You are on page 1of 1

PT.

PLN (PERSERO)
JAWA TIMUR
AREA MALANG
RAYON KEBONAGUNG

MONITORING PERMINTAAN CLEAR TEMPER LPB

PETUGAS DI
No TGL LAPOR NAMA ALAMAT IDPEL NO. METER MERK NO. CLEAR TEMPER SISA KWH TGL BUAT PETUGAS BUAT TTD TGL MASUK TTD KET.
LAPANGAN