanacak olan yaanacaktr elbette; ama son karar
yine tercihler verecektir. Semann ikinci katna doru uzanan
drt daln ikincisini bekleyen ise koyu bir karanln iinde
birer kk noktack gibi parldayan MESSAN denilen, Tan-
r'nn bir dier yaratdr ki, semann ikinci katna uzanan bu
ikinci dal on bin paraya ayrlr. O kk parlak noktack ya-
applicable copyright law.

ratklar ile bir l zere muhabbete oturabilmek iin onlar-


dan her biri kendinden olan bir paray uzanan dal parack
larna aktarr, onlarn her biri insana hediye edilmi cana can
katan, mrlerine gn katan kuvvetlerdir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
16 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Senaya uza1n1 olan drt daldan i.U.rcusu se11a11n


ikinci kat ile altnc kat arasnda bo brnklrn olan kati a-
r bir nefes ile geerek yedinci kata bir nefes mesafesinde
ular da kendisini orada bekleyen Tanr'nn MEYYAL isim-
li yaratklar ile gz gze gelmek isterler. O kam uh<m dal
bir anda yz bin gz olr ve o katta birer gz olan nuhmap
lar ile dernee otururlar. O krsde onbrn rnad,lelerin sr
lar retilir.
Cana ca1 katn1a1n 1 ca11dan ca1 aln10111n srla~
r orada gzden gze aktarlr. Gzden gze aktmlan ile top-
raktan, tata1, bir aa paras111da1 byl iglcr yapn1ann
srlar gsterili:

Se11rya uza11a1 clrclrc daL sen1a1n sekizi1ci katna


uzanr da orada, topraktan ve sudan yaratlm olan kendisi
gibi ins<nlarn bir zamanlar ya<dklar topnk zerinden bi-
linmeyen bir kuvvet ile zamannda ekilerek ge ykseltil-
mi ve orada sessizce kaderini bekleyen ve kendi arnhncL
koyu bir sohbete oturnu bilge insanlarla karhr. Sem< mm
o katna ykselmi oLm ela! paras milyon rnne kulak olur
cfo sohbetten nasiplenmek ister. O bilge insanlar, o bir =a-
n1a1lar ke1clileri gibi topran zeriJ1de )'<-lZlI111 olan ~1n
r'nn sekin yarntklar, srlarla dolu, her eyin ve her :-nnrn-
nn anlarn keneli anhrncla tekrar ederler. R<zen tuprc.ip
altnc gml bir kp altndan sz edilir lmda, ba:cn de
kuvvetli bir iksirin terkibinden ...
applicable copyright law.

Oraya uzana1lc:r dnyan1 gizli kaln11 srLr1111 n1ilyo11


tane kulak olp dinlerler de, geriye Jndklerin de unlar <r
tk baka insan olmuLrdr. Ellerini mattklarnda bir bm
nn crkas111d:ct gizle11e11 bir sa11(lk altn alacak bilgiye s<dip

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
17 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

olurlar da artk ona tenezzl bile etmez hale gelirler. nk


altnn nerede olduunu bilmek, ona sahip olmaktan daha de-
erlidir.

Kumer canndan topraa doru uzanan daldan biri, bir


kudretli ylan gibi topraa uzanr ve topran zerinde bin da-
la daha ayrlr da gecenin gndzden gizlediinin peine d-
er. nsann karanla gizledii srlara ular da neyin nerede
olduunu grr. Bir tan altnda bekleyen akrebi grr de
tehlikeyi sahibine bir his gibi aktarr. Sahibi de iinde kuvvet-
li bir tehlike hissi duyar, sebepsizce ve birden tetikte bekle-
meye balar. nefes sonra zerine bir kayann deceini
bir insan byle hisseder. Bir kayann arkasndan atlan bir oku
daha yayndan frlamadan bu kuvvet grr de sahibini bir ne-
feslik anda uyarr. Bu, aslnda btn hayvanlarn farkl kuv-
vetlerinden biridir de, fazladan insana da verilmitir.
Kumer canndan topraa .uzanan dallarn ikincisi, yerin
atlaklarndan ve deliklerinden maaralara, derinlere szar
da, orada bulunan derilerinden nefes alan Tanr'nn kr yara-
tklarnn yurduna ular. Onlarda her biri kuvvetli birer ila
olan svlar vardr ve onlar cana can katar. O ila ile insan,
kuvvetine kuvvet katar. Bazlar o ilalarn terkiplerini de f
sldar, zaten ileri de budur onlarn, srekli fsldamak ilerin-
deki gizemi. .. Otlarn, aalarn, allarn kklerine :ktarr
lar bildiklerini ve ierdiklerini. Bylece, tabiatn her bir par-
as iinde hem lm hem de hayat tar. Bilge-bycler
applicable copyright law.

ilalarn srlarn byle bilirler; nk onlar hem semay hem


de topra dinlerler ve onlarn dillerinin bilirler.
Kumer canndan topraa uzanan nc dal ise havadan
kendine can katmak iin vazifelendirilmitir. Binlerce burun

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
18 John Dovid Pa\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

olur da havay koklar her daim. Bahedilmi olann peinde


dir. O da her canl gibi hep yaamak ister, elbette eer pele
rinde "Yedi lm" olmasayd.
Drdnc can ki, o, insan bedeninde belin tam ortasn
dadr. Orada her ey hayat bulur. O cam MAKKAZ denir.
Makkaz can, cinsel kudreti salamak ve tamamlamak iin
vardr. Bedenin her yerinden kendine kuvvet wplar, onlar
bir a-aya getirir, iler \'e yenic.1e1 becleni dier tarafl::rua sc1~
!ar. O kuvvet, insanda cinsel itah aan, bedenin sald ho
kokular imal eder.

Burnu olan hibir kar cins, bu ho koku kuvvetinden


kendini kurtaramaz da aka der, akln yitirir, kokuyu "L
na ulamak iin cevvalleni; gzn karanr, kendini atele
re salar. Hem kendini aka diirCr bu kuvvet hem de bab
larn ... Sa elin avu iinin tam ortasndadr. Sol elin avu
iinin tam ortasndaclr.
Yedinci can Mahara, gezgin bir candr. nsan bedeninin
iinde damarlarda, minik bir yumru, bir nohut tanesi gibi
dolar. Mahara'nn vazifesi, bir eit bekiliktir. Bedenin
iinde devriye gezerek eksik ya da fazla olan grr de dier
canlara haber verir.

BRNC LM 'MAKAR': Beden ile beyin arasnda


dengeyi kurmak ile vazifelendirilmi olan M ur cannn pe-
indedir.Onu ilerinden alkoymak, onu zayflatmak ve ni-
applicable copyright law.

hayetinde ldrerek insan bedeninin beyin ile ilikisi kese-


rek insan hayal dnyalarna, rya alemlerine hapsederek
dengesini yitirmesini salamak iin bir an bile Mr cannn
peinden ayrlmaz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

19 Resimli Secre!

KNC LM 'ZEFER': kinci can olan Hassa'nn pein


dedir. nsan bedeninde azalan oaltmak, oalan azaltmak ve
bedeni bir l zere bir arada tutmak iin vazifelendirilmi
olan Hassa cann ldrmek iin abalar kinci lm Zeferi.

NC LM 'ZARRUP': nc can Kumer'in


peine dm bir habistir. Vazifesi, Kumer cann zaafa ura
tarak insann hisleri ile ilikisini kesip insan tatan bir mah-
luka drmektir. Bylece insan, etrafndan olan bitenden
habersiz ve her trl saldrya ak olarak, kalkansz, silah~z,
savunmasz kalr da kurda kua yem olur. Dahas, Tanr'nn
kendine armaan etmi olduu semavi kuvvetlerden ayr d-
er de yldzsz bir gecede karanlklara hapis olmu bir gemi
gibi denizin ortasnda nereye gideceini bilemeden kalakalr.
Ne gklerde ne de yerlerde ona hibir ey ilham edilmez, hi-
bir ey fsldanmaz da o hayatn bir kara cahil olarak tamam-
lar. Ne gnein neden doduunu, neden battn; ne yldz
larn yerlerini, ne bir ilacn terkibini, ne tehlikelerin iaretle
rini, ne bir nefesin deerini, ne bir ocuun gzlerindeki ma-
sumiyeti anlar da srngen bir hayvandan fark kalmaz. Ne
bilgeliin marapasndan bir yudum su ier, ne de dalndan
kopan sar bir yapran iindeki hayat grr. Kendi halinde
titreyip duran bir kaya parasndan bile daha duyarsz olur.
Cahilliin esareti altna girer, yznn hatlar sertleir, gide-
rek daha fazla vahileir, ormandaki her trl yrtc mahlu-
applicable copyright law.

kattan daha fazla vahi, daha fazla kan dkc olur. Akl,
mantk ve ahlak d ne kadar i varsa hepsine el uzatr. An-
lamszca, amaszca can yakar, kan dker, ldrr. Ne evlat
sevgisi tadar, ne de dost sevgisi. .. Ne kelimenin deerini bilir,

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
20 John Dovid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

ne de yol gsterenin ... Bakt her yerde hep ayn eyi grr;
karanl ve lmii. lmden yeniden domu da ruhunu ge-
ride brakm gibi nhsuz kalmtr. Yaayan bir lden de far-
k kalmamtr artk; ruhu ve hisleri, yani Kumcr can n-
c liim Zarrup ile ldrlm olann.

DRDNC LM 'ZANKARYA': Drdnc ccm


Makkz'n peindedir. Onun zayflamasn, nihayetinde bi
nesini ister. Cinsel kudretini yok eder insann, dahas cinsel
ekiciliini ele ... Drdiincii liim faaliyete getiinde, insa-
nn kokusu deimeye balar. Herkesin nefret ettii, tiksindi-
i bir koku salglamaya balar drdnc lm Zankariya'nn
penesinde kalan drdnc can Makkaz'n schibi olan be-
den. Cinsel kudreti de nihayete erer bir sre. Ne zevk <lr cr
tk ne de zevk verir.

Beinci lm ZEMEREK, Altnc liin ZORKANA, Ye-


dinci lm ZUMA.NA ... Bunlardan bahsetmeye kelimeler
yetnez, i11saa verileneyecek srlar1 arasdadr 011LJr.

AXRONAKSLAR
nsa11111 tn1 dze1ei, arklar \re i1san i.izerie ne varsa
aran1ak zeri1c kurulnutur. Aran1rty l-:raka11 rul1 ln1c
11 11

teslim olmaya balar. Youn bir sisin dalm<s gibi chlma


ya balar.
applicable copyright law.

nsan bir buluttu: Onu sk sk ttan ve rzgarlara dayan-


masn salayan iindeki tutkudur. Arama tutkus, z budur
insann ... Sadece ruhunn her zerresine deil, bedenin de
her zerresi1e bu tutku yerle111itir. r1sa11 dain1a ar::naldr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
21
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli Secret

. Aramay son nefsine kadar brakmamaldr. Zaten aramay b


rakmad srece ona son nefes de gelmeyecektir. nsann son
nefesi, buluttaki son paralar da birbirine balayan Tanr g-
cdr ve artk insan aramaktan umudunu kestii anda son
nefesini de verir.
nsan aramal ama neyi? nsan kendini artacak olan
aramal, ne zaman ki grd bir ey ona artk aknlk, he-
yecan ve hayranlk duygusu vermiyor, artk ondan vazgeme-
lidir. nsana hayret ve hayranlk duygusu vermiyorsa, artk o
rmeye balam olandr ve ondan insana hayr yoktur. Bir
ocuk, kk bir ocuk gibi olmal insan hayatnn her ann
da ve her yanda ... Grebilmeli, fark fark etmeli ve her k-
ede bir srrn olduunu bilmeli. Kk bir ocuk gibi o srrn
farkna vararak, hayranlkla bulduuna bakmal hayranl
bitene kadar. te o zaman, her kim ki hala bir ocuktur
znde ve kirlenmemitir ve grebiliyordur her zerrede; hay-
ran olunacak bir ey, lmden uzaklar. O rmez; nk
o, ryenden vazgemitir, ona balanmamtr. Kirlenmeyi
reddetmitir. Hayran kaldnz srece iinizdeki cana can
katlacaktr. nk sizi yaratm olan,. sizin dier yarattklar
na hayran olmanz isrer btn itenlii ile. Gizli bir anlama
dr bu insan ve yaratc arasnda. Hayran olduka onun ya-
rattklarna, genlik iksirinden bir damla yeniden kannza
erk edilir ki, daha fazla hayran kalasnz ve daha fazla hayran
applicable copyright law.

olunacak ey arayasnz diye ...


Tanr'nn kullarile gizli, byl ve efsunlu bir anlamas
dr bu. O zaman hkmedeceksiniz zamana; ldrc, yok
edici, ezici zamana ... Zaman sizin iin duracak ve bakalar

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
22 John Oavid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

za11a1111 di~lileri arasn1da ar ar iirii1eye teslin ulrke1,


sizler hep gen kalacaksnz, iinizdeki ocuk armnay ve hay-
ran kalmay siircllirdke T<nr'nn yarattklarna. nkli
onun yarattklar kendilerine hayran olacak ve kendilerini
arayRcak ocuklm bekler iizlemle ve unlar kefedenlere de
genlik ve daha fozla nefes balar kullanabilecekleri. B,
gizli bir anlamadr Tanr ile kulu arasnda. "fanr'nn bekledi-
i, yarnttkbrnn bu cnLmy fark etmeleridir. Hibir gizli
sr bundan daha fazlasn sylemez. Gizli kelerde ifrelcn
mi her szn iaret ettii, hep b gerek olmutur.
Ev 1
iscol, 1:t1r n1 sa1a uzatt eli tut ve 0111111 sc~
ninle yRpt gizli akdi fark et. Hayranlk duy yaratlm ola-
nn her bir zerresine artk duyamayacak olana kadar; sonrc
bir bakasn bulabilmek iin acele et!
Yaratlm olan ne vm ki, onda bir umut olm<sn! \im el-
bet hem de byk bir umut ... Herkes cenneti aryor ve me-
rak ediyor nasl bir ey diye. Cennet'i biliyorsun da, nasl olu-
yor da onun nerede ve nasl olduunu bilmiyorsun! O, senin
aradn yerdedir ve bul:.nyorsan onu dernek ki aramyor
su11. Arasa.1d eer, bulnu olurdu1. lJ, her zcna11 arad.Q
yerdedir ve baka yerde olamaz asla. Eer kuzeye bak\'rnsn,
kuzeydedir Cennet; sen nereye dnersen o ela orap dner.
Se1 gkyzne b;kcrsan O gkyiiziic ycrleir; se tor:r;c
bakarsan topraa yaklar. Neden yleyse bu kadar yaknken
lala uzaks111 oa? iink Ccn11et1i arad1 yer lep u:akta.
applicable copyright law.

Onu hep ulalmaz gibi duran yerlerde aryorsun. Bir hayalin


ii1dc 1 bir cL:1 arkas111LL1, bir liinn tesi1dc ... Neden
o1u e1 yak yerde aranyors1? [)e111edin i, u s;clecc
aradn yerdedir. Onu yaknnda arnr><rn olccaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
23 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Bir dokunma mesafesinde ararsan ona dokunacaksn ve


aradnn Cennet olduunu gnlnde hissettiin an ve o onu
bir el mesafesinde grmek istiyorsan eer, o anda orada zuhur
edecektir. Onu nerede grmek istiyorsan orada olacaktr.
Sr uradadr ki, Cennet'in malzemesi ile insann malz-
emesi ayndr. Yaratlm olan her eyde, cansz bile grnse
de bir can vardr ve her eyin can kendi ls iinde titrer,
beni kefedin diye. Titreyen her ey caild~ ve gzn grd-
, elin tuttuu, dokunabildiin, tadabildiin her ey kesin-
likle titrer ve titreyen her eyde Tanr'nn ruhundan bir par-
a vardr ve o, cennet maddesi ile edeerdedir. Bunlarn en
ou da, en ok titreyende yani insanda vardr grlebilir ve
tutulabilirler arasnda. Her ey titrer ve Tanr'nn yarattklar
karsnda hayranlkla sarslr.

Cennet; sen onu her nerede grmek, her nerede tutmak,


her nerede duymak, her nerede koklamak istiyorsan orada
olacaktr. Onu sadece ok gl...
bir ekilde iste! stediin za-
man o orada olacaktr. Eer bir yamur sonras, slanm bir
toprak parasnn iinden kmaya alan, henz domu bir
solucana hayranlkla bakarsan, Cennet orada zuhur edecek-
tir. Eer sevdiinin yzne hayranlkla bakarsan, Cennet ora-
da olacaktr ve en byk Cennet ise bunlarn hibiri ile ula-
amayacan bir yerdedir. O Cennet, dncelerinin iinde-
dir. Ve o dnceleri Cennet haline getirme gc sana zaten
applicable copyright law.

verilmitir.

Eer dncelerine, hislerine ve duygularna "Ol" diyebili-


yorsan onlar senin iin, senin istediin bir Cennet' e dne
cektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
24 John Da,id Palmec
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Szlerim bo kelam deildir. Onu byk bir hayranlk \'c

byk bir wtku ile iste; onlar senin istediin gibi titremeye
balayacak ve senin istediin gibi hayranlk duyacan e\'le
re dnecektir.

ok tuhaf, bir o kadar da hayranlk uyandracak bir uyun


dur bu; sanki byl aynalarn esiri olmu bir oyun. nsan
gerekte 1e eksilir ne de azalr. 0 1 tan11 tan1na dodu.Qu ka-
dardr. te hayat denen sihirli, byl ve efsunl hat hep
ayn kilodadr. Kc;1 toplarsan topla, "sonu" hep"!" ul;cak
tr.
Herkesin says hep ayndr. Dokuz say '"rdr ve sfr bir
cnlan ifade etnez. Sayl8r alt altc1 yan yana gelir ve her er
1

kilde toplasan, karsan da sonu hep "l" olur. mr dedi


in, hayat dediin o zaman uurumunda saylar hep yer de
itirir. Bazen dokuz, yedinin yerine gelir de ok iiziiliiri'z.
Bazen be, sekizin yerine gelir de ok mutlu oluruz. f1zen iki
ile bir yer deitirir, kendimizi Kann kadar z:ngin hissederiz.
Bazen , drdn yerine geer de dermansz hastalklar iin
de k\'ra11rz. An1:-1 sonu c-lein1ez 1 l1a11gi ralc:u1 l1<111gisinin
yerine geerse gesin, hescp her kolda hep"!". Esr:ui l1lan
da budur 1 11e oalrz ne de azalr:.
Saylar hep yer deitirir. Alt, lein yerine geerken bii-
yk aclar ekeceinizi bilseydik eer, drd iki ile yer Jei~
tirirdik de acmz hemen biterdi. Amansz bir akn pCinc
d!ll ve brlk gremediimiz bir akm pqindc c1crbcder
olurken, eer yedi ile iiiin yerini dci~tircbilsck, dur11n1 rer~
applicable copyright law.

sine dnerdi de, lgn gibi pei1e cl~tliiinz, hi::::i c1~k1,1d


kahreden ve ulalmaz hale gelen kii bizim peimize dcrcli
bylc11n1i gibi. Bu kc:: u,~r1111a a~l(111da11 derbeder ol un ;t n

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
25 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

biz olurduk da, belki vicdana gelerek dokuz ile birin yerle-
rini deitirerek, ak olana bize ulamas, vuslat iin izin
verirdik. Sihri de budur, bys de budur, srr da budur, gi-
zemi de budur her eyin. Ne artan ne de eksilen var. Sadece
yer deitiriyor rakamlar, bazen ac veriyor, bazen sevin, ba-
zen hastalk, bazen derman ...
Unutma, hi kimse ne fakir olur, ne zengin; her zaman her
ey tastamamdr. Altnlar oalp zenginle.tike insan, belki
de sekiz artk yerinde deildir de, al tn sahibinin alaca ne-
fes azalmtr. Tanr her eyi bilendir. Sr, ite burada gizlidir.
Dokuz rakam vardr. Sfr rakamdan saylmaz. tekiler ise
hayaldir insann kafasnda kurduu. Sr, burada gizlidir. Do-
kuz, sekizle yer deitirseydi, belki de iekler kokmazd. Se-
kiz, bir ile yer deitirse, iek koksa da biz almazdk o koku-
yu. Akn srr da buradadr, hayranlnda. Eer seni sevmi-
yorsa sevdiin, balanmyorsa sana ve hayranlk duymuyor-
sa ... Biraz eksil, biraz oal ve rakamlar biraz yer deitirsin.
Belki de iki birin yerinde olmaldr bu hesaba gre. Neyi faz-
la yapyorsan, onu eksik yapmaya bala. Neyi eksik yapyor
san, onu ok yapmay dene. Nerede l)Zun kalyorsan, orada
ksa kalmal. Neyi ok sylyorsan, onu az demeli. te byle
rakamlar yer deitirir usulnce. Ne zaman kendini ferahta
hissettin, o zaman doru oturmutur talar yerine.
Ban dik, omzun dik, gzlerin parlyorsa eer, iinde bir
applicable copyright law.

sknt duymuyorsan artk, bir iein koktuunu duyabili-


yor ve yamurun seni slatnasndan korkmuyorsan, rakam-
lar doru yerlerindedir. Her kimin rakamlar doru yerinde-
dir, ona sevgi ve ak kaplar alr da dierleri ondaki bu

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
26 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

muntazam dzene byk hayranlk duyar ve ister istemez de


ona ak olurlar. nk o artk mutluluk ve huzur vericidir.
Her kim ki mutluluk, huzur ve dinginlik verir, ite o en ok
sevilendir. Byle bir eydir by.
Size iksirin srru11 retiyorun1 1 rakan1lar1 yerleri1e doru
yerletirin diye. Piramitlerin srlarndan biridir bu, akl clan
herkese gerekir bir nebze.
U1ut11a, l1uzur bulan1yorsan eer, 1eyi az yHpyorsa1 unu
ok yapmaya bala, neyi ok yapyorsan onu azaltmaya b.k.
Bir de ifa bulmaz hastalk iindeysen eer, rnk.mlar mutla-
ka yer deitirmeli huzur buluncaya kadar. Neyi ok yiym-
san, onu az ye; neyi az yiyorsan onu ok ye. Nerede ok du-
ruyorsan orada az dur ve nerede az duruyorsan orada ok
dur. Eer gnei b<)lsa, g11ei ctz ola1 yere git. Eer gli11ei az
olari yerdeysen, gnqi ok olan yer sana fa olacaktr. Eer
ok rzgar altncl1ysa1, kuruyn git. Kuruclaysa11, rzg<1ra ... E
nemlisi, hi huzur bulmuyorsa ruhun, kiminle ok konUll
yors;111 o1u1la az kor1u, kin1i1le ok otLiruyorsc1 cnula az
otur. Buradadr hem bedenin hem de ruhun ifas. ..
Yarntlt<m beri, her ey kendi iinde ve kendi iine do
ru gizlennitir ve her ey kendisi iin ve kendisi ile birlikte
aklanmtr. Gizlenmemi hibir ey olmad gibi, akLm
man olan bir ey de klmamtr. Her ey kendisi ile akhn
mtr. Her ne sana gizli geliyorsc ya da gizli kalyorsa, onu
kendisi ile aklmmva gayrer edersen, o sana akLmm~ ol ur.
applicable copyright law.

Gizlenmi olan zaren ;kbnn olandr ve her ne sa; giz-


1e11ni ise 0 1 ay111 zan1cncla ay n1i1val zere sa11a akL 111~
n1tr. Srr l)zn1ek istiyor.sa, s~na gizle11n1i uLtn ilt.' sanc1

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
27 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

aklanm olan arasndaki iradi ba, sendeki irade ile bala.


Her ey birden sana ak grmneye balayacaktr.
Srlar var olutan beri ince bir perde ile rtlmtr. Per-
deyi aacak olan da, pe'deyi ama iradesi ve arzusu ile dolu -
olandr. Sr, bundadr. O perde, sadece kendisine uzanan iin
alacaktr. Sr ne perdede ne uzanandadr; sr perdeye uzan-
ma arzusundadr. Srr zecek olan bilgi .de o arzunun iine
hapsedilmitir.

Alemin en derin srlarndan biri de udur: "rten, kar-


laan, arpan, dokunan, bakan, baklan her iki eyden bi-
ri dierine doru akar ve ilerinden biri eksilirken dieri o-
alr." Nefretiniz, fkeniz, kininiz, endieleriniz her trl k-
t duygularnz sizin hazinenizdir. Birine fke ile baktnz
zaman hazinenizden bir para ona akar. Birinden nefret etti-
iniz zaman sizin olan onun olur. Birinden kin ve nefret ile
sz ettiinizde, kpnzden bir para su onun olur. Kt
duygular ve hisler ayaklanm servetlerdir, siz onlar kaybe-
derseniz ve her kimden nefret ediyor ve kin tutuyorsanz ha-
zineleriniz ona akyordur.
Akllbir adam bakalarna kt hisler beslemez, bu tuza-
a dmez ve kendine ait olan bakasna vermez. Bunun da
tek yolu, bunu tersine evirmektir. Siz nefret etmeyin, kin
tutmayn, korkmaym, tiksinmeyin, k.t hislerinizi derin bir
applicable copyright law.

kaytszlm altna saklaym, o zaman hazineleriniz sizde kalr


ve brakn bakalar sizden nefret etsin, kin duysun; onlar ik-
na etmeye almayn, brakn onlarn hazineleri size aksn .
. nsanm kolay fkelenmesi, abuk hiddetlenmesi, hemen kin

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
2 8 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

tutmas bati bir tuzakrnn baka bir ey deildir. nsann oa


lp azalabilmesi iin arklarn dzeni bu ekilde kurulmutur.
Mutlaka birinden birine bir ey akar. Nefretiniz sizin h:cie
lerinizdir unutmayn, onu kendinize saklayn.
Sr, kc'lc olmxh gizlenmitir, deersiz grnende ... Sr,
glgede kalanda, gze bmrnayanda gizlenmitir. O size ne b-
dar uzaksa o kadar da yakndr. Bycik bir kitab okuyup bi-
tire1 bir bilge o srr grn1cz de 1 kk bir ocuk <1nru1
zcri1c izdii bir arctte l)Jlll yrrkalc_r ana 011u1 bir sr ya cL-
bir s-rc vakf oldu anlamaz. Sr :ncy:n yal bir lilge
byk bir ktphm1enin iinde, binlerce kit:p :r:snda keli-
n1eler de1izi1de boul ur srr1 ya1111d<-1n 011u grneclen kc
1

rrr gider de, sevgilisi1i1 gzleri1e l1ayra1lk d(_)lu gzlerle ha-


ka bir ~ltk o srr sevgili11i gzleride yal(aLr.

Sr byle bir eydir ite; oa ulaa, onu ~rayan deil de


oa tutkuylc b8ka1 olur. Niceleri n1rleri1i srlar1 peindL'
kun1akla ti.iketn1itir de sevgi dolu gzlerle bakan1 gl)zleri-
ne bakmama gafleti iine clcinlitr. Sr buradadr i.rc, alu-
1111 srr da buracLclr 1 el1veti1 srr da ...
Atk, sevgilisine tutku ile balamrken sr ona ok y;kbr
ve tutk ile bir iradeye b:lanan ise altna ok y:kl:~r, elini
uzats: tut:cak kadm ... Tutku ile balandnda, ir:clc ile cli-
1i uzatrsa1 1 elii u::att111 yer cltr olac:Jktr. Se1 1t:rcyc eli-
ni uzms:n, :rk unya dnecektir. cink irade ile rurk hir-
applicable copyright law.

lerii1de ark o gilcn iradesi altnc1 girer de her 11erey~ u::;1-


11rsa o d(l or0y::1 yt:'nelir. Kadcri11 srr da bur<l.dadr, ka,Jcri1c
hkmetmek isteyenin srr d, ... Perde o zaman alr. K:lbin
de :ltn olan, elini uzatt,md: cltna uh.; kalbinde ,;:nu

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
29 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

olan ise elini uzattnda amura ular. Bir bilge ile bir ocuk
arasnda hibir fark yoktur, bilgenin arad zaten ocuun
saflnda gizlenmi olandr. ocuk ise, bir bilge olduunun
farknda olmayan bir eydir. ocuk bilgeliini gn getike
yitirirken, bilge ocuun kaybettiinin peine der de bir
para o bilgelikten nasiplenmek ister. ylesine hzla uar gi-
der ki ocuun bilgelii, beyazn kirlenmesi gibi, saflk da ay-
n hzla kaybedili: Elini uzattnda, elini uzattnn al tn ol-
masn istiyorsan eer, onu gnlden iste, mutlaka olacaktr.

Topraa izilen her satr bir anlam sahibidir, sadece izil-


m olmas bunun iin yeterlidir. Anlamsz olan hibir ey yo-
ktur. Ve her ey gerekte tek bir izgi zeri-de hareket eder.
Herkes bir yere dmtr yaratldnda, nasl yaratlm ol-
makla ilgilidir bu durum. Kimisi orak bir topraa .dm-
tr, hep bir para suyu hayal eder. Kimisi verimli bir topraa
dmtr, mutludur grnte; serpilir, gzelleir de bilmez
bir akaln kurban olacan. Dier taraftan le dm
olana talep yoktur, o yle kalr, kimseye yem olmadan yaar,
belki de lezzetsiz bir hayattr yaad ... Kimisi dikenli, da
lk, talk bir yere der de kaybolur gider karklklarda,.
ama nereye derse dsn bir insan, her yerde onun iin bir
are vardr.
Her kim ki cansl". gibi grnen bir ta parasndan su.
karmak ister, o tan zerine bir ate paras atmaldr. zeri-
applicable copyright law.

ne ate den ta paras ya bir anda altna dner ya da is-


tendii gibi suya dnr. Hibir bilge, hibir byc, hibir
tacir yoktur ki, bir by, bir bilgelik kelam ya da bir para
altn elde etmek iin cansz tan zerine ateten bir para

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
30 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

atmam olsun. Hem altnn hem bilgelik kelamnn hem de


byiinn tlsmnn yetmier adet aya, eli ve bnad vardr;
l1er nerede cansz bir tan zerine atlm bir ate varsa ona
doru yl'rc'r, trmanr ya da uarlar.

Ate atlmayan tan iinden su fkrmaz,


su dklmeyen
topran iinde tohum yeermez. Vermeden almak olmaz.
Dkmeden topbmak, atmadan geri almak olmaz. ()eriye
doru bir hareket ycplmadan ileriye doru gidilmez. Eer al-
tn istiyorsa tacir, tc.n zerine ate dkn1eli usulnce \'C

niktarncn, 011 altn alnal( istiyorsa bir alt1 \rerrneli. \.lern1e~


yen almamtr hibir zaman, bekleyene giden olmmrr.
Yryen bir koyunun tyleri allara taklr da, koyunun pc
inden gidenler allardan o tyleri toplmlar. Ne bir bilge kc-
lann cansz bir t<lta11 alc1biln1tir ateii \rcrrneden, 1e ele
t8 verebilmitir <Hei grmeden kendinde olan. Anlaym1<
bu hikmetli szlerde ok n<1sihm vardr. Banda bekleyen
atein, narndan da nurundan da nasiplenir. Ve grmeden ve
bakmadan, basp giden tan stne, onun da kendine gre
bir ca111 olduunu g()rn1ez.
Kaderin srr udur ki; geecek olnn geer, l olanlar di-
ri olanlarla birliktedir. Birbirlerine geerler mtemadiyen;
dahas, her biri birbirine geerken kendinden bir paray di-
erinde brakr. lrken diriliriz, dirilirken liirz her <111.
Her nefes aln sadece binde birinde bir doar, bir iilrz.
applicable copyright law.

Bir canl olan m, bir nefes alan m yledir sanki!


Tuhaf bir salnccktr kainatn ta kendisi, en k(inclen
en byne kadar btn btnler arasmh vardr b rr gel-
gitler. Kalp arpnts gibi bir ileri bir geri giderler. Giderken

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
. 31 Resimli Secret .
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

kendilerinden lmn bir parasn brakr da tekrar dirilirler


ve dnerken geriye, diriliin bir paras kalr geride. Ve byle-
ce, bir yerinde yakalanrsa can lmn tuzanal i~te o iki ne-
fes arasnda gelemezler lmn karanlk elinden diriliin l-
kesine. lm budur. Her an lmek ve dirilmek ... Bir ta par-
as da byle lr, byle dirilir. Dallarn yce semaya uzatm
olan koca nar aalarna, bin yllardr yerlerinde birer hayat
abidesi gibi dikilip duran asrlk aalara bak da ders. al ken-
dine. Onlar nasl ebediyete uzanyorsa, yle uzanmal insan
da iki nefes arasnda.
Cana can katan, lmden insan uzak tutan, onu lmn
tuzaklarndan kurtaran ve daha da uzun yaamasn salayan
iki nefes arasndaki mesafedir. Yaamn da lmn de srr bu
iki nefes arasnda kalan mesafede gizlidir. Uzun ve nadir ne-
fes alan ok yaar. Nefesinle birlikte iine ne ekiyorsan, o,
ne kadar yaayacana karar verir; sen deil. Senin kaderin
nefesinde gizlidir ey insan!
Yer ile gk arasnda insann
hizmetine adanm Tanr'nn
yaratklar vardr ey insanolu! Onlar belli bir zaman dahilin-
de sizin iin vazifelendirilmitir. Her biri azimle bekler insa-
nolundan birilerinin kendilerine ulamasn ve dileklerini
sunmas iin. Gnn dokuz an iin, her birinde uyank du-
ran bu yaratklar kendi grev zamannda dilekleri toplarlar.
Gn aarmaya balad;nda hazr olan BENCEN yaratkla
applicable copyright law.

rndan byk bir tabur asker, koruma dileklerini toplar gn


aarmas bitip de gne klar topran zerine dmeye
balayncaya kadar. O zaman BENCEN yaratklarndan
kendinizi, sevdiklerinizi, mallarnz korumas iin dileklerde

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
32 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

bulunun. Onlar toplayc ve iletici yaratklardr. Onlarn tc,p-


lanad hibir korurn dilei yerine ulamaz da hep koruma-
sz kalrsnz. Gmhl, gnahsz herkesin hakkdr onbrcLn
korunma dileinde bulunmak ve onlar insan semezler, hep-
sini kabul ederler. iinh onlar insan etten kemikten, srtla
rnda kambur gibi gnahlarn tayan aciz yaratklar gili
grmezler. Aksine, onlarn insanlarda giirchiklcri, k zerre-
cikleri ile ses ynnbrndan baka bir ey deildir. Ik zerre-
cikleri titremektedir onlar iin topran zerinde ve ses vm
rular ykselmektedir kendi katlarna doru. Onbrn vazife-
leri de budm tam olarak. Ik zerreciklerinden kopup gelen
ses yumrucuklar toplarlar ve gitmeleri gereken yere ula-
111alar1111 salarlar.

Gn toprac d mcye bcladmda, giiz cr tk giiz


rmeye baladnda v<:zifeleri biter. O andan itihcren hic;bir
yal\rarnay ve dilei duyn1azl<1r artk bir g1 cl1n1C1e ka-
dar. Onlar gitmekte olan karanlk izgisi hatt ile gelmekte
olan n arasnda kalan bir hattn zerine katmbr eklin
de yerlemi ve yubmdan aaya bakarbr. Her birinden bin-
lerce el ve kol vardr ve rzgar hz ile ses yumrucukLmn
toplarlar, geride bir tane bile brakmadan ... Onlardan koru-
ma yardm istediinizde onlara "Ey RAMALEF beni koru,
ailemi koru, sevdiklerimi koru, malm koru!" eklinde yal-
varnaldrbr. Bu kadar yeterdir. areti de budur onlarn:
"RAMALEF"
applicable copyright law.

Gn nn toprn<: dmesi ile gnein be adn yk-


selmesi arasnda kalan zaman iinde zerine yk bindirilni
olanlar af dilesinler byk yaratcdan. Geim kaplarnn
bir kez d<:ha yeni gne alabilmesi iin vazifeleri 11'ncb

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
33 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

bulunan her k demetinin zerine binerek topraa den


BENAFER yaratklar vardr. Onlarn yz binlercesi ayn an-
da her yana yaylrlar ve kallar ............ srer. BENAFER'in
kilidini aan anahtarn tlsm .SAMALEF kelimesidir. Onlar
bu tlsml kelimeyi duyduundan, o kelimeyi zikredene yne-
lirler ve onlarn ileri rast gider. Bir buday tanesi byukl-
nde, kendinden byk kanatlar olan yar Ik yar zerreden
yaplm kla donanm toz zerreciklerinden yaplm gibi-
dirler. Semaya ktklarnda cinsiyetleri yoktur onlarn ama
dnyaya dtklerinde insana bakire kz gzelliinde ve saf-
lnda grnrler. Onlardan geim kaplarnn almas ve
ans iin dilekte bulunabilir ve onlara ulamak iin aalarn
dallarna krmz renkte aputlar balayabilirsiniz.

ki tr insan vard; sadece ikisi yaratlm olandr. Biri di-


erini seer; biri seen iin, dieri de seilen ... Kainatn tek
saylarnda biri dierine, ift saylarnda br dierine stn
gelir. Dikkatle bakldnda hepsinin de zerinde olan iaret
ler grnr. Onlar ipretlerinden tanrsnz. Dierine stn
gelmek isteyen kendi iaretini arasn. Bir de iareti olmayan-
lar vardr ki, onlar hibir ekilde yaratlmamtr. Onlar hay-
vanlardan tremi olandr. Dorudan iaretli yaratlm olan-
lara byk haset duyarlar. Btn talar, kayalar, cansz gibi
duran her ey ite bu iaretli olanlara hizmette kusur etmez
eer onlarn dilinden anlarlarsa seilenler. te bu seilmi
applicable copyright law.

olanlar iin, gerekte yaratldklar yerde be tane byk ka-


ra kaya titrer de onlar Tanr'nn her mevsiminde koruma al-
tnda olur. te onlar bilenler ve onlar fark edenler son ne-
fesini vermeyecek olanlardr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
34 John Dovid Po\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Size ac verenden armmaym, aclar bouna verilmemitir.


O, bir malzemedir; ilenmek zere size verilmitir. Eer o ac
nn girdaplarnda savrulup da ondan bir anlam, bir i, ie ya-
rar bir eyler elde edemezseniz o zaman size hkmeden acnn
ta kendisi olacaktr. Ac, kymetli bir hazinedir iindek an-
lam bulup da onu ileyebilene.

Hi gitmeyecekmi gibi duran sevdiklerimiz bir gn l-


mn kanatlarna binip de kendileri iin ayrlm olan yerlere
gittiklerinde derin bir acya deriz hepimiz. Onlara ykledi-
imiz anlamlar, onlarla birlikte yaadmz anlar ac bir di-
ken gibi kemirir iimizi. lm dnn ve de yaam. ..
Hangisi lmek acaba? lmek iin yeni bir doum der bilge-
ler. Yaananlar bir hayalden baka nedir ki? nsann ald
son nefestir yaamak, o yeter sahibine, birka lm denilen
yaamn ta kendisine de. Unuttuklarmz lmdr, ntma
clklarmz ise yaamn ta kendisi. .. Hatrladmz ise sadece
bir andr, yaanacak ann hemen arkasnda kalan hatrlarz
sadece. lm ve yaam bir dngdr; gerekte ne bir len
vardr ne de bir doan ...

Bir emberin zerinde gideriz hep ileriye doru. embe-


rin bir yerinde lr, hemen ardnda yeniden doarz. Sevgili-
nin gznde ak bldumuzda lm ve yaam ard ardna
gelir de akn kollarnda titrerken lr lr diriliriz. Bir anl
na durduunda ember, her neredeysek orada kalrz. Ya
applicable copyright law.

lmde ya da yaamda ...


Her ey gerekte tek bir noktadr. Ac da sevin de gerek
de ayn eydir. Biri dierine akar durmakszn. Sevdiinin
kollarnda derin bir ak ile mutluluk emberine dm bir

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
35 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

ak ne kadar mutluysa ve ne kadar kazanlysa, byk bir


acnn, bir terk edilmiliin hatta daha kts arzulanlma"
mln emberine hapis olmu bir zavallmn ektii ac.lar da
ona baka kaplar aar. Alan kaplar ac ekenlere alandr
sadece; ilerinden bir kapdr o, mutlu olana, istenene, bee
nilene, arzulanana almaz o kaplar. Onlar bilgelik kaplar
dr. Bilgelik kaplar alanlar, aclarla beslenip de onlar ken-
dilerinde oaltanlar yle byk aklara derler ki, inanl
maz oalmlardr onlar gzel olanda ve eksilirler aclardan
yava yava.

Hangisi daha byk bir hazinedir? Ak bilmeden, onun


derirliini anlamadan, onda ykl olan anlam grmeden ar-
zulanmak ve sevilmek mi, yoksa dieri mi? Byk bir hazine
bulmu, bulduu iin sevinen ve mutlu olan, onun deerli ve
nemli bir ey olduunu bilen ama nasl kullanacan bilme-
yen bir insan m, yoksa o hazineyi nasl kullanacan bilen
bir insan iin mi hazine daha kymetlidir? Aclar, terk edil-
milikler, ihanete uramalar ve daha niceleri bile hazinelerin
kymetini retir bize, onu bulduumuzda da hazineye hak
ettii deeri veririz.

Altn, bir sandk


iinde durmakla sahibine bir ey getir-
mez, altn kullanmasn bilene byk mutluluk kaplar a
lr. Aclardan sonra gelen hazineler, sahipleri tarafndan daha
iyi deerlendirilir. Aclara dmek zorunda kaldnzda zl-
applicable copyright law.

meyin ve umutsuzlua dmeyin, onlar sizi byk kaplara


gtrecektir.
Dnceler kabuslarmzdr, eya hakkndaki zanlarmz
bizi bolua iterler. Yoksa acnn ac olduunu bilmesek,

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
36 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

acda ekmezdik. Bize sknt ve mutsuzluk vereceini dii


ndmz olaylar bize ;c verirler. Srtmza vuruL bir
krbacn ac vereceini bildiimiz, yle bir beklentiye girdii
miz iin srta vurLn krba ac verir. Altn iin de dostlar
iin de aklar iin de bu krtnun byle iler. Terk edildiinde
ac eknesi gerektii1i dnr insa, yle d1d iin
de ac duymaya balar. Ac duymak istemeseydik \T krbc~
vurulduu11dc1 s1rtn1za yc ela hazinelerin1iz hrszLr t<r;tin -
da1 yan1ala1dncla, sevdiiniz tctafdcn seviln1edi,~ini:::
de, en ok sevdiiniz \'e c11 ok giive1diiniz r<1rcfnd:1n hic,:
beklenmedik bi cnda ihanete yc da terk edilmeye .r<1d.~1-
n11zda ac ekilne~i gerektii1i c-liiiinlyor ol~cydk c.Qcr,
ac ekmezdik elbette. Yklnazdk. Dii~n;nlar: en hii
yiik gciinii de buradadr. Onlar altnlmnza s<hip lnak
iin alt111lar1nz istene:ler, onlar clr1larnz gittiicle ac!
elzecei11izi bildikleri1dcn, ac ekneni:: iin :c:tltnLrnz
almlar. Bizi terk eden kt hir ak, dc<nG bir lurd<cr
yapnak iin bize ;:c vereceini diindiirden hi:::i t,~rk
eder. Eer ac verneyeccii bilseydi terk etc:di hi:i, hdki
de y<:11n11zcla kal11c1kla d:::l1a byilk ac \'ereceine in_~1s~-ycl
intikam bu ynde olrdu ela susz; kadar y;1nzcL1 blr
d sevdiklerimiz.
Her ey dii1celerinizde gizlidir; bir cL Clll1<:yt di".~nct..'~
!erinde gereklqlireyen ilk adm aram bile. zerinde bir
applicable copyright law.

arlk lisseden, kedere den, yorgu1luu11 penesinde kY


rara1 1 kaatLrp u:nava) kar l(uyaaya, ycdiil1en i~
ti:i11de11 tat alan1;v;-n
~ . in.:-;~!1L-1r, d.lisncelerini::i scvredi11.
~ . (}r;r

da bir hata vmdr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

37 Resimli Secret

Dncelerine inanmayan, gznn nndeki 'Splak ger-


ekleri gremez. Dnceler korkutucu ve aldatcdr. phe
ler tohumlarn oraya ekerler. Dncelerini kontrol edeme-
yenler, onlara mahkum olurlar.
Bir zayflnz, yetersizliiniz, kederiniz, yoksulluluunuz
ve yoksunluunuz varsa, insanlar sizi sevmiyor, sizden ka
yorsa, elinizi nereye atsanz oras ta kesiliyorsa anlayn ki d-
nceleriniz kirlenmitir. Gidin, temizletin onlar, saaltsn
bir bilge dnceleriniz. Aklann, paklann arnn, iblisin pis-
liklerinden.
Dnceleriniz temizlendiinde gveniniz geri gelecektir.
Yznz aydnlanacaktr. Dnceler nce gz, sonra da y-
z kirletir. Kararr her ikisi de, bakanlar korkuya der de ka-
ar sizden. Eer kayorlarsa sizden birileri, zaman gelmitir
dncelerin temizlenmesinin.

Kurtulmak, arnmak, temizlenmek ... Her gn uyannca,


herkes hayata "ben" diye balar ve hep kendisi vardr her
adm attnda. Baaran o "ben"dir, ac eken de den de
odur, hepsi de ... Sonra yaanmlklarn bt.n pislikleri ve
arlklar birikir o kiinin zerine. O "ben" yorulur, o "ben"
kendinden tiksinir, o "ben" ypranmtr, o "ben" kendini de-
ersiz hisseder ve artk kendini tutamaz olur. Bir srngen-
den fark yoktur. Dengesini yitirmitir, su sesinden rker, bi-
rinin glmesi ona ikence gibi gelir. Kendini yerlere vurur.
applicable copyright law.

Anlamszlk balamtr onun iin, kurtulmaz o "ben"den,


nk o "ben" kendisidir. Tamak zorundadr btn bildikle-
ri ve arlklar ile o kendi "ben"ini peinde. Hayatn yk de-
dikleri ite bu arlktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
38 John David Palrner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

.saa y1-i.kler1n1 olar bilgiler ..1 e dCl'ntceler ou zan1a11


insann ar ykdr.

Bir olay karsnda nasl davrannanuz gerektii bize re


tilmi olduu ve onun doru olduuna ikna oldumuz iin
yle davranrz. Birinden nefret etmemiz gerektiine inand
mz zaman ondan nedensiz yere, anlamsz bir ekilde nefret
ederiz. Bu kii bazen en yaknmzdaki kii olur. Onn kiik
eylerine taklr ve onlar neden gstererek ondm1 nefret
ederiz. te bu gerilimli gelgitler dCnce yapmz ykar. Do
ru olan ise, bu duyguyu iyice incelemek \'e aslnda neden
nefret ettiimizi bulmaktr. Bakalarnn hikayeleri nedeniy
le uzak dalar, derin maaralar bize korkutucu gelir. Biz om
lan bilmeden ve grmeden korkarz, o ekilde anlatld iin
ve korkmamz gerektii bize sylendii iin ... Bizi srkleyen
eyler, eyalara yklediimiz anlamlardr. Gzellik de budur,
altna verdiimiz deer de budur. Altn ile ilgili anlatlan
masallar ile gzellik hakknda sylenenlere inanmamzdan
kaynaklanr neye deer verip vermediimiz.
ou zaan. bakalar111da grn1ek istediiniz deerler,
kendimizde grmek istediklerimizden bakas deildir. Bir
savann kahramanca savamasn ve korkmadan mca
dele etmesini istiyorsak, istediimiz kendimizin yle olmas
dr. Bakalarna yklediimiz anlamlar, kendimize ykledik
applicable copyright law.

lerimizdir. Bahlarnda eletirdiklerimiz gerekte kendimiz


de eletirdiklerinizdir; ancak bun itiraf etmekte glk
ekeriz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
39 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Siz onlar hayal etmediiniz srece semalardan ktlkler


inmez. Siz korkmadnz srece korkutucu hibir ey olmaz.
Btn bir kavim btn bir yl boyunca ktlk korkusu ile ya-
arsa, o yl ktlk gelir. Kendisini gsz ve zayf grenlere
dmanlar daha ok saldrr; nk bir ekilde o zayfln
iareti yamaclara daha hzl ular.

Eerbir savunma kalen yoksa, onu kafanda yarat. Sanki


bir kalen varm gibi davran ya da byk bir ordunun sahibi-
ymi gibi ya da byk bir gce sahipmisin gibi davran. O za-
man dmanlarn _senden korkacaktr, gerekten de btn
bunlara sahip olduunu dneceklerdir. nsann zincirleri
dnceleridir, onlar insan ykselmekten alkoyar. Dnce
lerinden kurtularlar semalara ybelirler. Orlar iin artk
hibir ey zor deildir.
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
40 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

'1

AK
11
Evrenin '1ekin1 Yasas natriksinde e1 nenli ve karna~k
unsur AK'tr. nk bu ynde rnlepler her wmn chl< yo-
un ve chha fazladr. AK'; gerek ve hakikmli, seh,rbr ve
fedakar ak isteyen, aknn kalc ve srekli olmasn dileyen
ckin Ycscs1 nd;:1n fc1yd8.i::~n1n8.k istiyorsa, Hz. Slcyn1~-1n'n gi-
1
applicable copyright law.

zemli szlerinden de foydaLnmldr. erevenin birine kendi


resn1inizi, dierine ise vcrsa size ak oln1c1sn istedii1i: ki~i
nin resmini koyun. Evrenin gizem dolu sistemi size yardm ede-
cektir, Tutkuyla isteyen ona ular.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
41 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

c, .

PARA
Para konusu gerekten ok karmak ve ok farkl bir konu-
dur. Para yle bir eydir ki, siz artk ona ihtiya duymuyorsanz,
size doru gelmeye balar. Para yle bir eydir ki, gn geldiin
de ait olduu kiiye gider ve onu kimse durduramaz. Soru, s
rann size ne zaman geleceidir. Srann gelmesini kolaylatr
applicable copyright law.

mak istiyorsanz eer, hem evrensel ekim yasasndan hem de


bu yasaya hkmeden Hz. Sleyman'n srrndan yararlann. Bu
sayfadaki para resmine dzenli olarak bakn ve onun sizin ol-
masn arzulayn. Sizin olacaktr!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
42 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

ARABA
Bir tutkudur araba, bir stat sembol ve ayn zamanda bir
ubm aracdr. Gnmzde arnba, gerniteki bir valyenin
at gibidir ya da bir prensesi tayan tahtrevan eken atlar gi-
bi. .. O, sizin hakknzdr. Herkes bir prens ya da bir prenses ola-
rak doar ama evresi ve bulunduu ortam onu kaderinden
applicable copyright law.

uzaklatrr. Eer kendi kaderine hkmetmek ve bir prens ya


da bir prenses gibi sayg grmek istiyorsan, seni temsil eden bu
araba resmine dzenli olarak bak ve onun senin olmasn arzu-
la. Evren sana hizmet etmeye hazrdr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
43 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

__,-

EV
Cennetten karldklarnda ilk yaptklar i, kendilerine bir
ev kurmakt Adem ile Havva'nn. nk onlara byle retil
miti. Ev bir snaktr, yuvadr, insann kendini emniyette ve
huzur iinde hissettii tek yerdir. Bir ev sahibi olmak, yaratl
m olan herkesin en doal hakkdr. Eer bugn bir ev sahibi
applicable copyright law.

deilseniz, bu, sizin hakknzn bakalar tarafndan alndn


gsterir, bunda sizin bir eksiiniz yoktur. Sayfadaki bu ev resmi-
ni aklnza kazyn, hakknz olan Evrensel ekim Yasas ile si-
ze verilecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
44 John Dovid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

~~,~--~~--

~~;~!~~
! . , "-::_,,,_~L !
-.-~ :;~t;i,
! ;;;;; ' ~ ';;~: - ~1Jrr" f]illl !

~~1~f,!;c&;,A~~~ ~\~
~., -' -
.... -
; ....._}-'
L~--:~..._---~---

V1LLA
Gerekte sadece hir ev, yani bir apartmann iindeki hir dai-
re bazlar iin bir evdir an1c1 gerekte ir1sa11n c!o,asna hi uy-
gun deildir bu. nS>mn do<<na uygun oLn, byk bir ;ile ile
ya da sevdi,i ile byk bir villada sonsuz doann om snd
applicable copyright law.

u nimetlerden faycbLnmktr. Bakalarnn varsa senin de


olur. Sen, Evrensel e,:ekim Yasas iin bakalarndan ,Lh; <E
deerli deilsin. O kendisinden srnrla isteneni, mutlaka en
ok crzu cdc1c verir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
45 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

DNYA GEZS
nsan insan yapan elbette kefetme, yeni yerleri grme his-
sidir. O, bilinmeyeni merak eder. Gklerde ve yerde ne varsa
insan iin yaratlmtr. Bir baka lkenin insanlarn, gzellik-
lerini grmek sizin de hakknzdr. Eer onu ok isteseydiniz
mutlaka olurdu. imdi bu resme bakn ve onu ok isteyin. Ba
applicable copyright law.

kalarnn olanda sizin de hakknz vardr; bundan emin olun.


Evrensel ekim Yasas'nn grevi, kendisinden hak iddia eden-
lere karlk vermektir. Eer istemezseniz ve isteklerinizi grn-
t haline getirmezseniz ona ulaamazsnz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
46 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

SINAV
Bir insann doumundan lmne kadar geen sre iinde,
insan binlerce snav ile kar karya kalr. Bazlarn kazanr,
bazlarn kaybeder. Kayplar ve kazanlar bir btn olutu
rur ve o i1sa1111 nasl yaayaca11 gsterir. Bu drunda nut~
laka her s1av1 kazann1alsn1z. Dilei1izi son1uth1tr111. Ve s~
applicable copyright law.

nav kazandnzda elde edeceklerinizi kafanzda adeta resim-


lqtirin, o resimde kilere sahip olacanz dnn, gerek ola-
caktr. Hz. Sleyman'n ifreleri ile ekim Yasas artk hizme-
tinizdedir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
47 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

1 ;;:::

' . ,:-.
~

BAARI

te dnyann zerine oturduu kanlmaz gerek: "Baar


lolmak ya da olmamak, btn mesele bu" Baaramazsan yok-
sun, baarrsan ~ana "adam" derler. aresiz baaracaksnz. Ne-
yin peindeysen onu elde edeceksiniz. Her iin altndan alnnn
applicable copyright law.

akyla kalkacaksnz. O zaman sana sayg duyarlar. ifresi ise bu


sayfadaki resimdir. Her neyi baarmak istiyorsan onu bu resim-
deki gibi kafanda netletir ve tutkuyla onu gr. Bu resim iini
kolaylatrmak iin tasarlanmtr. Arkas mutlaka gelecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
48 John Dovid Polner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

BEBEK
n_san111 v~1rln tenel kr<-lL:rndan hiridlr ~oyun de.
van cttirne arzu:-;. Pelki de tek nedendir. BazLr ok -'<y_L
bebee schip olur da kymetini hilne:, onLr sobkhrn ;,Lu.
Bazlar i::;c onu ok isler de hir trl sc-hip ohtncz. Sen cJ1u hli~
applicable copyright law.

yi'k bir crzu i1c kalbinin dcrinliklcrinLlc hi."sct1 o nutlck< nL


ccktr. ~tc bu resim hmalini gcilcndirnck iin H:. Siilc' -
nc1n'1n ~ifrclcri11in destei ile y(pln~tr. Evrcrin ckin \'Cl';ct~
!arna koLycc- ulasabilncn iin ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
49
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli Secret

i
! '

10

HAYIRLI EVLAT
Her eyin hayrlsn istemeli her zaman; sadece hayrlsn
deil, afiyetlisini de istemeli. Tek bana hayr isterserl, hayr
belki baka biri iin olur, sana da cefas kalr. Afiyetlisni ister-
sen hayrl olan senin iin olur. in srr ve ifresi de buradadr.
applicable copyright law.

Hayrl ve afiyetli evlatlar iste. Mutlaka evrenin sr dolu sistemi


. sana destek verecektir. Sr, bu resimde gizlidir, bu resmi kafan-
da canlandrdka mutlaka evlatlarn hayrl olacaktr. Dzen
yle bir kurulacaktr ki, evladnn hayrn kendi zerlerine ek-
mek isteyenler aradan ekilecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
50 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

f.,.,,zJ.:V

L~ 11

EVLLK
Yuva kurma istei, insann ftratnn en nemli zelliklerin-
den biridir. Olm<zsa olmaz ama insan her zaman endielidir.
Kafas1da acabalar bitn1ez. '!Acaba doru zan1an 1 doru insan
m, acab< pim<m olacak mym, acaha mutlu olacak mym'"
diye kendini sorguhr. aresi evrensel ekim yasahrmLm ym-
applicable copyright law.

dm almaktr. Kendinizi bu gelinlik iinde hayal edin. Siz hayal


ettike Hz.Sleyman'n hkmettii sr dolu ifrelcr evrene ula-
acak ve size hayrl kaplar alacaktr. Alan kapdan girmek
de artk size kalm.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

51 Resimli Secret

"
'."

12

NAN
Bir sevdiiniz var, onunla artk ilikinizi ciddi bir hale getir-
mek istiyorsunuz ama sorunlar bitmek bilmiyor. Bir trl res-
miyete dnmyor ilikiniz, araya bir eyler giriyor srekli. Bu
da sizi mutsuz ediyor. aresi, bilenlerin bavurduu o verici b-
applicable copyright law.

yk g, evrenin ekim yasalar ve bu srrn duayeni olan Hz.


Sleyman'n ifreleridir. Ondan destek istemeniz iin bu resim
yapld. Bu resmi adeta elle tutulur hale getirin, ona dokuna-
cakm gibi. .. O zaman iler kolaylar, herkes size hizmet et-
meye balar.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
52 John David Palner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

~,_y=~-.:-:..:'.:~-
-,.... ~'""'' - ~-~-"

13

EGTM
nsan dierlerinden ayran en byk zelliklerden hiri ei
timdir. Hi bilenle bilmeyen bir olur mu? Elbette bu gerei si:
de biliyorwmz ama iler hi yolunda gitmiyor. Hep engeller
kyor, renn1ck istiyorsunuz an1a 111cddi sorunlar, zan1::r1 skn
applicable copyright law.

tsgibi eylerle brlavorsunu:; oysa bakalar b<1arycr.


Eer gerekten ok isterseniz siz ele baarrs11z; ok isteyin.:
olur. Bu resim bunu bamabilncniz iin yapld. Bu resimde
olanlar aklnzdan kmmyn, ileriniz kolayla<Kaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
53
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli Secrel

-~-

14

ANS

Bazlarnda "eytan ty" var derler. Gerekten de yledir.


Bazlarnn da tam tersi, ileri bir trl rast gitmez. nk di-
eri mutlaka bilerek ya da bilmeyerek evrenin o muhteem e-
kim yasasndan faydalanmaktadr. ans iyi gitmeyenler ise bu-
nu aklna bile getirmez. Oysa getirmelidirler. ans onu ok is-
applicable copyright law.

teyenlere, ona tutkuyla bal olanlara doru yamur gibi yaar,


rmaklar gibi akar. Size de akmas iin bu resim iinizi kolayla-
trmak amacyla yapld. inde Hz. Sleyman'n sr dolu ifre-
leri de var. Faydalanmaya bakn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
54 Joh Dovid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

r------::~-.

1 . '

l
!

1
1

15

YAT
nsann en eski dt1yguLrndan biridir denizleri fethetmek ..
Yzyllar boyunca tekneler b<b topraklar kqfctnek iin k
talar doLmItr. Yat sahibi olmk her ins.nm en clo.~al l:kk
dr. BabLrmfo olan sizin de hakknzdr. Siz ont1 kendi h:k
knz oLrnk grncdiiiiz iin y<t schibi oln<zsnz. l Lkknz
applicable copyright law.

olarak grn, o zanan evreni1 ~r ve gizen1 dolu sisten1lcri ha-


rekete geecek ve sizi bir yat sahibi yapn1ck iin ht:rckctc ge-
ecektir. Bu resimdeki y:t lwyal edin. tutkt1 ve bciylik bir istek
ile frcleri1 de clcstc,i1i ;:ln, o sizin olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
55 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

16

YAZLIK
O kadar alyor, o kadar yoruluyorsunuz. al al, nere-
ye kadar? Dinlenmek de lazm ama hayat kolay deil. Otel,
pansiyon odalarnda srnmek de var iin iinde. Ama bir yaz-
lk ne kadar gzel olurdu, deil mi? Da ta yazlk dolu ama
hibiri sizin deil. Sizin de olmal, hem daha hzl lem de daha
applicable copyright law.

kolay ... Hakknz olmal, evrenin ekim yasalarna balanarak


sizin de bir yazlnz olmal. te Hz. Sleyman'n ifreli kelime-
leri ile ifrelenmi bu resim size destek olacaktr. Bu resmi ak-
lnzdan karmayn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
56 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

,-

IRKET

Giriimciler olmsc dnyann hali ne olurdu accha' Yzler


cc hmika fikriniz va; bir yolunu bulsanz yaptkhrz hem in-
sanhm ok faydal olarnk hen de hir servet IGzamcaksnz
8.n1a ilcr bir trl yrolund8 gitn1iyor. Bir irkcti11i::: olsc, hir ~ir
ket kurabilseniz ne kmLr giizel olacak! srelik, evreniz, kcn
applicable copyright law.

dinizi ispat edebileceksiniz. O zaman evrenin ekim yasaLr


11111 size l1izn1et etn1esine izin vcri11. Bu rcsin irket sahibi ol-
mak isteyenler iin srlarla ifrelendi. Bu resmi cklnz< hzym,
aklnzdan kmnayn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
57 Resimli Secre!
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

- - -''

1 ,_

18

Y ARKADALAR
Ad zerinde, arkada, yani srtnz dndnde lmne
gvenebileceiniz biri. Sizi asla arkadan hanerlemeyecek, dar
gnnzde yardmc olacak ... Ne olursa olsun size destek ve-
recek bir arkada ... Nerede o eski arkadalar? Artk herkes
kendi karlarnn peinde. Herkes herkesi iki dakikada ku-
applicable copyright law.

rua satyor. Oysa siz, iyi ve gerek arkadalar istiyorsunuz. te


bu resim iyi arkadalar edinmeniz iin ifrelenmitir. Onu kal-
binizde hissedin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
58 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

19

MOTOSIKLET
I~Ier ge11 11sann ryasdr gzel, haval bir n1otosiklet.
()enkcn lazm inscna, heyecann dorukLrndaykcn gerekir.
Ama kolay m yle l:val hir rnnesie sahip olrrnk! Herke.'
zengin ocuu deil kL gen acLdc. para ne gezer! Ana isrcr~
sen olur. Bu rotusiklcti sizin iin sr dolu ~ifrcli i~arerlerle ia
applicable copyright law.

retledik. Siz ona sahip olasz diye ... Bu resme haklzcL


evrenin ekim yasalar sizin iin harekete geecek ve ok k."1
srede <1rtLr yle hir uygun hale gelecek ki sizin ele hir oo
sildetiniz olacak.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
59 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

20

FTLK
iftlik, bir ka arzusunun resmidir adeta. Kentlerin kala-
balndan ve pisliinden bkanlar uzaklamak, bir iftlikte ya-
anak isterler ama bu arzuyu gerekletirmek hi de kolay de-
ildir. Bazen ok paras olanlar bile bu hayallerini gerekleti
remezler. Bir trl denk gelmez. Bu resim bir iftlik sahibi ol-
applicable copyright law.

mak isteyenler iin zel olarak ifrelendi ve iaretlendL Ona


baktka hayalinizin bir paras hemen gerekleecek ve evre-
nin btn gleri size hizmet etmek iin adeta yaracak. Bu
iftlik sizin olmal.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:00 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
60 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

21

YARI ATI
Bir stat senbo!C ... Hayatta ka kiginin bir yar m v<r,
ka ki~i at ycrt iin hcyccn duymakta: Pek n<dir. .. Ra
zen pcra sahibi oln1ak da yctn1cz. Evren isten1ezse eer1 oln1dz.
Oysa siz bir yar at sahibi olrnay istiyorsunuz. Onc b;:1kck,
applicable copyright law.

'ycrlan: hazrh-nak ve kc:z<.1n1ck istiyorsunuz. })u rcsirn bu-


nun_ ii11 var. Bu resni diiiiniin, ona uzun uzu1 bakn. Bir gn,
hem ele ok uzun olmyan bir zaman sonra, her eyin bu dile
.~inizin gerek olnas iin hcrckctc getiini greceksiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
61 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-'"'

22

ALTIN
Her eyin deeri yok olur ama altnn asla! Bazlar iin b-
yk bir tutkudur altn. Altn dlemek servete ulamay kolay-
latrr. Altn tutkusu hibir tutkuya benzemez. Oysa ona ula-
mak o kadar da kolay deildir. Trkiye'nin topraklarnn alt al-
tn kaynyor ama bulmak kolay deil. Bulmak isteyenler iin bir
applicable copyright law.

kolaylk olsun diye bu resmi ifreledik. Altn tutkusunu gerek-


letirnek iin bu resme bakn. Bakn ve hep hayal edin. Bir
gn bir yerde bir kp altna denk gelmeniz iin evrensel ekim
yasas size hizmet edecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
62 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

23

UAK
Umak, kular gibi umak ... Neden sizin bir uanz yok ela
onun var? Siz uak sahibi olanlmdan daha m az deerlisiniz'
Neden evrensel ekim yasas ona destek veriyor ela size deil.
Siz d<ha m az hak ediyorsunuz bir u<k S<hibi olm<y? Bence
deil. O halde siz de bu resimdeki u<< S<hip olmay mzu
applicable copyright law.

edin. Arzu ettike evrenin egitli katlarnda yer alan o gizemli


kuvvet harekete geecek ve belki de bakas iin hazrl811111
obn ua on< deil de size getirecek. artlar sizin lehinize e-
virecek ve bir anda ona sal1ip olacaksnz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
63
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli secret

24

KAVUMA

Hasret en ac veren duygulardan biridir. Uzaklarda bir yer-


lerde, kardelerimiz, elerimiz, ocuklarmz, akrabalarmz, ar-
kadalarmz vardr. Onlarn hasreti ile yanarz ve onlarn sa
lklar iin dua ederiz. imizde hep bir endie vardr ya kavu-
applicable copyright law.

amazsak diye ... te bu resim yle bir ifrelendi ki siz ona ka-
vuun diye. erevenin birine kendi resminizi, dierine onun-
kini koyun. Hz.Sleyman'n ifreleri ile evrensel ~ekim yasas
harekete geecek ve size yardmc olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
64 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

25

TEK TA

Akn ve sadabtin sembol ... Artk o olmadan kimse kim


scyc evlilik bile teklif edemiyor. Ya da sevdiiniz size bir tek t<
prlanta sat111 aln11y:orsa, 011u1 sizi sevcliine ina1111)-'OLsu11u::.
Yeni trend bu. Gznz lcp bakaLrnn parm<kLrmLki tek
ta prla1talarda. Sizin de oln1c_l n1utlakc. O z;:nc111 i~leri si::in
applicable copyright law.

lehinize evirelim ... tC sr dolu ;ifrele:le ifrelenmi b re.sm


size destek olacak. Siz bu resmi dndke, bu resme baktk
a her rn bir para daha evrende lrnrekete geecek ve sizi ar
zLn1uz:: kavu~Uracak.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
65
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli Secret

';..-

26

ZYNET
Bazlarkendi satn alr ziynet eyalarn, bazlarna da adeta
akar bakalarndan. Ona kimse ucuz hediyeler getirmeye cesa-
ret edemez. Onun sevgisini kaybetmek istemez ve hep pahal
ziynet eyalar getirir hediye olarak. O insanlar evrenin ekim
applicable copyright law.

yasalarndan faydalanrlar. Siz de onlardan biri gibi olmak ve o


muhteem kuvvetten faydalanmak istiyorsanz bu resmi dikka-
te aln. Bu resim sadece bu i iin ifrelendi. Onu dndke
o muhteem g sizin yannzda olacaktr. steyen kavuur.
Kuvvetle iste!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
66 John Dovid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

27

BSKLET
Her ocuun ryasdr bir bisiklet sahibi olmak. Ka paradr
ki bir bisiklet? Her anne-baba ocuuna bir bisikleti mutlaka
alr. Ama kimi zaman ela alnmaz, ihmal edilir. ocukluk dne-
mi bir bisiklet sahibi olmadan geer gider. Sonrnsnda ise mtk
ok getir. nsanlar iten gten zaman bulup bisiklete binmez-
applicable copyright law.

ler. Her CY zamannda deerlidir. Sen de eer bir bisiklete sa-


hip olmak istiyorsan, bu resim bu iindir. Arzularna destek
olmak, hayal gcn zenginletirmek ve glendirmek iin bu
resim ifrelenmitir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
67 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-' ~:

28

BLGSAYAR
Herkes bir gn bir bilgisayar sahibi olacak ama size hemen
lazm. Artk bktnz nternet kafelerden ve arkadalarn bil-
gisayarlarn kullanmaktan. Size hemen, imdi bir tane lazm;
hem de en iyisinden, btn aparatlar ile birlikte ... O zaman
hayal etmeye balayn. stekleriniz bu resimde ekillensin.
applicable copyright law.

ifreler size kapanm kaplar asn. Belki bir yerden hi bek-


lenmedik bir para gelecektir bu i iin ya da bilgisayarn ta
kendisi bir armaan olarak sunulacaktr sizin hi beklemedi-
iniz bir anda.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
68 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

29

CP
Bazen gerekten de ok gereklidir cip. Zaman zaman stat
semboldr, bazen de bciyk bir gereksinim ... Baz modelleri
ise insan gerekten kskandrr. Neden olmasn' Sizin de ol-
mal. Olmal nk siz onu istiyorsunuz, ona tutku ile bals
nz, belki de kendinizi onunla ifade ediyorsunuz. O zaman ar-
applicable copyright law.

tk bu dnz gerekletirme zaman geldi. Btrakn evrenin


o muhteem kuvveti sizi1 iin alsn. Yapmanz gereken tek
ey, bu resmi koparp duv<rnzda bir yere asmak ve hep om
bakmaktr. Siz baktka gerekleecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
69 Resimli Secrel
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

'/

i. - '

30

KARIYER
Zannetmeyin ki, her oturan oturduu o koltuu hak ediyor.
Ne sizden fazla alt ne de sizden daha akll. Belki de tek far-
k, o yeri sizden daha fazla istemi olmas. ok istedii iin ol-
du. Sizin arzunuz ise belirsizdi. O zaman arzularnz netletir
applicable copyright law.

mek iin size yardmc olalm. te o kariyer koltuu ... Bu res-


me bakn ve gelecekte kendinizi nerede grmek istediinizi ha-
yal edin. Siz onu istedike o size yaklaacaktr. ok isterseniz
hemen karlk alacaksnz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
70 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

1i'

\
..

31

DOKTOR
Dnyann en zor mesleklerinden biridir doktorluk. O ma-
kama ulamak da ok zor, meslei icra etmek de. Ama birileri
bu ii yapyorsa bu demektir ki siz de yapabilirsiniz. Onlar ya-
pyor nk onlar ocukluklarndan beri doktor olmak istedi-
ler. Ge kalm deilsiniz. te size hareketi hzlandracak ifre
applicable copyright law.

lerle glendirilmi bu resim. Hep bu resme bakn ve dnn.


Siz dndke o gerekleecektir. Zor olan kolaylaacak, ken-
dinizi bir anda doktor olma yolunda eitim almaya balmn
olarak greceksiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
71 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

--..,-..

32

MMAR
Dnyann en saygn mesleklerinden biridir mimarlk. Evler,
kprler, ehirler kuran bu insanlarn en nemlilerinden biri de
Mimar Sinan'dr. Mimarlk zel yetenek ve arzu ister. Tutku ol-
madan mimarlk olmaz. Mimar olmak isteyenler yle bir tutku
applicable copyright law.

atei ile yanmaldr ki, evrenin ekim kuvvetleri ona ynelsin


de zihnini ve akln parlatsn, ansn asn. Ve bu resim bu ar-
zunuz iim ifrelenmitir. O kaplar aan iaretler ile ona bak-
tka hedefinize daha ok yaklaacaksnz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
72 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

33

AKADEMISYEN
Onlar bilim yaparlar. Bilim yapmak da en kutsal ilerden
biridir ana ou i1sa1 o 1ukt~1ya gelirken ansn da kullanr.
yle denk gelir ve baarrlar. Zannetmeyin ki lnlm sadece
kendi abalar ile baarrl<r. Evrensel kuvvetler bir ckilclc on
lara yardn1c olur. leri rast gider. ok arzulan1~lardr, u ar:::
applicable copyright law.

lar karlk bulmutur. Siz yeterince arzu edemiyorsanz bu


duygunuzu glendirmek iin bu resimden destek aln, s<de
ce bu resme sk sk bakaru.k bile o kuvvetleri hmekete geire
bilirsiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
73 Resimli Secref
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

. ,,.-

34

MHENDS
Hi dndnz m, neden bazlar baz mesleklere yete-
neklidir de dierleri deildir. ok istemelerine ramen o yete-
nee bir trl ulaamazlar. Oysa hi kimsenim zel bir durumu
yoktur. Sadece evrendeki kuvvetler o ekilde hareket etmi ve
applicable copyright law.

yetenekler o ekilde pay edilmitir birilerine. Bazen arzular ile


sonular rtmez. Ama mhendis olmay ok istiyorsanz
eer, size ifresi ile birlikte destek olacak o resim Hz. Sley-
man'n kutsal iaretleri ile sslenmi ... Ondan destek isteyin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
74 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

:,\\\\\

35

MUDUR
Bir ite alyorsunuz, siz de herkes gibi terfi etmek istiyor-
sunuz ama olmuyor bir trl. Bir yerde bir mdrlk koltuu
boaldnda heyecanla beklemeye balyorsunuz ama birileri
sizden nce tercih ediliyor. Ynz da geiyor, daha genleri ar-
applicable copyright law.

kadan geliyor ve sizi1 hak ettiiniz o mdrlk koltuuna otu-


nyor. te size ifresi, ite size are! Bu resim size hak ettiiniz
o koltuu getirecek. Bu resim ve iindeki sr dolu ifreler ev-
rensel ekim kvvctlcrini sizin iin harekete geirecek.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
75 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-'-

36

YAZAR
Kim yazar olmak istemez ki, hem de ok sevilen ve ok
okunan bir yazar... Yazar olmak iin ok yetenekli olmak gere-
kir diye dnr insanlar. Oysa yle deil! O kelimeler ou
zaman evrensel kuvvetler tarafndan verilir yazarlara ve adna
da "ilham" denir. Siz de her yazar gibi "ilham" sahibi olabilirsi-
applicable copyright law.

niz, duvarnza bu ifreli resmi asp ona uzun uzun baktktan


ve o resmi kalbinizin derinliklerinde hissettikten sonra. Dene-
yin greceksiniz, birok metafizik g sizin iin harekete ge-
mi olacak.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
76 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

_________/' K
)
-
'------------
~

i --

37

OYUNCU
Robert de Niro, Al Pacino ve dierleri ... Nasl oluyor da on-
lm baaryorJ BaaryurLr nk onlar her zm:m evrensel
kuvvetlerin desteklerini t:lep ediyorLr. stedikleri i~in i\ylc
oluyor. YounLgyorbr ve hcrelerinin her bir zerresinde ene-
applicable copyright law.

nin kuvvetlerini yakalyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Bu residc


gizlenn1itir o kuvvetlere sizi uhtracak o ifreler. Bu resn1i du-
var1za as11 ve her a11 gz11zn nnde tutun. Geceleri yat-
n1aclan nce rcsn1c odakLnn, yolunuz ksalacc.k.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
77 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

38

MANKEN
Tamam, manken olmak iin fiziksel baz zellikler gerekiyor
ama ya sizde bu zellikler olmasna ramen hala manken ola-
myorsanz ne olacak? Demek ki ansnz yaver gitmiyor. Sizden
daha az gzeller, daha ksa boylular bile manken olup para ka-
applicable copyright law.

zanrken, size hi talip yok. Neden acaba? Belki de siz evrensel


kuvvetlerden hi yardm istemediniz ya da nasl isteyeceinizi
bilmiyorsunuz. O halde biz size yardm edelim. Bu resim iinizi
grecektir. Sizin arzularnz gereklesin diye izildi. Onu ne
yapacanz biliyorsunuz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
78 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

39

PILOT
Siz pilot deilsiniz nk hibir zaman pilot olmak aklnza
gelmedi. Oyda daha ocukluklarndan itibmen pilot olmay
uaklar kullanmay ve gklerde scizlmeyi ve rnuhteem bir
hayat yaamay isteyenler olnu ve onlarn bir ou bunu ha-
applicable copyright law.

armtr. Siz de olabilirsiniz. Bu resim bu i iindir. Pilot olmak


isteyenlerin arzularn kuvvetlendirmek iin zel ifrelerle ta-
sarlanmtr. Siz de yanz ka olursa olsun bu sistemi deneyin,
gkler sizi bekliyor. Resmi ne yapacanz biliyorsunuz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
79 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

. __ .--

40

KAPTAN
nsan her yata kaptan olabilir. Birileri kendi teknesinde, ya
da profesyonel olarak kaptan olurken acaba siz neden kendini-
zi bu konuda yetersiz gryorsunuz? Neden bir kaptan olarak
bir tekneye hkmetmek ve onunla engin sularda dalgalar ya-
rarak ilerlemek istemiyorsunuz? nk bunun imkansz oldu-
applicable copyright law.

unu dnyorsunuz. Gerekte ise bu mmkn. Eer evren-.


sel kuvvetlerden yardm isterseniz onlar sizin iin her eyi ye-
niden dzenleyecek ve iinizde kuvvetli bir zgven duygusu
hissedeceksiniz. Bu resim bu i iindir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
80 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

41

SUNUCU
Bu i gerekten de tam bir kader ksmet ii. Siz yapsanz bir
oklarndan daha iyi yapmsnz bu ii. Btna emin olun. Ekran
!ardan her gn ya da her hafta bir program sunabilir, haberle
ri okuyabilirsiniz ama siz deil de sizden daha az yetenekli biri-
applicable copyright law.

lerinin bu ii yaptn grdke kahroluyorsunuz. yleyse, he


men harekete gein ve zaten size ait olan kuvvetle isteyin. Bu
ifreli resim de size yardm etsin o evrensen ekim kuvvetlerine
ulaabilmeniz iin. Resmi ne yapacanz biliyorsunuz ank.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
81 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

42

GRETMEN
Daha ocukken, birok kii kendi retmenlerinden zenir
de retmen olmak ister. Gzel bir meslektir, stelik aa az
olsa da salamdr, akmasa da damlar ... Salamclar iin birebir
bir meslektir. Bu yzden de taliplisi oktur. Siz de onlardan bi-
applicable copyright law.

risiniz ama bir trl ansmz dnmyor, kuralarda sizin adnz


hi okunmuyor. Belki de yardm almay dnmelisiniz. Kade-
rinizi byle balamak istiyorsanz, evrenin ekim kuvvetleri si-
ze destek verecektir. te ifreli, tlsml resim ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
82 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

43

GAZETE SAHIBI OLMAK


Belki. de mesleiniz gazetecilik ve iinizi hakkaniyetli yapa
myors nz. stediklerinizi zgrce kendi gazetenizde yazmk
istiyorsunuz. Belki de dileiniz medyatik g kazanmak. Ne-
den olmasn? yle olanlar kutsal aylarda m dodu sanki ya da
applicable copyright law.

sizden daha m zekiler? Kesinlikle deil. O halde siz de gazete


sahihi olabilirsiniz. Bu resimde gizlenen Hz. Sleyman tlsmla
r evrendeki gizli kuvvetlere ulamanz salayacak. Resmi du-
vara asn ve kendinizi gazete sahibi olarak hayal edin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
83 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-, __ _

44

TELEVZYON SAHB OLMAK


Bir televizyon sahibi olmak iin milyonlarca dolar gerekli
sanyorsunuz. Kim bilir, belki de gerekli deil. Evrenin arkla-
r yle bir dner ki, kucanzda bir televizyon kanal bulabilir-
siniz bir anda. rnekleri var elbette. Kk byk fark etmez.
Belki de televizvonundan kurtulmak isteyen biri karnza
applicable copyright law.

kar da bir anda size brakr kanal. O halde ite size tlsmlarla
ifrelenmi bir resim. Ona sahip kn, gzleriniz tlsmlardan
bir an bile ayrlmasn. .

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
B4 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

45

F-1 YARIISI

Dnyada sadece birka yz kii F-1 pilotu. Onlar o arnlxL


nn iinde yarrken, milyarlarca insan onlm byk bir h<y
ranlkla izliyor. Oysa belki de onlar hibir zaman bir F-1 pilotu
olmay dnmemilerdi. yle zamanda, yle yerde bulundu-
lar ki, kader alarn kanlmaz olarak yle rd. Zor.oL ol-
applicable copyright law.

mak deil, zor olan olmay dlemektir. Orrada hibir ey yok-


ken imkansz olan dleyen, bir ekilde evrenin kuvvetlerin-
den yardm alr. te o resim! Tlsmlar ve gizemi ile belki de
size o kapy aacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
85 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

46

MLLETVEKL OLMAK
Kim demi olamazsnz diye? Olursunuz, hem de ok y
olursunuz. Sizden de gerekten ok iyi milletvekili olur. Yak
rsnz da meclise. ou zaman grntlere bakp da benim
neyim eksik. bunlardan diyebilirsiniz. stelik maa da iyi,
applicable copyright law.

emeklilik ve dier yan gelirleri de var. Gzel i. Olmak ise ok


zor deiL Evrenin kutsal ve muhteem ekim gcn yardma
arn ve aradaki fark kapatn. Paranz ve evreniz olmayabi-
lir. Bir airetiniz de yoktur belki ama bu resim size bu ans ta-
nyacaktr. Kolay gelsin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
86 John Dovid Pa\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

47

BAKAN OLMAK
Olunur, gerekten de olunur. zellikle bu siyaset ileri ta
manen tesadf zincirlerinin oyunlarna bal. Kader bir ekil
de byle oluuyor. Nereden nereye geliyor insan. rnekleri o
ktur tarihte. Ne ilgin insanlar bakanlk yapmtr. Sizin de ka
deriniz evrensel ekim yasalarnn tlsml kuvvetinden yaam
applicable copyright law.

sal destek alabilir ve eer bir bakan olmak istiyorsanz, belki de


siyasete bile bulamadan bu hayalinizi gerekletirebilirsiniz.
te size bir bakan koltuu ... Hz. Sleyman'n ifreleri ile tl
smlanm, sizin bakan olabilmeniz iin ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
87 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

48

BABAKAN OLMAK
Bazlar hayatlarnda o koltuu hayallerinden bile geirme-
mitir bile ama o koltuk bir ekilde onlara sunulmutur. Belki
de gizli gizli kalplerinin derinliklerinde hep o koltuu dlerni-
lerdir de, evrensel kuvvetler, ekim kanunlar onlara destek
applicable copyright law.

vermitir. Sizin de kaderiniz bu ekilde balanmt olabili: te


size o koltuun resmi! Sizi bekliyor bir yerlerde ... Resme odak-
lann ve kuvvetle isteyin oraya oturmay. Bakalarndan daha
fazla ve daha kuvvetle isteyin. Mutlaka olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
88 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

' ..:;

49

ADA SAHIBI OLMAK


Birok insan var dnyada acl< sahihi olan. nl futbolcular,
i adamLm ... Ada ka demektir. 1'1cdeniyetten b, zck
lana ve dinginleme ... AcL s<hihi olmnn xm sahihi ol
makL ilgisi yoktur. Kaderiniz eer yle izilmise, yle oLck
applicable copyright law.

tr. te bu ada belki ele sizin olacak. 1-Iz. Slcyman'n tlsmla


n yol gsterici olsun clilcklerinizdc ... Kalpten ve inanarnk eli
leyin ki ekim kuvveti emrinize girsin, o muhtqcm kuvvetin
sahipleri sizi fark etsin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
89 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

.. .
' ~

50

SANATI OLMAK
Gerek bir sanat olmak, bir resim izebilmek, bir heykel
yapabilmek, yaptklarnz ile insanlar etkileyebilmek ... Byle
ok insan var tarifte. Da Vinci' den Dali'ye kadar ... Onlar ka-
derlerini evrenin ekim yasasna baladlar ve srr kefettiler.
applicable copyright law.

Belki onlarn aylar sren yolculuktan sonra kavutuklar bu g-


ce siz bu resim ve resimdeki tlsmlar ile daha hzl kavuacak-
snz. Onlardan daha fazla istemenizi engelleyen bir ey yok.
Resmi duvara asn ve onu dnn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
90 John David Palner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

51

BiLGE ADAM
ok nadirdir birinin bilge olmak istemesi. Artk gnmz-
de pek de deer verilmeyen bir eydir bilge olmak. Ama yine
de birileri gerekten bilge olmak isteyebilir Sokrates gibi. O
halde onun gittii yoldan git ve bilgelik n dile evrenin kt
applicable copyright law.

sal kuvvetlerinden, emin ol esirgemeyeceklerdir bunu senden,


zaten isteyeni fazla deil. Hemen bilgelik ile aydnlanacak
ve artk dnyaya baka gzlerle bakacaks.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
91 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

r-

52

MARKA
Bir markanz var ve bunu ksa zamanda bir dnya markas
yapmak istiyorsunuz; ama bunu yapacak ne gcnz var ne de
paranz ... O halde neden bu kutsal i iin evrenin kuvvetlerin-
den ve ekim gcnden yararlanmyorsunuz? Onlar size her
zaman yardm etmeye hazrlar. Yeter ki isteyin. te bu amala
applicable copyright law.

tasarlanm bir tlsml resim. Onlar sizi evrenin ilgili kuvvetle-


rine ulatracak ve sesinizin duyulmasn salayacak. Bir anda
milyonlarca insan bilinmeyen bir nedenden dolay o markay
renecek.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
92 John Dovid Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

\,,
'I
-~ l
1
1
\_ _ _J

53

OHRET

Hayrls ve afiyetlisi olsun. Hayrls olsun, biine nutbL


faycLs dokunsun. Afiyetlisi olsun, size faychs dokunsun. ;ii\h
ret yle bir mekaniznrn ile alr ki, bu ancak evrenin tlsml
ekim kuvvetleri ile olur. Bazdan ok unr ona ubabilmck
iin, bu yolda rnyi olur giderler. Bazlar ise hibir C\' y:pn:
applicable copyright law.

dan ularlar ona. Belki de o deil de evrenin kuvvetleri yap-


maktadr bir eyleri o hret olsun diye. Yol, ite bu yoldur. Bu
resim de bu ama iin tasarlanmtr. Hzla hret olmak iste-
yenler faydalansn diye ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
93 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

54

MTER ARTIRMAK
Mteri velinimetimizdir ama bazen iler yle sarpa sarar ki,
dkkan sinek avlar. Basireti balanmtr dkkann. Yan taraf
vzr vzr alr ama sizde tk yok. aresi yine yukarda ... Bir
yerlerde arklar skm anlalan. Size almyor hibir kuv-
applicable copyright law.

vet. Basiret balanmas byle bir ey. Byle garip durumlar iin
are bu resim ite. ler alsn, nteriler oalsn istiyorsanz
eer bu resmi kullann, tlsmlarnda vardr bir hayr. Kolayla-
trr ileri ve evrenin kuvv.etlerini yannza arr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
94 John David Pa\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

55

KT NAZARDAN KORUNMAK
Allah errinden korusun. nsann dman gibisi yoktur.
Her eyi elde etmek iin evrensel kuvvetlerden destek istiyor-
sunuz da neden korunma iin istemiyorsunuz? Bazen sahip ol-
mak yetmez, nemli olan sahip olduklarnz konmaktr. D
manlk yle bir eydir ki, onun nazar evrensel kuvvetlerin
applicable copyright law.

olumsuz olanlarn zerinize yneltir. aresi ise sizin de olum-


lu kuvvetleri kullanarak dmann errinden korunmay o
kuvvetlerden istemenizdir. Bu resimden faydalann. Nazar gibi
bir eydir bu resim, tlsmlaryla ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
95 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-
-
-,,.,, .. ,

56

HKMETMEK
Kimse sizi dinlemiyor, lafnzn bir deeri yok. Ne i yerinde
ne arkadalarnz. arasnda ne de ocuklarnz tarafndan ...
Otoritenizi tanyan yok. Sylemesi zor ama sizi "adam" yerine
koyan yok. Bazlar ise yle deil. .Sz dinleniyor, deer verili-
yor onlara. Siz de onlar gibi olmak istiyorsunuz ama bir trl.
applicable copyright law.

olmuyor. Belki de evrenin ekim yasasndan pek faydalanma-


dnz. Artk zaman geldi. Hz. Sleyman'n gizemli tlsmlar ile
ilenmi olan bu resim, o gce ulamanz salayacak. Bir dene-
yin bakalm ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
96 John Dovid Pa!mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

1
1 n,

1- -

l_

57

ELER ve DERTLER
Zor bela evlendiniz. Byl'k hayalleriniz vard, Neler dii~lii
yordunuz ama olmad. Eini huysuz kt. Ay:ubr bozuk, F\ir
trl orta yolu bul::myor ve birbirinizden uzakLyorsunuz.
T~u durun1 zc gerekten. Ye11i bir hnjl::ng y<pn1c-ya gc-
11z yok eldeki ile yetinn1cniz gerekir. Rir .~eyler yapn1c_1nz ge-
applicable copyright law.

rekir. Yapn1anz gereker 1 evrenin tls1n1l glerinden y;rd-


istemektir. Bu resim de bu i iin yaplm. Kullanm ise uk
basit. Gziinl'ziin nnden ::yrm::yn onu ve dilek tutun. (]cr-
eklCccektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
97 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

..
--~ ,

-)'

58

GER AGIRMAK
nsanlar hata yapar; hatalar, yanllar da en ok, ok sev-
diklerine ya,parlat. Onlarn kalplerine krarlar, onlar kendile-
rinden uzaklatrrlar, sonra da bundan byk pimanlklar du-
yarlar ama artk ok getir. Giden, gelmez artk. Belki de yle
applicable copyright law.

deildir. Bir kez daha arklar evrilir de her ey sizin iin d-


zenlenir. Bunu da yapan ekim yasalardr. Bundan faydalan-
mak ise size der. Bu resim bu i iindir. Bu resme bakn ve
baktnzda o insan grn. Sizin iin iyi dnecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
98 Jo'nn Dovid ?olmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

59

ANS OYUNLARINDA KAZANMAK


Yazyor, yazyorsunuzama hep bo. Piyango, saysal, ans to-
pu, iddia ... Her trlsn denediniz. Amorti bile yok. Adamn
biri dier tarafta hayatnda ilk kez, tek kolon yazyor ve byk
ikramiye onda. Nasl oluyor bu i? Oluyor te, o adam yle y-
applicable copyright law.

rekten istiyor ki kazanmay, o kuvvet ondan vazgeemiyor, ko-


uyor yardmna. Belki de siz beceremiyorsunuz yrekten is-
temeyi. Bu resim yardmc olacaktr arzularnz glcndirmc-
nize. Gznzn nnden ayrmayn bu resmi.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
99 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

60

YORGUNLUK
Tam da gelir sizi bulur. En canl alnanz gerektii zaman
zerinizde l topra vardr. Bir trl olmuyor. Yapacak ok i
var ama sizde ayaa kalkacak g yok. Bir yorgunluk var ze-
rinizde. nk gzler var zerinizde, negatif enerji toplanm
applicable copyright law.

her yerinizde. Kimse sizin harekete gemenizi istemiyor. Siz de


destek aln dardan, verenin yce kuvvetleri emrinize amade.
Bu tlsml resim bu ie yarayacak. Gznz ondan ayrmayn
ve iinizde gc hissedin. G size geri gelecek.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
100 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

61
.. .. ..
GUZEL GORUNMEK
Gzel grnmek, grenin gzndedir. Siz ne yaparsanz vc
pn eer evrenin negatif kuvvetleri size babn etkiliyorsc, gcir-
nek isten1eyen gz, gzellii grn1ez. Bu resn1i1 an1ac ise sizt
bakan etkilemek ve her kim bakyorsa onun gzne gzel g-
applicable copyright law.

rnmenizi salamaktr. Resmin kodlar bu ekilde kurgulann~


ve tlsmlanmtr. Evrenin ekici gleri, eer lu resme kuv-
vetle ir1anrsr.nz 1 n1utlaka ;:;ize faydc getirecektir. Kuvvetle isr
teyin, herkes sizi gzel grecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
l Ol Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

62

SABETL KARARLAR
Hayat tercihlerden ve kararlardan ibarettir. Hayatmza yn
veren, aldmz kararlar ve yaptmz tercihlerdir. Eer o an
orada olmasaydnz, eer o an o sz sarf etmeseydiniz b.yle ol-
mayacakt. aresi ise isabetli kararlar almaktr. Sizi artan, ba-
applicable copyright law.

siretinizi balayan kt, negatif etkilerden kurtulmann yolu ise


bu resmi kullanmaktr. Bu resme sk sk bakn, dengeye yakla
tnz fark edeceksiniz. Tlsmlar evrendeki kuvvetleri hareke-
te geirecek ve sizin isabetli kararlar almanz salayacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
102 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

l ___ ----. _J

63
. . .
HUZUR ve DINGINLIK
Ne kp kp altnlar ne de byk servetler huzuru ve din-
ginlii olmayan bir insann ilac olur. Yrek ferahl kadar de-
erli baka bir ey yoktur. O bir kez kayboldu mu ne gece g-
znze uyku girer ne de gnein altnda bir an mutluluk bula-
bilirsiniz. Huzur ve dinginlik de evrenin yceliklerine ait dc-
applicable copyright law.

.erlerdir. Oralardan gelir insanlara bu hisler. stemenin yolu da


kalpten geer. Bu resim, onu istemenin kolay ve doru yoludur.
Deneyin grecekseniz, baktka iinizdeki dalgalar dinginlee
cek, huzura ereceksiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
103 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

..
,,
~~

'i ;;;::

64

KNA EDC OLMAK


Baarnn srr
da zaten buradadr. Gerekte hibir eyin de-
eri ya da fiyat nesnel deildir. Siz karnzdakini neye ikna
ederseniz, deer ve fiyat o olur. kna yetenei baz insanlarda
gerekten de ok kuvvetlidir. Bir ekilde bilerek ya da bilmeye-
applicable copyright law.

rek evrenin ekim kuvvetlerini kullanr bu insanl~r. te size bir


frsat! Bu resim ve iindeki gizemli tlsmlar sizi bu konuda ev-
rensel kuvvetlere d~ha okyaklatracak ve sizin ikna edici bir
insan olmanza yardmc olacak. Resme odaklann!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
104 John Dav;d Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

65

FA N ...
Hastalklarn ounun nedeni ruhsaldr. Bedenin dengesini
bozan, insann gn iinde yaad gerilimlerdir. Bunlm eitli
hastalkLr eklinde insan bedeninde nkseder. Doktorlar be-
dene destek olsun diye baz ilalarn dzenli ekilde kullanl
applicable copyright law.

masn nerirler. Ruha destek olmak iin de bu resim yapln


tr. ifreleri ve tlsmlar ile bu resim iinizdeki yksek enerjiyi
aa karacak ve ruhsal geliiminize ve dengenizi koruman
za yardmc olacaktr. Beden bir btndr ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
105 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

.' "',
t ,-,
-. -

-
' t-

66

KORKU SALMAK N ...


Caydrcolmak ve belalarn sizden uzak olmasn salamak
iin evrenize korku salmanz gerekir. Sizden korkanlar size bu-
lamaya, size saldrmaya ya da size saldrmaya cesaret edemez-
ler ve siz de huzur iinde ya_arsnz. Dikkat edin saldrya ura
applicable copyright law.

yanlar, balarmda bela eksik olmayanlar zayf grnenlerdir. -


te bu resim, iindeki btn tlsmlar ile iinizdeki heybeti, aura-
y ortaya karacak, siz ne kadar zayf olsanz da, evrenize sizi
gl bir ekilde gsterecektir. Faydalann.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
l 06 John Dovid ?o\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

67

BEREKET N ...
Metafizik dnyada gerekten ele "bereket" diye bir kavram
vardr. Baz maln ve parann bereketi vardr, bazsnn yoktur.
Bazsndan gerekten ok yararlanrsnz, bazsnn ise hi hay-
rn grn1czsi1iz. Eli1ize geenin bereketli oln1asn istiyorsanz,
applicable copyright law.

bu resmin iine gizlenmi olan Hz. Sleyman tlsmlar ve if


relerinden faydalann. Kazancnzn, elinizdekilerin bereketini
bu ekilde grebilirsiniz. Bereketi olmayan mal, para elinizde
fazla kalmaz. nk onun zerinde bakalarnn gz vardr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
107 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

68

DKNLKTEN KURTULMAK
Dknlk sadece mal, mlk, para eksiklii deildir. Bu, in-
sann zerindeki negatif etkilerin ok fazla olmasdr bir yan-
dan da. Zayf grnmek, bakalarnn gznde deersiz olmak
sizden darya yansyan kt enerjiden baka bir ey deildir.
applicable copyright law.

Bunun da nedeni, ok uzun zamandan beri negatif etkilerin, or-


tamlarn ve bakllarn altnda yaamanzdr. Bu durumdan kur-
tulmak gerekten de kolay deildir, eer. yardm almazsanz ...
Size yardm iin bu resim, zel tlsmlar ile birlikte burada!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
108 John Dov;cl Polmec
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

69

CAZBEL GRNMEK
Bazlarsadece cazibeli grnd iin ok sevilir, sayg g-
rr ve kendilerine deer ,erilir. nsanlar gzlerini onLmLn ay
ramaz ve herkes onlara yardmc olur. Siz yalvarsanz, ila iin
bile bir destek bulamazken, bu insanlar talep bile etmeden her
taraftan destek ve yardm grrler. nk onlarn aurns h
applicable copyright law.

ekildedir. Sizde eksik olan da budur. Bunu elde etmek de ok


zor deildir. Bu i iin tasarlanm bu tlsml resme her gnd-
zenli olarak bakmak ve o grnty iselletirmek size yardm
c olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
109 Resimli Secrel
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

/-'

70

GVENLR GRNMEK
te size bir. servet kazandracak bir sr daha ... Baz insanlar
gerekten de ok drst ve namusludurlar ama tipleri yle gs-
termez. Yani o insanlarn kafalarndaki ve kalplerindeki iyilik
yzlerine ve davranlarna yansmaz ve bir trl gven telkin
etmezler. Bu durum, o insanlarn cemiyet iinde baarsz olma-
applicable copyright law.

larna neden olur. ok insan onlarla i yapmaktan kanr. Kal-


binin temizliini grnne yanstmak, gven veren ve telkin
edici bir grne sahip olmak iin bu resmi kullann. Size des-
tek olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
11 O John David.Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

_-:..._ __ _ ~-,,_. --~-~-=.~::--r~, - ...

\ ''"''b"''',
! (--:.;,,~'!"~"~--
wr; , , '
!
--~:.
, ,,!,
1 , J f
. ._. '

)~_
'_. _~. ir_
1
..... C .' r _ .., -_ .:, h ,
, r't;j 1
'. ,- 1 )
lcl~ _
'_ _-. _ ,
'\-
,.~>~::
' '

,1 ,.~ ~-~-- '

-,~~ /1
71

AKIL GC N ...
nsan beerdir, aar elerler. Yani insan olup ela yanl yap-
mayacak kimse yoktur. Ama burada mesele, ne sklkta ve ne
etkide yanllklar yaptnzdr. Akl durulmas, akl tutulmas
gibi anlar insanlara yaatp byk kaypbr verdiren ise, insa-
nn zerine yapn1t ola11 1 akln kartra1 evre11in negatif
applicable copyright law.

kuvvetleridir. Bakalarnn nazarlarnclan size bular da akln


z artr.
Bu durumdan kurtulmanz ve her zaman bir akla sa-
hip olmanz iin bu resim tasmlanmtr. Ona odaklann, on-
dan destek aln ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
111 Resimli Secrel
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

-~

.l

72

KESKN BR ZEKA N ...


Zeka gerekten de hayat kurtarr, insan zenginletirir. Tan-
r'nn bir armaan: gibidir. Hi kimsenin aklna gelmeyen, zeki
adamn aklna gelir. Zeka, insann en nemli gcdr. Bazlar
gerekten de ok zekidir. Onun klahn buna giydirir, geinir
applicable copyright law.

gider. Zeka sonradan da kazanlr, bunun da yolu var. Zeki ol-


mann yn, .beynin eitimidir. Beyninizi bu resim ile eitebilir
siniz. Resme baktka evrenin kutsal gleri, beyninizin zeka
ile ilgili ksmna kuvvet verecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
112 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

L___ _ _ _ _ _ _ _ _J

73

LER GRLLK N ...


Zer1gi11lcri11 ou ileri grii~ldiir. :eitli bulu~lar yap;-111, gc~
lecei gren bu insanim, bu zellikleri sayesinde biiyk servet
lere kavumulardr. Bili Gates gibi adarnlm, hu iizellikleri ile
baardan haarya ko9naktadr. B, bir tr vetenektir 'm siz
applicable copyright law.

de hunu bzanabilirsiniz. ilham kapsnn alma" gibi bir cy


dir ... Bu kapdan siz de geebilir, evrenin ekim yasaLrnchn
faydalanabilirsiniz. B drmda size destek olacak bu resmi
kullann<ya balayn. Ona odaklann ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

VE DGER KUVVETLER ...


Bu kuvvetler, metafizik glerin
elde edilmesi ve bu glerin iimiz-
'den dar karlarak etkili hale geti-
rilmesini salamak amacyla dzen-
lenmitir. Metafizik gler, insann
kaybettii deerlerdir. Eski, antik d-
nemde yaayan insanlarda bu gler
vard ve zaman iinde eitli neden-
lerden dolay bu glerini kaybetti
insanolu; ama nveleri hala iimiz-
de ve alarak bu gleri m taya
karmak her insann elindedir.
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
114 John David Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

74

ZHN OKUMAK
nsann en eski metafizik glerinden biridir zihin okum
ve zih 1den zihne haber, bilgi aktarm. .. Konumadan konu
mak ... Hissetmek ... Bu gc kullanan, doutan ansl birok
insan var. Bazlar ise sonradan alarak reniyor. alarnk
elde edilen ise daha kymetli. Onu siz de elde edebilirsiniz. Ko-
applicable copyright law.

nu, odaklanmak; iyi odaklanp kendi iinize ynelirseniz bu


g aa kar. Bu resim ve iindeki tlsmlar bu konuda size
destek olmak iin hazrlanmtr. Resme odaklann ve kendi
iinize seyahat edin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
115 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

75

MADDEY UZAKTAN KONTROL ETMEK


Maddeyi uzaktan kontrol edenlere tank olmu, televizyon-
da seyretmisinizdir. atal, ka bakarak bkenler bunlar-
dandr. Onlardaki bu g, maddenin molekllerine etki edebil-
mcktedi: Bu kiiler, maddeye bakarak, emir vererek onu iste-
dikleri hale getirebilirler. Bunu onlar gibi siz de yapabilirsiniz;
applicable copyright law.

nk bu g iinizde ilenmemi durumda zaten mevcuttur.


'Bu resim ve tlsmlar, bu almada size yardmc olmak iin ya-
plmtr. Resme ve iindekilere odaklann, evrenin kuvveti si-
ze ulaacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
116 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

76
.. .. .
UZAY YURUMESI
Uzay yrr, bazen size yaklar, bazen sizden uzakbr. Bo-
yutlar da yle ... Boyutlar birbirine yakhp dokundukLrmL,
boyutlardan boyutlara enerji geileri olur ve byle anlarda
uzay yrmeleri yaanr. Byk almlar vardr ve insana ok
applicable copyright law.

ey kazandrr. Byle anlara hazrlkl olmak iin evrenin by[i-


l ekim yasalarndan kuvvet almak gerekir. Bu resim iinizi ko-
laylatracak. Resme odaklann ve enerjisini size geirmesini
bekleyin. ok faychlanacaksnz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
117 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

- - ~ "

77

MADDEDEN GEEBLME
Filmlere bile konu olan bu zellie sahip ok bilge insan var-
d bir zamanlar. Hala da var olabilir ama onlar bu zelliklerini
ustaca saklayabilecek gce sahiptir. Qnu gereksiz yere kullan-
mazlar. Bu yetenek, insann kaybedilmi yeteneklerinden biri-
applicable copyright law.

dir ve zaten her insann iinde, genlerinde bulunmakta ve


uyandrlmay beklemektedir. Onu uyandrmak iin tasarlanan
bu resme bakarak, iindeki tlsmlara odaklanarak evrenin kut-
sal ekim kuvvetlerini harekete geirin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
118 John David Pa\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

78

DURUGR
Bir tas suya bakp da ok uzaklarda obnlar grenleri duy-
musunuzdur. Bunlarn gerek olmadn sakn dnmeyin!
Onlar kaybedilmi bir kuvvete sahip olan ender insanLrdr ve
glerini ilerindeki sakl alemlerden alrlar, evrenin btn e-
applicable copyright law.

kim yasalarndan ustaca yaralanmay bilecek bilgiye sahipler.


Bilgi sizde olmayabilir; ama bu resim ve iindeki tlsmlar ken-
dinizi kqfetmenize mutlaka yardmc olacaktr. Ona <xbkb-
nn, detaylarna brakn kendinizi ve deiiklikleri hissedin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
119 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

t~

'-;:

HPNOTZMA
Kullanlan bir yetenek ... Ses ve bakilarn kuvveti bir araya
geldiinde, iradeye hkmeden g ... Gnmzde hipiotizma
y kullanan ok kii var; hi kimse onlarn evrenin o muhteem
ekim yasasndan faydalanmadn syleyemez. Sizin eksiiniz
ne? Sadece talep etmeniz yeterli. O orada, sizin dileklerinizi
applicable copyright law.

bekliyor. Evrenin muhteem gleri, dileklere ve taleplere hep


karlk verir. Ona sesinizi ulatrmann bir yolu da, bu resmin
iindeki gizemdedir. Resme odaklann ve her detayn gzleri-
nizi kapattnzda hayal etmeye balayn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:01 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
120 John Dovid Polmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

80

NSEZ
Birok insan bam gelecek olan felaketlerden nsezileri ile
kurtulmutur. Birok ba<Hl ve zafer de ayn yoldan gelmLtir.
Bu yete1ek, evrenin ins~111hra bc~lad en nen1li crn<:an~
brdan biridir ve talep edene evren bu konucb ok bonkrdr.
applicable copyright law.

Siz de ona ulam talebinizi ccml il<lc getirmenin yolunu hu


resimde arayn. Hz. Slcynan'n tlsmlar ile bezenmi \'C if-
rclcnn1i olan bu rcsin sizin o kuvvetlere ulan<i.nz salaya~
cak ve size destek olacaktr. Odaklann ve uhn 1

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
121 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

/ ,._

81

LHAM
aire iir,yazara kitap yazdran bu duygu, evrenin insanlara
balad en nemli yeteneklerden biridir. Herkes yazamaz,
bazlar yazar. nk evrenin o muhteem ekim yasasndan
gelen kuvvetler onlara yreini iyice amtr ve taleplerini ar-
applicable copyright law.

d ardna sralar. O ister ve ona verilir. Siz isterseniz size de veri-


lir. Bu resimdeki srlarla dolu sistem, ona ulaabilmeniz ve o ka-
pdan geerek isteklerinizi maddeletirmeniz iin bir formldr.
e ona odaklanarak balayn. Resim size kaplar aacaktr ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
122. John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

.'v.

82

TAYY-I MEKAN
Ayn anda birka mekanda bulunabilen insanlar duymu
sunuzdur. zel bir yetenek, zel bir gtr bu ... Filmlere bile
konu olan bu zellik, gemite birok kutsal insann nitelikle-
ri arnsndadr. Metafizik glerden biridir ve doutan geldii
applicable copyright law.

gibi, sonradan da kazanlabilir bir deerdir. Evrenin eitli bo-


yutlarndan gelen bir arn1aandr. Bu arn1aa11a sahip oln1ann
yolu, yine evrensel kuvvetlerden destek almaktr. Bu resimde-
ki gizem, size yardm edecektir elbette. Resme odaklann ...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
123 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

83

RYALARA HKMETMEK
Gizemler ve srlarla doludur ryalar, haberci zellikleri de
vardr. Baz
insanlar ryalardan elde ettikleri bilgiler ile servet
sahibi olmutur. Mana alemlerinden gelen bu bilgiler evrensel
ekim yasalarnn birer parasdr ve buna sahip olanlar ger-
ekten de seilmi kiilerdir. Siz de seilmi bir kii olup rya-
applicable copyright law.

lara hkmetme gcne sahip olmak istiyorsanz, bu kuvvetler-


den yararlanmann yoluna bakmalsnz. Bu resim size bu ko-
nuda destek verecek ve ona odaklandnzda ok ey elde ede-
ceksiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
T24 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

_f-..-.

\
,!/,-,

,--~:--\.. //~/
..
'"--~---,.r'

84

YARATICI GU
Her ite yaratc gc kullananlarn rettikleri fark ok rn
h;::t grr ve 011;_1 in1renerek bakarsnz. Bu bazen hir n1aki11e,
bir rn, bir reklam spotu ya da bir kitap olabilir. Onhr fork
l yapan bu g, evrenin gizemli boyutLrmdan gelerek salip
applicable copyright law.

!erine servet kazandrmktadr. Siz de isteyin, siz de sahip olun.


Yaratc g, evrensel :ekin1 yasasn verebilecei arrna<in~
!ardan biridir ve gcn boyutlarn gizeminden clr. Bu resim
size gerekli destei verecektir. Ona odaklann!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
125 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

85

OTORTE GC
Bu muhteem g krallarn, imparatorlarn gcdr.. Byk
skender, Kanuni Sultan Sleyman, Napolyon gibi liderler g-
cn mana aleminden gelen bu kuvvetten almaktadr. Siz de
buna sahip olabilirsiniz. Onlarla aranzdaki tek fark ise, onlarn
bu bilgiye bir ekilde sahip olmasdr. Bundan dolay bu liderler
applicable copyright law.

kendilerini seilmi hissederler. Oysa bu g, alemlerin tesine


uzanabilen herkes iin ak bir kaynaktr ve evrenden bunu
kendinize bir amrnan olarak talep ederseniz o size mutlaka ve-
rilecektir. Resme odaklann!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
126 John David Palmer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

86

BOYUTLARA ULAMAK
Ryalarda ya da uyku ile uyanklk arasnda kalan o gri
alanda birok bilge, evrenin boyutlarndaki gizemli alemlere
uzann1a, bakma \'e onlar duyn1a gcne sahip olurlar ve ora~
dan aldklar ile dnyada hayret verici iler yaparlar. Bunu siz
applicable copyright law.

de yapabilirsiniz; yreinizi bu resme odaklayn ve dnn.


Resimdeki gizemler ve tlsmlar size yol gsterecektir. Astral bir
seyahat ile alemlerin ve boyutlarn tesine uzanacaksnz. Tl
smlar ve resmin kendisi bu yolculukta size rehber olacaktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
127 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

' r

87

BLGYE ULAMAK
Kullandnz ama hakknda hibir bilgiye sahip olmadnz,
reticilerine servet kazandran baz rnlerini dnn. Onlar.
bu dnyaya ait olmayan bilginin rnleridir. Bilgisayarlarda
kullanlan ipler rnein ... Mucidini kimse bilmez, kayd hibir
applicable copyright law.

yerde yoktur; nk bu rnn bilgisi dnyaya ait deildir.


Byle birok rn bulunmaktadr. Siz de gayb aleminin ak
olan sayfalarna evrensel kuvvetlerden destek alarak ulaabilir
siniz. Bu resim ve resimdeki tlsmlar size yol gsterecektir.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
128 John Dovid Po\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

88

DNCE GC
D~nce glicii ile yarahileceklerinizi bilseniz kendinizi krnl
gibi hissederJini:. r)liiin.ce gcli de te clen1lerden gelen bir
kv\cttir Ye e\renin kuts(1l gleri size yol gsterecektir. Evre~
nin ckin1 Y<:ts::1snn i~lc\lerinden biri de dlisncc giiclinli kuv~
applicable copyright law.

,ctlcndirncktir. Ru yntemi kullanan birok idareci hulun-


rnakrndr. Siz de onlardan biri olabilirsiniz; onlarn hab ylin-
tcnlcrlc sr.,Ld hu gc siz sadece bu rcsin1 ve iindeki tl~
snhrn <mcl ile evrenden talep edebilirsiniz.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
129 Resimli
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Secret

1 1

89

ZAMANA HUKMETMEK
Bu da bir metafizik bir gtr. Zamana hkmedenler her za-
man olmutut. Onlar iin zaman gemez ve onlar asla yalan-
maz. nk onlar birer hkmedicidir ve glerini evre1sel e-
kim yasasndan alrlar. Almakla kalmaz, bu g ile lcrini g-
rrler. ok zor bir ilem olmasna ramen bunu baarmak
applicable copyright law.

mmkn, .onu gerekten de ok istemelisiniz, herkesten daha


fazla ... Bu resim ve iindeki sr dolu kvrmlar si;dn taleplerini-
zin ekle brnmesine yardmc olacak. Odaklann, srekli ta-
lep edin, gerekleecektir...

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
130 John Do"id Po\mer
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

_-

' , rl
. '
{--,

1
; 1{
' ~ _

~-:: __ _

90

BEDENE HUKMETM.EK
Yogiler bunu h1<0rtyor.. zellikle giizlin hakma gcne
hkmedenler ve b<klar ile hablmn iradelerini kontrol
clnna alanlar, baka alcmlcnlcki bilgiden frycbh1rnaln:cir.
bedenine hkmeden, byk hir i ba~ar olur. GCni"rnC:de
kullanlan beden dili de hLh..-lr bak< hir ~C\' deil. C)rcnilcn
applicable copyright law.

bir ~eydir crna zillindc uy;-1ndrlnas cL-c- lloru olur. Za(l'll >~
ze ait oL.Jn) size '.:erilcccktir. 1-\csne och-1klan ve t:1Icp cdi.
Ttlsrnlm ve gizler size yrdn ermek iin bekliyor.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Sanat Kiilikler zerine


Belki de yaadnz bu sradan ha-
yattan skldnz ve iinizde bir yerde
kprdayan sanat ruhu uyandrmak
istiyorsunuz. Bir fra vuruu ile boya-
ya anlam katmak, bir izgi ile kada
can vermek, belki bir heykel, belki bir
beste ...
Bunlar deneyin!
applicable copyright law.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
132 John David Palner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

/ 1

'(
I

\;

RESSAl\/I OLNiAK

sirrde ~tcdr, kin1i hcsr.:: \"<1!-'(lr. Bu hcccriler, u11L1r~~ .-::niL;~


c.rrnaaulardr. Rc:::sanhk da h(~ylc bir ~ey. Bir re:-; ...;;1n~; !v- '::i
dc.n fc1rkl yapan i:--c~ l_c:dcdii kcrynakL11\:lr. L._:ini::dcLi ,-l:--.;:!:~
applicable copyright law.

rul1unu uy~ndrr;k si::::in Llc h;.-kkn::. CJ-.~rc,ckt-L h\..:r t;<)\u!-.: _.. ;


nat do1u~rur an1;1 bviit.!Likc hu }'L~-cncini k;\hvdL!. Ylr\'
den kazann1ck iin crzuL-n1:,tk gerekir. l~u rcsnin ;ncc: -_L: \:,
dur. inizdeki -esscn Lllmlrmak.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
133 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

92

AIROLMAK

lham kaplar almadan bir adam air olamaz. O kaplar da


yetenekli olanlara ve arzu edenlere alr. lham kaps ok
farkl insanlar iin alr ama airler bu konuda daha ansldr.
Kelimelere ve sze hkmetmektir airlik, airler perdenin dier
tarafn grrler. Sen de perdenin dier tarafn da grmek ve
applicable copyright law.

bakalarmdan farkl olmak istiyorsan, kelimelere hkmetme


gc sana evrenin ekim kuvvetleri tarafndan. verilecektir.
Bunu kalbinden isterken resme odaklan, oradaki ifreler reh-
berin olsun!

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
134 John David Pa/ner- - - - - -
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

'i
'i

93

BESTEKAR OLMAK
nsann konu1aya ha5L1n1ada11 nceki dili nzik ti \'t: ll;
alann bilgesi dt; LJhctrc ()rfcus\ur. Se::-:lcrc hcknL'den ~h.L-n.
'f;:1r1s;:l hir ezgi .. CJi::lcndii ycr di,Qcr boytd;JrLLki sr pcr...!c-
1

lerinit1 crk;:sdr. (_)rr uL.inrk iin ise c\rcnscl ktV\'c-lcr;,_]L'l 1


applicable copyright law.

d'-'srck ~1'n~1k g1.:.'rckir. '{;p1111;1:-;1 gereken i:::c, hu rc~irr . . ic \'<t

rc:rLnarako buyutL1r;1 uL-15111ak ve dilcini:::i ilgiliye uL-.~trn1c-tk


nr. O ~i:c n:utlaka destek \erecektir. Btn hcstckarL1r ::-L;_'n
bu ~ckilclc bir iliki iindedir hoytLmn teki rm;f ile.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
135 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

94

HEYKELTIRA OLMAK
nsanln ilk eserleridir heykeller. Tanrlara ulamak is-
temenin sanatsal yolu heykeltralk olmutur. Bu byk yete-
nek de dierleri gibi derin arzular ile istendiinde size ular.
Rodin gibi adamlar da bu sreci yaam ve sanat kiiliini ge-
applicable copyright law.

litirmitir. Baka boyutlarda o nefesi alamayanlar sanat ola-


maz kolay kolay. O halde siz de bu yolu tutun. Tutku ile arzu
edin ve resimdeki tlsmlarn peine dn, derinlein, size ve-
rilmek istenenlere ulan. Resimdeki gizli yzleri aratrn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

_.

__ .~-

95

MZSYEN 011\/IAK
Bir n1zik aletini alahiln1ck, o yetenee, o kuLS;; ~ahit L
hiln1ek ... Belki Je do,u~L1n gclrncktcdir hu yet-:ck, SL'\lri.~
oLnhrn y~1r;:1tcl.Q1dr kir hilir! lielki de onLr iin du;-Lr
edilntr dc 1 gklerde krpLr <-r::lcnn11~, yedi kcra uL-~n~nr
applicable copyright law.

sesler ve kcrl gcli~ ir. l~::t:'l dnenlere g:cllikL'r -;u-


nln1c1ktadr. Bu, sizin iin ele ne1..len ger.ck uln1asu1.' >/tir . ~kren
.
dilcn1cktc11 haka y;1prnar11: gcrckc bir scy vok. ])ir de hu re
sindcki gizcn1c kaptrn kc11..li11i:::i. ()size uirtc-c<ktr.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
137 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

96

YNETMEN OLMAK
Paralar birletirmek, btn paralamak, yeniden kur-
mak ... Birok anlamszlk iinde anlam yakalamak ... O ne y-
ce bir ruhtur ki, kafasndakini bir btn yapabilmekte. Para-
lar toparlayabilmekte. O da evrenin sunularndan biridir. Ol-
mak isteyen olur, olmak istemeyen ise olmaz. Kural bu kadar
applicable copyright law.

basit. Bu resimdeki gizemli, sr dolu bileenlerin de grevi bu-


dur. Sizin arzularnz yukarlara tamak ... Resme ve iindeki-
lere inann, onlar gznzn nnden ayrnayn.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
138 John David Palrnec
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

1
_J

97

TASAHil\/ICI OLJVIAK
ErkllkLrcLn anL1n brabilnck c;uk zel hir yelene k \'l'

duyrrllk ister, Bu da rrs:rnclarcL vcrdr Herkes L<h<rmc


oLn;:z; linkii derilc~nek ister bu yetenek. })u d~ gl)k~c:l hit
~eydir. Tcscrlcnak 1 pcr: L-rd c n ~1nL-1n1 k~rn ::k .L'rck i r. t,QL'r
siz de hunu istiyors-nz, bu ;rna<-r si:::c de verilebilir. c:) :::cncu
applicable copyright law.

onu gklerden isLcyiL ~:ok isteyin, Bu rcsnn dctmLr:,l;


hu gizcnin srlar hlunncktadr. l )crinlcin odcl.:.lann \"( hii-
ginin size ula.~n<sr bekleyin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
139 Resimli Secret
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

98

SPORCU OLMAK
lk alardan beri insann kendi bedenine hkmetme ve do-
aya kar verdii mcadelede spor en nemli ara olmutur.
Tanrlarla yar etmek gibi bir eydir spor insanolu iin. Reka-
betin snrlarn zorlamak ve evrenin gizemli kaplarna ula
applicable copyright law.

mak. Spor ite byle bir mcadeledir ve onun da evrenin o


muhteem ekim yasas ile ilgisi vardr. ekim yasasnn verdik-
lerine ulamak iin bu resmin iindeki tlsmlar klavuzunuz ol-
sun. Derin dnn, derinlein, resmi kafanzda biimlendirin.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
140 John Dovid Palner
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

'-/ ',

99

DNCE ADAMI OLNIAK


1tc c11 zoru da lu: [)~i.innck hir :.Qccn binlerce l"Ll <~,
>ncb bir maymun gihi dclcl;n cLL ;tLmv; hcn:cr. Bir :cn;;
-;onr;:. in:.;cn helli bir n1n\al ii:::erc h~rckc- ettiini (,rk c,!:r.
/\n1c 1 her y'crdc u~:r hilgilcri yc1kt1Lryp onLrdan :11 Lunl
applicable copyright law.

bir bCtn o!~turn1akcH.lr. () h;._]dc .siz de dcncyin 1 cQ:-..: ~er


cktcn istiyor.-.:;-H11::: ... Elinizi ~-te~c ;.;okt.Qn:::cL y<tnn1::-1\';l:~.Z:J
111za inanyorsanz y::-1nn1az:-;nz. (_)halde c11 :::or olan 'l'';1pn. ~i~
:i ,..;iirdcn ayractk olan odur. ,\zaL:rck oaln1ak ..

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
141
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

Resimli Secrel

100

APOKALPTK SON KUVVET


Bu, insan ilgilendiren bir mesele deildir. Tanrlarn, gksel
kuvvetlerin kendi aralarnda yapt bir sava ve bir sondur. Bu
resim onu anlatr. Belki de bir kurtarc gerekten vardr. Kim
kurtarc olmak ister ki? Belki de siz istiyorsunuz. Cehenneme
applicable copyright law.

dp de cennette gibi hissetmektir Apokaliptik olmak. Bekle-


nen Mesih'tir belki de o, bir baka isimle. Eer oysan, bu resim
sana ilham verecektir. Deilsen uramana gerek yok. Milyar-
larn iinden sadece bir kii olacaktr o. O sen misin?

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

( __ '
:1'~ '

'-----~

[~:~~~~;~:~'..;-, -

/~ ~\
\_,,; i~\~il\~j'
applicable copyright law.

L----~---
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
J;'arJdL_sradsLkitanlar jcin_._._.,_ _
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

1
c

ZAVALLI KOlVliAYI
SEN
(LM\VI .IHMEZif',.
B.IIRAKl'\
YAA1UAYA
1

,..,,.. FNDFR SAKA r<>-"


BMG:."

t-
i'; ' ,_.,. "'

l\

'0 50
1Soruda,
~-,"''""-

-~~-
y,. _
'-i-- ~, ~\~,~~
'"-.' ,,
' /'J'
' 1
1

Evlilik ~ .. 1

b_._. ~d
u 1eo
-oku\u.
applicable copyright law.

...., I~ ,I 1
1
( .....

~------------------ . --~---------__j
Akis Kitap - www.akiskitap.com -

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892
Copyright 2007. Hiperlink. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or

CHIZURU
NAGOYI\
.~/))~'!.,?-.
'~ .
. ,_,~ --;j.'i'{,i
,c ;~: _j
.... -\_ ...
{,:... ~u- ~l( M 2< ..:'_:-
J.-"\- ~,

OLDUGUNU
~~ Kl.)i-LT\\J K~)-
ST 1: R \1 isi'"'''" ,r.-;

i'-1 /\J'tJl{AJI "-'

ill'< ;, 1,.J(lf Hl\ll: l.ld 'lir

,- ' '
___ )_~ '

. i

..'
.:--

.''
)__.
...
applicable copyright law.

',,

r. -:: ~'' t;(_'_;:'--:',


\!(iS . ~-' ..: ) 1 ',{ 1 i<' ;

A k s f< i t 8 p c p c o ti

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/24/2017 3:02 AM via SAKARYA UNIVERSITESI
AN: 591826 ; Palmer, John David, Ku, Sare, Hiperlink (Firm).; Resimli secret : tlsmlarn ve ekim
Yasas'nn gizemli gc
Account: s6144892