You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Wulfryk Wdrowiec, Wieczny Wojownik:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA WULFRYKA WDROWCA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE WULFRYK SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 4 6 3 4 4 1 4 1 8
PRESTI DRUYNY: +57 PUNKTW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 25 X 25 MM BRO/PANCERZ: Wulfryk Wdrowiec posiada SZTYLET oraz MIECZ, TARCZ i CIKI
PANCERZ, gracz wedle uznania moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i
Wulfryk Wdrowiec jest zawoanym eglarzem i wojownikiem. Owosiony olbrzym
pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUYNY.
obwieszony trofeami swoich ofiar podruje do najdalszych zaktkw wiata, a nawet
ZASADY SPECJALNE:
dalej. Szuka czempionw wszystkich ras i wyzna, by wyzwa ich na pojedynek oto
KULT MIECZA & WALKI: Podajcy drog miecza i walki Wieczny Wojownik nie
kara za jego aroganck dum: ycie pene staych zmaga i nagej mierci.
moe Ucieka! w reakcji na szar bez wzgldu na okolicznoci.
Wulfryk by urodzonym wojownikiem i od zawsze syn zwalist postur i
KRZEPKI: Wulfryk Wdrowiec moe nosi PANCERZE ignorujc ujemne
niebywa wpraw ramion. cina gowy kadego Czempiona Chaosu, ktry wszed
modyfikatory do I i SZ. Ponadto, bohater specjalny wyekwipowany w PAW
mu w drog, a potworne trofea wystawia na pokaz. W jego plemieniu ukadano o
(zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK) moe biega
nim pieni, a jego reputacja pyna w wiat. Duma okazaa si jego zgub. Na uczcie
MISTRZ MIECZA: Na pocztku kadej fazy walki wrcz Posta Dramatu moe dziki
wydanej po Bitwie Tysica Czaszek, w ktrej usiek Krla Torgalda, Wulfryk wypi
zastosowaniu odpowiedniej techniki fechtunku, odebra przeciwnikowi z
cztery baryki miodu i pijany j przechwala si, e daby rad kademu wojownikowi
ktrym pozostaje zwizany walk wrcz jeden wybrany ATAK. Naley zauway,
zarwno tego, jak i kadego innego wiata. Bogowie znaleli doskonay sposb, by
e warto wspczynniki ATAKI przeciwnika nie moe zosta obniona poniej
ukara te pochopne przechwaki.
1 punktu. Wieczny Wojownik nie moe uy zdolnoci jeli zosta Oszoomiony!,
Tej nocy Wulfryka nawiedzi dziwny wysannik Mrocznych Bogw. We nie
Powalony na ziemi! lub Ucieka!.
Wulfryk podrowa do rajw, nekropolii i fantastycznych piekie, a gdziekolwiek
PITNO CHAOSU NIEPODZIELONEGO: Wulfryk Wdrowiec naznaczony Pitnem
trafia, ton w wielkim przypywie krwi. Kiedy Wulfryk si obudzi, okazao si, e
Chaosu Niepodzielonego odczuwa NIENAWI do wszystkich wrogw. Ponadto
pobogosawiono go darem jzykw zdolnoci rzucenia wojownikowi czy
model moe przerzuci nieudane testy PSYCHOLOGICZNE
zwierzciu wyzwania w jego wasnym jzyku, wyzwania, ktrego nie sposb odrzuci.
POJEDYNEK: Po wylosowaniu scenariusza, po tym, jak obie druyny wystawiy swe
Jednoczenie zosta przeklty i zmuszony do niekoczcego si przemierzania wiata
modele do walki Wulfryk Wdrowiec oraz losowo okrelony model bohatera
wzdu i wszerz, i udowadniania swej biegoci przeciwko zawoanym wojownikom,
nalecy do druyny przeciwnika zostaj naznaczeni run wyzwania. Wybrane
ywym czy Nieumarym, miertelnym czy demonicznym.
przez Mrocznych Bogw modele w kadej turze, w ktrej nie pozostaj zwizane
Tej nocy Wulfryk sta si wygnacem. Jego wojownicy, lojalni do samego
walk wrcz lub nie zostay Oszoomione!, Powalone na ziemi! i nie Uciekaj! musz
koca, wsiedli na pokad Morskiego Ka jego mocnego okrtu, by przemierza z
wykona ruch w kierunku naznaczonego modelu przeciwnika by rozpocz z nim
nim morza i oceany. Zgodnie z legendami Wulfryk zapuci si nawet do Krlestwa
walk wrcz. Naznaczone modele bd walczy dopty, dopki na polu bitwy nie
Chaosu, gdzie Morski Kie unosi si na Wiatrach Magii, wielki drakkar przechowuje
pozostanie jeden wybraniec Mrocznych Bogw, nawet jeli druyny w szeregach
pono pami o lataniu. Powiada si rwnie, prawdopodobnie ze wzgldu
ktrych su bohaterowie zostan ROZBITE. Model ktry zwyciy zostaje
wspaniao jego okrtu, e kiedy Wulfryk wyznaczy kogo do kolejnego pojedynku,
obdarzony bogosawiestwem Bogw Chaosu. Naley wykona rzut 2K6, ktrego
nie sposb przed nim uciec. Wulfryk jest jednym z najbardziej oddanych wyznawcw
wynik odczytany z TABELI DARY CHAOSU (zobacz OKO CHAOSU w
Mrocznych Bogw, jacy kiedykolwiek chodzili po tym wiecie.
ROZDZIALE IX: ZASADY SPECJALNE) okreli nagrod jak otrzyma czempion.
UWAGI: Wulfryk Wdrowiec moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Kult Naley zauway, e otrzymane w ten sposb nagrody maj charakter trway i
Ducha Chaosu oraz napitnowanych Znakiem Chaosu Niepodzielonego Grasantw Chaosu obowizuj take w czasie rozgrywania kolejnych potyczek.
oraz Karnawa Chaosu i Zbrojne stado Zwierzoludzi. Aby zatrudni Posta Dramatu sucy ZBROJNY PO ZEMBY: Wieczny Wojownik z zasady zabiera na pole bitwy tyle broni,
w szeregach kompanii DOWDCA musi posiada Runiczne Ostrze Chaosu lub Runiczn ile zdoa unie. Na pocztku kadej fazy walki wrcz Wulfryk Wdrowiec ma prawo
Tarcz Chaosu (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK). wyboru, czy bdzie walczy jedn BRONI RCZN (w przypadku, gdy na
Wieczny Wojownik, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach wyposaeniu ma take TARCZ), dwoma BRONIAMI RCZNYMI, czy te BRONI
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy WIELK. Jeeli Posta Dramatu uywa MAGICZNEGO ORA, to nie moe
umiejtnoci WALKI, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Wulfryk skorzysta z niniejszej zasady. Wulfryk Wdrowiec moe posiada trzy sztuki broni
Wdrowiec moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci do walki wrcz.
specjalnych: WYBRANIEC CHAOSU: Wieczny Wojownik posiada jeden Stygmat Chaosu, ktry
BYCZA SZARA: Liczne krwawe walki i pojedynki nauczyy Wiecznego naley wylosowa zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XXIII:
Wojownika skutecznego wykorzystywania swej masy. Posta Dramatu STYGMATY CHAOSU. W trakcie losowania Stygmatu Chaosu gracz moe
podlega zasadzie specjalnej BYCZA SZARA. wykona dwa rzuty i wybra korzystniejszy dla siebie wynik.
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w niezliczonych bitwach Wulfryk OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
Wdrowiec osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1-3
szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Posta Dramatu w fazie oznacza, e Wulfryk Wdrowiec wyzywa na pojedynek losowo okrelonego
walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS. sprzymierzonego bohatera. Naley wykona rzut kostk, ktrego wynik okreli kto
NIWIARZ: Wieczny Wojownik przez dziesiciolecia doskonali swe szaruje. Jeeli Wulfryk przegra pojedynek, to opuszcza kompani - naley usun
umiejtnoci walki wrcz. Na pocztku kadej fazy walki wrcz Posta Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Jeeli walk przegra wyzwany na pojedynek
Dramatu moe, dziki zastosowaniu odpowiedniej techniki fechtunku, model bohatera, naley wykona rzut K6: wynik 1-2 oznacza, e naley wykona rzut
posugiwa si orem tak, jakby bro posiadaa jedn z nastpujcych K66. Wynik 11-14 oznacza RAN NOGI, 15-22 RAN RKI, 23-24 SZALESTWO, 25-
cech: DRUZGOCZCY, PRECYZYJNE UDERZENIE, PRZEBICIE 31 oznacza STRZASKAN NOG, 32-34 RAN KLATKI PIERSIOWEJ, z kolei rezultat
PANCERZA lub SZYBKI. Jeli bro posiada ju ktr z cech ora, 35-36 oznacza, e bohater zosta OLEPIONY, przy wyniku 41-43 model odnis STARE
zdolno Wulfryka Wdrowca nie wpywa na bro, chyba e bohater specjalny WOJENNE RANY, rezultat 44-46 oznacza USZKODZENIE UKADU NERWOWEGO,
wybierze cech, ktrej bro nie posiada. za 51-54 to RANA DONI, 55-56 oznacza GBOKIE RANY, z kolei rezultat 61-62
oznacza, e bohater ma ZAWZITEGO WROGA, 63-64 TO CO NAS NIE ZABIJE, TO NAS
WZMOCNI, za 65-66 to PRZERAAJCE BLIZNY; wynik 3+ oznacza, e Wieczny
Wojownik oszczdzi bohatera. Natomiast rezultat 4+ oznacza, e Wulfryk Wdrowiec
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

1|Strona