You are on page 1of 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/1
FORMAT SURAT PANGGILAN MESYUARAT

Ruj. Kami : ..............................


Tarikh : ..............................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Tuan,

MESYUARAT....................................................................................BIL...../(TAHUN)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan


berikut :

Tarikh :........................................

Masa :.................hingga .......................

Tempat :........................................

Pengerusi :........................................

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;

3.1. Perutusan Pengerusi


3.2. Pengesahan minit mesyuarat yang lalu
3.3. Perkara-perkara berbangkit (maklum balas minit mesyuarat yang lepas)
3.4. Pembentangan kertas kerja/ isu / laporan
3.5. Hal-hal lain
3.6. Penutup

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

SEHATI SEJIWA
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

........................................................

*Surat ini tidak perlu ada no. PK, header dan footer.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Februari 2017 - Keluaran 04 | Pindaan 00

Rate