You are on page 1of 2

BORANG PELAPORAN PENGUASAAN ONDIVIDU (BPP1

)
LITERASI BAHASA INGGERIS

NAMA «Nama TAH
MURID: » UN : 2017
KELA
____________________________ S : 1 Intelek

KONST SARINGAN 1 SARINGAN 2
RUK MEMB MENU TARI PENGUA MEMB MENU TARI PENGUA
TARIKH TARIKH
ACA LIS KH SAAN ACA LIS KH SAAN

1 4 4 4 4

2 4 4 4 4

3 3 3 3 3

4 3 3 3 3

5 3 3 3 3

6 3 3 3 3

7 4 4 4 4

8 3 3 3 3

9 3 3 3 3

10 4 4 4 4

11 3 3 3 3

12 3 3 3 3
Penguasaan Keseluruhan Penguasaan Keseluruhan

Tidak Tidak
Mengu Mengu
Megua Megua
asai asai
sai sai

Nama Guru: Farhanah binti Samat Nama Guru: Farhanah binti Samat

Tandatangan: Tandatangan:

Panduan Pentadbiran Saringan LINUS2.0 2017

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2017 18 .