You are on page 1of 6

fisa postului insructori vanzari

Cunostinte profesionale

- Cunostinte referitoare la procesele de munca din cadrul companiei

- cunoasterea mecanismelor de elaborare a unui Plan Anual de Instruire si a


bugetului aferent

- cunoasterea metodologiilor de intocmire a materialelor de instruire in


domeniul vanzarii si comunicarii

- cunostinte in domeniul evaluarii resurselor umane

- cunostinte metodologice specifice pedagogiei (prezentare si retorica)

- cunostinte de utilizare a instrumentelor specifice de lucru (PC, tehnologie


audio-video)

- cunostinte avansate de limba engleza

Abilitati profesionale

- comunicativitate

- spontaneitate

- rezistenta la stres
- capacitate de analiza si sinteza

- empatie

Cerinte specifice

- absolvirea unui program de instruire cu tema: Formarea instructorilor


interni

- absolvirea unui program de instruire cu tema: Tehnici de vanzare

- absolvirea unui program de instruire cu tema: Tehnici si abilitati de


comunicare

Relatii organizatorice

De autoritate

Ierarhice

Este subordonat direct Sefului Serviciului Resurse Umane.

Nu are angajati in subordine.

Functionale

Cu sefii serviciilor implicate direct in activitatea de vanzari si distributie, din


cadrul companiei
De cooperare

Cu sefii de compartimente din companie

De control

De reprezentare

Relatii cu mediul extern

Reprezinta compania in relatia cu furnizorii externi de servicii de instruire


pentru programele de instruire ce se gasesc in afara ariei de competenta a
instructorilor companiei si gestioneaza ofertele acestora

Sarcini

- Intocmeste suporturile de curs pentru programele de instruire de vanzari si


comunicare cu aplicabilitate in cadrul companiei

- Intocmeste materialele adiacente pentru sustinerea programelor de instruire


(manuale, role-play-uri, studii de caz, exercitii)

- Livreaza programul de instruire

- Realizeaza si sustine raportul rezultata in urma programelor de instruire


desfasurate

- Analizeaza fisele de evaluare ale programului de instruire si pregateste


masurile de imbunatatire necesare
- Colaboreaza cu Departmentul de Vanzari si cu Departamentul de Resurse
Umane pentru determinarea necesitatilor de instruire aparute in urma
evolutiei pietei si a cerintelor clientilor

- Pregateste si livreaza follow-up-ul programelor de instruire desfasurate

- Elaboreaza si sustine Planul Anual de Instruire pentru forta de vanzari a


companiei

- Participa la stabilirea Bugetului Anual de Instruire rezultat din necesitatea


aplicarii Planului Anual de Instruire

- Asigura organizarea programelor de instruire

- Participa la selectia furnizorilor externi de servicii de instruire pentru


programele de instruire ce se gasesc in afara ariei de competenta a
instructorilor companiei si gestioneaza ofertele acestora

- Participa la evaluarea periodica a fortei de vanzari

- Tine evidenta fiselor de instruire individuale

Competente

- Decide continutul suporturilor de curs si a materialelor aferente cursurilor


de vanzari si comunicare

- Ia masuri operationale (momentul, conditiile si continutul) si organizatorice


pentru desfasurarea corespunzatoare a programelor de instruire si a celor de
follow-up, corespunzatoare Planului Anual de Instruire si a Bugetului Anual de
Instruire
- Propune Planul Anual de Instruire si Bugetul Anual de Instruire pentru forta
de vanzari a companiei

- Propune criteriile de selectie a furnizorilor externi de instruire pentru


programele de instruire ce se gasesc in afara ariei de competenta a
instructorilor companiei, gestioneaza si ierarhizeaza ofertele primite

- Propune criteriile de evaluare a fortei de vanzari din companie

Responsabilitati

- Raspunde administrativ, material si civil pentru corecta elaborare si aplicare


a Planului Anual de Instruire la termenele si in bugetul aprobat

- Raspunde administrativ si material de calitatea organizarii si livrarii


programelor de instruire pe care le coordoneaza, precum si a celor de follow-
up

- Raspunde administrativ, material si civil de corectitudinea interpretarii


informatiilor prezentate in rapoartele de instruire

- Raspunde administrativ, material, civil si penal de aplicarea cu buna


credinta a bunelor practici in ceea ce priveste selectia furnizorilor externi

- Raspunde administrativ, material si civil de calitatea relatiilor organizatorice

- Raspunde administrativ, material si civil pentru punerea in practica, cu buna


credinta, a prezentei fise de post

Intocmit, Titularul postului,


.............................. .................................

Am luat cunostinta de prezenta fisa de post si de implicatiile ce decurg din


asumarea ei, astazi /.../20....